Sunteți pe pagina 1din 75

STUDIUDEFEZABILITATE

PROIECTMODEL Ferm de legume in spatii protejate

Solicitant:

PopescuIulianntreprindereIndividuala
Adresa: Comuna Mrcineni, Judetul Buzu Reprezentant:Popescu Iulian Tel./Fax: 0731.000.000 Email: solicitant_potential@yahoo.com

Studiu de fezabilitate

pagina 1 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Foaie de capat

S.C. PROIECTANT GENERAL S.R.L.


Echipa de proiect Sef de proiect Proiectat Desenat Nume Semnatura

Studiu de fezabilitate

pagina 2 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Continutul cadru al studiului de fezabilitate - pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montajI Partile scrise .................................................................................................................................... 4 1. Date generale ............................................................................................................................... 4 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia ................................... 4 1.2 Scurt istoric al solicitantului .................................................................................................. 4 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ................................................................................... 4 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului .............................................. 4 2. Descrierea proiectului .................................................................................................................. 5 2.1 Denumirea investiiei ............................................................................................................. 5 2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc) ...................................................... 5 2.3 Obiectivele investitiei/prioritati ............................................................................................. 5 2.4 Descrierea investitiilor ........................................................................................................... 9 2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei .......................................................... 12 2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor. ...................................... 13 2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului ........................... 13 2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. .................................................................................................... 16 3. Date tehnice ale investitiei ......................................................................................................... 20 3.1 Date generale ....................................................................................................................... 20 3.2 Caracteristicile principale ale construciilor ........................................................................ 20 3.3 Structura constructiv .......................................................................................................... 22 3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare, etc) ................................................................................................................................................... 24 3.5 Instalaii aferente construciilor .......................................................................................... 25 3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora ................................................................ 27 3.7 Avize i acorduri .................................................................................................................. 28 3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/ dotarile ................................. 28 4. Durata de realizare (luni) i etape principale ............................................................................. 35 5. Costul estimativ al investiiei..................................................................................................... 46 6. Finanarea investiiei .................................................................................................................. 54 7. Date privind fora de munc ...................................................................................................... 54 7.1 Total personal existent: 0 angajati .......................................................................................54 7.2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei .................................... 54 7.3 Responsabil legal ................................................................................................................. 55 II Prile desenate ........................................................................................................................... 56 III Proiectii financiare si indicatori financiari ............................................................................... 69 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1 si 2 de implementare ................................... 69 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ........................................................ 72 9.3 Indicatori financiari ............................................................................................................. 75

Studiu de fezabilitate

pagina 3 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

I Prile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Popescu Iulian Intreprindere Individuala. Sediul social: Comuna Maracineni, Judetul Buzau Cod unic de inregistrare: 13080320 Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/18.01.2013

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea Individuala Popescu Iulian a fost infiintata in anul 2013. Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati)

tuberculilor cod CAEN 0113.

Activitatea principala a solicitantului este:Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix 1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati TOTAL

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RONNu este cazul

Bucati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

TERENURI Nr.crt Amplasare Judet/Localitate Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta Valoarea contabila - LeiRegim juridic Proprietate Popescu Iulian Intreprindere Individuala conform Contractului de vanzare cumparare nr. 59/04.02.2013

1.

Comuna Maracineni, Judetul Buzau

2.000 mp Teren arabil

1.000 Lei

Studiu de fezabilitate

pagina 4 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investiiei
Ferma de legume in spatii protejate

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)


S.C. Proiectant General S.R.L.
Sediu social: Str. Mihai Eminescu, nr.18, Bucuresti Tel/Fax : 021.000.000; 031.000.000; office@proiectant_general.ro Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Data intocmirii studiului de fezabilitate: 17.05.2013 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013) Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR pentru Ferma de legume in spatii protejate.

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati


se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare, etc. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate are drept scop infiintarea, in comuna Maracineni, judetul Buzau a unei ferme de legume in spatii protejate, a carei capacitate va fi de 1.000 mp. Soiurile de legume cultivate in sera sunt: tomate, castraveti si salata verde cultivate in sistem conventional. Investitia este structurata astfel: Sera de legume, formata din 2 module, structura metalica, acoperita cu policarbonat si folie triplustrat, dotata cu sisteme de irigatii prin picurare, instalatie de incalzire, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie si incalzire, instalatiile necesare asigurarii utilitatilor obiectivului. Suprafata construita = 1.000 mp

Fig.1 Model sera modulara

Spatiu de depozitare dimensionat pentru depozitarea productiei timp de 2-3 zile; Suprafata construita = 37,45 mp Platforme, spatii verzi, bazin retentie vidanjabil Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; Pentru alimentarea cu apa a fost prevazut un put forat; Achizitionarea de echipamente necesare in fluxul de productie: motosape, transpaleti manuali, cantar.

Studiu de fezabilitate

pagina 5 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul agricol vegetal, respectiv Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole. Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel: Obiectiv general Cresterea competitivitatii Popescu Iulian Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai

buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de legume moderne, realizata cu o tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, sisteme de irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori: o Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la castraveti si 12 plante/mp/ciclu la salata verde (productivitatea/mp/ciclu variaza in functie de soiul de legume cultivat); Obtinerea unor randamente de productie sporite, produse cu valoare adaugata mare si de calitate superioara, ca urmare a adoptarii unei solutii de cultivare in spatii protejate si echipamente Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca - in acest sens intreprinderea individuala va crea un loc de munca;

performante: sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii, etc; o o

Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o noiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar;
In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma i culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare i prezentare) ale acestora; Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc i standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in funcie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

De asemenea, proiectul propus de Popescu Iulian Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza: Obiective specifice: Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei,

ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
Popescu Iulian Intreprindere Individuala va aplica in sera de legume tehnologii si procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic; Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu generatoare de aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a

legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune; o Dupa realizarea proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a valorifica oportunitatile de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei: cultivarea de patrunjel, ceapa verde, spanac, etc.;

Studiu de fezabilitate

pagina 6 din 75

Studiu de fezabilitate o

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea comercializa legume in acea perioada a anului (lunile decembriemartie) caracterizata de existenta unei oferte reduse de produse proaspete.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si instalatii nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel: o Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare a aerului, de incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc); Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a legumelor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat cu cantar si transpaleti manuali). Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de legume ca urmare a infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de intreprinderea individuala in perioada de functionare se regasesc in urmatorul tabel: Anul 1 Venituri din productia vanduta (Lei) Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole. o

134.400

134.400

134.400

134.400

134.400

In mod evident, cultivarea legumelor, precum si sortarea, ambalarea, manipularea si depozitarea in cadrul unitatii, gestionarea duratei de stocare si a perioadei de garantie astfel incat legumele obtinute sa ajunga pe masa consumatorilor in cele mai bune conditii, reprezinta o activitate care aduce valoare adaugata. Mai mult decat atat, cererea de produse alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai mare.

Dupa implementarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale. Obiective operationale Obiective de ordin tehnic o Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna). Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu legume (transpaleti manuali), echipamente pentru desfacerea productiei (cantar), utilaje pentru pregatirea terenului (motosape manuale), etc. La infiintarea culturilor de tomate se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

Obiective de ordin economico-financiar o

Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, prin orientarea spre cultivare de legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune.

Studiu de fezabilitate

pagina 7 din 75

Studiu de fezabilitate o o

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu o

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.
Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului. Spatiul de depozitare va permite intretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvata, fiind proiectat astfel incat sa se evite formarea de condens si mucegaiurile de suprafete si sa se excluda contaminarea produselor alimentare depozitate.

o o

Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei


Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de 2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp. Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie. Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:
Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata tomate Cicluri de productie Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) Perioada de recoltare Productie totala ciclul I Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) Perioada de recoltare Productie totala ciclul II Productie totala anuala Tomate 500 2 3 4 6.000 2,5 3 3.750 9.750

mp cicluri/an kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/an

Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata castraveti Cicluri de productie Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) Perioada de recoltare Productie totala ciclul I Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) Perioada de recoltare Productie totala ciclul II Productie totala anuala

Castraveti 500 2 6 4 12.000 5 4 10.000 22.000

mp cicluri/an kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/an

Studiu de fezabilitate

pagina 8 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Salata verde va fi cultivata printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an:


Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala salata verde Cicluri de productie Productivitate medie ciclu I (oct - dec) Perioada de recoltare Productie totala ciclul I Productivitate medie ciclu II (ian - mar) Perioada de recoltare Productie totala ciclul II Productie totala anuala Salata verde 1.000 2 12 1 12.000 12 1 12.000 24.000 mp cicluri/an buc/mp luni buc/ciclu buc/mp luni buc/ciclu buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei: Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului) Denumirea culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 9.750 9.750 9.750 9.750 Tomate kg 22.000 22.000 22.000 22.000 Castraveti kg Salata verde buc 24.000 24.000 24.000 24.000

Anul 5 9.750 22.000 24.000

*** Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru

termofile si criofile, productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de investitie fiind: Nr. crt 1. 2. Legume Tomate Castraveti Potential agricol Comuna Maracineni (Kg/ha) 108.000 240.000

determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii n exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Maracineni din judetul Buzau are potential ridicat pentru cultivarea legumelor

2.4 Descrierea investitiilor


Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitarveterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice: indeplinirea standardelor pentru laptele crud). Pentru proiectele care prevad modernizari/extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:
Investitia /utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde Valoare Lei Standardul la care se face adaptarea Termenul de gratie al standardului Termenul de realizare a investitiei *

Nu este cazul. Proiectul se refera la infiintarea unei sere de legume. * Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea termenului de gratie al standardului.

Studiu de fezabilitate

pagina 9 din 75

Studiu de fezabilitate BUGETUL INDICATIV

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121 Cheltuieli Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile EUR 1 2 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL Verificare actualizare ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0 0 0 3.300 2.998

Cheltuieli neeligibile EUR 3 0 0 0 0 0 0

Total EUR 4 0 0 0 0 3.300 2.998

200 0 200 328 0 328 1.470 0 1.470 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 8% 43.073 0 43.073 43.073 0 43.073 28.873 0 28.873 200 0 200 12.550 950 500 0 0 0 0 0 0 0 629 400 400 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.633 0 0 0 4.633 0 0 12.550 950 500 0 0 0 0 0 0 0 5.262 400 400 0 4.862 0 0

0 0 0 0 0 0 50.000 4.633 54.633 Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila 0 0

Studiu de fezabilitate

pagina 10 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121 Cheltuieli Cheltuieli Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile EUR EUR 1 2 3 TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 50.000 Valoare TVA 11.866 Total general inclusiv TVA 66.499 Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului VALOAREA PROIECTULUI Justificativ Curs EUR LEI EUR VALOARE TOTALA 288.407 66.499 VALOARE ELIGIBILA 216.850 50.000 VALOARE NEELIGIBILA 71.557 16.499 Cheltuieli Cheltuieli Plan financiar eligibile neeligibile Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare 20.000 nationala) Cofinantare privata, din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contributie publica Avans solicitat Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 30.000 30.000 50.000 10.000 50% 16.499 16.499 16.499

Total EUR 4 50.000 11.866

17.05.2013 4,3370

Total 20.000 46.499 16.499 30.000 66.499

40% Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

Studiu de fezabilitate

pagina 11 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Necesitatea investitiei porneste de la un adevar bine cunoscut si anume faptul ca legumele au constituit si
constituie un aliment esential in hrana oricarei persoane, datorita insusirilor senzoriale deosebite si elementelor nutritive pretioase pe care le contin. O particularitate a legumelor rezida in faptul ca majoritatea pot fi utilizate in alimentatie in stare proaspata ca atare, precum si in diferite preparate culinare sau sub forma conservata. Putem spune ca nu exista meniu in care legumele sa nu intervina intr-o proportie, uneori destul de ridicata. Situatia sectorului legumicol din Romania:

Perioada inainte de anul 1989 se caracterizeaza prin:


o o Statul era principalul valorificator de produse horticole, care dicta preturile in avantajul intreprinderilor de stat, impunea contractarile obligatorii pentru gospodariile populatiei; Lipsa oricarei concurente si a mecanismului de piata determina vanzarea i cumpararea in conditii impuse. In primii ani dupa 1990, Romania s-a confruntat cu o situatie in aparenta paradoxala. Desi dispunem de un important potential de productie horticola, piata romaneasca este dominata de legume si fructe din import, chiar si in sezonul de producere a acestora. Din datele furnizate de Societatea Romana a Horticultorilor (SRH), rezulta ca aceste importuri depasesc anual 100 milioane USD, suma care nu include produsele exotice pe care este normal si necesar sa le aducem din tarile de origine. Astfel, la produsele de depozit (ceapa, radacinoase, varza) importurile detin cea mai mare pondere. Grav este ca piata este acaparata de importatori si la legumele proaspete - tomate, ardei, castraveti, mazare etc. Cauzele acestei situatii sunt determinate de degradarea sistemului horticol, vechile structuri de productie au disparut si nu au aparut altele viabile.

Perioada dupa anul 1990 este caracterizata prin:


o

Ca urmare a investitiilor realizate cu sprijinul financiar acordat in perioada de pre-aderare prin Programul SAPARD, au fost modernizate 16 sere pe o suprafata de 1,432 ha si s-au construit 71 sere noi pe o suprafata de 16,689 ha, insa nu s-a reusit decat intr-o mica masura adaptarea exploatatiilor horticole la nevoile actuale ale pietei. In Romania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul productiei agricole fata de media Uniunii Europene, insa productia este mult mai fluctuanta ca in Uniunea Europeana. Productia locala este una foarte fragmentata, venind in proportie de 90% de la gospodarii private si numai 10% de la ferme si companii. Romania poate produce anual cca. 4.900.000 tone legume si fructe, din care legume 45%, struguri pentru masa 15% i fructe 40%. Din punct de vedere al suprafetei, sectorul privat controleaza cea mai mare parte a cca. 98% restul fiind in administrarea statului prin statiunile de cercetare sau ADS. Fata de tarile din Europa Centrala si de Est, Romania se situeaza pe locul trei in privinta suprafetei totale cultivate. Aceasta o plaseaza cu mult inaintea urmatoarelor clasate (Ungaria, cu circa 140.000 ha), dar cu mult in urma ocupantelor primelor poziii, respectiv Rusia, cu 5 milioane ha, i Polonia, cu un milion de hectare cultivate cu legume. O analiza a pietei demonstreaza ca importurile de legume s-au dublat in ultimii 5 ani, importul de legume facandu-se mai degraba din motive de suplinire a cererii decat pentru a aduce ceva ce nu se cultiva local. Astfel, cel mai des se importa legume roii, cartofi si ceapa care impreuna constituie 50% din importul de legume al tarii. Potrivit datelor Institutului Naional de Statistica, consumul de legume pe cap de locuitor este la un nivel rezonabil. Se manifesta o tendinta de crestere, de la 151,1 kg n anul 2001, la circa 230 kg in prezent. Astfel, consumul pe cap de locuitor este de circa 1,3 ori mai mare decat cel din Bulgaria i de 1,7 ori mai mare decat in Ungaria. Datele statistice indica faptul ca principalele legume produse in Romania, in ordinea

cantitatii, sunt cartofii, urmati de varza, rosii, sfecla-de-zahar, pepeni, ceapa si castraveti si ardei.

Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Popescu Iulian Intreprindere Individuala din judetul Buzau, solicitantul propunandu-si infiintarea unei sere de legume (tomate, castraveti si salata verde) si a unui spatiu de depozitare a acestora, care sa asigure imbunatatirea pagina 12 din 75 Studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

calitatii sectorului legumicol atat la nivel judetean cat si national, oferind consumatorilor legume proaspete, cu o valoare alimentara ridicata. Oportunitatea este data de programul FEADR prin Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care incurajeaza si ajuta prin cofinantare investitiile din domeniul exploatatiilor legumicole. Acest ajutor vine in intampinarea nevoilor intreprinderii individuale de a reusi sa-si construiasca o sera de legume care utilizeaza tehnologii de cultura moderne pentru realizarea de produse corespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate. Implementarea proiectului prin atragerea de fonduri nerambursabile va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare a investitiei mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitie ar fi fost realizat integral din surse proprii ale solicitantului.

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
Caracteristici generale ale pietei produselor Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent. De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a productiei de tomate, cea mai mare scadere din perioada 2006-2011, dar incepand cu anul 2010 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara crestere comparativ cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de 15,6% raportata la anul 2010. Aceast evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la hectar, care a urmat aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2007 (18,3%), pentru ca incepand din 2010 sa inregistreze crestere. Productivitate medie la hectar inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu anul 2006, reflectndu-se in acealsi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011. Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri. Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata romaneasca. In primul rand, se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special cand vine vorba despre produsele de sezon. Gustul acestora determina adesea consumatorii sa aleaga legumele romanesti in detrimentul celor importate si sa reduca sau chiar sa evite consumul anumitor produse in extrasezon (de exemplu rosiile in timpul iernii).

Sursa: Institutul National de Statistica

Sursa: Institutul National de Statistica

Studiu de fezabilitate

pagina 13 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care include un consum mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 7% in 2011 comparativ cu anul 2009. Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca materii prime principale rasaduri, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite, cutii, etichete), consumabile, etc. Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor. Necesarul de material biologic pentru cultivarea serei este de aproximativ 2.500 bucati rasaduri tomate/an, 1.800 buc. rasaduri castraveti, 24.000 buc rasad salata verde/an. Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii: pret termen de livrare termene si modalitati de plata nivelul calitativ al produselor
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii prime/materialeauxiliare /produse servicii SC RASADURI SRL SC MATERIAL BIOLOGIC LEGUME SRL SC TRATAMENTE SERE SRL SC FOLII POLIETILENA SRL, Alti furnizori material auxiliare TOTAL Adresa Produs furnizat Cantitatea aproximativa 4.300 buc/an 24.000 buc/an 91 l/an Valoare aproximativa -Lei3.940 7.200,00 471,00 5.915,00 17.526,00 % din total achizitii 22,48% 41,08% 0,03% 33,75% 100,00%

Buzau Buzau Buzau Bucuresti

Rasad Rasad Dezinfectanti sol, fertilizanti Tratament daunatori Folie plastic, sfoara, alte materiale

Politica si piata de desfacere. Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie. Zona geografica vizata pentru desfacerea produselor o reprezinta regiunea Sud si Bucuresti - Ilfov (judetul Buzau, Mun. Bucuresti). Lant de distributie pentru desfacerea produselor: Distribuitori specializati Productor (II) Magazine specializate Asociatii de producatori Consumator final

Studiu de fezabilitate

pagina 14 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Nr. crt 1. 2. 3. 4. TOTAL

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Valoare aproximativa Client (Denumire si adresa) -LeiSC APROZAR SRL, Buzau 35.000,00 SC SUPERMARKET SRL, Buzau 14,400,00 SC HIPERMERKET SRL, Bucuresti 45.000,00 SC PROCESATOR DE LEGUME SRL, Buzau 40.000,00

% din vanzari 26,04% 10,71% 33,48% 29,77% 100,00%

Pe termen scurt Intreprinderea Individuala intentioneaza sa inchirieze o masina de transport specializata, astfel incat distributia sa se realizeze cu precadere catre consumatorii finali, prin forte proprii de desfacere si mai putin prin intermediul distribuitorilor. Pe termen lung, II isi va dezvolta strategia de marketing, indreptandu-se catre clienti din zone unde aceste produse sunt vandute la preturi mai mari decat in alte regiuni unde exista supraproductii. Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste desfacerea produselor, cererea pentru legumele obtinute in sistem clasic, pe substrat natural (sol) existand practic din abundenta pe piata. Analiza concurentei Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si concurenta cu care se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal de mici producatori locali. Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt: Nr. crt. 1. 2. 3. Firma Ioana Rosioara PFA Asociatia Familiala Familia SC Fructe si Legume SRL Judet Buzau Buzau Buzau

Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni mai intensa, iar in acest context solicitantul isi va asigura o baza de clienti solida prin calitatea legumelor sale. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari. In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta neaparat un impediment, tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. Cheia succesului consta in seriozitatea vanzatorului si calitatea produselor sale. Strategia de piata Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc). Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza: Produsul oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi.

Pretul diferentierea preturilor se va realiza in functie de sezon, adica mai mari in extra sezon i adaptate la piata in perioadele de sezon. In acelasi timp, produsele de calitate superioara sau care ofera un avantaj comparativ cu concurenta (de exemplu sunt curatate, cantarite si ambalate), pot fi vandute la un pret mai mare. Distributia pentru asigurarea valorificarii produselor, solicitantul va apela la inchirierea unei masini de transport cu temperatura controlata. Cu ajutorul acesteia, legumele isi pastreaza proprietatile mai bine, ajungand la punctul de livrare in conditii bune.

Studiu de fezabilitate

pagina 15 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Promovarea solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este valabila si reciproca un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane, indepartandu-le definitiv de respectivul producator.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele specifice EG1 Proiectul respecta: conformitatea cu obiectivul general al cresterea msurii: Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de legume moderne, realizata cu o tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, sisteme de irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii

a)

competitivitatii sectorului agricol printro utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare
i cu cel puin unul din obiectivele specifice:

factori:
o o

cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, va fi posibila ca urmare a adoptarii unei solutii
de cultivare in spatii protejate si achizitionarii de echipamente performante: sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii, etc. Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca - in acest sens intreprinderea individuala va crea un loc de munca.

Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la castraveti si 12 plante/mp/ciclu la salata verde (productivitatea/mp/ciclu variaza in functie de soiul de legume cultivat); Obtinerea unor randamente de productie sporita, produse

Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare - in cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma i culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare i prezentare) ale acestora.
Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc i standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in funcie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

Studiu de fezabilitate

pagina 16 din 75

Studiu de fezabilitate a) Introducerea i de

__

_Ferma de legume in spatii protejate

dezvoltarea noi, produciei, profilului, calitii a

tehnologii i procedee diversificarea ajustarea nivelului produciei i la

Popescu Iulian Intreprindere Individuala va aplica in sera de legume tehnologii si procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic; o Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu generatoare de aer cald,

cerinele pieei inclusiv celei ecologice, precum i producerea i utilizarea de energie din surse regenerabile; o

tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune;

sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura desfasurarea procesului

In urma implementarii proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a-si asigura valorificarea oportunitatilor de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei: cultivarea de salata verde, patrunjel, ceapa verde, etc.; Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea comercializa legume in acea perioada a anului (lunile decembriemartie) caracterizata de existenta unei oferte reduse de produse proaspete.

b)

Adaptarea la

exploataiilor

standardele comunitare;

Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si instalatii nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel: o o Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare a aerului, de incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc); o Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a legumelor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat cu cantar si transpaleti manuali).

c)

Creterea

veniturilor exploataiilor agricole sprijinite;

Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de legume ce va conduce la diversificarea activitatii intreprinderii, ca urmare a infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de intreprinderea individuala in perioada de functionare se regasesc in urmatorul tabel: Anul 1 lei 134.400 Anul 2 lei 134.400 Anul 3 lei 134.400 Anul 4 lei 134.400 Anul 5 lei 134.400

Studiu de fezabilitate

pagina 17 din 75

Studiu de fezabilitate d) Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea ncurajrii fenomenului de asociere.

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate performantei generale se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice EG2 - Proiectul s fie n acord cu: a) potenialul agricol al zonei20 i b) s demonstreze mbuntirea performanei generale a exploataiei agricole la data drii n exploatare a investiiei: Obiectivele urmarite prin proiect

EG2

privind

imbunatatirea

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu potentialul agricol al zonei, legumele cultivate de Popescu Iulian Intreprindere Individuala corespund zonei cu potential ridicat. b) Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole. Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu legume (transpaleti), un cantar pentru cantarirea produselor, doua motosape pentru pregatirea terenului de cultivare, care implicit vor duce la cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, imbunatatirea conditiilor de lucru. Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).

Obiective tehnice: - achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, echipamente etc, care determin creterea productivitii muncii, mbuntirea calitii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, mbuntirea condiiilor de lucru; - construirea i/sau modernizarea cldirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitii cu standardele comunitare;

- diversificarea produciei n funcie de cerinele pieei, realizarea de noi produse i introducerea de noi tehnologii . Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de producie i creterea rentabilitii economice a exploataiei agricole;

Nu este cazul. La infiintarea culturilor de tomate se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole. Nu este cazul.

- creterea valorii adugate brute (VAB ) a exploataiei agricole.

Studiu de fezabilitate

pagina 18 din 75

Studiu de fezabilitate Obiectivele generale si obiectivele specifice

__ Obiectivele urmarite prin proiect

_Ferma de legume in spatii protejate Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune. Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei. Nu este cazul.

- creterea viabilitii economice.

Obiective de mediu - reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o mai bun gestionare a deeurilor rezultate din activitatea de producie; - reducerea emisiilor de amoniac (i a altor gaze), n special n exploataiile de cretere a animalelor prin respectarea standardelor sanitarveterinare, de igien i de bunstare a animalelor;

Nu este cazul

- asigurarea respectrii cerinelor fitosanitare, ecologice etc.;

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

- creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil i mbuntirea eficacitii folosirii acestora.

Nu este cazul

* In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de producie i creterea rentabilitii economice a exploataiei agricole; creterea valorii adugate brute (VAB) a exploataiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora este necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor obiective. * In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul indicativ si se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile competente de mediu.

Studiu de fezabilitate

pagina 19 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

3. Date tehnice ale investitiei 3.1 Date generale 3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare
Investitia va fi amplasata in regiunea 2 Sud-Est, judetul Buzau, localitatea Maracineni. Terenul pe care va fi amplasata investitia, in suprafata de 2.000 mp, este situat in extravilanul localitatii Maracineni, este proprietatea Popescu Iulian Intreprinderii Individuale. Folosinta actuala a terenului (cf. C.U) este teren arabil. Destinatia terenului (cf. C.U) este: Infiintare ferma de legume in spatii protejate.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune

Constructia se va amplasa pe un teren fara declivitati majore. Amplasarea obiectelor pe planul general va respecta in principiu amplasarea propusa in plansa A1-Plan general. Geomorfologic. Amplasamentul cercetat este situat in zona inalta de campie, la intersectia cu zona de trecere de la lunca la campia inalta. Geologic terenul este constituit din depozite cuaternare de natura eoliana (prafuri argiloase leossoide) si aluvionara (prafuri, argile, nisipuri). Hidrogeologic amplasamentul studiat se caracterizeaza prin prezenta unei panze de apa subterana, cantonata la adancimi cca. 6,50 m fata de cota terenului (din fantanile din zona).

Seismic, comuna Maracineni prezinta gradul VIII de intensitate seismica, conform STAS 11100/1/1993, o

perioada de colt de Tc = 1,0 sec si o acceleratie orizontala de ag = 0,24g, pentru o perioada IMR = 100 ani, conform Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri indicativ P-1001/2006.

Adancimea limita de inghet, pentru comuna Maracineni este de 1,00 m, conform STAS 6054/1977.

3.2 Caracteristicile principale ale construciilor


Investitia propusa se imparte in 3 obiecte principale, astfel: OBIECTUL 1- SERA OBIECTUL 2- ANEXA DEPOZITARE OBIECTUL 3- PLATFORME AUTO PIETRIS La acestea se adauga: RETELE EXTERIOARE AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Studiu de fezabilitate

pagina 20 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de legume in spatiu protejat intruneste urmatoarele suprafete: Denumire Suprafata teren Suprafata construita sera Suprafata construita anexa depozitare Total suprafata construita Total suprafata construita desfasurata Suprafata (mp) 2.000 mp 1.000 mp 37,45 mp 1.037,45 mp 1.037,45 mp

OBIECTUL 1- SERA Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 10,00 m Travei: 25 travei, cu dimensiunea de 2,00 m Suprafata construita la sol: 1.000,00 mp Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.000,00 mp Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.000,00 mp, din care: Suprafata utila parter: 1000,00 mp Regim de inaltime: Parter Inaltimea maxima la coama: +4.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltimea minima la cornisa: +2.35 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltime utila parter : minim 2.35 m maxim 4.00 m Volum construit: 3.650,00 mc OBIECTUL 2 - ANEXA DEPOZITARE Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile: 2,50 m Travei: 4 travei, cu dimensiunea de 2,25 m si 2,50 m Suprafata construita la sol: 37,45 mp Suprafata construita desfasurata (supraterana): 37,45 mp Suprafata utila totala interioara supraterana: 31,95 mp, din care: o Suprafata utila parter: 31,95 mp; Regim de inaltime: Parter Inaltimea max. la coama: +3.50m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltimea min. la cornisa: +2.70 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltime utila Parter: minim 2.50 m Volum construit: 130,00 mc

3.2.2 Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare


Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G. Cablu CYYF 5x10 mmp Cantitate 10 ml Alimentare cu apa: Se propune nfiinarea unui put forat de adancime 30 m pentru asigurarea apei. Tub din PVC-KG, D=110 mm Cantitate 8 ml pagina 21 din 75

Studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Energie termica: Se va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97, incalzirea spatiilor realizandu-se cu radiatoare din otel. Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750 l. Aceasta se afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare. Teava PEHD Dn=25 mm Cantitate 18 ml

3.3 Structura constructiv


Descrierea constructiva a serei de legume Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna). Fatadele sunt placate cu policarbonat 6 mm pentru a asigura rezistenta la solicitarile mecanice accidentale. Acestea sunt special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic. Acestea se pot acoperi optional si cu folie triplustratificata sau in sistem de folie debla cu perna de aer. Pentru acces in sera se monteaza o usa simplu sau dublu glisanta cu o inaltime de 2,30 m si o latime cuprinsa intre 1,50 m-3,94 m. Partea laterala este prevazuta cu deschidere prin roluire pentru ventilare, cu comanda manuala sau automatizata. In cazul in care nu este necesara ventilarea laterala, se monteaza folie dubla pe partile laterale sau policarbonat 6 mm. In cazul ventilarii laterale, pe toata lungimea serei, partile laterale se vor acoperi cu policarbonat la nivelul solului si folie triplustratificata, cu protectie IR, UV, EVA, grosime folie 200 nm. Partea superioara este acoperita cu folie dubla inflata si anume 2 randuri de folie cu o perna izolatoare de 15-20 cm de aer cu protectie IR,UV, EVA, grosime 200 nm. Conditii generale structura: sera modulara cu o latime de 20 m din 2 module de 10 m deschidere si o lungime de 50 m inaltimea la jgheab: 2,35 m inaltimea la coama: 4,00 m suprafata acoperita: 1.000 mp altitudine de la nivelul marii: 100 m factor de altitudine zapada: 1.0 factor de altitudine vant: 1.2 factor de referinta incarcare zapada: 1.0 corespunzator pentru o incarcare de 90 kg/mp+25kg/mp moment maxim admisibil de incarcare zapada: 1116 Nm factor de referinta incarcare vant: 1.2 corespunzator pentru rafale cu o viteza a vantului de 90 km/h moment maxim admisibil pentru incarcare vant: 3922 Nm structura metalica din teava rotunda otel E260 diametru 60 mm, protectie de acoperire zincare Sendzimir 275 zinc/mp. Avantajele peretelui cu folie dubla inflata sunt urmtoarele : Avantaj termic: peretele gonflabil permite ctiguri de temperatur la fel de bine n perioada rece ca i n perioada cald, diminund astfel efectul de stres termic asupra culturii. In perioada rece peretele dublu poate salva aprox. +10 grade Celsius fata de temperatura exterioara;

Avantajul luminii: peretele dublu, cu perna compacta de aer, favorizeaz difuziunea de lumin si are un coeficient de transmisie ridicat, 90%;
pagina 22 din 75

Studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Avantajul mecanic: peretele dublu, prin perna de aer dntre cele dou folii diminueaza efectul de uzur mecanic datorat vntului i amelioreaz astfel longevitatea foliei.

Modulele serei sunt echipate cu o deschidere continu pe 3 metri pe fiecare modul, in partea superioara (in functie de parametri de ventilare). Deschiderea are aproximativ 60 si realizeaza o ventilare a aerului maxima i foarte eficienta. Comanda este prin cremalier la fiecare 2 m i arbore de transmisie antrenat printr-un motoreductor pe fiecare linie. Conditii generale fixare la sol: fixare la sol prin cuzineti de beton; fixarea la sol este realizat prin picioare telescopice; fixarea se poate de asemenea realiza cu picioare cu fixare in pardoseala/centura de beton. Descrierea constructiva a anexei de depozitare Sistemul constructiv: platforma si fundatii beton inchideri perimetrale: pereti tip sandwich, 2 placi de OSB cu termoizolatie vata minerala grosime 10 cm si vopsea acrilica de exterior compartimentari interioare: pereti OSB cu vata minerala plafon panouri gips-carton tamplarie PVC alb cu geam termoizolant usi interioare PVC sarpanta lemn invelitoare tigla bituminoasa pardoseli gresie antiderapanta tapet PVC pentru grupul sanitar Inaltimea la coama: + 3,50m Inaltimea la cornisa: + 2,70 m Inaltimea libera utila: 2.50m Structura functionala: Functiune Birou tehnolog Grup sanitar Depozitare TOTAL suprafata Inaltime utila (m) 2.50 2.50 2.50 Suprafata Utila (mp) 8.35 2.95 20.65 31.95 Finisaj pardoseala Gresie antiderapanta Gresie antiderapanta Gresie antiderapanta Finisaj pereti OSB OSB OSB Finisaj tavan Gips-carton Gips-carton Gips-carton -

Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate dintr-un bloc de beton slab armat la partea inferioara C12/15 si grinzi din beton armat C20/25. Partea inferioara a fundatiilor se gaseste la -1.25 m fata de cota 0 a centrului, asigurandu-se patrunderea minim 20 cm in terenul bun de fundare. Sapatura se va realiza manual sau mecanizat in functie de disponibilitati. Suprastructura constructiei este realizata dintr-un sistem in cadre cu stalpi, pane si capriori din lemn, dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare si armare a elementelor cadrelor, stalpi, pane si capriori, au rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranta. Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative: Studiu de fezabilitate pagina 23 din 75

Studiu de fezabilitate o

__

_Ferma de legume in spatii protejate

o
o o

Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor; SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton; Normativul P100-96 pentru seism. NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn.

Descrierea constructiva a platformei auto Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat - pietris. Minim 30% din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi. Descrierea constructiva a amenajarilor pentru protectia mediului Sunt incluse lucrarile pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor: plantare copaci, reamenajare de spatii verzi si evacuarea tuturor deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructie.

3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare, etc)
Principalele utilaje din dotarea serei sunt urmatoarele: Sistemul de irigare prin picurare. Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

Sisteme de umbrire, antiinsecte, folie de acoperire sol Sisteme de umbrire manuale, pentru toate culturile, ecrane de salvarea energiei, plase antiinsecte si diverse tipuri de folii pentru acoperirea solului; ecranul termic si de umbrire este executat pe zone separate; tipul ecranului propus este PH 55 cu urmatoarele caracteristici: o o o umbrire 55% coeficient termic 65% actionarea ecranului energetic este executata prin motoare ST-RW 403/400V trifazic

Sisteme de ventilare Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului - 2 bucati. o o o actionare prin controler programabil cu termostat sau in trepte utile atat iarna pentru reducerea condensului, cat si vara pentru circularea aerului in sera; alimentare 230V, 50Hz, 1,1A / putere maxima 0,23Kw - 1400rpm / greutate 11kg; debit de aer 5050 mc/h.

Principalele utilaje din dotarea anexei de depozitare sunt urmatoarele: Tablou electric 9 circuite o o o intrerupator general 32A/30mA (10A iluminat 1 circuit; 16 A prize) 7 circuite(16 A rezerva 1 circuit) cutie cofret aparent proiectoare 350W cu halogen

Boiler Electric 30 l o o Studiu de fezabilitate Putere electrica boiler: 1.5 [kW] Plaja de temperatura: 10-65 [C] pagina 24 din 75

Studiu de fezabilitate o o o o

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h] Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h]

Convector electric 500 W o o Putere convector electric: 500 W Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Convector electric 1500 W o o Putere convector electric: 1500 W Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Principalele utilaje din dotarea retelelor exterioare sunt urmatoarele: Hidrofor 24 l o o o o o o o Debit (mc/h): 2.90 Capacitate rezervor (l): 24 Presiune maxima de lucru (bar): 6 Tip motor: electric Adancimea maxima de aspiratie (m): 30 Putere motor (kw): 0.75 Tensiune alimentare (V): 230

Pompa Submersibila 950 W o o o Debit (mc/h): 2.40 Putere motor (kw): 0.50 Tensiune alimentare (V): 230 Putere electrica consumata (W): 950

o
o

Vas Tampon 500 litri volum apa: 500 litri Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane (canalizare)

volum total [l]: 750

3.5 Instalaii aferente construciilor


Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc.

Instalatii sanitare Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un vas tampon 1500 l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii. Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adancimea de inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 25 mm pozata pe pat de nisip.

Studiu de fezabilitate

pagina 25 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric propriu pozitionat la P02 Grup Sanitar. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65 gr.C, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65 gr.C: 0.56 kWh/24h, putere consumata pentru a produce apa la 65 gr.C 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 gr.C 1.3 h, inaltime boiler electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R 100 mm. Masa boiler electri 19 kg. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de inchidere. Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera. Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc. Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera. Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut cate o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghenele de instalatii de la Anexa. In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie 20. Instalaiile se vor executa din: o evi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda; o evi si piese de legtura din polipropilena de canalizare; o baterii amestectoare cu monocomanda stative pentru lavoare; o robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic; o robinete de reglaj de colt, cu ventil; o robinete de reinere cu ventil si mufe. Conductele se vor susine de elementele de rezistenta cu supori si bride tip MUPRO, HILTI sau similar. Instalatii termice Se va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalaia de nclzire in cladire este compus din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil. Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie speciala pentru curatire usoara.

Calculul necesarului de caldura:


Denumire incapere Birou tehnolog Anexa Grup Sanitar Depozitare Dimensiuni 620/105/400 430/105/400 620/105/400 620/105/400 Putere instalata [W] 1.500 500 3.000 5.000 Tip Convector Electric Convector Electric Convector Electric -

Studiu de fezabilitate

pagina 26 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

In urma realizarii calculului a rezultat o sarcin total de nclzire de 5 kW, cu convectoare termoelectrice. Instalatii electrice Instalatii de iluminat artificial Se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40. Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 i asigurat de lmpile cu temperatur de culoare ntre 4.500 6.500 K. La grupul sanitar se vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, avnd grad de protecie minim IP 54, iar n birou si zona de depozitare se vor monta corpuri cu protecie adecvat. Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi. Instalaiile noi de iluminat vor urmri, n principiu, traseele cele mai scurte, cu modificrile de rigoare n locurile unde ncperile nu permit acest lucru. Instalaiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat n PVC de tip CYYF 1,5 mmp trase n tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ngropate n ziduri sau n planeu, n cazul corpurilor de iluminat i al trecerilor, conform detaliilor din plane. Tuburile orizontale aferente instalaiilor de iluminat se vor poza ngropat la circa 20 cm sub nivelul planeului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie s suporte, fr a suferi deformri, o greutate egal cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaz a fi suspendat, dar cel putin 10 kg. Aparatele de comutaie pentru instalaiile de iluminat vor fi de bun calitate, i se vor fixa n doze noi cu holtzuruburi prinse n rama metalic a aparatelor i acoperite de masca din material plastic izolant. Instalatii de prize Protecia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protecie de 16A, iar toate prizele vor avea obligatoriu contact de mpmntare. Vor fi prevzute prize normale, precum i prize cu circuite i trasee separate i individuale pentru aer conditionat, etc. care se vor monta conform cerinelor specifice. Canalizare exterioara. Ape meteorice Sapatura pentru canalizare 110125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00 m si malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal. Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1,30 x 1,30 m; pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m, iar pentru ramificatii si racordul gurii de scurgere latimea transeii este de 0.8 m. Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din PVC - KG cu mufa si garnitura. Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi sau infiltratii.

3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora


Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate

Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara existenta. Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut realizarea unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare. Alimentare cu energie termica. In prezent nu exista retea de alimentare cu gaz, energia termica in spatiile tehnice va fi asigurata cu ajutorul unui boiler, in sera a fost prevazuta o centrala termica care functioneaza cu combustibil mixt (lemne si peleti). Studiu de fezabilitate pagina 27 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Accesul se face pe drum de exploatare, pe latura de VEST a terenului. Canalizare. Pentru evacuarea apelor uzate a fost prevazuta o fosa septica.

3.7 Avize i acorduri


Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind: - certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.

Certificat de urbanism eliberat de Primaria Comunei Maracineni, Judetul Buzau Notificarea eliberata de Directia Sanitar Veterinara Buzau Notificarea eliberata de Directia de Sanatate Publica Buzau Decizia etapei de incadrare eliberata de Agenia pentru Protectia Mediului Buzau.

3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/ dotarile
(inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor /echipamentelor tehnologice /echipamentelor de transport/dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizand formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Nr. crt Denumire/Tip utilaj/echipament Numar bucati/set Valoare fara TVA LEI TVA LEI Total cu TVA LEI 9.680 4.033 53.779 67.492 2.420 2.689 5.109 2.689 2.689 75.290

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 1. Sistem de irigatii 1 7.807 1.874 2. Sistem de ventilatie 1 3.253 781 3. Sisteme de incalzire 1 43.370 10.409 Total Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 54.429 13.063 cu montaj (procurare) Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 1. Motosapa 2 1.952 468 2. Transpalet manual 2 2.169 520 Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de 4.120 989 transport, alte achizitii specifice Dotari 1. Cantar 1 2.169 520 Total Dotari 2.169 520 TOTAL 60.718 14.572

Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice:


Sistem de irigare Caracteristici tehnice: o Sistem de irigare prin picurare o Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm o Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator. Sistem de ventilatie Caracteristici tehnice: o Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului o Alimentare 230 V, putere 0,20 0,30 kw o Debit de aer 5.050 mc/h.

Studiu de fezabilitate

pagina 28 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Sistem de incalzire Caracteristici tehnice: o Doua incalzitoare de 279 kW, respectiv 66 kW o Combustibil mixt (lemn + peleti) Motosapa Caracteristici tehnice: o Capacitate motor: 5-6 CP Transpalet manual Caracteristici tehnice: o Ridicare manuala o Capacitate maxima de ridicare 1 to Cantar Caracteristici tehnice: o Capacitate 300 500 kg

Descrierea fluxului tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de 5 ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Descrierea fluxului tehnologic


Proiectul prezent urmareste construirea unei sere de legume utilizand tehnologii performante de cultivare, astfel incat la finalizarea investitiei unitatea sa respecte principiile HACCP de obtinere a unor produse sigure pentru consumatori si sa obtina produse de inalta calitate, competitive pe piata interna. Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti si salata verde. Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate: 1. Asigurarea materialului biologic (rasad) Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor. La infiintarea culturii de tomate in sera, se vor folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, care garanteaza autenticitatea hibrizilor. Norma de samanta este in medie de 250 g pentru un ha de sera.
Specia legumicola Tomate Inaltimea (cm) 14 - 20 Nr. de frunze (buc) 8 - 10 Diametrul la colet (mm) 6-8 Inflorescente (buc) 1 Grd. de dispersare a radacinilor (%) 80 - 90 Varsta optima (zile) 45 - 65

2. Pregatirea pentru plantare Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei, infiintarea sistemului de sustinere, etansarea spatiului de cultura, fertilizarea de baza a solului, afanarea solului pentru plantare. Pragatirea rasadurilor: tratarea rasadurilor inainte de scoaterea din sera inmultitor, udarea corespunzatoare, adaptarea la temperatura din sera. 3. Infiintarea culturilor Pentru infiintarea culturii de tomate in sera se va avea in vedere: epoca de infiintare, schema de plantare si desimea culturii. In sera, unde exista conditii pentru asigurarea temperaturii optime, plantarea se poate efectua inca din cursul iernii, respectiv incepand cu ultima decada a lunii decembrie. Plantarea se poate esalona de regula pana la mijlocul lunii martie.

Studiu de fezabilitate

pagina 29 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Nu este oportuna plantarea foarte intarziata la culturile incalzite deoarece se reduce proportional si productia timpurie, existand riscul ca pretul mediu de desfacere sa fie sub pretul de cost. Cultura in sere Ciclul I Ciclul II Epoca de plantare 1 ian. 15 feb. 15 iul. 30 iul. Desimea plante/mp 2,4 2,7 3,0 3,3 Nr. de inflorescnte /planta 10 ....12 6.....8 Nr. de inflorescente /mp 26....30 21.....23 Perioada de recoltare IV - VII IX-XII Recolta Kg/mp 8....10 5.....7

4. Lucrari de ingrijire Lucrari generale Asigurarea si mentinerea desimii culturii se face prin completarea golurilor, in urmatoarele 15 zile dupa plantare cu rasad de rezerva. Sustinerea plantelor. In acest scop se va infiinta spalierul format din sarme intinse orizontal, cate una pentru fiecare rand de plante. Musuroirea plantelor cu sol din sera, la 20-30 zile de la plantare, pentru favorizarea cresterii radacinilor adventive. Afanarea superficiala a solului se efectueaza in sere in mod repetat, si numai daca este necesar, pentru aerisirea solului si combaterea buruienilor. Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata , la circa 40-45 zile de la plantare, cu materiale vegetale (paie) sau folie din mase plastice. Irigarea are ca obiectiv asigurarea umiditatii constante in sol, la nivel de 65-75% pana la legarea fructelor si 75-85% in perioada de formare si crestere a fructelor. Norma de udare variaza de la 8-20 litri/mp in primele luni de la plantare, la 25-30 de litri/mp in perioada de recoltare. Fertilizarea. Fertilizarea culturii de tomate se va realiza pe toata perioada culturii, raportul intre principalele elemente nutritive (macroelemente si microelemente) fiind diferit in functie de perioada de vegetatie (plantare, inflorirea inflorescentei, cresterea fructelor, inceperea recoltarii, recoltarea intensa, declinul culturii). La inceputul culturii se pune un accent mai mare pe continutul de fosfor si potasiu. Ulterior, raportul acestor 2 elemente cu azotul scade, datorita cresterii cerintelor fata de azot. O atentie deosebita se acorda din nou potasiului in perioada recoltarii intense a fructelor, pentru asigurarea unei calitati comerciale corespunzatoare. Fertilizarea se va realiza prin introducerea elementelor nutritive in apa de irigare, operatie tehnologica denumita fertirigare. Lucrari speciale Sustinerea plantelor. In mod normal sustinerea plantelor se face pe snur din sfoara, care se leaga la capatul de baza al plantei, la circa 10 cm de nivelul substratului, iar la celalat capat se leaga de sarma orizontala, aflata la 2,00 m inaltime. Copilitul plantelor. Este o lucrare importanta si se executa atunci cand lastarii laterali (copilii) sunt cu o lungime de pana la 5-7 cm, faza in care se pot rupe usor cu mana. Aceasta diminuare se datoreaza concurentei pentru hrana dintre copili si inflorescentele (fructele) aflate pe tulpina. Defolierea. Prin aceasta lucrare se elimina frunzele moarte, ingalbenite si atacate de boli sau daunatori. Frunzele taiate vor fi evacuate in exterior, de preferinta in aceeasi zi dupa defoliere. Imbunatatirea legarii fructelor. Priveste valorificarea potentialului de fructificare al plantelor. Afectarea acestui potential se poate inregistra in lunile de iarna, cand cauza o constituie lumina insuficienta, temperatura scazuta (sub 150C) si umiditatea relativa a aerului foarte mare (90%), dar si in lunile de vara, atunci cand temperatura este prea ridicata (peste 300C) Studiu de fezabilitate pagina 30 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

si umiditatea relativa a aerului prea scazuta (sub 60%). Aceste conditii se compara cu valorile optime pentru temperatura de germinare a polenului (intre 200C si 280C) si de umiditatea relativa a aerului (60-70%). Limitarea cresterii in inaltime se refera la indepartarea varfului de crestere al tulpinii, de regula dupa 1-2 frunze deasupra ultimei inflorescente, atunci cand pe tulpina s-a format numarul de inflorescente utile stabilit initial. Prin intreruperea cresterii terminale, substantele elaborate de catre frunze sunt orientate preponderent spre punctele de fructificare, determinandu-se atat grabirea maturarii fructelor cat si cresterea calitatii acestora. Protectia plantelor. La cultura tomatelor in sere pot aparea o serie de agenti patogeni si daunatori, contra carora trebuie aplicate masuri corespunzatoare de combatere. 5. Recoltarea si conditionarea productiei. La tomatele cultivate in sere, recoltarea fructelor se face atunci cand culoarea acestora a virat spre roz-rosu-portocaliu, iar cea verde a disparut. In aceasta faza, fructele se transporta in conditii mai bune. Recoltarea la culturile in sere, ciclul I, incepe la sfarsitul lunii martie si poate sa dureze 90 de zile, iar la ciclul al II-lea, incepe in ultima decada a lunii septembrie si poate sa dureze 60-70 de zile. Durata perioadei de recoltare este in functie de numarul inflorescentelor pe planta. Astfel, la 8-10 inflorescente/planta recoltarea dureaza 12-14 saptamani, pe cand la 3-4 inflorescente/planta durata este de 6-8 saptamani. Temperatura mai ridicata in perioada de recoltare determina grabirea coaceriifructelor. Intervalul obisnuit dintre recoltari este de 2-3 zile (2-3 recoltari/saptamana), dar se poate recolta si zilnic. Operatiunea de recoltare va fi manuala. Lazile vor fi transportate pe randul de cultura cu ajutorul carelor de recoltare, care circula printre randurile de plante, oferind posibilitatea de reglare a inaltimii si culegere a fructelor de tomate. Lazile pline cu recolta obtinuta vor fi transportate in hala unde vor fi cantarite, etichetate si paletizate. 6. Sortarea fructelor recoltate se face conform STAS-ului in vigoare sau conventiei cu beneficiarul si se ambaleaza in ladite. Pentru calitatea fructelor, intervalul de recoltare pana la consum sa fie cat mai scurt. Temperatura optima pentru maturarea fructelor este de la 220C pana la 270C Productia la cultura in sera ajunge la 7-10 kg/mp la ciclul I si 5-7 kg/mp la ciclul al II-lea. Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti: 1. Asigurarea materialului biologic (rasad) Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor. 2. Pregatirea pentru plantare Spatiul de cultura trebuie pregatit din vreme, astfel ca in momentul programat pentru infiintarea culturii sa fie liber de boli si daunatori, cu substratul de cultura pregatit si sa asigure conditiile de mediu necesare. Intre categoriile de activitati se mentioneaza: repararea / confectionarea spatiilor, dezinfectia spatiilor si solului, pregatirea solului/substratului, infiintarea sistemului de sustinere, etc. Masurile pentru pregatirea rasadurilor au in vedere reducerea la minimum a stersului provocat de transferarea din sera inmultitor la locul de plantare. Se vor proteja contra atacurilor de agenti patogeni sau daunatori, prin tratarea preventiva, se vor hidrata corespunzator, pentru a nu se produce ofilirea inainte de plantare.

Studiu de fezabilitate

pagina 31 din 75

Studiu de fezabilitate 3. Infiintarea culturilor

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Castravetii se cultiva in mod obisnuit in ciclul de iarna-vara, hibrizii de castraveti cu fruct lung. Pentru cel de-al doilea ciclu, sunt preferati hibrizii cu fruct scurt. Desimea culturii este mai redusa la culturile infiintate in decembrie-ianuari si la hibrizii cu fruct scurt (1,6 1,8 plante/mp) si mai mare la culturile infiintate mai tarziu, februarie-martie (1,8 2,2 plante/mp) 4. Lucrarile de ingrijire Lucrarile generale: Asigurarea si mentinerea desimii culturii se realizeaza prin completarea golurilor cu rasad din rezerva. Sustinerea plantelor se va realiza pentru fiecare planta individual, pe sfori, fie oblic la conducerea in V, fie vertical la conducerea in pergola. Afanarea superficiala a solului se executa la 10-15 zile dupa plantare si la o distanta de cca. 10-15 cm fata de planta. Mulcirea se face cu substrat nutritiv (30% mranita, 40% turba, 30% nisip de rau), care se aplica (la ciclul I) in ultima decada a lunii februarie (5-6 kg/planta) si la mijlocul lunii aprilie (la ciclul II). Irigarea are in vedere asigurarea in sol a unei umiditati de 85-90% din c.c.a. Plantele de castraveti se caracterizeaza printr-un consum mare de apa si o capacitate de absorbtie redusa. Normele de irigare au valori cuprinse intre 2,5 si 5 mc/1000 mp./zi in luna decembrie si 7,5 10 mc/1.000 mp in luna iunie. Intotdeauna recoltarile sunt precedate de norme mai mari de udare. Fertilizarea faziala se face in functie de modul de infiintare a culturii, urmarindu-se asigurarea elementelor hranitoare corespunzatoare consumului plantelor, prin fertilizari la interval de circa 3-7 zile, cu doze moderate. Lucrari speciale: Dirijarea cresterii si fructificarii Inlaturarea fructelor mici Musuroirea plantelor Dirijarea factorilor de mediu 5. Protectia plantelor Bolile neparazitare, de natura fiziologica, pot fi cauzate de temperatura sau de carenta/excesul substantelor minerale. Temperatura scazuta a substratului dupa plantare duce la ofilirea plantelor, iar la diferente foarte mari ale valorilor temperaturii dintre sol si aer, ofilirea poate deveni ireversibila. Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza principalii daunatori. Dintre daunatori, cei mai frecventi sunt: musculita alba, paianjenul rosu, tripsul comun, etc. 6. Recoltarea si conditionarea productiei Momentul de recoltare se stabileste atunci cand fructele au ajuns la maturitatea de consum, in functie de specificul fiecarui hibrid. In perioada anului cu lumina insuficienta nu se asteapta ca fructele sa atinga dimensiunile tipice maxime, deoarece aceasta ar afecta calitatea fructelor urmatoare si chiar capacitatea de fructificare a plantelor. 7. Sortarea la fructele cu dimensiuni mari se face in functie de greutatea si forma fructelor. Pentru fructele din grupa extra si calitatea I-a, curbarea fructelor nu trebuie sa fie mai mare de 1-3 cm fata de axa fructului. Studiu de fezabilitate pagina 32 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

8. Ambalarea se va face in cutii de carton. Castravetii cu fruct mare se sorteaza dupa greutate iar cei cu fruct mic in functie de lungimea fructelor. Principalele faze tehnologice pentru cultura de salata verde: 1. Asigurarea materialului biologic (rasad) Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la producatori specializati din judetul Buzau. 2. Pregatirea pentru plantare Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei, fertilizarea de baza a solului. Pragatirea rasadurilor: cu circa 10 zile anterior infiintarii culturilor, rasadul se sorteaza, se trateaza preventiv contra bolilor, se aseaza in ladite si se transporta la locul de plantare. 3. Infiintarea culturilor Pentru infiintarea unei culturi de salata verde in sere se va avea in vedere: epoca de infiintare, schema de plantare si desimea culturii. Cultura de salata se va planta in acelasi timp cu culturile de tomate si castraveti, printre randuri. Avand in vedere perioada scurta de vegetatie, de 45-50 zile pana la recoltarea pentru consum, este posibila cultivarea salatei printre randurile de tomate si castraveti, fara sa afecteze cresterea si dezvoltarea acestora. Culturile se vor infiinta in octombrie si ianuarie, astfel incat recoltarea sa se realizeze in lunile noiembrie-decembrie, respectiv februarie-martie, cand oferta de legume proaspete este mai redusa pe piata. 4. Lucrari de ingrijire Eliminarea plantelor anormale bolnave sau insuficient dezvoltate se face imediat dupa constatarea lor. Irigarea este foarte importanta pentru salata, deoarece atat insuficienta cat si excesul apei sunt daunatoare. La cultura din sere, dupa udarea la plantare (100 120 m3/ ha), se uda de cate ori este nevoie pentru mentinerea unei umiditati moderate atat in sol (75% din c.c.a.) cat si in aer (70%). Fertilizarea faziala include maximum doua interventii si se rezuma cel mai adesea la aplicarea azoltului si potasiului. 5. Protectia plantelor Bolile neparazitare la salata pot sa fie mai ales de natura fiziologica, determinate de carenta minerala. Astfel, la insuficienta de azot plantele raman mici si au culoarea verde-deschis, la insuficienta de potasiu se accentueaza incretirea frunzelor iar capatanile vor ramane afanate, pe cand la insuficienta de fosfor plantele raman mici cu frunze dungate verde-inchis. Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza daunatorii specifici ai salatei.Unul dintre daunatorii periculosi este limaxul cenusiu (Agriolimax agreste). La aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor si daunatorilor, se va tine seama de existenta culturilor asociate de salata (tomate si castraveti), deoarece apare riscul de poluare a plantelor de salata in faza de recoltare. 6. Recoltarea Recoltarea salatei se face in functie de epoca de infiintare a culturilor pe masura ce capatanile ajung la maturitatea de consum. Detasarea plantelor se face prin taiere, deasupra primelor frunze ale rozetei de la baza, care sunt rasfirate. Avand in vedere ca salata este foarte perisabila, dupa taiere capatanile se aseaza direct in ladite. Daca se pun pe un rand, capatanile se aseaza cu baza in sus, daca se pun pe doua randuri, primul se aseaza in pozitie normala si al doilea cu baza in sus. Studiu de fezabilitate pagina 33 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Aprecierea calitatii se va face dupa greutate conform normelor, astfel: peste 300 g, 250-300 g, 200-250 g, 150-200 g, 80-100 g. Fiecare grupa corespunde unei clase de calitate. Productia in sere se poate incadra intre 2,5 si 4,0 kg/mp, echivalentul a 12-15 plante/mp. Depozitarea legumelor se va realiza in anexa de depozitare, capacitatea acesteia fiind dimensionata pentru maxim 2-3 zile deoarece intre momentul recoltarii fructelor si cel al utilizarii acestora de catre consumatori trebuie sa fie un interval cat mai scurt, castravetii fiind perisabili se dezhidrateaza foarte repede. Livrarea produselor se va realiza zilnic, astfel incat sa se evite diminuarea calitatii comerciale. Principalele operatii tehnologice realizate in spatiul de depozitare sunt:

SORTAREA, AMBALAREA, DEPOZITAREA, LIVRAREA PRODUSELOR CULTIVATE IN SERA


RECOLTARE /SORTARE

CANTARIRE

AMBALARE

ETICHETARE CALIBRARE

PALETIZARE LIVRARE

MARCARE DEPOZITARE

Planul de productie pe perioada de cinci ani pentru sera de legume: Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de 2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp. Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie. Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:
Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata tomate Cicluri de productie Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) Perioada de recoltare Productie totala ciclul I Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) Perioada de recoltare Productie totala ciclul II Productie totala anuala Tomate 500 2 3 4 6.000 2,5 3 3.750 9.750 mp cicluri/an kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/an

Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata castraveti Cicluri de productie Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) Perioada de recoltare Productie totala ciclul I Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) Perioada de recoltare Productie totala ciclul II Productie totala anuala

Castraveti 500 2 6 4 12.000 5 4 10.000 22.000

mp cicluri/an kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/an

Studiu de fezabilitate

pagina 34 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an.


Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala salata verde Cicluri de productie Productivitate medie ciclu I (oct - dec) Perioada de recoltare Productie totala ciclul I Productivitate medie ciclu II (ian - mar) Perioada de recoltare Productie totala ciclul II Productie totala anuala Salata verde 1.000 2 12 1 12.000 12 1 12.000 24.000 mp cicluri/an buc/mp luni buc/ciclu buc/mp luni buc/ciclu buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei: Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului) Denumirea culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 9.750 9.750 9.750 9.750 Tomate kg 22.000 22.000 22.000 22.000 Castraveti kg Salata verde buc 24.000 24.000 24.000 24.000

Anul 5 9.750 22.000 24.000

4. Durata de realizare (luni) i etape principale


In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 24 de luni. In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu temperaturi scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de constructii. Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Studiu de fezabilitate

pagina 35 din 75

GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in spatii protejate


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

L1

L2

L3 x

L11

L12

L1

L2

L3

L11

L12

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x

x x

Studiu de fezabilitate

pagina 36 din 75

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 x x x x x x x X X X X X X X ANUL 2 AL IMPLEMENTARII L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 x x x x x x x X X X X X X X

L1 x x

L2 x X

L3 x x X

L11 x X

L12 x X

L1 x X

L2 x X

L3 x X

L11 x X

L12 x X

SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA

x X X x

Studiu de fezabilitate

pagina 37 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in spatii protejate


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,466 718 4,184 867 208 1,076 474 0 474 2,125 510 2,635 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,599 510 3,109 0 0 0 474 0 474 2,125 510 2,635 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,599 510 3,109 0 0 0 474 0 474 2,125 510 2,635 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,156 1,717 8,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,156 1,717 8,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,312 3,435 17,747 10,471 2,172 12,643 867 208 1,076 1,421 0 1,421 6,375 1,530 7,905 0 0 0

Studiu de fezabilitate

pagina 38 din 75

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli 3.5 Consultanta Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 0 0 0 1,807 434 2,241 69,568 16,696 86,264 69,568 16,696 86,264 69,568 16,696 86,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 6 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 7 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 8 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 9 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 10 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a

Studiu de fezabilitate

pagina 39 din 75

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli terenului Subcapitol 2 Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,730 10,100 12,830 1,735 416 2,151 995 9,684 10,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,081 32,403

Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 142 1,137 0 0 0 995 142 1,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,461 860

Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,599 1,377

Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,735 1,284 3,019 1,735 416 2,151 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,334 1,794

Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,156 2,585

Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,156 2,585

Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,275 4,293

Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,275 4,293

Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,275 4,293

Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,275 4,293

Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,275 4,293

Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867

Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL, din care:

Studiu de fezabilitate

pagina 40 din 75

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 129,484 0 0 0 11,466 2,314 13,780 85,615 20,548 106,162 0 9,541 9,541 22,720

Luna 1 5,322 0 0 0 4,461 860 5,322 0 0 0 0 0 0 718

Luna 2 3,976 0 0 0 2,599 510 3,109 0 0 0 0 867 867 510

Luna 3 6,127 0 0 0 2,599 510 3,109 1,735 416 2,151 0 867 867 926

Luna 4 9,741 0 0 0 0 0 0 7,156 1,717 8,874 0 867 867 1,717

Luna 5 9,741 0 0 0 0 0 0 7,156 1,717 8,874 0 867 867 1,717

Luna 6 18,568 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 0 867 867 3,426

Luna 7 18,568 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 0 867 867 3,426

Luna 8 18,568 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 0 867 867 3,426

Luna 9 18,568 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 0 867 867 3,426

Luna 10 18,568 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 0 867 867 3,426

Luna 11 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0

Luna 12 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0

-achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA

Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA

Luna 1 0 71,557 130,110 0

Luna 2 0 0 0 0

Luna 3 0 0 0 0

Luna 4 0 0 0 2,155

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 43,370 0 0 0 0 0 0 6,861 0 0 0 0

Luna 9 0 0 0 0

Luna 10 0 0 0 10,278

Luna 11 0 0 0 0

Luna 12 33,122 0 0 0

TOTAL AN 1 76,492 71,557 130,110 19,294

Studiu de fezabilitate

pagina 41 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in spatii protejate


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 87 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,530 607 3,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Studiu de fezabilitate

pagina 42 din 75

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli achizitie 3.5 Consultanta Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

__
Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 3 0 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 13,914 3,339 17,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 361 87 448 13,824 3,318 17,142 13,824 3,318 17,142 0 0 0 217 52 269 13,607 3,266 16,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 361 87 448 27,738 6,657 34,395 27,738 6,657 34,395 13,914 3,339 17,253 217 52 269 13,607 3,266 16,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 361 87 448 13,824 3,318 17,142 13,824 3,318 17,142 0 0 0 217 52 269 13,607 3,266 16,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 361 87 448 27,738 6,657 34,395 27,738 6,657 34,395 13,914 3,339 17,253 217 52 269 13,607 3,266 16,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 361 87 448 6,289 1,509 7,798 6,289 1,509 7,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,120 989 5,109 2,169 520 2,689 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 2,530 607 3,137 117,240 28,138 145,377 117,240 28,138 145,377 55,654 13,357 69,011 867 208 1,076 54,429 13,063 67,492 4,120 989 5,109 2,169 520 2,689 0 0 0 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:

Studiu de fezabilitate

pagina 43 din 75

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli Subcapitol 1 Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

__
Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,409 10,409 0 0 0 0 10,409 10,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Studiu de fezabilitate

pagina 44 din 75

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli TOTAL GENERAL, din care: -achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total Luna 1 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0

__
Luna 2 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 3 14,275 4,293 18,568 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 0 867 867 3,426 Luna 4 14,275 4,293 18,568 0 0 0 361 87 448 13,914 3,339 17,253 0 867 867 3,426 Luna 5 14,186 4,272 18,458 13,607 3,266 16,873 361 87 448 217 52 269 0 867 867 3,405 Luna 6 28,099 7,611 35,710 13,607 3,266 16,873 361 87 448 14,130 3,391 17,522 0 867 867 6,744 Luna 7 14,186 4,272 18,458 13,607 3,266 16,873 361 87 448 217 52 269 0 867 867 3,405 Luna 8 28,099 7,611 35,710 13,607 3,266 16,873 361 87 448 14,130 3,391 17,522 0 867 867 6,744 Luna 9 6,650 2,463 9,113 6,289 1,509 7,798 361 87 448 0 0 0 0 867 867 1,596 Luna 10 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 Luna 11 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 Luna 12 0 867 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 867 0 TOTAL AN 2 119,770 39,154 158,923 60,718 14,572 75,290 2,530 607 3,137 56,522 13,565 70,087 0 10,409 10,409 28,745

Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA

Luna 1 0 0 0 3,426

Luna 2 0 0 0 0

Luna 3 0 0 0 0

Luna 4 0 0 0 3,426

Luna 5 5,710 0 0 0

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 13,574 0 0 0 0

Luna 9 0 0 0 0

Luna 10 0 0 0 11,744

Luna 11 0 0 0 0

Luna 12 4,538 0 0 0

TOTAL AN 2 10,248 0 0 32,171

Studiu de fezabilitate

pagina 45 din 75

5. Costul estimativ al investiiei


Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte (conform legislatiei in vigoare HG 28/09.01.2008):
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului: Ferma de legume in spatiu protejat n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0.000 0.000 0.000 0.000 4.092 0.248 0.328 1.823 0.000 0.000 1.240 3.638 35.803 0.248 15.562 1.178 0.620 0.000 53.411 0.496 0.496 0.000 0.229 0.000 0.725 0.000 0.000 0.000 61.866 40.639

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 14.312 3.300 3.435 17.747 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 0.867 0.200 0.208 1.076 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri 1.421 0.328 0.000 1.421 i autorizaii Proiectare i engineering 6.375 1.470 1.530 7.905 Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 0.000 0.000 0.000 Consultant 0.000 0.000 0.000 0.000 Asisten tehnic 4.337 1.000 1.041 5.378 TOTAL CAPITOL 3 13.001 2.998 2.779 15.780 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 125.222 28.873 30.053 155.276 Montaj utilaj tehnologic 0.867 0.200 0.208 1.076 Utilaje, echipamente tehnologice i 54.429 12.550 13.063 67.492 funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de 4.120 0.950 0.989 5.109 transport Dotri 2.169 0.500 0.520 2.689 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 186.808 43.073 44.834 231.641 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 1.735 0.400 0.416 2.151 5.1.1. Lucrri de construcii 1.735 0.400 0.416 2.151 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0.000 0.000 0.000 0.000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 0.995 0.229 0.000 0.995 finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 5 2.730 0.629 0.416 3.146 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 216.850 50.000 51.464 268.315 Din care C+M 142.137 32.773 34.113 176.249

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013

Studiu de fezabilitate

pagina 46 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului: Ferma de legume in spatiu protejat n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.633 0.000 4.633 0.000 0.000 0.000 4.633 0.000

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri 0.000 0.000 0.000 0.000 i autorizaii Proiectare i engineering 0.000 0.000 0.000 0.000 Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 0.000 0.000 0.000 Consultant 0.000 0.000 0.000 0.000 Asisten tehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 3 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 0.000 0.000 0.000 0.000 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 Utilaje, echipamente tehnologice i 0.000 0.000 0.000 0.000 funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 transport Dotri 0.000 0.000 0.000 0.000 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 0.000 0.000 0.000 0.000 5.1.1. Lucrri de construcii 0.000 0.000 0.000 0.000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0.000 0.000 0.000 0.000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 20.092 4.633 0.000 20.092 finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 5 20.092 4.633 0.000 20.092 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 20.092 4.633 0.000 20.092 Din care C+M 0.000 0.000 0.000 0.000

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013

Studiu de fezabilitate

pagina 47 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului: Ferma de legume in spatiu protejat n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0.000 0.000 0.000 0.000 4.092 0.248 0.328 1.823 0.000 0.000 1.240 3.638 35.803 0.248 15.562 1.178 0.620 0.000 53.411 0.496 0.496 0.000 4.862 0.000 5.358 0.000 0.000 0.000 66.499 40.639

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 14.312 3.300 3.435 17.747 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 0.867 0.200 0.208 1.076 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri 1.421 0.328 0.000 1.421 i autorizaii Proiectare i engineering 6.375 1.470 1.530 7.905 Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 0.000 0.000 0.000 Consultant 0.000 0.000 0.000 0.000 Asisten tehnic 4.337 1.000 1.041 5.378 TOTAL CAPITOL 3 13.001 2.998 2.779 15.780 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 125.222 28.873 30.053 155.276 Montaj utilaj tehnologic 0.867 0.200 0.208 1.076 Utilaje, echipamente tehnologice i 54.429 12.550 13.063 67.492 funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de 4.120 0.950 0.989 5.109 transport Dotri 2.169 0.500 0.520 2.689 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 186.808 43.073 44.834 231.641 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 1.735 0.400 0.416 2.151 5.1.1. Lucrri de construcii 1.735 0.400 0.416 2.151 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0.000 0.000 0.000 0.000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 21.087 4.862 0.000 21.087 finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 5 22.822 5.262 0.416 23.239 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 236.943 54.633 51.464 288.407 Din care C+M 142.137 32.773 34.113 176.249

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013

Studiu de fezabilitate

pagina 48 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Detalierea cheltuielilor din devizul general:


Deviz capitolul 2- Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii Mii lei Mii lei Mii lei Euro Euro 2.1. Alimentare cu apa 10.843 2.500 2.602 13.445 3.100 2.2. Canalizare 2.602 0.600 0.625 3.227 0.744 2.3. Alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 2.4. Alimentare cu agent termic 0.000 0.000 0.000 0.000 2.5. Alimentare cu energie electrica 0.867 0.200 0.208 1.076 0.248 2.6. Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 0.000 0.000 0.000 0.000 2.7. Alte tipuri de retele exterioare 0.000 0.000 0.000 0.000 2.8. Drumuri de acces 0.000 0.000 0.000 0.000 2.9. Cai ferate industriale 0.000 0.000 0.000 0.000 2.10. Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli eligibile 14.312 3.300 3.435 17.747 4.092 Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Specificatie Mii Mii Mii lei Mii lei Mii lei Euro Euro Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a 0.867 0.200 0.208 1.076 0.248 terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie) Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri 1.421 0.328 0.000 1.421 0.328 si autorizatii - total, din care: 1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului 0.000 0.000 0.000 0.000 de urbanism 2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de 1.421 0.328 0.000 1.421 0.328 scoatere din circuitul agricol 3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, 0.000 0.000 0.000 0.000 canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si 0.000 0.000 0.000 0.000 fitosanitar 5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala 0.000 0.000 0.000 0.000 si adresa 6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.000 0.000 0.000 0.000 Cartea Funciara 7. obtinerea avizului PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 8. obtinerea acordului de mediu 0.000 0.000 0.000 0.000 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin 0.000 0.000 0.000 0.000 lege Proiectare si inginerie - total, din care: 6.375 1.470 1.530 7.905 1.823 1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de 6.375 1.470 1.530 7.905 1.823 proiectare - total, din care: a. studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 b. studiu de fezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 c. proiect tehnic 3.773 0.870 0.906 4.679 1.079 d. detalii de executie 1.301 0.300 0.312 1.613 0.372 e. verificarea tehnica a proiectarii 1.301 0.300 0.312 1.613 0.372

Nr.crt

3.1.

3.2.

3.3.

Studiu de fezabilitate

pagina 49 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii Mii lei Mii lei Mii lei Euro Euro f. eleborarea certificatului de performanta 0.000 0.000 0.000 0.000 energetica a cladirii 2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente 0.000 0.000 0.000 0.000 obiectivului de investitii 3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care 0.000 0.000 0.000 0.000 urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.) 4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, 0.000 0.000 0.000 0.000 cercetrii i auditului energetic 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 Cheltuieli pentru consultanta - total, din 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 care: 1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de 0.000 0.000 0.000 0.000 3.5. evaluare, la intocmirea cererii de finantare 2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea 0.000 0.000 0.000 0.000 contractului de executie Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, 4.337 1.000 1.041 5.378 1.240 din care: 1. asistenta tehnica din partea proiectantului n 0.000 0.000 0.000 0.000 cazul cnd aceasta nu intr n tarifarea proiectrii 3.6. 2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform 4.337 1.000 1.041 5.378 1.240 prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 3 - cheltuieli eligibile 13.001 2.998 2.779 15.780 3.638 Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli eligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro Valoare (fara TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii lei Euro 5.1 Organizare de santier 1.735 0.400 lucrari de constructii si instalatii aferente 5.1.1 1.735 0.400 organizarii de santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 5.2 Comisioane, taxe 0.995 0.229 comisionul bncii finanatoare 0.000 0.000 cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitii lucrrilor de 0.995 0.229 construcii cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea 0.000 lucrrilor de construcii prime de asigurare din sarcina autoritii 0.000 contractante alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n 0.000 condiiile legii cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 0.000 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli eligibile 2.730 0.629

din data de TVA Mii lei 0.416 0.416 0.000 0.000 0.000 0.000

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 2.151 0.496 2.151 0.000 0.995 0.000 0.995 0.496 0.000 0.229 0.000 0.229

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.416

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.146

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.725

Studiu de fezabilitate

pagina 50 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro Valoare (fara TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii lei Euro 5.1 Organizare de santier 0.000 0.000 lucrari de constructii si instalatii aferente 5.1.1 0.000 organizarii de santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 5.2 Comisioane, taxe 20.092 4.633 comisionul bncii finanatoare 19.950 4.600 cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii 0.000 pentru controlul calitii lucrrilor de construcii cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor 0.000 de construcii prime de asigurare din sarcina autoritii 0.000 contractante alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n 0.000 condiiile legii cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 0.142 0.033 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile 20.092 4.633 Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli totale n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro Valoare (fara TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii lei Euro 5.1 Organizare de santier 1.735 0.400 lucrari de constructii si instalatii aferente 5.1.1 1.735 0.400 organizarii de santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 0.000 5.2 Comisioane, taxe 21.087 4.862 comisionul bncii finanatoare 19.950 4.600 cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii 0.995 0.229 pentru controlul calitii lucrrilor de construcii cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor 0.000 0.000 de construcii prime de asigurare din sarcina autoritii 0.000 0.000 contractante alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n 0.000 0.000 condiiile legii cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 0.142 0.033 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 0.000 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli totale 22.822 5.262

din data de TVA Mii lei 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 0.000 0.000 0.000 0.000 20.092 19.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.142 0.000 20.092 0.000 0.000 4.633 4.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 4.633

din data de TVA Mii lei 0.416 0.416 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.416

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 2.151 0.496 2.151 0.000 21.087 19.950 0.995 0.000 0.000 0.000 0.142 0.000 23.239 0.496 0.000 4.862 4.600 0.229 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 5.358

Studiu de fezabilitate

pagina 51 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate


17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 2.689 119.244 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 121.933 1.076 1.076 67.492 5.109 2.689 75.290 198.299 0.620 27.495 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.115 0.248 0.248 15.562 1.178 0.620 17.360 45.723

Nr. crt.

DEVIZUL obiectului: DO1 Sera legume - cheltuieli eligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de Valoare TVA (fara TVA) Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II 2.169 96.164 0.000 0.000 0.000 0.500 22.173 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.673 0.200 0.200 12.550 0.950 0.500 14.000 36.873 0.520 23.079 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23.600 0.208 0.208 13.063 0.989 0.520 14.572 38.380

1 2 3 4 5 6 7 8

98.333 0.867 0.867 54.429 4.120 2.169 60.718 159.918

PARTEA II - MONTAJ 1

PARTEA III - PROCURARE 1 2 3 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Nr. crt.

DEVIZUL obiectului: DO2 Anexa depozitare - cheltuieli eligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de Valoare TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I 0.000 9.541 0.867 0.651 1.518 0.434 2.200 0.200 0.150 0.350 0.100 0.000 0.000 3.000 0.000 2.290 0.208 0.156 0.364 0.104 0.000 0.000 3.123

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 0.000 11.831 1.076 0.807 1.882 0.538 0.000 0.000 16.134 0.000 2.728 0.248 0.186 0.434 0.124 0.000 0.000 3.720

1 2 3 4 5 6 7 8

13.011

PARTEA II - MONTAJ 1 Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II 1 2 3 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 0.000 PARTEA III - PROCURARE 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 16.134 0.000 0.000 0.000 0.000 3.720 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 13.011

Studiu de fezabilitate

pagina 52 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Nr. crt.

DEVIZUL obiectului: DO3 Platforme auto pietris - cheltuieli eligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) (inclusiv TVA) de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I 0.867 13.011 0.200 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 0.208 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.331 1.076 16.134 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.209 0.248 3.720 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.968

1 2 3 4 5 6 7 8

13.878

PARTEA II - MONTAJ 1 Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II 1 2 3 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 0.000 PARTEA III - PROCURARE 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 0.000 0.000 0.000 0.000 3.331 0.000 0.000 0.000 0.000 17.209 0.000 0.000 0.000 0.000 3.968 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 13.878

Fundamentarea bugetului indicativ:


Valorile estimate pentru lucrarile de constructie Preturile care stau la baza intocmirii devizului general si a devizelor pe obiect s-au obtinut astfel: o Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza evaluarilor intocmite pe baza antemasuratorilor si a cantitatilor de lucrari estimate si devize de oferta ale executantilor de constructii din judetul Buzau, pentru investitii similare.

Calculul pentru lucrarile de constructii si instalatii raportat la mp de suprafata construita, pentru investitia Ferma de legume in spatii protejate a fost realizat pe baza urmatorilor indici spatiali: Suprafata construita sera (mp) Suprafata construita anexa depozitare (mp) Suprafata platform pietris (mp) Total suprafata construita (mp) Indicatorii de pret/mp conform valori medii estimative mp 1.000,00 Suprafata construita sera+anexa Suprafata construita anexa 37,45 depozitare Suprafata platforme pietris 85,80 1.000,00 37,45 85,80 1.123,25

Constructii + Instalatii : Euro/mp Euro x 36,873 = 36.873 x x 80,106 37,296 = = 3.000 3.200

Ron 159.918 13.011 13.878

Studiu de fezabilitate

pagina 53 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Valorile estimate pentru cheltuielile de proiectare Preturile care stau la baza intocmirii devizului financiar pentru cheltuielile de proiectare au la baza urmatoarea fundamentare: Resurse umane Proiect tehnic Verificarea tehnica a proiectarii Detalii de executie Total Nr. Experti 2 1 1 Cost unitar Euro/h 21,75 15,00 15,00 Nr. Ore 20 20 20 60 Cost total (EUR) 870,00 300,00 300,00 1.470,00 Cost total (RON) 3.773,00 1.301,10 1.301,10 6.375,20

Valorile estimate pentru achizitia de bunuri Fundamentarea valorilor care compun bugetul indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (3 oferte) primite de la furnizori specifici, oferte care sunt atasate la studiul de fezabilitate. Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicative sunt atasate la sfarsitul Studiului de Fezabilitate, dupa Anexele C.

6. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 66.499 Euro, ajutorul public nerambursabil este de 20.000 Euro.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.
Curs Euro / leu 4,3370 din data de 17.05.2013 Cheltuieli eligibile Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT Euro 20.000 30.000 Cheltuieli neeligibile Euro Total Euro 20.000 46.499 16.499 30.000 66.499

16.499 16.499

30.000 50.000

16.499

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

7. Date privind fora de munc 7.1 Total personal existent: 0 angajati din care personal de execuie: 0 angajati 7.2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Locuri de munc nou-create: 1 loc de munca

Studiu de fezabilitate

pagina 54 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

7.3 Responsabil legal

(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) relevante pentru proiect

Nume si prenume: Popescu Iulian Functia in cadrul organizatiei: Administrator


Perioada Numele institutiei de invatamant Domeniul studiat Diploma obtinuta Educatie si formare 1999 - 2004 USAMV Bucuresti Facultatea de Horticultura - Legumicultura Inginer Experienta profesionala 2004 - 2010 SC Sere Buzau SRL Inginer 2010 - 2012 SC Legum Ro SRL Inginer

1.

Perioada Nume angajator Functia ocupata Perioada Nume angajator Functia ocupata

2.

Studiu de fezabilitate

pagina 55 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

II Prile desenate
Plansa A00 - Plan de incadrare n zon (1:25.000-1:5.000) Plansa A00 - Plan de incadrare n zon (1:25.000-1:5.000) Plansa A01 - Plan general (1:5.000) Plansa A02- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:500) Plansa A03 Sera - Plan parter Plansa A04 Sera - Invelitoare Plansa A05 Sera Sectiune A-A, sectiune B-B Plansa A06 Sera Fatada 1, fatada 2 Plansa A07 Sera Fatada 3, fatada 4 Plansa A08 Sera Plan flux tehnologic Plansa A9 Anexa depozitare Plan parter, plan invelitoare Plansa A10 Anexa depozitare - Sectiune A-A, sectiune B-B Plansa A11 Anexa depozitare - Fatade

Studiu de fezabilitate

pagina 56 din 75

Plansa A00 - Plan de incadrare n zon (1:25.000-1:5.000)

Studiu de fezabilitate

pagina 57 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A01 - Plan general (1:5.000)

Studiu de fezabilitate

pagina 58 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A02- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:500)

Studiu de fezabilitate

pagina 59 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A03 Sera - Plan parter

Studiu de fezabilitate

pagina 60 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A04 Sera Invelitoare

Studiu de fezabilitate

pagina 61 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A05 Sera Sectiune A-A, sectiune B-B

Studiu de fezabilitate

pagina 62 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A06 Sera Fatada 1, fatada 2

Studiu de fezabilitate

pagina 63 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A07 Sera Fatada 3, fatada 4

Studiu de fezabilitate

pagina 64 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A08 Sera Plan flux tehnologic

Studiu de fezabilitate

pagina 65 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A9 Anexa depozitare Plan parter, plan invelitoare

Studiu de fezabilitate

pagina 66 din 75

Plansa A10 Anexa depozitare - Sectiune A-A, sectiune B-B

Studiu de fezabilitate

pagina 67 din 75

Plansa A11 Anexa depozitare Fatade

Studiu de fezabilitate

pagina 68 din 75

III Proiectii financiare si indicatori financiari


(anexele B pentru persoanele juridice si anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale).

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale familiale (Anexe C) 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 9.3 Indicatori financiari

si intreprinderi

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt: Valoarea totala a investitiei propuse este de 288.407 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare; Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (24 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei; Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2014 si se finalizeaza in luna decembrie 2015; Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus ; Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza; Activitatea principala previzionata prin proiect, este: cultivarea legumelor in sera tomate, castraveti si salata; Capacitatea serei este de 1.000,00 mp. Sera de legume va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie. In anii de implementare intreprinderea individuala nu va obtine venituri. In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din comercializarea legumelor (tomate, castraveti si salata) cultivate in sera; Au fost luate in considerate 3 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia lucrarilor si punerea in functiune a utilajelor achizitionate. Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii. Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata. Se considera ca la momentul functionarii investitiei, solicitantul va fi platitor de TVA.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1 si 2 de implementare


INCASARI: Linia 13 Capitolul Aport propriu- Pentru sustinerea activitatii din perioada de implementare, in anul 1 este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 71.557 lei, aport care va fi recuperat dupa primirea ajutorului nerambursabil si in perioada de functionare a proiectului. Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia. Linia 17 - Capitolul Credite contractate cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 130.110,00 lei.

Studiu de fezabilitate

pagina 69 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator. PLATI : Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anii de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus. Tablou de rambursare a creditului
Valoare credit Dobanda anuala efectiva Durata credit Perioada de gratie 30.000 130.110 8 84 24 EUR LEI % luni luni Sold la sfarsitul perioadei LEI 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 130,110 127,942 125,773 123,605 121,436 119,268 117,099 114,931 112,762 110,594 108,425 106,257 104,088 101,920 99,751 97,583

Anul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Rata rambursata LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169

Dobanzi si comisioane LEI 0 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 853 838 824 810 795 781 766 752 737 723 708 694 679 665

Total plati catre banca LEI 0 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 3,036 3,021 3,007 2,993 2,978 2,964 2,949 2,935 2,920 2,906 2,891 2,877 2,862 2,848 2,834

Studiu de fezabilitate

Anul 2 de progno za

Anul 1 de prognoza

Anul 2 de implementare

Anul 1 de implementare

pagina 70 din 75

Studiu de fezabilitate

__
Rata rambursata LEI 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 130,110

_Ferma de legume in spatii protejate


Dobanzi si comisioane LEI 651 636 622 607 593 578 564 549 535 520 506 492 477 463 448 434 419 405 390 376 361 347 333 318 304 289 275 260 246 231 217 202 188 173 159 145 130 116 101 87 72 58 43 29 14 46,406 Total plati catre banca LEI 2,819 2,805 2,790 2,776 2,761 2,747 2,732 2,718 2,703 2,689 2,674 2,660 2,646 2,631 2,617 2,602 2,588 2,573 2,559 2,544 2,530 2,515 2,501 2,487 2,472 2,458 2,443 2,429 2,414 2,400 2,385 2,371 2,356 2,342 2,328 2,313 2,299 2,284 2,270 2,255 2,241 2,226 2,212 2,197 2,183 176,516 Sold la sfarsitul perioadei LEI 95,414 93,246 91,077 88,909 86,740 84,572 82,403 80,235 78,066 75,898 73,729 71,561 69,392 67,224 65,055 62,887 60,718 58,550 56,381 54,213 52,044 49,876 47,707 45,539 43,370 41,202 39,033 36,865 34,696 32,528 30,359 28,191 26,022 23,854 21,685 19,517 17,348 15,180 13,011 10,843 8,674 6,506 4,337 2,169 0 0

Anul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna TOTAL

Luna

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 268.456,00 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare costul creditului).

Anul 1 de implementare: 119.942,00 lei Anul 2 de implementare: 148.514,00 lei.

Studiu de fezabilitate

pagina 71 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI: Liniile 1-2: Vanzari valorice previzionate o Incasarile din activitatea de cultivare legume in spatii protejate reprezinta incasarile aferente vanzarii productiei obtinute: tomate, castraveti si salata verde. Suprafata de cultivare = 1.000 mp. Estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza urmatorii parametri tehnologici: Tomate
500 2 3 4 6.000 2,5 3 3.750 9.750

Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata tomate Cicluri de productie Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) Perioada de recoltare Productie totala ciclul I Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) Perioada de recoltare Productie totala ciclul II Productie anuala totala (Ciclul I+II)

mp cicluri/an kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/mp/luna luni kg/ciclu kg/an

Parametrii tehnologici de productie Castraveti 500 Suprafata totala cultivata tomate mp 2 Cicluri de productie cicluri/an 6 Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) kg/mp/luna 4 Perioada de recoltare luni 12.000 Productie totala ciclul I kg/ciclu 5 Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) kg/mp/luna 4 Perioada de recoltare luni 10.000 Productie totala ciclul II kg/ciclu 22.000 Productie anuala totala (Cilul I+II) kg/an Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri /an:
Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala salata verde Cicluri de productie Productivitate medie ciclu I (oct - dec) Perioada de recoltare Productie totala ciclul I Productivitate medie ciclu II (ian - mar) Perioada de recoltare Productie totala ciclul II Productie anuala totala (Cilul I+II) Nr. Crt. 1 2 Pret in LEI/UM Salata verde 1.000 2 12 1 12.000 12 1 12.000 24.000 mp cicluri/an buc/mp luni buc/ciclu buc/mp luni buc/ciclu buc/an

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:


Categoria UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

Tomate Castraveti Salata verde Tomate Castraveti Salata verde

Vanzari fizice previzionate 4,0 Kg 9.750 9.750 2,7 Kg 22.000 22.000 1,5 buc 24.000 24.000 Vanzari valorice previzionate

9.750 22.000 24.000 39.000 59.400 36.000


134.400

9.750 22.000 24.000 39.000 59.400 36.000


134.400

9.750 22.000 24.000 39.000 59.400 36.000


134.400

1 2

4,0 2,7 1,5

LEI LEI LEI


LEI

39.000 59.400 36.000


134.400

39.000 59.400 36.000


134.400

Incasari din activitatea agricol

Studiu de fezabilitate

pagina 72 din 75

Studiu de fezabilitate PLATI :

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform graficului de rambursare prezentat la linia 17 pentru anii 1-2 de implementare. Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de intreprinderea individuala pentru achizitionarea materiilor prime si materialelor necesare in desfasurarea activitatii agricole de cultivare a legumelor in sera: rasaduri, dezinfectanti, material de sustinere, fertilizanti, tratament daunatori, ambalaje, etc.
Nr. Crt. 1. 2. 3. Plati pentru materii prime si material pentru: Tomate Castraveti Salata verde Total Anul 1 Lei/an 6.054 4.272 7.200 17.526 Anul 2 Lei/an 6.054 4.272 7.200 17.526 Anul 3 Lei/an 6.054 4.272 7.200 17.526 Anul 4 Lei/an 6.054 4.272 7.200 17.526 Anul 5 Lei/an 6.054 4.272 7.200 17.526

Detalierea acestor cheltuieli este prezentata in continuare:


Materii prime, materiale Rasad tomate Dezinfectanti sol (tratament chimic) Materiale sustinere plante (spalieri) Folie neagra (operatia de mulcire) UM buc l buc kg Consumuri unitare 2,5 plante/mp 80 l/1000 mp 2 spalieri/planta Consumuri anuale 2.500 80 1.250 35 6 100 500 Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 1 1,5 2 14,5 21 1 0,4 Plati totale anuale LEI/UM 2.500 120 2.500 508 126 100 200 6.054 Plati totale anuale LEI/UM 1.440 120 2.000 508 105 100 4.272 Plati totale anuale LEI/UM 7.200 7.200

aprox. 35 kg (echivalentul a 2400 ml) aprox. 3 litri solutie/500 Fertilizanti, tratament daunatori l mp capacitate ladita -10 Ambalaje (ladite plastic) buc kg/buc 10 randuri tomate/50 Sarma sustinere ml m/rand Total plati cu materii prime si materiale

Materii prime, materiale Rasad castraveti Dezinfectanti sol (tratament chimic) Sfoara sustinere Folie mulcire neagra Fertilizanti, tratament daunatori Ambalaje (ladite plastic)

UM buc l ml kg l

Consumuri unitare 1,8 plante/mp 80/1000 mp 10 randuri castraveti*50m/rand aprox. 35 kg (echivalent a 2400 ml) aprox.2.5 l solutie/500 mp

Consumuri anuale 1.800 80,00 1.000,00 35,00 5,00

Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 1 1,5 2 14,5 21 1

buc capacitate 10 kg/buc 100,00 Total plati cu materii prime si materiale

Materii prime, materiale Rasad salata

UM

Consumuri unitare

Consumuri anuale

buc 15 plante/mp/ciclu 24.000 Total plati cu materii prime si materiale

Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 0,30

Studiu de fezabilitate

pagina 73 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente: o solicitantului, in valoare de 11.932 lei/an.
Energia si apa Energie electrica Incalzire sera UM KW kWh Consumuri unitare 877 kw/luna (415 kW/luna - anexa depozitare, 348 kw/luna sera; 114 kw/luna pt.exterior) aprox. 12.128 kW/luna iarna X 5 luni/an Total plati cu energia si apa Consumuri anuale per sera 10.524 60.640 Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 0,5 0,11 Plati totale anuale LEI/UM 5.262 6.670 11.932

Cheltuieli cu energia si agentul termic

necesare pentru sustinerea desfasurarii activitatii

Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 14.400 lei/an.


Costuri salariale lunare Inclusive contributii la asigurari sociale 1 1.200 Total plati cu personalul Nr. pers. Plati totale anuale LEI 14.400 14.400

Personal Muncitori ferma

Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 4,700 lei/an.


Alte plati Cheltuieli cu asigurarile Cheltuieli cu distributia produselor Cheltuieli administrative Total alte plati Plati totale anuale LEI 500 2.400 1.800 4.700

Linia 30 Alte plati contine valorile aferente impozitelor si taxelor locale, cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala, TVA-ului de plata in urma realizarii situatiei lunare a incasarilor si platilor din cadrul serei, impozitul pe venit net, in valoare de: 24.061 lei.
Impozite si taxe locale Impozite si taxe locale Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala TVA Impozit pe venit net Total alte plati Plati totale anuale LEI 2.993 7.579 3.254 10.235 24.061

o o

Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie; Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la 5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3% pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale). Intreprinderea individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform legislatiei in vigoare. Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii si a echipamentelor achizitionate.

Studiu de fezabilitate

pagina 74 din 75

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

9.3 Indicatori financiari

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6

INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice Total an Total an Total an Total an Total an Anul 1 2 3 4 5 UM Specificatie Valoare Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2 Rata de actualizare Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI ANI Numeric 2,42 2,57 236.943 1,3411 2,74 8% LEI LEI 77,768 106,154 1.019.726 136,622 169,171 203,802 2,94 3,16

Studiu de fezabilitate

pagina 75 din 75