Sunteți pe pagina 1din 21

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

STUDIU DE FEZABILITATE
HOTEL SWICK

Student: GARZU IOANA


Grupa 135, Seria C
Profesor coordonator: ION IONITA
CUPRINS

Memoriu tehnic......................................................................................... pag. 3

Date generale............................................................................................. pag. 5

Informatii generale privind proiectul......................................................... pag. 5

Date tehnice ale investitiei, inclusiv studii de teren ................................. pag. 6

Durata de realizare şi etapele principale.................................................... pag. 7

Costurile estimative ale investitiei............................................................. pag. 8

Analiza cost - beneficiu............................................................................. pag. 8

Surse de finantare...................................................................................... pag. 10

Estimari privinf forta de munca ............................................................... pag. 10

Principalii indicatori tehnico – economic................................................. pag. 11


Avize si acorduri...................................................................................... pag. 12

Deviz estimativ var. 1............................................................................... pag. 13

Deviz estimativ var. 2............................................................................... pag. 15

Incadrare in zona - Anexa 1...................................................................... pag. 17

Fisa topografica - Anexa 2........................................................................ pag. 18

Plan de amplasament - Anexa 3................................................................ pag. 20

2
Studiu de fezabilitate
- HOTEL SWICK -

Memoriu tehnic:

Generalitati:
Noul obiectiv „Hotel Swick” destinat turistilor si excursionistilor care vor
poposi dupa lungi sau scurte drumetii ca de astfel si pentru cei care vor sa-si
petreaca cateva zile de concediu in aerul curat de munte.
Hotelul este o constructie de P+5 prevazut cu un subsol tehnic, in care va
fi montata centrala termica, vor fi montate tevile de apa calda si rece ( tur si
retur) cat si cele necesare instalatiilor sanitare.
Principala faza a proiectului este faza determinanta.

Capitolul 1 – Arhitectura si rezistenta:

Hotelul este o cladire din zidarie, cu acoperis gen terasa circulabila pe


care se vor monta receptorii de terasa, racordati la burlane ce deverseaza apa de
ploaie la sol de unde va fi preluata de canalizarea fluviala si condusa spre gurile
de scurgere, prevazute cu gratare. Aceste guri de scurgere sunt montate pe
reteaua de canalizare fluviala ( existente sau noi proiectate, conform stasului in
vigoare). Trebuie sa se aibe in vedere ca aceste retele de canalizare sa aiba
pantele de proiectare conform normativelor.
Canalizarea menajera va fi preluata de la obiectele sanitare, gurile de
scrgere si va fi deversata in canalizarea stadala menajera prin caminele de
vizitare, existente sau noi proiectate conform stas.
Constructia este realizata pe cadre sau pahare cu fundatie continua, cu
stalpi de rezistenta compartimentati cu pereti din blocuri de BCA.
Intreaga cladire va fi izolata exterior termic conform noilor normative in
vigoare.

Capitolul 2 :

3
a) Instalatie de iluminat :
Hotelul va fi iluminat cu spoturi si aplice tip, iar receptia si restaurantul
vor fi cu candelabre. De asemeni pe acoperisul hotelului se va monta instalatia
de paratraznet.

b) Instalatie apa – canal:


Reteaua de apa potabila stradala va alimenta prin tevile calculate conform
stas, grupurile sanitare din camerele hotelului ( compuse din: wc, lavoar, dus de
mana cu cadita de picioare). Apa potabila furnizata va alimenta de asemeni
spalatoarele din bucatarie, masinile de spalat vase ( asternuturile si fetele de
masa fiind preluate de o firma contractuala in domeniu), precum si centrala
termica necesara producerii apei calde ( bai si bucatarii), cat si pentru furnizarea
caldurii pe timp de iarna.
Instalatia de canalizare se va monta sub cota de inghet a zonei de
amplasament si se vor deversa apele menajere in caminele aplasate stradal
( existente sau proiectate), avand pantele necesare. In caz ca se vor construi
camine noi acestea trebuie sa fie vizitabile si se vor amplasa din 50 in 50 de
metrii.
Conducta de canalizare din bucataria restaurantului va fi preluata intai de
un camin ce are gura de scurgere in aceasta incinta, camin prevazut cu separator
de grasimi si apoi apa va fi condusa spre canalizarea stradala.
Pardoselile din baie, bucatarie, subsol tehnic vor fi prevazute cu sifoane
de pardoseala cu gratar.
Din reteaua de apa existenta in hotel se vor alimenta hidrantii de incediu (
montati cate 2 pe fiecare etaj, unul la receptie), montat langa scara de acces la
1,50m de la pardoseala si vor fi prevazuti de cutie cu geam, furtun de 10m si
robinet de 2”.

c) Instalatia de incalzire:
Centrala termica va fi calculata pentru a face fata celor 110 camere de
hotel, receptie, restaurant prevazut cu bucatarie, dotate cu calorifere din
aluminiu, cat si pentru preparea apei calde necesare bailor si bucatariei. Din
conducta de gaze naturale existenta in zona, se mai vine cu un racord ( in afara
alimentarii centralei termice), necesar prepararii alimentelor din bucatarie.

d) Instalatia de ventilatie:

4
Hotelul va fi dotat cu o instalatie de aer conditionat in camere si un
sistem de ventilatie, pentru bai, bucatarii si subsolul tehnic.
e) Norme PSI si Norme protectia munci:
Stradal se vor monta hidranti de gradina, in incinta hotelului se vor monta
hidrantii interiori precum si un panou PSI ( prevazut cu galeata, ladita cu nisip,
lopata si tarnacop). Se vor respecta normele si normativele in vigoare, iar
muncitorii inaintea inceperii lucrului, vor fi instruiti pentru a respecta normele
de protectie a muncii ( vor fi obligati sa poarte casti de protectie, manusi,
sorturi si masca la sudori).
Valoarea lucrarii este conform devizului general.

1. Date generale :

o Denumirea obiectivului de investitii: Hotel Swick


o Amplasamentul Judetul Prahova,localitatea
Predeal,str. Bisericii, nr. 212
o Titularul investiţiei: S.C. Amurg S.R.L
o Beneficiarul investiţiei: S.C. Beta S.R.L.
o Elaboratorul studiului S.C. Credo Design S.R.L.

2. Informatii generale privind proiectul:

Crearea unui nou obiectiv de investitii este urmarea unui studiu care
analizeaza situatia pietei in domeniului turismului si care poate conduce la
necesitatea dezvoltarii bazei materiale si de exploatare precum si crearea unor
noi locuri de munca.
Asta inseamna intocmirea unui studiu de marketing care sa indice cu
aproximatie apartenenta la realitate a situatiei de factori al domeniului in speta:
dezvoltarea unor noi baze de turism, crearea si amenajarea unor noi obiective de
interes ( istoric, geografic) pentru un numar mai mare de turisti. Imbunatatirea
conditiilor de transport si acces catre obiectivele turistice existente si cele noi
(sosele, legaturi aeriene facile, autostrazi, utilitati).
Au fost obtinute autorizatiile de constructie a obiectului si s-a contactat o
firma de constructori cu care s-a incheiat un contract de incepere a executiei

5
lucrarilor. Au fost luate masuri de instruire a personalului din punct de vedere al
securitatii muncii in vederea prevenirii unor accidente de munca.
Pentru promovarea investitiei au fost luate masuri cu privire la
organizarea de licitatii in legatura cu materialele necesare realizarii constructiei
intrucat acestea sunt asigurate de beneficiarul investitiei. Constructorul va face
numai organizarea de santier, iar din partea beneficiarului s-a desemnat un
diriginte abilitat care va urmari realizarea investitiei din punct de vedere
calitativ si la termenul stabilit conform documentului de executie.
Studiul de fata isi propune sa analizeze tehnic si economic posibilitatea si
oportunitatea construirii unui hotel cu o capacitate medie de confort standard
sau standard imbunatatit asa cum va rezulta din calculul de rentabilitate .
In urma analizarii celor doua documentatii cu specialistii din cadrul
firmei de constructii precum si cu alti specialisti, a fost aleasa ca varianta
tehnica varianta numarul 2 care din toate punctele de vedere este mai eficienta ,
dar nu si din prisma gradului de economicitate.
In urma analizei facute de elaborator a fost propusa varianta 2 din
aceleasi motive de eficienta.
Pentru a putea intelege mai bine materialul si a raspunde pe cat posibil
exigentelor impuse de lucrare, am obtinut unele sfaturi si pareri in domeniul
constructiilor, de la care am obtinut si un plan general ipotetic.

3.Date tehnice ale investitiei, inclusiv studii de teren :

a) Zona şi amplasamentul – Anexa 1


b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat – Anexa 2 (fisa)
c) Situaţia ocupărilor definitive de teren:suprafaţa totală,reprezentând
terenuri din intravilan/extravilan - Anexa 2 (fisa)
d) Studii de teren – Anexa 3 (plan)
e) Caracteristici principale ale constructiilor – Anexa 3(pla)
f) Situatia existenta a utilitatiilor :
In zona in care va fi construit hotelul s-au gasit retelele de apa, canalizare
si energie alectrica ca fiinf existente, in cazul acesta racordul in incinta hotelului
va fi facilitate. De asemeni s-a intalnit si o conducta de gaze naturale la circa 70
m de noua investitie. Acest lucru fiind benefic amplasarii noii locatii.
Acest hotel se va intinde: P+5 , parterul va fi dotat cu sala de receptie, un
restaurant cu o capacitate de cca. 80 de locuri, spatii de circulatie pe verticala-

6
orizontala (hol de acces,culoare,scara,lift),va fi dotat cu instalatii electrice
(iluminat,prize,forta), instalatie de ventilatie-climatizare, aparatura de detectie,
avertizare si de stingere a incediului, bucatarie moderna, iar in exterior avand o
teresa de cca. 100 de locuri.
g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:
Turismul este considerat un domeniu foarte important în dezvoltarea
durabilă a regiunii, investiţiile din acest domeniu constituind o prioritate a
comunităţii. Ca urmare a dezvoltării turismului, apare problema respectării
echilibrului între solicitarea turistică şi capacitatea de absorbţie a acesteia de
către mediu. Dacă zonele verzi, parcurile zoologice, oglinzile de apă şi chiar
centrele culturale, monumentele istorice şi de arhitectură sunt depăşite în ceea
ce priveşte capacitatea maximă de vizitare, calitatea turistică, însuşirile lor
naturale, sunt deteriorate.
Turismul poate determina un impact negativ asupra mediului prin:
utilizarea intensivă a apei şi terenurilor de către facilităţile de recreere;
furnizarea şi utilizarea resurselor de energie; modificările cadrului natural
survenite în urma construcţiei infrastructurii; poluarea aerului şi depozitarea
deşeurilor; compactarea şi impermeabilizarea solurilor (distrugerea vegetaţiei);
perturbarea faunei şi a locuitorilor din zona (datorita poluării fonice).
Creşterea continuă a numărului de turişti şi dezvoltarea turismului a
condus la agresarea mediul prin: apele uzate provenite de la unităţile turistice;
poluanţii proveniţi din transport (autovehicule in trecere); emisiile de poluanţi
de la centralele termice; comportamentul necivilizat faţǎ de valorile
patrimoniului. Ca efecte pozitive asupra mediului, determinate de turism, putem
enumera: îmbogăţirea arhitecturală şi peisagistică; constituirea de zone
protejate; reconstrucţia ecologică; dezvoltarea socio-economică.

4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a


investiţiei:

Pentru comparabilitate si gasirea unei solutii cat mai eficiente acest studiu
de fezabilitate se realizeaza in doua variante: in functie de valoarea investitiei,
numar locuri/ cazare si facilitatile oferite. Una din variante si anume varianta a
2-a oferind facilitati superioare.
Graficul este cel prezentat de societatea constructoare si asigura realizarea
intregului obiectiv in termenul fixat de 2 ani ( pentru ambele variante).

7
5. Costurile estimative ale investitiei:

Valoarea totala a proiectului de investitie: 20000000 mii lei, (3200000


mii dolari), din care: constructii – montaj 12000000 mii lei, (1920000 mii
dolari), calculata la cursul de schimb B.N.R. de 6,25 lei/dolari valabil la data de
26.05.2009.
Tinand cont de documentul de executie al devizului de lucrari si termenul
de executie de 2ani, constructorul va realiza aceasta investitie in termen,
respectiv pentru varianta 1: 8600000 mii lei in primul an, respectiv 717000 mii
lei in fiecare luna; iar in al doilea an o investitie de 11400000 mii lei, 950000
mii lei lunar. In varianta a 2: primul an corespunde cu cel de la prima varianta,
respectiv 8600000mii lei, 717000 mii lei lunar. In al doilea an investitia este de
16400000mii lei, adica 1347000 mii lei in fiecare luna.

6. Analiza cost – beneficiu:

Investitia se va realize prin fazele de executie conform devizului general,


si anume:
1- cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
2- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
3- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
4- cheltuieli pentru investitia de baza
5- alte cheltuieli
6- cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Analiza indicatorilor statici generali:

Indicatorii de efort
„Valoarea investiţiei, corespunzătoare efortului financiar total necesar
pentru construirea obiectivului, este mai mare în varianta a doua cu 23%,
aceeaşi diferenţă menţinându-se şi în cazul investiţiei specifice;
Construcţia specifică, este aceeaşi în cazul ambelor variante, de unde
deducem că în varianta a doua se investeşte mai mult în dotarea camerelor de

8
hotel şi deci această variantă prevede o categorie de încadrare superioară pentru
hotel;
Termenul de recuperare a investiţiei este mai mic în cazul variante a
doua (cu cca. 4 luni), oferind un prim indiciu asupra eficienţei superioare a
acestei variante;
Cheltuieli echivalate, reprezentând efortul social total făcut de firmă,
sunt mai mari cu cca. 8 mild. lei (48% )în prima variantă. Comparând această
valoare cu diferenţa înregistrată în cazul investiţiei specifice, se poate afirma că
efortul financiar iniţial, deşi mai mare în cazul variantei a doua, solicită
cheltuieli anuale ulterioare mai mici, chiar în condiţiile unui număr mai mare de
salariaţi (cu 16% ). Explicaţia ar putea fi dotarea superior calitativă a hotelului
cu instalaţii care au o durata de funcţionare şi un randament mai mare, cheltuieli
de întreţinere şi reparaţii mai mici;
Durata de recuperare a efortului valutar, este mai mică în cazul
variantei a doua (cu aproximativ 8 luni),arătând că raportul dintre suma investită
în valută pentru construirea şi dotarea hotelului şi aportul valutar net anual este
mai bun în cazul variantei a doua

Indicatorii de efecte
Coeficientul de eficienţă, randamentul economic al investiţiei,
aportul valutar net înregistrează, fără excepţie, valori mai mari pentru varianta
a doua a proiectului(cu 17%, 25% şi respectiv 5,8%). În cazul ultimului
indicator, diferenţa se datorează numărului mai mare de turişti străini( furnizori
de valută) previzionat şi a unui tarif mai mare care corespunde dotărilor
superioare( eventual unei categorii superioare a hotelului).

Indicatorii dinamici ai eficienţei


Randamentul actualizat al investiţiei, este de 1,85 lei în cazul primei
variante, şi de 2,30% în varianta a doua, care evident este mai eficientă
Termenul de recuperare actualizat, este cu aproape 4 luni mai scurt în
varianta a doua, evidenţiindu-i rentabilitatea superioară.

Indicatorii metodologiei BIRD


Raportul venituri–costuri, care compară suma încasărilor realizare pe
perioada eficientă de funcţionare a obiectivului cu efortul financiar total depus
pentru construire şi exploatare, ambele actualizate, este de 1,14 în prima
variantă şi de 1,24 în a doua variantă. Şi în cazul acestui indicator varianta a
doua este superioară.
Venitul net actualizat, este în varianta a doua de 22.408,80 mil. lei, cu
69,5% mai mult decât în cazul primei variante.
Rata internă de rentabilitate, exprimată pe baza nivelului ratei de
actualizare care asigură egalitatea dintre valoarea actualizată a prestaţiei şi

9
efortul total actualizat al întreprinzătorului, este de 34,9% în prima variantă şi
de 40,47% în a doua variantă , care este mai eficientă.
Toate categoriile de indicatori calculaţi, dar în special cei mai complecşi,
arată că cea mai eficientă soluţiei este finanţarea variantei a doua de proiect,
care corespunde construirii unui hotel de categorie superioară, cu dotări şi
instalaţii mai costisitoare, dar cu încasări valutare superioare, obţinute pe seama
unui număr mai mare de turişti străini şi a unui tarif mai ridicat, chiar în
condiţiile unui grad de ocupare mai redus.
O observaţie de care trebuie să se ţină seama în luarea deciziei este că
activitatea de alimentaţie publică diminuează, prin caracterul ei total ne eficient,
nivelul de eficienţă al întregului obiectiv. În acest domeniu trebuie să intervină
proiectantul şi constructorul pentru a găsi soluţii mai ieftine, care să sporească
eficienţa restaurantului. Considerăm că fără o creştere a rezultatelor
restaurantului cel puţin la nivelul efortului, decizia de investiţie nu ar trebui
luată.”
Zona nu prezinta risc pentru turisti, fapt ce presupune o recuperare a
investitiei incadrata in termenii stabiliti. Avand in vedere ca statiunea Predeal
este o zona solicitata de turisti (conditii climatice benefice). Acestia vor veni in
numar mare, ceea ce conduce la un grad de ocupare ridicat al hotelului cat si al
restaurantului, pe tot parcursul anului.

7. Surse de finantare a investitiei:


Investitia a fost finantata din fondurile proprii.

8. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

Numarul locurilor de munca ca si alte probleme legate de faza de executie


incepand cu organizarea de santier si pana la predarea la cheie se gasesc in
graficul intocmit de constructor.
In faza de operare avem un numar de 50 de salariati daca optam pentru
prima varianta, iar daca preferam varianta a 2-a fiind cea optima o sa intalnim
un numar de 58 de salariati.

9. Principalii indicatori tehnico – economici:

10
Valoarea totala a proiectului de investitie: 20000000 mii lei, (3200000
mii dolari) fara TVA din care: constructii – montaj 12000000 mii lei, (1920000
mii dolari), calculata la cursul de schimb B.N.R. de 6,25 lei/dolari valabil la
data de 26.05.2009. Valoarea totala a proiectului cu TVA: 23800000 mii lei,
(3808000 mii dolari), din care constructii-montaj 14280000 mii lei, (2284800
mii dolari cu TVA).
Tinand cont de documentul de executie al devizului de lucrari si termenul
de executie de 24 luni, constructorul va realiza aceasta investitie in termen,
respectiv pentru varianta 1: 8600000 mii lei in primul an, respectiv 717000 mii
lei in fiecare luna; iar in al doilea an o investitie de 11400000 mii lei, 950000
mii lei lunar. In varianta a 2: primul an corespunde cu cel de la prima varianta,
respectiv 8600000mii lei, 717000 mii lei lunar. In al doilea an investitia este de
16400000mii lei, adica 1347000 mii lei in fiecare luna.
Capacitatea de cazare proiectată, este de 220 numar locuri, aceeaşi în
ambele variante. Gradul de ocupare a capacităţii de cazare, este pe total turişti
de 75% în prima variantă adica 165 numar locuri (din care 120 turisti interni si
45 turisti straini) şi de 70% si anume 156 numar locuri (din care 96 turisti
interni si 60 turisti straini) în varianta a doua. Gradul de ocupare mai mic în
ultima variantă pentru turiştii români, este însă mai mare pentru cei străini.
Valoarea încasărilor totale, este mai mare cu 20% în varianta a doua
deşi gradul de ocupare total este mai mic. Situaţia îşi are explicaţia în tarifele
mai mari practicate ca urmare a unui nivel superior de dotare. În cazul
încasărilor valutare diferenţa este de aproape 46% explicabilă atât prin numărul
mai mare de turişti străini, cât şi prin tarifele aplicate în valută.
Valoarea cheltuielilor totale, este mai mare cu7,2% în varianta a doua,
dar la un nivel al încasărilor mai mare cu 20%.
Cheltuieli la 1000 lei încasări, sunt de 643 lei în prima variantă şi de
573 lei în a doua, pentru toate activităţile desfăşurate în obiectiv
Luate separat, pentru prestaţiile hoteliere, cheltuielile sunt de 578 lei,
respectiv 498 lei, iar în alimentaţie publică de 975 lei şi 974 lei. Aşadar, pentru
obţinerea unei valori mai mari a încasărilor, varianta a doua preconizează
realizarea unor cheltuieli mai mici, în special la activitatea de cazare, propunând
o valoare mai mare a profitului cu 3.821.975 mii lei, respectiv cu 43,72%.
Incasări la 1000 lei investiţii, sunt mai sunt mai mici cu 2,5% pe
obiectiv, în varianta a doua, iar in cazul activităţii de cazare cu 2,1% şi în
alimentaţie publică cu 5%.
Incasările valutare la 1000 lei investiţii, sunt mai mari cu 15,68% în
varianta a doua şi, de asemenea, productivitatea muncii este mai mare cu 3,6%.

10. Avize si acorduri:

11
Conform hotararilor H.G. privind normele si avizele necasare noii
investitii au fost deja solicitate si aprobate urmatoarele avize si acorduri:
- avizul beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei
- certificatul de urbanism
- avize de principiu de la detinatorii de utilitati
- acordul de mediu
- avizele necesar alimentarii cu apa si canalizare
- avizul pentru alimentarea cu energia electrica
- avizul necesarii montarii si functionarii centralei termice
- aviz ISCIR
- aviz PSI

DEVIZUL GENERAL:

La intocmirea devizului general s-a tinut cont de indicatori si ponderi


uzuali in activitatile de proiectare si asistenta tehnica, pentru anumite capitole
cu caracter general, astfel pentru studiile de teren in practica elementara
reprezinta un coeficient de 0,1% incadrat intre 0,1% si 0,5% din C+M. Taxele
pentru obtinerea de avize,acorduri reprezinta un coeficient de 1% din C+M ,
proiectarea si ingineria reprezinta 3,02% un coeficient incadrat intre ponderile
minime de 3% si maxime de 5% din C+M. Pentru un consultanta avem un
coeficient de 0,1%= 12000mii lei incadrat in ponderile standard de 0,1% si 2%
din C+M. Iar asistenta tehnica prezinta un coeficient de 0,2% incadrat in
ponderile limita de 0,1% si 2% din C+M.
In capitolul alte cheltuieli intalnit in deviz regasim calculul sumelor in functie de
ponderi limita standard, si anume organizarea de santier pentru care s-a investit o
suma de 420000 mii lei conform ponderii de 3,5% din C+M. Pentru cheltuielile
conexe organizarii santierului se calculeaza un 15% din organizarea de santier, dar
nu a fost cazul nostru. Comisioanele, cotele, taxele si costul creditului se tine cont de
urmatoarele ponderi: ISC- 0,7% C+M sau 0,5% din total, dar nici de calculul acesta
nu am avut nevoie. Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta 5% din total adica
1000000 mii lei.

VAR. 1

12
DEVIZ ESTIMATIV
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:
„HOTEL SWICK”

În mii lei/mii dolar la cursul 6,25 lei/dolar din data de 26.05.2009


Nr Valoare TVA Valoare inclusiv TVA
crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli fara TVA
Mii Mii Mii Mii Mii
lei dolari lei lei dolari
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 400000 64000 76000 476000 76160

1.2 Amenajarea terenului 670000 107200 127300 797300 127568


1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 500000 80000 95000 595000 95200
initiala
TOTAL CAPITOLUL 1 1570000 251200 298300 1868300 298928
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
(racord apa, racord electric, racord gaze, racord canal, varianta drum acces)
TOTAL CAPITOLUL 2 2200000 352000 418000 2618000 418880
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren intre 0,1% si 0,5% C+M 12000 1920 2280 14280 2285
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii 120000 19200 22800 142800 22850
1% C+M
3.3 Proiectare şi inginerie intre 3 % si 5% C+M 362000 57920 68780 430780 68925
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,2 % C+M - - - - -
3.5 Consultanţă intre 0,1 % si 2% C+M 12000 1920 2280 14280 2285
3.6 Asistenţă tehnică intre 0,1 % si 2% C+M 24000 3840 4560 28560 4570
TOTAL CAPITOLUL 3 530000 84800 100700 630700 100912
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Construcţii şi instalaţii 8000000 128000 152000 9520000 1523200
0 0
4.2 Montaj utilaje tehnologice 630000 100800 119700 749700 119952
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 3800000 608000 722000 4522000 723520
montaj
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 500000 80000 95000 595000 95200
4.5 Dotari 1000000 160000 190000 1190000 190400
4.6 Active necorporale - - - - -
TOTAL CAPITOLUL 4 1393000 222880 264670 1657670 2652272
0 0 0 0
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 3,5 % C+M 420000 67200 79800 499800 79968
5.1.1. Lucrari de constructii - - - - -

13
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 15% org - - - - -
sant
5.2 Comisioane si cote ISC-0,7% C+M 0,5% Total - - - - -
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5 % Total 1000000 160000 190000 1190000 190400
TOTAL CAPITOLUL 5 1420000 227200 269800 1689800 270368
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare - - - - -
6.2 Probe tehnologice şi teste 350000 56000 66500 416500 66640
TOTAL CAPITOLUL 6 350000 56000 66500 416500 66640
TOTAL GENERAL 2000000 320000 380000 2380000 3808000
0 0 0 0
Din care C+M 1200000 192000 228000 1428000 2284800
0 0 0 0

14
VAR. 2

DEVIZ ESTIMATIV
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:
„HOTEL SWICK”

În mii lei/mii dolar la cursul 6,25 lei/dolar din data de 26.05.2009


Nr Valoare TVA Valoare inclusiv TVA
crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli fara TVA
Mii Mii Mii Mii Mii
lei dolari lei lei dolari
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 400000 64000 76000 476000 76160

1.2 Amenajarea terenului 670000 107200 127300 797300 127568


1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 500000 80000 95000 595000 95200
initiala
TOTAL CAPITOLUL 1 1570000 251200 298300 1868300 298928
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
(racord apa, racord electric, racord gaze, racord canal, varianta drum acces)
TOTAL CAPITOLUL 2 2200000 352000 418000 2618000 418880
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren intre 0,1% si 0,5% C+M 12000 1920 2280 14280 2285
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii 120000 19200 22800 142800 22850
1% C+M
3.3 Proiectare şi inginerie intre 3 % si 5% C+M 362000 57920 68780 430780 68925
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,2 % C+M - - - - -
3.5 Consultanţă intre 0,1 % si 2% C+M 12000 1920 2280 14280 2285
3.6 Asistenţă tehnică intre 0,1 % si 2% C+M 24000 3840 4560 28560 4570
TOTAL CAPITOLUL 3 530000 84800 100700 630700 100912
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Construcţii şi instalaţii 8000000 128000 152000 9520000 1523200
0 0
4.2 Montaj utilaje tehnologice 630000 100800 119700 749700 119952
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 3800000 608000 722000 4522000 723520
montaj
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 500000 80000 95000 595000 95200
4.5 Dotari 5000000 800000 950000 5950000 952000
4.6 Active necorporale - - - - -
TOTAL CAPITOLUL 4 1793000 286880 340670 2133670 3413872
0 0 0 0
CAPITOLUL 5

15
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 3,5 % C+M 420000 67200 79800 499800 79968
5.1.1. Lucrari de constructii - - - - -
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 15% org - - - - -
sant
5.2 Comisioane si cote ISC-0,7% C+M 0,5% Total - - - - -
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5 % Total 1000000 160000 190000 1190000 190400
TOTAL CAPITOLUL 5 1420000 227200 269800 1689800 270368
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare - - - - -
6.2 Probe tehnologice şi teste 350000 56000 66500 416500 66640
TOTAL CAPITOLUL 6 350000 56000 66500 416500 66640
TOTAL GENERAL 2000000 320000 380000 2380000 3808000
0 0 0 0
Din care C+M 1200000 192000 228000 1428000 2284800
0 0 0 0

16
ANEXA 1

Încadrare în zonă
Scara 1 : 5000

17
ANEXA 2

FISA TOPOGRAFICA A BUNULUI IMOBIL

18
din Loc. Predeal, Str. Bisericii, nr. 212, T 5, P 416, 417, 418

Jude]ul: Prahova
Teritoriu Predeal
administrativ:
Cod SIRUTA: 65431
Intravilan / 1
Extravilan:

SCHITA BUNULUI IMOBIL

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

19
Nr. Categorie Cod Suprafata Clasa de Zona în cadrul
parcel folosinta grupa din calitate localitatii
a destinatie masuratori
(mp)
1 Cc TDI 3202 1 Periferica
2 D TDI 56 1 Periferica
TOTAL 3258

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII

Nr. corp Nr.


Suprafata Cod
cladirea parcel
Denumire construita grupa
constructi a
la sol (mp) destinatie
e
C1 1 Cc CIE 880 TDI

C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

Tipul actului Suprafata din Mod de


Cod Cod
Nume/ de proprietate, act (mp) detinere
Nr. numeric grupa Men-
denumire Domiciliu/ Sediu nr. [i data
crt. personal/ propriet Constr Constr tiuni
proprietar înregistrarii/ Teren Teren
cod SIRUES ate uc]ii uctii
eliberarii
Titlu de
Com. I.L.
238010 Proprietate
SC Beta Caragiale, 325 Excl Excl
1 615076 Nr. 96886 PJ 880
srl. Jud. 8 usiv usiv
3 Din
Dâmbovi]a
12.07.2002

Întocmit: Ing. Ionescu Ion Data: 25.05.2009

ANEXA 3

20
21