Sunteți pe pagina 1din 9

ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD

Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
Ane'a (a
PRECI)AREA IPO%E)ELOR CARE AU S%A% LA BA)A *N%OC#IRII
PROIECIILOR +INANCIARE
Proiectiile financiare aferente investitiei a fost facuta pornind de la urmatoarele ipoteze:
- Intensitatea finantarii: 75% din cheltuielile eligibile
- Rata de impozitare utilizata: 16% din profitul brut
- ivelul !a"ei pe #aloare $daugata: %&% ' conform legislatiei in vigoare
,- Prognoza venit.rilor
(-a completat $ne"a 6)1 *Prognoza veniturilor + cu vanzarile cantitative si valorice
previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual, #eniturile planificate au
doua surse: activitatea aferenta serviciilor turistice oferite -activitati de cazare si oferirea de
servicii de masa. si activitatea curenta,
A- /enit.rile din activitatea t.ri0tica au fost previzionate pe baza urmatoarele prezumtii:
- /apacitatea ma"ima de cazare a unitatii turistice este de 6 locuri -0 camere duble.,
- 1radul de utilizare a capacitatii de cazare variaza in functie de perioadele sezoniere'
impartita pe trimestre conform $ne"ei 6)1' avand in vedere amplasamentul pensiunii cu
rezultate ridicate de ocupare in sezoanele II si III' precum si activitatile de tip team-
building' pe care se concentreaza in sezoanele I si I#:
- %ri1e0tr. I2 23 zile 4 6 locuri 4 &3% 5 %16 zile-turist
- %ri1e0tr. II2 23 zile 4 6 locuri 4 75% 5 &35 zile-turist
- %ri1e0tr. III2 23 zile 4 6 locuri 4 25% 5 510 zile-turist
- %ri1e0tr. I/223 zile 4 %% locuri 4 &3% 5 %16 zile-turist
1
!rimestru -23 zile. ! I
e"trasezon
! II
sezon
! III
sezon de varf
! I#
e"trasezon
1rad ocupare &3% 75% 25% &3%
ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
- !ariful unui loc de cazare - zi variaza in functie de perioadele sezoniere' impartita pe
trimestre conform $ne"ei 6)1' bazat pe corelatia dintre potentialul turistic al zonei si al
activitatilor organizate in unitatea de cazare' pe parcursul unui an' si disponbilitatea la
perioade recreationale a turistilor:

%ri1e0tr. I2 %16 zile6turist 4 &3 lei7zi-turist 5 8,6&3 lei


%ri1e0tr. II2 &35 zile-turist 4 55 lei7zi-turist 5 %%,%75 lei
%ri1e0tr. III2 510 zile-turist 4 65 lei7zi-turist 5 00,0&5 lei
%ri1e0tr. I/2%16 zile6turist 4 &3 lei7zi-turist 5 8,6&3 lei
- 9volutia gradului de ocupare a capacitatii de cazare in anii %-5' raportata la nivelul
inregistrat in $nul 1' se prezinta astfel:
Perioada $ 1 $ % $ 0 $ & $ 5
!1 !% !0 !& !1 !% !0 !&
/restere
anuala
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% :5% :5% :5%
r,zile-turist 216 405 513 216 216 405 513 216 1418 1488 1563
#enituri
anuale
864
0
222
75
333
45
864
0
864
0
222
75
333
45
8640 765&5 8307% 8&021
- 1radul de solicitare a serviciilor de masa de catre turistii cazati la pensiune 6
apro"imativ 73% din numarul de turisti cazati previzionat' in conditiile oferirii unui meniu
la 55 lei7zi-persoana:
%ri1e0tr. I2 %16 zile-turist 4 73% 4 55 lei7zile-turist 5 8,016 lei
%ri1e0tr. II2 &35 zile-turist 4 73% 4 55 lei7zile-turist 5 15,520 lei
%ri1e0tr. III2 510 zile-turist 4 73% 4 55 lei7zile-turist 5 12,751 lei
%ri1e0tr. I/2 %16 zile-turist 4 73% 5 55& 4 55 lei7zile-turist 5 8,016 lei
%
!rimestru -23 zile. ! I
e"trasezon
! II
sezon
! III
sezon de varf
! I#
e"trasezon
!arif7;oc cazre-zi &3 lei 55 lei 65 lei &3 lei
ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
- 9volutia gradului de solicitare a serviciilor de masa in cadrul pensiunii de catre turistii
cazati in anii %-5' raportata la nivelul inregistrat in $nul 1' pe baza cresterii planificate a
gradului de ocupare a capacitatii de cazare a pensiunii:
B- /enit.rile din activitatea c.renta au fost mentinute constante pe intreaga perioada de
previziune' la nivelul valorilor aferente anului %31%' respectiv &25,85& lei,
3- Prognoza c4elt.ielilor
Prognoza cheltuielilor de e"ploatare se regaseste in $ne"a 6)% *Prognoza cheltuielilor si
evolutia capacitatii de productie+' unde valorile sunt previzionate pe categorii de cheltuieli'
fiind detaliate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual, $u fost previzionate
doar costurile suplimentare generate de proiect' costurile aferente activitatii curente au fost
mentinute constante la nivelul anului de referinta %31%,
- C4elt.ieli c. 1aterii 5ri1e 0i 1ateriale con0.1aile- $u fost luate in considerare
materiale consumabile necesare functionarii spatiilor destinate serviciilor de cazare si
alimentatie publica, /heltuieli anuale au fost estimate la %,&33 lei7an,
%i5ologie Detaliere E0ti1are
0
Perioada $ 1 $ % $ 0 $ & $ 5
!1 !% !0 !& !1 !% !0 !&
/restere
anuala
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% :5% :5% :5%
r,zile-
turist 151 284 359 151 151 284 359 151 992 1042 1094
!arif-lei7zile
turist
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
#enituri
anuale
831
6
1559
3
1975
1
831
6
831
6
1559
3
1975
1 8316
5457
4
5730
2
6016
8
ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
<ateriale
consumabile pentru
grupurile sanitare si
alte spatii de
folosinta comuna
(apun lichid' hartie igienica'
odorizante toaleta' prosoape'
detergenti' galeata cu mop' sampon'
gel de dus' saci de mena=' lavete'
becuri' etc
& grupuri sanitare " &3
lei -medie lunara de
consumabile. " 1% luni
51,2%3 lei
<ateriale
consumabile la
receptie si spatii
administrative
/onsumabile de birou: pi"uri' hartie'
cerneala cartus' cartuse si tonnere
pentru echipamente I!' etc
&3 lei " 1% luni5 &83 lei
- C4elt.ieli c. 1ar6.rile se refera la cheltuieli generate de oferirea serviciilor de masa
turistilor' intr-un procent de 53% din incasarile provenite din serviciile de alimentatie
publica
Perioada $ 1 $ % $ 0 $ & $ 5
!1 !% !0 !& !1 !% !0 !&
#enituri
servicii masa
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% :5% :5% :5%
Procent 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%
/h, marfuri
&158 7726 2875 &158 &158 7726 2875 &158 %7%87 %8651 0338&
- Co0t.ri c. .tilitati includ consumul de apa' canalizare' energie termica' energie
electrica si colectarea deseurilor' din care:
$pa si canalizare:
mc7pers7zi lei7mc apa >i
canalizare
umar zile 6turist
$ 1 $ % $ 0 $ & $ 5
3'5 %'0% lei !1 !% !0 !& !1 !% !0 !&
%16 &35 510 %16 %16 &35 510 %16 1&18 1&88 1560
!?!$; /?(! -lei %51 &73 525 %51 %51 &73 525 %51 16&& 17%7 1810
9nergie electrica
@Ah7pers7zi !arif lei7Ah umar zile 6turist
$ 1 $ % $ 0 $ & $ 5
0 3'0221 lei !1 !% !0 !& !1 !% !0 !&
%16 &35 510 %16 %16 &35 510 %16 1&18 1&88 1560
!?!$; /?(! %52 &85 61& %52 %52 &85 61& %52 1627 178% 1871
9nergia termica
&
ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
/onsum orar ?re funct, r, zile !arif unitar lei7BAh #aloare totala anuala
-lei.
8'01 BA 6 065 3'0221 7%60'18
- Coletare de0e.ri au fost estimate la 1%33 lei7luna pentru un tariff de 133 lei7luna,
- C4elt.ieli c. aona1ent tele6on, cal. 0i internet a fost estimat la 1%33 lei7luna
pentru un tariff de 133 lei7luna
- C4elt.ielile c. 5er0onal.l au fost calculate pentru cele % persoane anga=ate in urma
implementarii proiectului, /ontributiile sociale suportate de anga=ator includ: asigurarile
sociale %3'8%' contributia la CD$(( 3'85%' fondul de soma= 3'5%' contributia la
Condul de garantare pentru plata creantelor salariale 3'%5 %' asigurarile de sanatate
5'%%' asigurarea de accidente de munca 3'&%' comisionul la /amera de <unca
3'75%,
Po0t Nr-anga7ati Salari. net Salarii
an.ale
Con0tri.tii
0ociale839,:;<
%otal
)ucatar 1 1,333 1%,333 0,&53 15,&53
/ameris 1 1,%33 1&,&33 &,1&3 18,5&3
%O%AL ANUAL 3(-=>> :-;?> @@-??>
- C4elt.ieli c. a1ortizarea s-au calculat pentru noua valoare a cladirii rezultate in urma
efectuarii activitatilor de construire si amena=are' pentru care s-a estimat o perioada de
amortizare de &3 ani, <etoda de amortizare utilizata este cea liniara, Eurata de
amortizare -!. s-a calculat in baza specificatiilor din F1 %102703,11,%33& pentru
aprobarea /atalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mi=loacelor fi"e' fiind stabilita la 13,&87 lei7an
Pentru evitarea dublei subventionari' inregistrarea amortizarii investitiei din fonduri
publice a fost facuta proportional cu contributia solicitantului' respectiv %5% din
valoarea amortizarii anuale' adica %6%1'75 lei7an
@- ProiecAia cont.l.i de 5ro6it Bi 5ierdere
- #eniturile si cheltuielile de e"ploatare au fost preluate din $ne"ele 6)1 si 6)%
- #eniturile financiare nu au fost luate in calcul la prognoza efectuata pe cei 5 ani
postimplementare datorita caracterului lor nepermanent
5
ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
=- Bilant 0intetic 5revizionat
)ilantul sintetic previzionat a fost intocmit avand in vedere Prognoza contului de profit si
pierdere si Previziunea flu"ului de numerar
- Activele i1oilizate r.te s-au calculat adunand valoarea bruta a imobilizarilor
e"istente in patrimoniul societatii la finalul anului anterior depunerii proiectului %31% in
suma de ?(3, lei cu valoarea bruta a imobilizarilor ce urmeaza a fi achizitionate in
urma investitiei, (ocietatea nu intentioneaza sa achizitioneze alte imobilizari in afara de
cele prin proiect,
- /aloarea a1ortizarii c.1.late- $mortizarea a fost calculata pentru activele ce vor fi
achizitionate prin investitie' tinandu-se cont de perioada de amortizare si momentul
punerii lor in functiune, $mortizarea cumulata pentru anii postimplementare s-a calculat
adunand amortizarea cumulata e"istenta la sfarsitul perioadei de implementare cu
amortizarea anuala pentru fiecare an in parte,
- Ca0a 0i cont.ri la anci- #aloarea disponibilitatilor banesti e"istente in caseria
societatii si in conturile bancare la finele anului a fost calculata prin preluarea valoariilor
rezultate in Clu"ul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia (,
- Datorii ce tre.ie 5latite intr8o 5erioada 5ana la .n an reprezinta valoarea cumulata
a datoriilor catre furnizori si alti terti si catre institutiile de stat si locale ale statului care
au ca termen scadent o perioada mai mica de 1% luni' acestea reprezinta datorii
curente,
- Datorii ce tre.ie 5latite intr8o 5erioada 1ai 1are de .n an sunt nule , societatea
nedetinand credite bancare si neintentinad ca contracteze unul in perioada de
previziune,
- S.ventii 5entr. inve0titii reprezinta a=utorul nerambursabil primit prin C9$ER,
Incepand cu anul 1' este inregistrat' pentru a se evidentia' a=utorul primit 01&63& lei,:
- Ca5ital.l 0ocial se va mentine constant in toti anii de prognoza' asociati nema=orand
valoarea capitalului social in perioada prognozata,
- Rez.ltat.l e'erciti.l.i 6inanciar,#aloarea rezultatului e"ercitiului financiar a fost
preluata proiectia contului de profit si pierderi activitate cu proiect' aceasta
repartizandu-se pe toata perioada celor 5 ani postimplementare la rezerve' ramanad la
dispozitia societatii,
- Rezerve s-au calculat adunand valorea rezervelor aflata in sold in anul anterior cu
valoarea rezultatului net al e"ercitiului financiar din anul anterior,
;- +l.' de n.1erar
+l.'.l de n.1erar in 5erioada de i15le1entare 8 a fost intocmit luand in calcul veniturile'
subventiile si cheltuielile de e"ploatare' la care s-a adaugat valoarea !#$-ului,Ein punct de
vedere al esalonarii financiare' operatiunile se vor derula astfel:
6
ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
- platile catre furnizorii de bunuri 7 servicii se vor efectua in luna 1'luna 5' luna 11' luna 1%
de implementare,
- depunerea dosarului cererii de plata se va realiza in lunile 6 si 10 de implementare
- incasarea restului de a=utor financiar nerambursabil se va efectua in lunile 7 si 1&
+l.'.l de n.1erar 5erioada 5o0ti15le1entare 8a fost intocmit luand in calcul incasarile si
platile activitatii de productie,Platile aferente activitatii au fost calculate in baza cheltuielilor
prezentate in GGPrognoza cheltuelilor si evolutia capacitatii de productie varianta cu proiectHH
la care se adauga valoarea !#$-ului - unde este cazul,
Pentru usurarea modalitatii de calcul se va considera ca tot ce se va presta se va vinde si se
va incasa' iar tot ce se va achizitiona se va plati in cadrul aceluiasi an din aceasta perioada, In
calculul cash-floI-ului se adauga si platile cu datorii la )ugetul /onsolidat de (tat
reprezentand impozit pe profit si !#$ de plata si !#$ de recuperat
,- Indicatori 6inanciari
Pe baza datelor obtinuJe din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva
sustenabilitatea >i viabilitatea investiJiei ce urmeazK a fi promovatK, !oate prognozele vor fi
calculate pentru o perioadK de 5 ani' dupK finalizarea investiJiei' Ln preJuri constante,
#od.l de calc.l Bi are1.rile li1it care tre.ie re05ectate 0.nt .r1toarele2
,,#aloarea investiJiei -#I. C =,?=:3,>> lei
3-#eniturile din e"ploatare -#e. :
An.l
U#
%otal
an ,
%otal
an 3
%otal
an @
%otal
an =
%otal
an ;
/enit.rile din e'5loatare D/eE 5
veniturile realizate din activitatea
curenta' conform obiectului de activitate
al solicitantului,
RON 6%3'7%2 6%3'7%2 6%6'270 600'5%2 6&3'&1%
@,/heltuieli de e"ploatare -/e.:
An.l
U#
%otal
an ,
%otal
an 3
%otal
an @
%otal
an =
%otal
an ;
7
ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
C4elt.ieli de e'5loatare DCeE5
cheltuielile generate de derularea
activitatii curente
RON &05'%66 &05'%66 &06'7%5 &08'%56 &02'86&
=,Rata rezultatului din e"ploatare -r
Re
. 2
An.l
U#
%otal
an ,
%otal
an 3
%otal
an @
%otal
an =
%otal
an ;
Rata rez.ltat.l.i din e'5loatare DrReE 8
trebuie sa fie 1ini1 ,><
< %2,88% %2,88% 03,0&% 03,8%% 01,0%%
;-Eurata de recuperare a investiJiei -Er. :
D.rata de rec.5erare a inve0titiei DDrE
8 1a'i1 ,3 ani
ANI @-?(>>
(-Rata rentabilitKJii capitalului investit -r
Rc
. 8 trebuie sK fie minim 5% pentru anii %-5F
An.l
U#
%otal
an ,
%otal
an 3
%otal
an @
%otal
an =
%otal
an ;
Rata rentailitatii ca5ital.l.i inve0tit
DrRcE 8 trebuie sa fie 1ini1 ;<
< 08,%0% 08,%0% 02,18% &3,12% &1,%5%
:- Rata acoperirii prin flu"ul de numerar -R$C. : NU ES%E CA)UL
9- Rata LndatorKrii pe termen mediu Bi lung -r
I
. : NU ES%E CA)UL
?- Rata de actualizare 8 este de 9<, folosit pentru actualizarea fluxurilor de numerar
viitoare.
unde: r este rata de actualizare egal cu 8% (r=rata dobnzii de re-finanare B! ("%# $ mar%a de
risc pe ar ("%# evaluat de ctre &genie ca valoare medie 'i care va fi reevaluat pe msur ce
condiiile pieei monetare europene se sc(imb) se impune introducerea unei aproximri
8
ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
Strategia de Dezvoltare Local Integrat ,,Dorogea NORD ! P"#$N%UL S"LBA%IC DIN%RE APE&
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I A GUVERNULUI ROMNIEI
unitare#
,>- #aloarea actualizatK netK-#$.:
/aloare act.alizata neta D/ANE 8 trebuie
sa fie 5ozitiva
RON 9;,,((;
,,-Eisponibilul de numerar la sfMr>itul perioadei:
An.l
U# %otal an , %otal an 3 %otal an @ %otal an = %otal an ;
Di05oniil de
n.1erar la
06ar0it.l
5erioadei 8
tre.ie 0a 6ie
5ozitiv
RON 1'156'%58 1'016'63% 1'&83'265 1'6&2'5&2 1'8%%'565
2