Sunteți pe pagina 1din 57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT MODEL
Ferm de legume in spatii protejate

1200 mp

Solicitant:

Ion Vasile Intreprindere Individuala


Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

Email:

Comuna Rusetu, Judetul Buzu


Ion Vasile
0722.111.111
solicitant_potential@yahoo.com

Studiu de fezabilitate

1/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Foaie de capat

S.C. PROIECTANT S.R.L.

Echipa de proiect

Nume

Semnatura

Sef de proiect
Proiectat
Desenat

Studiu de fezabilitate

2/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati

Ferma de familie

- pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj-

Cuprins
I. Partile scrise ............................................................................................................................... 4
1. Date generale .............................................................................................................................. 4
1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia ..................................... 4
1.2. Scurt istoric al solicitantului .................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ...................................................................................... 4
2. Descrierea proiectului ................................................................................................................ 5
2.1. Denumirea investiiei ............................................................................................................... 5
2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc) ........................................................ 5
2.3. Descrierea investitiilor ............................................................................................................. 8
2.4. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. ........................................................... 10
2.5. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia
deserveste majoritatea membrilor acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor. ................... 11
2.6. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului .............................. 11
2.7. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite
n implementarea proiectului. ....................................................................................................... 13
3. Date tehnice ale investitiei ....................................................................................................... 17
3.1. Date generale ......................................................................................................................... 17
3.2. Caracteristicile principale ale construciilor .......................................................................... 17
3.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor...................................................................... 18
3.5 Instalaii aferente construciilor ............................................................................................. 19
3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora .................................................................. 19
3.7 Avize i acorduri .................................................................................................................... 19
3.8Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor
de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati)........................ 19
4 Durata de realizare (luni) i etape principale ........................................................................... 25
5. Costul estimativ al investiiei .................................................................................................... 35
6. Finanarea investiiei ................................................................................................................ 47
7. Date privind fora de munc ..................................................................................................... 48
II. Prile desenate......................................................................................................................... 49
III. Proiectii financiare si indicatori financiari............................................................................. 52
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare .................................. 52
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .......................................................... 54
9.3 Indicatori financiari ................................................................................................................ 57

Studiu de fezabilitate

3/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI


FERMA DE FAMILIE
-pentru proiecte care prevad lucrari de constructii i/sau montajI.

PARTILE SCRISE

1.

DATE GENERALE

1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia


1. Denumire solicitant :Ion Vasile, Inteprindere Individuala
2. Sediul social:
Comuna Rusetu, Judetul Buzau
3. Cod unic de inregistrare: 13000000
4. Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/10.01.2014
1.2. Scurt istoric al solicitantului
Inteprinderea Individuala Ion Vasile a fost nfiintata n anul 2014.
Pana n prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.
Dupa realizarea investitiei exploatatia va avea o dimensiune economica de 4,32 UDE
1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de
la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati). Activitatea principala
a solicitantului este:Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a tuberculilor cod
CAEN 0113, domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea legumelor spatii
protejate.
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea
regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Denumire mijloc fix

Data
achizitiei

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-Lei-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati..
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati..
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati..
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Studiu de fezabilitate

4/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Intreprinderea Individuala Ion Vasile nu detine in prezent mijloace fixe sau mobile.

Nr.
crt

1.

Amplasare
Judet/Localitate

TERENURI
Suprafata totala (mp) /
Valoarea contabila
Categoria de folosinta
- Lei-

Comuna Rusetu,
Judetul Buzau

1300 mp
Teren arabil

1.000 Lei

Regim juridic

Ion Vasile , Intreprindere


Individuala conform Contractului
de vanzare cumparare nr.
60/01.01.2014

2. DESCRIEREA PROIECTULUI
2.1. Denumirea investiiei
Investitia care face obiectul prezentului studiu are drept scop infiintarea, in comuna Rusetu, judetul
Buzau a unei ferme de legume in spatii protejate, a carei capacitate va fi de 1.000 mp. Soiurile de legume
cultivate sunt: tomate, castraveti i spanac.

2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)S.C. Proiectant S.R.L.

Sediu social: Str. Nicolae Balcescu, nr.11, Buzau


Tel/Fax : 0238.000.000; 0338.000.000; office@proiectant_general.ro
Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management
Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura
Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Data intocmirii studiului de fezabilitate: 01.04.2014


Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4654 Lei (curs BCE din data de 01.04.2014)
Proiectul urmrete creterea competitivitii Intreprinderii Individuale i utilizarea mai bun a resurselor
umane din ferma pentru obinerea unor producii si venituri care s le asigure un nivel de trai la
standardele momentului.
Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate are drept scop infiintarea, in comuna
Rusetu, judetul Buzau a unei ferme de legume in spatii protejate, pe o suprafata de 1.200 mp.
Sera/solar va fi formata din 2 module, structura metalica, acoperit cu folie de plastic n sistem dublu
gonflabil, dotat cu sisteme de irigatii i fertirigare prin picurare;
Soiurile de legume cultivate in sera/solar sunt: tomate, castraveti si spanac.

Studiu de fezabilitate

5/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Pentru alimentarea cu apa a fost prevazut un put forat


Achizitionarea de echipamente necesare in fluxul de productie: motosapa, freza, plug, etc.
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul agricol vegetal, respectiv Cultivarea legumelor si a pepenilor, a
radacinoaselor si tuberculilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care
promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.
Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:

Obiectiv general
Cresterea competitivitatii Intreprinderii Individuale Ion Vasile, printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a
standardelor comunitare.
Prin infiintarea unei sere/solar de legume pe o suprafata de 1200mp, echipata cu sistem de irigatii i fertirigare
prin picurare, va crete competitivitatea intreprinderii individuale, fiind indeplinit obiectivul general al masurii.
Factorii care determina performanta economico-financiara a Intreprinderii Individuale sunt:
Creterea productiei pe unitatea de suprafata: 2,5-3 kg/mp la tomate, 5-6 kg/mp la castraveti si 2 -4 kg/mp la
spanac (productivitatea/mp variaza in functie de soiul de legume cultivat);
Obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare i de calitate superioara realizate prin cultivarea in spatii
protejate aplicand o tehnologie adecvata i echipamente performante (sisteme de irigatii i fertirigare, etc.).
Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de munca- Intreprinderea Individuala va crea un loc de
munca
Prevederile standardelor naionale i comunitare de calitate, asigura uniformitatea clasificarii legumelor
proaspete , in funcie de caracteristicile comerciale ale acestor produse , printr-un sistem unic de
evaluare.Conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete i de
conditionare.
De asemenea, proiectul propus de Ion Vasile Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor
specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice precum i
producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile.
Ion Vasile Intreprindere Individuala va aplica pentru sera/solar de legume tehnologii si procedee noi
prin folosirea de folii din plastic coextrudat multistrat cu inalt randament termic i optima rezistenta mecanica.
Sistemul de irigatii i fertirigare prin picurare, sistemu de pompare a apei alimentata cu energie din surse
regenerabile, motosapa ( cu plug, freza, etc.) sunt instalaiile i echipamentele noi ce vor asigura
desfasurarea in conditii optime a fluxului tehnologic, o productivitate a muncii crescute i obtinerea de
produse de calitate.
In funcie de cerinele pieei Intreprinderea Individuala isi va putea diversifica productia prin cultivarea de
patrunjel, ceapa verde, salata verde, etc.;

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

Acest obiectiv va fi indeplinit prin achizitionarea noilor instalatii i echipamente nepoluante (sistemelor
performante de irigatiii si fertirigare, sistemul de pompare a apei alimentata cu energie din surse regenerabile i
sistem lateral de aerisire actionat manual) ce sunt in conformitate cu legislaia in vigoare din domeniul sanitarveterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate
fazele fluxului tehnologic, astfel:
Prevenirea degradarii solului si mentinerea fertilitatii acestuia va fi posibila prin efectuarea lucrarilor in
perioadele prevazute in tehnologie si
selectarea produselor (ingrasaminte, pesticide) care asigura
complementaritatea cu elementele nutritive din sol;

Studiu de fezabilitate

6/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Prin sistemul de pompare a apei alimentata cu energie din surse regenerabile se asigura necesarul de apa in
perioadele caniculare, avand un randament maxim.
Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si
fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.


Mecanizarea lucrarilor va face posibila infiintarea i intretinerea culturilor in timp optim, ceea ce va contribui la
obtinerea de productii superioare atat cantitativ cat i calitativ, fapt ce genereaza creterea veniturilor
intreprinderii individuale conform obiectivului specific.
Veniturile estimate de intreprinderea individuala pe parcursul celor 5 ani vor fi de 62,400 lei/an .
Cultivarea, sortarea, ambalarea, manipularea legumelor, reprezinta o activitate care aduce valoare adaugata.
Mai mult decat atat, cererea de produse alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai mare.
Dupa implementarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin
indeplinirea obiectivelor operationale.

Obiective operationale
Obiective de ordin tehnic
Sera/solar este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime
recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 110 km/h si zapada (50kg/mp
incarcare verticala).
Utilajele si echipamentele agricole prevazute a fi achizitionate (motocultor, freza, plug, rarita, etc) vor fi folosite
in fluxul tehnologic, ce vor crea conditii favorabile pentru cresterea si dezvoltarea plantelor, cresterea
productivitatii muncii si obtinerea unor productii mai mari.

Obiective de ordin economico-financiar


Cresterea viabilitatii economice . La infiintarea culturilor Intreprinderea individuala va folosi rasaduri i samanta
certificata, cu o perioada de vegetatie cat mai scurta si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va
conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei
agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Individuala o crestere substantiala a
veniturilor, prin orientarea spre cultivare de legume cu cerere pe piata.
Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada
de 5 ani dupa implementarea investitiei.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de
finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu
Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor tehnologii de cultivarea legumelor prietenoase cu
mediul, se asigura siguranta alimentara a consumatorilor, n raport cu eficiena economic a utilizrii
produselor de uz fitosanitar i a fertilizanilor.
Creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila i imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora
prin instalarea de panouri fotovoltaice ce vor genera energia necesara sistemului de pompare a apei pentru
irigatii i fertirigare.
Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele
de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei

Studiu de fezabilitate

7/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Sera/solarul de legume propusa prin proiect va fi aplasat pe o suprafata de 1300 mp si va avea o suprafata
efectiva cultivata cu legume de 1.200 mp , cu posibilitatea cultivarii legumelor pe toata perioada anului.
Soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si spanac) si estimarea capacitatilor de productie
s-a realizat in baza parametrilor tehnologici de productie.
Cultura spanacului in sere/solarii se face in sistemul culturilor succesive, inainte sau dupa cultura de
baza(tomate, castraveti, etc.).

Parametrii tehnologici de productie

UM

Spanac

Tomate

Castraveti

Suprafata totala

mp

1200

600

600

Cicluri de productie

cicluri/an

Productivitate medie

kg/mp/luna

Perioada de recoltare

luni

Productie anuala totala

kg/an

2400

7200

12000

Capacitatile de productie estimate a se realiza pe urmatorii 5 dupa implementarea proiectului sunt prezentate
in urmtorul tabel:

Denumirea culturii
Spanac
Tomate
Castraveti

UM
kg
kg
kg

Capacitati de productie
Anul 1
Anul 2
Anul 3

Anul 4

Anul 5

2,400
7,200

2,400
7,200

2,400
7,200

2,400
7,200

2,400
7,200

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat, asa cum rezulta din Studiului

pentru determinarea zonelor cu potential Anexa 10 la ghidul solicitantului masura 121.

Comuna Rusetu din judetul Buzau unde va fi implementat proiectul are potential ridicat pentru cultivarea
legumelor termofile si criofile.
Pentru a ajunge la cresterea competivitatii exploatatiei si la optimizarea tehnologiilor de cultura administratorul
intreprinderii este foarte atent la alegerea celor mai bune variante tehnologice , aplicand in special fertilizanti si
efectuand lucrari de pregatire a solului si a patului germinativ in perioada optima si in doze corespunzatoare
cerintelor de sol , precum si utilizarea de soiuri si hibrizi ce au confirmat deja productii ridicate in zona.

2.3.

Descrierea investitiilor

Investitia/utilajele care se
realizeaza pentru adaptarea
la standarde

Valoarea Lei

Standardul la
care se face
adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de realizare
a investitiei*

Nu este cazul. Proiectul se refera la infiintarea unei sere /solar de legume.

BUGETUL INDICATIV
Bugetul Indicativ ce cuprinde valoarea totala a invetitiei de 37,361 euro din care :
- valoare ajutor public nerambursabil 17,646 euro ce reprezinta 60% din valoare eligibila a investitiei
- aport propriu de 7,951 euro
- credite contractate de 11,764 euro

Studiu de fezabilitate

8/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Masura
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1

121
Cheltuieli
eligibile
EUR

Cheltuieli
neeligibile
EUR

Total
EUR
4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total,


din care:

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

4.473

4.473

2.064

45

2.109

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren

350

350

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

435

435

3.3 Proiectare si inginerie

786

786

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

45

45

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica


Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari

493
0
493
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
8%
22.468
0
22.468
22.468

22.468

17.150

17.150

3.800

3.800

970

970

548

548

4.6 Active necorporale

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei

Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1

Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2

Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

405

991

1.396

5.1 Organizare de santier

200

200

200

200

5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier


5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului

205

991

1.196

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

5.2 Comisioane, taxe


5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute

TOTAL GENERAL
Verificare actualizare

Studiu de fezabilitate

29.410
1.036
30.446
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila

9/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)


TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE

29.410

29.410

Valoare TVA

6.915

Total general inclusiv TVA

6.915

37.361

VALOAREA PROIECTULUI

Data intocmirii Studiului de


Fezabilitate/Memoriului
Justificativ

01.04.2014

Curs EUR

4,4654

LEI

EUR

VALOARE TOTALA

166.832

37.361

VALOARE ELIGIBILA

131.328

29.410

35.505
Cheltuieli
eligibile
17.646

7.951
Cheltuieli
neeligibile

VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)

Cofinantare privata, din care:

11.764

- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Total
17.646

7.951

19.715

7.951

7.951

11.764
29.410

Procent contributie publica

11.764
7.951

37.361
60%

Avans solicitat

8.823

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica de 50%


din ajutorul public

In bugetul indicativ al proiectului sprijinul acordat Intreprinderii Individulale Ion Vasile, se va majora cu 20% ,
ajungandu-se la un procent de pana la 60%, astfel:
- 10% deoarece se incadreaza in categoria de tineri fermieri sub 40 de ani
- 10% pentru ca amplasamentul investitiei se afla in Zona defavorizata de conditii naturale specifice prezentate
in anexa 9 la Ghidul Solicitantului

2.4.

Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

Legumele fac parte zilnic din ratia alimentara a omului , fie n stare prospata fie prelucrata, acestea avand o
importanta economica deosebita, atat pentru producatorul cat i pentru consumatorul de legume.
Situatia sectorului legumicol din Romania:
Conform datelor Institutului National de Statistica (INS), productia de legume din 2012, fara cartofi, a totalizat
3,4 milioane de tone, in scadere cu 719.000 tone, comparativ cu 2011, din cauza scaderii productiilor medii la
hectar si a suprafetelor cultivate. Productiile au fost mai mici la tomate (-28,2%), castraveti (-25,5%), ardei (20,1%), morcovi (-18,7%), ceapa (-14,5%), pepeni verzi si galbeni (-14,0%), varza (-4,9%). n anul 2012
suprafata cultivata cu legume a scazut cu 9.000 de hectare, de la 263.000 in 2011 la 254.000 hectare.
Din punct de vedere al suprafetei, sectorul privat controleaza cea mai mare parte a cca. 98% restul fiind in
administrarea statului prin statiunile de cercetare sau ADS.
Datele statistice indica faptul ca principalele legume produse in Romania, in ordinea cantitatii, sunt cartofii,
urmati de varza, rosii, sfecla-de-zahar, pepeni, ceapa si castraveti si ardei.
Desi Romnia dispune de conditii favorabile pentru cultivarea legumelor, degradarea sistemului horticol a
condus la intrarea pe piata romaneasca a legumelor din import : tomate, ardei, castraveti, mazare, cartofi,
ceapa etc. Importul de legume se realizeaza din motive de suplinire a cererii, nu a aduce ceva ce nu se cultiva
la noi in tara.

Studiu de fezabilitate

10/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

In ultimul an, in urma unei analize de piata, se


constata o scadere a importurilor de legume i
produse din legume; astfel in anul 2012 a
sczut cu 13,4% fata de cel mai inalt nivel din
perioada analizata, anul 2011, dar inca
depaseste cu 13,2% anul de referinta 2006
unde s-a inregistrat un nivel minim.
In judetul Buzau sectorul horticol ofera
oportunitati
reale
de
investitii
datorita
suprafetelor mari de teren agricol de care
dispune, rezultatelor bune inregistrate la unele
culturi precum i cererea ridicata de produse
legumicole.
Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Ion Vasile
Intreprindere Individuala din judetul Buzau, solicitantul propunandu-si infiintarea unei sere/solar de legume
(tomate, castraveti si spanac) pe o suprafata de 1000mp , cu echipamente performante, care sa asigure
imbunatatirea calitatii sectorului legumicol la nivel judetean, oferind consumatorilor legume proaspete, cu o
valoare alimentara ridicata. Ca urmare a realizarii investitiei Intreprindere Individuala Ion Vasile va reusi sa se
adapteze i sa faca fata nevoilor actuale ale pietei , reducand costurile i obtinana o calitate i cantitate buna a
productiei prin executarea la timp i cu randament maxim al lucrarilor.
Existenta programului FEADR prin Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole constituie o
oportunitate i ajuta prin cofinantare la realizarea i recuperarea in cel mai scurt timp a investitiei, dect daca
aceasta ar firealizata integral din surse proprii.
Prin implementarea proiectului se va reusi eficientizarea activitatii Intreprinderii individuale , i anume:
obtinerea de productii ridicate pe unitatea de suprafata; posibilitatea de a executa lucrarile in perioada optima;
consum redus de carburant ; creterea randamentului de lucru; tehnologii prietenoase cu mediul
Toi acesti factori vor conduce implicit la creterea competitivitatii fata de alti producatori care dein i folosesc
utilaje depasite tehnic i moral , i in final la creterea competitivitatii exploatatiei agricole reusind in acest fel sa
faca fata concurentei.

2.5.
In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia
deserveste majoritatea membrilor acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.
Nu este cazul.

2.6. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
Caracteristici generale ale pietei produselor
Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa avansul a
fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent.
De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 15,5% a productiei medii de
tomate fata de anul 2006, dar incepand cu anul 2008 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara
crestere comparativ cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de 14% raportata
la anul 2010. Cea mai mare scadere din aceasta perioada este inregistrata n anul 2012 de respectiv 16,4 % fata
de anul 2006 , iar fata de anul precedent inregistreaza o scadere de 21,8%.
Sursa : INS

Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona
obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri.

Studiu de fezabilitate

11/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata
romaneasca.
In primul rand, se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special
cand vine vorba despre produsele de sezon. Gustul
i calitatile
produselor romanesti sunt
recunoscute i apreciate de consumatori, acetia preferndu-le n detrimentul produselor de alt provenien.
In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care include un consum
mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap
de locuitor, inregistrand n 2012 un nivel mai ridicat cu 27% fata de anul 2008.
n Romnia, consumul anual de fructe i legume este de aproximativ 120 kg/cap de locuitor, fa de media UE,
care este ntre 180-200 kg/cap de locuitor.
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Procesul de productie este conditionat de aprovizionare cu materii prime, materiale, combustibil, cat i de
desfacerea productiei realizate .
Aprovizionarea cu aceste materii prime se face de ctre administratorul Intreprinderii Individuale in fuctie de
raportul calitate/pret i pe baza stabilirii unui necesar de la firme specializate in comercializarea acestora.
Nu exista nici un risc la aprovizionare cu materii prime i materiale deoarece in acest domeniu se inregistreaza o
oferta foarte buna pe piata , existand foarte multe firme cu acest obiect de activitate.
Necesarul de material biologic pentru cultivarea serei este de aproximativ 1.500 bucati rasaduri tomate/an,
1.320 buc./an rasaduri castraveti, 2.4 kg samanta spanac /an.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii
prime/materiale
auxiliare/produse/servicii

Adresa

Produs furnizat si cantitate


aproximativa

Valoare
aproximativa
-Lei-

% din total
achizitii

SC RASADURI SRL

Buzau

Rasad

2820

46.6%

SC MATERIAL BIOLOGIC

Buzau

Samanta

56

0.9%

LEGUME
SC Tratamente
SereSRL
si Solarii SRL

Buzau

Dezinfectanti sol, fertilizanti


Tratament daunatori

1524

25.2%

SC Folii Sere si Solarii SRL, Alti


furnizori material auxiliare
SC Carburant SRL

Bucuresti

Folie plastic, sfoara, alte materiale

1528

25.3%

Buzau

Carburant

113

2%

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt

Client (Denumire si adresa)

SC APROZAR SRL, Buzau

Valoare
-Lei 10000,00

% din vanzari

SC SUPERMARKET SRL, Buzau

7000.00

32.4%

SC HIPERMERKET SRL, Buzau

4600,00

21.3%

46.3%

Productia obtinuta va fi vanduta la firme care prelucreaza sau comercializeaza legume.


Pe termen scurt Intreprinderea Individuala intentioneaza sa inchirieze o masina de transport, astfel incat
distributia sa se realizeze cu precadere catre consumatorii finali, prin forte proprii de desfacere si mai putin prin
intermediul distribuitorilor.
Pe termen lung, isi va dezvolta strategia de marketing, indreptandu-se catre clienti din zone unde aceste
produse sunt vandute la preturi mai mari decat in alte regiuni unde exista supraproductii.
Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste desfacerea produselor,
cererea pentru legumele obtinute in sistem clasic, pe substrat natural (sol) existand practic din abundenta pe
piata.

Studiu de fezabilitate

12/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Analiza concurentei
Concurenta cu care se va confrunta este constituita in principal de mici producatori locali i importatori de
legume. Principalii concurenti locali ai Intreprinderii Individuale sunt: Ioana Rosioara PFA , Asociatia Familiala
SC, Fructe si Legume SRL.
Importul de legume nu reprezinta un risc pentru Intreprinderea individuala in a patrundere pe piata locala i pe
termen mai lung pe alte piete geografice, fapt datorat tendintei consumatorilor de a se orienta spre produsele
autohtone de o calitate superioara.
Strategia de piata
Prin implementarea proiectului solicitantul isi propune creterea competitivitatii produselor sale proaspete,
sub raportul pret-calitate foarte bun , determinat de reducerea costurilor i a unui ranadament de productie
sporit . Va cultiva si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si
comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc).
Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza oferirea unor produse de o calitate superioara comparativ cu
concurenta ce pot fi vandute la un pret mai mare. Diferentierea preturilor se va realiza in functie de sezon adica
mai mari in extra sezon i adaptate la piata in perioadele de sezon.
Pentru distributia produselor , solicitantul va apela la inchirierea unei masini de transport cu temperatura
controlata,realizand livrarea in conditii optime i asigurand mentinerea nutrientilor i aromelor .
Pentru promovare va adopta o strategie de fidelizare a clientilor prin calitatea constanta a produselor si
seriozitatea in respectarea obligatiilor contractuale.

2.7. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite


n implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Descrierea modului in care se urmareste
Obiectivele generale si
urmarite
atingerea obiectivelor
obiectivele specifice
prin proiect
EG1 Proiectul respecta:
Prin infiintarea unei sere/solar de legume pe o
- conformitatea cu obiectivul
suprafata de 1200mp, echipata cu sistem de irigatii i
general al msurii:
fertirigare prin picurare, va crete competitivitatea
cresterea
competitivitatii
intreprinderii individuale , fiind indeplinit obiectivul
sectorului agricol printr-o utilizare
general al masurii.
mai buna a resurselor umane si a
Factorii care determina performanta economicofactorilor
de
productie
si
financiara a Intreprinderii Individuale sunt:
indeplinirea standardelor nationale
si a standardelor comunitare

Creterea productiei pe unitatea de


- i cu cel puin unul din
suprafata: 2,5-3 kg/mp la tomate, 5-6 kg/mp la
castraveti si 2 -4 kg/mp la spanac (productivitatea/mp
obiectivele specifice:
variaza in functie de soiul de legume cultivat);

Obtinerea unor produse cu


valoare
adaugata mare i de calitate superioara realizate prin
cultivarea in spatii protejate aplicand o tehnologie
adecvata i echipamente performante(sisteme de
irigatii i fertirigare, etc.).
Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei
de munca- Intreprinderea individuala va crea un loc de
munca
Prevederile standardelor naionale i comunitare
de calitate, asigura uniformitatea clasificarii legumelor

Studiu de fezabilitate

13/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate


proaspete, in funcie de caracteristicile comerciale ale
acestor produse, printr-un sistem unic de evaluare.
Conceptul de calitate este determinat de aspectul
comercial al produselor proaspete i de conditionare.

a)
Introducerea i dezvoltarea
de tehnologii i procedee noi,
diversificarea produciei, ajustarea
profilului,
nivelului
i
calitii
produciei la cerinele pieei inclusiv
a celei ecologice, precum i
producerea i utilizarea de energie
din surse regenerabile;

Ion Vasile Intreprindere Individuala va aplica


pentru sera/solar de legume tehnologii si procedee
noi prin folosirea de folii din plastic coextrudat
multistrat cu inalt randament termic i optima
rezistenta mecanica.
Sistemul de irigatii i fertirigare prin picurare,
sistemul de pompare a apei alimentata cu energie din
surse regenerabile , motosapa ( cu plug , freza, etc.)
sunt instalaiile i echipamentele noi ce vor asigura
desfasurarea in conditii optime a fluxului tehnologic ,o
productivitate a muncii crescute
i obtinerea de
produse de calitate.
In funcie de cerinele pieei Intreprinderea
Individuala isi va putea diversifica productia prin
cultivarea de patrunjel, ceapa verde, salata verde, etc.

b)
Adaptarea exploataiilor la
standardele comunitare;

Acest obiectiv va fi indeplinit prin achizitionarea noilor


instalatii i echipamente nepoluante (sistemelor
performante de irigatiii si fertirigare, sistemul de
pompare a apei alimentata cu energie din surse
regenerabile i sistem lateral de aerisire actionat
manual) ce sunt in conformitate cu legislaia in vigoare
din domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In
etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect,
vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel:

Prevenirea degradarii solului si mentinerea


fertilitatii acestuia
va fi posibila prin efectuarea
lucrarilor in perioadele prevazute in tehnologie si
selectarea produselor (ingrasaminte, pesticide) care
asigura complementaritatea cu elementele nutritive din
sol;

Prin sistemul de pompare a apei alimentata cu


energie din surse regenerabile se asigura necesarul de
apa in perioadele caniculare, avand un randament
maxim.
Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare:
umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea,
irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva
daunatorilor.

c)
Creterea veniturilor
exploataiilor agricole sprijinite;

Studiu de fezabilitate

Mecanizarea lucrarilor va face posibila infiintarea i


intretinerea culturilor in timp optim, ceea ce va
contribui la obtinerea de productii superioare atat
cantitativ cat i calitativ, fapt ce genereaza creterea
veniturilor
intreprinderii
individuale
conform
obiectivului specific.

14/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate


Veniturile estimate de intreprinderea individuala pe
parcursul celor 5 ani, dup implementarea investitiei,
vor fi de 62,400 lei/an .
Cultivarea, sortarea, ambalarea, manipularea
legumelor, reprezinta o activitate care aduce valoare
adaugata. Mai mult decat atat, cererea de produse
alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai mare.

d)
Sprijinirea membrilor
grupurilor de productori sau ai
altor forme asociative n vederea
ncurajrii fenomenului de asociere.

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei


generale generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

EG2 - Proiectul s fie n acord cu:


a) potenialul agricol al zonei20 i
b) s demonstreze mbuntirea performanei
generale a exploataiei agricole la data drii n
exploatare a investiiei:

Descrierea modului in care se


urmareste
atingerea
obiectivelor*
a) Proiectul propus spre finantare
este in acord cu potentialul agricol al
zonei, legumele cultivate de Ion
Vasile
Intreprindere
Individuala
corespund zonei cu potential
ridicat.
b) Prin implementarea investitiei se
va inregistra obtinerea unor produse
cu valoare adaugata mare si cu o
calitate sporita, ceea ce semnifica
imbunatatirea performantei generale
a exploatatiei agricole.

Obiective tehnice:
- achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje,
echipamente etc, care
determin
creterea
productivitii
muncii, mbuntirea calitii
produselor agricole, introducerea de tehnologii
performante,
mbuntirea condiiilor de lucru;

Utilajele si echipamentele agricole


prevazute
a
fi
achizitionate
(motosapa , freza, plug , rarita, etc)
vor fi folosite in fluxul tehnologic, ce
vor crea conditii favorabile pentru
cresterea si dezvoltarea plantelor,
cresterea productivitatii muncii si
obtinerea unor productii mai mari.

- construirea
i/sau
modernizarea
cldirilor
operaionale care conduc la asigurarea conformitii
cu standardele comunitare;

- diversificarea produciei n funcie de cerinele

Studiu de fezabilitate

Sera/solar este proiectat special


pentru climatul din Romania atat la
partea
de
acoperire,
inaltime
recomandata, ventilare cat si la
partea de rezistenta la vanturi
puternice 110km/h si zapada mare
(50kg/mp incarcare verticala).

Nu este cazul.

15/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

pieei, realizarea de noi produse


noi tehnologii .

i introducerea de
La
infiintarea
culturilor
Intreprinderea individuala va folosi
rasaduri i samanta certificata, cu o
perioada de vegetatie cat mai
scurta si o perioada de recoltare cat
mai mare, ceea ce va conduce la

Obiective economico-financiare:
- reducerea costurilor de producie i creterea
rentabilitii economice a exploataiei agricole;

reducerea costurilor de productie si


implicit la cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole.

Implementarea
proiectului
va
insemna
pentru
intreprinderea
individuala o crestere substantiala a
veniturilor, prin orientarea spre
cultivare de legume cu cerere pe
piata.
Indicatorii
economico-financiari
obtinuti in urma realizarii prognozelor
sunt prezentati in anexa C la cererea
de finantare si respecta limitele
impuse de programul de finanta.
Nu este cazul.
- creterea valorii
exploataiei agricole.

adugate

brute

(VAB

Pentru a demonstra cresterea


viabilitatii economice s-a intocmit
prognoza incasarilor si platilor pe o
perioada
de
5
ani
dupa
implementarea investitiei

- creterea viabilitii economice.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o
mai bun gestionare a deeurilor rezultate din
activitatea de producie;
- reducerea emisiilor de amoniac (i a altor gaze), n
special n exploataiile de cretere a animalelor prin
respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igien
i de bunstare a animalelor;
- asigurarea
ecologice etc.;

respectrii

cerinelor

fitosanitare,

Nu este cazul

Nu este cazul

Respectarea
fitosanitare prin

cerintelor

practicarea unor
tehnologii prietenoase cu mediul de
cultivarea legumelor, se asigura
siguranta
alimentara
a
consumatorilor, n raport cu eficiena
economic a utilizrii produselor de
uz fitosanitar i a fertilizanilor
Toate utilajele si echipamentele

Studiu de fezabilitate

16/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate


care vor fi achizitionate prin proiect
corespund nivelurilor stabilite prin
normele de mediu astfel incat noua
investitie nu va avea un impact
negativ asupra mediului.

creterea gradului de utilizare a surselor de


energie regenerabil i mbuntirea eficacitii
folosirii acestora.

3.

Creterea gradului de utilizare a


surselor de energie regenerabila i
imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora prin instalarea de panouri
fotovoltaice ce vor genera energia
necesara sistemului de pompare a
apei pentru irigatii i fertirigare.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1.
3.1.1

Date generale
Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea)

Amplasamentul investitiei va fi construit n Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, judetul Buzau, comuna Rusetu, pe o
suprafata de 1300mp n proprietatea Intreprinderii Individuale Ion Vasile .
Folosinta actuala a terenului (cf. C.U) este teren arabil.
Destinatia terenului (cf. C.U) este: Infiintare ferma de legume in spatii protejate.

3.1.2
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice,
nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune.

Constructia se va amplasa pe un teren fara declivitati majore. Amplasarea obiectelor pe planul general va
respecta in principiu amplasarea propusa in plansa A1-Plan general.
Din punct de vedere climatic, regiunea este caracterizat printr-un climat continental cu un pronunat caracter
de excesivitate. Cantitatea de precipitaii medie anual este redus, sub 500 mm, temperatura medie anual
este de 10,3 10,5 C, mai mare n arealul localitilor pn la 11,1 C, numrul mediu de zile de nghe este
de 98,3/an, peste 110 zile sunt caracterizate de temperaturi ce depesc 25 C, dintre acestea 42 de zile
prezint temperaturi tropicale de peste 30 C.
Sub aspect geologic solurile sunt reprezentate de depozite cu un caracter prfos-nisipos, macroporice, de
culoare glbuie.
Arealul este caracterizat de o nclinare uoar de la nord la sud i n acela timp de la vest la est, altitudinea este
mic cuprins ntre 33m i 36m.
Nivelul pnzei freatice este situat la adncimi mari (10-15m de la terenul natural) care urca n anotimpurile
ploioase i coboara n timpul secetei.
Din punct de vedere geotehnic, terenul este format dintr-un praf argilos sau nisipos macroporic cu o grosime
de 20-30 cm care necesita masuri speciale la proiectarea fundatiilor.
Teritoriul judetului Buzau, si implicit si al oraului, este amplasat sub influenta celei mai active zone seismice regiunea seismogen Vrancea, din tara noastra.

3.2.

Caracteristicile principale ale construciilor

Investitia propusa este infiintarea unei ferme de legume in spaiu protejat


3.2.1

Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i

nlimea acestora, volumul construit.

Studiu de fezabilitate

17/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de legume in spatiu protejat va fi amplasata
pe o suprafata de 1300 mp in proprietatea Intreprinderii Individuale Ion Vasile , cu o suprafata construita de
1000mp.
Sera /solar va fi formata din 2 MODULE cu:
Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 10,00 m
Latime travee : 10,0 m
Aria construita : 1.200,00 mp
Aria desfasurata: 1.200,00 mp
Regim de inaltime: Parter
Inaltimea maxima la coama: +4.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltimea minima la cornisa: +2.30 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltime utila parter : minim 2.30 m maxim 4.00 m
3.2.2

Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.

Pentru alimentare cu energie electrica se propune montarea unui KIT FOTOVOLTAIC 840W
asigurarea energiei format din panouri fotovoltaice policristaline 280W ,de dim: 1956*992*50mm

pentru

Pentru alimentare cu apa se propune nfiinarea unui put forat de adancime 30 m pentru asigurarea apei
necesare irigarii culturilor. Este prevazut cu un camin de vizitare si se va folosi tub din PVC cu diametrul de
125mm.
3.3

Structura constructiv
Descrierea constructiva a serei/solar de legume

Sera/solar este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata
(inaltimea la jgheab: 2,30 m inaltimea la coama: 4,00 m ), ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi
puternice 110 km/h si zapada mare (50kg/mp incarcare verticala).
Acoperirea sere/solar este facuta cu folie din plastic, in sistem dublu gonflabil cu durata indelungata de utilizare.
Izolarea extremitatilor frontale este realizata din folie dublu- strat gonflabil .
Elementele de baza ale structurii sunt realizate din otel galvanizat diametru 60 mm, protectie de acoperire
zincare Sendzimir 275 zinc/mp si profile din aluminiu extrudat pentru prinderea foliei.
Pentru acces in sera se monteaza o usa glisanta metalica din doua bucati cu deschiderea de 3,3 m acoperite cu
policarbonat(lexan) de 6 mm iar sina sete prinsa in beton, cu o inaltime de 2,25 m. Sistemul lateral de aerisire
este realizat prin intermediul uner deschideri cu infasurare actionate manual.
Avantajele peretelui cu folie dubla gonflabila sunt urmtoarele :
Avantaj termic: peretele gonflabil permite ctiguri de temperatur la fel de bine n perioada rece ca i n
perioada cald, diminund astfel efectul de stres termic asupra culturii. In perioada rece peretele dublu poate
salva aprox. +10 grade Celsius fata de temperatura exterioara;
Avantajul luminii: datorita gradului de transparenta aceasta folie asigura o iluminare asemanatoare luminii
naturale.
Avantajul mecanic: peretele dublu, prin perna de aer dintre cele dou folii diminueaza efectul de uzur
mecanic datorat vntului i amelioreaz astfel longevitatea foliei.
Alte avantaje: reducerea timpului de productie, imbunatatirea calitatii recoltei, si eficienta economica.
Conditii generale fixare la sol:
fixare la sol prin alveole din beton armat;
fixarea la sol este realizat prin picioare telescopice;
3.4

Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Principalele utilaje din dotarea serei sunt urmatoarele:

Studiu de fezabilitate

18/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Sistemul de irigare si fertirigare prin picurare.


Conducta principala de distributie a apei
10 linii de furtune cu picurator (tub) cu diametru 16 mm pe modul de sera /solar
Picuratorii sunt amplasati la 30 cm distanta / debit de 2,0 l/ora/picurator
Pompa dosatoare (tip dosatron) montata pe coloana principala conectata la sursa de apa si la un rezervor de
fertilizant
Principalele utilaje din dotarea retelelor exterioare sunt urmatoarele:
Sistem de pompare a apei pentru irigatii format din:
panouri fotovoltaice 280W
Controler
Pompa submersibila PS1200 , asigura un debit de apa ntre 8.5 i 12 mc/zi
Bazin de colectare a apei de 4mc
Camin foraj

3.5

Instalaii aferente construciilor

Nu e cazul

3.6

Situaia existent a utilitilor i analiza acestora

Alimentare cu energie electrica s-a prevazut montarea unui Kit fotovoltaic , ce va asigura energia necesara
functionarii sistemului de irigatii i fertirigare.
Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut realizarea unui
put forat dotat cu sistem de pompare.
Accesul se face pe drumul comunal din apropierea exploatatiei.

3.7 Avize i acorduri


Certificat de urbanism i autorizatia de constructie eliberate de Primaria Comunei Rusetu, Judetul Buzau
Notificarea eliberata de Directia Sanitar Veterinara Buzau
Notificarea eliberata de Directia de Sanatate Publica Buzau
Decizia etapei de incadrare eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Buzau.
3.8. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor
de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).
Nr.
crt

Denumire/Tip
utilaj/echipament

Valoare fara
TVA
-LeiUtilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1
Sistem de irigare i fertirigare
1
4,331

Total
Utilaje,
echipamente
functionale cu montaj (procurare)

Numar bucati

tehnologice

si

4,331

TVA
-Lei-

Total cu TVA
-Lei-

1,040

5,371

1,040

5,371

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice


1.
Motosapa cu agregate
1
2,447
587
Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace
de transport, alte achizitii specifice
TOTAL

Studiu de fezabilitate

3,034

2,447

587

3,034

6,778

1,627

8,405

19/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice:


Caracteristici tehnice ale sistemului de irigare i fertirigare:
Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm
Picuratorii sunt amplasati la 30 cm distanta / debit de 2,0 l/ora/picurator
Pompa dosatoare si un rezervor de fertilizant
Sistemul de fertirigat prin picurare este solutia cea mai eficienta pentru irigarea culturilor de legume in solarii si
in camp.Irigarea prin picurare, prin cumulul de avantaje prezentate mai jos, conduce in final la obtinerea unui
spor de productie de pana la suta la suta si la cresterea calitatii produselor.
AVANTAJELE IRIGARII SI FERTIRIGARII PRIN PICURARE SUNT:
Permite dozarea exacta a apei necesare diferitelor tipuri de culturi, eliminindu-se pierderile;
Permite administrarea ingrasamintelor si a diferitelor tratamente in timpul irigarii;
Mentine structura si textura solului astfel incat sistemul radicular al plantelor se poate dezvolta mult mai bine
comparativ cu alte modalitati de irigare;
Prin irigarea prin picurare nu se raceste solul ceea ce elimina un stres al plantei pe care l-ar avea in cazul in
care ar fi irigata altfel decat prin picurare;
Restringe posibilitatea dezvoltarii buruienilor datorita faptului ca se uda numai zona activa a radacinilor
plantelor din cultura, ducand la eliminarea tratamentelor de combatere a buruienilor;
Restringe posibilitatea raspindirii la nivelul intregii culturi a bolilor si daunatorilor;
Consum redus de energie si apa;
Zonele uscate dintre randurile de plante permit accesul usor in interiorul culturilor astfel incat lucrarile specifice
se pot executa mai usor si mai repede.;
Mana de lucru necessara exploatarii instalatiei de irigare prin picurare este mult mai redusa comparativ cu
celelate modalitati de irigare, ceea ce inseamna mai mult timp pentru alte activitati si reducerea cheltuielilor;
Instalatia de fertirigare prin picurare nu necesita forta de munca calificata pentru exploatare;
Ca un cumul al unora dintre avantajele enumerate mai sus, sistemul de fertirigare prin picurare poate asigura
o crestere a productivitatii cu pina la 100%;
Motosapa este un utilaj de constructie simpla, cu motor de mica putere i executa lucrari de:
- Pregtire a solului( cu frezele) in vederea insamantarii i plantarii;
- Intretinere a culturilor (cu prasitoarea i rarita);
Caracteristici tehnice:
Capacitate motor: 7 CP/5.14KW (putere calculata la 3600 rotatii/min.)
Latime de lucru reglabila: 800-1400mm;
Adancime reglabila de lucru: 15-30 cm;
Viteze:2 inainte/1 inapoi;
Transmisie: pinioane
Echipat cu far de lucru;
Agregate: rarita reglabila, prasitoare, roti metalice, plug arat, roti cauciuc, freza prasire, cupla.

Descrierea fluxului tehnologic

Proiectul prezent urmareste construirea unui solar de legume utilizand tehnologii performante de cultivare,
astfel incat la finalizarea investitiei unitatea sa respecte principiile HACCP de obtinere a unor produse sigure
pentru consumatori si sa obtina produse de inalta calitate, competitive pe piata interna. Produsele care fac
obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti si spanac.

Cultura tomatelor n sera/solar se poate realiza n succesiune dupa verdeturi timpurii (spanac, salata, ceapa,
usturoi verde) sau dupa ridichi de luna.

Studiu de fezabilitate

20/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:


1. Asigurarea materialului biologic (rasad)
Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati
pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
La infiintarea culturii de tomate in solar, se vor folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, care
garanteaza autenticitatea hibrizilor. Norma de samanta este in medie de 250 g pentru un ha de cultura.
Rasadul de cea mai buna calitate are 18-20 cm inaltime i 6-7mm diametru al tulpinii cu prima inflorescenta
aparuta i o varsta optima ntre 40-45 zile.
2. Pregatirea pentru plantare
Pregatirea spatiului de cultura consta in: incorporarea resturilor culturii anterioare, a ingrasamintelor
complexe, ntre 250-300 kg/ha, a erbicidelor n sol prin discuire i aratura la 15-20 cm adancime, urmata de
maruntirea solului, modelarea n straturi i infiintarea sistemului de sustinere.
Pragatirea rasadurilor: tratarea rasadurilor inainte de scoaterea din rasadnita, udarea corespunzatoare,
adaptarea la temperatura din sera/solar.
3. Infiintarea culturilor
Pentru infiintarea culturii de tomate in sera/sola se va avea in vedere: epoca de infiintare, schema de
plantare si desimea culturii.
In sera/solar, unde exista conditii pentru asigurarea temperaturii optime, plantarea se poate efectua n doua
variante: ciclul scurt i ciclul prelungit. Plantarea se poate efectua in ultima decada a lunii martie, cu o
distanta de plantare de 80/30-40 cm asigurand o desime de 30-40 mii plante la ha.
4. Lucrari de ingrijire
Lucrari generale
Asigurarea si mentinerea desimii culturii se face prin completarea golurilor, in urmatoarele 15 zile dupa
plantare cu rasad de rezerva.
Sustinerea plantelor se face la circa 20 de zile de la plantare, pe spalier cu o singura sarma la ciclul scurt sau
cu sfori mai lungi, sustinute de sarme fixate pe scheletul solarului la ciclul prelungit
Afanarea superficiala a solului se efectueaza in sere/solarii in mod repetat, si numai daca este necesar,
pentru aerisirea solului si combaterea buruienilor.
Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata cu materiale vegetale (paie) sau folie din
mase plastice.
Irigarea are ca obiectiv asigurarea umiditatii constante in sol, la nivel de 65-75% pana la legarea fructelor si
75-85% in perioada de formare si crestere a fructelor. Norma de udare variaza de la 8-20 litri/mp in primele
luni de la plantare, la 25-30 de litri/mp in perioada de recoltare.
Fertilizarea. Fertilizarea culturii de tomate se va realiza pe toata perioada culturii, raportul intre principalele
elemente nutritive (macroelemente si microelemente) fiind diferit in functie de perioada de vegetatie
(plantare, inflorirea inflorescentei, cresterea fructelor, inceperea recoltarii, recoltarea intensa, declinul
culturii).
La inceputul culturii se pune un accent mai mare pe continutul de fosfor si potasiu. Ulterior, raportul acestor
2 elemente cu azotul scade, datorita cresterii cerintelor fata de azot. O atentie deosebita se acorda din nou
potasiului in perioada recoltarii intense a fructelor, pentru asigurarea unei calitati comerciale
corespunzatoare. Fertilizarea se va realiza prin introducerea elementelor nutritive in apa de irigare, operatie
tehnologica denumita fertirigare.
Lucrari speciale
Palisarea In mod normal sustinerea plantelor se face pe snur din sfoara, care se leaga la capatul de baza al
plantei, la circa 10 cm de nivelul substratului, iar la celalat capat se leaga de sarma orizontala, aflata la 2,00
m inaltime. Prin aceast lucrare se asigur o bun etalare i conducerea plantelor pe vertical care permit o
mai bun iluminare i aerisire.
Copilitul plantelor. Este o lucrare importanta si se executa atunci cand lastarii laterali (copilii) sunt cu o
lungime de pana la 5-7 cm, faza in care se pot rupe usor cu mana. Aceasta diminuare se datoreaza
concurentei pentru hrana dintre copili si inflorescentele (fructele) aflate pe tulpina.

Studiu de fezabilitate

21/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Defolierea. Prin aceasta lucrare se elimina frunzele moarte, ingalbenite si atacate de boli sau daunatori.
Frunzele taiate vor fi evacuate in exterior, de preferinta in aceeasi zi dupa defoliere.
Crnitul se efectueaz la 3-5 inflorescene, pentru culturile realizate n ciclul scurt sau la 8-10 inflorescene, n
cazul culturilor din ciclul prelungit. Prin intreruperea cresterii terminale, substantele elaborate de catre frunze
sunt orientate preponderent spre punctele de fructificare, determinandu-se atat grabirea maturarii fructelor
cat si cresterea calitatii acestora.
Protectia plantelor. La cultura tomatelor in sere/solarii pot aparea o serie de agenti patogeni si daunatori,
contra carora trebuie aplicate masuri corespunzatoare de combatere, fiind una dintre cele mai complexe i
pretenioase lucrri.
5. Recoltarea si conditionarea productiei.
Fructele se recolteaza la diferite grade de maturizare: la aparitia culorii galbene , n zona pistilara , n cazul
stocarii sau a transportului pe o durata de 3-4 zile i la maturarea n parga, cand fructele au culoarea roz,
pentru valorificarea imediata.
Recoltarea la culturile in sere/solarii, ciclul scurt , incepe la sfarsitul lunii mai si poate sa dureze 60-70 de
zile, iar la ciclul prelungit , incepe in luna iulie si poate sa dureze pana n luna septembrie-octombrie.
Durata perioadei de recoltare este in functie de numarul inflorescentelor pe planta. Astfel, la 8-10
inflorescente/planta recoltarea dureaza 12-14 saptamani, pe cand la 3-4 inflorescente/planta durata este de
6-8 saptamani. Temperatura mai ridicata in perioada de recoltare determina grabirea coacerii fructelor.
Intervalul obisnuit dintre recoltari este de 2-3 zile (2-3 recoltari/saptamana), dar se poate recolta si zilnic.
Operatiunea de recoltare va fi manuala.
Recolta obtinuta va fi sortata si calibrata n vederea valorificarii. Dupa normele de calitate (STAS-ul in
vigoare), fructele pot fi sortate pe trei calitati : extra , calitatea I i calitatea a II-a. Se aleg fructele intregi,
tari, proaspete, curate i sanatoase, fara defecte de culoare sau vatamari mecanice.
Pentru calitatea fructelor, intervalul de recoltare pana la consum sa fie cat mai scurt.
Temperatura optima pentru maturarea fructelor este de la 220C pana la 270C.
Ambalarea tomatelor se face n ladite de lemn, de plastic sau n cutii de carton, de capacitate mica (6-14kg).

Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti:


1. Asigurarea materialului biologic (rasad)
Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati
pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
2. Pregatirea pentru plantare
Pregatirea spatiului de cultura consta in: incorporarea resturilor culturii anterioare, a ingrasamintelor
complexe, ntre 250-300 kg/ha, a erbicidelor n sol prin discuire i aratura la 15-20 cm adancime, urmata de
maruntirea solului, modelarea n straturi i infiintarea sistemului de sustinere.
Masurile pentru pregatirea rasadurilor au in vedere reducerea la minimum a stersului provocat de
transferarea din sera inmultitor la locul de plantare. Se vor proteja contra atacurilor de agenti patogeni sau
daunatori, prin tratarea preventiva, se vor hidrata corespunzator, pentru a nu se produce ofilirea inainte de
plantare.
3. Infiintarea culturilor
Epoca de plantat se stabileste in functie de data prevzuta pentru plantare, intre 10-20 februarie pentru
culturile in solarii amenajate special si mai trziu pentru culturile realizate in succesiune dup alte culturi(
salata , spanac, patrunjel,etc).
Plantarea se realizeaz in perioada in ultima decada a lunii martie, inceputul lunii aprilie. Lucrarea se executa
manual, in gropi deschise cu lingura de plantat sau cu sapa.
Desimea culturii este cuprinsa ntre 22-24 mii plante la hectar. Pentru alte tipuri de sere/solarii schema de
plantare se adapteaza n functie de latime lor.
4. Lucrarile de ingrijire
Completarea golurilor care se realizeaz, de regul, n primele 5-10 zile de la plantare;
Afanarea superficiala a solului se executa la 10-15 zile dupa plantare si la o distanta de cca. 10-15 cm fata
de planta.

Studiu de fezabilitate

22/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata cu materiale vegetale (paie) sau folie din
mase plastice
Irigarea are in vedere asigurarea in sol a unei umiditati de 85-90% din c.c.a. Plantele de castraveti se
caracterizeaza printr-un consum mare de apa si o capacitate de absorbtie redusa. Normele de irigare au
valori cuprinse intre 2,5 si 5 mc/1000 mp./zi in luna decembrie si 7,5 10 mc/1.000 mp in luna iunie.
Intotdeauna recoltarile sunt precedate de norme mai mari de udare.
Fertilizarea faziala se face in functie de modul de infiintare a culturii, urmarindu-se asigurarea elementelor
hranitoare corespunzatoare consumului plantelor, prin fertilizari la interval de circa 3-7 zile, cu doze
moderate.
Lucrari speciale:
Palisarea plantelor se va realiza pentru fiecare planta individual, pe sfori, fie oblic la conducerea in V, fie
vertical la conducerea in pergola;
Ciupiul lastarilor se face dupa ce au format 1-2 fructe;
Indepartarea pe o portiune de 30-40 cm de la baza tulpinii a tuturor lastarilor i fructelor pentru fortificarea
plantelor;
Defolierea frunzelor bazale;
Reusita culturii este conditionata de dirijarea factorilor de mediu si in primul rand al temperaturii. Aerisirile
zilnice se fac cand temperatura din exterior creste peste 15 -16 0 C si in interior o temperatura de 24-280 C.
5. Protectia plantelor
Bolile neparazitare, de natura fiziologica, pot fi cauzate de temperatura sau de carenta/excesul substantelor
minerale.Dintre acestea cele mai frecvente sunt: mozaicul castravetilor, patarea unghiulara a frunzelor;
Temperatura scazuta a substratului dupa plantare duce la ofilirea plantelor, iar la diferente foarte mari ale
valorilor temperaturii dintre sol si aer, ofilirea poate deveni ireversibila.
Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza principalii daunatori.
Dintre daunatori, cei mai frecventi sunt: musculita alba, paianjenul rosu, tripsul comun, etc.
6. Recoltarea si conditionarea productiei
Recoltarea se face esalonat pe masura formarii fructelor, la inceput saptamanal apoi din doua in doua zile
sau chiar zilnic. Recoltarea se va face in primele ore ale diminetii, cand fructele sunt turgescente.
Momentul de recoltare se stabileste atunci cand fructele au ajuns la maturitatea de consum, in functie de
specificul fiecarui hibrid.
Productia ajunge la 35-40t/ha la soiurile cu fructul mic si pana la 80 t/ha la soiurile cu fructul mijlociu.
7. Sortarea la fructele cu dimensiuni mari se face in functie de greutatea si forma fructelor. Pentru fructele din
grupa extra si calitatea I-a, curbarea fructelor nu trebuie sa fie mai mare de 1-3 cm fata de axa fructului.
8. Ambalarea se va face in cutii de carton. Castravetii cu fruct mare se sorteaza dupa greutate iar cei cu fruct
mic in functie de lungimea fructelor.

Principalele faze tehnologice pentru cultura de spanac:


1. Asigurarea materialului biologic (samanta)
Materialul biologic este reprezentat de samanta, care va fi achizitionata de la producatori specializati din
judetul Buzau.
2. Pregatirea pentru semanat
Pregatirea spatiului de cultura consta in: mobilizarea solului, erbicidare i modelare.
3. Infiintarea culturilor
In cazul cultivarii spanacului inaintea culturilor de baza, dupa pregatirea solului, se insamanteaza la sfarsitul
lunii octombrie, se recolteaza in cursul lunii martie, astfel se creeaza posibilitatea pregarii solului pentru
cultura principala.
Necesarul de samanta va fi de 2-3 g/mp.
n sera/solar cultura se amplaseaza n benzi, cu distanta de 30 cm ntre ele, fiecare banda avand cate 6
randuri distantate la 20 de cm.
4. Lucrari de intretinere costau n:
Eliminarea plantelor anormale bolnave sau insuficient dezvoltate se face imediat dupa constatarea lor.
Mentinerea temperaturii la 6-8 0 C

Studiu de fezabilitate

23/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Se fertilizeaza suplimentar cu 100 kg complex III la ha .


Irigarea este foarte importanta pentru spanac, deoarece atat insuficienta cat si excesul apei sunt daunatoare.
La cultura din sere/solar, dupa udarea la plantare (100 120 m3/ ha), se uda de cate ori este nevoie pentru
mentinerea unei umiditati moderate atat in sol (75% din i.u.a.) cat si in aer (70%).
Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza daunatorii specifici ai
spanacului.Unul dintre daunatorii periculosi este limaxul cenusiu (Agriolimax agreste).
5. Recoltarea
Recoltarea poate sa inceapa din momentul in care 5-6 frunze sunt formate si poate continua pana cand
tulpinile florifere incep sa se dezvolte.
Se poate face manual prin smulgerea plantelor sau taiaerea rozetei cu cutitul , cu o portiune din axul
hipocotil.
Spanacul se recolteaza numai pe timp uscat, deoarece pe timp umed plantele se murdaresc si se depreciaza
usor.
Spanacul destinat valorificarii in stare prospata se ambaleaza , de regula, in pungi din plastic pentru a fi ferit
de distrugeri de natura mecanica si de pierderea umiditatii.
Se poate ambala in cutii de carton sau in lazi de tip P, livrandu-se in aceeasi zi pentru consum.
Productia in sere/solar se poate incadra intre 2-4 kg/mp.
Planul de productie pe perioada de cinci ani pentru sera de legume:
Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera/solar de legume este de 1.300 mp, suprafata efectiva cultivata
cu legume fiind de 1.200 mp.
Sera/solarul de legume propusa prin proiect face posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului.
Soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si spanac) si estimarea capacitatilor de productie sa realizat in baza parametrilor tehnologici de productie.
Cultura in sere/solarii
castraveti, etc.).

se cultiva in sistemul culturilor succesive, inainte sau dupa cultura de baza(tomate,

Parametrii tehnologici de productie

UM

Spanac

Tomate

Castraveti

Suprafata totala

mp

1200

600

600

Cicluri de productie

cicluri/an

Productivitate medie

kg/mp/luna

Perioada de recoltare

luni

Productie anuala totala

kg/an

2400

7200

12000

Capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei sunt prezentate in tabelul urmator:
Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)
Denumirea culturii
UM
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4

Anul 5

Spanac
Tomate

kg
kg

2400
7200

2400
7200

2400
7200

2400
7200

2400
7200

Castraveti

kg

12000

12000

12000

12000

12000

Total productie /an

kg

21600

21600

21600

21600

21600

Studiu de fezabilitate

24/57

Studiu de fezabilitate
4

Ferma de legume in spatii protejate

DURATA DE REALIZARE (LUNI) I ETAPE PRINCIPALE

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.


Durata de implementare a proiectului de investitii este de 12 de luni.
In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu temperaturi scazute
nu se vor realiza lucrari de constructii.
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului
proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 60 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Studiu de fezabilitate

25/57

Studiu de fezabilitate
enumirea capitolelor de cheltuieli

Ferma de legume in spatii protejate


L1

L2

L3

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului total, din care:


1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total,
din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte
achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Studiu de fezabilitate

26/57

L9

L10

L11

L12

Studiu de fezabilitate
Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
Capitolul 1.
Cheltuieli pentru
obtinerea si
amenajarea
terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru
obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru
amenajarea
terenului
1.3 Cheltuieli cu
amenajari pentru
protectia mediului si
aducerea la starea
initiala
Capitolul 2.
Cheltuieli pentru
asigurarea
utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3.
Cheltuieli pentru
proiectare si
asistenta tehnica total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de
avize, acorduri si
autorizatii
3.3 Proiectare si
inginerie
3.4 Organizarea
procedurilor de
achizitie
3.5 Consultanta

Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Categoria
de cheltuieli

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

4.473
1.074

0
0

0
0

Total

5.547

Eligibile
Neeligibile

1.571
328

0
0

Total

1.900

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile

350
84
434
435
0
435
786
189
975
0
56
56
0

Studiu de fezabilitate

TOTAL
AN 1

0
0

Luna
10
0
0

Luna
11
0
0

Luna
12
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.473
1.074

5.547

70
17

70
17

70
17

70
17

70
17

70
17

70
17

0
0

0
0

0
0

2.064
446

87

87

87

87

87

87

87

2.510

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

350
84
434
435
0
435
786
189
975
0
56
56
0

27/57

0
0

Studiu de fezabilitate

3.6 Asistenta tehnica


Capitolul 4
Cheltuieli pentru
investitia de baza total, din care:
A - Constructii si
lucrari de
interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si
instalatii
4.2 Montaj utilaj
tehnologic
4.3 Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu
montaj (procurare)
4.4 Utilaje si
echipamente fara
montaj, mijloace de
transport, alte
achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active
necorporale
B - Cheltuieli pentru
investitii in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 Lucrari de pregatire
a terenului
Subcapitol 2 Infiintarea

Ferma de legume in spatii protejate

Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
70
17
87
0
0

0
0
70
17
87
3.430
823

0
0
70
17
87
3.430
823

0
0
70
17
87
4.697
1.127

0
0
70
17
87
5.182
1.244

0
0
70
17
87
5.182
1.244

0
0
70
17
87
548
132

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
493
118
611
22.468
5.392

Total

4.253

4.253

5.824

6.425

6.425

680

27.860

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

3.430
823

3.430
823

4.697
1.127

5.182
1.244

5.182
1.244

548
132

0
0

0
0

0
0

22.468
5.392

Total

4.253

4.253

5.824

6.425

6.425

680

27.860

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3.430
823
4.253
0
0
0
0
0

3.430
823
4.253
0
0
0
0
0

3.430
823
4.253
1.267
304
1.571
0
0

3.430
823
4.253
1.267
304
1.571
485
116

3.430
823
4.253
1.267
304
1.571
485
116

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

17.150
4.116
21.266
3.800
912
4.712
970
233

Total

601

601

1.203

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

548
132

0
0

0
0

0
0

548
132

Total

680

680

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Studiu de fezabilitate

28/57

Studiu de fezabilitate
plantatiei
Subcapitol 3 Lucrari de
intretinere plantatie
in anul 1
Subcapitol 4 Lucrari de
intretinere plantatie
in anul 2
Subcapitol 5 Instalat sistem
sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte
cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de
santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli
diverse si
neprevazute
Capitolul 6
Cheltuieli pentru
darea in exploatare total, din care:
6.1 Pregatirea
personalului de
exploatare
6.2 Probe
tehnologice si teste

TOTAL
GENERAL, din
care:
-achizitii de active
fixe corporale
-achizitii de active

Ferma de legume in spatii protejate

Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

205
128
333
0
0
0
205
128
333
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

200
126
326
200
48
248
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

0
78
78
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0

405
1.039
1.444
200
48
248
205
991
1.196
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Eligibile
Neeligibile
Total

1.776
456
2.233

4.473
1.152
5.625

270
143
414

3.500
919
4.419

3.500
919
4.419

4.767
1.223
5.990

5.252
1.339
6.591

5.252
1.339
6.591

618
227
845

0
78
78

0
78
78

0
78
78

29.410
7.951
37.361

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile

0
0
0
1.776

0
0
0
0

0
0
0
70

0
0
0
70

0
0
0
70

0
0
0
70

485
116
601
70

485
116
601
70

548
132
680
70

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.518
364
1.882
2.269

Studiu de fezabilitate

29/57

Studiu de fezabilitate
fixe necorporale

-cresterea
investitiilor in curs
- dobanzi si
comisioane aferente
creditelor bancare
aferente proiectului
TVA

Ferma de legume in spatii protejate

Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

456
2.233
0
0
0
0
0

0
0
4.473
1.074
5.547
0
78

17
87
200
48
248
0
78

17
87
3.430
823
4.253
0
78

17
87
3.430
823
4.253
0
78

17
87
4.697
1.127
5.824
0
78

17
87
4.697
1.127
5.824
0
78

17
87
4.697
1.127
5.824
0
78

17
87
0
0
0
0
78

0
0
0
0
0
0
78

0
0
0
0
0
0
78

0
0
0
0
0
0
78

575
2.844
25.623
6.150
31.773
0
863

Total

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

863

Total

283

1.074

65

840

840

1.144

1.260

1.260

148

6.915

Luna
11
0

Luna
12
0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar
nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
Capitolul 1.
Cheltuieli pentru
obtinerea si
amenajarea
terenului - total,
din care:
1.1 Cheltuieli
pentru obtinerea
terenului
1.2 Cheltuieli
pentru
amenajarea
terenului
1.3 Cheltuieli cu

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

13.520

15.890

Luna
10
0

8.823

8.112

711

17.646

0
0
1.422

0
0
0

0
0
0

0
0
2.824

0
0
0

0
0
0

0
0
2.669

0
0
0

0
0
0

7.951
11.764
6.915

7.951
11.764
0

0
0
0

0
0
0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Categoria
de cheltuieli

Luna 1

Luna 2

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

Luna
3
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0

Total
Eligibile

Studiu de fezabilitate

TOTAL
AN 1

Luna 1

29.410

TOTAL
AN 1

0
0

Luna
9
0
0

Luna
10
0
0

Luna
11
0
0

Luna
12
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

30/57

0
0

Studiu de fezabilitate
amenajari pentru
protectia mediului
si aducerea la
starea initiala
Capitolul 2.
Cheltuieli pentru
asigurarea
utilitatilor
necesare
obiectivului
Capitolul 3.
Cheltuieli pentru
proiectare si
asistenta tehnica total, din care:

3.1 Studii de teren


3.2 Obtinerea de
avize, acorduri si
autorizatii
3.3 Proiectare si
inginerie
3.4 Organizarea
procedurilor de
achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta
tehnica
Capitolul 4
Cheltuieli pentru
investitia de baza
- total, din care:
A - Constructii si
lucrari de
interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si
instalatii

Ferma de legume in spatii protejate

Neeligibile

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

19.974
4.794

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

19.974
4.794

Total

24.767

24.767

Eligibile
Neeligibile

7.017
1.465

0
0

314
75

314
75

314
75

314
75

314
75

314
75

314
75

0
0

0
0

0
0

9.217
1.993

Total

8.482

390

390

390

390

390

390

390

11.210

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

1.563
375
1.938
1.944
0
1.944
3.510
842
4.352
0
248
248
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
75
390
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
75
390
15.316
3.676

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
75
390
15.316
3.676

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
75
390
20.972
5.033

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
75
390
23.138
5.553

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
75
390
23.138
5.553

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
75
390
2.447
587

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.563
375
1.938
1.944
0
1.944
3.510
842
4.352
0
248
248
0
0
0
2.200
528
2.728
100.329
24.079

Total

18.992

18.992

26.006

28.691

28.691

3.034

124.407

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

15.316
3.676

15.316
3.676

20.972
5.033

23.138
5.553

23.138
5.553

2.447
587

0
0

0
0

0
0

100.329
24.079

Total

18.992

18.992

26.006

28.691

28.691

3.034

124.407

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

15.316
3.676

15.316
3.676

15.316
3.676

15.316
3.676

15.316
3.676

0
0

0
0

0
0

0
0

76.582
18.380

Studiu de fezabilitate

31/57

Studiu de fezabilitate
4.2 Montaj utilaj
tehnologic
4.3 Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu
montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si
echipamente fara
montaj, mijloace
de transport, alte
achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active
necorporale
B - Cheltuieli
pentru investitii in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 Lucrari de
pregatire a
terenului
Subcapitol 2 Infiintarea
plantatiei
Subcapitol 3 Lucrari de
intretinere
plantatie in anul 1
Subcapitol 4 Lucrari de
intretinere
plantatie in anul 2
Subcapitol 5 Instalat sistem
sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte

Ferma de legume in spatii protejate

Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

18.992
0
0
0
0
0

18.992
0
0
0
0
0

18.992
5.656
1.357
7.014
0
0

18.992
5.656
1.357
7.014
2.166
520

18.992
5.656
1.357
7.014
2.166
520

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

94.961
16.969
4.072
21.041
4.331
1.040

Total

2.685

2.685

5.371

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.447
587

0
0

0
0

0
0

2.447
587

Total

3.034

3.034

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile

915

893

1.808

Studiu de fezabilitate

32/57

Studiu de fezabilitate
cheltuieli - total,
din care:

Ferma de legume in spatii protejate

Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

572
1.488
0
0
0
915
572
1.488
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

565
1.458
893
214
1.107
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

350
350
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0

4.639
6.447
893
214
1.107
915
4.424
5.340
0
0
0
0
0

Total

6.2 Probe
tehnologice si
teste

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

TOTAL
GENERAL, din
care:

Eligibile
Neeligibile
Total

7.932
2.038
9.970

19.974
5.144
25.118

1.207
640
1.847

15.631
4.102
19.732

15.631
4.102
19.732

21.287
5.459
26.746

23.453
5.979
29.431

23.453
5.979
29.431

2.761
1.013
3.774

0
350
350

0
350
350

0
350
350

131.328
35.505
166.832

-achizitii de
active fixe
corporale

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
7.932
2.038
9.970
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
19.974
4.794
24.767
0
350

0
0
0
314
75
390
893
214
1.107
0
350

0
0
0
314
75
390
15.316
3.676
18.992
0
350

0
0
0
314
75
390
15.316
3.676
18.992
0
350

0
0
0
314
75
390
20.972
5.033
26.006
0
350

2.166
520
2.685
314
75
390
20.972
5.033
26.006
0
350

2.166
520
2.685
314
75
390
20.972
5.033
26.006
0
350

2.447
587
3.034
314
75
390
0
0
0
0
350

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350

6.778
1.627
8.405
10.132
2.566
12.698
114.417
27.460
141.877
0
3.852

Total

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

3.852

Total

1.265

4.794

290

3.751

663

Luna 1

Luna 2

Luna

Luna 4

Luna

Luna

Luna

Luna

30.880
TOTAL
AN 1

5.1 Organizare de
santier
5.2 Comisioane,
taxe
5.3 Cheltuieli
diverse si
neprevazute
Capitolul 6
Cheltuieli pentru
darea in
exploatare - total,
din care:
6.1 Pregatirea
personalului de
exploatare

-achizitii de
active fixe
necorporale
-cresterea
investitiilor in
curs
- dobanzi si
comisioane
aferente creditelor
bancare aferente
proiectului
TVA

Surse de finantare

Studiu de fezabilitate

3.751
5.109
5.629
5.629
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8

33/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate


3

Incasare ajutor financiar


nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Studiu de fezabilitate

10

11

12

39.398

36.225

3.174

78.797

35.505
52.531
0

0
0
0

0
0
0

0
0
6.349

0
0
0

0
0
0

0
0
12.612

0
0
0

0
0
0

0
0
11.920

0
0
0

0
0
0

35.505
52.531
30.880

34/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform
legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008).
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:
Denumirea proiectului: Sera/solar de legume
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654
lei/euro
din data de
01.04.2014
Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
3

Valoare
(inclusiv TVA)

TVA

Mii Euro
4

Mii lei
5

Mii lei
6

Mii Euro
7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului


1.1
1.2

Obinerea terenului
Amenajarea terenului

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1.3

Amenajri pentru protecia mediului si


aducerea la starea initiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
19,974
4,473
4,794
24,767
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
1,563
0,350
0,375
1,938
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i
1,944
0,435
0,000
1,944
autorizaii
Proiectare i engineering
3,510
0,786
0,842
4,352
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultant
0,000
0,000
0,000
0,000
Asisten tehnic
2,200
0,493
0,528
2,728
TOTAL CAPITOL 3
9,217
2,064
1,745
10,962
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
76,582
17,150
18,380
94,961
Montaj utilaj tehnologic
16,969
3,800
4,072
21,041
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale
4,331
0,970
1,040
5,371
cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
2,447
0,548
0,587
3,034
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
100,329
22,468
24,079
124,407
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,893
0,200
0,214
1,107
5.1.1. Lucrri de construcii
0,893
0,200
0,214
1,107
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
0,915
0,205
0,000
0,915
finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
1,808
0,405
0,214
2,023
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
131,328
29,410
30,832
162,160
Din care C+M
114,417
25,623
27,460
141,877

0,000

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Intocmit: S.C. Proiectant S.R.L.

Studiu de fezabilitate

5,547
0,434
0,435
0,975
0,000
0,000
0,611
2,455
21,266
4,712
1,203
0,680
0,000
0,000
27,860
0,248
0,248
0,000
0,205
0,000
0,453
0,000
0,000
0,000
36,315
31,773

Data: 1.04.2014

35/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:


Denumirea proiectului: Sera/solar de legume
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654
lei/euro
din data de
01.04.2014
Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
3

Valoare
(inclusiv TVA)

TVA

Mii Euro
4

Mii lei
5

Mii lei
6

Mii Euro
7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului


1.1
1.2

Obinerea terenului
Amenajarea terenului

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1.3

Amenajri pentru protecia mediului si


aducerea la starea initiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i
0,000
0,000
0,000
0,000
autorizaii
Proiectare i engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achiziie
0,200
0,045
0,048
0,248
Consultant
0,000
0,000
0,000
0,000
Asisten tehnic
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,200
0,045
0,048
0,248
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale
0,000
0,000
0,000
0,000
cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrri de construcii
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
4,424
0,991
0,000
4,424
finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
4,424
0,991
0,000
4,424
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
4,624
1,036
0,048
4,672
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Intocmit: S.C. Proiectant S.R.L.

Studiu de fezabilitate

0,000
0,000
0,000
0,000
0,056
0,000
0,000
0,056
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,991
0,000
0,991
0,000
0,000
0,000
1,046
0,000

Data: 1.04.2014

36/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului:


Denumirea proiectului: Sera/solar de legume
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.
Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)

din data de

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)

TVA

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
2
3
4
5
6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si
aducerea la starea initiala

0,000

TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
19,974
4,473
4,794
24,767
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
1,563
0,350
0,375
1,938
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri
1,944
0,435
0,000
1,944
i autorizaii
Proiectare i engineering
3,510
0,786
0,842
4,352
Organizarea procedurilor de achiziie
0,200
0,045
0,048
0,248
Consultant
0,000
0,000
0,000
0,000
Asisten tehnic
2,200
0,493
0,528
2,728
TOTAL CAPITOL 3
9,417
2,109
1,793
11,210
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
76,582
17,150
18,380
94,961
Montaj utilaj tehnologic
16,969
3,800
4,072
21,041
Utilaje, echipamente tehnologice i
4,331
0,970
1,040
5,371
funcionale cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de
2,447
0,548
0,587
3,034
transport
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
100,329
22,468
24,079
124,407
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,893
0,200
0,214
1,107
5.1.1. Lucrri de construcii
0,893
0,200
0,214
1,107
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0,000
0,000
0,000
0,000
antierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
5,340
1,196
0,000
5,340
finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
6,233
1,396
0,214
6,447
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
135,952
30,446
30,880
166,832
Din care C+M
114,417
25,623
27,460
141,877

0,000

Studiu de fezabilitate

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

Intocmit: S.C. Proiectant S.R.L.

0,000

Mii Euro
7

5,547
0,434
0,435
0,975
0,056
0,000
0,611
2,510
21,266
4,712
1,203
0,680
0,000
0,000
27,860
0,248
0,248
0,000
1,196
0,000
1,444
0,000
0,000
0,000
37,361
31,773

Data: 1.04.2014

37/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli eligibile pentru obinerea i amenajarea terenului


n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

Specificatie

1.1
1.2

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000

din data de

TVA
Mii lei

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000
0,000
0,000

Obinerea terenului
0,000
Amenajarea terenului
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
1.3
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 1 - cheltuieli eligibile
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Deviz capitolul 2- Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654 lei/euro
din data de
01.04.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
2.1.
Alimentare cu apa
13,990
3,133
3,358
17,348
3,885
2.2.
Canalizare
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3.
Alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4.
Alimentare cu agent termic
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5.
Alimentare cu energie electrica
5,984
1,340
1,436
7,420
1,662
2.6.
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
0,000
0,000
0,000
0,000
2.7.
Alte tipuri de retele exterioare
0,000
0,000
0,000
0,000
2.8.
Drumuri de acces
0,000
0,000
0,000
0,000
2.9.
Cai ferate industriale
0,000
0,000
0,000
0,000
2.10.
Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli eligibile
19,974
4,473
4,794
24,767
5,547
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

3.1.

3.2.

Specificatie
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice,
geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri
si autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de
urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de
scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri
si bransamente la retelele publice de apa,
canalizare, gaze, termoficare, energie electrica,
telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si
fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala
si adresa

Studiu de fezabilitate

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro

din data de

TVA
Mii lei

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro

1,563

0,350

0,375

1,938

0,434

1,944

0,435

0,000

1,944

0,435

0,000

0,000

0,000

0,000

1,144

0,256

0,000

1,144

0,256

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,600

0,134

0,000

0,600

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

38/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului


Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in
0,000
0,000
Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
0,000
0,000
8. obtinerea acordului de mediu
0,200
0,045
0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin
0,000
0,000
lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
3,510
0,786
0,842
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de
3,510
0,786
0,842
proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
0,000
0,000
b. studiu de fezabilitate
1,318
0,295
0,316
c. proiect tehnic
1,441
0,323
0,346
d. detalii de executie
0,375
0,084
0,090
e. verificarea tehnica a proiectarii
0,375
0,084
0,090
f. eleborarea certificatului de performanta
0,000
0,000
3.3.
energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea
acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente
0,000
0,000
obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata
pentru constructii incepute si neterminate sau care
0,000
0,000
urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari,
consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei,
0,000
0,000
cercetrii i auditului energetic
3.4.
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
0,000
0,000
0,000
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea
memoriului justificativ, studiilor de piata, de
0,000
0,000
evaluare, la intocmirea cererii de finantare
3.5.
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea
0,000
0,000
contractului de executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din
2,200
0,493
0,528
care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului n
0,000
0,000
cazul cnd aceasta nu intr n tarifarea proiectrii
3.6.
2. plata diriginilor de antier desemnai de
autoritatea contractant, autorizai conform
2,200
0,493
0,528
prevederilor legale pentru verificarea execuiei
lucrrilor de construcii i instalaii
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 3 - cheltuieli eligibile
9,217
2,064
1,745
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli eligibile pentru investiia de baz
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Specificatie

Nr.crt
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Construcii i instalaii
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu
montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
Dotri
Active necorporale

Studiu de fezabilitate

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro
76,582
17,150
16,969
3,800

din data de

TVA
Mii lei
18,380
4,072

0,000

0,000

0,000
0,200

0,000
0,045

0,000

0,000

4,352

0,975

4,352

0,975

0,000
1,635
1,787
0,465
0,465

0,000
0,366
0,400
0,104
0,104

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,728

0,611

0,000

0,000

2,728

0,611

10,962

2,455

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
94,961
21,266
21,041
4,712

4,331

0,970

1,040

5,371

1,203

2,447
0,000

0,548
0,000
0,000

0,587
0,000
0,000

3,034
0,000
0,000

0,680
0,000
0,000

39/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 4 - cheltuieli eligibile


100,329
22,468
Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli eligibile
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

Specificatie

5.1

4,4654

lei/euro

24,079
din data de

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,893
0,200

TVA
Mii lei

124,407

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
1,107
0,248

Organizare de santier
0,214
lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1
0,893
0,200
0,214
1,107
organizarii de santier
5.1.2
cheltuieli conexe organizarii de santier
0,000
0,000
0,000
5.2
Comisioane, taxe
0,915
0,205
0,000
0,915
comisionul bncii finanatoare
0,000
0,000
0,000
0,000
cota aferent Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitii lucrrilor de
0,801
0,179
0,000
0,801
construcii
cota pentru controlul statului n amenajarea
teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea
0,114
0,026
0,000
0,114
lucrrilor de construcii
prime de asigurare din sarcina autoritii
0,000
0,000
0,000
contractante
alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n
0,000
0,000
0,000
condiiile legii
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
0,000
0,000
0,000
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli eligibile
1,808
0,405
0,214
2,023
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli eligibile pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

Specificatie

6.1.
Pregtirea personalului de exploatare
6.2.
Probe tehnologice si teste
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 6 - cheltuieli eligibile

Nr.crt
1.1
1.2
1.3

4,4654

lei/euro

din data de

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000
0,000
0,000

TVA
Mii lei
0,000
0,000
0,000

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli neeligibile pentru obinerea i amenajarea terenului


n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Obinerea terenului
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea
initiala

0,000

0,000

27,860

0,248
0,000
0,205
0,000
0,179

0,026
0,000
0,000
0,000
0,000
0,453

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

01.04.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 1 - necheltuieli eligibile


0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Deviz capitolul 2- Cheltuieli neeligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654
lei/euro
din data de
01.04.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
2.1.
Alimentare cu apa
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Canalizare
0,000
0,000
0,000
0,000

Studiu de fezabilitate

40/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Alimentare cu gaze naturale


0,000
0,000
0,000
0,000
Alimentare cu agent termic
0,000
0,000
0,000
0,000
Alimentare cu energie electrica
0,000
0,000
0,000
0,000
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
0,000
0,000
0,000
0,000
Alte tipuri de retele exterioare
0,000
0,000
0,000
0,000
Drumuri de acces
0,000
0,000
0,000
0,000
Cai ferate industriale
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli neeligibile
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli neeligibile pentru proiectare si asistenta tehnica
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654
lei/euro
din data de
01.04.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
3.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si
3.2.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de


construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si


bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral


provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor


si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru


constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetrii i


auditului energetic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,045
0,000

0,048
0,000

0,248
0,000

0,056
0,000

7. obtinerea avizului PSI


8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care:

3.3.

3.4.
3.5.

Organizarea procedurilor de achizitie


Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:

Studiu de fezabilitate

0,200
0,000

41/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului


justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare

0,000

0,000

0,000

0,000

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului


investitiei sau administrarea contractului de executie

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. asistenta tehnica din partea proiectantului n cazul cnd


aceasta nu intr n tarifarea proiectrii

0,000

0,000

0,000

0,000

2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea


contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru
verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 3 - cheltuieli neeligibile


0,200
0,045
0,048
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli neeligibile pentru investiia de baz
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
4.1
Construcii i instalaii
0,000
0,000
0,000
4.2
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000

0,248

0,056

Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:

3.6.

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj

0,000

0,000

01.04.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Utilaje fr montaj i echipamente de transport


0,000
0,000
Dotri
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 4 - cheltuieli neeligibile
0,000
0,000
Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
5.1
Organizare de santier
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

4.4
4.5
4.6

5.1.1
5.1.2
5.2

lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de


santier

din data de
TVA
Mii lei
0,000

01.04.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,991
0,863

0,000
0,000
0,000

0,000
4,424
3,852

0,000
0,991
0,863

cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru


controlul calitii lucrrilor de construcii

0,000

0,000

0,000

0,000

cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului,


urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor de construcii

0,000

0,000

0,000

0,000

prime de asigurare din sarcina autoritii contractante

0,000

0,000

0,000

0,000

alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii

0,000

0,000

0,000

0,000

cheltuieli conexe organizarii de santier


Comisioane, taxe
comisionul bncii finanatoare

4,424
3,852

cota aferent Casei Sociale a Constructorilor


0,572
0,128
0,000
0,572
0,128
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile
4,424
0,991
0,000
4,424
0,991
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli neeligibile pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654
lei/euro
din data de
01.04.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
6.1.
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
6.2.
Probe tehnologice si teste
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 6 - cheltuieli neeligibile

Studiu de fezabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

42/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli totale pentru obinerea i amenajarea terenului


n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

Specificatie

1.1
1.2

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000
0,000
0,000

din data de

TVA
Mii lei

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000
0,000
0,000

Obinerea terenului
0,000
Amenajarea terenului
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
1.3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 1 - cheltuieli totale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Deviz capitolul 2- Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4654 lei/euro din data de
01.04.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
2.1.
Alimentare cu apa
13,990
3,133
3,358
17,348
3,885
2.2.
Canalizare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3.
Alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4.
Alimentare cu agent termic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5.
Alimentare cu energie electrica
5,984
1,340
1,436
7,420
1,662
2.6.
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.7.
Alte tipuri de retele exterioare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.8.
Drumuri de acces
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.9.
Cai ferate industriale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.10.
Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli eligibile
19,974
4,473
4,794
24,767
5,547
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli totale pentru proiectare si asistenta tehnica
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

3.1.

3.2.

Specificatie
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice,
geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si
autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de
urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere
din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare,
gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si
adresa

Studiu de fezabilitate

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro

din data de

TVA
Mii lei

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro

1,563

0,350

0,375

1,938

0,434

1,944

0,435

0,000

1,944

0,435

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,144

0,256

0,000

1,144

0,256

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,600

0,134

0,000

0,600

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

43/57

Studiu de fezabilitate

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Ferma de legume in spatii protejate

6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului


Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea
0,000
0,000
0,000
Funciara
7. obtinerea avizului PSI
0,000
0,000
0,000
8. obtinerea acordului de mediu
0,200
0,045
0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
0,000
0,000
0,000
Proiectare si inginerie - total, din care:
3,510
0,786
0,842
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de
3,510
0,786
0,842
proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
0,000
0,000
0,000
b. studiu de fezabilitate
1,318
0,295
0,316
c. proiect tehnic
1,441
0,323
0,346
d. detalii de executie
0,375
0,084
0,090
e. verificarea tehnica a proiectarii
0,375
0,084
0,090
f. eleborarea certificatului de performanta energetica a
0,000
0,000
0,000
cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de
0,000
0,000
0,000
investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata
pentru constructii incepute si neterminate sau care
0,000
0,000
0,000
urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari,
consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetrii i
0,000
0,000
0,000
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
0,200
0,045
0,048
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
0,000
0,000
0,000
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea
memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare,
0,000
0,000
0,000
la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea
0,000
0,000
0,000
contractului de executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din
2,200
0,493
0,528
care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului n cazul
0,000
0,000
0,000
cnd aceasta nu intr n tarifarea proiectrii
2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea
contractant, autorizai conform prevederilor legale
2,200
0,493
0,528
pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i
instalaii
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 3 - cheltuieli totate
9,417
2,109
1,793
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli totale pentru investiia de baz
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Specificatie
Construcii i instalaii
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu
montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
Dotri
Active necorporale
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 4 - cheltuieli totale

Studiu de fezabilitate

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro
76,582
17,150
16,969
3,800

din data de

TVA
Mii lei
18,380
4,072

0,000

0,000

0,000
0,200
0,000
4,352

0,000
0,045
0,000
0,975

4,352

0,975

0,000
1,635
1,787
0,465
0,465

0,000
0,366
0,400
0,104
0,104

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,248
0,000

0,056
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,728

0,611

0,000

0,000

2,728

0,611

11,210

2,510

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
94,961
21,266
21,041
4,712

4,331

0,970

1,040

5,371

1,203

2,447
0,000
0,000
100,329

0,548
0,000
0,000
22,468

0,587
0,000
0,000
24,079

3,034
0,000
0,000
124,407

0,680
0,000
0,000
27,860

44/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate


Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli totale
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,893
0,200

Specificatie

5.1

din data de

TVA
Mii lei

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
1,107
0,248

Organizare de santier
0,214
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
5.1.1
0,893
0,200
0,214
1,107
de santier
5.1.2
cheltuieli conexe organizarii de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
5.2
Comisioane, taxe
5,340
1,196
0,000
5,340
comisionul bncii finanatoare
3,852
0,863
0,000
3,852
cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii
0,801
0,179
0,000
0,801
pentru controlul calitii lucrrilor de construcii
cota pentru controlul statului n amenajarea
teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor
0,114
0,026
0,000
0,114
de construcii
prime de asigurare din sarcina autoritii
0,000
0,000
0,000
0,000
contractante
alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile
0,000
0,000
0,000
0,000
legii
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
0,572
0,128
0,000
0,572
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli totale
6,233
1,396
0,214
6,447
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli totale pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt
6.1.
6.2.

Specificatie
Pregtirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 6 - cheltuieli totale

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

din data de

TVA
Mii lei
0,000
0,000
0,000

0,248
0,000
1,196
0,863
0,179
0,026
0,000
0,000
0,128
0,000
1,444

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

DEVIZUL obiectului: DO1 Sera legume - cheltuieli eligibile


n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro

din data de

TVA
Mii lei

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro

PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


1

Terasamente

Construcii: rezisten (fundaii, structur de


rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare,
compartimentri, finisaje)

3
4
5
6
7
8

Izolaii
Instalaii electrice
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI,
radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I

Studiu de fezabilitate

1,563

0,350

0,375

1,938

0,434

75,019

16,800

18,004

93,023

20,832

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
17,150

0,000
0,000
18,380

0,000
0,000
94,961

0,000
0,000
21,266

76,582

45/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate


PARTEA II - MONTAJ

Montaj utilaje i echipamente tehnologice


TOTAL II

16,969

3,800

4,072

21,041

4,712

16,969

3,800

4,072

21,041

4,712

6,778

0,970
0,548
0,000
1,518

1,040
0,587
0,000
1,627

5,371
3,034
0,000
8,405

1,203
0,680
0,000
1,882

100,329

22,468

24,079

124,407

27,860

PARTEA III - PROCURARE


1
2
3

Utilaje i echipamente tehnologice


Utilaje i echipamente de transport
Dotri
TOTAL III

4,331
2,447

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

DEVIZUL obiectului: DO1 Sera legume - cheltuieli totale


n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

4,4654

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro

din data de

TVA
Mii lei

01.04.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro

PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


1

Terasamente

Construcii: rezisten (fundaii, structur de


rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare,
compartimentri, finisaje)

3
4
5
6
7
8

Izolaii
Instalaii electrice
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI,
radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I

1,563

0,350

0,375

1,938

0,434

75,019

16,800

18,004

93,023

20,832

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
76,582

0,000
0,000
17,150

0,000
0,000
18,380

0,000
0,000
94,961

0,000
0,000
21,266

16,969

3,800

4,072

21,041

4,712

16,969

3,800

4,072

21,041

4,712

4,331
2,447
0,000
6,778

0,970
0,548
0,000
1,518

1,040
0,587
0,000
1,627

5,371
3,034
0,000
8,405

1,203
0,680
0,000
1,882

100,329

22,468

24,079

124,407

27,860

PARTEA II - MONTAJ
1

Montaj utilaje i echipamente tehnologice


TOTAL II

PARTEA III - PROCURARE


1
2
3

Utilaje i echipamente tehnologice


Utilaje i echipamente de transport
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Studiu de fezabilitate

46/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Fundamentarea bugetului indicativ:


Valorile estimate pentru lucrarile de constructie
Preturile care stau la baza intocmirii devizului general si a devizelor pe obiect s-au obtinut astfel:
Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza evaluarilor intocmite pe baza
antemasuratorilor si a cantitatilor de lucrari estimate si devize de oferta ale executantilor de constructii din
judetul Buzau, pentru investitii similare.
Indicatorii de pret/mp conform valori medii estimative Constructii :
Specificatie
Suprafata construita sera/solar

mp
1.200,00

Euro/mp
14

Euro
16,800

Ron
75,019

Valorile estimate pentru cheltuielile de proiectare


Preturile care stau la baza intocmirii devizului financiar pentru cheltuielile de proiectare au la baza urmatoarea
fundamentare:
Resurse umane
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic
Verificarea tehnica a proiectarii
Detalii de executie
Total

Nr.
Experti
1
1
1
1

Cost unitar
Euro/h
24.6
26.9
7.00
7.00

Nr. Ore
12
12
12
12
48

Cost total
(EUR)
295
323
84
84
786

Cost total
(RON)
1,318
1,441
375
375
3,510

Valorile estimate pentru achizitia de bunuri


Fundamentarea valorilor care compun bugetul indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (3 oferte) primite de la furnizori specifici, oferte care sunt atasate la studiul de fezabilitate.

6.

FINANAREA INVESTIIEI

Din valoarea total a investiiei de 37,361 euro, ajutorul public nerambursabil este de 17,646 euro.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Curs Euro / leu 4.4654 din data de 01.04.2014
Cheltuieli eligibile

Cheltuieli
neeligibile

Total

Eur
Euro
Ajutor public nerambursabil

17,646

Euro
17,646

Sursele de finantare pentru completarea


necesarului de finantare din care:
- autofinantare

7,951

7,951

- imprumuturi

11,764

11,764

TOTAL PROIECT

37,361

37,361

Studiu de fezabilitate

47/57

Studiu de fezabilitate
7.

Ferma de legume in spatii protejate

DATE PRIVIND FORA DE MUNC :

7.1 Total personal existent

din care personal de execuie

0 angajati(adminstrator)

0 angajati(administrator)

7. 2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei


Prin realizarea investitiei se va crea 1 loc de munca , din care personal de executie 1.
7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) ,
relevante pentru proiect
Managementul proiectului este asigurat de ctre administratorul Intreprinderii individuale , Ing. Ion Vasile , care
va asigura i administrarea activitatii agricole pe ntreaga perioada de implementare i monitorizare.
Nume, prenume: Ion Vasile
Functie n cadrul organizatiei: Administrator
Educatie si formare:
Absolvent al cursurilor de Masterat n cadrul Universitii de tiine Agronomice i Medicin Veterinar
Bucureti, Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Dezvoltare Rural, specializarea
Management i Dezvoltare Rurala , 2003-2006
Absolvent al Universitii de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti, Facultatea de
Management, Inginerie Economic n Agricultur i Dezvoltare Rural, specializarea Inginerie Economic n
Agricultur, 1997-2003
Experienta profesionala:
2006-2008, Inginer la S.R.L Fitosanis S.A
2008-2013, Inginer la SC Fructe legume.S.A.

Studiu de fezabilitate

48/57

Studiu de fezabilitate
II.

Ferma de legume in spatii protejate

PRILE DESENATE

- Plan de amplasare n zon

Studiu de fezabilitate

49/57

Studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

50/57

Studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

51/57

Studiu de fezabilitate
III.

Ferma de legume in spatii protejate

PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale


(Anexe C)
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 166,832 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare;
Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei;
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus ;
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza;
Activitatea principala previzionata prin proiect, este: cultivarea legumelor in sera/solar tomate,
castraveti si spanac;
Capacitatea serei/solar este de 1.200,00 mp. Sera/solar de legume va asigura conditii optime pentru
cultivarea legumelor pe toata perioada anului.
In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din comercializarea legumelor
(tomate, castraveti si spanac) cultivate in sera/solar;
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia lucrarilor si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 60 zile de la depunerea cererii de plata si pana la
primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului
nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de
plata.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

INCASARI:

Capitolul Aport propriu- Pentru sustinerea activitatii din perioada de implementare, in anul 1 este
necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 35,505lei, aport care va fi recuperat dupa primirea
ajutorului nerambursabil si in perioada de functionare a proiectului.
Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia.
Capitolul Credite contractate cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in
valoare de 52,531 lei.
Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la
finantator.
PLATI :
Capitolul credite contractate se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si
dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o
perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anul de implementare nu
se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia.
Tablou de rambursare a creditului
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Studiu de fezabilitate

11764
52,531
8
72
12

EUR
LEI
%
luni
luni

52/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Anul 4
de
progno
za

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Anul

Studiu de fezabilitate

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876

0
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
344
339
333
327
321
315
309
304
298
292
286
280
274
268
263
257
251
245
239
233
228
222
216
210
204
198
193
187
181
175
169
163
158
152
146
140
134
128

0
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
1.226
1.220
1.214
1.208
1.202
1.197
1.191
1.185
1.179
1.173
1.167
1.162
1.156
1.150
1.144
1.138
1.132
1.126
1.121
1.115
1.109
1.103
1.097
1.091
1.086
1.080
1.074
1.068
1.062
1.056
1.051
1.045
1.039
1.033
1.027
1.021
1.016
1.010
1.004

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
52.531
52.531
52.531
52.531
52.531
52.531
52.531
52.531
52.531
52.531
52.531
52.531
51.655
50.780
49.904
49.029
48.153
47.278
46.402
45.527
44.651
43.776
42.900
42.025
41.149
40.274
39.398
38.523
37.647
36.772
35.896
35.021
34.145
33.270
32.394
31.519
30.643
29.768
28.892
28.017
27.141
26.266
25.390
24.514
23.639
22.763
21.888
21.012
20.137
19.261
18.386

53/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Anul 5 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
52.531

TOTAL

123
117
111
105
99
93
88
82
76
70
64
58
53
47
41
35
29
23
18
12
6
14.534

998
992
986
981
975
969
963
957
951
946
940
934
928
922
916
911
905
899
893
887
881
67.065

17.510
16.635
15.759
14.884
14.008
13.133
12.257
11.382
10.506
9.631
8.755
7.880
7.004
6.129
5.253
4.378
3.502
2.627
1.751
876
0
0

Capitolul Plati legate de proiect FEADR cuprinde achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in
valoare de 162,980 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare
costul creditului).
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
INCASARI:
Incasarile din activitatea de cultivare legume in spatii protejate reprezinta incasarile aferente
vanzarii productiei obtinute: tomate, castraveti si spanac. Suprafata de cultivare = 1.000 mp.
Estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza urmatorii parametri tehnologici:
Parametrii tehnologici de productie

UM

Spanac

Tomate

Castraveti

Suprafata totala

mp

1200

600

600

Cicluri de productie

cicluri/an

Productivitate medie

kg/mp/luna

Perioada de recoltare

luni

Productie anuala totala

kg/an

2400

7200

12000

Cultura de castraveti si tomate va fi infiintata in cultura succesiva dupa desfiintarea culturii de spanac.
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agrcola se prezinta astfel:
Nr.
Crt.

Categoria

Pret in
LEI/UM

UM

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

7,200
12,000
2,400

7,200
12,000
2,400

7,200
12,000
2,400

Vanzari fizice previzionate


1

Tomate

Kg

Castraveti

Kg

Spanac

Kg

7,200
12,000
2,400

7,200
12,000
2,400

Vanzari valorice previzionate


1

Tomate

3,00

LEI

Castraveti

2,50

LEI

Spanac

4,50

Incasari din activitatea agricol

Studiu de fezabilitate

LEI

21,600
30,000
10,800

21,600
30,000
10,800

21,600
30,000
10,800

21,600
30,000
10,800

21,600
30,000
10,800

LEI

62,400

62,400

62,400

62,400

62,400

54/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

PLATI :
Capitolul credite contractate se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru
cofinantarea proiectului de investitii, conform graficului de rambursare prezentat la linia 17 pentru anul de
implementare.
Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de intreprinderea individuala
pentru achizitionarea materiilor prime si materialelor necesare in desfasurarea activitatii agricole de cultivare a
legumelor in sera/solar: rasaduri, dezinfectanti, material de sustinere, fertilizanti, tratament daunatori,
ambalaje, carburant etc.
Costurile anuale pentru materii prime i materiale sunt prezentate n urmatoarele tabele:
Pret
unitar (TVA
inclus)
LEI/UM
23.34

Plati totale
anuale
LEI/UM
56

UM

Consumuri unitare

Consumuri
anuale

Samanta spanac

kg

2g/mp

Dezinfectanti sol

70 l/1000 mp

84.00

13.5

1,134

Fertilizanti, tratament daunatori

aprox.2 l solutie/500
mp

5.00

30

150

Consum carburant

aprox 1.8l/h

9.00

6.3

57

Materii prime, materiale

Total plati cu materii prime si materiale

1,397
Pret unitar
(TVA inclus)
LEI/UM
1

Plati totale
anuale
LEI/UM
1,500

UM

Consumuri unitare

Consumuri
anuale

Rasad tomate

buc

2,5 plante/mp

1,500

Sfoara sustinere

kg

1kg echivalent a 1600 ml

15

38

Folie neagra mulcire

kg

aprox. 35 kg (echivalentul a
2400 ml)
aprox. 3 litri solutie/500 mp

35

12

420

Materii prime, materiale

Fertilizanti, tratament daunatori

30

120

200

1.5

300

Ambalaje

buc

capacitate ladita -10 kg/buc

Sarma sustinere

kg

10 randuri/50 m/rand
aproximativ 2 Kg

12

aprox 1.8l/h

6.3

28

Consum carburant

Total plati cu materii prime si materiale

Materii prime, materiale

2,418
Pret
Consumuri unitar (TVA
anuale
inclus)
LEI/UM
1,320
1

Plati totale
anuale
LEI/UM

UM

Consumuri unitare

Rasad castraveti

buc

2.2plante/mp

Sfoara sustinere

kg

1kg echivalent a 1600 ml

2.50

15

38

Folie mulcire neagra

kg

35.00

12

420

aprox. 35 kg (echivalent a
1000 ml)
aprox.3 l solutie/500 mp

4.00

30

120

buc

capacitate 10 kg/buc

200.00

1.5

300

aprox 1.8l/h

4.50

6.3

28

Fertilizanti, tratament daunatori


Ambalaje
Consum carburant

Total plati cu materii prime si materiale

Studiu de fezabilitate

1,320

2,226

55/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 17,100lei/an.


Personal
Muncitor

Nr. pers.

Costuri salariale lunare,


inclusiv contributii la asigurari
sociale

1
Total plati cu personalul

1,425

Plati totale anuale


LEI/UM
17,100
17,100

Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 4,620 lei/an.


Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole
Cheltuieli cu asigurarile
Cheltuieli cu distributia produselor
Cheltuieli administrative
Total alte plati

Plati totale
anuale
LEI
1,620
1,200
1,800
4,620

Alte plati contine valorile aferente impozitelor si taxelor locale, cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala, TVA-ului de plata in urma realizarii situatiei lunare a incasarilor si platilor din cadrul
serei, impozitul pe venit net, in valoare de: 12,947 lei.
Impozite si taxe locale
Impozite si taxe locale
Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala
TVA
Impozit pe venit net
Total alte plati

Plati totale anuale


LEI
1,155
5,059
3,132
3,601
12,947

Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie;


Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la 5,5% pentru
CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3% pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale).
Intreprinderea individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform legislatiei in
vigoare.
Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii si a
echipamentelor achizitionate

Studiu de fezabilitate

56/57

Studiu de fezabilitate

Ferma de legume in spatii protejate

9.3 Indicatori financiari


Calculul indicatorilor financiari pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate releva sustenabilitatea i
viabilitatea investitiei . Prognozele au fost calculate pe o perioada de 5 ani , dup finalizarea investitiei .

Nr.crt.
1
2
3

INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,


intreprinderi familiale, persoane fizice
Total an
Total an
Total an
Total an
Anul
1
2
3
4
UM
Specificatie
Valoare
Valoare investitie(Vi)= valoarea
totala a proiectului fara TVA
Durata
de
recuperare
a
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
mai mare sau egal cu 1.2

LEI

135.952

ANI

2.0025

Numeric

Rata de actualizare

Valoare actualizata neta (VAN)


- trebuie sa fie pozitiva

LEI

Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei - trebuie sa
fie pozitiv

LEI

Studiu de fezabilitate

2,42

2,57

2,74

Total an
5

2,94

3,16

65.402

76.133

8%
353,019

38.250

46.460

55.511

57/57