Sunteți pe pagina 1din 14

PREZENTAREA SOCIETII COMERCIALE

SC ABC SRL a fost nfiinat in conformitate cu Legea privid societatile comerciale


nr.31/1990, in data de 21.03.2013, prin hotatarea asociatilor:

1. Public Relations SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Istriei, nr. 4, bloc 21E, scara 1, etaj
1, ap.9, sector 3, Cod Unic de inregistrare 22181960, atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul
Comertului Bucuresti, cu nr. J40/14479/2007, reprezentata de catre Ioana Corina Vasilescu, in
calitate de Administrator;

2. Popescu Claudiu Stefan, cetatean roman, casatorit, nascut la data de 28.04.1975 in
Municipiul Macin, judetul Tulcea, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, sos. Florilor, nr.240,
bl.59A, sc. 3, et.10, ap.93, sector 2, identificat cu CI seria DP, nr.138138, emis de D.E.P.A.B.D.
la data de 01.06.2010, CNP 1856428361944;

3.Popescu Aurelia-Denise, cetatean roman, casatorita, nascuta la data de 11.11.1974 in
Municipiul Bucuresti, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sos. Florilor, nr.240, bl.59A, sc.3,
et.10, ap.93, sector 2, identificata cu CI seria RD, nr. 775389, emis de catre S.P.C.E.P sector 2 la
data de 03.07.2012, CNP 2862111414525

Societatea are ca forma juridica de organizare - societate comerciala cu raspundere limitata si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii si legislatia in vigoare.

Sediul social al societatii este in Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Ghica Tei, nr.127, camera 1,
demisol si Puncul de lucru in Bucuresti, Sector 2, str. Vasile Lascar, nr.88, etaj 1, ap.2

Societatea are capital social initial subscris si varsat integral de 1.000 lei, divizat in 100 parti
sociale a 10 lei fiecare.
Aportul asociatilor la capitalul social al societatii este urmatorul:
a) Public Relations SRL detine 51 parti sociale in valoare nominala 10 lei fiecare, deci o
o valoare totala de 510 lei reprezentand 51% din capitalul social ;
b) Popescu Claudiu Stefan detine 25 parti sociale in valoare nominala 10 lei fiecare, deci
o o valoare totala de 50 lei reprezentand 25% din capitalul social;
c) Popescu Aurelia-Denise detine 24 parti sociale in valoare nominala 10 lei fiecare, deci
o o valoare totala de 240 lei reprezentand 24% din capitalul social

Societatea are ca principal obiect al activitii desfurate, conform actului constitutiv, Cod Caen
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate.
Pe langa obiectul principal de activitate societatea are alte activitati secundare inscrise in Actului
Constitutiv, precum: activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, activitati de
consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii, servicii de reprezentare media,
activitati ale agentiilor turistice, alte servicii de reprezentare si asistenta turistica , activitati de
organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor, activitati de interpretare artistica, alte

activitati recreative si distractive.

Astfel societatea poate presta urmatoarele tipuri de servicii pe piata de publicitate interna si
internationala:

- Servicii organizare de evenimente BTL, dezvoltarea bazei de date, follow up;
- Realizare si implementarii de servicii de relatii publice, consultanta, comunicare;
- Implementare campanii de informare i de contientizare
- Gestionarea si implementarea actiunilor cu publicul;
- Servicii de DTP, creatie, productie;
- Elaborarea elementelor de identitate vizuala (nume, logo-uri, slogne) identitatii vizuale a
proiectului;
- Elaborarea conceptelor creative si declinarea pe materiale de informare si promovare;
- Creare de ilustratii animatie;

Societatea va putea sa-si realizeze obiectul de activitate atat in Romania cat si in strainatate, in
orice conditii cu respectarea legislatie in vigoare.

Conducerea si administrarea societatii se desfasoara prin organul de conducere al societatii
reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor, care poate fi ordinara sau extraordinara.
Adunarea Generala a Asociatilor se poate convoca de oricare dintre asociati, in fiecare luna sau
de catre Administrator si poate adopta hotarari cu majoritate absoluta a asociatilor si partilor
sociale.

Adunarea Generala a Asociatiilor are urmatoarele atributii: aproba bilantul si stabileste
repartizarea beneficiului net; desemneaza, revoca, descarca de activitate administratorii si
cenzorii; modifica actul constitutiv, aproba operatiunile contabile in numerar si prin virament
mai mari de 10.000 lei ce urmeaza a fi efectuate de catre administrator.

Societatea este administrata de Popescu Claudiu Stefan, cu un mandat de 2 ani cu drept de
prelungire.

Activitatea financiara a Societatii, gestiunea si registrele sale sunt controlate in mod direct de
Asociati, cenzori sau auditori.

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu:
- Legea contabilitatii 82/1991 republicata;
- Reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin Ordinul
Ministerului Finantelor Publice al Romaniei 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Societatea are prezentata situatia la organele de control, iar in vectorul fiscal sunt trecute toate
modificarile. Obligatiile fata de stat sunt achitate in intregime, neexistand avertismente,
penalizari de la organele de control.Diagnosticul resurselor umane

Societatea are 12 angajati, cu varsta cuprinsa intre 23 ani -37 ani.

ABC SRL are 5 departamente:
- Departamentul Administrativ
- Departamentul Financiar
- Departamentul de Client Service
- Departamentul de Creatie
- Departamentul de Implementare

Departamentul financiar este format din 2 angajati cu studii superioare, care se ocupa conform
fisei postului de:
- Inregistrarearea si prelucrarea tuturor informatiilor cu caracter financiar-contabil;
- Intocmirea si depunerea situatiilor financiare lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
- Efectuarea plilor zilnice prin virament bancar (furnizori, chirii, taxe i obligaii la bugetul
de stat, salarii, drepturi de autor);
- ndosarierea la timp n ordine cronologic i pe tipuri de costuri a documentelor, conform
normelor interne;
- ine legtura cu banca, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
- ine evidena, ntocmete i introduce notele contabile de amortizare si cheltuieli in avans;
- Verific i corecteaz lunar jurnalele de cumprri/vnzri; registrele de cas i banc;
- ine evidena, indosariaza si arhiveaza contractele cu furnizorii si clientii;

Societatea si-a deschis punct de lucru cu obligatii fiscale in luna mai 2013; activitatea societatii
se desfasoara la aceasta adresa.
Evidenta zilelor de concediu si pontajele sunt inregistrate automat in programul ERP folosit.
Prezenta la locul de munca se face prin logarea cu user si parola a angajatilor in sistemul Lotus
Note. Cand o persoana este in concediu de odihna sau concediu medical, deleaga o alta persoana
care sa o inlocuiasca atat fizic cat si in sistemul intern.
Angajatii au obligatia de a completa zilnic un time sheet pentru a avea o evidenta clara a orelor
muncite si distributia acestora pe proiecte pentru facturarea catre client.
Angajatii lucreaza in baza unui contractului individual de munca pe o perioada nedeterminata.
Dosarele salariatilor se intocmesc de catre Departamentul Financiar, acestia detinand si parola de
raportare catre ITM Bucuresti a modificarilor facute in Revisal.
Statele de salarii se intocmesc prin inregistrarea pontajelor in programul WizSalary. Fisa
pontajelor se extrage automat din sistemul Lotus Notes.

Plata salariului se face la sfarsit de luna pentru luna curenta, prin virament bancar.


Organigrama SC ABC SRLAdministrator
Departament
Implementare
Departament
Client Service
Departament
Financiar
Departament
Administrativ
Secretara
Agent reclama
publicitara
Contabil Contabil
Manager
Proiect
Manager
Proiect
Manager
Proiect
Agent reclama
publicitara
Manager
Proiect
Agent reclama
publicitara
Departament
Creatie
Art
Director
Diagnosticul Operational

Analizand in ce masura societatea comerciala este dotata din punct de vedere tehnic si material
pentru a-si indeplini scopul propus prin obiectul de activitate se observa ca s-a achizitionat
dreptul de folosinta a unui sistem ERP care va ajuta atat angajatii in indeplinirea sarcinilor dar si
urmarirea in mod productiv a activitatii acestora de catre Manageri si Administrator.

Diagnosticul Comercial

SC ABC SRL este o societate in curs de dezvoltare, fiind prezenta pe piata din martie 2013.

Principalii furnizori cu care societatea lucreaza sunt :

Nr.Crt. Furnizori Obiect activitate
1 ASC SYSTEMS COM SRL Activitati de productie cinematografica, video si de
programe de televiziune
2 KAUSTIK PRODUCTIE SRL Activitati ale agentiilor de publicitate
3 SMAIYLEY AGENCY SRL Activitati ale agentiilor de publicitate
4 EVERGREEN CONCEPT SRL Activitati ale agentiilor de publicitate
5 TNT STUDIO SRL Activitati ale agentiilor de publicitatePrincipalii competitori directi prezenti pe piata sunt :

Nr.Crt. Concurenti
1 MERCURY360 COMMUNICATIONS SRL
2 EVENTURES CONCEPT SOLUTION SRL
3 FRONT LINE MARKETING SRL
4 GODMOTHER SRL
5 TEMPO ADVERTISING SRL


Situatia financiara a principalilor competitori in anul 2012:

2012 MERCURY 360
COMMUNICATIONS
SRL
EVENTURES
CONCEPT
SOLUTION SRL
FRONT LINE
MARKETING
SRL

GODMOTHER
SRL
TEMPO
ADVERTISING
SRL
Cifra de
afaceri neta


36,733,408


3,276,895


8,836,285


9,976,438


7,428,081
Profit brut
212,971

0

381,391

883,627

246,928
Pierdere
bruta

0

2,632,570

0

0

0
Profit net
161,556

0

261,388

736,474

170,703
Pierdere
neta 0 2,632,570 0 0 0
Numar
mediu de
salariati

270

19

40

15

27
Situatia financiara a principalilor competitori in anul 2011:

2011 MERCURY 360
COMMUNICATIONS
SRL
EVENTURES
CONCEPT
SOLUTION
SRL
FRONT
LINE
MARKETING
SRL

GODMOTHER
SRL
TEMPO
ADVERTISING
SRL
Cifra de afaceri neta
55,567,791

5,778,395

8,050,489

5,534,223

14,054,610
Profit brut
450,734

0

542,043

523,180

447,189
Pierdere bruta
0

1,270,306

0

0

0
Profit net
361,854

0

364,954

429,055

330,853
Pierdere neta
0

1,294,203

0

0

0
Numar mediu de
salariati

363

15

84

12

25Situatia financiara a principalilor competitori in anul 2010 :

2010 MERCURY 360
COMMUNICATIONS
SRL
EVENTURES
CONCEPT
SOLUTION
SRL
FRONT LINE
MARKETING
SRL

GODMOTHER
SRL
TEMPO
ADVERTISING
SRL
Cifra de afaceri neta
72,821,369

6,143,471

9,174,430

3,806,082

11,773,640
Profit brut
6,089,440

210,455

1,114,003

74,661

592,290
Pierdere bruta 0 0 0 0 0
Profit net
5,136,358

110,696

864,195

55,671

439,015
Pierdere neta 0 0 0 0 0
Numar mediu de
salariati

322

12

70

9

34

Graficul evolutiei cifrei de afaceri in perioada analizata.
Din analiza situatiilor financiare a principalilor competitori, se observa o tendinta de scadere a
cifrei de afaceri in perioada analizata, datorita crizei economice care a
afectat piata de publicitate, inregistrand la nivel national o scadere de 2.6% fata de anul 2011
confrom datelor furnizate de Media Fact Book.
In ciuda unei tendinte globale pozitive a pietelor de publicitate (+4,1%), la nivel national
agentiile de publicitate au inregistrat scaderi ale cifrei de afaceri.

Principalii clienti sunt:

Nr.Crt. Clienti
1 ING Bank N.V.
2 SANOMA HEARST ROMANIA SRL
3 CRISTALEX 94 SRL
4 RENAULT TRUCKS ROMANIA SRL
5 URSUS BREWERIES SA


Facturarea serviciilor prestate catre client se face in baza unui contract cadru caruia ii sunt
atasate anexe in care se detaliaza serviciile prestate.

Diagnosticul Financiar
Societatea isi organizeaza contabilitatea in partida dubla, nu isi auditeaza situatiile financiare
anuale si nu are serviciile financiar-contabile externalizate.

Analizand situatiile financiare aferente anului 2013, putem observa:

Societatea are un capital social format din 100 de parti sociale in valoare nominala 10 lei fiecare.
Cheltuielile de constituire au fost in valoare de 609.25 lei, valoare amorizata liniar timp de un an.
La sfarsitul exercitiului financiar s-au constituit rezerve in valoare de 200 lei
Capital si rezerve

Capital subscris varsat 1.000

Societatea detine imobilizari necorporale in valoare de 23.786 lei care sunt reprezentate de
licente pentru programul Lotus Notes implementat incepand cu septembrie 2013.
Amortizarea imobilizarilor necorporale se face liniar conform deciziei Administratorului la data
procesului verbal de dare in folosinta al programului.

Societatea detine active circulante in valoare de 333.953 lei.
Stocurile societatii au fost receptionate in bata Notelor de Intrare-Receptie si au fost date in
consum in baza bonurilor de dare in consum.
Stocuri
Laptop Asus X55A + Modem K4510 1586.08
Black berry curve 695.2
Samsung galaxy 175.73
Scanner 241.93
Total 2698.94

Facturarea catre client se face in baza unui contract cadru la care se ataseaza anexe cu detalierea
proiectelor desfasurate.
Societatea lucreaza cu persoane juridice din Romania si strainatate si nu detine casa de
marcat.Incasarile de la client se fac prin virament bancar in contul de lei si euro (in cazul
clientilor externi).
Societatea a fost inscrisa in Registrul Operatorilor Intracomunitari incepand cu Ianuarie 2014.
Situatie active

Active imobilizate 23.786
Imobilizari corporale 23.786
Imobilizari necorporale 0
Imobilizari financiare 0
Active circulante 333.953
Stocuri 0
Creante 333.950
investitii pe termen scurt 0
Casa si conturi la banci 3
Cheltuieli in avans 9.749Societatea are urmatoarele datorii la sfarsitul exercitiului financiar 2013
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 283.484
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0


Contul de profit si pierdere 2013
Cifra de afaceri 620.091
Productia vanduta (704) 638.916
Reduceri comerciale acordate 18.826
Venituri din dobanzi (766) 1
Venituri din exploatare 620.091
Cheltuieli din exploatare 519.591
Profit din exploatare 100.500
Venituri financiare 0
Cheltuieli financiare 0
Profitul sau pierderea financiara 0
Venituri extraordinare 0
Cheltuieli extraordinare 0
Profitul sau pierderea din activitatea
extraordinara 0
Total venituri 620.091
Total cheltuieli 519.591
Profitul brut 100.500
Impozitul pe profit 9.972
Alte impozite (698) 7.524
Profit net 83.004Cifra de afaceri pe anul 2013 este de 620.091 lei, avand in vedere ca activitatea propriu zisa a
inceput in iulie 2013.

La sfarsitul exercitiului financiar s-a inregistrat un profit net in valoare de 83.004 lei.
Societatea nu a repartizat dividende. Asociatii au hotarat ca profitul realizat sa ramana
nerepartizat.


Principalii indicatori economico-financiari pentru 2013

1. Indicatori de lichiditate

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)
=
324.204
= 1,143641
Datorii curente 283.484

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.2. Indicatori de risc
a) Indicatorul gradului de indatorareCapital imprumutat
X 100 =
0
X 100 = 0

Capital propriu 84.004unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -determina de cate ori entitatea poate achita
cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai
riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit =
100.500
= 0

Cheltuieli cu dobanda 0


3. Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanelor)

*calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
Grad de ndatorare a capitaluluiCapital
imprumutat
X 100 =
0
X 100 = 0

Capital
angajat
84.004

*exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.


Sold mediu clienti
X 365 =
166,972
X 365 = 98.28360676

Cifra de afaceri 620091


* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre
entitate.

Sold mediu clienti
X 365 =
166,972
X 365 = 98.28360676

Cifra de afaceri 620091

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului
acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).


* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor
imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active
imobilizate

Cifra de afaceri
=
620091
= 26.06957874
Active imobilizate 23786


* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri
=
620091
= 1.687377547
Total active 367488


4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din
resursele disponibile

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii
investiti in afacere:


Profit inaintea platii dobanzii si impozitului
pe profit =
100500
=
1.196371601


Capital angajat 84004

Unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii
pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii
curente.


Societatea a fost infiintata in martie 2013 ca microintrepridere aplicand cota de impozit de 3%
din venit. In octombrie 2013 societatea a depasit pragul de 65.000 euro Cifra de afaceri si a
devenit platitoare de impozit pe profit.

Societatea a devenit platitoare de TVA prin optiune in august 2013 si are vector de depunere
lunara a Decontului de TVA (D300) si Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor
sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112).

Societatea aplica TVA la incasare.
Incepand cu ianuarie 2014, Adminitratorul societatii impreuna cu Departamentul Finaniciar au
stabilit ca societatea sa ramana inscrisa in Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul
TVA la ncasare conform art.1563 alin.(13) din Codul fiscal.

Inchiderea veniturilor si a cheltuielilor se realizeaza lunar. In dosarul lunar al societatii exista
printat: Jurnalul de vanzari, Jurnalul cumparari, Balanta de verificare, Registrul de banca si
Registrul de casa.

Registrele obligatorii (Registrul de evidenta fiscala, Registrul unic de control, Registrul Jurnal si
Registrul Inventar) se completeaza de mana.

Inventarierea a avut loc la data de 31.12.2013 in baza Deciziei de inventariere nr.1 / 02.12.2013.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din
vanzari
X 100 = 100.500 X 100 = 16.20729861
Cifra de afaceri

620.091


O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze
costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.


5. Productivitatea muncii


Cifra de afaceri
=
620.091

= 103.348,5

Numarul mediu de
salariati
6

6. Solvabilitatea patrimoniala:


Capitaluri proprii
X 100 =
84.004
X 100 = 22.85897771

Activ bilantier 367.488
Constatarea existentei elementelor patrimoniale s-a efectuat de catre comisia de inventariere, pe
baza de observare directa, prin numarare, cantarire, cubare, dupa caz pentru bunuri corporale
materiale si pe baza de registre, extrase de cont, fise confirmari, pentru bunuri nemateriale,
cum sunt creantele si datoriile.
Toate bunurile inventariate s-au inscris in listele de inventar diferentiate in raport de felul si
natura activelor si pasivelor constatate efectiv pe teren, active fixe, stocuri, productia in curs de
fabricatie, creante, datorii, conturi cu sume in banci, registru de casa.

In ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale inventariare, aceasta s-a facut la nivelul
valorii actuale, denumita valoare de inventar aplicandu-se L 82/ 1991, normele din Regulamentul
de Aplicare a Legii Contabilitatii nr. 82/ 1991, Legii 31/ 1990 si norme privind organizarea si
efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul 2861/09.10.2009.

Confirmarile de sold au fost trimise catre parteneri (furnizori/client) la inceputul lunii ianuarie
pentru a confirma corectitudinea balantei de solduri.

In intocmirea situatiilor financiare ale societatii, angajatii folosesc programul de contabilitate
WizCount integrat cu sistemul ERP Lotus Notes.

Registrul de casa si Registrul de banca se intocmeste electronic, se printeaza si se indosariaza.
Extrasele de cont de obtin din aplicatia bancara - Multicash- furnizata de BCR.
Societatea are deschise 3 conturi la BCR: cont curent lei, cont card, cont curent euro;
In contabilitate se folosesc conturi analitice pentru a evidentia disponibilul existent in fiecare
cont in parte.

Platile facturilor de furnizor, datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si
salariile angajatilor, sunt realizate de Departamentul financiar prin aplicatia oferita de BCR
Multicash.
Fiecare contabil detine un user si parola de intrare in aplicatie, o cheita criptata pe user si o
parola finala de confirmare transmitere plati.
Platile de pana la 10.000 lei nu necesita decat aprobarea contabilului imputernicit pe cont, iar
platile de peste 10.000 lei necesita si aprobarea/semnatura bancara a adminitratorului.ConcluziiSC ABC SRL este o agentie de publicitate care in cursul anului 2013 a realizat o cifra de afaceri
de 620.091 lei si un profit net de 83.004 lei.

Societatea are un capital social format din 100 de parti sociale in valoare nominala 10 lei fiecare,
are ca forma juridica de organizare - societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii si legislatia in vigoare.

Societatea este administrata de Popescu Claudiu Stefan, cu un mandat de 2 ani cu drept de
prelungire.

SC ABC SRL are 12 angajati, cu varsta cuprinsa intre 23 ani -37 ani.
Departamentul financiar este format din 2 angajati cu studii superioare si isi indeplinesc
atributiile conform fisei postului.

Analizand in ce masura societatea comerciala este dotata din punct de vedere tehnic si material
pentru a-si indeplini scopul propus prin obiectul de activitate se observa ca s-a achizitionat
dreptul de folosinta a unui sistem ERP care va ajuta atat angajatii in indeplinirea sarcinilor dar si
urmarirea in mod productiv a activitatii acestora de catre Manageri si Administrator.

Evidenta zilelor de concediu si pontajele sunt inregistrate automat in programul ERP folosit.
Prezenta la locul de munca se face prin logarea cu user si parola a angajatilor in sistemul Lotus
Note. Cand o persoana este in concediu de odihna sau concediu medical, deleaga o alta persoana
care sa o inlocuiasca atat fizic cat si in sistemul intern.
In ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale inventariare, aceasta s-a facut la nivelul
valorii actuale, denumita valoare de inventar aplicandu-se L 82/ 1991, normele din Regulamentul
de Aplicare a Legii Contabilitatii nr. 82/ 1991, Legii 31/ 1990 si norme privind organizarea si
efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul 2861/09.10.2009.

Societatea isi organizeaza contabilitatea in partida dubla, nu isi auditeaza situatiile financiare
anuale si nu are serviciile financiar-contabile externalizate.

Societatea a fost pana in octombrie 2013 microintreprindere, depasind pragul de 65.000 euro
cifra de afaceri si devenind platioare de impozit pe profit incepand cu trimestrul IV.

Societatea este paltitoare de TVA si aplica sistemul de TVA la incasare.

S-ar putea să vă placă și