Sunteți pe pagina 1din 7

Oportunitati de finantare pentru

proiecte bazate pe energie


alternativa

PIC 3 Energie inteligenta pentru Europa - STEER


Actiunile STEER sunt orientate catre toate aspectele unei utilizari durabile a energiei in domeniul

Obiective
program

transporturilor, utilizarea mai eficienta a energiei, promovarea surelor de energie noua si


regenerabila si adoptarea unor noi moduri de propulsie pentru vehicule. Actiunile STEER sunt
desfasurate in cadrul Programului Cadru Competitivitate si Inovare.

Domenii
prioritare

carburanti si vehicule inteligente


masuri politice pentru o utilizare eficienta a energiei in transporturi
incurajarea utilizarii de mijloace de transport care consuma mai putina energie
informatie, sensibilizare, educatie
consolidarea cunostintelor agentiilor locale din domeniul energiei ( activitati de formare
a agentiilor in domeniul carburantilor/ inlocuitorilor si gestiunea energiei in transporturi;

Activitati eligibile

sprijin actorilor locali pentru a participa la program)


Promovarea dezvoltarii durabile, a securitatii aprovizionarii energetice, a competitivitatii

si protectiei mediului
Instrumente pentru utilizarea energiei durabile
Sisteme si echipamente energetice durabile pentru a accelera intrara lor pe piata si a

stimula investitiile in acest domeniu


Sensibilizarea, informarea, educarea si formarea agentiilor locale de energie
Valorizarea rezultatelor, promovarea si difuzarea de know-how si de bune practici
Activitatile eligibile ale acestui program sunt cresterea absorbtiei si a cererii pentru eficienta

Cheltuieli eligibile

energieii, promovarea energiei regenerabile, diversificarea acestora si stimularea diversificarii


combustibililor si a eficientei energiei in transport.
Buget anual : 14 milioane de euro

Conditii finantare
Finantare poate ajunge pana la 75% din totalul cheltuielilor eligibile.

Periodicitate

Apeluri la proiecte o data pe an ( apelul 2009 a fost lansat pe 31 martie si inchis pe 25 iunie )
ATENTIE ! Proiectele trebuie sa implice mai multi parteneri din tari diferite

PIC Energie inteligenta pentru Europa ALTENER


Obiective
program
Domenii

Actiunea ALTENER vizeaza promovarea de energie noua si regenerabila pentru productia


centralizata si descentralizata de energie, de caldura si de frig, precum si integrarea acestora in
mediul local si in sistemele energetice.

producerea de energie, de caldura si de frig pe baza surselor de energie regenerabila

prioritare

aplicarea/ utilizarea energiei regenerabile la scara mica ( producerea de caldura pe baza


de apa si aer, generarea de electricitate fotovoltica, biomasa pentru producerea de caldura

Activitati eligibile

Candidati
eligibili

domestica, in case, pompe de caldura la scara mica )


biocarburanti si vehicule alternative
crearea, largirea sau reorganizarea structurilor si instrumentelor pentru dezvoltarea
energiei durabile
promovarea sistemelor si echipamentelor energetice durabile
centre de cercetare, autoritati locale si regionale, inteprinderi mari, mici si mijlocii,
federatii, sindicate, administratii, stat, universitati, asociatii

Conditii finantare
Periodicitate

Finantare pana la 75% din totalul costurilor eligibile, maxim 250000 de euro ( investitiile in
materiale sau echipamente de demonstratie nu sunt eligibile ).
O data pe an ( apelul 2009 a fost inchis la 26 iunie )

ATENTIE ! Proiectele trebuie sa implice cel putin doi sau trei parteneri din tari diferite.

PIC Energie inteligenta pentru Europa SAVE


SAVE promoveaza o utilizare eficienta a energiei la nivel de utilizator.

Obiective
program

ameliorarea eficacitatii energetice a constructiilor ( promovarea integrarii instalatiilor


energetice de inalta performanta ; actiuni pentru punerea in aplicare de servicii

Domenii
prioritare

energetice in cladiri ; promovarea de bune practici in materie de constructii de inalta


performanta energetica ; ameliorarea eficacitatii energetice in constructia locuintelor

Candidati
eligibili

sociale )
excelenta industriala in materie energetica ( instrumente de gestiune a energiei )
echipamente si produse energetice eficiente
centre de cercetare, autoritati locale si regionale, inteprinderi mari, mici si mijlocii,
federatii, sindicate, administratii, stat, universitati, asociatii

Conditii finantare
Periodicitate

Finantare pana la 75% din totalul costurilor eligibile, maxim 250000 de euro
o data pe an ( apelul 2009 a fost inchis la 26 iunie )

ATENTIE ! Proiectele trebuie sa implice cel putin doi sau trei parteneri din tari diferite.

Programul european CONCERTO III


Concerto este o initiativa europeana majora pentru sustinerea dezvoltarii de solutii noi si inovante

Obiective
program

care determina colectivitatile locale sa fie mai eficiente in utilizarea energiei. Reprezinta o
initiativa comuna intre activitati de cercetare, integrare de energii regenerabile, aprovizionarea cu
energie, constructii ecologice si producerea simultana de electricitate si caldura .

Activitati eligibile

CONCERTO III finanteaza in special demonstratii si alte lucrari de cercetare ( fundamentala si


aplicata ) orientate catre piata, integrarea aprovizionarii descentralizate cu energie.

Cooperarea transnationala si crearea de retele sunt incurajate, printr-o cooperare intre actori
industriali si decidenti politici.
Accentul va fi de asemenea pus pe colectivitatile locale, intrucat aceasta initiativa priveste in mare
parte sprijinul acordat dezvoltarii de solutii noi si inovante care determina colectivitatile sa fie mai
eficiente in gestionare energiei.

Conditii finantare

Subventiile se ridica la 50% din costurile eligibile, in functie de tipul de proiect, de activitati si de
statutul beneficiarului.
Urmatoarele apeluri sunt prevazute in 2010, in cadrul Programului Cadru pentu Cercetare si

Periodicitate

Dezvoltare.

EURO-SOLAR Program de cooperare in domeniul


energiei
Participarea la dezvoltarea durabila a comunitatilor izolate prin intermediul utilizarii energiilor

Obiective
program

regenerabile ; consolidarea organizatiilor, educatia, comunicare si formare

Activitati eligibile

eficacitatea intreprinderilor energetice


economii de energie
adaptarea statului si a operatorilor la noile politici de descentralizare si privatizare
dezvoltarea gazului natural
Programul este realizat pe baza unei cooperari bilaterale dintre state membre UE si 8 tari eligibile
din America Latina care beneficiaza de asistenta tehnica si transfer de cunostinte ( Guatemala,
Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Peru, Bolivia si Paraguay ).

Candidati
eligibili

Proiectele sunt de cooperare bilaterala intre institutii din sectoarele energiei si educatiei. Punerea
in aplicare a programului se face in colaborare cu parteneri locali, in particular institutii
guvernamentale direct implicate in sectoarele energiei, educatiei, sanatatii si telecomunicatiilor
din diversele tari, si cu sprijinul Delegatiilor CE in statele respective.

Buget

34,7 milioane de euro

Durata

2007- 2010

RTE E Retele transeuropene de energie


Obiective
program
Activitati eligibile

Programul acorda subventii in cadrul retelelor transeuropene de energie, electricitate si gaz, cu


scopul de a face mai eficienta functionarea pieteti interne de energie, consolidarea securitatii
aprovizionarii cu energie.

crearea de retele de energie in regiuni insulare, enclave, izolate, (ultra) periferice,

favorizand diversificarea surselor si energiilor renuvelabile


interoperabilitatea retelelor UE cu cele ale viitoarelor state membre, ale altor state
europene, ale bazinului mediteranean si Marii Negre.

Retelele de electricitate se refera la: linii de inalta tensiune si retele sub-marine, orice echipament

de protectie, de control si securitate indispensabil bunei functionari a sistemului.


Retelele de gaz natural se refera la: gazoducte de inalta presiune ce permit aprovizionarea
plecand de la surse interne sau externe, exceptie facand retelele de distributie ; instalatii de stocaj
subteran ; terminalele de receptie, de stocaj si de gazeificare a gazului natural lichefiat ( GNL )
Buget global : 155 milioane de euro

Conditii finantare

Finantare : studii de fezabilitate : 50 % din bugeul global; lucrari : maxim 10% (proiecte care nu
sunt prioritaire) si maxim 20 % ( proiecte prioritare )

Periodicitate

o data pe an, in cursul primului semestru ( 2007- 2013)

ATENTIE ! RTE finanteaza doar proiecte de interes comun realizate cu participarea a cel putin doua tari. Proiectele trebuie
depuse la Ministerul Energiei al tarii respective. Prin intermediul imprumuturilor sale, Bance Europeana de Investitii aduce
o contributie apreciabia la finantarea acestor proiecte.

UE Japonia program de energii alternative


Teme abordate

situati actuala si viitoare ( orizont 2010 ) in domeniul tehnologiei si cantitatea de energiei

regenerabile care trebuie introdusa ( biomasa, baterii pe combustibil )


schimbari climaterice
energii regenerabile

Se acorda subventii pentru activitati de formare si vizite de experti si cercetatori in materie de

Activitati eligibile

energii alternative europeni si japonezi; seminarii in Japonia in fiecare luna

conferinte,

seminarii in Europa si Japonia in orice moment al anului

Candidati
eligibili
Conditii finantare

Acest program e deschis oficialilor din institutiile europene si japoneze, agentiilor si autoritatilor
nationale si regionale, specializate in energii alternative, precum si intreprinderilor private.
Programul acopera toate cheltuielile de participare, de calatorie si de sejur.

BERD Eficacitate energetica


Programul acorda imprumuturi pentru investitii in vederea unei mai bune gestiuni a energiei in

Obiective
program

tarile Europei de Est si noile state independente , in vederea sustinerii dezvoltarii mecanismelor
durabile ce utilizeaza bancile locale pentru a finanta proiecte mai mici, sub forma de linii de credit
sau partaj de risc .

Se acorda finantare direta pentru proiectele care favorizeaza economiile semnifictive de energie si
privesc generarea, transmisia, distribuia si utilizarea finala, in particular proiectelor industriilor
mari consumatoare de energie, proiectele de cogenerare pe instalatii noi, vechi sau in proiect ( in
special instalatii ale caror clienti sunt scoli sau spitale servicii sociale )

Activitati eligibile

Proiectele trebuie sa corespunda unor anumite sectoare : reabilitare a sistemelor de incalzire,


sector

public

spitale,

scoli

),

intreprinderi

de

servicii

energetice,

electricitate

( configurare/modrnizare de centrale ), masurare/comptabilizare a caldurii si electricitatii,


industrie ( productie, cogenerare etc ), energie produsa pe baza de deseuri si energii regenerante

Conditii finantare
Periodicitate

Subventie de maxim 35% din capitalul pe termen lung pentru proiecte cuprinse intre 5 si 250
milioane de euro ( derogari exceptionale sunt posibile )
Depunere continua

FP7 - Cooperare Mediu


Obiective
program

Obiectivul principal al programului este de a imbunatati cunostintele cu privire la interactiunile


dintre clima, biosfera, ecosistem, activitatile umane si dezvoltarea de noi tehnologii pentru
sustinerea, dezvoltarea mediului si a resurselor sale.

managementul sustenabil al resurselor, respectiv conservarea si managementul sustenabil


al resurselor naturale si realizate de om, a biodiversitatii si managementul mediului

Activitati eligibile

marin;
tehnologii de mediu, respectiv tehnologii pentru observarea, stimularea, prevenirea,

adaptarea, remedierea si restaurarea mediului natural sau realizat de om;


instrumente pentru observarea si evaluarea terrei - sisteme de monitorizare;

Oportunitati de finantare la nivel national


Pe plan national, investiile ce implica componenta de eficienta energetica sunt incurajate in
cadrul tuturor programelor de finantare, dezvoltare durabila fiind un obiectiv orizonal
implicit.

In functie de localizare -spatiu rural sau urban-, de codul de activitate vizat -cod CAEN-, de
tipul solicitantului si de dimensiunea proiectului, investitiile pot fi derulate prin urmatoarele
programe:
Programul National de Dezvoltare Rurala
Masura 312 Crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor
Programul Operational de Crestere a Competitivitatii Economice
Axa Prioritara 1- Un sistem inovativ si eco-eficient de producie
Axa Prioritara 2- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru

competitivitate
Axa Prioritara 4- Cresterea eficienei energetice si a siguranei in

aprovizionare, in contextutil combaterii schimbarilor climatice


Programul Operational Regional
Masura 4.3. - Sprijinirea dezvoltarii micro-intreprinderilor
Programul Operational de Mediu.
Fondul de Mediu

S-ar putea să vă placă și