Sunteți pe pagina 1din 58

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE FINANTE ,ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

Studiu de fezabilitate privind achizitionarea de utilaje si


masini agricole

Studenti:

- BUCURESTI 2010 -

Cuprins

Sinteza studiului de fezabilitate..................................................................................3


1. Date generale............................................................................................4
1.1. Denumirea firmei.................................................................................4
1.2.Scurt istoric..........................................................................................4
2.Diagnosticul actual al firmei.......................................................................6
2.1.Diagnostic juridic................................................................................6
2.2.Diagnostic comercial...........................................................................7
2.3.Diagnosticul de resurse umane...........................................................10
2.4.Diagnostic tehnic................................................................................12
2.5.Diagnostic de mediu...........................................................................20
2.6. Diagnostic financiar...........................................................................22
3.Analiza proiectului de investitii.................................................................31
3.1.Date generale despre investitie...........................................................31
3.2.Fluxurile de numerar inaintea realizarii investitiei.............................35
3.3. Fluxurile de numerar generate de investitie.......................................36
3.4. Analiza investitiei in mediu cvasi-cert...............................................39
3.5.Analiza investitiei in mediu incert......................................................42
Concluzii....................................................................................................................51
Bibliografie................................................................................................................55

Sinteza a studiului de fezabilitate


Societatea SC ALFA SRL are ca domeniu principal de activitate cultivarea cerealelor
(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase si o
experienta in domeniu de 15 ani de zile. Intreprinderea are o cifra de afaceri in continua
crestere si pe plan local este lider de piata.
Investitia analizata consta in achizitionarea de combine, remorci, tractoare, masini si
utilaje agricole, echipamente de selectare si tratare in valoare de 3.068.303 lei . In urma
acesteia firma va genera un plus de calitate produselor sale si de asemenea se va realiza si o
crestere a veniturilor.

1. Date generale

1.1.

Denumirea societatii si date de identificare ale acesteia


S.C Alfa S.R.L., comuna Barcanesti, judetul Prahova,
Cod Unic de Inregistrare 5442632/ 17.03.1994,
Numar de inregistrare la Registrul Comertului Prahova J 26/220/28.01.1994
tel/fax 0244-276021

1.2.

Scurt istoric

S.C Alfa S.R.L, si-a inceput activitatea in anul 1994. La inceput suprafata societatii a
fost de 182 ha teren arabil, in anul 2006 s-a ajuns la 1.856 ha, iar in prezent suprafata este de
2.461,38 ha teren arabil. Din anul 2006, societatea detine suprafata de 1,1721 ha teren
intravilan, cu drept de folosinta din care constructii 1488,46 m.p. Acest teren intravilan nu are
valoare contabila deoarece este cu drept de folosinta, conform contractului de comodat nr 824
din 2006.
Societatea activeaza in domeniul productiei de cereale si plante tehnice, avand drept
scop satisfacerea nevoilor curente ale societatilor de morarit si panficatie, precum si a celor de
producere a uleiului. De asemenea, produce samanta certificata de grau, orz si floareasoarelui, o prelucreaza si o comercializeaza conform autorizatiilor : de producere
PH156AOO; de prelucrare PH302OBO si de comercializare PH302OOC.
In cadrul firmei se obtine o gama diversificata de produse imbunatatite calitativ ( grau
de toamna consum; grau samanta; orz samanta; rapita consum; porumb boabe si floarea
soarelui samanta), iar veniturile sunt obtinute exclusiv din activitati agricole.
In anul 2006, societatea a beneficiat de fonduri nerambursabile prin programul
SAPARD. Investitia a constat in achizitia de tractoare, utilaje si masini agricole performante
care determina o eficienta sporita a lucrarilor mecanice.
4

Din anul 2007, societatea este membra a Asociatiei Producatorilor Agricoli De Cereale
si Plante tehnice a judetului Prahova constituita conform Ordonantei de Urgenta nr.26/2000.
Obiecte de activitate:
-

ca domeniu principal de activitate: cultivarea cerealelor(exclusiv orez),

plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase;


-

ca domenii secundare: activitati dupa recolatre; pregatirea semintelor; comert

cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat etc


Prin aceasta investitie societatea urmareste maximizarea eficientei tehnologiei de
cultura prin consum redus de combustibil si efectuarea lucrarilor agricole in perioada optima;
cresterea venitului in cadrul sectorului de activitate si reducerea costului pe unitatea de
produs; mentinerea fertilitatii solului si prevenirea degradarii acestuia prin stabilirea unei
structuri a culturilor anuale adecvate; realizarea de produse de calitate in concordanta cu
standardele nationale si ale Uniunii Europene in domeniul securitatii alimentare.
De asemenea, prin achizitionarea echipamentelor de selectare si tratare a semintelor se
urmareste realizarea unor loturi omogene de seminte in vederea mentinerii acestora un timp
indelungat in stare latenta; imbunatatirea insusirilor fizice ale semintelor; reducerea
pierderilor si asigurarea de productii ridicate prin folosirea de samanta certificata si tratata.

2. Diagnosticul actual al intreprinderii

2.1.

Diagnostic juridic

S.C Alfa S.R.L este o societatea comerciala cu raspundere limitata constituita


conform Legii 31/1990, privind societatile comerciale, cu sediul in Comuna Barcanesti, jud
Prahova si are o durata nelimitata.
In prezent capitalul social subscris si varsat este de 1000 lei numerar, impartit in 100
de parti sociale cu valoare nominala de 10 lei fiecare. La inceput societatea a avut asociat
unic, pe domnul Petre Ion, iar in prezent are doi asociati. Aportul asociatilor la capitalul social
este: Petre Ion -900 lei, reprezentand 90 de parti sociale a 10 lei fiecare si Petre Valeria- 100
lei, reprezentand 10 parti sociale a 10 lei fiecare. Capitalul social al firmei este in intregime
privat.
Societatea are contract un credit din data de 5.07.2006 de la BRD Group Societe
Generale in valoare de 862.097 lei pe o perioada de 60 de luni. Nu s-au inregistrat intarzieri la
plata ratelor, relatia cu banca derulandu-se fara incidente.
Societatea lucreaza in arenda pe perioade a cate 10 ani suprafata de 2.461,38 ha teren
arabil conform Registrului contractelor de arendare. Ultima reinnoire a contractelor a fost in
anul 2008. Pentru suprafata de 11 721 mp exista un contract de comodat intre Petre Ion si
Petre Valeria in calitate de comodanti si SC. X.SRL in calitate de comodatara.
Analiza SWOT

Puncte tari
-societatea nu are litigii sau hotarari

Puncte slabe
-datorii fata de institutiile de credit

judecatoresti ramase definitive


-terenuri asigurate in caz de dezastru
-obligatii fiscale platite la zi
-contracte de arendare incheiate pe o perioada
mare de timp 10 ani
Riscuri: refuzul proprietarilor de a mai reinoi contractele de arendare
Oportunitati:
-

marirea suprafetei agricole, prin incheierea de noi contracte de arendare

acordarea de noi facilitati fiscale in domeniul agriculturii

2.2.

Diagnosticul Comercial

POTENTIALII FURNIZORI
Produs furnizat si
Valoare
Denumire furnizor de materii
cantitate
aproximativa
prime/auxiliare/produse
aproximativa
-RONSamanta grau
categoria biologica
S.C. ALCEDO S.A.
49.680
baza
55.200kg
Samanta orz categoria
S.C. ALCEDO S.A.
biologica baza
13.000
55.200kg
Samanata rapita
S.C. ALCEDO S.A.
32.643
4030 kg
PIONEER HI-BRED SEEDS
Samanta porumb
50.973
AGRO S.R.L.
6796,4 kg
Samanta floarea
soarelui categoria
S.C. AGRICOVER S.A.
2.000
biologica baza
100 kg
Ingrasaminte
S.C. AGRICOVER S.A.
938.391
363.153 kg
Sfoara
S.C. APROMAT S.A.
30.950
1820,6 kg
Pesticide
S.C. ALCEDO S.A.
100.981
3571 litri
S.C. SUNTORY
Pesticide
100.981
AGROCHEMICAL S.R.L.
3571 litri
S.C. LUKOIL DOWNSTREAM
Motorina
550.903
S.R.L.
172.157 litri
TOTAL
1.870.502

% din total
achizitii
2,65

0,70
1,74
2,73
0,11
50,17
1,65
5,40
5,40
29,45
100%
7

Analiza politicii de aprovizionare

Achizitia de materii prime si materiale pentru un ciclu de productie se asigura de catre S.C.
Alfa S.R.L. din resursele financiare rezultate in urma vanzarii produselor agricole.
Lista furnizorilor de materii prime si materiale a fost stabilita de catre solicitant in urma
studiului de piata privind materiile prime si materiale. La baza acestui studiu a stat calitatea
produselor, pretul oferit, termenele de livrare din partea furnizorilor, precum si stabilirea
termenelor de plata: la livrarea produselor ( pentru samanta si ingrasaminte), la recoltarea pentru
pesticide si la 30 de zile de la livrarea pentru motorina.
Mentionam ca nu exista riscuri si dificultati privind aprovizionarea cu materii prime si
materiale deoarece intre furnizori si solicitant ( S.C. Alfa S.R.L ) exista o colaborare stransa bazata
pe incredere si seriozitate :
- Furnizorii asigura cantitatea de materii prime si materiale necesare
fluxului tehnologic la timp;
- Firma foloseste materiile prime si materialele optim din punct de vedere al
tehnologiilor de cultura.

Analiza vanzarilor
Gama sortimentala: grau, porumb, secara.

Nr. Crt.
1
2
3
4

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Client (denumire si adresa)
Valoare (RON)
S.C. APROMAT S.A.
692.640
Com. Barcanesti, sat Tatarani, judetul Prahova
S.C. LIDO GARBEA S.R.L.
300.000
Str. Nicolae Filimon, nr. 19, Ploiesti, judetul Prahova
S.C. PRAM S.R.L.
897.916
Plopeni, judetul Prahova
S.C. AGRICOVER S.A.
2.735.548
Str. Aurel Vlaicu, nr. 2, judetul Buzau
TOTAL
4.626.104

% din vanzari
14,97
6,48
19,41
59,14
100

Strategia de piata pe cei 5 ani de functionare


Solicitantul S.C. Alfa S.R.L a stabilit plata arendei: 700 kg grau/ha arendat. Pentru
suprafata de 2.067,82 ha revine 1.447,474 tone grau. Din productia obtinuta de 4.444 tone se
scade arenda (1.447,474) si revine pentru valorificare 2.996,526 tone.
La grau samanta se obtine 1.012 tone, din care necesar samanta pentru anul urmator
(242,40 tone) si se valorifica 769,60 tone.
Politica de pret: -pretul produselor noastre se afla in gama medie de pret.
Politica de distributie: -produsele noastre trec prin intermediul unui singur distribuitor
pana ajung la consumator.
Politica de promovare: -promovare prin intermediul clientilor nostri multumiti (cel mai
important mijloc de promovare)
Analiza SWOT

Puncte tari
- Plantele cultivate inregistreaza o cerere foarte mare
pe piata locala
-Firma realizeaza studii de piata privind furnizorii
(calitatea produselor si pretul oferit), fiind la curent
cu dorintele clientilor
-Produsele trec prin intermediul unui singur
distribuitor pana ajung la consumator (pretul nu va

Puncte slabe
- Lista furnizorilor de materii prime si
materiale a fost stabilita la nivel local,
fara a exista relatii cu furnizori
importanti
- Imposibilitate de a extinde reteaua de
livrare pe termen scurt

inregistra o crestere prea mare)

Oportunitati
- datorita relatiilor bazate pe seriozitate si
rigurozitate, termenele de livrare si de plata pot fi
negociate in favoarea SC ALFA SRL, putand astfel
elimina amenintarea privind scaderea lichiditatii
imediate.

Riscuri
-Patrunderea pe piata din zona a unui
competitor important,care prin
practicarea unor preturi mai mici,
poate atrage clientela noastra.

2.3.

Diagnosticul resurselor umane

Numarul salariatilor societatii este de 12 angajati dintre care 3 femei si 9 barbati.In


ceea ce priveste varsta, societatea detine forta de munca cu varste cuprinse intre 25 de ani si
45 de ani.
Firma detine in structura sa organigramica: 1 administrator, 1 director, 1 contabil, 1
contabil sef, 4 mecanici agricoli, 2 ingineri agronomi, 1 muncitor necalificat.
Administratorul societatii a absolvit liceul Economic din Ploiesti, si a urmat cursurile
Facultatii de Agricultura din Bucuresti. De asemenea in anul 2006 a absolvit cursul de
calificare in meseria de agricultor, organizat de Oficiul Judetean de Consultanta Agricola
Prahova. De la infiintarea societatii si pana in prezent a fost administratorul societatii, a dat
dovada de inalt profesionalism, reusind astfel sa situeze societatea pe un loc fruntas la nivelul
judetului.
Promovarea si recompensarea personalului
In ceea ce priveste modul de promovare al salariatilor, acesta se realizeaza in functie
de rezultatele profesionale individuale ale angajatilor. O data pe an se realizeaza o notare a
angajatilor in functie de rezultatele obtinute si pe baza acesteia se ia decizia de promovare a
10

angajatului. Intreprinderea acorda o importanta deosebita si fidelizarii personalului, astfel la


fiecare recolta stransa angajatii primesc un procent din productia respectiva. Pentru anul 2008
fondul de salarii a fost de 180 800 de lei.
Salariul brut este cuprins intre 1 200 de lei (pentru muncitorul necalificat, care
lucreaza 8 ore pe zi) si 2 500 de lei ( pentru administrator).
Personalul beneficiaza de asemnea de cursuri de instruire, in cazul in care societatea
achizitioneaza noi utilaje, in conformitate cu standardele europene.

Analiza SWOT
Puncte forte

Puncte slabe

-angajatii in functiile de conducere detin studii

-nu exista o organigrama bine definita la

superioare si experienta in domeniu

nivelul societatii

-nu exista datorii fiscale la bugetul asigurarilor

-posibilitati de promovare reduse,datorita

sociale si fondurile speciale

numarului mic de posturi si inexistentei

-administratorul societatii detine si 90% din

unor departamente bine definite

capitalul social, dorind astfel o gestionare cat

-inexistenta unei politici de formare

mai buna a societatii( nu exista conflicte de

continua

agent)
-forta de munca instruita
-salariati multumiti de salariile obtinute
-personal calificat in proportie de 98%
Riscuri: -necesitatea angajarii unor noi persoane
Oportunitati: - participarea la programe de cooperare internaional destinate dezvoltrii
agriculturii
-

posibilitile financiare de stimulare, motivare a agricultorilor

11

2.4.

Diagnosticul tehnic

Stabilirea categoriei de ferma

Cultura

Suprafata(ha)

UDE/ha

UDE

Grau

1240

0.28

347.2

Orz

65

0.246

15.99

Porumb

339.82

0.213

72.382

Rapita si napi

403

0.175

70.525

Floarea soarelui

20

0.173

3.46

UDE - Unitatea de dimensiune economic, reprezint unitatea prin care se exprim


dimensiunea economic a unei exploataii agricole determinat pe baza marjei brute standard a
exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de dimensiune economic
este de 1.200 Euro.

12

Ferma are o dimensiune de 509.557 UDE. Cele cu marimi intre 2 si 8 UDE primesc 1500
de euro pe exploatatie agricola/an, de la stat, timp de 5 ani, suma nerambursabila.

Fluxul tehnologic
Firma S.C. ALFA S.R.L cultiva: grau de toamna consum; grau samanta; orz samanta;
rapita consum; porumb boabe si floarea soarelui samanta. Produce samanta certificata conform
autorizatiilor: de producere PH156AOO; de prelucrare PH302OBO; de comercializare
PH302OOC. De asemenea, toate culturile vor fi asigurate pentru grindina, incendiu, furtuna,
ploaie torentiala, alunecare/prabusire de teren cultivat. Asigurarea se face de catre S.C.
ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM S.A. Ploiesti, judetul Prahova.
Firma detine o ferma vegetala (cereale si plante tehnice) in suprafata de 2461.38 ha in
zona de campie, comuna Barcanesti, sat Tatarani, judetul Prahova; are in arenda o suprafata de
2067.82 ha din care: 1895.47 ha in comuna Barcanesti, 356.34 ha in comuna Puchenii Mari si
209.57 ha in comuna Brazi.
Plante cultivate
Soiuri de grau utilizate : Dropia si Flamura 85.

Caracteristicile soiului Dropia:


-

rezistent la iernare, arsita, seceta;

rezistent la fainare, septorioza, rugina bruna si rugina galbena;

planta semipitica, cu o talie, in medie, de 85-90 cm;

are spicul mare, alb, cu 18-20 spiculete;

bobul este mare ovoidal, de culoare rosie, semisticlos;

valorifica bine ingrasamintele cu azot si fosfor, necesita o buna pregatire a patului


germinativ si o adancime de semanat de 3-4 cm;

potential de productie ridicat 6-9 tone/ha;


13

Caracteristicile soiului Flamura 85:


-

rezistent la iernare, arsita, seceta;

rezistent la fainare, septorioza, rugina bruna si rugina galbena;

planta semipitica, cu o talie, in medie, de 80-90 cm;

are spicul mare, alb, cu 16-18 spiculete;

bobul este mare ovoidal, de culoare rosie, semisticlos;

valorifica bine ingrasamintele cu azot si fosfor, necesita o buna pregatire a patului


germinativ si o adancime de semanat de 3-5 cm;

potential de productie ridicat 6-8.5 tone/ha;

Caracteristicile soiului de orz Dana


-

rezistent la ger, seceta;

rezistent la virusul piticirii galbene a orzului;

planta mijlocie, cu o talie, de 80-90 cm;

are spicul mijlociu, alb, cu 7 10 cm;

bobul este mijlociu spre mare;

valorifica bine ingrasamintele cu azot si fosfor, necesita o buna pregatire a patului


germinativ;

potential de productie ridicat7.5 - 9 tone/ha;

Caracteristicile hibridului de porumb folosit


-

hibrid simplu timpuriu;

bobul este mare de culoare galbena;

tulpina inalta, stiulete lung, 16 18 randuri de boabe;

toleranta buna la seceta si arsita;


14

productia de boabe 10800 14400 kg/ha;

capacitate de a valorifica doze mai reduse de ingrasaminte chimice;

Caracteristicile hibridului de floarea soarelui Tromba


-

hibrid simplu semitimpuriu;

perioada de vegetatie 115 - 120 zile;

seminte medii;

talie de 145 -165 cm;

potential de productie 4400 4750 kg/ha;

continut ridicat in ulei 47- 51%;

grad ridicat de autofertilitate;

Caracteristicile soiului de rapita Valesca


-

inaltime de 112 129 cm;

perioada de vegetatie 260 - 278 zile;

seminte ovoidala de marime medie;

potential de productie 2600 - 3700 kg/ha;

continut de ulei 43- 44%;

Tehnologia de cultura
Amplasarea culturii
Planta premergatoare si rotatia culturilor au o influenta insemnata asupra productiei de
prin reducerea gradului de infestare cu buruieni, boli si daunatori, acumularea apei si a

15

elementelor nutritive in sol si pentru asigurarea timpului de executie a lucrarilor in vederea


incadrarii in perioada optima de semanat.

Ingrasamintele
Fertilizarea cu fosfor: 60-100 kg P2O5/ha, se aplica prin imprastiere uniforma la suprafata
solului si se incorporeaza odata cu aratura.
Fertilizarea cu potasiu: 40-80 kg K2O/ ha, se aplica inainte de aratura sau de pregatirea
patului germinativ, sub forma de sare potasica sau ingrasaminte complexe.
Fertilizarea cu azot: 40-60 kg N/ha, se aplica in doua faze: in timpul iernii sau primavara
devreme in functie de starea culturii si primavara, in perioada aparitiei primului nod al tulpinii.

Lucrarile solului
Acestea se efectueaza diferentiat in functie de planta premergatoare. Pentru plantele care
urmeaza unor culturi premergatoare timpurii, tehnologia recomandata include o aratura
superficiala, de dezmiristire, executata imediat dupa recoltare pentru combaterea buruienilor si
reducerea pierderilor de apa, lucrari cu discul sau grapa, pana in perioada dinaintea semanatului.
Pentru cele care urmeaza unor culturi premergatoare tarzii, daca este suficient timp pana la
semanatul graului, se efectueaza de asemenea aratura, cu conditia efectuarii acesteia intr-un timp
care sa asigure conditiile mentionate anterior.
Semanatul
Semanatul plantelor de toamna trebuie sa inceapa cand temperatura medie a aerului este
de 13-15 0C si sa se termine cand temperatura scade la 8-9 0C. Inainte de a intra in iarna, plantele
trebuie sa vegeteze timp de 40-50 de zile, la temperaturi medii zilnice mai mari de +5 0C.
Semanatul se face la o umiditate optima a solului ( 60-70%), cu o pregatire a patului
germinativ buna. Puterea de germinatie trebuie sa fie de peste 85% si puritate de cel putin 90%.
Cantitatea de samanta la hectar se calculeaza in functie de densitatea luata in considerare de
indicii de calitate cunoscuti si de caracteristicile fiecarei plante.
Lucrari de intretinere
16

Combaterea integrata presupune lucrari de asolament, lucrari de baza alea solului, lucrari
de pregatire a patului germinativ, perioada si densitatea optima de semanat.
Combaterea directa se face prin folosirea erbicidelor combinate, fungicidelor,
insecticidelor, cu spectru larg de actiune asupra buruienilor. Aplicarea acestora se face in functie:
de sensibilitatea speciilor de buruieni, momentul optim de administrare al lor, sensibilitatea
soiului de grau fata de aceste substante, faza de vegetatie in care se aplica tratamentul.
Recoltarea
Recoltarea se face mecanizat, cand lanul se afla in faza de coacere deplina. Pentru
obtinerea unei productii de calitate se recomanda :
-

plantele sa nu fie cazute;

vremea sa fie calda si insorita;

terenul sa fie plan, neaccidentat;

cultura sa fie cat mai putin imburuienata;

Utilaje existente
Denumire utilaj

Valoare neta RON -

Tractor anglia

84111.63

Grapa cu discuri

252.85

Grapa cu disc

1414.54

Grapa stelata

565.58

Grapa stelata

179.64

Grapa stelata

179.64

Masina erbicidat

1336.8

Combinator

30.5

Cultivator

79.83

Masina curatat seminte

269.86

Sapa rotativa

34.78
17

Presa balotat

4218.46

Semanatoare SUP 29

2990.67

Semanatoare SPC 8M

4375.96

Combina CLASS LEXION

331355.36

Echipament recoltat porumb

2874.83

Masina amendamente

3291.05

Grapa cu discuri

3331.49

Tractor U650

24589.55

Tractor U650

24589.55

Tractor U650

24589.55

Combina CLASS MEGA

380794.83

Cantar platforma

34907.13

Incarcator frontal

10174.9

Tocator paie MEGA

11945.04

Tocator paie LEXION

12577.99

Combinator

49054.62

Semanatoare MT 6F

40250.09

Semanatoare MT 6F

40250.09

Scarificator

26541.74

Scarificator

26541.74

Uscator cereale

197077.63

Tractor CASE

352047.73

Semanatoare VADERSTAD

202669.78

Disc GREGOIRE BESSOIN

75044.14

Disc GREGOIRE BESSOIN

75044.14

Disc GREGOIRE BESSOIN

99483.381

Plug multi master 151

35942.12

Plug multi master 180

45526.6
18

Plug multi master 151

35942.12

Tractor John Deere

203673.2

Tractor John Deere

203673.2

Echipament Geringhoff

79475.16

Remorca

9518.01

Cladiri
Denumire

Valoare neta RON -

Cladire + atelier remiza

4750.19

Cladire magazie

3618.7

Imprejmuire gard firma

25720.8

Centrala termica

6102.1

Silozuri 4 bucati

535510.08

Analiza SWOT

19

Puncte forte
Diversitatea utilajelor detinute de firma
Plantele pot fi utilizate in mai multe domenii:
panificatie, hrana pentru animale, producerea de
ulei, glucoza, amidon
Cultura fiind mecanizabila integral sunt reduse
costurile

Puncte slabe
Diversitatea redusa a plantelor cultivate
Proces tehnologic relativ extins ca durata,
aproximativ 6 luni
Costuri mari cu pregatirea terenurilor de
insamantare si pentru contracararea
bolilor si daunatorilor
Riscuri

Oportunitati
Achizitionarea de terenuri pentru a mari cifra de
afaceri

Confruntarea cu boli/daunatori noi ce ar


putea reduce considerabil productia
obtinuta

Diversificarea activitatilor desfasurate si a


plantelor cultivate

Costuri suplimentare cu asigurarea


culturilor

2.5.

Diagnosticul de mediu

Firma S.C. ALFA S.R.L. este situata in judetul Prahova,comuna Barcanesti, sat
Tatarani.Aceasta are o situare in partea de sud-vest a judetului, la distanta redusa de resedinta
judetului Ploiesti, principala cale de comunicatie fiind drumul DN1.
Specificul zonei este de cultivare a cerealelor si a plantelor tehnice, precum si
cresterea animalelor, avand in vedere ca aproape 90% din suprafata comunei este reprezentata
de suprafata arabila. Zona asigura conditii favorabile de dezvoltare a agriculturii, care poate
contribui la ridicarea standardului de viata si la crearea de noi locuri de munca.
Zona in care este pozitionata firma este una de tranzitie din punct de vedere climatic.
Datele sunt preluate de la Statia Meteo Ploiesti, astfel temperatura medie anuala fiind de
10.5C, precipitatii medii anuale 630,75 mm, umiditatea in aer este de 72%. Alti factori
climatic care ar putea sa influenteze culturile agricole sunt reprezentate de zilele cu bruma
20

care sunt frecvente mai ales in lunile aprilie si cateodata in mai,vanturile sunt predominante
din directiile de nord-est , est si nord. Acestea contribuind active asupra agriculturii, deorece
pe timp de primavara cu ajutorul vanturilor se elimina surplusul de apa din pamant si
deasemenea faciliteaza procesul de polenizare al plantelor. Climatul este relative umed cu veri
calduroase si ierni aspre, deasemenea este un climat de tranzitie de la stepa la silvostepa.
Resursele de apa sunt relative reduse,apa de suprafata care ar putea face posibila irigatia se
afla la distanta mare.
Solul pe care se practica activitatea agricola este unul destul de diversificat, dar
propice unei astfel de activitate deoarece cea mai mare parte este compusa din cernoziom, un
sol foarte bogat in substante minerale atat de necesare cresterii plantelor.
In vederea functionarii societatea S.C ALFA S.R.L a primit autorizatia de mediu in
04/06/2003 cu numarul PH-855. Ca si conditii speciale impuse prin aceasta autorizatie se
numara:
-detinerea unei autorizatie pentru detinerea si utlizarea de substante toxice
-igienizarea si salubrizarea a zonei de activitate
-monitorizare consumului de produse de uz fitosanitar
-eliberarea terenului de produse secundare (paie, coceni etc)
-montarea placutelor de avertizare in cazul utilizarii de tratamente pentru culturi si
anuntarea apicultorilor din zona .
Pentru o buna functionare si respectarea normelor incluse in autorizatia de mediu
societatea utilizeaza o fosa betonabila vidanjabila, pentru evacuarea apelor uzate.Deasemenea
sunt amenajate si pubele metalice cu capac, amplasate pe platform betonate pentru depozitarea
deseurilor. Uleiurile folosite sunt depozitati in recipient metalici cu capac depozitati in spatii
inchise, deasemenea pe platform betonate pentru a se evita scurgerile in pamant si poluarea
acestora. Deasemenea avand in vederea amplasarea societatii in apropierea zonelor locuite
este luat in calcul si nivelul zgomotului, aceste nedepasind pe timpul zilei valoarea de 50dB si
noaptea 40 dB.
In vederea realizarii investitiei, pentru a fi posibil acest lucru sunt necesare aprobari de
la mai multe autoritati locale si nationale. Astfel s-a obtinut de la Ministerul Agriculturii,
Dezvoltarii Rurale, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Prahova un aviz conform
caruia societatea se incadreaza in prevederile normelor fitosanitare nationale, iar investitiile
propuse respecta normele europene. De asemenea, de la Autoritatea de Sanatate Publica
Prahova s-a obtinut un aviz, conform caruia investitia care se doreste a fi efectuata nu face

21

obiectul conditiilor de igiena, iar Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a
certificate faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii pentru siguranta alimentelor.

Analiza SWOT
Puncte forte:

-Suprafata de prelucrare a terenului

Puncte slabe:

mare

amplitudinea temperaturilor de la

-Amplasarea intr-o zona prielnica

vara la iarna (veri calduroase si ierni

pentru agricultura, datorita solurilor

-Tehnologia utilizata de societate este

- Amplasarea intr-o zona in care

aspre) este mare

una putin poluanta

-Distanta mare fata de o apa de


suprafata pentru realizarea unei
instalatii de irigatie.

Oportunitati:

- In viitor pot aparea relaxari ale

Amenintari:

-Riscul unor calamitati naturale care

legislatiei in privinta mediului pentru

ar putea distruge recoltele, ducand

domeniul agricol

astfel la o pierdere considerabila.

2.6.

Diagnosticul financiar al firmei

Analiza pozitiei financiare


SN = Total activ Total datorii = Capitaluri proprii
FR = Capital propriu + Datorii pe termen lung - Imobilizri nete
NFR = Stocuri + Creante Datorii exploatare
TN=FR NFR
FR propriu= Cp imobilizari nete
FR imprumutat= dat pe TL
22

2006

2007

2008

SN

1.796.084

3.199.053

6.282.499

FR

-1.427.298

136.405

198.359

NFR

-612.068

1.428.132

704.600

TN

-815.230

-1.291.727

-506.241

FRP -2.204.839

-333.916

-1.167.511

FRS

470.321

1.365.870

777.541

Situatia neta inregistreaza o crestere pe parcurul celor 3 ani, datorita realizarii de noi
rezerve si a faptului ca rezultatele exercitiilor financiare pe 2007 si 2008 sunt pozitive. Astfel
se observa o consolidare a averii proprietarilor firmei.
Fondul de rulment este pozitiv, insa nu foarte mare, si inregistreaza o usoara crestere,
ceea ce arata ca nevoile permanente sunt acoperite in totalitate din resurse pe termen lung.
Mai ramane o parte din aceste resurse ce poate fi folosita pentru a finanta nevoile pe termen
scurt.
Nevoia de fond de rulment este pozitiva, astfel ca pe termen scurt echilibrul financiar
nu se realizeaza. Totusi se observa o scadere cu aproximativ 50% a NFR in anul 2008 ceea
ce sugereaza ca acest dezechilibru se va diminua.
Ca urmare a faptului ca NFR este pozitiv si ca NFR este mai mare decat FR si
trezoreria neta este negativa. Dezechilibrul financiar este dublat de un deficit monetar ce
trebuie finantat din pasive de trezorerie. Acest deficit este insa in scadere datorita faptului ca
si NFR s-a micsorat.
Din valorile acestor indicatori se observa ca firma are o politica ofensiva in ceea ce
priveste asigurarea si mentinerea echilibrului financiar pe termen scurt, care este insa foarte
riscanta.

Analiza soldurilor intermediare de gestiune

Metoda anglo-saxon
23

MCV = CA CV = CA (Cheltuieli cu materiile prime i materiale


consumabile+Cheltuieli cu mrfurile+ Cheltuieli cu personalul + Alte cheltuieli materiale)
EBITDA= CA ch exploatare ( fara amortizare si provizioane) + venituri financiare
ch financiare + venituri extraordinare ch extraordinare
EBIT=EBITDA (amortizare + provizioane)
EBT= EBIT dobanzi
RN= EBT impozit
2006
2007
MCV
685.051 1.855.376
EBITDA 318.351 2.341.195
EBIT
-93.697 1.776.042
EBT
-232.887 1.644.374
RN
1.404.969

2008
3.221.700
4.804.791
4.109.920
4.031.117
3.383.445

Metoda continentala
PE = Qvanduta + Q stocata +Q imobilizata
VA = Qexe consumuri externe + marja comerciala
EBE = VA (ch cu personal + impozite, taxe si alte varsaminte asimilate)
RE = EBE-(amortizare + provizioane) + alte venituri din exploatare alte cheltuieli
din exploatare
RC = RE + V financiare Ch financiare
RB = RC + R extraordinar
RN = RB - impozit
2006
2007
2008
PE 2.695.016 5.558.259 7.599.809
VA
284.936 2.468.184 2.972.014
EBE
79.836
2.296.768 2.718.726
RE -148.063 1.749.005 4.046.000
RC -232.887 1.644.374 4.031.112
24

RN

1.402.696 3.383.445

Principala cauza a realizarii pierderii de 232 886 lei in anul 2006 o constituie
valorificarea productiei obtinute la preturi relativ apropiate de costul efectiv, iar intr-un caz
sub nivelul costului efectiv.
Astfel:
- la cultura de floarea soarelui s-a inregistrat o pierdere din valorificarea productiei de
54 684 lei, pretul de vanzare fiind cuprins intre 0,51 lei/kg si 0,55 lei/kg fata de costul efectiv
de 0,57 lei/kg
- la cultura de grau s-a inregistrat o pierdere de 297 871 lei si se datoreaza faptului ca
aproximativ 48 % din totalul productiei obtinute a fost utilizata pentru plata arendei in 2006,
costurile aferente fiind de 337 885 lei. La productia livrata catre terti s-a inregistrta un profit
de 40 174 lei.
Intreaga productie a fost valorificata in perioada imediat urmatoare recoltarii, unitatea
neavand posibilitatea stocarii si valorificarii acesteia intr-o perioada de evolutie favorabila a
preturilor, desi in toamna anului 2006 preturile produselor agricole au inregistrat o crestere
esmnificativa fata de preturile din momentul recoltarii. Pe de alta parte societatea a fost
grevata si de obligatii cu termene scadente ( credite curente, obligatii contractuale) pentru
achitarea carora a fost nevoita sa vanda imediat productia realizata, neachitarea obligatiilor in
termen generand cheltuieli suplimentare cu dobanzile si penalitatile de intarziere.
Indiferent de metoda folosita pentru a calcula soldurile intermediare de gestiune, pe
parcurul anilor 2007 si 2008 se observa o crestere a castigului din activitatea de exploatare si,
ca urmare, si a rezultatului final, dupa ce au fost acoperite toate cheltuielile.

Capacitatea de autofinantare
Metoda aditiva:
CAF = Profit net+ Amortizare+Provizioane+ Cheltuieli cu activele cedate- Venituri
din reluarea provizioanelor- Venituri din active cedate
25

Metoda deductiva:
CAF=EBE+ Venituri financiare si extraordinare incasabile-Cheltuieli financiare si
extraordinare platibile- Impozit

Capacitatea de autofinantare
Metoda aditiva
Metoda deductiva

2006

2007

2008

-4.988 1.950.732 2.041.364


-4.988 1.950.732 2.041.364

Capacitatea de autofinantare in crestere arata o posibilitate a firmei de a sustine o


investitie, arata potentialul financiar al acesteia. Valoarea de 2.041.364 este foarte apropiata de
valoarea investiei ce se doreste a fi efectuata; diferenta de 26.939 anticipam ca se va regasi in
tendinta de crestere a CAF.
Cash flow-uri
Metoda indirecta
CF = CF gest + CF inv + CF fin
CF gest = Profit net +Cheltuieli cu amortizari + Provizioane nete Profit din cesiunea
imobilizarilor Venituri financiare
CF inv = -Imobilizari brute + Venituri financiare
CF fin = Capital social + Datorii

2006
2007
2008
CF gest
-100.320
4.725.210
CF inv
156.348
-3.710.685
CF fin
- 1.142.713 - 1.195.548
CF
-1.086.685
- 181023

Cash-flow-ul de gestiune negativ indica o activitate de expansiune si constituire de


capital de lucru pentru a obtine profit in viitor, expansiune ce s-a realizat prin intermediul

26

investitiei efectuate in anul 2006. In anul 2008 acesta a fost pozitiv datorita profitului obtinut
in 2007 de pe urma investitiei si cresterii cheltuielilor cu amortizari.
Cash flow-ul de finantare negativ se datoreaza restituirii de credite contractate pentru
investitia din 2006. Datorita rambursarii datoriilor, acestea au o tendinta de scadere, afectand
cash-flow-ul de finantare.

Rate de rentabilitate
Rentabilitate comerciala = Pr N/CA

100

ROA = PrN1/Activ economic0


ROE =Pr N1/CP0
R comerciala= ( V din vanzarea mf Ch cu mf)/CA

2006 2007
2008
Rentabilitate comerciala
0
0
Rentabilitate economica
0.4064 0,408
Rentabilitate financiara
0,7811 1,0576

Rentabilitatea comerciala este 0 intrucat firma cumpara doar materii prime pe care le
foloseste pentru obtinerea de marfuri. Acesta nu achizitioneaza marfuri pe care le revinde.
Rentabilitatea economica este superioara ratei inflatiei si are valori destul de mari in
2007 si 2008 datorita profitului net care este in crestere si mare in raport cu activul economic.

27

Randamentul capitalurilor proprii este dat de rentabilitatea financiara. Aceasta


inregistreaza valori foarte mari datorita profitului net foarte mare, ca urmare a investiilor
realizate si datorita faptului ca o parte din cheltuieli sunt acoperite de subventiile de la stat.

Rate de profitabilitate
2006 2007 2008
EBE (%) 3,29 50,9 38,57
EBIT (%) -3,87 10,01 36,35
PN(%)
31,09
48

Ca urmare a cresterii rezultatului din exploatare, deci si a profitului net, ratele de


profitabilitate au valori destul de mari, ceea ce sugereaza ca firma are o activitate profitabila.

Rate de rotatie
Durata de rotatie = Activ/CA *360
Coeficientul de rotatie = CA/Activ
2006
2007
2008
Durata de rotatie stocuri
126.671 170.293 128.321
Coeficientul de rotatie stocuri 2.824
2.114
2.805
Durata de rotatie creante
19.399
4.609
25.066
Coeficientul de creante
18.557 78.105 14.362

Rotatia stocurilor se realizeaza intr-o perioada destul de mare, 4 - 6 luni, dar avand in
vedere domeniul de activitate al firmei aceasta este una normala.
In schimb durata de rotatie a creantelor este mica, pentru ca acestea au valori foarte
mici in comparatie cu cifra de afaceri, clientii achitand intr-o perioada foarte mica produsele
pe care le cumpara.

Rate de solvabilitate
28

Levier=Datorii pe termen lung/ Capitaluri proprii


Rata indatorarii= Datorii pe termen lung/ Activ economic
2006
2007
2008
Levier
0,4329 0,147 0,6087
Rata indatorarii 0,7633 0,1723 0,1785

Levierul arata ponderea datoriilor firmei in capitalurile proprii. Acesta are valori
destul de mari in 2008 datorita politcii ofensive a firmei, ea finantandu-si o mare parte din
datoriile pe termen scurt din credite de trezorerie.
Totusi la nivelul intregului activ datoriile reprezinta in jur de 17%, ceea ce inseamna
ca 17% din active sunt finantate din datorii. Aceasta rata se incadreaza in limitele normale
astfel ca firma nu are probleme de solvabilitate.

Rate de lichiditate
Rata generala a lichiditatii =Active circulante/Pasive circulante
Rata de lichiditate rapida = (Active circulante - Stocuri) / Pasive circulante
Rata de lichiditate imediata = Active de trezorerie/Pasive circulante

2006
2007
2008
Rata generala a lichiditatii 0,6193 3,1517 1,3415
Rata de lichiditate rapida
0,0841 0,3572 0,2534
Rata de lichiditate imediata 0,0026 0,2816 0,0512

Ratele de lichiditate arata capacitatea firmei de a-si achita datoriile. Acestea sunt in
scadere, dar raman la un nivel care nu trebuie sa starneasca ingrijorare in randul proprietarilor
firmei, cu o singura exceptie, rata de lichiditate imediata. Aceasta a scazut foarte mult ca
urmare a cresterii datoriilor pe termen scurt in comparatie cu disponibilitatile firmei.

29

Analiza SWOT

-Compania inregistreaza un profit in continua - -Rotatia stocurilor este foarte mare, intre 4crestere,din care poate sa isi sustina

6 luni;

activitatea;

-Rentabilitatea comerciala este 0, firma

- CAF-ul inregistreaza cresteri de la an la an

achizitionand doar materii prime si nu

si este suficient de mare pentru a sustine o

marfuri pentru revanzare.

investitie
-Rentabilitatea finaciara are valori ridicate, si
datorita profitului net mare.

-Valoarea pozitiva a fondului de rulment

- Rata de lichiditate imediata a scazut foarte

reprezinta o oportunitate, deoarece societatea

mult datorita cresterii datoriilor pe termen

poate sa foloseasca fondurile pentru

scurt, acest lucru putand fi ingrijorator, daca

acoperirea unor nevoi pe termen scurt

se mentine aceeasi tendinta

- Rata de rotatie a creantelor este mica,


deoarece creantele sunt achitate in scurt timp

30

3. Analiza proiectului de investitii


3.1.

Date generale despre investitie

Valoarea investitiei: 3.068.303


Surse de finantare: - 2.068.303 fonduri proprii
- 1.000.000 fonduri nerambursabile (programul european pentru
Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si
a factorilor de productie)
Investitia consta in achizitionarea de combine, remorci, tractoare, masini si utilaje
agricole, echipamente de selectare si tratare:
Utilaj
Combina
Selector seminate
Masina de tratare seminte
Combinator
Transportor cu banda
Tractor John Deere 5820
Remorca transport cereale
Siloz tampon Linos
TOTAL VALOARE INVESTITIE

Bucati Valoare
2
1.892.136
1
154.873
1
70800
2
236.296
1
26.550
3
515.072
1
146.026
1
26.550
3.068.303

Firma activeaza in domeniul productiei de cereale si plante tehnice, avand drept scop
satisfacerea nevoilor curente ale societatilor de morarit si panificatie, precum si a celor de
producere a uleiului.
Prin aceasta investitie se urmareste maximizarea eficientei tehnologiei de cultura prin
consum redus de combustibil si efectuarea lucrarilor agricole in perioada optima, cresterea
venitului in cadrul sectorului de activitate si reducerea costului pe unitatea de produs,
mentinerea fertilitatii solului si prevenirea degradarii acestuia prin stabilirea unei structuri a
31

culturilor anuale adecvate, realizarea unor produse de calitate in concordanta cu standardele


nationale si ale Uniunii Europene in domeniul securitatii alimentare.
De asemenea, prin achizitionarea echipamentelor de selectare si tratare seminte
urmarim realizarea unor loturi omogene de seminte in vederea mentinerii acestora un timp
indelungat in stare latenta, imbunatatirii insusirilor fizice ale semintelor, realizarea puritatii
semintelor la standard corespunzator, reducerea pierderilor si asigurarea de productii ridicate
prin folosirea de samanta certificata si tratata.
Aceasta investitie consta in achizitionarea unor combine, remorci, tractoare, masini si
utilaje agricole, echipamente de selectare si tratare necesare efectuarii unor lucrari agricole
conform tehnologiilor de cultura moderne. Obiectivele investitiei sunt in conformitate cu
obiectivul general al statului, Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare
mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie.
Scopul investitiei este imbunatatirea performantelor exploatatiei agricole prin
achizitionarea de combune, remorci, tractoare, masini, utilaje agricole, echipamente de
selectare si tratare, care determina:

Cresterea productivitatii si imbunatatirea calitatii produselor agricole obtinute

in exploatatie prin aplicarea de tehnologii agricole competitive si folosirea de soiuri si hibrizi


cu potential de productie ridicat.

Obtinerea unor loturi omogene de seminte in vederea mentinerii acestora un

timp indelungat in stare latenta, imbunatatirii insusirilor fizice ale semintelor, realizarea
puritatii la standard corespunzator, reducerea pierderilor si asigurarea de productii ridicate
prin folosirea de samanta certificata si tratata.

Aplicarea unor tehnologii prietenoase cu mediul prin evitarea poluarii apei,

aerului si solului

Cresterea veniturilor obtinute, atat prin valorificarea produselor agricole, cat si

din comercializarea de seminte tratate si ambalate corespunzator in conformitate cu legislatia


Uniunii Europene si legislatia nationala.
Obiectivul general: investitia asigura achizitionarea de combine, remorci, tractoare,
masini agricole, utilaje agricole, echipamente de selectare si tratare pentru dotarea fermei, care
32

sa duca la cresterea competitivitatii exploatatiei agricole prin efectuarea lucrarilor la timp si de


calitate conform tehnologiilor de cultura, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a
factorilor de productie.
Obiective specifice:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii moderne de cultura in vederea

obtinerii unor productii de calitate care sa corespunda cerintelor pietei prin: executarea
lucrarilor mecanice in perioada optima ca urmare a achizitiilor si prin utilizarea de seminte din
soiuri si hibrizi certificate din punct de vedere fitosanitar si al calitatii

Adaptarea societatii la standardele comunitare prin achizitia de echipamente de

selectare si tratare

Cresterea veniturilor in cadrul sectorului de activitate

prin obtinerea unor

produse de calitate superioara si reducerea costului pe unitatea de produs

Investitia are efecte directe asupra imbunatatirii performantei generale a exploatatiei


agricole prin:

Obiective tehnice: achizitia de masini si utilaje agricole necesare executarii

lucrarilor mecanizate si obtinerii de seminte de cereale si oleaginoase certificate care


determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole,
introducerea de terhnologii performante si imbunatatirea conditiilor de lucru

Obiective economico financiare: reducerea costurilor de productie si

cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole

Obiective de mediu: asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare prin:


- stabilirea unei structuri a culturilor anuale corespunzator planului de cultura
- aplicarea fertilizantilor in cantitati corespunzatoare in functie de rezerva

solului in elemente nutritive, pentru a se evita poluarea solului si a apei freatice


- executarea lucrarilor solului in timp si la momentul optim, evitand aparitia
fenomenelor de eroziune si tasare a solului

33

- aplicarea pesticidelor se face pe baza buletinelor de avertizare si conform


tehnologiilor de cultura, respectandu-se dozele recomandate, perioada de aplicare si regulile
de utilizare pentru a se evita poluarea solului si a apei

Necesitatea investitiei propuse

Se exploateaza o suprafata mare de teren (2067,82 ha), iar nivelul tehnic de

dotare existent este insuficient si nu asigura efectuarea lucrarilor mecanice in perioadele


optime prevazute de tehnologiile de cultura

Pentru obtinerea de productii ridicate si de calitate un factor hotarator este

samanta care trebuie sa fie certificata oficial; pentru comercializare, samanta trebuie sa aiba o
provenienta cunoscuta, sa provina din loturi suficient de omogene, tratate si ambalate corect.
Pentru aceasta, se achizitioneaza echipamentele de selectare si tratare

Achizitionarea de masini si utilaje agricole duce la folosirea eficienta a fortei

de munca si la marirea productivitatii

Prin aceasta achizitie sunt sustinute dezvoltarea sectorului privat si dezvoltarea

Implementarea proiectului duce la o mai buna valorificare a potentialului

zonei

suprafetelor agricole
34

Prin aceste tehnologii vor fi asigurate conditiile optime de realizare a

activitatilor agricole, se va asigura evitarea poluarii. De asemenea, prin realizarea unor


tehnologii moderne se va asigura mentinerea fertilitatii solului.

3.2. Determinarea fluxurilor de numerar generate de firma inaintea


realizarii investitiei

Am considerat o crestere a cifrei de afaceri de 10% , intrucat am luat ca reper cresterea


cifrei de afaceri a societatii AGRO DANEASA in perioada 2006-2008 si cu o cifra de afaceri
asemanatoare societatii noastre.
%CV 2006 = 109,8%
%CV 2007 = 59,03%
%CV 2008 = 69,62%
Avand in vedere diferenta foarte mare a valorii coeficientului cheltuielilor variabile
dintre anul 2006 si ceilalti 2 ani, acesta nu a intrat in calculul mediei care, astfel calculata, este
64,325%. Pentru calculul cheltuielilor variabile am considerat un procent al acestora de 64%.

35

Cheltuielile fixe au fost considerate doar cheltuielile cu dobanzile. Consideram ca nu


se contracteaza imprumuturi noi si cel deja existent are dobanda fixa pe toata perioada, in
suma de 78.803 lei.
In anul 2006 activele circulante nete au fost negative, motiv pentru care nu le
consideram relevante pentru previziune.
Durata ACRnete2007 = 71,03 zile
Durata ACR nete 2008 = 43 zile (ACR nete = 829.027)
Media acestora este de 57 zile, astfel incat ACR nete devin:

2008
CA
7.048.566
CV
4.511.082
CF
78.803
A
709.678
brut
1.749.003
net
1.469.162
CF gest
2.178.840
ACR nete
0
CF disp
2.178.840

An

Valoare

2009
2010
2011
2012
2013

1.227.625
1.350.388
1.485.426
1.633.969
1.797.366

2009
7.753.422
4.962.190
78.803
709.678
2.002.751
1.682.311
2.391.989
398.598
1.993.391

Diferenta fata
de anul anterior
398.598
122.763
135.038
148.543
157.397

2010
8.528.764
5.458.409
78.803
709.678
2.281.874
1.916.774
2.626.452
122.763
2.503.689

2011
2012
2013
9.381.640 10.319.804 11.351.784
6.004.250 6.604.675 7.265.142
78.803
78.803
78.803
709.678
709.678
709.678
2.588.909 2.926.648 3.298.161
2.174.684 2.458.385 2.770.455
2.884.362 3.168.063 3.480.133
135.038
148.543
157.397
2.749.324 3.019.520 3.322.736

36

3.3.

Determinarea fluxurilor de numerar generate de investitie

In calculul acestora am tinut cont de urmatoarele ipoteze:


Cresterea cifrei de afaceri datorata investitiei este de 5%, pentru ca:
Semintele vor avea o calitate mai buna, ceea ce va conduce la o productie mai
buna calitativ, deci mai scumpa
Mediul de depozitare va fi mai bun, deci nu vor exista rebuturi de pe urma
depozitarii
Pierderile vor fi mai mici la recoltare, deci productia finala va fi mai mare
Aceasta crestere va fi adaugata cresterii generale a firmei (de 10%), dar numai in
primul an, intrucat se considera ca celelalte cresteri ce vor urma nu vor fi influentate de aceste
conditii, ci doar vor beneficia de ele. Altfel spus, sporul de valoare viitor nu se va mai datora
acestor imbunatatiri, pentru ca deja acestea au impact asupra productiei din anul 2009, iar
viitoarea crestere de 10% se va aplica unei valori care deja cuprind sporul de eficienta.
Procentul cheltuielilor variabile in cifra de afaceri va scadea la 60% datorita faptului
ca acestea vor inregistra cresterea ca urmare a cresterii cifrei de afaceri, in timp ce tendinta lor
de crestere este inferioara celei a cifrei de afaceri. Datorita diferentelor de ritm de crestere,
vom considera o valoare mai mica a procentului.
Cheltuielile fixe le vor considera constante, la valoarea cheltuielilor cu dobanzi, pentru
ca, pentru finantarea investitiei propuse, nu se va contracta un credit.
Amortizarea va creste pentru acesti 5 ani cu valoarea amortizarii anuale a investitiei.
De precizat este faptul ca valoarea acesteia, 3.068.303 este amortizabila liniar pe 5 ani,
perioada medie de amortizare a autoturismelor si utilajelor.
Datorita tehnologiei noi de tratare si selectare a semintelor, durata pentru care acestea
trebuie depozitate in vederea tratarii va scadea, motiv pentru care durata ACR nete va scadea
la 55 zile.
An

Valoare

Diferenta fata
37

2009
2010
2011
2012
2013

CA
CV
CF
A
brut
net
CF gest
ACR nete
CF disp

2009
8.105.851
4.863.511
78.803
1.323.339
1.840.198
1.545.767
2.869.106
409.367
2.459.739

CF aferent
investitiei

1238394
1362233
1498457
1648302
1813133

2010
8.916.436
5.349.862
78.803
1.323.339
2.164.432
1.818.123
3.141.462
123.839
3.017.623

de anul anterior
409367
123839
136224
149845
164831

2011
2012
2013
9.808.080 10.788.888 11.867.776
5.884.848 6.473.333 7.120.666
78.803
78.803
78.803
1.323.339 1.323.339 1.323.339
2.521.090 2.913.413 3.344.969
2.117.716 2.447.267 2.809.774
3.441.055 3.770.606 4.133.113
136.224
149.845
164.831
3.304.831 3.620.761 3.968.282

2009
466.34

2010
513.9

2011
555.5

2012
601.24

2013
645.54

34

07

Dupa 5 ani, investitia se revinde cu 1.200.000 lei. Am considerat aceasta valoare


datorita faptului ca, in prezent, conform site-ului www.agriaffaires.ro, o combina se vinde pe
piata second-hand dupa 5 ani de utilizare, cu aproximativ 600.000 RON, iar un tractor John
Deere cu 130000; insa avand in vedere ca preturile prezinta un trend descendent, consideram
un scenariu negativ, conform caruia intreaga investitie se va revinde cu 1.200.000. Pentru
calculul valorii reziduale, am luat in calcul si cheltuieli colaterale pentru demontarea utilajelor
de 100.000.
De asemenea, am considerat durata de viata a investitiei de 5 ani datorita uzurii morale
a echipamentelor si utilajelor achizitionate. Totodata, avand in vedere rapiditatea cu care se
modifica normele europene, este posibil ca peste o perioada de 5 ani acestea sa necesite
inlocuirea pentru alinierea la noile prevederi comunitare.
ACR nete = 1.813.133
Astfel, valoarea reziduala devine = 1.200.000*0,84 0,84*100.000 + 1.813.133 =
2.905.133
38

3.4.

Indicatori de evaluare a investitiei in mediu cvasi-cert

3.4.1. Rata de actualizare

CMPC=
Investitia noastra este finantata din fonduri proprii, in suma de 2.064.303 Ron, si din
fonduri nerambursabile, in valoare de 1.000.000. In acest caz datoriile sunt zero, astfel ca
formula devine :
CMPC=
La sfarsitul anului 2008, cand se va realiza investitia, Cp=6.282.499. Valoare
investitiei este de I0= 3.064.303.
Firma care va realiza investitia este un S.R.L. astfel ca nu putem folosi pentru a
calcula costul capitalurilor proprii modele ce utilizeaza rata de distribuire a dividendelor, iar
modelul CAPM ar fi la fel de irelevant intrucat nu este cotata la bursa. Astfel consideram ca
varianta optima o reprezinta folosirea rentabilitatii financiare a firmei (ROE) pentru a calcula
costul capitalurilor proprii.
Datorita investitiilor realizate de firma in trecut rata de crestere a firmei este foarte
mare, deci si ROE, astfel costul capitalurilor proprii nu ar fi apropiat de valorile normale
pentru o firma din acelasi sector industrial. Pentru a determina acest cost am luat drept

39

exemplu o firma cotata pe BVB, Comcereal SA Vaslui, avand acelasi domeniu de activitate,
deci datele oferite de aceasta ar trebui sa fie relevante in stabiliea ratei de actualizare.
In anii trecuti Comcereal SA Vaslui a inregistrat urmatoarele rate de rentabilitate
financiara:
2008
0.095147

2007
0.1471

2006
0.0319

2005
0.013

2004
0.034

Astfel un ROE mediu pentru cei 5 ani este 0.0642294.


Utilizand acesta rentabilitate si datele aferente firmei noastre rezulta ca rata de
actualizare este :
K=

= 13.1684%

3.4.2. Valoarea actuala neta


VAN este cel mai utilizat indicator folosit in evaluarea performantei unui proiect de
investitii. Indicatorul reprezinta surplusul de capital rezultat la incheierea duratei de viata a
investitiei. Este evident ca se doreste o valoare pozitiva si cat mai mare. In cazul intreprinderii
noastre valoarea VAN este pozitiva ceea ce inseamna ca proiectul este rentabil.
Rata de actualizare
Investitie initiala
CF an1
CFan2
CFan3
CFan4
CFan5
VR
VAN

13,1684%
-3.068.303
466.348
513.934
555.507
601.241
645.546
2.905.133
407779,81

3.4.3. Rata interna de rentabilitate


RIR reprezinta rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie pentru care VAN este 0. In
cazul nostru, prin interpolare, obtinem:
40

RIR
17%

3.4.4. Rata interna de rentabilitate modificata


RIRM reprezinta rentabilitatea efectiva ce se obtine stiind ca fluzurile de numerar
generate de proiect se reinvestesc la o rata de 10% sau 18%.
RIRM (Rec = 10%)
RIRM (Rec = 18%)

15%
17%

3.4.5. Termenul de recuperare


TR exprima intervalul de timp necesar recuperarii capitalului investit prin intrarile
nete de trezorerie medii anuale. Acest interval masurat in ani se poate calcula pentru fluxuri de
trezorerie actualizate sau nu.
CFD
an
CFD
1
466348
2
513934
3
555507
4
601241
5
3550679
termenul de

CFD cumulat
466348
980282
1535789
2137030
5687709

recuperare

actualizat
412083,23
401288,76
383278,10
366562,37
1912870,34

CFD actualizat cumulat


412083,23
813371,99
1196650,10
1563212,47
3476082,81

5,55
5ani si 197 zile

4,79
4ani si 283 zile

3.4.6. Indicele de profitabilitate


IP reprezinta valoarea actuala neta scontata pentru o cheltuiala initiala de investitie
egala cu 1. El poate fi un indicator la fel de important ca si VAN, deoarece exprima castigul
net obtinut pentru o unitate monetara investita.
I0
VAN
IP

3068303
407779,81
1,133

Valoarea inregistrata este supraunitara, ceea ce arata faptul ca proiectul este unul
profitabil.
41

3.5.

Analiza investitiei in mediu incert

3.5.1. Analiza de senzitivitate

Ipoteza 1: Datorita unei secete neprevazute, cifra de afaceri din primul an este

cu 2% mai mica decat cea previzionata; pastrand o crestere de 10% a cifrei de afaceri in anii
urmatori fata de cel anterior, cash-flow-urile devin:
2009
CA
7.943.734
CV
4.766.240
CF
78803
A
1.323.339
brut
1.775.352
net
1.491.295
CF gest
2.814.634
ACR nete 428.731
CF disp
2.385.903

2010
8.738.107
5.242.864
78803
1.323.339
2.093.101
1.758.205
3.081.544
125.776
2.955.768

2011
2012
2013
9.611.918 10.573.110 11.630.420
5.767.151 6.343.866 6.978.252
78803
78803
78803
1.323.339 1.323.339 1.323.339
2.442.625 2.827.102 3.250.026
2.051.805 2.374.766 2.730.022
3.375.144 3.698.105 4.053.361
138.353
152.189
167.407
3.236.791 3.545.916 3.885.954

Am luat in considerare aceeasi durata a ACRnete, de 57 zile, aplicata noii cifre de


afaceri; astfel, acestea sunt:
An

Valoare

Diferenta fata de anul anterior

2009
2010
2011
2012
2013

1.257.758
1.383.534
1.521.887
1.674.076
1.841.483

428.731
125.776
138.353
152.189
167.407

Luand in considerare datele de mai sus, cash-flow-urile aferente investiei sunt:


42

CF aferent

2009
392.51

2010
452.07

2011
487.46

2012

2013

526.396

563.218

investitiei

Calculand VAN cu noile CF, acesta este 157309,04.


RIR
RIRM (Rec = 10%)
RIRM (Rec = 18%)

15%
14%
15%

Determinarea RIR prin interpolare: calcularea VAN pentru mai multi factori de actualizare
k
VAN
10%
541494,98
12%
292087,90
14%
65913,85
15%
39281,92
Cautand RIR in intervalul [15%,17%]
17%
-235347,83
determinam valoarea de
19%
-414040,39
14,60%
Determinarea termenului de recuperare
an

CFD

1
392512,4571
2
452078,9936
3
487466,8751
4
526396,0526
5
3468350,547
termenul de recuperare

CFD cumulat CFD actualizat


392512,4571
346839,27
844591,4507
352991,28
1332058,326
336333,08
1858454,378
320931,19
5326804,925
1868517,23
6,30
6ani si 107 zile

k
10%
12%
14%
15%
17%
19%

CFD actualizat
cumulat
346839,27
699830,55
1036163,63
1357094,82
3225612,04
4,92
4ani si 329 zile

Ip
1.1764802
82
1.0951952
59
1.0214821
84
1.0128024
9
0.9232970
7
0.8650588
32

43

ElasticitateVAN/CA = %VAN/%CA = 30,71152174. Aceasta elasticitate arata ca la o


modificare cu 1% a CA, VAN se va modifica in acelasi sens cu 30,7115...% caeteris paribus.

Ipoteza 2: Datorita cresterii ratei de dobanda pentru creditele deja existente,


Cheltuielile fixe (Cheltuieli cu dobanzi), cresc de la 78.803 la 100.000.

CA
CV
CF
A
brut
net
CF gest
ACR nete
CF disp

2009
8.105.851
4.863.511
100.000
1.323.339
1.819.001
1.527.961
2.851.300
409.367
2.441.933

2010
8.916.436
5.349.862
100.000
1.323.339
2.143.235
1.800.317
3.123.656
123.839
2.999.817

2011
2012
9.808.080 10.788.888
5.884.848 6.473.333
100.000
100.000
1.323.339 1.323.339
2.499.893 2.892.216
2.099.910 2.429.461
3.423.249 3.752.800
136.224
149.845
3.287.025 3.602.955

2013
11.867.776
7.120.666
100.000
1.323.339
3.323.771
2.791.968
4.115.307
164.831
3.950.476

ACR nete raman la fel cu cele calculate in cazul initial pentru ca nu se modifica nici
cifra de afaceri si nici durata acestora. In aceste conditii, CF aferente investiei devin:

CF aferent

2009
448.54

2010
496.12

2011
537.70

2012

2013

583.435

627.740

investitiei

Folosind aceste valori in calculul VAN, indicatorii devin:


VAN
RIR
RIRM (Rec = 10%)
RIRM (Rec = 18%)

345408,79
16%
15%
17%

Determinarea RIR prin interpolare: calcularea VAN pentru mai multi factori de actualizare
k
VAN
10%
745598,80
12%
485846,93
14%
250146,35
44

15%
17%
19%

140468,14
-64047,68
-250559,23

Cautand RIR in intervalul [15%,17%]


determinam valoarea de
16,37%

Determinarea termenului de recuperare


an

CFD

1
448541,84
2
496128,4
3
537701,12
4
583435,44
5
3532872,64
termenul de recuperare

CFD cumulat

CFD actualizat

448541,84
396349,02
944670,24
387385,84
1482371,36
370992,74
2065806,8
355706,75
5598679,44
1903277,45
5,72
5ani si 258 zile

k
10%
12%
14%
15%
17%
19%

CFD actualizat
cumulat
396349,02
783734,85
1154727,59
1510434,34
3413711,79
4,82
4ani si 294 zile

Ip
1.2430003
82
1.1583438
57
1.0815259
61
1.0457804
0.9791260
25
0.9183394
76

ElasticitateVAN/CV = %VAN/%CV = -0,568624383. Acest rezultat se traduce prin


faptul ca la o modificare cu 1% a cheltuieilor variabile, VAN se modifica in sens invers, insa
cu mai putin de 1%, respectiv cu 0,5686...%

45

3.5.2. Tehnica scenariilor

Estimam ca fiind posibile urmatoarele scenarii:

Scenariul pesimist: o scadere a CA cu 2%, o crestere a CF la 100.000, un procent al


CV de 65% - cu o probabilitate de 20%

Scenariul optimist: o crestere a CA cu 3%, o scadere a CF la 50.000, un procent al CV


de 55% - cu aceeasi probabilitate de 20%

Scenariul neutru cu o probabilitate de 60%

1. Scenariul pesimist

CA
CV
CF
A
brut
net
CF gest
ACR nete
CF disp

2009
7.943.734
5.163.427
100.000
1.323.339
1.356.968
1.139.853
2.463.192
428.731
2.034.461

2010
8.738.107
5.679.770
100.000
1.323.339
1.634.999
1.373.399
2.696.738
125.776
2.570.962

2011
2012
9.611.918 10.573.110
6.247.747 6.872.522
100.000
100.000
1.323.339 1.323.339
1.940.832 2.277.250
1.630.299 1.912.890
2.953.638 3.236.229
138.353
152.189
2.815.285 3.084.040

2013
11.630.420
7.559.773
100.000
1.323.339
2.647.308
2.223.739
3.547.078
167.407
3.379.670

2009

2010

2011

2012

2013

41.070

67.273

65.961

64.520

56.934

CF aferent
investitiei

46

VAN

(1298871,94)

RIR

1%

RIRM (Rec = 10%)

1%

RIRM (Rec = 18%)

2%

Determinarea RIR prin interpolare: calcularea VAN pentru mai multi factori
dactualizare
k
VAN
10%
-1042533,05
12%
-1209294,01
14%
-1359384,70
15%
-1428791,16
17%
-1557409,60
19%
-1673715,85

k
10%
12%
14%
15%
17%
19%

Ip
0.6602248
7
0.6058752
97
0.5569587
81
0.5343383
1
0.4924198
82
0.4545141
57

Se poate observa ca, in cazul scenariului pesimist, datorita cash-flow-urilor generate


foarte mici comparativ cu investitia initiala, VAN este negativa pentru valorile mari ale k. De
aceea, am incercat aceeasi analiza cu o valoare a ratei de actualizare cuprinsa intre 0,1% si
1%. Astfel am obtinut o valoare pozitiva a VAN si s-au putut calcula ceilalti indicatori.
47

Daca s-ar folosi aceste date pentru analiza investitiei, aceasta ar fi respinsa. Singura
posibilitate ca aceasta sa fie acceptata ar fi ca valoarea lui k sa fie stabilita la 0,1%, ceea ce nu
corespunde realitatii economico-financiare; aceasta valoare a fost folosita doar pentru
obtinerea unei valori pozitive, astfel incat sa poata fi calculata RIR.
Totodata, nu am calculat termenul de recuperare pentru ca nu ar avea sens avand in
vedere ca investitia ar fi respinsa.

k
0%
1%
10%
15%
17%
25%

Determinarea RIR prin interpolare: calculare VAN pentru mai multi factori de
actualizare
VAN
117191,70
-17363,51
-1042533,05
-1428791,16
Cautand RIR in intervalul [0%,1%]
determinam
-1557409,60
valoarea de
-1961582,74
0,88%

Ip

0%
1%

117191.7
-17363.51
1042533.0
5
1428791.1
6
-1557409.6

10%
15%
17%

48

25%

1961582.7
4

2. Scenariul optimist

CA
CV
CF
A
brut
net
CF gest
ACR nete
CF disp

CF aferent
investitiei

VAN
RIR
RIRM (Rec = 10%)
RIRM (Rec = 18%)

2009
2010
2011
2012
2013
8349027 9183929 10102322 11112555 12223809
4591965 5051161 5556277 6111905,1 6723095,1
50000
50000
50000
50000
50000
1.323.339 1.323.339 1.323.339 1.323.339 1.323.339
2383723 2759429 3172706 3627310,6 4127375,2
2002327 2317920 2665073 3046940,9 3466995,1
3325666 3641259 3988412 4370279,9 4790334,1
409,367
123,839
136,224
149,845
164,831
3325257 3641136 3988276
4370130 4790169,3

2009
1.331.8

2010
1.137.4

2011
1.238.9

2012
1.350.6

2013
1.467.43

66

47

52

10

1465542,93
31%
21%
25%

Determinarea RIR prin interpolare: calcularea VAN pentru mai multi factori de
actualizare
k
VAN
10%
1847011,05
12%
1600488,10
14%
1373294,33
15%
1266334,66
17%
1064594,97
19%
877784,49

49

Determinarea termenului de recuperare


an

CFD

CFD cumulat CFD actualizat

1
1331865,901
2
1137446,593
3
1238951,883
4
1350610,049
5
1467433,317
termenul de recuperare

1331865,901
1176888,51
2469312,495
888138,43
3708264,378
854828,34
5058874,427
823434,91
6526307,744
790555,74
2,53
2ani si 189 zile

k
10%
12%
14%
15%
17%
19%

CFD actualizat
cumulat
1176888,51
2065026,94
2919855,29
3743290,19
4533845,93
3,15
3ani si 52 zile

Ip
1.6019650
11
1.5216199
64
1.4475745
49
1.4127149
96
1.3469653
97
1.2860814
24

In cadrul scenariului optimist se observa o valoare ridicata a VAN. In acelasi timp, se


observa ca la valori relativ mici ale k, VAN este doar pozitiv, ceea ce duce la imposibilitatea
calcularii RIR. De asemenea, se observa ca termenul de recuperare a investitiei scade, aceasta
recuperandu-se mai repede decat este durata investitiei.
Astfel, valoarea medie estimata pentru VAN = VANo*po+VANp*pp+VANn*pn =
278002,1.

50

Concluzii

Avand in vedere CF-urile generate de investititie, faptul ca VAN este pozitiv, in urma
calculelor efectuate, putem concluziona ca investitia merita adoptata de catre firma. Aceasta ar
aduce un plus de valoare, contribuind la cresterea cifrei de afaceri si astfel la realizarea unui
profit mai mare in comparatie cu cel de la momentul actual.
Astfel investitia isi va atinge scopul, aceasta va genera CF-uri care vor depasi valoarea
ei initiala de 3.068.303 lei. Din aceasta suma 1.000.000 lei reprezinta un imprumut
nerambursabil de la stat, iar 2.068.303 lei finantare din fonduri proprii, astfel ca firma nu va fi
nevoita sa apeleze la un credit pentru a sustine investitia. In acest mod nici costurile nu vor
51

creste deoarece nu va avea de platit dobanzi, riscul aferent acestora, in cazul de fata, fiind
zero.
Cu utilajele achizitionate firma

SC Afla SRL isi va mari productivitatea, ele

contribuind la eficientizarea recoltarii, transportului si depozitarii cerealelor. Ca atare


investitia ce se doreste a fi realizata are toate premisele pentru a fi considerata una profitabila.

In continuare vom realiza previzionarea datelor din contul de profit si pierdere si din
bilant.
Astfel :
-

CA s-a previzionat aplicandu-se o rata de crestere de 15% pentru anul 2009, ca


urmare a realizarii investitiei, urmand ca in urmatorii ani sa aiba o crestere de 10%.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele s-au prezivionat ca avand o pondere


de 54% din CA, realizandu-se o medie intre ponderile ptr 2007 si 2008
=55,62% si

=54,46%

Cheltuielile cu personalul s-au previzionat tot pe baza ponderii lor din CA din anii
anteriori alegandu-se 3, 4% (

=4,73%,

=3,41%,

= 3,37%)
-

Alte cheltuieli de exploatare s-au previzionat la o rata de 7%

In ceea ce priveste bilantul, previziunea lui s-a realizat astfel:


-

stocurile s-au estimat la valorile respective in functie de durata de rotatie in CA, iar
valoarea acesteia a fost de 170 de zile.

creantele s-au previzionat in functie de durata lor de rotatie in CA, iar valoarea
acesteia a fost de 25 de zile.

furnizorii s-au previzionat in functie de durata de rotatie in CA, estimata la


valoarea de 110 zile, in functie de datele din anii anteriori.

Egalarea datelor din bilant s-a realizat astfel:

52

in anul 2009, intrucat activul > pasivul, firma contracteaza un credit pe termen
scurt in valoare de 1798700 lei, pe care urmeaza sa-l achite in perioada urmatoare.

in anul 2012, intrucat pasivul> activul, firma decide sa investeasca suma in


imobilizari financiare, acelasi lucru intamplandu-se si in anul 2013.
In fiecare an rezultatul exercitiului este trecut in rezervele anului urmator.

53

CONT DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT


2006
CA
2.420.652
Variatia stocurilor
297.316
Alte venituri din exploatare
204.186
Cheltuieli cu materii prime si materiale 1.735.601
Cheltuieli cu personalul
114.697
Cheltuieli cu amortizari
412.048
alte cheltuieli cu exploatarea
807.871
Rezultat din exploatare
-148.063
Venituri financiare
54.707
Cheltuieli cu dobanzi
139.190
Alte cheltuieli financiare
341
Rezultat financiar
-84.824
Rezultat extraordinar
0
Profit brut
-232.887
Profit net
-232.887

2007
4.512.287
1.045.972
251.028
2.510.052
153.990
565.153
831.087
1.749.005
28.242
131.668
1.205
-104.631
0
1.644.374
1.402.969

2008
7.048.566
551.248
2.063.361
3.838.687
238.075
709.678
830.730
4.046.005
76.638
78.803
12.723
-14.888
0
4.031.117
3.383.445

2009
8.105.851
0
0
4.377.160
275.599
1.323.339
567.410
1.562.343
0
78.803
0
-78.803
0
1.483.540
1.246.174

2010
8.916.436
0
0
4.814.875
303.159
1.323.339
624.151
1.850.912
0
78.803
0
-78.803
0
1.772.109
1.488.572

2011
2012
2013
9.808.080 10.788.888 11.867.777
0
0
0
0
0
0
5.296.363 5.826.000 6.408.600
333.475
366.822
403.504
1.323.339 1.323.339 1.323.339
686.566
755.222
830.744
2.168.337 2.517.505 2.901.590
0
0
0
78.803
78.803
78.803
0
0
0
-78.803
-78.803
-78.803
0
0
0
2.089.534 2.438.702 2.822.787
1.755.209 2.048.510 2.371.141

BILANT PREVIZIONAT

2006
Imobilizari
4.000.923
Stocuri
856.942
Creante
130.443
CCB
4.175
ACR
991.560
Cheltuieli in avans
58.621
5.051.104
Total ACTIV
Datorii pe termen scurt 1.599.453
Datorii pe termen lung 777.541
Venituri in avans
878.026
Capital social
1.000
Rezerve
2.027.971
Profit reportat
0

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.532.969 7.450.010 9.194.778 7.871.439 6.548.100 6.324.601 7.386.329
2.134.320 2.640.783 3.827.763 4.210.539 4.631.593 5.094.752 5.604.228
57.772
490.761
562.906
619.197
681.116
749.228
824.151
215.188
124.363
215.188
215.188
215.188
215.188
215.188
2.407.280 3.255.907 4.605.857 5.044.924 5.527.897 6.059.168 6.643.567
79.508
64
64
64
64
64
64
6.019.757 10.705.981 13.800.699 12.916.427 12.076.061 12.383.833 14.029.960
763.960
2.426.944 4.275.488 2.447.358 1.081.635
0
0
470.321
1.365.870 1.365.870 1.365.870 1.365.870 1.365.870 1.365.870
1.586.423
630.668
630.668
630.668
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.027.971 2.898.054 6.281.499 6.982.959 7.872.347 8.968.453 10.291.949
-232.887
0
0
0
0
0
0

Rezultatul exercitiului

1.402.969

Total PASIV

-232.887

3.383.445

1.246.174

1.488.572

1.755.209

2.048.510

2.371.141

5.051.104 6.019.757 10.705.981 13.800.699 12.916.427 12.076.061 12.383.833 14.029.960

55

56

57

BIBLIOGRAFIE

Dragota Victor, Obreja Laura, Management financiar : vol. 1 : Analiza financiara si


gestiune financiara operationala, Editura Economica, Bucuresti, 2003

Dragota Victor, Ciobanu Anamaria, Management financiar : vol. 2 : Politici


financiare de intreprindere,Editura Economica, Bucuresti 2003

Ion Stancu, Finante ,vol III, Editura Economica, 2003

www.bvb.ro

www.mfinante.ro

www.capital.ro

www.agriaffaires.ro

Situatiile financiare furnizate de firma

Documente furnizate de firma

S-ar putea să vă placă și