Sunteți pe pagina 1din 10

DEVIZ TEHNOLOGIC

Grau consum - neirigat

Zona geografica: Campie


Zona de potantial: Mediu
Productia 7900 kg

Nr.crt. Denumirea lucrarii UM Volumul Lucrari mecanizate Lucrari manuale Materii si materiale
Valoare
Consum Tarif mec. Tarif Denumire Cantitate Pret pe UM
Agregatul motorina ZO Total RON UM Total RON
mot. L/UM RON/um RON/UM material kg, l lei
RON
1 Încărcat îngrăşăminte chimice to 0.50 0.06 0.31 2.60 0.000 0.00
2 Transport îngr. chimice la 5 km to/km 2.50 U-650+ RM2 0.29 1.51 3.00 0.000 0.00
3 Alimentat MA 3,5 + jalonat ha 1.00 0.06 0.31 2.60 0.018 19.00 0.342 0.00
4
Fertilizat cu îngrăşăminte chimice
5 ha 1.00 U-650+ MA 3,5 1.30 6.76 30.00 0.000 IC kg sa 60.00 2 120.00
6 Arat la 25 cm + grăpat în sol mediu ha 1.00 tractor+ Plug 26.00 135.20 350.00 0.000 0.00
7 Discuit + grăpat ha 2.00 U650+GD3,2 11.00 57.20 82.00 0.000 0.00
8 Pregătit pat germinativ ha 1.00 CLAAS+CCT4 5.00 26.00 50.00 0.000 0.00
INSECTO-
tratat samanta+inc si desc saci samanta
9 to 0.50 0.00 0.06 23.00 1.380 FUNGICIDE kg 1.00 120 120.00
10 Transport saci sămânţă la 5 km to/km 1.50 U-650+ RM2 0.20 1.04 3.00 0.000 0.00
11 Semănat +Deservit semănătoarea ha 1.00 U650+SUP29 5.00 26.00 73.00 0.15 23.00 3.450 SAMANTA KG 250.00 2.50 625.00
12 TOTAL OCTOMBRIE 254.33 596.20 5.172 124.50 865.00
13 Incarcat ingrasaminte chimice to 0.50 0.06 0.31 2.60 0.00 N 0.00
14 Transport ingr chimice la 5 Km to/km 2.50 U-650+ RM2 0.29 1.51 3.00 0.00 0.00
15 Alimentat MA 3,5 + jalonat ha 1.00 0.06 0.31 2.60 0.018 19.00 0.34 0.00
16 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice ha 1.00 U-650+ MA 3,5 1.30 6.76 30.00 0.00 135.00 2 270.00
17 TOTAL MARTIE 8.89 38.20 0.34 2 270.00
18 Transport apa pt erbicidat to/km 0.30 U650+RC3,6 0.60 3.12 28.00 0.00 0.00
19 Pregătit sol pt erbicidat + jalonat mii l 0.30 0.08 23.00 1.84 0.00
20
Erbicidat
21 ha 1.00 U650 +MET1200 0.90 4.68 22.00 0.00 ERBICID L 1.00 74.00 74.00
22 TOTAL APRILIE 7.80 50.00 1.84 74.00 74.00
23 Transport apa pt trat fitosanitare to/km 0.30 U650+RC3,6 0.78 4.06 28.00 0.00 0.00
24 Pregătit solutie + jalonat mii l 0.30 0.03 23.00 0.69 0.00
25
Tratam fitosanitare (80% din supraf)
26 ha 1.00 3.84 19.97 30.00 0.00 FUNGICID L 0.90 245.00 220.50
27 TOTAL MAI 24.02 58.00 0.69 245.00 220.50
28 Recoltat grâu to/ha 7.90 combina 10.10 52.52 90.00 0.00 0.00
29 Transport recolta la 5 km to/km 39.50 Auto 2.28 11.86 3.20 0.00
30 TOTAL IULIE 64.38 93.20 0.00 0 0.00
31 TOTAL AN 359.42 835.60 0.00 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 445.50 1,429.50 2,632.57

MEC 359.42 1,203.07


MP 1,429.50 1,788.92
L 843.64 843.64
Total / Ha 2,632.57
DEVIZ TEHNOLOGIC

Porumb - neirigat

Zona geografica: Campie


Zona de potantial: Mediu
Productia 8000 kg

Nr.crt. Denumirea lucrarii UM Volumul Lucrari mecanizate Lucrari manuale Materii si materiale

Consum Valoare Tarif


Tarif Total Denumire Cantitate Pret pe Total
Agregatul mot. motorina mec. ZO UM
RON/UM RON material kg, l UM lei RON
L/UM RON RON/um
1 Arat la 30 cm în sol mediu ha 1.00 U-650+ PP3X30 26.00 135.20 350.00
2 TOTAL OCTOMBRIE 140.40 350.00
3 Încărcat îngrăşăminte chimice to 0.50 0.06 0.31 2.60 0.000 0.00
4 Transport îngr. chimice la 5 km to/km 2.50 U-650+ RM2 0.28 1.46 3.00 0.000 0.00
5 Alimentat MA 3,5 + jalonat ha 1.00 0.06 0.31 2.60 0.000 0.00
6
Fertilizat cu îngrăşăminte chimice
7 ha 1.00 U-650+ MA 3,5 1.20 6.24 30.00 0.10 30.00 3.000 IC kg sa 60.00 2 120.00
8 TOTAL MARTIE 148.72 388.20 3.000 120.00
9 Discuit + grăpat ha 1.00 U650+GD3,2 5.60 29.12 82.00 0.000 0.00
10 Pregătit pat germinativ ha 1.00 CLAAS+CCT4 4.00 20.80 50.00 0.000 0.00
INSECTO-
tratat samanta+inc si desc saci samanta FUNGICID
11 to 0.50 0.06 23.00 1.380 E kg 1.00 120 120.00
12 Transport saci sămânţă la 5 km to/km 2.50 U-650+ RM2 0.02 0.10 3.00 0.000 0.00
13 Semănat +Deservit semănătoarea ha 1.00 U650+SUP29 3.60 18.72 73.00 0.15 30.00 4.500 SAMANTA KG 25.00 6.50 162.50
14 Transport apa erbicidat to/km 0.30 U650 0.40 2.08 28.00
15 Preparat solutie mii l 0.30 0.03 30.00 0.90 0.00
16 Erbicidat+ jalonat ha 1.00 U-650+ RM2 0.90 4.68 21.00 0.05 30.00 1.50 0.00
17 TOTAL APRILIE 75.50 257.00 8.28 282.50
18 Prasit mecanic I ha 1.00 U-650+ MA 3,5 2.20 11.44 43.00 0.00 0.00
19 Prasit manual ha 1.00 3.00 42.81 128.43
20 TOTAL MAI 11.44 43.00 128.43 0.00
21 Prasit mecanic II ha 1.00 U-650+ MA 3,5 2.70 14.04 43.00 0.00 0.00

22 Prasit manual ha 1.00 3.00 42.81 128.43 0.00


23 TOTAL IUNIE 14.04 43.00 128.43 0.00
24 Recoltat porumb to 8.00 U650+RC3,6 5.60 29.12 77.00 0.00 0.00
25 Transport recolta la 5 km to/km 40.00 Auto 1.20 6.24 3.10 0.00 0.00

TOTAL SEPTEMBRIE
26 35.36 80.10 0.00 0.00
27 TOTAL AN 390.10 1,081.20 268.14 402.50

MEC 390.10 1,739.44


MP 402.50 792.60
L 1,349.34 1,349.34
Total / Ha 2,141.94
DEVIZ TEHNOLOGIC
Rapita de ulei - neirigat
Zona geografica: Campie
Zona de potantial: Mediu
Productia 3500 kg
Nr.cr
Denumirea lucrarii UM Volumul Lucrari mecanizate Lucrari manuale Materii si materiale
t.
Consum Valoare Tarif
Tarif Total Denumire Cantitate Pret pe Total
Agregatul mot. motorina mec. ZO UM
RON/UM RON material kg, l UM RON RON
L/UM RON RON/um
1 Încărcat îngrăşăminte chimice to 0.50 U 650 + TIH445 0.080 0.42 2.60 0.00 0.00
2 Transport îngr. chimice la 5 km to/km 2.50 U-650+ RM2 0.39 2.03 3.00 0.00 0.00
3 Alimentat MA 3,5 + jalonat ha 0.50 U 650 + TIH445 0.08 0.44 2.60 0.00 0.00
Potasiu si
Fertilizat cu îngrăşăminte chimice
4 ha 2.00 U-650+ MA 3,5 2.40 12.48 30.00 0.10 30.00 3.00 fosfor kg sa 120.00 2 240.00
5 Arat la 25 cm + grăpat în sol mediu ha 1.00 U650+PP4-30+GS1,2 24.00 124.80 350.00 0.00 0.00
6 Discuit + grăpat ha 1.00 U650+GD3,2 5.60 29.12 82.00 0.00 0.00
TOTAL AUGUST 169.28 470.20 3.00 240.00
7 Transport apa pentru erbicidat t 0.30 U650+RCU-8 0.40 2.08 27.00
8 Pregatit solutie pentru erbicidat mii l 0.30 0.03 30.00 0.90
9 Erbicidare totala +jalonat ha 1.00 L445+MET1200 0.90 4.68 28.00 0.05 30.00 1.50 Erbicid l 2.00 80.00 160.00
10 Discuit pentru incorporat erbicide ha 1.00 U650 +GD3,2+2GCR 5.60 29.12 50.00
11 Incarcat ingrasaminte chimice t 0.18 TIH 445 0.025 0.13 2.60
12 Transport ingrasaminte chimice la 5 km t/km 0.90 U650+2RM2 0.12 0.62 3.00
13 Alimentat MA 3,5 cu ingrasam chimice t 0.18 TIH 445 0.025 0.13 2.60
14 Fertilizat cu îngrăşăm. chimice + jalonat ha 1.00 U650 + MA3,5 0.75 3.90 30.00 0.05 30.00 1.50 N kg sa 60.00 1.30 78.00
15 Tratat samanta +incarc/desc samanta t 0.024 0.003 30.00 0.09 fungicide l 1.40 58.00 81.20
16 Transport samanta la 5 km t/km 0.06 U650+2RM2 0.12 0.62 3.00 0.00
17 Pregătit pat germinativ ha 1.00 U650+CPGC4 4.00 20.80 50.00 0.00
18 Semănat +Deservit semănătoarea ha 1.00 U650+SUP29 5.00 26.00 73.00 0.15 30.00 4.50 SAMANTA KG 12.00 9.00 108.00
TOTAL SEPTEMBRIE 88.09 269.20 8.49 427.20
19 Incarcat ingrasaminte chimice to 0.18 TIH 445 0.025 0.13 2.60
20 Transport ingr chimice la 5 Km to/km 0.900 U-650+ RM2 0.12 0.61 3.00 0.00
21 Alimentat MA 3,5 cu ingrasam chimice t 0.18 TIH 445 0.025 0.13 2.60 0.00
22 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice + jalonat ha 1.00 U-650+ MA 3,5 1.00 5.20 30.00 0.05 30.00 1.50 N kg sa 80.00 1.30 104.00
TOTAL FEBRUARIE 6.07 38.20 1.50 1.30 104.00
23 Transport apa pt tratament t 0.30 U650+RCU8 0.40 2.08 28.00 0.00
24 Pregătit solutie mii l 0.30 0.03 30.00 0.90

Tratament fitosanitar + JALONAT


25 ha 1.00 L445 + MPSP3x300 1.70 8.84 30.00 0.05 30.00 1.50 INSECTICI L 0.20 150.00 30.00
TOTAL APRILIE 10.92 58.00 2.40 150.00 30.00
26 Recoltat rapita to/ha 3.50 C 12 19.80 102.96 100.00 0.00
27 Transport recolta la 5 km to/km 17.50 Auto 1.20 6.24 3.10 0.00
TOTAL IUNIE 109.20 103.10 0.00 0
TOTAL AN 383.56 938.70 15.39 801.20

MEC 383.56
MP 801.20
L 954.09
Total / Ha 2,138.85
DEVIZ TEHNOLOGIC

Floare soarelui consum - neirigat

Zona geografica: Campie


Zona de potantial: Mediu
Productia 2700 kg
Nr.crt. Denumirea lucrarii UM Volumul Lucrari mecanizate Lucrari manuale Materii si materiale
Consum Valoare Tarif
Tarif Total Denumire Cantitat Pret pe Total
Agregatul mot. motorina mec. ZO UM
lei/UM RON material e kg, l UM lei RON
L/UM RON RON/um
1 Încărcat îngrăşăminte chimice to 0.50 U 650 + TIH445 0.06 0.31 2.60
2 Transport îngr. chimice la 5 km to/km 2.50 U-650+ RM2 0.29 1.51 3.00
3 Alimentat MA 3,5 + jalonat ha 0.50 U 650 + TIH445 0.06 0.31 2.60 0.10 19.00 1.90
4 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice ha 1.00 U-650+ MA 3,5 1.20 6.24 30.00 FOSFOR kg sa 70.00 2 140.00
5 Arat la 25 cm + grapat in sol mediu ha 1.00 25.00 130.00 350 0.00 0.00
6 TOTAL NOIEMBRIE 138.37 388 1.90 140.00
7 Încărcat îngrăşăminte chimice to 0.15 U 650 + TIH445 0.025 0.13 2.60 0.00 0.00
8 Transport îngr. chimice la 5 km to/km 0.75 U-650+ RM2 0.12 0.62 3.00 0.00 0.00
9 Alimentat MA 3,5 + jalonat ha 0.15 U 650 + TIH445 0.025 0.13 2.60 0.000 0.00

Fertilizat cu îngrăşăminte chimice


10 ha 1.00 U-650+ MA 3,5 1.20 6.24 30.00 0.00 N kg sa 50.00 1.90 95.00
11 TOTAL MARTIE 7.12 38.20 0.00 95.00
12 transport apa erbicidat to 0.30 U650+GD3,2 0.40 2.08 27.00 0.00 0.00
13 Preparat solutie mii l 0.30 CLAAS+CCT4 0.03 30.00 0.90 0.00
14 Erbicidare totala +jalonat ha 1.00 0.90 4.68 28.00 0.10 30.00 3.00 ERBICID L 0.55 123 67.65
15 Discuit pentru incorporat erbicide ha 1.00 U-650+ RM2 5.60 29.12 82.00 0.00 0.00
16 Pregătit pat germinativ ha 1.00 U650+SUP29 4.00 20.80 50.00 0.00 0.00

L
17 Tratat samanta+semanat 70 cm+jalonat ha 1.00 U650+RCU 8 3.60 18.72 73.00 0.10 30.00 3.00 FUNGICIDE 0.60 158 94.80
INSECTICIDE KG 0.06 60 3.60
SAMANTA KG 5.00 15 75.00

18 Deservit semănătoarea ha 1.00 0.10 30.00 3.00 0.00


19 Prasit mecanic I+ fertilizat ha 1.00 U650+MET1200 3.00 15.60 50.00 0.00 N kg sa 50.00 1.90 95.00
20 TOTAL APRILIE 91.00 310.00 9.90 336.05
21 Prasit manual ha 1.00 U650+CPU8 2.70 42.81 115.59 0.00
22 Prasit mecanic II ha 1.00 2.20 11.44 41.00 0.00 0.00
23 TOTAL MAI 11.44 41.00 115.59 0.00
24 Prasit manual ha 1.00 U650+CPU8 0.30 30.00 9.00
25 Transport apa pt tratament fitosanitar to 0.30 0.40 2.08 28.00
26 Pregătit solutie pt tratament fitosanitar mii l 0.30 0.03 30.00 0.90
27 tratament fitosanitar ha 1.00 1.70 8.84 40.00 fungicide L 0.60 255 153.00
28 TOTAL IUNIE 10.92 68.00 9.00 0.00
29 Recoltat floarea soarelui to/ha 2.70 CLAAS 12.80 66.56 100.00 0.00 0.00
30 Transport recolta la 5 km to/km 13.50 Auto 1.20 6.24 3.10 0.00
31 TOTAL SEPTEMBRIE 72.80 103.10 0.00 0.00
32 TOTAL AN 331.66 948.50 136.39 571.05

MEC 331.66 ###


MP 571.05
L 1,084.89
1,987.59
Buget de venituri si cheltuieli 94.72 60 75 97.5 73
U.M. Neirigat 750 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
suprafata ha 0
Productia medie/ha kg/ha 7900
I CHELTUIELI MATERIALE(1+2+3) RON 1,788.92 169446.88 107335.44 134169.30 174420.09 130591.45
1 Cheltuieli cu materii prime(a+b+c+d) RON 1429.5 135402.24 85770.00 107212.50 139376.25 104353.50
a samanta RON 625.00 59200.00 37500.00 46875.00 60937.50 45625.00
b ingrasaminte RON 390.00 36940.80 23400.00 29250.00 38025.00 28470.00
c pesticide RON 414.50 39261.44 24870.00 31087.50 40413.75 30258.50
d alte materiale RON 0 0 0 0 0 0
2 Cheltuieli cu lucrari mecanice RON 359.42 34044.64 21565.44 26956.80 35043.84 26237.95
3 Cheltuieli cu irigatiile RON 0 0 0 0 0 0
II CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA RON 1035.57 98089.48 62134.38 77667.98 100968.37 75596.83
5 Salarii si sporuri total RON 843.64 79909.96 50618.64 63273.30 82255.29 61586.01
6 CAS (15,8% din 5) RON 133.30 12625.77 7997.75 9997.18 12996.34 9730.59
7 Ajutor somaj+CM (1,35% din 5) RON 11.39 1078.78 683.35 854.19 1110.45 831.41
8 sanatate+Fd risc + fd. garantare (5,6% din 5) RON 47.24 4474.96 2834.64 3543.30 4606.30 3448.82
III ALTE CHELTUIELI (9+10+11+12) RON 254.20 24078.27 15252.28 19065.35 24784.96 18556.95
9 Cheltuieli administrative (5% din I+II) RON 141.22 13376.82 8473.49 10591.86 13769.42 10309.41
10 Dobanzi la credite RON 0 0 0 0 0
11 Asigurari(4% din I+II) RON 112.98 10701.45 6778.79 8473.49 11015.54 8247.53
12 Amortismente cladiri, utilitati RON 0.00
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) RON 3078.70 291614.63 184722.10 230902.63 300173.42 224745.23
A1 din care pentru productia principala RON 3078.70 291614.63 184722.10 230902.63 300173.42 224745.23
B ALOCATII SI SUBVENTII(-)* RON 692 65546.24 41520.00 51900.00 67470.00 50516.00
C REST CONSUMURI INTERMEDIARE pt. prod. Princ.(A1-B) RON/ha 2386.70 226068.39 143202.10 179002.63 232703.42 174229.23
D COST DE PRODUCTIE RON/kg 302.11 28616.25 18126.85 22658.56 29456.13 22054.33
E PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL RON/kg 750 71040.00 45000.00 56250.00 73125.00 54750.00
F VALOAREA PRODUCTIEI RON 5925 561216.00 355500.00 444375.00 577687.50 432525.00
F1 din care productia principala RON 5925 561216.00 355500.00 444375.00 577687.50 432525.00
G VENIT IMPOZABIL(F1-C) RON 3538.30 335147.61 212297.90 265372.37 344984.08 258295.77
(-)IMPOZITE SI TAXE(16%din G) RON 566.13 53623.62 33967.66 42459.58 55197.45 41327.32
H VENIT NET RON 2972.17 281523.99 178330.23 222912.79 289786.63 216968.45
I RATA VENITULUI(E-D)/D% RON 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
Buget de venituri si cheltuieli 23.9 51.3 36 20.2 39.7
U.M. Neirigat 1400 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
suprafata ha 0
Productia medie/ha kg/ha 8000
I CHELTUIELI MATERIALE(1+2+3) RON 792.60 18943.24 40660.59 28533.74 16010.60 31466.38
1 Cheltuieli cu materii prime(a+b+c+d) RON 402.50 9619.75 20648.25 14490.00 8130.50 15979.25
a samanta RON 162.50 3883.75 8336.25 5850.00 3282.50 6451.25
b ingrasaminte RON 120.00 2868.00 6156.00 4320.00 2424.00 4764.00
c pesticide RON 120.00 2868.00 6156.00 4320.00 2424.00 4764.00
d alte materiale RON 0 0 0 0 0 0
2 Cheltuieli cu lucrari mecanice RON 390.10 9323.49 20012.34 14043.74 7880.10 15487.13
3 Cheltuieli cu irigatiile RON 0 0 0 0 0 0
II CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA RON 1656.315 39585.92 84968.95 59627.33 33457.56 65755.70
5 Salarii si sporuri total RON 1,349.34 32249.23 69221.14 48576.24 27256.67 53568.80
6 CAS (15,8% din 5) RON 213.20 5095.38 10936.94 7675.05 4306.55 8463.87
7 Ajutor somaj+CM (1,35% din 5) RON 18.22 435.36 934.49 655.78 367.97 723.18
8 sanatate+Fd risc + fd. garantare (5,6% din 5) RON 75.56 1805.96 3876.38 2720.27 1526.37 2999.85
III ALTE CHELTUIELI (9+10+11+12) RON 220.40 5267.62 11306.66 7934.50 4452.13 8749.99
9 Cheltuieli administrative (5% din I+II) RON 122.45 2926.46 6281.48 4408.05 2473.41 4861.10
10 Dobanzi la credite RON 0 0 0 0 0
11 Asigurari(4% din I+II) RON 97.96 2341.17 5025.18 3526.44 1978.73 3888.88
12 Amortismente cladiri, utilitati RON
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) RON 2669.32 63796.78 136936.20 96095.58 53920.30 105972.07
A1 din care pentru productia principala RON 2669.32 63796.78 136936.20 96095.58 53920.30 105972.07
B ALOCATII SI SUBVENTII(-)* RON 692 16538.80 35499.60 24912.00 13978.40 27472.40
C REST CONSUMURI INTERMEDIARE pt. prod. Princ.(A1-B) RON/ha 1977.32 47257.98 101436.60 71183.58 39941.90 78499.67
D COST DE PRODUCTIE RON/kg 247.17 5907.25 12679.57 8897.95 4992.74 9812.46
E PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL RON/kg 1400 33460.00 71820.00 50400.00 28280.00 55580.00
F VALOAREA PRODUCTIEI RON 11200 267680.00 574560.00 403200.00 226240.00 444640.00
F1 din care productia principala RON 11200 267680.00 574560.00 403200.00 226240.00 444640.00
G VENIT IMPOZABIL(F1-C) RON 9222.678 220422.02 473123.40 332016.42 186298.10 366140.33
(-)IMPOZITE SI TAXE(16%din G) RON 1475.629 35267.52 75699.74 53122.63 29807.70 58582.45
H VENIT NET RON 7747.05 185154.49 397423.66 278893.80 156490.41 307557.88
I RATA VENITULUI(E-D)/D% RON 4.664228 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
Buget de venituri si cheltuieli 92.31 88.8 77 87 81
U.M. Neirigat 1500 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
suprafata ha 0
Productia medie/ha kg/ha 3500
I CHELTUIELI MATERIALE(1+2+3) RON 1184.76 109364.94 105206.44 91226.30 103073.88 95965.33
1 Cheltuieli cu materii prime(a+b+c+d) RON 801.20 73958.77 71146.56 61692.40 69704.40 64897.20
a samanta RON 108.00 9969.48 9590.40 8316.00 9396.00 8748.00
b ingrasaminte RON 422.00 38954.82 37473.60 32494.00 36714.00 34182.00
c pesticide RON 271.20 25034.47 24082.56 20882.40 23594.40 21967.20
d alte materiale RON 0 0 0 0 0 0
2 Cheltuieli cu lucrari mecanice RON 383.56 35406.17 34059.88 29533.90 33369.48 31068.13
3 Cheltuieli cu irigatiile RON 0 0 0 0 0 0
II CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA RON 1171.145 108108.44 103997.72 90178.20 101889.66 94862.78
5 Salarii si sporuri total RON 954.09 88072.05 84723.19 73464.93 83005.83 77281.29
6 CAS (15,8% din 5) RON 150.75 13915.38 13386.26 11607.46 13114.92 12210.44
7 Ajutor somaj+CM (1,35% din 5) RON 12.88 1188.97 1143.76 991.78 1120.58 1043.30
8 sanatate+Fd risc + fd. garantare (5,6% din 5) RON 53.43 4932.03 4744.50 4114.04 4648.33 4327.75
III ALTE CHELTUIELI (9+10+11+12) RON 212.03 19572.60 18828.37 16326.41 18446.72 17174.53
9 Cheltuieli administrative (5% din I+II) RON 117.80 10873.67 10460.21 9070.23 10248.18 9541.41
10 Dobanzi la credite RON 0 0 0 0 0
11 Asigurari(4% din I+II) RON 94.24 8698.94 8368.17 7256.18 8198.54 7633.12
12 Amortismente cladiri, utilitati RON 0 0 0 0 0
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) RON 2567.93 237045.98 228032.53 197730.91 223410.25 208002.65
A1 din care pentru productia principala RON 2567.93 237045.98 228032.53 197730.91 223410.25 208002.65
B ALOCATII SI SUBVENTII(-)* RON 692 63878.52 61449.60 53284.00 60204.00 56052.00
C REST CONSUMURI INTERMEDIARE pt. prod. Princ.(A1-B) RON/ha 1875.93 173167.46 166582.93 144446.91 163206.25 151950.65
D COST DE PRODUCTIE RON/kg 535.98 49476.42 47595.12 41270.55 46630.36 43414.47
E PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL RON/kg 1500 138465.00 133200.00 115500.00 130500.00 121500.00
F VALOAREA PRODUCTIEI RON 5250 484627.50 466200.00 404250.00 456750.00 425250.00
F1 din care productia principala RON 5250 484627.50 466200.00 404250.00 456750.00 425250.00
G VENIT IMPOZABIL(F1-C) RON 3374.07 311460.04 299617.07 259803.09 293543.75 273299.35
(-)IMPOZITE SI TAXE(16%din G) RON 539.85 49833.61 47938.73 41568.49 46967.00 43727.90
H VENIT NET RON 2834.22 261626.43 251678.34 218234.59 246576.75 229571.46
I RATA VENITULUI(E-D)/D% RON 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Buget de venituri si cheltuieli 18.77 29.6 41.7 25 36
U.M. Neirigat 1450 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
suprafata ha 0
Productia medie/ha kg/ha 2700
I CHELTUIELI MATERIALE(1+2+3) RON 1055.71 19815.6 31248.9 44022.94 26392.65 38005.42
1 Cheltuieli cu materii prime(a+b+c+d) RON 724.05 13590.42 21431.88 30192.89 18101.25 26065.8
a samanta RON 75.00 1407.75 2220 3127.5 1875 2700
b ingrasaminte RON 330.00 6194.1 9768 13761 8250 11880
c pesticide RON 319.05 5988.569 9443.88 13304.39 7976.25 11485.8
d alte materiale RON 0 0 0 0 0 0
2 Cheltuieli cu lucrari mecanice RON 331.66 6225.183 9817.018 13830.06 8291.4 11939.62
3 Cheltuieli cu irigatiile RON 0 0 0 0 0 0
II CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA RON 1331.70 24995.99 39418.28 55531.84 33292.47 47941.16
5 Salarii si sporuri total RON 1084.89 20363.33 32112.66 45239.79 27122.18 39055.93
6 CAS (15,8% din 5) RON 171.41 3217.406 5073.8 7147.886 4285.304 6170.837
7 Ajutor somaj+CM (1,35% din 5) RON 14.65 274.9049 433.5208 610.7371 366.1494 527.2551
8 sanatate+Fd risc + fd. garantare (5,6% din 5) RON 60.75 1140.346 1798.309 2533.428 1518.842 2187.132
III ALTE CHELTUIELI (9+10+11+12) RON 214.87 4033.043 6360.046 8959.93 5371.661 7735.192
9 Cheltuieli adminstrative (5% din I+II) RON 119.37 2240.579 3533.359 4977.739 2984.256 4297.329
10 Dobanzi la credite RON 0 0 0 0 0
11 Asigurari(4% din I+II) RON 95.50 1792.464 2826.687 3982.191 2387.405 3437.863
12 Amortismente cladiri, utilitati RON 0 0 0 0 0
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) RON 2602.27 48844.63 77027.23 108514.7 65056.78 93681.76
A1 din care pentru productia principala RON 2602.27 48844.63 77027.23 108514.7 65056.78 93681.76
B ALOCATII SI SUBVENTII(-)* RON 692 12988.84 20483.2 28856.4 17300 24912
C REST CONSUMURI INTERMEDIARE pt. prod. Princ.(A1-B) RON/ha 1910.27 35855.79 56544.03 79658.31 47756.78 68769.76
D COST DE PRODUCTIE RON/kg 707.51 13279.92 20942.23 29503.08 17687.7 25470.28
E PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL RON/kg 1450.00 27216.5 42920 60465 36250 52200
F VALOAREA PRODUCTIEI RON 3915.00 73484.55 115884 163255.5 97875 140940
F1 din care productia principala RON 3915.00 73484.55 115884 163255.5 97875 140940
G VENIT IMPOZABIL(F1-C) RON 2004.73 37628.76 59339.97 83597.19 50118.22 72170.24
(-)IMPOZITE SI TAXE(16%din G) RON 320.76 6020.601 9494.395 13375.55 8018.915 11547.24
H VENIT NET RON 1683.97 31608.16 49845.58 70221.64 42099.3 60623
I RATA VENITULUI(E-D)/D% RON 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Buget de venituri si cheltuieli
U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
suprafata ha
Productia medie/ha kg/ha
I CHELTUIELI MATERIALE(1+2+3) RON 317570.66 284451.36 297952.29 319897.22 296028.58
1 Cheltuieli cu materii prime(a+b+c+d) RON 232571.18 198996.69 213587.79 235312.40 211295.75
a samanta RON 74460.98 57646.65 64168.50 75491.00 63524.25
b ingrasaminte RON 84957.72 76797.60 79825.00 85413.00 79296.00
c pesticide RON 73152.48 64552.44 69594.29 74408.40 68475.50
d alte materiale RON 0 0 0 0 0
2 Cheltuieli cu lucrari mecanice RON 84999.48 85454.67 84364.50 84584.82 84732.83
3 Cheltuieli cu irigatiile RON 0 0 0 0 0
II CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA RON 270779.83 290519.33 283005.35 269608.05 284156.47
5 Salarii si sporuri total RON 220594.56 236675.63 230554.26 219639.96 231492.03
6 CAS (15,8% din 5) RON 34853.94 37394.75 36427.57 34703.11 36575.74
7 Ajutor somaj+CM (1,35% din 5) RON 2978.03 3195.12 3112.48 2965.14 3125.14
8 sanatate+Fd risc + fd. garantare (5,6% din 5) RON 12353.30 13253.84 12911.04 12299.84 12963.55
III ALTE CHELTUIELI (9+10+11+12) RON 52951.54 51747.36 52286.19 53055.47 52216.65
9 Cheltuieli administrative (5% din I+II) RON 29417.52 28748.53 29047.88 29475.26 29009.25
10 Dobanzi la credite RON 0 0 0 0
11 Asigurari(4% din I+II) RON 23534.02 22998.83 23238.31 23580.21 23207.40
12 Amortismente cladiri, utilitati RON 0 0 0 0 0
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) RON 641302.02 626718.06 633243.83 642560.75 632401.70
A1 din care pentru productia principala RON 641302.02 626718.06 633243.83 642560.75 632401.70
B ALOCATII SI SUBVENTII(-)* RON 158952.40 158952.40 158952.40 158952.40 158952.40
C REST CONSUMURI INTERMEDIARE pt. prod. Princ.(A1-B) RON/ha 482349.62 467765.66 474291.43 483608.35 473449.30
D COST DE PRODUCTIE RON/kg 97279.84 99343.78 102330.13 98766.92 100751.54
E PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL RON/kg 270181.50 292940.00 282615.00 268155.00 284030.00
F VALOAREA PRODUCTIEI RON 1387008.05 ### 1415080.50 1358552.50 1443355.00
F1 din care productia principala RON 1387008.05 ### 1415080.50 1358552.50 1443355.00
G VENIT (F1-C) RON 904658.43 ### 940789.07 874944.15 969905.70
VALOARE AMORTIZARE ANUALA RON 47372.74 47372.74 47372.74 47372.74 47372.74
VENIT IMPOZABIL (D31-D32) RON 857285.69 997005.60 893416.33 827571.41 922532.96
IMPOZITE SI TAXE(16%) RON 137165.71 159520.90 142946.61 132411.43 147605.27
H VENIT NET RON 720119.98 837484.70 750469.72 695159.99 774927.68
I RATA VENITULUI(E-D)/D% RON 1.78 1.95 1.76 1.72 1.82

S-ar putea să vă placă și