Sunteți pe pagina 1din 45

MEMORIU JUSTIFICATIV

PROIECT MODEL
Ferma de legume in camp

Ionescu Ion Intreprindere Individuala


Adresa: Comuna Bors, Judetul Bihor Reprezentant: Ionescu Ion Tel./Fax: 0731.000.000

Solicitant:

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: Ionescu Ion Intreprindere Individuala

Echipa de proiect Sef de proiect

Nume Ionescu Ion

Semnatura

Pagina 2/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati - pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. Date generale .......................................................................................................................4 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ................................................................... 4 1.2 Scurt istoric al solicitantului ........................................................................................................................ 4 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului......................................................................................................... 4 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului......................................................................... 4 2. Descrierea proiectului ...........................................................................................................5 2.1 Denumirea investitiei ................................................................................................................................. 5 2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.) ......................................................................... 5 2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 5 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................... 5
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza ................................................................................................................................................... 9 2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)......................................................... 11 2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ....................................................................... 11 2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. .................................................................................................................................................... 14

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ..................................................... 17 3.1 Total personal existent : 0 angajati .......................................................................................................... 17 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : .......................................................... 17 3.3 Responsabil legal................................................................................................................................... 18 4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect ........................................................................... 18 5. Durata de realizare (luni) si etape principale ........................................................................ 23 6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte 29 7. Finantarea investitiei ........................................................................................................... 33 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ............................................................... 33 8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)...................................................................................... 33 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati 33 8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) .................................................. 39 9. Proiectii financiare si indicatori financiari .............................................................................. 39 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ........................................................ 40 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ................................................................................ 42 9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................. 45

Pagina 3/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Ionescu Ion Intreprindere Individuala Sediul social: Comuna Bors, judetul Bihor Cod unic de inregistrare: 27136978 Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F33/924/2013

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea Individuala Ionescu Ion a fost infiintata in anul 2013. Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Ionescu Ion Intreprindere Individuala are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea legumelor in camp.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix 1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati TOTAL

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RONNu este cazul

Bucati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nr. Crt.

Amplasare Judet/Localitate Comuna Bors Judetul Bihor

TERENURI Valoarea Suprafata totala (mp) / contabila Categoria de folosinta - RON20.000 mp / arabil 30.000 lei

Regim juridic Proprietate Ionescu Ion Intreprindere Individuala conform Contractului de vanzare cumparare nr. 63 din 07.01.2013

Pagina 4/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
Ferma de legume in camp.

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)


Ionescu Ion, reprezentant al Ionescu Ion Intreprindere Individuala. Data intocmirii Memoriului justificativ: 17.05.2013 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013).

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR pentru Ferma de legume in camp.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judetul Bihor, comuna Bors.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Tema proiectului Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea fermei cu echipamentele necesare tehnologiei de cultivare a culturilor de legume. Tipurile de legume cultivate in camp sunt: tomate, castraveti, morcovi si varza alba. In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole: Motocultor 12 CP Masina de plantat rasaduri Freza Cultivator Plug Semanatoare Instalatie de irigat prin picurare

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole. Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel: Obiectiv general Cresterea competitivitatii Ionescu Ion Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna

a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare a legumelor, care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori: o Obtinerea unei productii ridicate: tomate - 48.000 kg /ha, castraveti - 36.000 kg/ha, morcov - 36.000 kg/ha si varza alba - 66.000 kg/ha (productivitatea/ha variaza in functie de soiul de legume cultivat);

Pagina 5/45

Memoriu justificativ o

Ferma de legume in camp

superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente performante cat si a sistemului de


irigatii prin picurare. Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca;

Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate

o o

Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar.
In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare si prezentare)

ale acestora. o

Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

De asemenea, proiectul propus de Ionescu Ion Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza: Obiective specifice: Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei,

ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

Utilajele si echipamentele (ex. sistemul de irigatii prin picurare) prevazute a fi achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune. Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei. Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de utilaje si echipamente, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel: o o o Efectuarea lucrarilor in perioadele prevazute in tehnologie previne degradarea solului si mentinerea starii de fertilitate a acestuia. Optimizarea gamei de ingrasaminte, erbicide, pesticide si substante de tratament, prin selectarea acelor produse care asigura complementaritatea cu elementele nutritive din sol. Activitatea curenta a societatii va avea un impact minim asupra mediului, intrucat utilajele si echipamentele agricole prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic inexistente. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 155,550 mii lei/an din comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumele proaspete de origine autohtona. Reducerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole. o

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.

Pagina 6/45

Memoriu justificativ Obiective operationale Obiective de ordin tehnic o

Ferma de legume in camp

Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma. La infiintarea culturilor de legume (tomate, castraveti, varza) se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

Obiective de ordin economico-financiar o

Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune.
Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

o o

Obiective de mediu o

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa

asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie. Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru

determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii n exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Bors, din judetul Bihor are potential ridicat pentru cultivarea legumelor
termofile si criofile, productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de investitie fiind: Nr. crt 1. 2. 3. 4. Legume Tomate Castraveti Morcov Varza alba Potential agricol Comuna Bors (Kg/ha) 48.000 36.000 36.000 66.000

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect Motocultorul va fi folosit pentru pregatirea terenului (lucrari de arat, afanat si aerisit in profunzime, maruntit) pe suprafete pana la 5-6 ha de teren agricol. Este dotat cu o gama larga de accesorii cu care se asigura acoperirea tuturor lucrarilor care sunt prevazute in tehnologiile de cultivare a legumelor prevazute in proiectul de investitii. Plugul reversibil va fi utilizat pentru lucrarile de arat in vederea pregatirii lucrarilor de primavara. Freza va fi utilizata pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului, incorporarea ingrasamintelor in sol,

Pagina 7/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

combaterea buruienilor, pregatirea patului germinativ prin maruntirea solului in repetate treceri. Cultivatorul se va utiliza la spargerea crustei si la maruntirea superficiala a solului, in vederea usurarii rasaririi plantelor sau pregatirii insamantarii. Masina de plantat rasaduri se utilizeaza pentru plantarea rasadurilor cu radacina goala sau cu bulgari de turba de forma conica, piramidala sau cubica. Semanatoarea este destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura (morcovi). Instalatia de irigat prin picatura. Achizitionarea acesteia este oportuna, avand in vedere schimbarile climatice tot mai nefavorabile. Avantajele instalatiei sunt: dozeaza exact apa necesara in diferite etape de dezvoltare a culturilor si in functie de tipul de cultura irigata, eliminandu-se in acest fel pierderile; fiecare planta in parte poate primi cantitatea optima de apa in functie de necesarul de moment; consumul de apa pentru irigatie este mai redus cu 20-40%, datorit uniformitatii si randamentului ridicat (90-96%) si reducerii pierderilor prin evaporatia din sol si aer.

Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante. De asemenea, prin achizitionarea acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei de legume, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol. Fundamentarea necesitatii investitiei Ionescu Ion Intreprindere Individuala nu detine in prezent utilaje si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii legumicole de 2 ha. Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, Ionescu Ion Intreprindere Individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje si echipamente agricole. Pe baza analizei tehnologiei de cultivare legume a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii legumicole. Factorii social-economici de care legumicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt: apropierea de piete de desfacere interne; asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina; asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului; posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de vedere financiar; distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea legumelor, impuse de normele sanitare; asigurarea unui parc de utilaje si echipamente agricole, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale. La nivel sectorial: pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale.

Pagina 8/45

Memoriu justificativ La nivelul pietei de desfacere:

Ferma de legume in camp

cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import; cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru legume, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana. forta de munca disponibila in zona. conditiile pedo-climaterice din zona comunei Bors sunt favorabile activitatilor de exploatatie legumicola; investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea legumicola.

La nivelul fortei de munca: La nivelul conditiilor de sol si clima:

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Ionescu Ion Intreprindere Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu. Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti. Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde Nu este cazul Valoarea Lei Standardul la care se face adaptarea Termenul de gratie al standardului Termenul de realizare a investitiei*

Pagina 9/45

Memoriu justificativ Bugetul indicativ

Ferma de legume in camp

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121 Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile EUR 1 2 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL Verificare actualizare ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE Valoare TVA Total general inclusiv TVA VALOAREA PROIECTULUI VALOARE TOTALA VALOARE ELIGIBILA VALOARE NEELIGIBILA 0

Cheltuieli neeligibile EUR 3 0

Total EUR 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 3% 18.500 0 18.500 18.500 0 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 814 19.314 Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila 0 0 18.500 814 19.314 4.440 4.440 23.754 Data intocmirii Studiului de 17.05.2013 Fezabilitate/Memoriului Justificativ Curs EUR 4,3370 LEI EUR 103.021 23.754 80.234 18.500 22.786 5.254

Pagina 10/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121 Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile EUR 1 2 Plan financiar Cheltuieli eligibile Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 7.400 Cofinantare privata, din care: 11.100 - autofinantare - imprumuturi 11.100 TOTAL PROIECT 18.500 Procent contributie publica Avans solicitat 3.700 Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%

Cheltuieli neeligibile EUR 3 Cheltuieli neeligibile 5.254 5.254 5.254 40%

Total EUR 4 Total 7.400 16.354 5.254 11.100 23.754

Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent. Studiile arata ca importurile de legume au crescut cu 30% n ultimii ani. Tendinta este de orientare a consumului catre legumele si fructele produse pe plan local, considerate cu gust natural. In 2012, Romania a importat 431.424 de tone de legume, fata de 330.481 de tone in 2010, in timp ce exporturile au atins 63.150 de tone, iar n 2010, 88.759 de tone. De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a productiei de tomate, cea mai mare scadere din perioada 2006-2011, dar incepand cu anul 2010 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara crestere comparativ cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de 15,6% raportata la anul 2010. Aceasta evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la hectar, care a urmat aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2007 (18,3%), pentru ca incepand din 2010 sa inregistreze crestere. Productivitatea medie la hectar inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu anul 2006, reflectandu-se in acelasi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011. Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri. Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata romaneasca.
Sursa: Institutul National de Statistica

Pagina 11/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

In primul rand, se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special cand vine vorba despre produsele de sezon. Gustul acestora determina adesea consumatorii sa aleaga legumele romanesti in detrimentul celor importate si sa reduca sau chiar sa evite consumul anumitor produse in extrasezon (de exemplu rosiile in timpul iernii). In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care include un consum mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 7% in 2011 comparativ cu anul 2009. Potrivit unui studiu de piata, valoarea totala a productiei de legume si fructe a Romaniei va depasi 1 miliard de euro. n Romania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul productiei agricole fata de media Uniunii Europene. n acelasi timp, productia este mult mai fluctuanta ca n Uniunea Europeana, cel mai probabil pe fondul lipsei unei strategii de dezvoltare a sectorului.

Sursa: Institutul National de Statistica

Productia locala este una foarte fragmentata, venind n proportie de 90% de la gospodarii private si numai 10% de la ferme si companii. Consumul anual de legume si fructe va atinge in acest an un miliard de euro potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Pe aceasta piata, legile sunt facute de importatori, pe fondul slabiciunilor pietei agricole locale. O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii, in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe piete agroalimentare afiseaza produse din Turcia, Spania sau Argentina, in detrimentul produselor romanesti. Desi Romania este un producator important de legume si fructe, productia autohtona ia calea fabricilor de gemuri si compoturi europene. Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca materii prime principale rasaduri, seminte, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite, saci), consumabile, etc. Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor. Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

pret termen de livrare termene si modalitati de plata nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare / produse / servicii S.C. Fertilizare S.R.L. Adresa Produs furnizat si cantitate aproximativa Ingrasaminte, fertilizanti, erbicid, insecticid, fungicid 800 kg Valoare aproximativa -RON3.734 % din total achizitii 4,82%

Oradea, judetul Bihor

Pagina 12/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare / produse / servicii S.C. Peco S.R.L. S.C. Rasadu S.R.L. S.C. Ambalaje S.R.L. S.C. Aluminiu S.R.L Total

Adresa

Produs furnizat si cantitate aproximativa Motorina pentru lucrari mecanizate 96 l Seminte 2 kg - si rasaduri legume 64.500 fire Ladite plastic - 500 buc., saci rafie 2.000 buc Araci, spalieri, sarme sustinere 16.000 buc

Valoare aproximativa -RON1.225 59.150 2.200 11.200 77.509

% din total achizitii 1,58% 76,31% 2,84% 14,45% 100%

Oradea, judetul Bihor Oradea, judetul Bihor

Oradea, judetul Bihor Oradea, judetul Bihor

Politica si piata de desfacere. Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie. Zona geografica vizata pentru desfacerea produselor o reprezinta judetul Bihor. Lant de distributie pentru desfacerea produselor:

Productor (IF)

Distribuitori specializati Magazine specializate Asociatii de producatori Consumator final

Potentialii clienti ai Ionescu Ion Intreprindere Individuala: POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr.crt 1 2 3 4 Client (Denumire si adresa) SC Magazin Alimentar SRL- Bors, Str. Principala, FN, judetul Bihor SC Supermarket SRL- Oradea, str. Agricultorilor, nr. 26, judetul Bihor SC Super Market SRL - Oradea, str. Almasului, nr. 43, judetul Bihor SC Conserva SRL Oradea, str. Aluminei, nr.7, judetul Bihor Valoare - RON 20.000 80.000 51.000 4.550 155.550 % din vanzari 12,85% 51,43% 32,79% 2,93% 100%

Total vanzari

Pagina 13/45

Memoriu justificativ Analiza concurentei

Ferma de legume in camp

Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si concurenta cu care se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal din mici producatori locali. Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt:

Nr. crt. 1. 2. 3. 4.

Firma S.C. Frigofruct S.R.L. S.C. EcoAgro&IT S.R.L Grup de producatori legume si fructe Asociatii de producatori legume si fructe

Judet Bihor Bihor Bihor Bihor

Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni mai intensa, iar in acest context solicitantul isi va asigura o baza de clienti solida prin calitatea legumelor sale. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari. In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta neaparat un impediment, tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. Cheia succesului consta in seriozitatea vanzatorului si calitatea produselor sale. Strategia de piata Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc). Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza: Produsul oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi. Promovarea solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este valabila si reciproca un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane, indepartandu-le definitiv de respectivul producator. 2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice EG1 respecta: Proiectul

Obiectivele urmarite prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare legume, care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori: Obtinerea unei productii ridicate: tomate - 48.000 kg /ha, castraveti - 36.000 kg/ha, morcov - 36.000 kg/ha si varza alba - 66.000 kg/ha (productivitatea/ha variaza in

conformitatea cu obiectivul general al masurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor

Pagina 14/45

Memoriu justificativ Obiectivele generale si obiectivele specifice nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice: Obiectivele urmarite prin proiect -

Ferma de legume in camp Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor functie de soiul de legume cultivat); Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare. Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca;

notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar. -

Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o

culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare si prezentare) ale acestora.


-

In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma si

Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printrun sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;

Utilajele si echipamentele (ex. sistemul de irigatii prin picurare) prevazute a fi achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune. Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei. Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei. Nu este cazul. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 155.550 lei/an din comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumelor proaspete de origine autohtona. Reducerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala.

b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;

Pagina 15/45

Memoriu justificativ Obiectivele generale si obiectivele specifice d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative n vederea ncurajarii fenomenului de asociere. Obiectivele urmarite prin proiect

Ferma de legume in camp Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor Succesul proiectului de infiintare a fermei de legume, va asigura o sursa constanta de venituri pentru membrii familiei.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele specifice EG2 - Proiectul sa fie n acord cu: a) potentialul agricol al zonei20 si Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Bors, judetul Bihor are potential ridicat pentru cultivarea legumelor. Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole. Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.

b) sa demonstreze mbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii n exploatare a investitiei: Obiective tehnice: - achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, mbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, mbunatatirea conditiilor de lucru; - construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare; - diversificarea productiei n functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii . Obiective economicofinanciare: - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;

Nu este cazul.

Nu este cazul. La infiintarea culturilor de legume se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole.

Nu este cazul

Pagina 16/45

Memoriu justificativ Obiectivele generale si obiectivele specifice - cresterea viabilitatii economice. Obiectivele urmarite prin proiect

Ferma de legume in camp Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a elaborat proiectia contului de profit si pierderi, a fluxului de numerar si a bilantului contabil. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesal de operare, respectiv Intreprinderea individuala isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare.

Obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie; - reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), n special n exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor; - asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;

Nu este cazul

Nu este cazul.

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor


metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

- cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si mbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

Nu este cazul

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent : 0 angajati din care personal de executie : 0 angajati 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : Locuri de munca nou-create: 1 persoana, cu functia de muncitor in ferma
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, intreprinderea individuala va angaja zilieri.

Pagina 17/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: Ionescu Ion Functia in cadrul organizatiei: Administrator


Perioada Numele institutiei de invatamant Domeniul studiat Diploma obtinuta 1. Perioada Nume angajator Functia ocupata Educatie si formare 1995 - 2000 Facultatea de horticultura Agricol Inginer Experienta profesionala 2000-2012 SC Complex Legume SRL Bihor Inginer productie

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata. Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Denumire/Tip utilaj/echipament Numar bucati/set Valoare fara TVA LEI TVA LEI Total cu TVA LEI

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice Motocultor 1 21.034 5.048 26.083 Masina de plantat rasaduri 1 13.011 3.123 16.134 Plug 1 1.084 260 1.344 Freza 1 3.253 781 4.033 Cultivator 1 1.518 364 1.882 Semanatoare 1 10.843 2.602 13.445 Instalatie de irigat 1 29.492 7.078 36.570 TOTAL 80.234 19.257 99.491

Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza : Motocultor: 1 buc Caracteristici tehnice : - Motor diesel 12 cp; - Greutate 132.0000 kg. Masina de plantat rasaduri: 1 buc Caracteristici tehnice: - Productivitate: 2.0002.500 de plante/ora/rand; - Distanta dintre plante: min 23 cm, max 78cm. Plug: 1 buc Caracteristici tehnice: - Plug rotativ 1800; - Prezinta 2 trupite. Freza: 1 buc Caracteristici tehnice: - Latimile de lucru : 40-60 cm; - Adincimile de lucru: 10 16 cm. Cultivator: 1 buc;

Pagina 18/45

Memoriu justificativ Caracteristici tehnice: - Latime de lucru 30-60 cm; - Greutate 36 kg. Semanatoare: 1 buc; Caracteristici tehnice: - Semanatoare 3 randuri pentru motocultoare; - Poate fi utilizata pentru orice tip de legume. Instalatie de irigat: 1 buc;

Ferma de legume in camp

Caracteristici tehnice: - Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat; - Fertilizator; - Reductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si picurare; - Filtru; - Conductele de polietilena; - Racord tub picurare simplu sau cu robinet; - Dop tub picurare: se foloseste pentru capetele tuburilor cu scopul de a inchide tubul; - Carlig fixare tub picurare: se foloseste pentru fixarea tuburilor aflate la suprafata.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie: Prin proiect se propune infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp pe o suprafata de 2 ha. Tipurile de legume cultivate vor fi: tomate, castraveti, morcovi, varza alba. Plan de cultura pe o perioada de cinci ani: Denumirea culturii Tomate Castraveti Morcovi Varza alba TOTAL Suprafata cultivata (ha) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Anul 1 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500 Anul 2 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500 Anul 3 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500 Anul 4 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500 Anul 5 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza urmatorilor parametrii tehnologici de productie:


Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata Productivitate medie la Ha Productie totala Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata Productivitate medie la Ha Productie totala Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata Productivitate medie la Ha Productie totala Parametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata Productivitate medie la Ha Productie totala Tomate 5.000 42.000 21.000 Castraveti 5.000 35.000 17.500 Morcovi 5.000 34.000 17.000 Varza alba 5.000 60.000 30.000 mp kg/ha kg/an mp kg/ha kg/an

mp kg/ha kg/an

mp kg/ha kg/an

Pagina 19/45

Memoriu justificativ Descrierea fluxului tehnologic

Ferma de legume in camp

Proiectul prezent urmareste infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp, pe o suprafata de 2 ha, amplasata in comuna Bors, judetul Bihor. Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti, morcovi si varza alba. Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate: 1. Pregatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu tomate 0,5 ha. Nivelarea terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator. Aratul terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp. Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual. Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna se va aplica cca. 125 kg azotat de amoniu/ha. Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de tomate - 1 l/ha (preemergent in 200-400 l apa). 2. Asigurarea materialului biologic Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

La infiintarea culturii de tomate in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 20.500 plante/ha. 3. Lucrarile de intretinere Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor. Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand. Sustinerea plantelor pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma (10.000 buc/0,8-1 m lungime). Copilitul si carnitul plantelor se face numai la soiurile cu crestere nedeterminata, lasandu-se unul sau cel mult doi lastari, de la primul si al doilea etaj de fructificare. Carnitul se executa la culturile de toamna cu 45-50 zile inainte de incheierea culturii (primele brume de toamna) si consta in inlaturarea varfului tulpinilor. Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca. 150 kg azotat de amoniu/ha si la fructificarea inflorescentei a treia cand se aplica cca. 150 kg azotat de amoniu si 100 kg sulfat de potasiu. La culturile efectuate prin semanat direct dozele sunt mai reduse. Irigarea culturilor se aplica o norma de 350 m3 apa/ha irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect. Combaterea bolilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea atacului de mana, Septoria si combaterea gandacului de Colorado. Se va aplica tratamente foliare solutie de 1 l/ha, cca. 4 doze/ciclu de productie. 4. Recoltarea Pentru consumul in stare proaspata legumele se recolteaza manual, la maturitatea de consum, se sorteaza, se ambaleaza n ladite de capacitate 20 kg si se valorifica n cel mai scurt timp. Productia este de 42 t/ha. Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

Pagina 20/45

Memoriu justificativ Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti: 1. Pregatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu castraveti 0,5 ha.

Ferma de legume in camp

Nivelarea terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator. Aratul terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp. Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual. Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna se va aplica cca. 150 kg azotat de amoniu/ha. Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de castraveti. 2. Asigurarea materialului biologic (rasad) Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor. La infiintarea culturii de castraveti in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 17.000 plante/0,5 ha. 3. Lucrarile de intretinere Asigurarea prinderii rasadurilor sau rasaririi plantelor insamantate direct se face printr-o udare prin picurare cu o norma de udare de 300-350 m3/ha. Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor. Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic. Sustinerea plantelor pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma (8.000 buc/4-6 m distanta intre spalieri). Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca.75 kg azotat de amoniu/0,5 ha. Irigarea culturilor se aplica o norma de 500 m3 apa/ha irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect. Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul n care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor. Deoarece n majoritatea zonelor tarii culturile de castraveti sunt afectate si distruse de atacul unor forme foarte agresive de mana la sfarsitul lunii iunie si nceputul lunii iulie, se vor efectua culturi cat mai timpurii si se vor aplica riguros tratamentele preventive. Se evita stropirea cu substante cuprice pe timp de arsita. 4. Recoltarea Recoltarea se face dimineata cand temperatura este mai scazuta, dar dupa ce s-a ridicat roua; Productia este de cca. 35 t/ha la cultura palisata. Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri). Principalele faze tehnologice pentru cultura de morcovi: 1. Pregatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu morcovi 0,5 ha. Nivelarea terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator. Aratul terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si

Pagina 21/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp. Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual. Fertilizarea culturii - superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha; Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de morcovi. 2. Asigurarea materialului biologic (seminte) Materialul biologic este reprezentat de seminte, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru comercializarea semintelor. Samanta trebuie sa fie deperozitata, sa aiba o germinatie si puritate buna si sa fie dezinfectata. Deoarece germinatia se pierde usor (3-4 ani), samanta veche trebuie controlata. Norma de samanta - 3,5-4 kg/ha n teren bine pregatit. Semanatul se executa cu semanantoarea achizitionata prin proiect. 3. Lucrarile de intretinere Fertilizarea suplimentara: superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha. Irigarea culturilor - se aplica o norma de 600 m3 apa/ha irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect; Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul n care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor; Combaterea bolilor si daunatorilor. Bolile care apar mai des la cultura de morcov si combaterea lor sunt larvele de musca morcovului, care sapa galerii prin radacini, degradandu-le calitatea. 4. Recoltarea Recoltarea se realizeaza cu plugul fara cormana iar pe suprafete mici cu furca sau casmaua. Productia este de cca. 34 t/ha. Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri). Principalele faze tehnologice pentru cultura de varza alba: 1. Pregatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu varza alba 0,5 ha. Nivelarea terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator. Aratul terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp. Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual. Fertilizarea culturii - superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha; Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de varza alba. 2. Asigurarea materialului biologic (rasad) Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor. Epoca de plantare: 20 mai 10 iunie.

Pagina 22/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

La infiintarea culturii de varza alba in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 27.000 plante/0,5 ha. 3. Lucrarile de intretinere Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor. Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca. 100 kg sare potasica/0,5 ha. Irigarea culturilor - se aplica o norma de 600 m3 apa/ha irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect. Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul n care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor. 4. Recoltarea si valorificarea Recoltarea se face n luna octombrie-noiembrie, dupa primele brume care grabesc maturarea capatanilor, prin taierea capatanilor la o singura trecere si adunarea n gramezi sau direct n mijloacele de transport. Productia este de cca. 60 t/ha. Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice). Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 23/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in camp
Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8 L9

L1

L2

L3

L4

L10

L11

L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

x x

x x

x x

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA

x x X

Memoriu justificativ

Pagina 24 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in camp

Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta

Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 25 din 45

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

Ferma de legume in camp


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 40.117 9.628 49.745 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 40.117 9.628 49.745 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 80.235 19.256 99.491 80.235 19.256 99.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.235 19.256 99.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a

Memoriu justificativ

Pagina 26 din 45

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli terenului Subcapital 2 Infiintarea plantatiei Subcapital 3 Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

Ferma de legume in camp


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.117 9.949 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.117 9.949 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531 3.531 0 0 0 0 3.531 3.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.235 22.787

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL, din care:

Memoriu justificativ

Pagina 27 din 45

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total

Ferma de legume in camp


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 3 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 4 50.066 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 321 321 9.628 Luna 5 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 6 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 7 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 8 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 9 50.066 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 321 321 9.628 Luna 10 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 11 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 12 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 TOTAL AN 1 103.022 80.235 19.256 99.491 0 0 0 0 0 0 0 3.531 3.531 19.256

-achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA

Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA

Luna 1 0 22.787 48.141 0

Luna 2 0 0 0 0

Luna 3 0 0 0 0

Luna 4 0 0 0 0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 16.047 0 0 0 0 0 0 9.628 0 0 0 0

Luna 9 16.047 0 0 0

Luna 10 0 0 0 9.628

Luna 11 0 0 0 0

Luna 12 0 0 0 0

TOTAL AN 1 32.094 22.787 48.141 19.256

Memoriu justificativ

Pagina 28 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte


conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului: Ferma de legume in camp
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,940 0,000 0,000 22,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,940 0,000

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 0,000 0,000 0,000 0,000 si autorizatii Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,000 0,000 0,000 0,000 functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de 80,234 18,500 19,257 99,491 transport Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 80,235 18,500 19,257 99,491 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 0,000 0,000 0,000 0,000 santierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 0,000 0,000 0,000 0,000 finantare Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 80,234 18,500 19,257 99,491 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: Ionescu Ion Data:07.06.2013 Memoriu justificativ Pagina 29 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului: Ferma de legume in camp
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,814 0,000 0,814 0,000 0,000 0,000 0,814 0,000

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 0,000 0,000 0,000 0,000 si autorizatii Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,000 0,000 0,000 0,000 functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 transport Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 0,000 0,000 0,000 0,000 santierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 3,531 0,814 0,000 3,531 finantare Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 3,531 0,814 0,000 3,531 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 3,531 0,814 0,000 3,531 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: Ionescu Ion Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 30 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului: Ferma de legume in camp
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,940 0,000 0,000 22,940 0,000 0,000 0,000 0,814 0,000 0,814 0,000 0,000 0,000 23,754 0,000

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 0,000 0,000 0,000 0,000 si autorizatii Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,000 0,000 0,000 0,000 functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de 80,235 18,500 19,256 99,491 transport Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 80,235 18,500 19,256 99,491 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 0,000 0,000 0,000 0,000 santierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 3,531 0,814 0,000 3,530 finantare Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 3,531 0,814 0,000 3,530 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 83,766 19,314 19,256 103,021 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: Ionescu Ion Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 31 din 45

Memoriu justificativ Detalierea cheltuielilor din devizul general:

Ferma de legume in camp

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile


n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr.crt 5.1

Specificatie

Organizare de santier lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 5.1.1 santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 5.2 Comisioane, taxe comisionul bancii finantatoare cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite n conditiile legii cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile

Valoare (fara TVA) Mii Mii lei Euro 0,000 0,000 0,000 3,531 3,531 0,000 0,814 0,814 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,814

TVA Mii lei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 3,531 3,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,531 0,000 0,000 0,814 0,814 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,814

3,531

Intocmit: Ionescu Ion Data:07.06.2013


DEVIZUL obiectului: DO1 Achizitie utilaje ferma legume in camp - cheltuieli eligibile
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) Mii lei Mii Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,500 0,000 18,500 18,500

TVA Mii lei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,256 0,000 19,256 19,256

Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,491 0,000 99,491 99,491 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,940 0,000 22,940 22,940

PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 2 3 4 5 6 7 8 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (nchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de ncalzire, ventilare, climatizare. PSI, radiotv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

0,000

PARTEA II - MONTAJ 1 0,000 0,000 80,235 0,000 80,235 80,235

PARTEA III - PROCURARE 1 2 3

Intocmit: Ionescu Ion Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 32 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Fundamentarea bugetului indicativ:


Valorile estimate pentru achizitia de bunuri : Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (3 oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la studiul de fezabilitate. Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ, dupa Anexele C.

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 23.754 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 7.400 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,3370 din data de 17.05.2013 Cheltuieli eligibile Euro 7.400 11.100 11.100 18.500 Cheltuieli neeligibile Euro Total Euro 7.400 16.354 5.254 11.100 23.754

Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT

5.254 5.254 5.254

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 23.754 Valoarea eligibila (Euro): 18.500 Valoarea neeligibila (Euro): 5.254 Euro, include: comisioane bancare si costul creditului: 814 Euro valoarea TVA: 4.440 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada ianuarie 2014 decembrie-2014. In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna ianuarie 2015, iar primul an de prognoza este ianuarie 2015 decembrie 2015.

Memoriu justificativ

Pagina 33 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in camp
Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8 L9

L1

L2

L3

L4

L10

L11

L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

x x

x x

x x

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA

x x X

Memoriu justificativ

Pagina 34 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in camp

Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta

Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 35 din 45

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

Ferma de legume in camp


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 40.117 9.628 49.745 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 40.117 9.628 49.745 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 80.235 19.256 99.491 80.235 19.256 99.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.235 19.256 99.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a

Memoriu justificativ

Pagina 36 din 45

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli terenului Subcapital 2 Infiintarea plantatiei Subcapital 3 Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

Ferma de legume in camp


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.117 9.949 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.117 9.949 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531 3.531 0 0 0 0 3.531 3.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.235 22.787

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL, din care:

Memoriu justificativ

Pagina 37 din 45

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total

Ferma de legume in camp


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 3 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 4 50.066 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 321 321 9.628 Luna 5 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 6 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 7 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 8 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 9 50.066 40.117 9.628 49.745 0 0 0 0 0 0 0 321 321 9.628 Luna 10 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 11 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 Luna 12 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 TOTAL AN 1 103.022 80.235 19.256 99.491 0 0 0 0 0 0 0 3.531 3.531 19.256

-achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA

Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA

Luna 1 0 22.787 48.141 0

Luna 2 0 0 0 0

Luna 3 0 0 0 0

Luna 4 0 0 0 0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 16.047 0 0 0 0 0 0 9.628 0 0 0 0

Luna 9 16.047 0 0 0

Luna 10 0 0 0 9.628

Luna 11 0 0 0 0

Luna 12 0 0 0 0

TOTAL AN 1 32.094 22.787 48.141 19.256

Memoriu justificativ

Pagina 38 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Prin implementarea proiectului, Ionescu Ion Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de legume cultivate in camp pe o suprafata de 2 ha in comuna Bors, judetul Bihor. Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt: Denumirea culturii Tomate Castraveti Morcovi Varza alba TOTAL Suprafata cultivata (ha) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Anul 1 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500 Anul 2 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500 Anul 3 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500 Anul 4 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500 Anul 5 kg 21.000 17.500 17.000 30.000 85.500

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale familiale (Anexe C) 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 9.3 Indicatori financiari

si intreprinderi

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt: Valoarea totala a investitiei propuse este de 83.766 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare; Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei; Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2014 si se finalizeaza in luna decembrie 2014; Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus; Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza; Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea legumelor in camp; Capacitatea fermei de legume va fi de 2 ha; In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor legume: tomate, castraveti, morcovi si varza ; Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate. Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii. Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

Memoriu justificativ

Pagina 39 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI: Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 22.787 lei. Linia 14 Capitolul Subventii contine valoarea subventiei pe suprafata de 2 ha de teren agricol detinuta de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro, respectiv 1232 lei.
Incasari din subventii Subventie UM Cantitate anuala Valoare unitara LEI/UM 615,85 Incasari anuale LEI 1.232 1232

ha 2 Total incasari din subventii

Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia. Linia 17 - Capitolul Credite contractate cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 48.141 lei. Tablou de rambursare a creditului
Valoare credit Dobanda anuala efectiva Durata credit Perioada de gratie 11.100 48.141 8 72 12 EUR LEI % luni luni Sold la sfarsitul perioadei LEI 48.141 48.141 48.141 48.141 48.141 48.141 48.141 48.141 48.141 48.141 48.141 48.141 47.338 46.536 45.734 44.931 44.129 43.327 42.524 41.722 40.920 40.117 39.315 38.513 37.710 36.908 36.106

Anul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rata rambursata LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

Dobanzi si comisioane LEI 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 316 310 305 300 294 289 283 278 273 267 262 257 251 246

Total plati catre banca LEI 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 1.123 1.118 1.112 1.107 1.102 1.096 1.091 1.085 1.080 1.075 1.069 1.064 1.059 1.053 1.048

Memoriu justificativ

Anul 2 de progno za

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Pagina 40 din 45

Memoriu justificativ
Rata rambursata LEI 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 48.141 Dobanzi si comisioane LEI 241 235 230 225 219 214 209 203 198 193 187 182 177 171 166 160 155 150 144 139 134 128 123 118 112 107 102 96 91 86 80 75 70 64 59 53 48 43 37 32 27 21 16 11 5 13.319

Ferma de legume in camp


Total plati catre banca LEI 1.043 1.037 1.032 1.027 1.021 1.016 1.011 1.005 1.000 995 989 984 979 973 968 962 957 952 946 941 936 930 925 920 914 909 904 898 893 888 882 877 872 866 861 855 850 845 839 834 829 823 818 813 807 61.439 Sold la sfarsitul perioadei LEI 35.303 34.501 33.698 32.896 32.094 31.291 30.489 29.687 28.884 28.082 27.280 26.477 25.675 24.873 24.070 23.268 22.466 21.663 20.861 20.059 19.256 18.454 17.652 16.849 16.047 15.245 14.442 13.640 12.838 12.035 11.233 10.430 9.628 8.826 8.023 7.221 6.419 5.616 4.814 4.012 3.209 2.407 1.605 802 0 0

Anul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna TOTAL

Luna

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator. PLATI : Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anul de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus.

Memoriu justificativ

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Pagina 41 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 99.491 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI: Prin implementarea proiectului, Ionescu Ion Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de legume cultivate in camp, pe o suprafata de 2 ha in comuna Bors, judetul Bihor. Incasarile din activitatea de cultivare legume in camp reprezinta incasarile aferente vanzarii productiei obtinute: tomate, castraveti, morcov si varza alba. Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:
Nr. Crt. 1 2 3 4 Tomate Castraveti Morcovi Varza alba Categoria Pret in UM AN 1 AN 2 LEI/UM Vanzari fizice previzionate 2,30 21.000 21.000 kg 1,50 kg 17.500 17.500 3,00 kg 17.000 17.000 1,00 kg 30.000 30.000 Vanzari valorice previzionate 2,30 48.300 48.300 LEI 1,50 LEI 26.250 26.250 3,00 LEI 51.000 51.000 1,00 LEI 30.000 30.000 LEI 155.550 155.550 AN 3 21.000 17.500 17.000 30.000 48.300 26.250 51.000 30.000 155.550 AN 4 21.000 17.500 17.000 30.000 48.300 26.250 51.000 30.000 155.550 AN 5 21.000 17.500 17.000 30.000 48.300 26.250 51.000 30.000 155.550

Tomate 1 Castraveti 2 Morcovi 3 Varza alba 4 Incasari din activitatea agricola

Linia 14 - Subventii contine valoarea subventiei pe suprafata de 2 ha de teren agricol detinuta de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro, respectiv 1232 lei. PLATI : Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru anii 1-3 de implementare. Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de intreprinderea individuala pentru activitatile din ferma. Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de aprox. 77.509 lei, reprezentand: costuri cu materii prime: rasaduri, dezinfectanti, material de sustinere, fertilizanti, tratament daunatori, ambalaje, etc. costuri cu motorina necesara pentru operatiunile mecanizate Aceste plati sunt centralizate in tabelele de mai jos:
Materii prime, materiale Materii prime si materiale pentru tomate Motorina pentru pregatire teren - arat sol 30 cm (toamna) Motorina pentru nivelare teren (toamna) Motorina pentru intretinere aratura (primavara) Fertilizanti pentru pregatire pat germinativ Erbicide (operatie manuala) Rasad tomate Motorina pentru plantare rasad (aprilie) UM Consumuri unitare Consumuri anuale Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM Plati totale anuale LEI/UM 81 81 77 91 58 14.350 72

l l l kg l buc l

1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 1,6 l/h (0,5 ha in 8 ore) Azotat de amoniu (125 kg/ha) 1 l/ha (preemergent in 200400 l apa) 41.000 plante/ha 1,5 l/h ( 0,5 ha in 8 ore)

13,5 13,5 12,8 62,5 0,5 20.500,00 12,00

6 6 6 1,46 115 0,70 6,00

Memoriu justificativ

Pagina 42 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp


Consumuri anuale 8.000,00 0,50 2,00 250,00 Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 0,70 120,00 335,00 1,20 Plati totale anuale LEI/UM 5.600 60 670 300 21.440 81 81 77 110 11.900 72 263 5.600 750 300 19.233 81 81 77 875 54 14.000 180 300 600 16.248 81 81 77 195 72 18.900 33 150 1.000 20.589 77.509

Materii prime, materiale Araci + sarma sustinere Erbicide (operatie manuala) Tratamente boli si daunatori Ambalaje (ladite plastic) Subtotal Materii prime si materiale pentruTomate Materii prime si materiale pentru castraveti Motorina pentru pregatire teren - arat sol 30 cm (toamna) Motorina pentru nivelare teren (toamna) Motorina pentru intretinere aratura (primavara) Fertilizanti pentru pregatire pat germinativ Rasad castraveti Motorina pentru plantare rasad - luna mai Fertilizanti pentru fertilizare suplimentara Spalieri + sarma sustinere Tratamente boli si daunatori Ambalaje (ladite plastic) Subtotal Materii prime si materiale pentru Castraveti Materii prime si materiale pentru morcovi Motorina pentru nivelare teren cu freza Motorina pentru pregatire teren - arat sol 30 cm (toamna) Motorina pentru pregatire pat germinativ Fertilizanti Motorina pentru semanat Samanta morcov Erbicide (operatie manuala) Tratamente boli si daunatori Ambalaje (saci rafie) Subtotal Materii prime si materiale pentru Morcovi Materii prime si materiale pentru varza Motorina pentru nivelare teren cu freza Motorina pentru pregatire teren - arat sol 30 cm (toamna) Motorina pentru pregatire pat germinativ Fertilizanti Motorina pentru plantare rasad - luna iunie Rasad varza Erbicide (operatie manuala) Tratament boli si daunatori

UM buc l l buc

Consumuri unitare 10.000 buc (0,8-1 m lungime) 1 l/ha (preemergent in 200400 l apa) Tratamente foliare 1l/ha - 4 doze/ciclu capacitate ladita - 20 kg

l l l kg buc l kg buc l buc

1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 1,6 l/h (0,5 ha in 8 ore) Azotat de amoniu (150 kg/ha) 34.000 plante/ha 1,5 l/h (0,5 ha in 8 ore) azotat de amoniu 120 kg/ha 3 fertilizari /ciclu 8000 buc (4-6 m distanta intre spalieri) Tratamente foliare 1l/ha - 6 doze/ciclu capacitate ladita - 20 kg

13,5 13,5 12,8 75 17.000,00 12,00 180,00 8.000,00 3,00 250,00

6 6 6 1,46 0,70 6,00 1,46 0,70 250,00 1,20

l l l kg l kg l l buc

1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 1,6 l/h (0,5 ha in 8 ore) Superfosfat 400 kg/ha / sare potasica 100 kg/ha 1,8 l/h ( 0,5 ha in 5 ore) 4 kg/ha 1 l/ha (preemergent in 200400 l apa) - 3 erbicidari/ciclu Tratamente foliare 1 l/ha - 3 doze/ciclu saci capacitate 20 kg/buc

13,5 13,5 12,8 250 9 2,00 1,50 1,50 750,00

6 6 6 3,5 6 7.000,00 120,00 200,00 0,80

l l l kg l buc l l

1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 1,6 l/h (0,5 ha in 8 ore) 200 kg sare potasica/ha 1,5 l/h ( 0,5 ha in 8 ore) 54.000 plante/ha 2 l/ha Tratamente foliare 1 l/ha (solutii 0,15%) - 3 doze/ciclu saci capacitate 20 kg/buc

13,5 13,5 12,8 100 12 27.000,00 1,00 1,50 1.250,00

6 6 6 1,95 6 0,70 33,00 100,00 0,80

Ambalaje (saci rafie) buc Subtotal Materii prime si materiale pentru Varza Total plati cu materii prime si materiale

Memoriu justificativ

Pagina 43 din 45

Memoriu justificativ Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente:


o valoare de 5.050 lei/an.

Ferma de legume in camp

Cheltuielilor cu energia si agentul termic necesare pentru sustinerea desfasurarii activitatii solicitantului, in
Consumuri anuale per ferma 6.000 2.050 Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 0,5 1,00 Plati totale anuale LEI/UM 3.000 2.050 5.050

Energia si apa

UM

Consumuri unitare 2 kW/h 1000mc/ha

Energie electrica KWh Apa mc Total plati cu energia si apa

Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 14.400 lei/an.


Personal Muncitori ferma Costuri salariale lunare Inclusive contributii la asigurari sociale 1 1.200 Total plati cu personalul Nr. pers. Plati totale anuale LEI 14.400 14.400

Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 14.550 lei/an.


Alte plati Cheltuieli cu asigurarile Cheltuieli administrative Cheltuieli terti (plata zilieri) Total alte plati Plati totale anuale LEI/UM 900 2.400 11.250 14.550

Linia 30 Alte plati include impozite si taxe locale, contributii fiscale datorate de intreprinderea individuala, TVA, impozit pe venit net.

Alte plati (Impozite si taxe) sunt centralizate in tabelul de mai jos:


Impozite si taxe Impozite si taxe Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala TVA Impozit pe venit net Total impozite si taxe Plati totale anuale LEI/UM 750 4.705 13.663 2.694 21.812

o o

Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie; Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la 5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3% pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale). Intreprinderea individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform legislatiei in vigoare. Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii si a echipamentelor achizitionate.

Memoriu justificativ

Pagina 44 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

9.3 Indicatori financiari


INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice Total an Total an Total an Total an Anul 1 2 3 4 UM Specificatie Valoare Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2 Rata de actualizare Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI ANI Numeric 3,45 3,66 83.766 1,2083 3,91 8% LEI LEI 30.822 41.926 409.596 53.801 66.445 79.861 4,19 4,51

Total an 5

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6

Memoriu justificativ

Pagina 45 din 45