Sunteți pe pagina 1din 18

ROTAȚIE

Culturi Plante bune


Plante foarte bune premergătoare1 Plante nefavorabile3
premergătoare2
Soia; Sfeclă pentru zahăr și
Mazăre; Fasole.𝑎 ; Borceag; Rapita de Grâu;𝑏 Sorg; Meiul; Iarba de
pentru furaj; Cartoful de
Grâu toamna; In; Cartoful; Cânepă; Trifoiul sudan; Orz; Lucenră sau
toamnă; Floarea soarelui;
roșu. pajiști;
Porumbul pentru boabe.
Leguminoase anuale si perene, Cartoful; Sfecla pentru
Orz Trifoi;𝑐
Borceagurile; Rapița; Inul. zahăr.
Leguminoase; Cerealele păioase;
Porumb Inul; Cânepa; Cartoful; Sfecla; Floarea Grâu; Porumb; Sorg; Iarbă de sudan
soarelui;
Floarea Grâul de toamnă; Cerealele păioase; Soia; Fasolea; Rapița; Cânepă;
Mazare ;
Soarelui Porumb; Tutun; Cartof; In;𝑒
Cerealele de taomna; Cartoful timpuriu; Soia; Floarea soarelui; Muștar;
Rapiță Tutun;𝑑
Mazărea; Borceagl de Toamnă; Fasole.
Sfecla pentru zahăr; Leguminoase; Floarea
Soia Cereale păioase (grâu,orz)
Cartof; soarelui; Rapiță
Cerealele de toamna; Leguminoase Cruciferele;𝑓 Ovăzul; Floarea
Sfeclă de
anuale; In; Secară; soarelui; Cânepa; Sorgul;
zahăr Cartoful; Iarba de sudan
Orez Porumb, Floarea soarelui, Soia;𝑔 Trifoiul; Lucerna; Orez;ℎ -
Porumbul neerbicidat; Floarea soarelui, Tutun; Grâu;
Cânepă Trifoi; Lucenră, Cartof, Sfeclă de zahăr;
Leguminoase anuale; Borceag;
Hamei Leguminoasele perene sau anuale;
Porumb; Bumbac; Cartof;
Tomate; Ardei;;𝑖 Castraveți;
Tutun Gâru; Orz; Ovăz; Borceag; Mazăre
Pepeni; Varză; Dovleci; Fasole;
Cânepă; Floarea soarelui
Sfecla pentru zahăr;
Graminee; Leguminoase perene furajere ; Bostănoase; Porumb siloz;
Cartofi Porumbul; Familia
Cereale păioase; Floarea soarelui; Leguminoase anuale;
Solonaceea; Cartof;
a) Prezintă nodozități ce conțin bacterii fixatoare de azot, ce îmbogățesc solul în substanțe minerale.
b) Nu se recomandă monocultura din cauza unor serii de efecte negative: îmburuienarea terenului,
înmulțirea bolilor și dăunătorilor și acumularea unei flore rizosferice cu impact negativ.
c) Nu se recomanda aceasta cultura in cazul orzoaicei pentru bere.
d) Plante care elibereaza terenul pana la inceputul lunii August
e) Prezinta bolii comune și/sau dăunători comuni cu fl.soarelui : ”putregaiul alb” (Sclerotina
Sclerotiorum); ”putregai cenușiu”; ”lupoaie”
f) Cruciferele sunt reprezentate de broccoli, varza, conopida
g) Se recomandă doi ani de odihnă a solului, prin cultivarea plantelor prășitoare.
h) Deși cultura de orez, suportă monocultura, aceasta trebuie întreruptă după o perioadă de 3-4 ani,
pentru a evita acidifierea, spălarea elementelor nutritive, și îmburuienarea terenurilor cu buruieni
specifice.
i) Familia Solonaceea (Cartof, Tomate, Ardei)

1
Plante care lasă solul bogat în substanțe nutritive pentru cultura următoare
2
3
Plante care sărăcesc solul de apă și elemente nutritive, și prezintă dăunători comuni și/sau boli comune
FERTILIZAREA
Culturi Îngrășăminte minerale4
Îngrășăminte organice5 Amendamente6
Azot(N) Potasiu(K);𝒂 Fosfor(P);𝒃
CaCO3: 4t/ha
Grâu 24 17 12,5 15-20
Carbonat de calciu (𝐶𝑎𝐶𝑂3 )
3-6t/ha
Orz 24-28 17,5-21 11-13 0;𝒅
Carbonat de calciu (𝐶𝑎𝐶𝑂3 )
CaCO3: 4t/ha
Carbonat de calciu (𝐶𝑎𝐶𝑂3 )
Porumb 28,8 16,4 24 20-40
8-10 kg/ha
Sulfat de zinc (ZnSO4)
0,55-1,1 kg/ha
Floarea Molibdan de amoniu;
37,6 60-80 41,3 7-8
Soarelui 0,75-1,5 kg/ha
Molibdan de sodiu;
50-60 kg-Calciu;
Rapiță 56,5 55 46 20-30 20-30 kg-Sulf;
Microelemente ;
Molibden; Bor; Cupru;
Soia 71-110 18-40 16-19 Mangan 𝑒 1 ;
Zinc; Fier 𝑒 2 ;
13-26 kg/ha
Sfeclă de zahăr 4-6 6-8 2-4 20-30
Bor ( Borax )
10 kg/ha
Oxid de calciu (CaO)
Orez 22 20 10 30
4-10 t/ha
Fosfogips
15,6-19 kg/ha
Cânepă 12-14 6,4-7 4-4,5 20-30;𝒇
Oxid de calciu (CaO)
123 kg/ha
Oxid de calciu (CaO)
Hamei 95 88 31 30-40
15 kg/ha
Oxid de magneziu (MgO)
20-40𝒈𝟏 /10-20𝒈𝟐 / 5- 104 kg/ha
Tutun 75,5 124,2 16,3
10𝒈𝟑 Oxid de calciu (CaO)
3,1 kg/ha
Oxid de calciu (CaO)
Cartofi 5,6 7,5 1,8 30-40
1,6 kg/ha
Oxid de magneziu (MgO)

 Azotul influențează dezvoltarea vegetative a plantelor, favorizează procesul de fotosinteză, elementele


productivității și conținutul boabelor în substanțe proteice.
 Fosforul echilibrează efectul azotului, îmbunătățește rezistența la iernare, cădere și boli, favorizează
înfrățirea și grăbește maturitatea.

4
Cantitățile de elemente nutritive absorvite de plante, kg. s.a la 1000kg producție (principal și secundară).
5
Se exprima în tone la hectar (t/ha) și pot fi formate din gunoi de grajd semifermentat și din mustul de gunoi.
Pentru majoritatea culturilor se administrează o dată la 3-4 ani.
6
Amendament - Substanță care se încorporează în sol pentru a schimba unele însușiri nefavorabile ale
acestuia, în vederea îmbunătățirii condițiilor de nutriție a plantelor.
 Potasiul favorizează sinteza glucidelor, sporește rezistența la ger, cădere și boli, iar insuficiența de
potasiu determină încetinirea creșterii și necorza marginală a frunzelor.

a) Oxid de Potasiu (𝐾2 𝑂. )


b) Pentoxid de fosfor (𝑃2 𝑂5 )
c) Amentamentele calcaroase sfecifice la grâu /orz sunt necesare în vederea corectării solurilor acide și
cu un grad de saturație în baze de minim 75%.- Carbonat de calciu (𝐶𝑎𝐶𝑂3 )
d) Aplicarea îngrășămintelor organice nu este valorificată din punct de vedere economic, asupra orzului
sau orzoaicei, este recomandat aplicarea gunoiului de grajd pentru plantele premergătoare.
e) 𝑒)1 Necesare pentru solurile acide; 𝑒 2 )necesare pentru solurile alcaline, cu conti9nut ridicat in fosfor.
f) 20 de tone/hectar în zonele subumede și 30 tone/hectar în zonele umede, făcându-se corecții asupra
azoltului și fosforului
g) 𝒈𝟏 La tipul de tutun Burley; 𝒈𝟐 Țigarete de mare consum/ țigări de foi; 𝒈𝟑 La soiurile pentru țigarete
superioare
h)

-cm-
7
LUCRARILE SOLULUI
Culturi Pregatirea patului Adâncimea
Prășit Dezmiriștit Arat
Germinativ Semanat
Grâu - 8-12 18-20 6-8 4-5 / 5-6 ;𝒂
Orz - 8-12 18-22 6-8 4-6
Porumb 6-12 8-12 25-30 3-6 7-8
Floarea
4-6 10-12 22-25 3-6 5-8
Soarelui
Rapiță - 8-12 20-25 2-4,5
Soia - 8-12 20-28;𝒃 5 2,5-3,5
Sfeclă de
5-15;𝒄 8-12 28-30 4 2-4;𝒅
zahăr
Orez - - 23-25 3-6 2
Cânepă 25-28 5-6 5-7
Hamei
50-80;𝒆 8-10;𝒇
(Plantare)
Tutun 6-8 22-25
Cartofi - 30 4-6;𝒈

 Dezmiriștirea presupune marunțirea resturilor vegetașe, precum și o afânare corespunzătoare a solului, ce


împiedică evapoararea apei; creează condiții favorabile de germinare a semințelor prin distrugerea
buruienilor.
 Aratul este indicat să se execute cu minimum 15-20 de zile înaintea semănatului, interval de timp prin care
se favorizează ”așezarea solului”.
 Pregătirea patului germinativ se execute cu una sau două zile înaintea semănatului și presupune
sfărâmițarea bulgărilor cu ajutorul grapei cu discuri.
 Umiditatea, textura solului, soiul, marimea semintei si data semanatului pot influenta adâncimea de
semanat a grâului

7
Fac referire la adâncimile optime de executare a lucrarilor.
a) 4-5 cm pe soluri luto-argiloase/lutoase
5-6cm pe soluri nisipoase
b) 20-22 cm pe cernoziomurile din Moldova și Transilvania, și 25-28 pe solurile cu textură argiloasă.
Adâncimea arăturii depinde de umiditatea solului și de resturile vegetale.
c) Pe parcursul vegetației, se execută 3-4 prașile, mecanice și se repeat la intervale de 10-14 zile, prima
prașilă se execute la adâncimea de 5-7cm, a doua 8-10cm, urmată de una de 10-12 cm adâncime, iar
ultima, cea mai adâncă, de 12-15cm.
d) Între 2-3 cm pentru sămânța de tip monogermă, și între 3-4 cm pentru sământa plurigermă.
e) Aratura de desfundare
f) Adancimea de plantare a partii superioare a butașilor
g) 6cm pentru tuberculi normali, iar 4cm pentru cei mici sau secționați
SEMANAT
Culturi OCTOMBR Cantitate
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
IE sămânță
Grâu8 15-30 1-15 220-250 kg/ha
Orz9 15-30 1-10 160-200kg/ha
1-20
Porumb10 /15-30
15-30kg/ha
Floarea Soarelui 25-31 1-15 3,5-5 kg/ha
Rapiță11 5-15/1-10 2,5-4,5kg/ha
10-20/
Soia 10-30
70-100kg/ha
1-15/
Sfeclă de zahăr12 1-25
6-9 kg/ha
Orez 15-30 1-5 250-300kg/ha
Cânepă 25-31 1-10 80-90kg ha
Hamei 15-31 1-15 15-31 1-15 3333 pl/ha
Tutun13 20-25 1-10 8-12 kg/ha
5-15/
Cartofi14 5-25
2,7-3 t/ha

8
Semantul graului se realizeaza in perioade diferite de timp datorita cultivării acestuia in arii geografice diferite.
15-30 septembrie pentru zonele colinare şi submontane;
1-15 octombrie pentru zonele de campie
9
Semanatul orzului se realizaează cu 5 zile înaintea grâului.
10
Semănatul porumbului se realizează in perioade diferite de timp datorita cultivării acestuia in arii geografice diferite. 1-20 aprilie la câmpie; 15-30 celelalte zone.
11
În sud: 5-15 septembrie; est-vest-nord: 1-10 septembrie.
12
Se încheie perioada de semănat la 15 martie în sud, și la 25 martie în nord.
13
Perioada de semănat a tutunului (în răsadniță) este cuprinsă între 20 și 25 martie, iar plantarea răsadului se execută în primele 10 zile din mai.
14
În zona olteniei (zone nisipoase) perioada de semănare este cuprinsă în intervalul 5-15 marite, iar în celelalte zone 5-25 martie.
RECOLTAT
Culturi PRODUCȚIA
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
MEDIE*
Grâu15 3590 kg/ha
Orz16 3571 kg/ha
Porumb17 4770 kg/ha
Floarea
Soarelui 18 2187 kg/ha
Rapiță19 2604 kg/ha
Soia20 2539 kg/ha
Sfeclă de zahăr21 44711 kg/ha
Orez22 3551 kg/ha
Cânepă23 5913kg/ha
Hamei24 1103kg/ha
Tutun25 1643kg/ha
Cartofi26 17527kg/ha
*Producția medie înregistrată la nivel național în anul 2014

15
Recoltarea optimă se realizează atunci când boabele ajung la maturitate deplină și au o umiditate de 14-15%; Durata optimă de recoltare este cuprinsă în intervalul 5-7
zile în zonele secetoase și de 7-9 în zonele colinare.
16
Orzul se coace cu 7-10 zile înaintea grâului, și trebuie recoltat când umiditatea boabelor este sub 16-17%.
17
Recoltarea sub formă de ștuleți se realizează când umiditatea boabelor este de 30-32 %, recoltarea sub formă de boabe se realizează cand umiditatea boabelor este sub
25 %
18
Durata de recoltare este de 6-8 zile, se poate recolta cel mai târziu cand umiditatea este de 9-10% , umiditatea optima de recoltare este de 15 %.
19
Recoltarea se face cand semintele sunt brunificate si au umiditate sub 16%.
20
Recoltarea se execută atunci când păstăile sunt brunificate aprox. 70%, și semințele dețin o umiditate de 16%.
21
Recoltarea începe atunci când conținutul de zahăr este ridicat, ceea ce corespunde cu sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie.
22
Recoltarea se execută când bobabele din vârful paniculului sunt coapte și au o umiditate de cca. 18-20%, perioada fiind cuprinsă între 15 septembrie și 15 octombrie.
23
Recoltarea optimă se reazlizează la sfârșitul înfloririi, atunci când nu se mai scutură polenul.
24
Recoltarea se face in timpul infloririi, iunie-august. De la Hamei, se recolteaza varfurile vegetative si conurile female.
25
Recoltarea se face eșalonat deoarece maturarea frunzelor este treptată, existând diferențe de pâna la 20-23 zile între maturarea frunzelor din vârf și a celor de la bază.
26
Perioada de recoltare a cartofului variază în limite foarte mari, cei extratimpurii se pot recolta încă din luna mai, având greutatea de minimum 30 de grame.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE GRÂU
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
„Gândac ghebos” (Zabrus Cloroprifos (DURSBAN 480 EC/ BASUDIN 600
2 L/ha
Tenebrioides) EW)
Dimetoat (SINORATOX 35 CE/ DIMEZYL) 3.5/3 L/ha
Deltametrin (DECIS 2.5 EC) 0.3 L/ha
„Ploșnița cerealelor” (Eurigaster / Aelia Alfametrin (FASTAC 10 CE RV) 100 ml/ha
spp.) Lambada Cihalotrin (KARATE 2.5 EC) 0.3 L/ha
Cloroprifos + Cipermetrin (MAGIC SUPER 20
1 L/ha
CE)
„Cărăbușei cerealelor” (Anisoplia spp.) Se recomandă același tratament ca în cazul atacului de ploșnițe
Fosfură de calciu (POLYTANOL 25% Fosfura Adm.
„Șoareci de casă” (Microtus Arvalis)
de calciu) momeală
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
Tralkoxidm (GRASP 25 SC) 1 L/ha
„Iarba vântului” (Apera Spera Venti) Terbutrin (TERBUTREX 50 WP/ GRANARG 50
3-5 kg/ha
„Odosul” (Avena Fatua) PU) *
Trialat (AVADEX BW) ** 5-6 kg/ha
Dicotiledonate
„Muștar sălbatic” (Sinapis Arvensis)
""Pălămidă" (Cirsium Arvense)
„Pungulița” (Thlaspi Arvense)
„Ridiche salbatică”(Raphanus
Raphanistrum)
„Traista ciobanului”(Capsella Bursa Acidul 2.4-D (SDMA 80 PS) *** 06-0.8 L/ha
Pastoris) MCPA (DICOTEX 40 LICHID) 1.5-2.5 L/ha.
„Albăstrea”(Centaurea Cyanus)
„Loboda, etc”(Atriplex sp)
„Mur de miriste” (Rubus Caesius)
„Spanac sălbatic”(Chenopodium
Album)
„Muşeţel”(Matricaria Chamomilla) 1 L/ha
„Mușețel nemirositor”(M. Indora) 15-20 g/ha
„Neghină”(Agrostema Githago) Acidul 2.4-D + Dicamba (ICEDIN SUPER RV) 1 L/ha
Tibenuron (GRANSTAR 75 DF)
„Turiță ”(Galium Aparine) 15-20 g/ha
Triasulfuron (LONGRAN 75 WP)
„Racovina”(Stellaria Media) 20-40 g/ha
Clorsulfuron (GLEAN 75 DF)
„Stejerel, etc ”(Veronica sp) Amidosulfuron (ARKAN 75 WG)
„Buruiană-pucioasă”(Bifora Radians)
„Troscot etc”(Poligonum ssp)
Fluorxipir + 2.4-D (CERLIT + SDMA) 0.8+0.8 L/ha
„Lungurica”(Galeopist Tetrahit)
2.4-D + Dicamba (OLTISAN M) 0.75-1 L/ha
BOLI Fungicide Cantitate
Procloraz (SPORTAK 45 CE) 1 L/ha
„Făinarea”(Erysipe graminis)****
Propiconazol (TILT 250 EC) 0.5 L/ha
Tratament cu benomil + respectarea
„Fuzarioză” (Fusarium Graminearum)
culturilor
„Septoriozele” (Septoria Triticii si
Tratament la sămânță cun VITAVAX 200+ 2 kg/t
S.Nodorum)
Ud.
IRIGAREA Udări de toamnă
Primăvară
500-600
3500-4500 mc/ha 400-600 mc/ha
mc/ha
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ORZ
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
„Gândacul bălos al ovăzului” (Oulema
Alfacipermetrin (FASTAC 10 CE) 100ml/ha
melanopa L.)
Cloroprifos (DURSBAN 480 EC/ BASUDIN 600
„Gândac ghebos” (Zabrus Tenebrioides) 2 L/ha
EW)
Dimetoat (SINORATOX 35 CE/ DIMEZYL) 3.5/3 L/ha
Deltametrin (DECIS 2.5 EC) 0.3 L/ha
„Ploșnița cerealelor” (Eurigaster / Aelia
Alfametrin (FASTAC 10 CE RV) 100 ml/ha
spp.)
Lambada Cihalotrin (KARATE 2.5 EC) 0.3 L/ha
Cloroprifos + Cipermetrin (MAGIC SUPER 20 CE) 1 L/ha
„Cărăbușei cerealelor” (Anisoplia spp.) Se recomandă același tratament ca în cazul atacului de ploșnițe
Fosfură de calciu (POLYTANOL 25% Fosfura de Adm.
„Șoareci de casă” (Microtus Arvalis)
calciu) momeală
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
Tralkoxidm (GRASP 25 SC) 1 L/ha
„Iarba vântului” (Apera Spera Venti) Terbutrin (TERBUTREX 50 WP/ GRANARG 50
3-5 kg/ha
„Odosul” (Avena Fatua) PU) *
Trialat (AVADEX BW) ** 5-6 kg/ha
Dicotiledonate
„Muștar sălbatic” (Sinapis Arvensis)
""Pălămidă" (Cirsium Arvense)
„Pungulița” (Thlaspi Arvense)
„Ridiche salbatică”(Raphanus
Raphanistrum)
Acidul 2.4-D (SDMA 80 PS) *** 06-0.8 L/ha
„Traista ciobanului”(Capsella Bursa
MCPA (DICOTEX 40 LICHID) 1.5-2.5 L/ha.
Pastoris)
„Albăstrea”(Centaurea Cyanus)
„Loboda, etc”(Atriplex sp)
„Mur de miriste” (Rubus Caesius)
„Spanac sălbatic”(Chenopodium Album)
„Muşeţel”(Matricaria Chamomilla) 1 L/ha
„Mușețel nemirositor”(M. Indora) 15-20 g/ha
„Neghină”(Agrostema Githago) Acidul 2.4-D + Dicamba (ICEDIN SUPER RV) 1 L/ha
Tibenuron (GRANSTAR 75 DF)
„Turiță ”(Galium Aparine) 15-20 g/ha
Triasulfuron (LONGRAN 75 WP)
„Racovina”(Stellaria Media) 20-40 g/ha
Clorsulfuron (GLEAN 75 DF)
„Stejerel, etc ”(Veronica sp) Amidosulfuron (ARKAN 75 WG)
„Buruiană-pucioasă”(Bifora Radians)
„Troscot etc”(Poligonum ssp)
Fluorxipir + 2.4-D (CERLIT + SDMA) 0.8+0.8 L/ha
„Lungurica”(Galeopist Tetrahit)
2.4-D + Dicamba (OLTISAN M) 0.75-1 L/ha
BOLI Fungicide Cantitate
Procloraz (SPORTAK 45 CE) 1 L/ha
„Făinarea”(Erysipe graminis)****
Propiconazol (TILT 250 EC) 0.5 L/ha
„Sfâșierea frunzelor” (Pyrenophora
Trebuconazol (TEBUCUR 250 EW) 0,5 L/ha
graminea)
„Pătarea reticulară” (Pyrenophora teres) Azoxistrobin (TAZER 250 SC) 0,8 L/ha
„Arsura frunzelor” (Rhynchosporium
Azoxistrobin (TAZER 250 SC) 0,8 L/ha
secalis)
IRIGAREA Udări de toamnă Ud. Primăvară
300-500
2000-3000 mc/ha 500 mc/ha
mc/ha
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE RAPIȚĂ
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
„Puricii de pământ” (Phyllottreta
Chinook 200 FS 20 L/t;𝑎
sp.)
„Păduchii cenușii” (Brevicornye
Sinoratox 35 CE ; Carbetox 37 1.5 L/ha
Brassicae)
„Gărgărița tulpinilor”
Sinoratox 35 CE ; 3 L/ha;𝑏
(Ceutorrhynchus sp.)
„Gândacul lucio” (Meligethes
Fastac 10 CE 0.075 L/ha;𝑐
Aeneus)
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
„Costrei” (Sorghum Halepense) Fusilade forte; Pantera; Targa Forte; 1-1.3 L/ha
Leopard; Select Super; Aramo; 1.5 L/ha
Costrei Din Rizomi
Agil; Galant Super; 1.01 L/ha
Samultastra de grâu sau orz Treflan 24 EC
„Meișor” (Digitoria spp.)
Metazaclor (BUTISAN 400 SC)
„Mohor” (Setaria spp.)
Dicotiledonate
„Știr” (Amaranthus spp.)
„Lobodă sălbatică” (Chenopodium
Metazaclor (BUTISAN 400 SC) 1.5-2 L/ha
spp.)
„Scânteiuță” (Anagallis arvenssis)
BOLI Fungicide Cantitate
„Făinarea”(Erysipe graminis)**** Procloraz (SPORTAK 45 CE) 1 L/ha
„Putregaiul Alb” (Sclerotinia
sclerotiorum)
„Putregaiul cenușiu” (Botrytis Metconazol + Mepiquat clorură (CARAMBA
1 L/ha
cinereea) TURBO)
„Alternarioza” (Alternaria
brassicae)
IRIGAREA Udări de toamnă Ud. Primăvară
300-400 mc/ha 400-500 mc/ha

a) Se efectuează tratamentul, asupra semințelor.


b) Se administrează de trei ori, făcându-se pauză 14-21 zile.
c) Se efectuează două tratamente, la un interval de 7-10 zile, între acestea.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE SOIA
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
Sintox 25 2 L/ha
„Păianjenul roșu” (Tetranicus urticae) Nissorun 10 WP 0.04%
Omite 570 EW 0.8 L/ha
„Musca cenușie” (Hylemia sp.) Decis 0.2 L/ha;𝑎
„Molia păstăilor” (Etiella zinkenella) Phostoxin; Delicia 30 g/t;𝑏
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate (anuale)
„Mohor” (Echinocloa cruss G.) Galant S 1-1,5 L/ha
„Mohor” (Setaria sp.) Agil 1 L/ha
„Odos” (Avena fatua) Furore super 2,5-3 L/ha
„Costrei” (Sorghum halapense) Targa super 1 L/ha
Monodicotiledonate (perene)
„Pir” (Agropyron Repenes) Agil 100 EC 0,5-1 L/ha
Dicotiledonate (anuale)
„Zârna” (Solanum nigrum) Frontier 900 1,2-1,6 L/ha
„Teisor” (Abutilon Theoprasti)
„Cornuti” (Xantium Strumarium) Basagran 600 ;𝑐 1,5-2 L/ha
„Muștar sălbatic” (Sinapis arvensis) Dynam + Extravon 80 g/ha + 0,2 L/ha
„Ridiche sălbatică” (Raphanus Raphanistrum) Harmoni 50 SG+ adjuvantul Trend 12 g/ha + 250 ml/ha
„Zămoșiță” (Hibiscus tironum) Treflan 48 1,2-2 L/ha
„Busuioc sălbatic” (Galinsoga) Broadstrike 0,05-0,07 Kg/ha
„Lobodă” (Chenopodium sp.) Dual gold 1-1,5 L/ha
„Traista ciobanului” (Capsela)
„Muștar negru” (Brassica nig.)
Dicotiledonate (perene);𝒅
„Susai” (Soncus sp.)
„Boghiță” (Roripa silvestris) Pledge 50 WP 90-120 g/ha
„Coada calului” (Equisteum ar) Sencor (Dancor) 0,25-0,50 Kg/ha
„Volbură” (Convol Vulus arv.) Stomp 4-5 L/ha
„Pălămidă” (Cirsium arvense)
BOLI Fungicide Cantitate
„Mana soiei” (Peronospora manshurica) Ridomil Gold MZ 68 WG 2.5 kg/ha
„Arsura bacteriană” (Pseudomonas glycine) 4 kg/ha primul al apar
„Fuzarioza” (Fusarium ssp.) Turdacupral simpt, si celel la 8-10
„Rizoctonia” (Rizoctonia ssp.) zile
Metconazol + Mepiquat clorură (CARAMBA
„Putregaiul Alb” (Sclerotinia sclerotiorum) 1 L/ha
TURBO)
IRIGAREA Udări de toamnă Ud. Primăvară
6000-7000 mc/ha 400-500 / 700-800 mc/ha 200-300 mc/ha

a) Se administreză înaintea pregătirii patului germinativ.


b) Administrarea are loc asupra boabelor recoltate.
c) Se aplică în faza de vegetație.
d) Se dinstrug prin 2-3 prașile mecanizate sau manual, dar și prin erbicidare.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE OREZ
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
„Musculița orezului”
Calypso 0.02%
(Orseolia oryzae)
„Țânțarul orezului”
Detox 25%
(Chironomus plumosus)
„Moluscă” (Planorbis)
(Paludina) (Limnea) Evacuarea apei pentru scurt
Câteva ore
„Broaște” (Anura) timp
„Raci” (Apus caneriformis)
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
„Iarba bărboasă”
Nominee 400 SC + adjuvant
(Echinochloa crus-gali) 75-80 ml+1l/0,2l - ha
(Biopower/Glicocol)*
„Mohor” (Ech. Oryzoides)
„Orzică” (Leelsya oryzoides) GLUFOSINAT (Basta 14 SL) 8-10 l **
„Scirpus”(Scirpus) PROPANIL (Stam LV-10) 14-20 L/ha
„Brancarita”(Alisma platago-
TIOBENCARP (Saturn 50 EC ) 0.8-1.5 L/ha + 3 L/ha
aquatica)
„Săgeata apei ”(Sagittaria- BENSULFURON METIL (Londax
70-90 g/ha
sagittifolia) 60 DF)
Dicotiledonate
MOLINAT (Ordram 72 CE ) 7-8 l/ha ***
„Papirus ”(Cyperus
MCPA + BENTAZON (Dicotex 40
alternifolius) 2 L/ha
lichid + Basagran M60)
„Alge” (Batrachospermum
SULFAT DE CUPRU 20 Kg/ha
moniliforme)
BOLI Fungicide Cantitate
„Arsura bacteriană” Tratarea semințelor înainte de
Macozeb
(Pyricularia orizae) semănat
IRIGAREA
Semănat Perioada de vegetație Recoltarea
Perioadă Apa 3-4 cm (la înfrățire) 10-15 cm (formarea bobului)
Înainte 1-2
10 cm 10-15 cm Evacuarea apei (10-15 zile
zile
înaintea recoltării)
După 6-8 Se evacuează
20-25 cm (în faza de înflorire)
zile apa (48h)

* se aplica pe teren zvantat - inundarea se poate face dupa 48-72 h de la tratamen


** folosit atyat pentru semanatul in apa cat si pentru semanatuyl in uscat
*** se dizolva in 200-400 l ama/ ha
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CARTOFI
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
Biscaya 240 OD 0,2 L/ha
„Gândacul de colorado” (L. Decemlineata)* Mospilan 20 SG/SP 0,08-0,1 kg/ha
Fastac 10 CE 0,1 L/ha
Calypso 480 SC 0,08 L/ha
„Afide” (Aphis spp.)* Decis 25 WG 30-40 g/ha
Proteus OD 110 0,4 L/ha
„Nematozii” (Globodera rostochiensis,
Nemathorin 10 G 30 kg/ha
Dithylenchus spp.
„Viermii sârmă” (Agriotes spp.) Vydate 10 G 30 kg/ha
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
„Costrei” (Sorghum Halepense) 2-3 L/ha
Fusilade super; Galant; Targa;
„Pir” (Agropyron repens) 4-6 L/ha
Dicotiledonate
„Știr sălbatic”(Amaranthus retroflexuss)
Afalon 50 SC ** 2,5 L/ha
„Traista ciobanului” (Capsella bursa-pastoris) Dancor 70 WG 0,7-1,2 kg/ha
„Spanac sălbatic” (Chenopodium spp.) Linurex 50 WP 3-5 kg/ha
„Busuioc săbatic” (Galinsoga parviflora) Pledge 50 WP 90-120 g/ha
„Rocoina” (Stellaria media) Racer 25 EC 3-4 L/ha
„Muștar sălbatic” (Sinaspis arvensis) Sencor Liquid 600 SC 0,9 L/ha
Centurion Plus 0,8-2 L/ha
„Zârnă” (Solanum nigrum)
BOLI Fungicide Cantitate
Antracol 70 WP 1,5-2,5 kg/ha
Champion 50 WP 3 kg/ha
„Mana cartofului” (Phytophthora infestans) Consento 450 SC 2 L/ha
Triumf 40 WG 3,75 kg/ha
Dithane M 45 2-2,5 kg/ha
Infinito 1,4 L/ha
Ridomil Gold MZ 68 WP 2,5 kg/ha
„Alternarioză” (Alternaria solani) Bravo 500 SC 1,5 L/ha
Rover 500 SC 2L/ha
Melody Compact 2 kg/ha
Maxim 100 FS 50 ml/t
„Putregaiul uscat al tuberculilor” sau Derosal 50 SC/WP 0,2 kg/t
„Fuzarioza” (Fusarium solani) Rovral 50 PU/WP 0,20%
Caroben 75 PTS 0,20%
UDĂRI Aspersiune Brazde
3500-7000 mc/ha 300-500 mc/ha 400-600 mc/ha
* În ceea ce privește combaterea Gândacului de colorado și a speciilor de Afide, se mai pot administra
insecticide precum: Actara 25 WG (80 g/ha), Bonus SC (0,2 l/ha), Dursban 48 EC (1,5 l/ha), Regent 200 SC (0,1
l/ha), Supersect 10 EC (0,2 l/ha), Zolone 35 EC (2 l/ha).

** Erbicidele menționate se pot administra pentru fiecare dintre buruienile dicotiledonate prezentate alături.
Aceste erbicidee se administrează pe întreaga suprafață între perioada de plantat și răsărit, concomitent cu
operația de rebilonare. Sencorul este singurul erbicid care poate fi folosit și după răsărire, până când plantele
au 10-12 centrimetrii.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE PORUMB
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
" Ratisoarei porumbului"
(Tanymecus dilaticollis)
"Viermele vestic al radacinilor"
(Diabrotica virgifera virgifera)
Calypso 480 SC - tiacloprid 480
"Sfredelitorul porumbului"
g/l 90 ml /ha
(Ostrinia nubilalis Hb.)
Decis Mega 50 EW -deltametrin 0,25 l/ha
"Omida fructificaţiilor "
50 g/l
(Helicoverpa armigera Hb.)
„Gândacul negru al porumbului”
(Pentodon idiota Hb)
„Păduchele rădăcinilor de porumb”
(Tetraneura ulmi geoff.)
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
"Stir" (Amaranthus retroflexus ) Laudis 66 OD
"Traista ciobanului" (Capsella (tembotrione+ isoxadifen-etil 44g/l+22g/l
bursa-pastoris) (safener) )
"Teisor"(Abutilon theophrasti) Diizocab 80 EC (Butilat 800 g/l) 6-10 l/ha
"Lungurica" (Galeopsis tetrahit)
" Busuioc salbatic" (Galinsoga Merlin Duo isoxaflutol +
37,5 g/l+ 375 g/l
parviflora) terbutilazin
"Ciumafaie " (Datura stramonium)
"Pir tarator" (Agropyron repens)
"Coada vulpii" (Alopecurus
myosuroides)
"Iarba vantului " (Apera spica-
Equip OD foramsulfuron +
venti) 22,5 g/l+ 22,5 g/l
isoxadifen etil (safener)
"Firuta" (Poa annua )
"Mohor" (Setaria sp. )
"Costrei din seminte si rizomi"
(Sorghum halepense )
" Loboda"(Atriplex patula) Bladex 50 WP (Cianazin 50%) 6-10 kg/ha
"Sugel puturos" (Lamium
Adengo 465 SC
purpureum )
isoxaflutol+ tiencarbazon-metil
"Romanita de câmp" (Anthemis 225 g/l + 90 g/l+ 150 g/l
+ ciprosulfamide (safener)
arvensis)
"Zârna"(Solanum nigrum )
Dicotiledonate
"Palamida"(Cirsium arvense ) Buctril Universal
"Volbura"(Convolvulus arvensis ) bromoxinil + acid 2,4-D (ester) 280 g/l+ 280 g/l
PRAȘILE
I* II** III***
8-12 cm adâncime, viteză: 4-5 7-8cm adâncime, viteza: 8-10 5-6cm adâncime, viteză:
km/h km/h 10-12km/h
BOLI Fungicide Cantitate
Nu apare ca lucrare necesară pentru condițiile din țara noastră.
Necesar zilnic
IRIGAREA Necesar zilnic (mai)
(iulie/august)
4800-5800 mc/ha 15-25 mc/ha/zi 35-45 mc/ha/zi
Udare de răsărire: 200-400 mc/ha
* Se execută atunci când porumbul este în faza de 3-5 frunze,
** Se execută după 10-14 zile, după prima prașilă,
*** Se execută după 15-20 zile, trecute de la cea de a doua prașilă.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE FLOAREA SOARELUI
PREȚ
DĂUNĂTORI* Insecticid Cantitate
„Rățișoara” (Tanymecus dilaticollis)
Decis Mega 50 EW 0.15 L/ha
„Viermii sârmă” (Agriotes sp)
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
„Iarba bărboasă” (Echinochloa crus-galli) Treglan 48 1.5-2 L/ha
„Mohor verde” (Setaria viridis) Dual Gold 1-1.5 L/ha
„Meișor” (Digitaria sanguinalis) Diizocab 80 EC 6-10 l/ha
„Costrei” (Sorghum halepense ) Fusilade Forte 1-1.3 L/ha

Dicotiledonate
„Știr sălbatic” (Amaranthus retroflexus)
Racer 2-3 L/ha
„Zămoșiță” (Hibiscus trionum) Centurion plus 0.6-2 L/ha
„Spanac sălbatic” (Chenopodium album) Raft 400 0.75-1 L/ha
„Iarbă grasă” (Portulaca oleracea) Goal 1 L/ha
„Cornuti” (Xantium strumarium) Madown 0.75-1 L/ha
Express 50 SC 30 g/ha
„Pălămidă” (Cirsium arvense)
BOLI Fungicide Cantitate
Sumilex 50 WP
„Putregaiul Alb” (Sclerotinia Sclerotiorum) 1 kg/ha
(Procimidon)
„Putregaiul Cenușiu” (Botrytis Cinerea) Benomyl 1.5 kg/ha
Trifmine 30 WP
„Phomopsis” (Phomopsis helianthi) 1 kg/ha
(Trifumizol)
„Mana florii-soarelui” (Plasmopara
Sfera 535 SC 0.4 L/ha
helianthi)
PRAȘILE
I** II*** III****
4-6cm adâncime, viteză 7- 4-6cm adâncime, viteză
4-6cm adâncime, viteză 3-5 km/h
8 km 7-8 km
IRIGAREA 25-30 iulie; 20-30 iulie Ud. Primăvară
400-800 mc/ha 200-250 mc/ha
* Se fac tratamente asupra seminței cu produse ce conțin Carbofuran
** Când rândurile s-au format, iar plantele au prima pereche de frunze. Zona de protecție de o parte șicealaltă
a rândului este de 8-10cm,
*** Se efectuează după 10-12 zile de la prima prașilă,
**** A treia prașilă se efectuează după 15 zile de cea precedentă, atunci când plantele au o înălțime de 60-
70cm. Zona de protecție a rândurilor 14-15 cm.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE SFECLĂ PENTRU ZAHĂR PRE
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate Ț
„Gărgărița frunzelor de porumb” (Tanymecus dilaticollis)
„Puricele sfeclei” (Chaetocnema tibialis) Decis Mega 50
0.15 L/ha
EW
„Gărgărița sfeclei” (Bothynoderes punctiventris) 0.4 L/ha
Proteus OD 110
„Rățișoara sfeclei” (Tanymecus palliatus) 1 L/ha
Dursban 20 EC
„Buha verzei” (Mamestra brassicae)
„Gândacul negru al sfeclei” (Blitophaga undata Mull
Decis 2.5 EC 0.5 L/ha
„Cărabușul de mai” (Melolontha melolontha)
Talstar 10 EC 0.1 L/ha
„Cărăbușul de stepă” (Anoxia villosa) Fastac 10 EC 0.1 L/ha
„Cărăbușul vărgat” (Anoxia orientalis) Ekalux 25 EC 1 L/ha
„Puricele de pământ al sfeclei” (Chaectocnema tibialis) Sumialfa 10 EC 0.3 L/ha
Sumicidin 20 EC 0.25 L/ha
„Gândacul țestos al sfeclei” (Cassida nebulosa)
„Gărgărița mare a sfeclei” (Bothynoderes punctiventris)
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
„Pir târâtor” (Agropyron repens ) PyraminWP 4-6 L/ha
„Costrei” (Sorghum halepense) Gallant 125 EE 2-3 L/ha
Dicotiledonate
„Știr sălbatic” (Amaranthus retroflexus ) Dual 500 + 3-6 L/ha + 0.5-2.5
„Spanac salbatic” (Chenopodium album ) Venzar kg/ha
Goltix 70 WP 10 kg/ha
„Muștar sălbatic” (Sinapis arvensis) Betanal AM-11 6 L/ha
„Lobodă” (Atriplex sp) Safari WP 30 g/ha
„Pălămidă” (Cirsium arvense)
Lontrel 300 0.5 L/ha
„Susai” (Sonchus arvensis)
BOLI Fungicide Cantitate
Topsin M 70 0.3 L/ha
„Cercosporioza” (Cercospora beticola) Punchne 0.2 L/ha
Baycor 300 2 L/ha
„Făinarea” (Erysiphe betae) Tilt 250 0.3 L/ha
„Putregaiul inimii” (Pleospora bjoerlingii) Vitavax 200 Plus 300 g/ 100 kg *
PRAȘILE**
I II*** III IV V
4-5cm 6-8cm 8-10cm 10-12cm 10-12cm
RĂRIT
Eleiminarea a 1-3 milioane plante/ha****
IRIGAREA (stepă) Silvostepă Păduri câmpie Normă udare
4800-5600 mc/ha 3500-4200mc/ha 2400-3000mc/ha 500-800mc/ha
*Se tratează semintele nepolizate
**Numărul de prașile este de circa 4-5.
*** Prașila a doua se execute după rărit, iar celeleate la interval de 10-12 zile față de cele precedente.
**** Atunci când semănatul s-a efectuat cu semințe plurigerme. Se exectuă în faza când plante prezintă 2
frunze.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CÂNEPĂ
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
Furadan 35 ST 8 kg/t*
„Puricele” (Psylliodes attenuata)
Sinoratox 35 CE 2 L/ha
Sumithion 50 CE 2 L/ha
„Molia cânepei” (Grapholita delineana) Decis 2.5 CE 0.4 L/ha
Methation 50 CE 1.5-2 kg/ha
„Sfredelitorul porumbului” (Ostrinia nubilalis) Decis 2.5 CE 0.4 L/ha
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
„Pir târâtor” (Agropyron repens ) Diizocab (70% butylate) 4-6 L/ha
„Costrei” (Sorghum halepense) Triflurom (24% trifluralin) 3-5 L/ha
„Meișor” (Digitaria sanguinalis ) Dual 500 (50% metolachlor) 3-5 L/ha
„Mohor” (Setaria glauca) Lasso (48% alachlor) 4-6 L/ha
„Iarbă bărboasă” (Echinochloa crus-galli)
Dicotiledonate
1.5-2.5
„Pălămidă” (Cirsium arvense) Afalon (50% linuron)
kg/ha
Patoran (50%
„Susai”(Sonchus arvensis) 3-5 Kg/ha
metobromuron)
„Spanac sălbatic” (Chenopodium album ) Lontrel 300 0.5 L/ha
BOLI Fungicide Cantitate
„Putregaiul alb” (Sclerotinia sclerotiorum) Dividend 030 FS 1.7 L/t **
„Pătarea albă a frunzelor de cânepă” (Septoria
Semnal 500 FS 2.5 L/t
cannabina)
„Mucegaiul alb” (Bothrytis infestans) Maxim XL 035 FS 5 L/t
„Mana” (Peronoplasmopara cannabina)
IRIGAREA

*Înainte de sămanat se aplică tratament asupra semințelor.


** Se aplică asupra sămânței.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE TUTUN
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
„Tripsul tutunului” (Thrips tabaci) Mospilan 20 SP 0.15-20 kg/ha
„Păduchele verde” (Myzus persicae) Confidor Energy 600 L/ha
„Nematozii tutunului” (Meloidogyne sp) Carbetox 37 EC 3.5-4 L/ha
„Murciogul” (Euxoa segetum) Sinoratox 35 EC 1-1.5 L/ha
„Viermii sârmă” (Agriotes sp.) Fastac 10 EC 1-1.5 L/ha
„Afidele” (Myzodes persicae) Decis 25 EC 0.3-0.4 L/ha
„Omizile defoliatoare” (Autographa
gamma)
„Omida capsulelor” (Heliothis obsoleta)
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
„Costrei” (Sorghum halepense) Triflurom (24% trifluralin) 3-5 L/ha
„Pir târâtor” (Agropyron repens ) Dual 500 (50% metolachlor) 3-5 L/ha
Fusilade super
„Pirul gros” (Cynodon dactylon ) 1,5-3 L/ha
(12,5%cfluazifop-butyl)
Balan 5-8 L/ha
Tillam 5-6 L/ha
Devrinol 2-4 L/ha
Dicotiledonate
„Stir salbatic” (Amaranthus retroflexus ) Gallant 125 EC 1,5-2 L/ha
„Palamida” (Cirsium arvense ) Tabacron 50 3-6 L/ha
Nabu EC 0,5-2 L/ha
BOLI Fungicide Cantitate
„Făinarea”(Erysipe graminis) Karathane EC 0,3 L/ha
„Înnegrirea tulpinii” (Phytophtora
Ridomil plus cold 42,5 EP 3 kg/ha
nicotiana)
„Mana” (Peronospora tabacina) Turdacupral 50 PV 0,3-0,4%*
„Mucegaiul tulpinii” (Sclerotinia
Captadin 50 PU 0,20%
sclerotiorum)
PRAȘILE
I II III
10-15 zile de la
7-8 zile de la plantare (6-8cm adâncime) 10-15 zile de la precedenta
precedenta
IRIGAREA Zone favorabile Zone cu aluviuni
3-6 udări 200-300 mc/ha 400-500 mc/ha
* în 600 L apă/ha
Un adjuvant pentru formarea rădăcinilor, precum și pentru creșterea rezistenței plantelor împotriva căderii,
constă în mușuroitul sau bilonatul plantelor, când acestea măsoară 20-30 cm ânălțime.
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE HAMEI
PREȚ
DĂUNĂTORI Insecticid Cantitate
„Păduchele verde al hameiului” (Phorodon Ultracid 40 EC 0,10%
humuli) Phosdrin 24 CE 0,10%
Mitac 20 CE sau
„Păianjenul roșu comun” (Tetranychus urticae) 0,15% sau 0,03%
Rufast 15EC
„Puricele hameiului” (Psylliodes attenuata) Produse cloroderivate
„Larva cărăbușului de mai” (Metolontha
Treflutin 0,15%
metolontha)
„Omida de pădure a hameiului” (Triodia
Beauverin 0,2%/1L/butuc infestat
sylvina)
„Gărgărița leguminoaselor” (Otiorrhynchus
Sumicidin 20CE 0,10%
ligustici)
„Viermii sârmă” (Agriotes sp.) Fastac 10 CE 0,03%
„Coropișnița” (Grillotalpa grillotalpa) Decis 25 CE 0,025-0,05%
BURUIENI Erbicid Cantitate
Monodicotiledonate
„Pir târâtor” (Agropyron repens ) Gesatop * 2 kg/ha
„Costrei” (Sorghum halepense) Sare DMA + Fusilade 0,6 L/ha + 1 L/ha
„Pirul gros” (Cynodon dactylon ) Basagran + Fusilade 0,6 L/ha + 1 L/ha
Dicotiledonate
„Palamida” (Cirsium arvense ) Gramoxone 0,60%
Glufosinat de
„Stir salbatic” (Amaranthus retroflexus ) 4 L/ha
amoniu**

BOLI Fungicide Cantitate


Ridomil 25 WP 1g/0,1 L apă/ butuc
„Mana” (Pseudoperonospora humuli sin.)
Flopan 50 WP 3g/0,3L/butuc
Tilt 250 EC *** 0,02%
„Făinarea” (Sphaeroteca humuli)
Topaz 100 EC *** 0,04%
„Verticilioza” sau „Ofilirea” (Verticilium albo-
Ridomil 25 0,10%
atrum)
„Înroșirea cornurilor” (Botrytis sp.) Topsin 0,10%
IRIGAREA
Prin aspersiune (cu dirijarea „ploii” la mică Sau pe deasupra
max. 2 m
înălțime) plantelor.
*nu se aplică în primii 2 ani de vegetație, se execută 2-3 prașile.
**numai în plantațiile pe rod, când plantele depășesc 4m înălțime
*** se adaugă la soluțiile contra manei.