Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA Posesorul prezentei legitimații este împuternicit să

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII controleze aplicarea și respectarea legislației


RURALE specifice în domeniul agricol și agroalimentar-
DIRECȚIA GENERALĂ DE CONTROL
producție, procesare, comercializare, precum și în
ANTIFRAUDĂ ȘI INSPECȚII
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași domeniul fertilizanților, să constate și să aplice
sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare
Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și
control în domeniul agriculturii, industriei
alimentare, statistică agricolă, monitorizare piață. Vizat anul Vizat anul

Legitimație de control 2018 2019


Nr. 7

Vizat anul Vizat anul

Dl. Daniel CIUBOTARIU


2020 2021
Legitimat cu C.I. Seria MZ, nr. 061698
Avand funcția de INSPECTOR
Vizat anul Vizat anul
Indicativul ștampilei
Director Executiv 2022 2023
Data emiterii