Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea: Titu Maiorescu

Facultatea: Finante Banci, Contabilitate si Administrarea Afacerilor


Specializarea: Administrarea Afacerilor
Anul II

Caiet de practica

Student:
- Poenaru
Cristian

Bucuresti
2015

Alexandru

CAIET DE PRACTIC
privind activitatile zilnice desfasurate n cadrul
S.C. Data Finance Accounting S.R.L. Bucuresti

Unitatea in care am efectuat stagiul pe o perioada de 15 zile lucratoare in perioada


4 mai 2015 24 mai 2015, este S.C Data Finance Accounting S.R.L., Bucuresti.
Societatea pentru care am intocmit documentele si care a fost folosita drept
exemplu in perioada de practica este SC EXPANSIV COMMUNICATION S.R.L..
Activitatea desfasurata in cadrul stagiului a constat in:

Luni 4.05.2015

In prima zi, secretarul S.C. Data Finance Accounting S.R.L. a facut o


prezentare a institutiei, a functionarilor din cadrul acesteia si a birourilor in care isi
desfasoara activitatea fiecare salariat. In cadrul unui birou functioneaza salariati ai
aceluiasi compartiment sau serviciu (Serviciul Contabilitate, Secretariat, IT, Fonduri
si Consultanta Financiara), iar persoanele care detin functii de conducere dispun de
birouri proprii.

Marti 5.05.2015

In a doua zi am efectuat un raport privind veniturile si cheltuielile societatii,


raport folosit apoi la stabilirea rentabilitatii firmei.

Miercuri 6.05.2015

Din cea de-a treia zi, alaturi de contabilul sef al S.C. Data Finance
Accounting S.R.L. am analizat situatia societatii si am cautat solutii pentru
reducerea cheltuielilor.

Joi 7.05.2015

Am intocmit situatia privind contributiile asiguratilor si a angajatorului la fondul


de pensii ( CAS), situatia privind contributiile asiguratilor si angajatorului la sanatate
( CASS), contributia pentru concedii si indemnizatii si situatia privind contributiile
angajatilor si angajatorului la somaj.

Vineri 8.05.2015

Am intocmit ordine de plata pentru virarea sumelor reprezentand taxe pentru


eliberarea autorizatiilor de functionare a persoanelor fizice din bugetul local catre
Oficiul Registrul Comertului, am efectuat
notele contabile aferente acestei
operatiuni.

Luni 11.05.2015

Am efectuat platia unor furnizori de bunuri consumabile, prestari servicii si am


inregistrat in contabilitate facturile si platile; am intocmirea situatiei privind fondurile
alocate pentru efectuarea de cursuri de perfectionare a personalului in perioada
2014-2015, situatie solicitata de administratorul societatii.

Marti 12.05.2015

Am intocmit planul de realizare a veniturilor aferente lunii iunie si repartizarea


acestuia catre conducerea societatii; am participat la o discutie privind consultanta
financiara, lucru care a dus la incheierea unui contract.

Miercuri 13.05.2015

In aceasta zi am intocmit situatia privind activele si datoriile societatii SC


EXPANSIV COMMUNICATION S.R.L..

Joi 14.05.2015

Am intocmit bilantul contabil al societatii; am preluat listarea bilantului,


balantei si a tuturor situatiilor financiare intocmite pentru darea de seama contabila
aferenta trimestrului I 2015, semnarea si indosarierea acestora.

Vineri 15.05.2015

Am participat la verificarea unui proiect pentru accesarea de fonduri europene


impreuna cu un angajat al S.C. Data Finance Accounting S.R.L..

Luni 18.05.2015

In aceasta zi am participat la retragerea de numerar de la BRD, impreuna cu o


persoana autorizata; am mers la semnarea unui contract de prestari servicii.

Marti 19.05.2015

In aceasta zi mi s-a dat responsabilitatea de a completa ordine de schimb


valutar, bilete la ordin., dispozitii de plata si dispozitii de incasare.

Miercuri 20.05.2015

Am completat fluturasul de salariu ale angajatilor societatii si am fost la banca,


cu o persoana autorizata, pentru virarea salariilor in conturile angajatilor.

Joi 21.05.2015

In penultima zi de practica ,am fost la sediul societatii de unde am ridicat toate


facturile primite si emise in ultima saptamana.

Vineri 22.05.2015

In aceasta azi mi-a fost prezentat Contractul individual de munca si am ajutat


la aranjarea facturilor ridicate de la societate in ziua precedenta. La sfarsitul zilei mi
s-a intocmit adeverinta care atesta faptul ca am realizat practica in aceasta unitate.