Sunteți pe pagina 1din 33

Anexa 3 Analiza necesitilor pentru implementarea proiectului

- CUPRINS
1.0. INTRODUCERE
1.1. Scopul si obiectivele analizei
Prezenta analiza are drept scop oferirea unei perspective de ansamblu asupra
oportunitatii implementarii proiectului de e-guvernare in regiunea Ocnele Mari
Mihaiesti, conform dezideratelor Masurii 321 Sustinerea implementarii de solutii de eguvernare( inclusiv e- administratie) si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar .
Obiectivele analizei vizeaza:

Prezentarea solicitantului si a partenerilor sub aspectul formei juridice si a


capacitatii organizatorice

Identificarea necesitatilor curente ale solicitantului n ceea ce priveste


implementarea proiectului

Evaluarea oportunitatii economice a investitiei

2.0 PREZENTAREA SOLICITANTULUI/SOLICITANTULUI I PARTENERILOR,


DAC ESTE CAZUL
2.1. Prezentarea pe scurt a instituiei
Consiliul Local Ocnele Mari este persoana juridica si reprezinta autoritatea
administratiei publice din orasul Ocnele Mari care are initiative si hotaraste, in conditiile
legii, in toate problemele de interes local, realizand serviciile publice de interes local.
Consiliul Local Ocnele Mari este o autoritate administrativa creata prin norma
constitutionala, care functioneaza pe baza principiului autonomiei locale si al
descentralizarii serviciilor publice.

Consiliul Local Ocnele Mari este organul legislativ al autoritatii publice, format
din 13 onsilieri locali alesi, iar organul executiv, Primaria Ocnele Mari, este condus de
Primar.
2.2. Forma juridica (actul de nfiinare)
Consiliul Local Ocnele Mari instituit la 26.06.2008 in urma Hotararii Consiliului Local
nr.3, conform art.34, alin.2 si art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratiile
publice locale republicata, si a inceput activitatea imediat dupa aceasta data.
Consiliul Local Ocnele Mari este persoana juridica si reprezinta autoritatea administratiei
publice din orasul Ocnele Mari
2.3. Domeniu de activitate, atribuii
Principalele activitati ale Consiliului Local Ocnele Mari se refera la administrarea
domeniului public si privat al comunei, precum si a fondurilor publice locale. Aceste
activitati sunt desfasurate prin intermediul Primariei Ocnele Mari, respectiv a diferitelor
servicii publice constituite ca aparat propriu de specilitate al Primarului, asigurand
aplicarea prevederilor legislative si ale Consiliului Local:

urmarirea starii economice si sociale a comunei in concordanta cu atributiunile


administratiei publice locale;

elaborarea planului urbanistic si cadastral al localitatii;

gestionarea patrimoniul de care dispune administratia publica locala, organizand


ori de cate ori este nevoie sau cel putin odata pe an inventarierea patrimoniala;

intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a localitatilor ce apartin


de administratia publica locala, instalarea semnelor de circulatie, pentru a se
asigura desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;

organizarea evidentei, urmaririi si incasarii veniturilor proprii provenite din


impozite si taxe, concesiuni, inchirieri, redevende si prelevari de la bugetul
consolidat;

servicii de stare civila si de autoritate tutelara;

fundamentarea valorii de executie a fiecarei achizitii publice, intocmirea


programului anual de achizitii publice si intocmirea raportului privind
fundamentarea proiectului de buget.
In acest context, aparatul propriu de specilitate este format din urmatoarele

compartimente conform Hotararii 38/2008:

compartiment contabilitate, buget, finante

compartiment impozite si taxe

compartiment agricol

compartiment juridic

compartiment resurse umane

compartiment relatii cu publicul si mass media

compartiment audit intern

compartiment stare civila

compartiment protectie civila

compartiment asistenta sociala

compartiment informatica

compartiment deservire

compartiment servicii comunitare

compartiment cultura

compartiment biblioteca

compartiment programe-proiecte

compartiment achizitii publice

compartiment asistenti personali

compartiment consilieri personali

2.4. Structura organizatorica (organigrama si diagrama de relatii)


Conform Anexei 1 la Hotararea Nr. 38/2008, structura aparatului de specialitate al
Primariei Orasului Ocnele Mari se prezinta astfel :

2.5. Conducerea i calitatea echipei de conducere


2.6. Sistemul informaional-informatic existent
In momentul de fata posturile de lucru ale celor doua administratii locale
functioaneaza independent , ele nefiind interconectate. Absenta unei retele de calculatoare
, aparatura de calcul depasita moral si incompatibila cu aplicatiile moderne ingreuneaza
activitatea zilnica a functionarilor si conduce la pierderea de timp pretios ce ar putea fi
utilizat productiv in scopul rezolvarii mai rapide a solicitarilor cetatenilor.
Cele doua primarii opereaza in mod obisnuit cu informatie statica. Prin informatie
statica intelegem informatie depozitata pe hartie, in mintile oamenilor sau in computere si
sisteme proprietare, neconectate la internet. Informatia statica este o informatie captiva si
reprezinta o povara pentru organizatii deoarece necesita importante costuri umane si

financiare pentru a putea fi transformata in informatie actionabila. Trebuie sa convertim


informatia statica in informatie dinamica, mai exact in informatie care este:

portabila,

accesibila cu un minim de infrastructura IT (de exemplu un browser web),

exprimata intr-un limbaj pe care majoritatea sistemelor de calculatoare sa il poata


intelege,

transferabila fara proceduri complexe de data maping,

actionabila.

Sistemul informational-informatic al celor doua primarii cuprinde in prezent urmatoarele


dotari tehnice :

X calculatoare

X imprimante

X telefon / fax

X scaner

x copiator

x multifunctionala

2.7. Prezentarea serviciilor oferite i beneficiarii acestora


Principalele servicii oferite de catre administratia locala Ocnele Mari cuprind:

serviciul de gospodarie comunala:


- Intocmeste anual planuri de intretinere si reabilitare a strazilor
- Urmareste si dispune masuri legate de salubrizare
- Urmareste si dispune masuri legate de transportul si depozitarea deseurilor
menajere;
- Intocmeste planul anual de intreinere,reabilitare si dotare pentru bunurile
si mijloacele fixe; bunurile si mijloacele fixe ale instituiilor pentru care
reprezinta ordonator de credite; Impreuna cu organele de politie stabilesc
planuri privind pastrarea ordinii publice a comunei
- Solicita interventia politiei in cazurile impuse de anumite situaii

registrul agricol si cadastru

serviciul de asistenta sociala si resurse umane

serviciul de stare civila si autoritate tutelara

serviciul cultura si tineret

serviciul buget, finante si contabilitate

serviciul administrativ.

3.0 PREZENTAREA PROIECTULUI


3.1. Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului urmareste directiile trasate de Masura 321 si
vizeaza eficientizarea activitatii administratiei publice in relatiile cu cetatenii prin
intermediul sistemului de e-guvernare .
Dincolo de acest obiectiv general, scopul prezentei initiative este de a facilita
accesul utilizatorilor ( cetateni si mediu de afaceri ) la serviciile administratiei publice
prin:

realizarea unor retele LAN care sa usureze transferul datelor si informatiilor

translarea documentelor in format electronic si crearea unei arhive virtuale care sa


fluentizeze circuitul acestora
dezvoltarea de aplicatii software care sa asigure managementul si securitatea

procesului informational
crearea de portaluri web continand diverse servicii ce pot fi accesate online de

catre cetateni
3.2. Componentele proiectului:
Activitati:
1.Crearea retelei LAN si modernizarea infrastructurii
1.1.Crearea unui datacenter
1.2. Dezvoltarea retelei prin crearea unei retele de date si voce
1.3. Inlocuirea computerelor depasite moral
1.4..Dezvoltarea si implementarea aplicatiilor :

Sisteme de operare

Sistemul de securitate si disaster recovery

Aplicatia de Business Process Management

Sistemul de

management al documentelor

Sistemul de management al continutului

Semnatura electronica

1.5. Integrarea aplicatiilor prezentate anterior


1.6.Realizarea portalului web
1.7.Dezvoltarea continutului initial
1.8.Conectarea la servicii existente :

Ghiseul Virtual de Plati

Sistemul Electronic National

2.1. Conceperea si implementarea programului de instruire a personalului pentru


utilizarea aplicatiilor
3.1. Conceperea si implemtarea noilor proceduri pentu utilizarea si mentenanta
echipamentelor tehnice
4.1.Promovarea proiectului :

Crearea si tiparirea materialelor promotionale

Conferinta de inchidere si de lansare a proiectului

Promovare online, in presa scrisa, la radio si la televiziunile de interes local

Rezultate:
1. Calitatea si eficienta sistemului de transfer al informatiei imbunatatite
2. 37 persoane instruite pentru folosirea aplicatiei informatice
3. 37 utilizatori ai proiectului, angajati ai solicitantului
4. Comunitatea cunoaste si aplica serviciile online oferite de catre administratia locala
3.3. Managementul proiectului
Managementul proiectului este

contractat de catre SC Project Management

Solution SRL Constanta, societate specializata in servicii de consultan n management


n trei domenii definite de FEACO (Federaia European a Asociaiilor Naionale de
Consultan):

Management strategic

Managementul proiectelor

Management operational

n cadrul acestor domenii de competen, societatea de consultanta are o


multitudine de proiecte sustinute si coordonate pe fonduri de preaderare: Sapard si Phare.
Project Managerii din cadrul societatii au experienta bogata si relevanta in domeniul
proiectelor cofinantate de Uniunea Europeana (CV-uri atasate). Invatand din experienta
programelor de finantare pentru preaderare (PHARE, SAPARD, ISPA, etc) project
managerii ofera acum expertiza considerabila in domeniul Afacerilor Europene si a
finantarilor din Fondurile Structurale si de Coeziune, avand creata o retea de contacte in
principalele tari europene si un birou operational la Bruxelles.
Activitatile de management care fac obiectul contractului de servicii de
management al proiectului sunt:
1.ntocmirea documentaiei de proiect (Cerere de Finantare, Plan de afaceri, si/sau
Studiu de Fezabilitate / Memoriu justificativ si Devizul general al investitiei pentru
acordarea unui ajutor financiar nerambursabil prin Programul Operaional Regional
2. Asistenta si consultanta juridica si economica pe durata implementarii contractului.
3. Monitorizarea etapelor proiectului.
4. Controlul activitatilor efectuate in cadrul etapelor proiectului.
5. Evaluare si raportare a implementarii(Audit final)
Modul n care se va monitoriza i controla activitatea contractantului se va
reflecta in rapoartele si analizele specifice fiecarei etape a proiectului. La finalul
proiectului se va elabora un raport audit final in care se vor descrie toate elementele
relevante ale proiectului; cum acesta si-a atins obiectivele, s-a incadrat in bugete si in
termene, si care este rezultatul obtinut.Urmarirea interna a proiectului se va face pe baza
graficelor de lucrari/timp detaliate pentru fiecare etapa.
Evaluarea intern se va face prin sedinte periodice in care se vor analiza urmtoarele
criterii:
respectarea graficului de timp ;
ncadrarea n bugetul proiectului ;

calitatea lucrrilor realizate .


La elaborarea fiecrui raport de etapa, se va analiza modul n care implementarea
proiectului se face cu respectarea graficului de timp i se vor propune msuri n
consecin.
Datele cuprinse n rapoartele de evaluare sunt foarte valoroase pentru evaluri i
estimri de resurse ulterioare.
3.4. Descrierea tehnic a proiectului
Proiectul consta in realizarea unui sistem informatic integrat; acest sistem va fi
realizat parcurgand, urmatoarele etape:

Etapa 1. Crearea retelei LAN si modernizarea echipamentelor de calcul.


1.1. Definirea necesitatilor de servicii de comunicatii electronice
Serviciile de comunicatii electronice vor indeplini urmatoarele caracteristici macro:

Sa asigure accesul la serverele de aplicatie si utilizarea optima a aplicatiilor


gazduite de acestea;

Sa furnizeze comunicatiile voce/date/video in interiorul organizatiei si


catre/dinspre exterior;

Sa asigure o scalabilitate rezonabila a numarului de utilizatori precum si a


volumelor de trafic voce/date/video, pe un orizont de timp de 5 10 ani;

Sa prezinte o flexibilitate rezonabila, care sa permita implementarea de noi


servicii si functionalitati cu costuri incrementale minime

Sa ofere o redundanta a serviciilor definite drept critice si un sistem de


management al avariilor

Sa deserveasca toti utilizatorii din sediul central al Primariei sectorului Ocnele


Mari, precum si pe cei din sediul central al Primariei Mihaiesti

1.2. Descrierea sistemului

Se va implementa un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce/date Categorie 6


(Enhanced), care sa asigure viteza de transmisii minim 1000 Mbps spre Gigabit.
Sistemul de cablare structurata cerut va avea la baz topologia stea, n conformitate cu
prevederile

standardului

ANSI/TIA/EIA-568-2002

Commercial

Building

Telecommunications Cabling Standard .


Sistemul de cablare structurata va consta in oricare din aceste elemente (subsisteme) de
cablare structurata sau toate :

Zona de lucru

Cablajul orizontal

Camera tehnica (sau echipamentul de interconectare al cablajului orizontal)

Cablajul vertical

Camera de echipamente

Spatii tehnice de acces in cladire

Intreg ansamblul de transport pentru cabluri

Echipamentul pasiv utilizat, cablurile i conectica, vor fi de Categorie 5, sau categorie 6


(Enhanced) asa cum este definit de EIA/TIA-568-2002.
Modul de instalare a componentelor va fi conform prevederilor standardelor
ANSI/EIA/TIA-568-2002, asigurndu-se astfel crearea unui sistem Category 6 end-toend.
1. 3. Achizitionarea sistemelor de calcul
Computerele existente in acest moment sunt depasite moral si incapabile sa utilizeze
sisteme de operare sau aplicatii moderne. Aceste computere trebuie inlocuite cu unele
Vista compatible. Capacitatea de imprimare a celor doua institutii este extrem de scazuta.
Se va achizitiona cate un copiator color de mari dimenisuni (A1) pentru fiecare din cele
doua sedii , si cate o multifunctionala inkjet color pentru fiecare incapere.
1.3.1. Definirea necesitatilor in materie de echipamente de calcul
Computerele achizitionate vor fi:

Capabile sa utilizeze aplicatii de document management, business process


management, content management

Vista compatibile,

Copiatoarele achizitionate:

Vor functiona ca si imprimanta de retea; vor putea tipari afisele A1 realizate de


primarie,

Vor putea printa direct de pe e-mail,

Vor putea printa de pe dispozitive mobile (unitati hard externe, telefoane


mobile, PDA)

Multifunctionalele achizitionate:

Vor fi avea in dotare imprimanta, scaner, copiator, telefon, fax

1.3.2. Descrierea echipamentelor

Se vor achizitiiona 30 de calculatoare desktop, ale caror caracteristici tehnice sa


le permita o durata de viata de cel putin 3 ani (pana la depasire morala) si 10
calculatoare laptop cu aceeasi configuratie

Copiatoarele vor fi AI color, vor avea o rezolutie minima de 2400 x 1200 dpi si o
viteza de printa de maxim 3 min/A1, vor fi compatibile cu toate sistemele de
operare uzuale si vor functiona atat pe interfata serial, cat si parallel

Multifunctionalele de birou vor fi A4 inkjet color, rezolutie minima 1200 x 1200


dpi, viteza de printare 30 ppm alb-negru, 20 ppm color, si vor fi dotate cu scaner,
copiator, telefon, fax.

1.4. Asigurarea securitatii, back-up si disaster recovery


Securitatea informatiei va fi asigurata prin:
- proceduri:

accesul pe statia de lucru; se va realiza prin intrpducerea unui nume de utilizator


si al unei parole

controlul instalarii; se vor seta drepturi de utilizare a sistemelor de calcul; astfel,


singura persoana care va avea drepturi de instalare va fi administratorul
sistemului; utilizatorii nu vor avea drept de instalare .

controlul executabilelor; vor fi definite o serie de tipuri de formate ce vor putea fi


executate, in functie de specificul functiei utilizatorului,

controlul browsingului si download-ului. Se va limita accesarea paginilor internet


la cele necesare in concordanta cu natura functiei utilizatorului, precum si tipul
fisierelor ce pot fi downloadate de pe Internet.

- Instalarea unui program antivirus; programul antivirus trebuie sa:

Detecteze si sa dezinfecteze atat virusii cu raspandire regionala (Europa de Est),


cat si virusii cu circulatie mondiala;

Contina un modul rezident de monitorizare a tuturor proceselor active in sistem.

Aiba actualizarea automata, programabila, centralizata si zilnica a bazelor de


semnaturi de virus, cu durata de cel putin 1 an.

Realizeze filtrarea si blocarea oricarui program infectat care se executa in sistem


si posibilitatea de blocare a programelor suspecte, pe baza de analiza
comportamentala (behavior blocker).

Scaneze si analizeze porturile Internet la nivel de statii de lucru.

Realizeze scanarea registrilor sistemelor de operare Microsoft, precum si scanarea


centralizata a statiilor de lucru fara implicarea sau perturbarea activitatii
utilizatorului.

Se poata dezinfecta prin aducerea unor fisiere curate de pe server. in cazul


infectarii fisierelor proprii cu un virus necunoscut sau a distrugerii accidentale a
acestora.

Permita obtinerea de rapoarte centralizate atat pentru toata reteaua, cat si pentru
statiile individuale numarul de atacuri asupra retelei, ultimata data de verificare,

data ultimului eveniment, numarul de virusi care au fost detectati intr-o perioada
de timp determinata etc.

Permita administrarea de la distanta prin dispozitive mobile.

Realizeze analiza in intregime a fisierelor care circula prin

Fie compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows.

Permita actualizarea automata, programabila si centralizata a subsistemului.

Back-up si disaster recovery. Avand in vedere importanta informatiilor, acestea


trebuie nu numai protejate de atacuri; sistemul de back-up si disaster recovery se
realizeaza prin salvarea zilnica a informatiei pe casete, astfel incat sa poata fi
recuperata intr-un interval de timp cat mai scurt.

Etapa 2. Realizarea sistemului de management al documentelor


Principalele probleme cu care se confrunta Primaria privind gestionarea documentelor
sunt legate de:

Volumul

mare

de

documente

care

trebuiesc

procesate

(aproximativ

50/zi/Primarie).

Timpul de raspuns mare la solicitarile contribuabililor, depasirea termenelor


legale de raspuns.

Costuri ridicate privind procesarea dosarelor (fax, hrtie, toner, imprimante,


cheltuieli potale i de personal, spaii de depozitare).

Riscul deteriorarii sau pierderii de documente.


Componenta de management a fluxurilor de documente trebuie sa sigure suportul

de interconectare a tuturor departamentelor din Primarie astfel incat orice document sa


poata fi organizat si transmis pe fluxurile specifice fiecarui tip de proces in parte.
Procesele astfel definite pot fi urmarite pentru a imbunatati eficienta lucratorilor,
putandu-se evidentia problemele care apar, gatuirile in fluxurile de documente, erorile de

proiectare ale fluxurilor precum si timpii de lucru pe fiecare activitate, angajat,


departament in parte.
Fluxurile de documente asigura o dinamica ridicata in desfasurarea activitatilor
astfel incat o persoana este informata de catre sistem ce trebuie sa faca, ce documente are
de procesat in zilele care urmeaza si cand este termenul limita al acestora. Sistemul nu
numai ca propune ce trebuie facut dar si impinge catre utilizator informatiile care trebuie
utilizate pentru desfasurarea activitatilor propuse, eficientizand astfel procesul de lucru.
Modulul de management de documente este o componenta fundamentala in cadrul
sisitemului informatic si are un rol crucial in gestiunea tuturor documentelor din
Primarie, datorita volumului mare de documente si a schimburilor frecvente ale acestora
in interiorul si intre diferitele departamente ale Primariei.
Necesitatea

unui

subsistem

care

sa

permita

managementul

fluxurilor

informationale este sustinuta in primul rand de atributiile pe care Primaria le are, in


conformitate cu legislatia romaneasca.
Subsistemul trebuie sa realizeze centralizarea documentelor, sa asigure
comunicarea si suportul in cadrul procedurilor specifice si sa permita accesul catre
acestea pe canale de comunicatii profesionale si pe baza de acces dedicat.
Sistemul informatic pentru managementul si arhivarea electronic a documentelor
din Primarie va trebui s asigure:

conversia digitala prin scanare a documentelor existente care intr n format


hartie n Primarie.

stocarea optim a informaiilor (documente i metadescriptori) din punct de


vedere al timpilor de acces i al costurilor asociate;

realizarea fluxurilor de lucru, atat de intrare/ieire ct i interne pentru procesele


de lucru desfurate n Primarie;

stocarea n siguran a informaiilor, cu posibilitarea refacerii integrale sau


pariale n caz de incidente;

vitez mare de acces la documentele stocate;

asigurarea securitii documentelor n format electronic i a accesului la


informaii pe nivele de autorizare;

accesul concurent pentru un numr de utilizatori (iniial 25, respectiv 15) , cu


respectarea politicilor de acces i a nivelelor de autorizare;

monitorizarea continu i jurnalizarea acceselor utilizatorilor la documente;

posibilitatea distribuirii de documente semnate electronic ctre instituii i teri;

Din punct de vedere functional, sistemul de Management al Documentelor, trebuie sa


asigure:

Lucrul cu orice tip de fisier/document

Suport pentru versionarea fisierelor. Trebuie sa existe o optiune pe dosar daca sa


se tina versiuni pe fisierele continute sau nu.

Suport pentru ciclul de viata al unui document (creare, validare, aprobare,


publicare, arhivare)

Cautarea in continutul documentelor.

Salvarea celor mai folosite cautari pentru o refolosire ulterioara.

Definirea de modele de documente pe baza carora se vor putea crea mai apoi
documentele. Astfel se va usura si standardiza munca utilizatorilor de documente.

Salvarea documentelor si a dosarelor sa se faca in baza de date

Suport pentru mai multe puncte de intrare : e-mail, scan, fax.

2.1. Cerinte generale ale Sistemului Informatic pentru Managementul si Arhivarea


Electronica a Documentelor:

Este necesar autorizarea utilizatorilor n funcie de nume i parol astfel nct


accesul la documente s se fac pe baza drepturilor fiecrui utilizator;

Este necesar posibilitatea semnrii documentelor cu certificate emise de o Autoritate


de Certificare;

Circulaia in conditii de securitate maxim a documentelor, pe trasee ierarhice bine


precizate sau definite de ctre autorul documentului, cu posibilitatea aprobrii sau
respingerii acestora;

Crearea standardizat, distribuirea i circulaia documentelor interne n interiorul


Primariei,

asigurndu-se

cele

mai

nalte

standarde

de

securitate

confidenialitate;

Urmrirea strii documentelor din cadrul organizaiei, n diferitele stadii prin care trec
acestea, evidenierea modului de rezolvare a fiecrui document. Sistemul permite
fiecrui membru autorizat al organizaiei s cunoasc n orice moment unde se
afl un document i care este starea acestuia;

nregistrarea documentelor i dosarelor care intr sau sunt create n Primarie (att pe
hrtie prin scanare, ct i sub form de fiiere electronice), i transmiterea
automat ctre persoanele n msur s decid asupra rezolvrii lor;

Documentele i dosarele vor circula n format electronic ntre angajaii companiei


putnd fi stocate i arhivate electronic;

Posibilitatea de a obine rapid statistici i situaii privind documentele/dosarele


rezolvate sau n lucru, dup stare, tip, responsabili etc;

Activitate de administrare facil;

Mecanisme de cutare/regsire de mare vitez i posibilitatea indexrii bazelor de


documente;

Funcionalitate pe aproape orice structur hardware i software pentru extinderi


ulterioare a sistemului;

Posibilitatea integrrii cu alte aplicaii i platforme software (de ex. cu sistemul de


mesagerie existent n prezent pentru transmiterea de informri privind
documentele apariia unui document nou, apropierea sau depirea unui termen
limit de finalizare).

2.2. Cerinte specifice pentru principalele module de lucru identificate

1. Registratura unica

Elemente necesare pe documentele inregistrate:


o Numar de inregistrare camp calculat automat de sistem
o Data inregistrarii camp generat automat de sistem
o Emitent
o Numar emitent
o Data emitent
o Tipul documentului (Adresa, Nota , Fax, eMail, Petitie, etc)
o Continut pe scurt
o Termen de rezolvare
o Comentarii/Rezolvare

Cerinte privind criteriile de cautare:


o tip document
o expeditor/destinatar
o emitent
o numar emitent
o numar inregistrare
o interval de timp
o documente din oficiu
o documente de intrare-ieire

Cerintele fluxului documentelor inregistrate:


o Inregistrarea documentului de catre utilizatorul/ii desemnati in punctele de
intrare, prin introducerea datelor de identificare din documentul fizic.

o Repartizarea de catre utilizatorul ce a inregistrat documentul. Repartizarea se


face in functie de nivelul ierarhic.
o Nivelul ierarhic superior poate repartiza un document la unitatile din
subordine pana la ultimul nivel ierarhic.
o Rezolvarea documentului de catre unitatea desemnata si trimiterea
documentului la nivelul ierarhic superior care a repartizat documentul.
o Aprobarea documentului de unitatea care a trimis spre rezolvare si dupa caz
trimiterea catre superior pentru aprobare.
o Trimiterea documentului catre destinatar extern sau la registratura.
2. Arhiva de documente
-

Sistemul trebuie sa permita arhivarea obiectelor pe un suport sigur (magnetic, optic)


pentru o perioada definita de timp.

Sistemul trebuie sa ofere disk cache pentru documentele intens accesate.

Sistemul trebuie sa suporte in mod nativ politici de arhivare care sa asigure backup la
anumite intervale predefinite.

Trebuie ca sistemul sa aiba suport unicode.

Sistemul trebuie sa suporte stocarea pe diverse medii atasate la platforme diferite.

Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea unei arhitecturi atat distribuite cat si


centralizate a stocarii.

Pentru a beneficia de o politica de Disaster recovery si High availability sistemul


trebuie sa suporte nativ posibilitatea replicarii datelor catre o locatie centrala.
3. Biblioteca Electronica de Documente ( acte normative, documentatii, legi
etc.)

Captura
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea stocarii oricarui tip de continut digital.

o Sistemul trebuie sa suporte importul si exportul documentelor indiferent de


formatul fisierelor in care acestea sunt stocate.

Cautare
o Sistemul trebuie sa ofere functionalitati pentru cautare facila bazata pe
atributele alese si introduse in prealabil de catre utilizator.
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de cautare dupa atribute, in cadrul
textului sau o combinatie a acestora.
o Sistemul trebuie sa ofere utilizatorului posibilitatea de a salva criteriile de
cautare ca fiind publice sau private si de a le refolosi ulterior.
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a modifica creiteriile de cautate
salvate in prealabil.
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea ca utilizatorul sa defineasca un criteriu
de cautare in functie de pasul (starea) documentelor pornite pe flux.
o Sistemul trebuie sa permita ca in urma cautarii sa fie returnate die doar ultima
versiune a unui document fie toate versiunile acelui document.
o Sistemul trebuie sa permita definirea unor criterii de cautare complexe ce
contin operatori logici (si /sau /nu).
o Sistemul trebuie sa permita paginarea rezultatelor cautarii in scopul unui acces
facil la informatie.
o Rezultatele cautarii trebuie sa fie disponibile intr-o pagina separata astfel incat
sa se poata efectua si consulta mai multe cautari simultan.
o Sistemul trebuie sa permita sortarea rezultatelor cautarii in functie de coloane.
o Sistemul trebuie sa permita expedierea pe email a rezultatelor cautarii
o Sistemul trebuie sa permita cautari aproximative (fuzzy search) bazate pe
textul introdus de utilizator.

Vizualizare

o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea vizualizarii tuturor documentelor intr-un


singur program prin browser web, indiferent de tipul documentului vizualizat,
fara deci a fi necesara lansarea programului in care documentul respectiv a
fost creat.
o Sistemul trebuie sa permita afisarea documentelor in browser in urma
conversiei lor din formatul nativ.
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a afisa mai multe documente
simultan.
o Sistemul trebuie sa permit marirea unei zone a documentului si revenirea la
starea initiala (zoom in /zoom out).
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a roti imaginea pe ecran.
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea navigarii intre diferitele pagini prin
intermediul thumbnailurilor.
o Sistemul trebuie sa permit afisarea primei pagini dintr-un document imediat
ce ea a fost descarcata in scopul atingerii unei performante sporite a lucrului
cu documente mari.

Manipularea documentelor
o Sistemul trebuie sa permit adaugarea de adnotari sub forma unor stampile
digitale ce contin data curenta, text, cercuri, linii, sageti.
o Sistemul trebuie sa permit editarea, afisarea, ascunderea, schimbarea marimii
si locului unde sunt afisate pentru fiecare din adnotarile de mai sus.
o Stocarea adnotarilor trebuie sa fie facuta in mod separat fata de document,
astfel incat ele sa poata fi afisate sau ascunse in functie de utilizator.
o Sistemul trebuie sa permita suport pentru managementul versiunilor
(numerotarea automata a versiunilor, stocarea unur comentarii in legatura cu
versiunile fiecarui document).
o Adnotarile trebuie sa ramana persistente de la o versiune la alta.

o Politica de versionare trebuie sa fie controlata de tipul de document.


o Sistemul trebuie sa prezinte functionalitatea de blocare / deblocare a
documentelor (check in / check out).
o Noile versiuni ale documentelor trebuie sa aiba abilitatea de a mosteni
indexarile versiunii initiale.
o Sistemul trebuie sa permit suport ODMA la nivel de desktop.
Tiparire

o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a tipari un interval de pagini, inclusiv


pagina curenta si toate paginile.
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a tipari mai multe copii.
o Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea tiparirii adnotarilor.
o Sistemul trebuie sa poat tipari continutul unui folder.
o Sistemul trebuie sa poata tipari metadate.

Etapa 3. Realizarea sistemului de management al proceselor


Componenta de management al proceselor urmeaza sa:
-

Poata defini vizual procedurile de lucru ale organizatiei

Permita urmarirea vizuala a unui flux de informatii lansat in executie.

Permita atasarea de documente la fluxurile de lucru prin referinte, fara a muta


continutul documentului din locul unde se afla.

Fie bazat pe roluri, activitatile din cadrul unui flux sunt atribuite unor roluri.

Permita integrarea cu sistemul de Document Management astfel incat sa limiteze


activitatile din cadrul document management in functie de starea fluxurilor (ex :
un document nu se poate aproba daca fluxul in care este el prins nu a ajuns in
stadiul de aprobare sunt alte documente care trebuiesc aprobate inainte)

Permite asignarea de resurse pentru fiecare proces.

In ceea ce priveste componenta de lucru colaborativ, aceasta va permite transmiterea de


notificari pentru activitatile care trebuie intreprinse. Astfel se instiinteaza utilizatorii de
aparitia unui nou document ce trebuie procesat, se prezinta termenul limita de realizare.
Componenta de comunicare are un rol de catalizator al fluxurilor informationale
asigurand legatura intre utilizatori dar si intre utilizator si sistemul informatic.

Etapa 4. Sistemul de management al continutului


Va fi o interfata prin intermediul careia ersoanele responsabile din cadrul celor
doua primarii vor putea administra continutul portalului web. Portalul web va avea
urmatoarele zone de continut:

Informatii generale despre zona Ocnele Mari Mihaiesti; in aceasta zona se


vor regasi informatiile generale despre zona (localizare, istoric, date socioeconomice, statistici, etc.)

Informatii ale administratiei publice locale; utilizatorul va selecta una dintre


cele doua localitati, si va putea viziona in aceasta zona: informatii despre
organizarea si activitatea Primariei, informatii despre conducerea Primariei,
anunturi (de achizitie, de angajare, alte oportunitati, etc)

Instrumente puse la dispozitia cetatenilor; prin intermediul logarii cu user


name si parola, cetatenii vor putea avea acces la o serie de instrumente, dupa cum
urmeaza:

Petitie online; se completeaza un formular standad de petitite si se trmite catre


Primarie,

Inscrierea in audiente; cetatenii vor putea vizualiza programul de audiente, si se


vor putea inscrie; aplicatia aloca automat 1/2h/audienta si inscrie solicitantii in
ordinea primirii solicitarilor. Solicitantul primeste astfel o data/ora la care poate
merge in audienta, data/ora pe care o poate conirma sau nu. Daca nu o confirma,
are dreptul la inca 2 optiuni.

Vizualizare lista de documente; cetatenii pot vizualiza lista documentelor necesare


pentru primirea unui aviz/aprobare, etc.

Downloadare formularistica; cetatenii pot downloada formularele necesare.

Depunere documente; atat formularele, cat si alte dicumente vor putea fi depuse
electronic, daca cetatenii au semnatura electronica.

Verificarea statusului unei cereri cu ajutorul numarului de inregistrare. La


depunerea unei cereri, cetatenii vor primii un numar de inregistrare. Cu ajutorul
acestui numar de inregistrare cetatenii vor putea verifica online statusul cererii
(aprobat, respins, in lucru, necesita completari, etc). Pentru realizarea acestei
functionalitati este necesara conectarea portalului la sistemul de management al
documentelor, astfel incat actualizarea statusului sa se realizeze automat

Vizualizarea live, sau download-ul sedintelor consiliului local. Sedintele


consiliului local vor fi atat trasmise live, cat si inregistrate intr-o arhiva de stiri.
Ele vor putea fi vizualizate:
o Live, cu ajutorul unui player integrat in site,
o Din arhiva, cu ajtorul unui player integrat in site,
o Salvate pe hardul utilizatorului si vizionate local

Etapa 5. Integrare, conectare


Aplicatiile mai sus mentionate, impreuna cu cele deja existente vor fi integrate intr-un
sistem informatic integrat. Acest sistem va permite utilizatorilor sa ruleze toate aplicatiile
din aceeasi interfata, consituind astfel un mediu de lucru pentru fiecare angajat.
Sistemul astfel creat va fi legat atat la Sistemul Elctronic National cat si la Ghiseul
Virtual de Plati. Intentionam in acest fel atat sa oferim cetatenilor un nou instrument
(plata online) cat si sa usuram interactiunea cu alte institutii publice.
3.5. Personal i instruire
3.6. Graficul estimat al proiectului corelat cu activitile si costurile
3.7. Impactul proiectului asupra activitii

In momentul de fata zona Ocnele Mari Mihaiesti este o zona subdezvoltata; din
punct de vedere economic, retragerea statutului de statiune detinut de Ocnele Mari,
impreuna cu inchiderea exploatarilor de sare a dus la o crestere semnificativa a somajului.
Din acest punct de vedere, atragerea de investitii reprezinta o prioritate a acestei
comunitati. Apropierea de Ramnicu Valcea (12km) reprezinta un important avantaj,
impreuna cu preturile mult mai reduse ale terenurilor (comparativ cu Ramnicu Valcea);
acest avantaj trebuie dublat insa de o promovare a oprtunitatilor de investitie existente (in
special in turism), precum si de o usurare a interactiunii dintre mediul de afaceri si
admnistratia publica locala.
In egala masura, densitatea redusa a populatiei, coroborata cu media ridicata de
varsta face ca importanta serviciilor electronice oferite catre cetateni sa fie majora.
Aceasta necesitate este cu atat mai accentuata, cu cat transportul public in si intre
localitati este insuficient dezvoltat (frecveta redusa a curselor, trasee care un sunt
acoperitoare). Prim implementarea propiectului propuus, oamenii nu ar mai trebui sa
parcurga kilometri pe jos pentru fiecare cerere, sesizare sau interactiune cu administratia
publica locala.
Impactul proiectului asupra activitatii celor doua administratii locale se va reflecta
in :
1. accesul mai rapid al cetatenilor, administratiei publice si mediului de afaceri la
serviciile primariei locale prin furnizarea de aplicatii publice on-line. Efectele
concrete care vor genera acest impact vizeaza:

Abonarea la ghiseul virtual. Dupa cum spuneam, unul dintre obiectivele noastre
consta in reducerea numarului de motive pentru care cetatenii trebuie in mod
obligatoriu sa vina la sediul institutiilor administratiei publicele locale. In prezent
unul dintre aceste motive este plata diferitelor taxe si impozite; odata cu abonarea
la ghiseul virtual acest motiv un mai exista. Evident, sistemele vor functiona in
paralel, si cine va vrea sa vina sa plateasca fizic, o va putea face, insa cetatenii din
zona Ocnele Mari Mihaiesti vor putea sa achite taxele si impozitele locale din
fata propriului computer.

Conectam la Sistemul Electronic National. Este un aspect important, atat pentru


modul in care ne relationam cu alte organe ale administratiei publice, cat si pentru
modul in care interactionam cu cetatenii.

Realizarea unei interfata web. Ne dorim ca tot acest sistem sa functioneze sub o
interfata web. In acest fel cetatenii nostri vor putea sa:

Vada ce documente le sunt necesare pentru obtinerea unui aviz/aprobare,


autorizatie, etc.

Downloadeze formularele necesare,

Trimita si inregistreze cereri daca dispun de semnatura electronica,

Verifice status-ul unei cereri,

Efectua plati online,

Inscrie in audienta,

Trimite o sesizare,

Viziona in real time sau din arhiva sedintele Consiliului Local,

Afle informatii despre activitatea institutiilor administratiei publice locale


din zona, precum si despre personalul (ales si numit) conform legii,

Afle despre diverse oportunitati,

Se aboneze la RSS pentru a afla ultimele noutati.

2. eficientizarea activitatilor interne ale primariilor utilizand mijloacele specifice


TIC. Efectele concrete care vor genera acest impact vizeaza:

Crearea retelei LAN . Aceasta va conduce la imbunatatirea procesului de transfer


al informatiilor

Introducerea unui sistem de management al documentelor va permite o mai buna


interactiune cu publicul de la distanta . Se vor putea primi documente in format
electronic, cei interesati vor putea verifica online status-ul cererilor/sesizarilor
proprii, se va avea o evidenta mai exacta a activitatii interne.

Introducerea unei solutii de semnatura electronica. Semnatura electronica este


singura modalitate

prin care se

poate confirma legal angajamentul pe un

document in format electronic. Asta inseamna ca vom putea raspunde electronic

solicitarilor venite din partea cetatenilor, ca vom putea colabora cu institutii,


companii si organizatii neguvernamentale fara ca documentele sa trebuiasca sa
calatoreasca in format fizic.

Introducerea unei sistem de securitate, precum si de disaster recovery.

Pentru a concluziona, prin implementarea acestui proiect dorim sa oferim servicii de


calitate comunitatii locale Ocnele Mari Mihaiesti si sa promovam competitivitatea
economica in aceasta zona.
3.8

Costul total al proiectului i modul de finanare

Valoare Proiect =
Valoare Eligibila =
Contributie Solicitant =
Contributie Finantator =
3.9. Alte justificri ale necesitii, relevanei i impactului proiectului (ex. studii de
pia, analize ale cererii de servicii electronice)
Mai jos este prezentata o matricea SWOT pe baza careia au fost formulate
principalele directii de actiune si msuri de dezvoltare a localittii Ocnele Mari conform
Strategiei Locale de Dezvoltare pentru perioada 20007-2013. Printre aceste directii se
regaseste si masura care face obiectul prezentului proiect si anume eficientizarea
activitatii administratiei publice locale.
Principalele elemente care fac obiectul analizei SWOT sunt:
1. Resurse umane
2. Infrastructur
3. Dezvoltarea economic
4. Administratie public

PUNCTE TARI

Suprafata locuibil ce revine unui locuitor mare


RESURSE UMANE

Ponderea populatiei active neocupate destul de redus


Manifestarea unui comportament antreprenorial la numerosi
localnici
Ospitalitatea traditional recunoscut
Accesibilitate crescut datorita distantei reduse ce separ orasul
Ocnele Mari de municipiul Rmnicu Vlcea

INFRASTRUCTURA Toate gospodriile sunt alimentate cu energie electric


Accesul populatiei la reteaua de telefonie fix si mobil
Existenta resurselor de ap potabil
Conditii propice pentru dezvoltarea turismului
DEZVOLTARE

balnear si agroturismului

ECONOMIC

Potential ridicat de dezvoltare sectorului de


servicii
Potential ridicat de dezvoltare a productiei
agricole ecologice
Posibilitatea punerii n valoare a monumentelor
istorice
Actori locali dinamici

ADMINISTRATIE

Derularea unor proiecte de infrastructura din

PUBLIC

fonduri proprii

PUNCTE SLABE
Scderea continu a populatiei tinere si
cresterea numrului vrstnicilor
Adaptabilitatea sczut a populatiei mature si
vrstnice la schimbrile si provocrile actuale, n
general, si la fenomenul mobilittii reconversiei si
profesionale, n special

RESURSE UMANE

Migratia tinerilor ctre alte orase si strintate,


n special a celor cu pregtire profesional nalt
Oportunitti de angajare insuficiente
Lipsa unor programe de formare si reconversie a
fortei de munc
Retea de transport n comun insuficient
dezvoltat
Infrastructur rutier necorespunztoare
Starea de degradare a unor obiective de interes

INFRASTRUCTURA local
Un sistem centralizat de alimentare cu ap
necorespunztor
Inexistenta unui sistem centralizat de canalizare
Managementul necorespunztor al deseurilor
Dezvoltare insuficient a infrastructurii de
sntate si a celei de asistent social
Inexistenta unei infrastructuri sociale destinate
persoanelor n vrst
Insuficienta dotare a unittilor de nvtmnt cu
echipamente si facilitti de tehnologie a
informatiei si comunicrii
Infrastructur redus de sustinere a serviciilor
publice
Facilitti reduse pentru dezvoltarea sectorului
IMM
Infrastructur de sustinere a activittilor
economice redus
Eficient sczut a activittilor de atragere a
DEZVOLTARE

investitiilor strine

ECONOMIC

Puterea financiar sczut

Ponderea sczut a tehnologiilor moderne n


industrie si agricultur
Productivitatea sczut a muncii, att n
agricultur, ct si n activittile neagricole
Procentul ridicat al solurilor afectate de eroziune
Servicii turistice insuficient dezvoltate fat de
potentialul existent
Lipsa parteneriatelor cu administratii publice din
tar si strintatea
ADMINISTRATIE

Insuficienta specializare a resurselor umane n

PUBLIC

domeniul implementrii proiectelor cu finantare


extern

Acces insuficient la internet


OPORTUNITTI
Dezvoltarea cooperrii interne si internationale
Transferul de tehnologiei si de know-how
Accesul la informatii europene
Extinderea descentralizrii n toate sectoarele de activitate si mai ales n ceea ce priveste
procesul decizional n administratia public local
Cooperarea ntre mediul de afaceri si administratia public local
Calificarea si recalificarea fortei de munc si a somerilor pentru o mai mare
adaptabilitate la nevoile pietei
Posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile
Existenta unor instrumente de finantare care impulsioneaz dezvoltarea turismului
Existenta unui cadru strategic favorabil dezvoltrii n perspectiva financiar actual
2008-2013, att la nivel judetean ct si regional si nationale, privind infrastructura si
mediul, sprijinirea afacerilor, turismul, dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor
sociale
Procentul sczut al contributiei locale pentru administratia publica local n cazul
proiectelor finantate din fonduri comunitare si posibilitatea suportrii cheltuielilor cu
TVA de ctre bugetul de stat

Atragerea tinerilor n viata economic si social a comunittii


Disponibilitatea autorittilor locale de a ncheia relatii de parteneriat cu investitori locali
sau strini
Cresterea interesului pentru turism balnear si agroturism pe plan international
AMENINTRI
Inexistenta resurselor financiare necesare cofinantrii anumitor proiecte
Surse insuficiente de dezvoltare a infrastructurii locale
Lipsa capitalului pentru sustinerea investitiilor n economia local
Exploatarea irational a resurselor naturale
Instabilitatea cadrului legislativ
Continuarea declinului demografic si adncirea dezechilibrului n localitate
Reducerea ponderii populatiei active
Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei care determin
decalaje economice mari, greu de recuperat
Accentuarea lipsei de ncredere a cettenilor n administratia public
Introducerea normelor si a standardelor de calitate, securitate si sigurant si riscul de a
nu face fat competitiei existente n Uniunea European

4.0. ANALIZA ECONOMIC A INVESTIIEI


4.1. Beneficiari
Ocnele Mari si Mihaiesti formeaza impreuna o comunitate de peste 10.000 de
locuitori; mai mult de jumatate dintre acestia sunt conectati la Internet (1784 de
gospodarii cu un total de 5412 locuitori in dec. 2007), rata de crestere a numarului de
conectari avand o medie anuala de 16%, calculata pe ultimii 3 ani.
Evident, cetatenii reprezinta primal grup tina vizat de catre solicitant. Densitatea
redusa (71,52 locuitori) face ca distantele efective parcurse de cetateni pentru a putea

interactiona cu primaria, colsiliul local, sau institutiile subrdonate acestora sa fie de


ordinul kilometrilor. Cumuland aceasta situatie cu media ridicata de varsta (20,96% din
populatie are varsta > 60 de ani) rezulta in mod clar ca accesul la serviciile publice
electronice reprezinta o prioritate in zona.
Al doilea grup tinta este constituit din mediul de afaceri; regiunea este situata in
apropierea unui centru urban important aflat in extindere (Ramnicu Valcea, 12km distanta
de Ocnele Mari), ceea ce facce ca atractivitatea zonei din punct de vedere al investitorilor
sa fie crescuta. Pe de alta parte, ca urmare a inchederii exploatarilor de sare, precum si a
pierderii statutului de statiune turistica, detiunta de localitatea Ocnele Mari, regiunea a
intrat in recesiune economica. In concluzie, atragerea de capital reprezinta o prioritate
regionala; avand in vedere apropierea de Ramnicu Valcea, preturile mult mai mici ale
terenurilor, precum si potentialul turistic, acest lucru este posibil. Este important insa ca
administratia sa usureze interactiunea cu mediul de afaceri prin intermediul oferirii de
servicii online, si in acelasi timp sa promoveze oportunitatile de investitie in zona.
Al treilea beneficiar al proiectului il reprezinta autoritatile publice ale celor doua
localitati, respectiv autoritatile locale si alte entitati din comunele si orasele din
imprejurime. Acest grup tinta include si alte structuri publice interesate precum institutiile
de invatamant locale si unitatile sanitare.
Al patrulea grup tinta este constituit din organizatii non-guvernamentale.
Problemele de mediu si sociale existente necesita o abordare comuna: administratie
publica locala, administratie publica centrala, mediul de afaceri, societatea civila. Ne
dorim sa putem colabora cu organizatii non-guveramentale ce functioneaza la nivel
national si/sau european, iar acest lucru presupune folosirea intensiva a internetului ca
mijloc de comunicare si transmitere a informatiei.
4.2. Prezentarea beneficiilor investiiei
Corelat la cele patru categorii de grupuri tinta, principalele beneficii pe care aceasta
investitie le aduce sunt :

Reducerea decalajului de dezvoltare existent intre zona Ocnele Mari Mihaiesti


si orasele mari ale Romaniei,

Promovarea oportunitatilor de investitie in zona si oferirea un parteneriat real cu


mediului de afaerci,

Diminuarea birocratiei si eficientizarea activitatii administratiei publice locale,

Oferirea cetatenilor servicii de calitate si accesibile.

4.3. Promovarea i distribuia aplicaiilor


4.4. Prezentarea sustenabilitii proiectului
Proiectul este compus din trei categorii majore de activitati:
activitati de creare a retelei de calculatoare si a diferitelor aplicatii soft si servicii
servicii online
activitati de concepere si implementare a unor programe de instruire a personalului
pentru utilizarea aplicatiilor
activitati de constientizare a populatiei privind oportunitatea folosirii serviciilor de
e-guvernare
Dupa incheierea proiectului, o partea a activitatilor vor continua, astfel incat
proiectul sa produca efectele si impactul scontat pe termen mediu si lung. Astfel, odata
demarata, actiunea de informare a populatiei din localitatile partenere va continua, iar
parte din materialele de informare vor fi utilizate in acest sens post-proiect. Site-ul de
web al proiectului va facilita continuarea acestor activitati ale proiectului, mai ales cele
de informare a publicului asupra diferitelor activitatii ale primariei, de comunicare intre
parteneri si de aparitie de noi actiuni sau proiecte comune.
Activitatile de sensibilizare si informare a comuntitatilor locale vor continua si
datorita stocului generos de materiale produse in cadrul proiectului, precum si prin site-ul
de web dedicat care va continua sa fie alimentat de catre partenerii de proiect.
In ceea ce priveste reluarea proiectului sau a rezultelor sale partiale, se considera
ca proiectul, ca si concept, poate fi replicat si de catre alte entitati locale din zona Ocnele
Mari-Mihaiesti . In acest sens, se considera ca proiectul va crea un model de buna
practica privind eficientizarea serviciilor oferite comunitatii.

De asemenea, aceasta initiativa este interconectata cu alte masuri de dezvoltare a


capacitatii institutionale adoptate prin Strategia de Dezvoltare pentru perioada 20072013.Dintre aceste masuri enumeram:
Crearea unui compartiment specializat pentru iniierea, elaborarea si implementarea
programelor si a proiectelor de dezvoltare local
Iniierea unor parteneriate cu instituii similare din ar si strintate avnd drept scop
schimburi de relaii culturale, turistice si economice n beneficiul comunitii
Demararea procedurilor de atestare ca staiune.

S-ar putea să vă placă și