Sunteți pe pagina 1din 1

Cabinet Individual de Psihologie Florin DIACONU

Bdul Socola nr.13, IASI


CIF: 33960027
web: www.psyho-med.ro; mail: office@psyho-med.ro

Nr.______
Data______________

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ

Se certifică prin prezenta adeverință că studentul(a)...................................................................,

masterand(ă) în cadrul Universității ...................................................................................................

Master ............................................................................., anul..............., a efectuat stagiul de

practică în cadrul cabinetului individual de psihologie ......................................................................

în perioada ..........................................................................................................................................

Număr total ore activitate practică:………….

Specialist îndrumător:

Nume:……………………………………………………………………………

Funcție:…………………………………………………………………………..

Telefon/e-mail:…………………………………………………………………..

Data:

Agenţia Domeniilor Statului, Reprezentanta Teritorială Iaşi


B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Nr 47-49 , tel. /fax. 0232.214447
www.domeniilestatului.ro; E-mail: iaşi@domeniilestatului.ro
Pagina 1 din 1