Sunteți pe pagina 1din 11

Curriculum vitae

Informaii personale
BELLI ERMENDIDO - THEODOR
Nume/Prenume
Adresa

Str.Lucretiu Patrascanu, nr.2/C/18, Bacau, Romania

Telefon

0727780301

E-mail

activtheo@yahoo.com

Nationalitate

Romn

Data naterii

22.12.1965, oras Vatra Dornei , jud. Suceava

Sex

Masculin

Experiena profesional
16.11.2013 prezent : economist la SC Ital Plast SRL (24.03.2014 prezent) - ( productie mobila destinata exportului) ,
activitati si responsabilitati: managementul trezoreriei firmei , documentatii finantare (plan de afaceri , BVC , cash-flow) ,
studii fezabilitate , hedging valutar aferent creantelor externe; administrator-asociat expert contabil la SC Activ Cont
Consult SRL (activitate suspendata); trader individual pe pietele de capital (spot si la termen: actiuni , contracte futures ,
CFD , optiuni)

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

01.11.2012 15.11.2013
SC Comfert Agricultura SRL Bacau si SC Moldova
Farming SRL Bacau
Agricultura (cultivarea cerealelor) exploatarea in
asociere a peste 9.000 ha localizate in judetele Iasi ,
Neamt , Bacau , Vrancea , in baza contractelor de
arenda incheiate cu peste 8.000 de arendatori

Functia sau postul ocupat


Principalele activitati si responsabilitati

Contabil sef
- Organizarea si conducerea contabilitatii conform
prevederilor legale
- Intocmirea situatiilor fiananciare anuale si
semestriale
- Organizarea si supravegherea inventarierii generale a

patrimoniului
- Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
- Intocmirea documentatiilor de finantare (plan de
afaceri , BVC , cash-flow) solicitate de institutiile de
finantare
- evidenta personal , supervizarea si administrarea
inregistrarilor in Revisal si alte registre
specifice(Registrul zilierilor)
- personalizarea aplicatiilor informatice contabile
- culegerea documentelor fianaciar-contabile in
sistemul informatic de evidenta contabila

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

06.09.2011 31.10.2012
SC Tiseco SRL Bacau
Activitati si servicii de decontaminare , colectarea
deseurilor , colectarea si epurarea apelor uzate ,
fabricarea produselor obtinute (pacura) din prelucarea
titeiului (reziduuri petroliere)

Functia sau postul ocupat


Principalele activitati si responsabilitati

Contabil sef
- Organizarea si conducerea contabilitatii conform
prevederilor legale
- Intocmirea situatiilor fiananciare anuale si semestriale
- Organizarea si supravegherea inventarierii generale a
patrimoniului
- Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
- Intocmirea documentatiilor de finantare (plan de
afaceri , BVC , cash-flow) solicitate de institutiile de
finantare
- evidenta personal , supervizarea si administrarea
inregistrarilor in Revisal si alte registre
specifice(Registrul zilierilor)
- personalizarea aplicatiilor informatice contabile
- culegerea documentelor fianaciar-contabile in sistemul
informatic de evidenta contabila

Perioada
Numele si adresa angajatorului

03.05.2010 05.09.2011
SC Activ Cont Consult SRL Bacau (activitatea
suspendata din iunie 2009)

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitati de contabilitate si audit financiar ,


consultanta in domeniul fiscal

Functia sau postul ocupat


Principalele activitati si responsabilitati
Perioada
Numele si adresa angajatorului

Administrator asociat expert contabil


Reprezentarea societatii
16.02.2009 30.04.2010
SC Romest Betoane si Agregate SA (societate in care
Holcim Romania SA detine 51%)

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Extractia pietrisului si nisipului , fabricarea cimentului


, fabricarea betonului

Functia sau postul ocupat


Principalele activitati si responsabilitati

Contabil sef
- Organizarea si conducerea contabilitatii conform
prevederilor legale
- Intocmirea situatiilor fiananciare anuale si
semestriale
- Organizarea si supravegherea inventarierii generale a
patrimoniului
- Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
- Intocmirea documentatiilor de finantare (plan de
afaceri , BVC , cash-flow) solicitate de institutiile de
finantare
- evidenta personal , supervizarea si administrarea
inregistrarilor in Revisal si alte registre specifice
- personalizarea aplicatiilor informatice contabile
- culegerea documentelor fianaciar-contabile in
sistemul informatic de evidenta contabila

Perioada
Numele si adresa angajatorului

03.08.2004 15.02.2009
SC Activ Cont Consult SRL Bacau societate de
expertiza contabila autorizata de CECCAR

(Autorizatia seria A , nr.000570 din 06.06.2000)


Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitati de contabilitate si audit financiar ,


consultanta in domeniul fiscal

Functia sau postul ocupat

Administrator asociat , director executiv , expert


contabil

Principalele activitati

Misiuni de tinere a contabilitatii pentru agenti


economici din diverse domenii de activitate (productie
proprie si in regim lohn incaltaminte , confectiiimbracaminte , mobilier , produse alimentarepanificatie , comert cu ridicata si cu amanuntul ,
servicii cabinete medicale si brokeri de asigurari ,
etc) , misiuni de supraveghere a contabilitatii ,
certificare situatii fianaciare anuale , evaluare
patrimoniala , intocmirea si depunerea declaratiilor
fiscale , asistenta-reprezentare cu ocazia verficarilor
fiscale , consultanta fiscala , concilierea obligatiilor
aferente bugetului consolidat conform fisei platitorului
de la organele fiscale, elaborare bugete , documentatii
accesare fianantari , documentatii reesalonare obligatii
bugetare , stabilirea algoritmilor contabili aferenti
pentru o diversitate extinsa de activitati economice si
personalizarea aplicatiilor informatice , participare
activa la culegerea documentelor primare in sistemele
informatice de evidenta contabila , evidenta personaladministrare Revisal , etc.
Expertize contabile
Indeplinirea mandatului de cenzor statutar la societatile
comerciale (SC Metra SA Bacau , SC Tehnomold
construct SA Onesti)
Indeplinirea mandatului de cenzor extern independent
la societatile comerciale listate pe pietele reglementate
(SC Remat SA Bacau)
Misiuni de audit intern institutii publice in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in baza
calitatii de auditor intern institutii publice

Perioada

15.07.2003 02.08.2004

Numele si adresa angajatorului


Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Banca comerciala Nova Bank SA Sucursala Bacau


Activitati de intermediere fianaciara , activitati de
creditare , activitati specifice domeniului

Functia sau postul ocupat


Principalele activitati si responsabilitati

Director sucursala
Director executiv cu atributiuni specifice domeniului
de activitate: conducerea si organizarea activitatii
sucursalei , elaborarea planului de activitate si
bugetarea acesteia , supervizarea activitatii de
promovare a ofertei de produse bancare , supervizarea
documentatiilor de credit , a operatiunilor cu numerar
in moneda nationala si straina.

Perioada
Numele si adresa angajatorului

01.07.2000 14.07.2003
SC Activ Cont Consult SRL Bacau societate de
expertiza contabila autorizata CECCAR

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitati de contabilitate si audit financiar ,


consultanta in domeniul fiscal

Functia sau postul ocupat

Administratorasociat , director executiv , expert


contabil

Principalele activitati si responsabilitati


Perioada
Numele si adresa angajatorului

Vezi perioada 03.08.2004 15.02.2009


27.12.1996 01.07.2000
SC Alti SRL Bacau (producator de incaltaminte ,
aproximativ 200 de angajati)

Tipul activitatii sau sectorul de activitate


Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si responsabilitati

Fabricarea incalatamintei (productie proprie si in lohn)


Director economic
- Organizarea si conducerea contabilitatii conform
prevederilor legale
- Intocmirea situatiilor fiananciare anuale si
semestriale
- Organizarea si supravegherea inventarierii generale a
patrimoniului
- Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
- Intocmirea documentatiilor de finantare (plan de
afaceri , BVC , cash-flow) solicitate de institutiile de
finantare
- evidenta personal , supervizarea si administrarea

inregistrarilor in carnetele de munca


- personalizarea aplicatiilor informatice contabile
- culegerea documentelor fianaciar-contabile in
sistemul informatic de evidenta contabila
Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

15.07.1996 27.12.1996
Bancorex SA Sucursala Bacau
Activitati de intermediere financiara , activitati de
creditare

Functia sau postul ocupat


Principalele activitati si responsabilitati

Administrator - analist credite persoane juridice


Analiza documentatiilor de credite depuse de
persoanele juridice , intocmirea documentatiilor
specifice pentru promovarea la aprobare a cererilor de
credite , supervizarea derularii creditelor , promovarea
serviciilor specifice , asistenta la intocmirea
solicitarilor de finantare.

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

15.12.1990 15.07.1996
Banca Nationala a Romaniei Sucursala Bacau
Activitati de supraveghere a sistemului bancar dispuse
de Centrala B.N.R

Functia sau postul ocupat

Inspector , economist in cadrul Serviciului Analiza si


supraveghere bancara

Principalele activitati si responsabilitati

Activitati de analiza si statistica a raportarilor efectuate


de bancile comerciale din judet , supravegherea
operatiunilor de creditare si a operatiunilor cu numerar
in moneda nationala si straina realizate de bancile
comerciale pe raza judetului.

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Functia sau postul ocupat

16.10.1989 15.12.1990
SC Electromontaj SA
Constructii retele electrice
Economist in cadrul Compartimentului financiarcontabil

Principalele activitati si responsabilitati

Evidenta contabila a clientilor , salarizare , participare


in cadrul operatiunilor de inventariere patrimoniala si
la intocmirea raportarilor specifice si a bilantului
contabil anual

EDUCATIE SI FORMARE
6

Perioada
Domenii principale studiate /
competene dobndite

iunie 2007 martie 2008


Consultant de investitii / Consultanta de investitii pe
pietele reglementate spot si la termen - analiza
comparativa a instrumentelor de investitii: fonduri de
investitii , actiuni , obligatiuni , contracte futures ,
contracte financiare pe diferenta , optiuni , etc. ,
configurarea portofoliilor de investitii pe baza
elementelor de analiza fundamentala macro si
microeconomica si a celor aferente analizei tehnice de
specialitate analiza evolutiei instrumentelor de
tranzactionare in baza graficelor de evolutie pe diferite
perioade-time-frame-uri si a indicatorilor tehnici
specifici: medii mobile , oscilatori , pattern-uri ,
formatiuni , analiza proportionala , valuri , strategii de
trading si managementul capitalului.

Numele i tipul instituiei de


nvmnt / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de

Comisia Nationala de Valori Mobiliare / Bursa


Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare
Perioada
Domenii principale studiate /
competene dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de

decembrie 2006
Evaluator CECCAR in specialitatea evaluare
economica si financiara a intreprinderii
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
din Romania
Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare

Perioada
Domenii principale studiate /
competene dobndite
Numele i tipul instituiei de

septembrie 2006
Atestat absolvire a Cursului de Avansati Strategii de
Tranzactionare pe Pietele Derivate
Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

nvmnt / furnizorului de formare


Nivelul de clasificare a formei de

Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare
Perioada

septembrie 2005

Calificarea / diploma obinut

Broker / trader pe pietele reglementate de marfuri si


instrumente financiare derivate

Domenii principale studiate /


competene dobndite

Legislatia specifica si mecanismul tranzactionarii pe


pietele reglementate de marfuri si instrumente
financiare derivate

Numele i tipul instituiei de

Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

nvmnt / furnizorului de formare


Nivelul de clasificare a formei de

Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare

Perioada
Calificarea / diploma obinut

decembrie 2002 2004


Stagiar in activitatea de audit fiananciar in baza
promovarii testului de verficare din data de 14.02.2002
organizat de Camera auditorilor Financiari din
Romania

Domenii principale studiate /

Audit financiar

competene dobndite
Numele i tipul instituiei de

Camera Auditorilor Financiari din Romania

nvmnt / furnizorului de formare


Nivelul de clasificare a formei de

Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare
Perioada

1998 2001

Domenii principale studiate /

Cenzor extern independent certificarea bilanturilor

competene dobndite

contabile ale societatilor comerciale pe actiuni listate


pe pietele de valori mobiliare reglementate din
Romania ; membru ACEIR Asociatia Cenzorilor
Externi Independenti din Romania

Numele i tipul instituiei de


nvmnt / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de

Comisia Nationala de Valori Mobiliare cursuri anuale


de reatestare
Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare

Perioada
Domenii principale studiate /

2000
Auditor intern institutii publice in conformitate cu

competene dobndite

prevederile OG119/1999 privind auditul intern si


controlul financiar preventiv

Numele i tipul instituiei de

Ministerul Finantelor DGPF Bacau

nvmnt / furnizorului de formare


Nivelul de clasificare a formei de

Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare
Perioada

noiembrie 1999

Domenii principale studiate /

Expert contabil

competene dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de

Corpul Expertilor Contabili si Cotabililor autorizati din


Romania
Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare
Perioada
Domenii principale studiate /
competene dobndite

februarie 1993 si septembrie-octombrie 1991


Certificate atestat promovare a cursurilor de Analize
financiare si de credit si Analize de credit si tehnici
bancare

Numele i tipul instituiei de


nvmnt / furnizorului de formare

Asociatia Bancilor din Romania si BPP Training and


Consultancy Limited London , respectiv , Asociatia
Bancilor Elene (The Hellenic Banks Association)
curs desfasurata la Atena , Grecia

Nivelul de clasificare a formei de

Cursuri de perfectionare

nvmnt / formare

Perioada
Domenii principale studiate /

1985 -1989
Diploma de licenta profilul economic

competene dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de

Academia de Studii Economice Bucuresti - Facultatea


de Finante-Contabilitate
Invatamant universitar

nvmnt / formare

Aptitudini i competente personale


Limba matern

Romn

Limbi strine cunoscute


Autoevaluare
Nivel european

(*)

Comprehensiune
Abiliti de

Abiliti de citire

Vorbit
Interaciune

Scris

Exprimare

ascultare

Limba Englez
Limba Francez

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Aptitudini si competente sociale

Capacitate de comunicare si respect fata de colegi si


institutie
Competenta profesionala
Capacitate si disponibilitate pentru efort fizic si
intelectual sustinut
Adaptabilitate la conditii de munca in program
prelungit si in conditii de stres
Capacitate de adaptare la modificarile procedurilor de
lucru

Aptitudini si competente organizatorice

Dobandite in perioadele indelungate de ocupare a


functiilor de conducere prin coordonarea si organizarea
diferitelor activitati
Constiinciozitate si seriozitate in abordarea tuturor
problemelor
Loialitate si discretie in raporturile cu colegii
Tact si diplomatie in relatiile cu persoanele din afara
unitatii
Abilitati in comunicarea cu persoane de diferite
niveluri de pregatire

Aptitudini si competente tehnice

Utilizarea calculatorului cunostinte temeinice


dobandite din experienta acumulata in contextul
activitatilor prezentate mai sus (exploatare sisteme
informatice contabile: SAP , Navision , WinMentor ,
Ciel , etc)

Alte aptitutidini si competente


Permis de conducere

Sport de performanta: volei , atletism , tenis de camp;


hobby-uri: muzica rock , film , literatura
Categoria B

ANEXE (copie):
Autorizatie Seria A Nr. 000570 din 06.06.2000 emisa de CECCAR referitioare la atribuirea calitatii de
membru al CECCAR , SC Activ Cont Consult SRL
Atestat Nr.202 din 17.03.2008 Consultant de Investitii emis Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Certificat de absolviere Seria C Nr. 0107/2007 din 09.07.2007 absolvent curs Consultanti de Investitii
Financiare emis de Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Diploma absolvire a Cursului de Avansati Strategii de Tranzactionare pe Pietele Derivate organizat de
Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu septembrie 2006
Certificat absolvire a cursului in specialitatea evaluare economica si finanaciara a intreprinderii
noiembrie decembrie 2006 emis de CECCAR
Atestat Seria B Nr. 8522005 - broker / trader pe pietele reglementate de marfuri si instrumente
financiare derivate aferent cursului organizat in perioada 7-10 septembrie 2005 de Bursa Monetar
Financiara si de Marfuri Sibiu
Carnet expert contabil 1602/7/2001
Permis conducere categora B