Sunteți pe pagina 1din 53

Achizitie masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din

satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita


Nasaud

Cuprins

I.

CONCEPEREA PROIECTULUI
Introducere
1.1

Titlul: ..................................................................................................................................... 4

1.2

Localizarea ............................................................................................................................. 4

1.3

Suma solicitat de la finanator: ........................................................................................... 5

1.4

Rezumat ................................................................................................................................. 6

1.5

Justificarea proiectului ........................................................................................................... 7

1.6

Obiective ................................................................................................................................ 9

II PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1

Descrierea detaliat a activitilor........................................................................................ 10

2.2

Echipa de implementare ...................................................................................................... 19

2.3

Durata i planul Proiectului ................................................................................................. 20

2.4.

Bugetul Proiectului .............................................................................................................. 20

2.5

Indicatori de urmrire i evaluare ........................................................................................ 30

2.6

Managementul riscurilor ...................................................................................................... 32

2.7

Matricea cadru logic ............................................................................................................ 33

2.8

Efecte multiplicatoare sau asigurarea continuitii proiectului............................................ 35

III BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................ 36

Achizitie masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din


satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita
Nasaud

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Introducere

Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje agricole necesare
unei ferme vegetale, proiect finantat din fonduri europene, fonduri de care dispune orice
stat nou intat in Uniunea Europeana. Proiectul este o continuare o programului SAPARD,
proiect intitulat Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 al Romniei. Programul
este unic i acoper ntregul teritoriu al Romniei.

In sensul achizitionarii acestor utilaje, care sunt performante pentru procesarea solului,
se urmareste cresterea productivitatii muncii prin modernizarea solului. Investitia are ca
obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei, avand in vedere faptul ca zona nu
dispune de activitati productive.
Obiectul principal de activitate al firmei unde se doreste implementarea acestui proiect
este: cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante. Activitatea principala a firmei
este producerea semintelor de plante. Activitatile secundare sunt servicii anexe
agriculturii, gradinarit peisagistic cu irigatii si desecari, comertul cu ridicata a produselor
chimice realizate.
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument
de finanare creat de Uniunea European pentru a sprijini rile membre n implementarea
Politicii Agricole Comune .
Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i

care acord o mare atenie dezvoltrii rurale.


FEADR reprezint o oportunitate de finanare pentru spaiul rural romnesc, n valoare
de aproximativ 7,5 miliarde de euro, ncepnd cu 2007 i pn n 2013. FEADR se
bazeaz pe principiul cofinanrii proiectelor de investiii private.
Fondurile europene pentru agricultur vor putea fi accesate n baza documentului-cheie
Programul Naional pentru Dezvoltare Rural(PNDR).
Proiectul se incadreaza in AXA 1: Creterea competitivitii sectoarelor agricol i
forestier, la masura 1.2.1 Modernizarea exploataiilor agricole si are ca obiectiv general
cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane
si a factorilor de productie. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121
sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica
n principal activitati agricole, a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o
dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1( Unitatea de Dimensiune Economica), si care
este nregistrata n Registrul fermelor/Registrul agricol.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile,
cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului.
Prin Masura 121 se acorda fonduri nerambursabile n proportie de 50% 75 % (pentru
perioada 2007 - 2009), respectiv n proportie de 40% - 65% (pentru perioada 2010
2013) din valoarea eligibila a proiectului, fondurile reprezentnd cofinantarea publica, la
care trebuie sa se adauge contributia privata.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de Euro
aceasta suma reprezentnd valoarea totala eligibila a proiectului
Procentul sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora cu:
 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 ani, la data depunerii
cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII:
Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru
investitii);
 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap
natural, n zone cu handicap natural si n arii naturale protejate ncadrate n
reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a,
punctele i, ii si iii);

 25% pentru investitiile avnd drept scop protectia apelor mpotriva poluarii
cu nitrati proveniti din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12
decembrie 1981, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care
amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005); se prevede un astfel de sprijin pe o
perioada de 4 ani ncepnd cu 1 ianuarie 2007.
Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face naintea semnarii
contractului de finantare de catre APDRP.

1.1 Titlul proiectului


Prin intermediul acestui proiect se doreste achizitionarea de masini si utilaje agricole
pentru ferma vegetala din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita
Nasaud, proiectul avand la baza Programul National de Dezvoltare Rurala.

1.2 Localizare
Solicitantul este SC PRATOSEM SRL avand sediul in Bistrita, Str. Republicii nr. 65,
capital social: 11.862,5 RON, privat 100% si un numar de 2

asociati si structura

actionariatului de 90 % respectiv 10 %, avand punct de lucru in Sangeorzu Nou nr. 297,


unde functioneaza ferma de productie vegetala.
Principala activitate a societatii este productia agricola si comertul cu produse agricole
si materii prime, materiale si produse chimice pentru agricultura.
Inca de la infiintare, datorita schimbarilor care au avut loc in societatea romaneasca,
compania a fost nevoita sa-si reconsidere activitatea si sa se adapteze noilor conditii
impuse de economia de piata. In acest scop, societatea a inceput productia agricola prin a
arenda suprafete de teren arabil de la detinatori particulari, suprafete care au crescut de
la an la an si pe care au fost produse cantitati insemnate de cereale si plante furajere.
Societatea PRATOSEM SRL Bistrita este organizata in ferme de productie, avand un
numar de 2 asemenea ferme: Vermes si Sangeorzu Nou. Acestea dispun de baza
materiala proprie constand din tractoare agricole impreuna cu setul de masini agricole
necesare lucrarilor agricole, combine autopropulsate, echipamente de erbicidat, prese
pentru balotat, autocamioane pentru transport. Societatea detine spatii pentru depozitarea

cerealelor produse, utilaje pentru conditionarea semintelor, etc. De asemenea, societatea


executa lucrari de prestari servicii pentru agricultura si face comert cu ingrasaminte
chimice, erbicide, pesticide, etc.
Piata principala pentru desfacerea produselor obtinute de societate o constituie
populatia, acest segment fiind beneficiarul principal al semintelor de cereale (grau, orz,
leguminoase) precum si al serviciilor oferite pentru agricultura (arat, discuit, semanat,
recoltat) si al produselor achizitionate in vederea vanzarii (ingrasaminte chimice,
erbicide, pesticide, etc.). Un procent mai mic al pietei de desfacere il constituie
societatile comerciale cu profil agricol din judet.
Din punct de vedere concurential, societatea este in competitie directa cu un numar
restrans de alte societati similare din judet, fata de care prezinta urmatoarele avantaje
competitive:

dispune de un lot mare de teren arendat aproximativ 280 ha, din cele 300 ha avute
in total, lucru care permite valorificarea semintelor produse la preturi sub cele ale
competitorilor;

dispune de utilaje proprii pentru executarea lucrarilor;

este distribuitor al principalului furnizor de ingrasaminte chimice SC AZOMURES


SA Targu Mures, vanzand produsele la pretul furnizorului.

Avand in vedere cererea marita de ingrasaminte chimice, societatea si-a extins piata de
desfacere si in alte judete: Salaj, Alba, Cluj.
Punctul

slab al societatii este reprezentat de faptul ca masinile si utilajele care

compun baza materiala si de productie sunt relativ vechi, apropiindu-se de sfarsitul


perioadei normate de viata sau chiar depasind aceasta perioada. Uzura morala insa, este
evidenta. Acesta este si motivul pentru care se realizeaza acest proiect, pentru a
moderniza aceste echipamente, de altfel vitale pentru desfasurarea unei activitati
moderne, eficiente si la standarde de calitate europene.

1.3 SUMA SOLICITATA DE LA FINANTATOR


Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 1.182.166 RON ajutorul public nerambursabil este de
585.512 RON.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa
tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a
Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului
justificativ.

Curs Euro / leu 3,7140 din data de 13.03.2008


Procent finantare publica = 50 %

Ajutor

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

- RON-

- RON-

public 585.512

Euro

Euro

157.650

Total

- RON-

Euro

585.512

157.650

nerambursabil
Sursele

de

pentru

finantare

completarea

necesarului

de

finantare, din care


- autofinantare

585.512

157.650

235.754

63.477

821.266

221.127

1.171.024

315.300

235.754

63.477

1.406.778

378.777

- imprumut
TOTAL PROIECT

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa


tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.
Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va
motiva solicitarea procentului

1.4 REZUMAT

Investitia va fi facuta in cadrul proiectului Achizitie masini si utilaje agricole pentru


ferma vegetala din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita
Nasaud.Amplasamentul proiectului va fi in satul Sangeorzul Nou nr. 297, comuna
Lechinta.
Grupurile tinta pentru desfacerea produselor obtinute de societate o constituie
populatia, acest segment fiind beneficiarul principal al semintelor de cereale (grau, orz,
leguminoase) precum si al serviciilor oferite pentru agricultura (arat, discuit, semanat,
recoltat) si al produselor achizitionate in vederea vanzarii (ingrasaminte chimice,
erbicide, pesticide, etc.). Un procent mai mic al pietei de desfacere il constituie
societatile comerciale cu profil agricol din judet.
Avand in vedere cererea marita de ingrasaminte chimice, societatea si-a extins piata de
desfacere si in alte judete: Salaj, Alba, Cluj.
Tema proiectului este cresterea productivitatii muncii prin modernizarea fermei
vegetale din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, ferma care
va fi modernizata in sensul achizitionarii de masini si utilaje agricole performante pentru
procesarea solului astfel incat sa respecte integral legislatia europeana referitoare la
protectia mediului, siguranta alimentelor si a muncii, etc.
Investitia are ca obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei, avand in vedere
faptul ca zona nu dispune de activitati productive, oamenii generandu-si veniturile doar
din activitati specifice gospodariilor proprii prin auto-sustinere si pentru auto-consum. In
acest sens trebuie relevat faptul ca marea majoritate a gospodariilor din acest mediu sunt,
de fapt, unitati de subzistenta deoarece numarul animalelor este mic, in medie 2 - 4, iar
tehnologiile aplicate sunt cele traditionale, astfel ca rezultatele obtinute sunt modeste.
Comuna Lechinta este o zona cu potential scazut pentru producerea semintelor si
materialului saditor, conform Anexei I Zone Potential.
Principala activitate care se doreste a fi desfasurata in cadrul proiectului este cresterea
competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a
factorilor de productie.

1.5 ]JUSTIFICAREA PROIECTULUI


Potrivit Reglementrii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanarea politicii
agricole comune s-au creat dou fonduri europene pentru agricultur, numite FEGA
(Fondul European de Garantare Agricol) pentru finanarea msurilor de marketing i
FEADR (Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural) pentru finanarea
programelor de dezvoltare rural.
Se urmreste, prin implementarea acestui proiect, restructurarea i dezvoltarea
produciei agricole, dar i a industriilor prelucrtoare aferente. Toate acestea vor ine cont
de mbuntirea competenelor profesionale, de un management durabil i de respectarea
exigenelor de mediu.
O component asupra creia Uniunea European pune accent este cea de biodiversitate
i conservare a naturii, care se va materializa prin asigurarea unei ocupri echilibrate a
teritoriului i dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole i
forestiere.
Investitiile ce urmeaza vor fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de
mediu, sanitar-veterinare , sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea
standardului/standardelor la care se adapteaza. Sunt luate masuri generale si specifice de
protectie legate de aceste elemente.
Masurile generale vizeaza utilizarea rationala a tuturor utilitatilor, echipamentelor si
materialelor folosite.
De asemenea aceste masuri vizeaza colectarea tuturor deseurilor in locuri special
amenajate si autorizate: uleiuri, deseuri vegetale, deseuri tehnologice si deseuri de orice
alta natura. Acestea vor fi evacuate si vor fi procesate in conditiile legii.
Ferma va fi dotata cu toate facilitatile necesare si cerute de lege pentru a gestiona toate
elementele generatoare de potential de poluare. De asemenea, exista toate masurile pentru
a se asigura conditiile propice de munca respectand toate cerintele de securitate a muncii
persoanei.

Impactul implementarii proiectului va fi unul benefic asupra mediului prin scaderea


drastica a poluarii realizate de tractoarele angajate in procesul de prelucrare a solului si
efectuare a lucrarilor agricole. Daca pana acum se utilizau tractoare relativ vechi si cu
efect poluant semnificativ, odata cu achizitia de utilaje moderne, aceasta poluare va fi
foarte mult diminuata.
Datorita schimbarilor care au avut loc in societatea romaneasca, compania a fost
nevoita sa-si reconsidere activitatea si sa se adapteze noilor conditii impuse de economia
de piata.

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de

Adresa

Produs furnizat

Valoare

% din total

materii prime /materiale

aprox.

achizitii

auxiliare /produse/servicii

-RON-

Azomures SA

Targu Mures

Ingrasaminte chimice

2089822

82,93

Romproduct Herina

Herina

Combustibil

13565

0,54

Moisan Trans SRL

Bistrita

Prestari servicii transport

22335

0,89

Agromax Man Ighiu

Alba

Seminte porumb

35700

1,42

Lecpetrovan

Lechinta

Combustibil

105836

4,20

Rai Impex SRL

Suceava

Ingrasaminte chimice

59381

2,36

Pombis SA

Bistrita

Seminte grau

25116

1,00

Agrorent SRL

Bistrita

Ingrasaminte chimice

68751

2,73

Redoxim SRL

Timisoara

Pesticide

41275

1,64

Suntory SA

Bucuresti

Pesticide

20807

0,83

Statu Nea Agricola

Livada

Seminte

37374

1,48

10

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt

Client (Denumire si adresa)

1.

Asociatia Familiala Ciui Beclean

2.

Asociatia

Familiala

Fanariu

Valoare

% din

-RON -

vanzari

7700

0.25

Lucia 16676

Teaca

0.54

3.

Asociatia Familiala Berende Maieru

14128

0.45

4.

Asociatia Infratirea Lechinta

17050

0.55

5.

SC Ac Ind Bistrita

12062

0.39

6.

Cooperativa Consum Lechinta

14977

0.48

7.

Directia Agricola Bistrita

49500

1.59

8.

Ocolul Silvic Bistrita

6180

0.20

9.

Penitenciarul Bistrita

4926

0.16

10.

Populatia Bistrita Nasaud

1649214

11.

Primaria Comunei Matei

10094

0.32

12.

SC Protphant SRL Bistrita

117529

3.77

13.

SC Agrocomplex ITL Lechinta

8041

0.26

14.

SC Ecoceres Ungheni Mures

37488

1.20

15.

SC Grup Taurus Sieu Magherus

8163

0.26

16.

SC Agrofarm Reghin

9300

0.30

17.

SC Agrochimsem SRL Bistrita

139281

4.47

18.

SC Agrofruct SRL Teaca

6400

0.21

19.

SC Agromax Man Ighiu Alba

55897

1.79

20.

SC Calimero SRL Bistrita

8231

0.26

21.

SC Ecofun SA Bistrita

74383

2.39

22.

52.93

400131
SC Jolt Impex SRL Bistrita

12.84

23.

SC Parcul Rece Lechinta

7068

0.23

24.

SC Pombis SA Bistrita

30351

0.97

11

25.

SC Pavloris SRL Branistea

21810

0.70

26.

SC Retegana SRL Reteag

6200

0.20

27.

SC Runion SRL Nasaud

9060

0.29

28.

SC Agrostar SRL Bistrita

20024

0.64

29.

SC Carmolact SRL Monor

12714

0.41

24470

30.
SC Man Ro Satu Mare

0.79

31.

SC Agroeco Simboleni Mures

23655

0.76

32.

SC Agrorent SRL Bistrita

59976

1.92

33.

SC Agroservice SRL Bistrita

105170

3.38

34.

SC Alcrisagro SRL Targu Mures

9929

0.32

35.

SC Fitovet SRL Bistrita

16743

0.54

36.

SC Octat Dragan SRL Bistrita

52118

1.67

37.

SC Redoxim SRL Timisoara

33310

1.07

38.

SC Luca Dan Telciu

6696

0.21

39.

Statiunea Agricola Livada

9000

0.29

Populatia este principalul grup tinta care se doreste a fi atins in acest proiect deoarece
tot populatia este si beneficiarul principal al semintelor de cereale cultivate de aceasta
ferma(grau, orz, leguminoase etc.) si al produselor achizitionate in vederea combaterii
parazitilor si tratarii solului si al plantelor (ingrasaminte chimice, erbicide, pesticide,
etc.). Pe langa populatie sunt interesate de achizitionarea produselor realizate( dupa cum
se observa din tabelul de mai sus) anumite societati comerciale cu profil agricol si nu
numai in vederea desfasurarii propriilor activitati.
Avand ca si principala activitate productia agricola si comertul cu produse agricole si
materii prime, materiale si produse chimice pentru agricultura era si normal ca ferma sa
isi orienteze atentia spre atragerea in mod special a acestor grupuri tinta.
Atat populatia , cat si societatiile comerciale vor avea interes legat de acest proiect,
deoarece odata cu implemenatarea lui se urmareste atingerea anumitor obiective,
obiective care la randul lor vor avea imprtanta si pentru aceste grupuri tinta( ex. Cresterea

12

calitatii produselor comercialezate de aceasta ferma gricola, diversificarea produselor


etc.)

1.6 OBIECTIVE

Date privind forta de munca si managementul proiectului

Total personal existent: 9,


din care personal de executie: 7
Numarul angajatilor permanenti este 9, cel al angajatilor cu perioada determinate variind
in functie de sezon. Odata cu implementarea proiectului numarul angajatilor permanenti
va creste.. Pregatirea profesionala a personalului corespunde activitatii desfasurate in
cadrul firmei, astfel incat aceasta sa fie realizata cu maxima eficienta si in conditii de
siguranta.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


Locuri de munca nou-create: 3

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o


utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei,
ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei
ecologice precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
- Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
Obiective operationale se refera la:
-Promovarea investitiilor n exploatatiile agricole din sectorul vegetal pentru realizarea de
constructii noi si/sau modernizarea constructiilor
agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini
si utilaje noi, nfiintarea de plantatii etc.

13

- La momentul actual, SC PRATOSEM SRL are o ferma vegetala care functioneaza cu


masini si utilaje vechi, a caror calitate a scazut considerabil atat din punct de vedere al
functionalitatii, cat si al poluarii aerului. Dupa finalizarea proiectului, beneficiarul va
avea masini si utilaje noi, mult mai productive si performante, care vor respecta intru
totul standardele de mediu cerute de Uniunea Europeana.
-In cadrul proiectului unul din obiective este adaptarea unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare , sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene.

II PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 Descrierea detaliata a activitatilor

Dupa primirea Raportului in care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finantate,
APDRP notifica Beneficiarul privind Decizia de Selectie.
In termen de 15 zile lucratoare de la primirea notificarii Beneficiarul trebuie sa se
prezente la sediul Centrului Regional de care apartine, pentru semnarea contractului de
finantare .
In cazul in care, beneficiarul nu se prezinta in termenul din Notificare si nici nu anunta
APDRP, atunci se considera ca a renuntat la ajutorul financiar.
Dupa prezentarea la APDRP de catre Beneficiar a Certificatului de inregistrare de le
Oficiul Registrului Comertului, precum si a autorizatiei privind constituirea ca
persoana fizica autorizata conform Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare sau dupa depunerea Acordului de mediu se va demara procedura de
incheiere a Contractului de finantare.
Beneficiarul are posibilitatea sa demareze procedura de achizitii incepand cu data
primirii Notificarii de selectie a proiectului(inclusiv semnarea contractelor de achizitii).
Beneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP, dosarele de achizitii, n maxim 3
luni -pentru achizitii simple, sau n maxim 4 luni, - Proiectul Tehnic si cel putin un Dosar

14

de achizitii (ex.: Dosar achizitii prestari servicii) ,pentru achizitii care prevad constructii
montaj, de la semnarea contractului de finantare.
Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice este obligat sa depuna la
CRPDRP documentatia de achizitii, este obligat sa finalizeze n maxim 12 luni de la
semnarea contractului de finantare toate procedurile de achizitii publice, inclusive
avizarea acestora.
La solicitarea expresa a unui beneficiar de cofinantare din FEADR, cu privire la
furnizorii acestuia care nu se achita de obligatiile contractuale, APDRP poate, dupa o
verificare prealabila, sa includa informatiile despre acesti furnizori n Lista furnizorilor
care nu-si respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii cofinantarii din FEADR.
Lista furnizorilor care nu-si respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii
cofinantarii din FEADR va putea fi consultata pe site-ul oficial.
In contextul derularii achizitiilor private si publice, conflictul de interese reprezinta
situatia n care exista legaturi ntre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti,
ntre membrii comisiei de evaluare si ofertanti, sau atunci cand ofertantul cstigator
detine pachetul majoritar de actiuni n doua firme participante pentru acelasi tip de
achizitie, pentru achizitiile realizate de solicitanti privati ai fondurilor FEADR.
Nerespectarea Instructiunilor privind achizitiile private si publice de catre beneficairii
FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielor aferente achizitiei de servicii, lucrari sau
produse.
Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricaror decizii, trebuie avute in
vedere urmatoarele principii:

Nediscriminarea

Tratamentul egal

Recunoasterea reciproca

Transparenta

Proportionalitatea

Eficienta utilizarii fondurilor

Asumarea raspunderii.

Beneficiarul trebuie sa depuna la OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii


Dosarelor Cererilor de Plata n maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de

15

achizitie (exceptnd dosarele de servicii).

Achizitiile care se doresc a fi realizate prin implementarea acestui proiect, repectiv


denumirea,

numarul,

valoarea

si

caracteristicile

tehnice

si

functionale

ale

utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor :


Nr.crt

Denumire/ Tip/

Numar

Valoare

TVA

Total cu

utilaj/echipament

bucati

fara TVA

-RON-

TVA
-RON-

-RON-

1.

Tractor

217.269

41.281,1

258.550,1

2.

Incarcator frontal

27.873,6

5.269

33.169,3

3.

Combina

367.686

69.860,3

437.546,3

4.

Plug reversibil - 4 trupite

51.242,1

9.736

60.978,1

48.274,6

9.172,2

57.446,7

14.856

2.822,6

17.678,6

5.
Presa pt. baloti cilindrici
6.

Semanatoare

de

precizie 1

SPC 6
7.

Semanatoare SUP 29

16.341,6

3.104,9

19.446,5

8.

Grebla de adunat

10.562,6

2.006,9

12.569,5

9.

Remorca

142.082,8

26.995,7

169.078,5

25.998

4.939,6

30.937,6

tehnologica 1

furajare
10.

Remorca tehnologica adunat 1


camp

11.

Masina de recoltat siloz

111.420

21.169,8

132.589,8

12.

Masina de prelucrat seminte

55.710

10.584,9

66.294,9

TOTAL

1.089.316,3 206.970,1

1.296.286,4

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului


(plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani
pentru ferma).

16

Pentru a se putea realiza produse de calitate si, implicit o rentabilitate economicofinanciara mare, trebuie folosite si tehnologii si echipamente adecvate. Astfel am gasit o
alternativa tehnologica dorita pentru echiparea fermei mixte din Sangeorzul Nou.

Paleta masinilor agricole care se vor achizitiona in cadrul proiectului se deschide cu


tractorul. S-a gasit o oferta corespunzatoare pentru un model care corespunde atat din
punctul de vedere al caracteristicilor tehnico-functionale si economice cat si al pretului
de cost. Trebuie subliniat faptul ca descrierea tehnico-functionala si tehnologica ce
urmeaza este una indicativa, ea avand doar caracter informativ.

1. Tractor New Holland T6070

Model nou, fabricat in Marea Britanie


MOTOR:

CNH (NEF); emisii poluanteTier III; 6 cilindri,


turbo+intercooler, sistem de injectie common rail;
cuplu maxim 643 Nm la 1400 rpm; alternator 120
Ah.

Cilindreea:

6800 cm

Puterea nominala:

141 CP

Capacitatea rezervorului

285 litri

Interval schimb de ulei motor

600 ore, ulei mineral obisnuit

CABINA

Delux, cu aer conditionat si incalzire, scaun pe perna de aer, scaun pt. pasager, stergator
parbriz cu 2 viteze, 2 oglinzi exterioare, 8 lampi de lucru, pre-echipat pentru radio, panou de
bord analog/digital

TRANSMISIA

Mecanica sincronizata, 24 trepte inainte + 24 inapoi, 40 km/h; Punte fata motoare, blocare
electrohidraulica a diferentialului.

PRIZA DE PUTERE

Cuplare/franare lenta; arbore interschimabil (13/8 / 6 caneluri montat, 21 caneluri livrat


suplimentar)
540, 540 Economic (750) si 1000 rpm

INSTALATIA HIDRAULICA

Pompa cu centru deschis 80 litri / min, pompa dedicata pentru directie, 3 valve auxiliare
actionate cu levier
Ridicator in 3 puncte cat.II/III N, capacitatea maxima de ridicare cu un cilindru auxiliar (la
610 mm de la capatul tirantilor inferiori): 5530 kg, tiranti cu cuplare rapida, stabilizatoare
laterale, bara de tractiune, cupla remorca cu cuplare rapida; control mecanic al fortei cu sistem
Lift-O-Matic (memorarea reglajelor)

17

ANVELOPE

fata 420/70R28, spate 520/70R38 aparatori la rotile din fata

DIVERSE

instalatie pneumatica pentru franarea remorcii


cupla pentru remorca, greutati lestare fata cca 1000 kg, aparatori roti fata

OPTIONAL

Set complet de 4 roti inguste, EURO 4,500.

2. Incarcator frontal Hydrac Eurokipp Visio 2300P

Incarcator complet cu consola

Ghidaje paralele

Cilindrii de ridicare cu duli effect

Maneta

Electroventil pt a 3-a functiune

3. Combina NEW HOLLAND TC5050 & Heder de paioase de 4.5m

MOTOR:
Cilindri:

NEF TIER III, turbo


6 cilindri in linie, regulator mecanic

Cilindree:

6,8 litri

Puterea nominala:

170 CP

Capacitatea rezervorului

300 litri

TRANSMISIA:

Hidrostatica; cutie de viteze mecanica cu 4 viteze; viteza maxima 25 km/h

CABINA:

cu aer conditionat si incalzire, levier multifunctional, monitor de turatii si monitor de pierderi, coloana
volanului reglabila, scaun de luxe reglabil, frana de parcare, oglinzi suplimentare cu reglare manuala, lampi
suplimentare de lucru , 2 girofaruri

COMANDA HEDERULUI:

manuala cu acumulatori hidraulici, cuple hidraulice cu filet

ELEVATORUL CENTRAL:

Ranforsat, 16 raclete (latime 0.98 m), 376 rpm

SISTEMUL DE TREIER:

batator cu latimea de 1004 mm, diametrul 606 mm, 8 bare; turatia 430 1070 rpm reglabila electric din
cabina; contrabatator 14 bare, unghiul de infasurare 111 ; suprafata 0.62 m; trapa de pietre cu golire
rapida, placi de grohaire; casa oscilanta fixa; 4 scuturatori.

CURATIRE:

suprafata 3,29 m sub curent de aer; planul oscilant: 0.19 m; suprafata sitei superioare: 1,74 m, suprafata
sitei inferioare: 1,36 m; ventilator cu 6 palete si turatia 350 - 1000 rpm, placa de protectie a ventilatorului

BUNCAR DE BOABE /

capacitate 4000 litri, indicator de nivel, lampa in buncar tub descarcare 3.85 m, viteza de descarcare 72 litri

DESCARCARE:

/s

ROTI:

de tractiune 23,1-26; de directie: 13.0/65-18

DIVERSE:

tocator de paie, cupla carucior transport heder, stingator incendii.

HEDER PAIOASE 4,5 m

cu protectia cutitului, despicatoare de lan scurte, cuple hidraulice cu surub, cutit de rezerva

OPTIONAL
Heder pentru Porumb 4 randuri

OLIMAC, cu adaptor floarea soarelui si tocator de tulpini

Kit Intern Conversie

Grau-porumb (sita superioara, gratar porumb; aparatoare ventilator; al 3 lea cilindru pentru elevatorul
central, kit reducere turatie la tocatorul de paie

Adaptor pentru recoltat rapita

Extensie a mesei de taiere cu 60 cm care se monteaza pe headerul de paioase si 2 cutite verticale


actionate electric

18

SET DE COMBINA

NEW HOLLAND TC5050; HEDER DE PAIOASE 4.5 m; HEDER DE PORUMB CU


ADAPTOR FLOAREA SOARELUI; KIT INTERN

4. Plug reversibil cu 4 trupite marca POTTINGER model Servo 35 (pt.T6070)

cu reglare mecanica a latimii de lucru (in 4 pozitii);

cilindru de reversare cu dubla actiune ;

distanta intre trupite : 95 cm ;

inaltime cadru : 102 cm ;

cadrul principal din otel special Leurit cu sectiunea


120x120x10 ;
cu suporti barsa 80 x 30 si suruburi de forfecare;

cu plaz taietor si calcai pe ultima trupita ;

cu roti de copiere si cutit disc ;

greutatea :1041kg.

5. Presa pentru baloti cilindrici WOLAGRI

Tip Columbia R cu fir

Dimensiunile balotilor: 1200 x 1200 mm

Latimea pick up: 1500 mm

Numar de ace pick-up: 21

Tuartie necesara la priza de putere 540 rpm

Dimensiuni

de

gabarit

BxLxH:

2240x3400x1850mm

6. Semanatoare SUP 29 BP

Tractor necesar: 65 CP

Adancime de lucru: 0 12 cm

Distnta intre randuri: 45 80 cm

Productivitatea: 1,9 4,2 ha/ora

Dimensiuni de gabarit LxBxH:

Masa: 1550 kg

7. Semanatoare de precizie pentru plante prasitoare SPC 6 FS

1175x4,70x2,1 m

19

Masa: 870 kg

Dimensiuni de gabarit LxBxH: 10x4,22x140

Masa: 767 kg

Tractor necesar: 65 CP

Lungimea de lucru: 3,62 m

Debit de seminte: 1,58 1228 kg/ha

Productivitatea: 1,1 1,4 ha/ora

8. Grebla de adunat TIP GA-3201 GM

Latime de lucru: 3,20 m

Viteza de lucru recomandata: 10-12


km/h
Tractor recomadat la agregare: minim

25 CP

Turatia necesara la priza de putere a

Numar brate pe rotor: 9

Necesar de prize hidraulice: 1 simpla

Masa

tractorului: 540 rpm

masinii

(inclusive

arboreal

cadranic): 360 kg

9. Remorca tehnologica furajare

Capacitate: 9 to

Evacuare pe doua parti

Lungime: 7200 mm

Largime: 2200 mm

Inaltime: 2380 mm

Melc orizontal

10. Remorca tehnologica adunat camp

Capacitate: 8 to

Evacuare pe doua parti

11. Masina de recoltat siloz John Deere

20

Putere: 280 CP

2600 ore functionare

2 roti motorice

Motor: 6 cilindri

Cupa pick-up: 3 m pentru lucerna

Culegator Class pe 6 randuri

40 cutite

Bloc variator de flux contunuu

Jgheab rotativ hidraulic

Cabina climatizata

12. Masina de prelucrat seminte

Este destinata tratarii semintelor (grau, porumb, floarea soarelui, ovaz, orz etc.) pe cale umeda. Poate fi folosita in flux sau in locuri
izolate impreuna cu elevatorul prevazut in acest sens. Corpul masinii si bazinul de solutie sunt confectionate din otel inox.

Asigura o acoperire foarte buna cu substanta de tratat, datorita pulverizarii acestora cu ajutorul aerului comprimat. Este echipata cu
dozator electronic de solutie.

Caracteristici tehnice
Denumire produs

Putere

Productivitate

Gabarit

Greutate

[kW]

[tone/ora]

L(mm)xl(mm)xh(mm)

[kg]

2300x1000x2400

385

6-alimentare naturala

MTS

0,75

Elevator

1,5

Compresor

1,5

14t-alim.flux cont.

masina tratat seminte

Monitorizarea i evaluarea Programului de dezvoltare rural se realizeaz n conformitate cu


prevederile Cadrului Comun de Monitorizare i Evaluare (CMEF), elaborat de Comisie mpreun
cu Statele Membre. Progresul, eficiena i eficacitatea Programului, n raport cu obiectivele
acestuia, se msoar prin intermediul indicatorilor comuni de baz, financiari, realizare, rezultat i
impact.
Cadrul Comun de Monitorizare i Evaluare (CMEF) conine un set de indicatori comuni stabilii

21

pentru fiecare nivel al ierarhiei obiectivelor, set care va fi suplimentat, dac este cazul, cu
indicatori adiionali specifici Programului.

Conform Acordului Cadru de Delegare ncheiat n data de 04 octombrie 2007, Agenia de Pli
pentru Dezvoltare Rural i Pescuit deleag ctre Agenia de Pli i Intervenie pentru
Agricultur implementarea i atribuiile specifice funciei de plat pentru msurile privind plile
compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate i plile compensatorii pentru agromediu,
msuri cuprinse n Axa 2, atribuiile referitoare la nregistrarea, colectarea i stocarea
informaiilor statistice necesare monitorizrii n conformitate cu prevederile fielor tehnice i a
Cadrului Comun de Monitorizare i Evaluare, precum i alte date necesare monitorizrii
suplimentare. n acest sens, APIA utilizeaz ca instrument de derulare i gestionare financiar
Sistemul Integrat de Administrare i Control (IACS) i este responsabil cu dezvoltarea,
implementarea i mentenana acestuia.
Aceste informaii constituie baza pentru ntocmirea rapoartelor de monitorizare necesare
urmririi stadiului implementrii i a progresului Programului Naional de Dezvoltare Rural, n
conformitate cu Cadrul Comun de Monitorizare i Evaluare, pentru rapoartele anuale de progrese
i raportarea strategic la nivel naional. Informaiile vor fi folosite de ctre Comitetul de
Monitorizare n fundamentarea deciziilor sale privind Programul.
Informaiile necesare monitorizrii implementrii Programului Naional de Dezvoltare Rural
se colecteaz de ctre structurile judeene i regionale ale APDRP/APIA din cererile de finanare
respectiv cererile de plat ntocmite de ctre beneficiari i sunt centralizate la nivel naional de
ctre APDRP. Aceste documente conin informaiile necesare calculrii indicatorilor financiari,
de realizare i pentru o parte a indicatorilor de rezultat necesari monitorizrii i evalurii
msurilor din PNDR.
Colectarea indicatorilor de rezultat indisponibili la nivelul APDRP precum i a unor indicatori
de baz indisponibili la momentul elaborrii documentelor programatice se va realiza prin
intermediul studiilor, anchetelor i cercetrilor statistice finanate prin msura de Asisten
Tehnic.
n conformitate cu articolul 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005, Autoritatea
deManagement pentru PNDR trebuie s asigure nregistrarea i stocarea informaiilor statistice,
prin intermediul unui sistem informatic, ntr-o form adecvat monitorizrii i evalurii. Datele
operaionale privind implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rural, se obin de la
Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, precum i de la alte instituii i
compartimente implicate n implementarea Programului.

22

Sistemul de monitorizare IT va facilita transferal electronic de date ntre instituiile implicate n


implementarea PNDR 2007-2013.
Comitetul de Monitorizare se instituie, n termen de maximum trei luni de la data aprobrii
Proiectului prin intermediul Programului Naional de Dezvoltare Rural, n scopul de a asigura
eficiena, eficacitatea i
corectitudinea punerii n aplicare a acestuia.
Principalele responsabiliti ale Comitetului de Monitorizare sunt:
Analizarea criteriilor de selecie a operaiunilor finanate, n termen de patru luni de la data
deciziei de aprobare a proiectuluii, precum i revizuirea acestora n funcie de nevoile
programrii;
Evaluarea periodic a progreselor nregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale
proiectului, pe baza documentelor primite de la Autoritatea de Management pentru PNDR;
Examinarea rezultatelor implementrii fiecrei msuri/axe i monitorizarea calitii
implementriiproiectului;
Examinarea rezultatelor evalurii;
Analizarea i aprobarea Raportului anual de progrese i a rapoartelor de evaluare, nainte de a
fi transmise Comisiei;
Elaborarea recomandrilor i propunerilor n vederea mbuntirii impactului programului;
Analizarea i aprobarea propunerilor de ajustare/ modificare a Programului;
Examinarea i aprobarea propunerilor de modificare a coninutului deciziei Comisiei privind
contribuia FEADR.
ntregul proces de evaluare va fi realizat conform prevederilor Cadrului Comun de Monitorizare
i Evaluare, de ctre evaluatori independeni de orice instituie implicat n implementarea
Programului Naional de Dezvoltare Rural.
n ceea ce privete procedura de raportare se va realiza un raport referitor la activitile de
evaluare desfurate. Rapoartele anuale de progrese transmise Comisiei vor include un capitol
care s descrie activitile de evaluare desfurate de ctre evaluator i studiile tematice derulate
n anul de raportare.

In continuare am realizat devizul pe obiect pentru toate utilajele care se doresc a fi


achizitionare in urma implementarii acestui proiect ( care sunt trecute ca si Anexe la
acesta), ajungandu-se in final la devizul general in urma caruia se va putea estima care
este nivelui cheltuielilor necesare realizarii acestui proiect:

23

Deviz general

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii proiectului


Achizitia de masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din satul Sangeozu
Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud
In lei/EURO la cursul lei/EURO al BCE din data de 13.03.2008 (de 3,7140 lei pentru 1
EURO) (ntocmit conform H.G. 28/09.01.2008)

Nr.

Denumirea capitolelor

crt

subcapitolelor

de

cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fr TVA)
Mii lei

(inclusiv TVA)

Mii

Mii lei

Mii lei

Mii

Euro
1

Euro

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1

Obinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajri

protecia
aducerea

pentru
mediului
la

starea

iniial
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1

Studii de teren

24

3.2

Taxe pentru obinerea

11142

3000

2117

13259

3570

25998

7000

4937

30938

8330

de avize, acorduri i
autorizaii
3.3

Proiectare i inginerie

3.4

Organizarea
procedurilor de achiziie

3.5

Consultan

3.6

Asisten tehnic

TOTAL CAPITOL 3

37.140

10000

7057

44197

11900

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1

Construcii i instalaii

4.2

Montaj

utilaje

echipamente

1.089.316

293300

206970

1296286

349027

tehnologice
4.3

Utilaje,
tehnologice

funcionale cu montaj
4.4

Utilaje fr montaj i
echipamente

de

transport
4.5

Dotri

4.6

Active necorporale

1.089.316

293300

206970

1296286

349027

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1

Organizare de antier
5.1.1

Lucrri

de

construcii
5.1.2 Cheltuieli conexe
organizrii antierului

25

5.2

Comisioane, cote, taxe,

55710

15000

10585

66295

17850

55710

15000

10585

66295

17850

costul creditului
5.3

Cheltuieli

diverse

neprevzute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar
6.1

Pregtirea personalului

1.182.166

318.300

224.612

1.406.778

378.777

de exploatare
6.2

Probe

tehnologice

teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C + M

In cazul in care prin implementarea proiectelor de finantare prin intermeniul fondurilor


europene se urmareste achizitionarea de utilaje fara montaj( cum este si cazul acestui
proiect) durata de implementare pentru acestea este de minim un an de zile.
Proiectul trebuie sa fie n acord cu potentialul agricol al zonei si sa demonstreze
imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii n exploatare a
investitiei.
Solicitantul este cel care trebuie sa demonstreze mbunatatirea performantei generale a
exploatatiei agricole la data darii n exploatare a investitiei prin ndeplinirea unuia sau
mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu.
Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atat la
faza de implementare a proiectului cat si in perioada de monitorizare, devin conditii
obligatorii.
In caz ca, la verificarea cererilor de plata sau in perioada de monitorizare, se constata ca
aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

26

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile, prin FEADR solicitantii


pot beneficia de fonduri n avans (n baza Regulamentului (CE) nr. 1974/ 2006 al
Comisiei, Art.56) pentru demararea proiectului. Beneficiarul care nu a solicitat avans la
data depunerii Dosarului cererii de finantare nu mai poate opta pentru obtinerea avansului
ulterior.

2.2 Echipa de implementare a proiectului


Responsabilul legal este persoana ce deine dreptul de reprezentare i de angajare de
fapte comerciale, n conditiile legii i care va semna contractul de finanare cu APDRP.
Responsabilul legal al proiectului va fi domnul Pasca Ilisie Traian nascut la data de
14.03.1959 in Sangeorzu Nou, judetul Bistrita Nasaud. Acesta a absolvit Institutul
Agronomic Cluj Napoca, obtinand diploma de inginer agronom. Domnul Pasca Traian
detine o vasta experienta in domeniul agriculturii si cresterii animalelor, fiind sef de
ferma timp de 6 ani de la terminarea facultatii si administrator la firma SC Pratosem SRL,
care are cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante ca si activitate principala din
1990 pana in prezent.
Numarul angajatilor permanenti este 9, cel al angajatilor cu perioada determinate variind
in functie de sezon. Odata cu implementarea proiectului numarul angajatilor permanenti
va creste. Personalul este structurat in personal cu studii superioare, cu studii medii si cu
calificare profesionala si personal de conducere si personal de executie. In cadrul firmei
exista 2 persoane cu atributii de conducere, restul personalului indeplinind functii si
atributii stabilite prin fisele posturilor. Pregatirea profesionala a personalului corespunde
activitatii desfasurate in cadrul firmei, astfel incat aceasta sa fie realizata cu maxima
eficienta si in conditii de siguranta.
Solicitantul trebuie sa declare ca detine sau va detine mijloace financiare suficiente
pentru nceperea si derularea investitiei.
Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate
avizele si acordurile conform legislatiei n vigoare din domeniul: sanitar-veterinar,
sanitar, fitosanitar si de mediu, necesare realizarii investitiei n cadrul proiectului.

27

n cazul produselor agricole cu cota de productie, beneficiarul, la depunerea cererii de


finantare, trebuie sa faca dovada ca va detine cota la nivelul investitiei pe care urmeaza sa
o realizeze.
Pentru implementarea unui astfel de proiect este recomandata recurgerea la o firma de
consultanta, care se va ocupa de atingerea tuturor obiectivelor propuse, aceasta in cazut in
care firma nu dispune de un management performat in vederea atingerii obiectivelor.

2.3 Durata si planul proiectului


Durata maxima de executie a contractului de finantare prin FEADR este de 3 ani,
respectiv 2 ani pentru investitiile n achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje,
instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a
altor mijloace de transport stabilite prin fisa masurii pentru investitiile care prevad
exclusiv adaptarea la standardele comunitare, cu conditia ca termenul de gratie
pentru adaptarea la acestea sa se ncadreze n acest termen.
In conditiile nerespectarii duratei maxime de executie a Contractului de Finantare,
beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicata la valoarea eligibila
nerambursabila a proiectului, care va fi achitata anterior aprobarii de catre APDRP a
modificarii duratei de executie
Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice, este obligat sa finalizeze n
maxim 12 luni de la semnarea contractului de finantare toate procedurile de achizitii
publice, inclusive avizarea acestora.
Anexa: Diagrama Gantt
Proiectul va avea o durata de un an de zile , interval in care se doreste atingerea tuturor
obiectivelor si a grupurilor tinta vizate.
Solicitantul trebuie sa demonstreze mbunatatirea performantei generale a exploatatiei
agricole, la data darii n exploatare a investitiei prin ndeplinirea unuia sau mai multor
obiective de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu, conform urmatoarei listei
indicative:
a) obiective tehnice

28

- achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina


cresterea productivitatii muncii, mbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea
de tehnologii performante, mbunatatirea conditiilor de lucru;
- diversificarea productiei n functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii.
b) obiective economico financiare
- reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei
agricole;
- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole.
- cresterea viabilitatii economice.
c) obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor
rezultate din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze);
- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;

2.4 Bugetul proiectului

PLANUL DE PRODUCTIE AL FERMEI


Pana la momentul implementarii proiectului planul de productie al fermei ,in fuctie de
suprafata detinuta de catre aceasta, precum si cheltuielile cu lucrarile agricole se prezinta
dupa cum urmeaza,:

PROGRAMUL DE PRODUCTIE
Nr.

Cultura

Ctr.

Suprafata

Productie

Cheltuieli

cultivata

- Kg/ha -

lucrari

- ha -

agricole
- lei/ha -

1.

Grau

145

4200

1400

2.

Porumb

20

6000

1200

29

3.

Triticale

50

4800

1300

4.

Ovaz

25

3200

1200

5.

Orz

10

4300

1300

6.

Plante furajere, din

50

6500

1000

care :
-

Lucerna

30

6500

1000

Borceaguri

10

6500

1000

Trifoi alb

6500

1000

Trifoi rosu

6500

1000

PARAMETRII ECONOMICI AI PRODUSULUI

Parametrii economici care vor fi luati in calcul pentru realizarea previziunilor


financiare legate de activitatea fermei sunt relevati in bugetele de venituri si cheltuieli
care urmeaza si care evidentiaza aceste elemente pentru fiecare cultura in parte si care vor
fi folosite in cadrul planului de cultura :

SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : grau/an

2008

2009

2010

2011

2012

Suprafata : ha

145

145

145

145

145

5000

5000

5000

5000

199900

199900

199900

199900

Productia medie principala : 5000


kg/ha
I

CHELTUIELI

199.900

MATERIALE
(1+2+3+4)

30

1.

Cheltuieli cu materii 44000

44000

44000

44000

44000

24000

24000

24000

24000

24000

si 20000

20000

20000

20000

20000

150000

150000

150000

150000

prime si materiale
a.

Samanta

b.

Ingrasaminte
amendamente

c.

Alte materiale

2.

Cheltuieli cu lucrarile 150000


mecanice

a.

Cu mijloace proprii

150000

150000

150000

150000

150000

b.

Cu terti

3.

Cheltuieli

cu 1500

1500

1500

1500

1500

cu 4400

4400

4400

4400

4400

40696

40696

40696

40696

conditionarea
4.

Cheltuieli

aprovizionarea (10 %
din 1)
II

CHELTUIELI

CU 40.696

MUNCA (5+6+7+8)
5.

Salarii total

29000

29000

29000

29000

29000

6.

CAS (23,33 % din 5)

6766

6766

6766

6766

6766

7.

Somaj +solidaritate (8 2320

2320

2320

2320

2320

2610

2610

2610

2610

31269

31269

31269

31269

12030

12030

12030

12030

9624

9624

9624

9624

% din 5)
8.

Sanatate + invatamant 2610


(9 % din 5)

III

ALTE CONSUMURI 31.269


(9+10+11+12+13)

9.

Cheltuieli generale (5 12030


% din I+II )

10.

Dobanzi la credite de 0
productie

11.

Asigurari (4 % din 9624

31

I+II)
12.

Impozite si taxe

4350

4350

4350

4350

4350

13.

Amortizarea

cladiri, 5265

5265

5265

5265

5265

271865

271865

271865

271865

271865

271865

271865

271865

507.500

507500

507500

507500

507500

productia 507500

507500

507500

507500

507500

C.

Venit impozabil (B-A) 235635

235635

235635

235635

235635

C1.

(-)Impozite si taxe(16 37702

37702

37702

37702

37702

utilitati
A.

Total

consumuri 271.865

intermediare
(I+II+III)
A1

Din care

productia 271865

principala

B.

Valoarea productiei

B1.

Din care
principala

% din C)
C2.

(+)Alocatii si subventii

80780

80780

80780

80780

80780

Venit net

278713

278713

278713

278713

278713

E1.

Rata

venitului 86,6735

86,6735

86,6735

86,6735

86,6735

net 102,5189

102,5189

102,5189

102,5189 102,5189

DE 0,5357

0,5357

0,5357

0,5357

0,5357

intern 0,7000

0,7000

0,7000

0,7000

0,7000

impozabil (C :A1/100)
E2.

Rata

venitului

(D :A1/100)
F.

COST
PRODUCTIE
(A1/productie)

G.

Pret

piata

previzibil

SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei

32

Cultura : porumb/an

2008

2009

2010

2011

2012

Suprafata : ha

20

20

20

20

20

7500

7500

7500

7500

77735

77735

77735

77735

77735

materii 46123

46123

46123

46123

46123

123

123

123

123

46000

46000

46000

46000

27000

27000

27000

27000

Productia

medie

principala : 7500

kg/ha
I

CHELTUIELI
MATERIALE
(1+2+3+4)

1.

Cheltuieli

cu

prime si materiale
a.

Samanta

123

b.

Ingrasaminte

si 46000

amendamente
c.

Alte materiale

2.

Cheltuieli

cu

0
lucrarile 27000

macanice
a.

Cu mijloace proprii

27000

27000

27000

27000

27000

b.

Cu terti

3.

Cheltuieli

cu 1000

1000

1000

1000

1000

cu 4612

4612

4612

4612

4612

CU 5612

5612

5612

5612

5612

conditionarea
4.

Cheltuieli

aprovizionarea (10 % din


1)
II

CHELTUIELI
MUNCA (5+6+7+8)

5.

Salarii total

4000

4000

4000

4000

4000

6.

CAS (23,33 % din 5)

932

932

932

932

932

7.

Somaj +solidaritate (8 % 320

320

320

320

320

360

360

360

360

din 5)
8.

Sanatate + invatamant (9 360


% din 5)

33

III

ALTE

CONSUMURI 16761

16761

16761

16761

16761

4167

4167

4167

4167

(9+10+11+12+13)
9.

Cheltuieli generale (5 % 4167


din I+II )

10.

Dobanzi la credite de 0
productie

11.

Asigurari (4 % din I+II)

3334

3334

3334

3334

3334

12.

Impozite si taxe

2000

2000

2000

2000

2000

13.

Amortizarea

cladiri, 7260

7260

7260

7260

7260

100108

100108

100108

100108

100108

100108

100108

100108

105.000

105000

105000

105000

105000

productia 105000

105000

105000

105000

105000

4892

4892

4892

4892

783

783

783

783

utilitati
A.

Total

consumuri 100.108

intermediare (I+II+III)
A1

Din

care

principala

B.

Valoarea productiei

B1.

Din

care

productia 100108

principala
C.

Venit impozabil (B-A)

4892

C1.

(-)Impozite si taxe(16 % 783


din C)

C2.

(+)Alocatii si subventii

11142

11142

11142

11142

11142

Venit net

15251

15251

15251

15251

15251

E1.

Rata venitului impozabil 9

15

15

15

15

0,5417

0,5417

0,5417

0,5417

0,700

0,700

0,700

0,700

(C :A1/100)
E2.

Rata

venitului

net 15

(D :A1/100)
F.

COST DE PRODUCTIE 0,5417


(A1/productie)

G.

Pret

piata

intern 0,700

previzibil

34

SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : triticale/an

2008

2009

2010

2011

2012

Suprafata : ha

50

50

50

50

50

6000

6000

6000

6000

70270

70270

70270

70270

70270

materii 13200

13200

13200

13200

13200

4200

4200

4200

4200

4200

si 9000

9000

9000

9000

9000

55000

55000

55000

55000

Productia

medie

principala : 6000

kg/ha
I

CHELTUIELI
MATERIALE
(1+2+3+4)

1.

Cheltuieli

cu

prime si materiale
a.

Samanta

b.

Ingrasaminte
amendamente

c.

Alte materiale

2.

Cheltuieli

cu

0
lucrarile 55000

macanice
a.

Cu mijloace proprii

55000

55000

55000

55000

55000

b.

Cu terti

3.

Cheltuieli

cu 1050

1050

1050

1050

1050

cu 1020

1020

1020

1020

1020

CU 14030

14030

14030

14030

14030

conditionarea
4.

Cheltuieli

aprovizionarea (10 % din


1)
II

CHELTUIELI
MUNCA (5+6+7+8)

5.

Salarii total

10000

10000

10000

10000

10000

6.

CAS (23,33 % din 5)

2330

2330

2330

2330

2330

7.

Somaj +solidaritate (8 % 800

800

800

800

800

35

din 5)
8.

Sanatate + invatamant (9 900

900

900

900

900

27987

27987

27987

27987

4215

4215

4215

4215

% din 5)
III

ALTE

CONSUMURI 27987

(9+10+11+12+13)
9.

Cheltuieli generale (5 % 4215


din I+II )

10.

Dobanzi la credite de 0
productie

11.

Asigurari (4 % din I+II)

3372

3372

3372

3372

3372

12.

Impozite si taxe

2250

2250

2250

2250

2250

13.

Amortizarea

18150

18150

18150

18150

112287

112287

112287

112287

112287

112287

112287

112287

195.000

195000

195000

195000

195000

productia 195000

195000

195000

195000

195000

cladiri, 18150

utilitati
A.

Total

consumuri 112.287

intermediare (I+II+III)
A1

Din

care

principala

B.

Valoarea productiei

B1.

Din

care

productia 112287

principala
C.

Venit impozabil

82713

82713

82713

82713

82713

C1.

(-)Impozite si taxe(16 % 13234

13234

13234

13234

13234

din C)
C2.

(+)Alocatii si subventii

27855

27855

27855

27855

27855

Venit net

97334

97334

97334

97334

97334

E1.

Rata venitului impozabil 74

74

74

74

74

87

87

87

87

0,5783

0,5783

0,5783

0,5783

(C :A1/100)
E2.

Rata

venitului

net 87

(D :A1/100)
F.

COST DE PRODUCTIE 0,5783

36

(A1/productie)
G.

Pret

piata

intern 0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

previzibil

SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : ovaz/an

2008

2009

2010

2011

2012

Suprafata : ha

25

25

25

25

25

4000

4000

4000

4000

39735

39735

39735

39735

39735

materii 11350

11350

11350

11350

11350

2100

2100

2100

2100

2100

si 9250

9250

9250

9250

9250

25250

25250

25250

25250

Productia

medie

principala : 4000

kg/ha
I

CHELTUIELI
MATERIALE
(1+2+3+4)

1.

Cheltuieli

cu

prime si materiale
a.

Samanta

b.

Ingrasaminte
amendamente

c.

Alte materiale

2.

Cheltuieli

cu

0
lucrarile 25250

macanice
a.

Cu mijloace proprii

21250

21250

21250

21250

21250

b.

Cu terti

3.

Cheltuieli

cu 1000

1000

1000

1000

1000

cu 1135

1135

1135

1135

1135

7015

7015

7015

7015

conditionarea
4.

Cheltuieli

aprovizionarea (10 % din


1)
II

CHELTUIELI

CU 7015

37

MUNCA (5+6+7+8)
5.

Salarii total

5000

5000

5000

5000

5000

6.

CAS (23,33 % din 5)

1165

1165

1165

1165

1165

7.

Somaj +solidaritate (8 % 400

400

400

400

400

450

450

450

450

13988

13988

13988

13988

2338

2338

2338

2338

din 5)
8.

Sanatate + invatamant (9 450


% din 5)

III

ALTE

CONSUMURI 13988

(9+10+11+12+13)
9.

Cheltuieli generale (5 % 2338


din I+II )

10.

Dobanzi la

credite

de 0

productie
11.

Asigurari (4 % din I+II)

1870

1870

1870

1870

1870

12.

Impozite si taxe

700

700

700

700

700

13.

Amortizarea

9080

9080

9080

9080

60738

60738

60738

60738

60738

60738

60738

60738

80.000

80000

80000

80000

80000

productia 80000

80000

80000

80000

80000

19262

19262

19262

19262

19262

3082

3082

3082

3082

cladiri, 9080

utilitati
A.

Total

consumuri 60.738

intermediare (I+II+III)
A1

Din

care

principala

B.

Valoarea productiei

B1.

Din

care

productia 60738

principala
C.

Venit impozabil

C1.

(-)Impozite si taxe(16 % 3082


din C)

C2.

(+)Alocatii si subventii

13928

13928

13928

13928

13928

Venit net

30108

30108

30108

30108

30108

E1.

Rata venitului impozabil 32

32

32

32

32

38

(C :A1/100)
E2.

Rata

venitului

net 50

50

50

50

50

0,7592

0,7592

0,7592

0,7592

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

(D :A1/100)
F.

COST DE PRODUCTIE 0,7592


(A1/productie)

G.

Pret

piata

intern 0,8000

previzibil

SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : orz/an

2008

2009

2010

2011

2012

Suprafata : ha

10

10

10

10

10

5400

5400

5400

5400

15742

15742

15742

15742

5220

5220

5220

5220

1720

1720

1720

1720

1720

si 3500

3500

3500

3500

3500

10000

10000

10000

10000

Productia

medie

principala : 5400

kg/ha
I

CHELTUIELI

15742

MATERIALE (1+2+3+4)
1.

Cheltuieli cu materii prime 5220


si materiale

a.

Samanta

b.

Ingrasaminte
amendamente

c.

Alte materiale

2.

Cheltuieli

cu

0
lucrarile 10000

macanice
a.

Cu mijloace proprii

10000

10000

10000

10000

10000

b.

Cu terti

3.

Cheltuieli

cu 500

500

500

500

500

cu 522

522

522

522

522

conditionarea
4.

Cheltuieli

39

aprovizionarea (10 % din


1)
II

CHELTUIELI

CU 2806

2806

2806

2806

2806

MUNCA (5+6+7+8)
5.

Salarii total

2000

2000

2000

2000

2000

6.

CAS (23,33 % din 5)

466

466

466

466

466

7.

Somaj +solidaritate (8 % 160

160

160

160

160

180

180

180

180

5799

5799

5799

5799

927

927

927

927

din 5)
8.

Sanatate + invatamant (9 180


% din 5)

III

ALTE

CONSUMURI 5799

(9+10+11+12+13)
9.

Cheltuieli generale (5 % 927


din I+II )

10.

Dobanzi

la

credite

de 0

productie
11.

Asigurari (4 % din I+II)

742

742

742

742

742

12.

Impozite si taxe

500

500

500

500

500

13.

Amortizarea

3630

3630

3630

3630

24347

24347

24347

24347

24347

24347

24347

24347

33.480

33480

33480

33480

33480

productia 33480

33480

33480

33480

33480

cladiri, 3630

utilitati
A.

Total

consumuri 24.347

intermediare (I+II+III)
A1

Din

care

principala

B.

Valoarea productiei

B1.

Din

care

productia 24347

principala
C.

Venit impozabil

9133

9133

9133

9133

9133

C1.

(-)Impozite si taxe(16 % 1461

1461

1461

1461

1461

din C)

40

C2.

(+)Alocatii si subventii

5571

5571

5571

5571

5571

Venit net

13243

13243

13243

13243

13243

E1.

Rata venitului impozabil 38

38

38

38

38

54

54

54

54

0,541

0,541

0,541

0,541

0,62

0,62

0,62

0,62

(C :A1/100)
E2.

Rata

venitului

net 54

(D :A1/100)
F.

COST DE PRODUCTIE 0,541


(A1/productie)

G.

Pret

piata

intern 0,62

previzibil

SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : plante furajere/an

2008

2009

2010

2011

2012

Suprafata : ha

50

50

50

50

50

8000

8000

8000

8000

21850

21850

21850

21850

materii 500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

si 0

20000

20000

20000

20000

Productia

medie

principala : 8000

kg/ha
I

CHELTUIELI

21850

MATERIALE
(1+2+3+4)
1.

Cheltuieli

cu

prime si materiale
a.

Samanta

b.

Ingrasaminte
amendamente

c.

Alte materiale

2.

Cheltuieli

cu

lucrarile 20000

macanice

41

a.

Cu mijloace proprii

1000

1000

1000

1000

1000

b.

Cu terti

3.

Cheltuieli

cu 300

300

300

300

300

cu 50

50

50

50

50

CU 14030

14030

14030

14030

14030

conditionarea
4.

Cheltuieli

aprovizionarea (10 % din


1)
II

CHELTUIELI
MUNCA (5+6+7+8)

5.

Salarii total

10000

10000

10000

10000

10000

6.

CAS (23,33 % din 5)

2330

2330

2330

2330

2330

7.

Somaj +solidaritate (8 % 800

800

800

800

800

900

900

900

900

21479

21479

21479

21479

1794

1794

1794

1794

din 5)
8.

Sanatate + invatamant (9 900


% din 5)

III

ALTE

CONSUMURI 21479

(9+10+11+12+13)
9.

Cheltuieli generale (5 % 1794


din I+II )

10.

Dobanzi la

credite

de 0

productie
11.

Asigurari (4 % din I+II)

1435

1435

1435

1435

1435

12.

Impozite si taxe

100

100

100

100

100

13.

Amortizarea

cladiri, 18150

18150

18150

18150

18150

consumuri 57.359

57359

57359

57359

57359

57359

57359

57359

57359

80000

80000

80000

80000

utilitati
A.

Total

intermediare (I+II+III)
A1

Din

care

productia 57359

principala

B.

Valoarea productiei

80.000

42

B1.

Din

care

productia 80000

80000

80000

80000

80000

22641

22641

22641

22641

22641

3623

3623

3623

3623

principala
C.

Venit impozabil

C1.

(-)Impozite si taxe(16 % 3623


din C)

C2.

(+)Alocatii si subventii

27855

27855

27855

27855

27855

Venit net

46873

46873

46873

46873

46873

E1.

Rata venitului impozabil 39

39

39

39

39

81

81

81

81

0,1546

0,1546

0,1546

0,1546

0,2000

0,2000

0,2000

0,2000

(C :A1/100)
E2.

Rata

venitului

net 81

(D :A1/100)
F.

COST DE PRODUCTIE 0,1546


(A1/productie)

G.

Pret

piata

intern 0,2000

previzibil

2.5 Indicatori de urmarire si evaluare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totala 1.406.778 RON, Valoare eligibila 1.171.024 RON

Durata de realizare: 12 luni, insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati.

Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (n unitati fizice)

Pentru a prezenta in unitati fizice rezultatele care se vor obtine in urma investitiei, voi
prezenta rezultatele care se obtin in momentul de fata, dupa care o sa prezint rezultatele
viitoare.
In momentul de fata avem:

43

Nr.

Cultura

Suprafata

Productia

Pret de

Pret total

- ha -

- kg/ha -

vanzare

Lei/kg/supr

Ctr.

- lei/kg 1.

Grau

145

4200

0,7

426300

2.

Porumb

20

6000

0,7

84000

3.

Triticale

50

4800

0,65

156000

4.

Orz

10

4300

0,62

26660

5.

Ovaz

25

3200

0,8

64000

Plante furajere

50

6500

0,2

65000

TOTAL

300

29.000

Nr.

Cultura

821.960

Suprafata

Productia

Pret de

Pret total

- ha -

- kg/ha -

vanzare

Lei/kg/supr

Ctr.

- lei/kg 1.

Grau

145

5000

0,7

507500

2.

Porumb

20

7500

0,7

105000

3.

Triticale

50

6000

0,65

195000

4.

Orz

10

5400

0,62

33480

5.

Ovaz

25

4000

0,8

80000

6.

Plante furajere

50

8000

0,2

80000

TOTAL

300

35.900

1.000.980

Prin urmare, capacitatea de productie creste cu 21,78 % fata de productivitatea avuta in


momentul de fata (inainte de achizitionarea masinilor si utilajelor agricole).

Pe langa aceasta crestere a productivitatii, trebuie luat in considerare faptul ca munca


omului va fi usurata semnificativ si timpul in care vor fi executate lucrarile agricole va fi
cu mult diminuat, in timp ce calitatea produselor va fi net superioara.

44

INDICATORI FINANCIARI

Anul
Nr.crt.
1

UM

Total an

Total an

Total an 3

Specificatie

Total an

Total an

Valoare

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala


a proiectului fara TVA

RON

1,406,778

Veniturile din exploatare (Ve) =


2

veniturile

realizate

din

curenta,

conform

obiectului

activitatea
de

RON

3,522,240

3,522,240

3,522,240

3,522,240

3,522,240

RON

2,940,188

2,940,188

2,940,188

2,940,188

2,940,188

16.53%

16.53%

16.53%

16.53%

activitate al solicitantului.
Cheltuieli de exploatare (Ce)=
3

cheltuielile generate de derularea


activitatii curente
Rata rezultatului din exploatare

(rRe) - trebuie sa fie minim 10%


Durata de recuperare a investitiei

(Dr) - maxim 12 ani


Rata rentabilitatii capitalului investit
(rRc) - trebuie sa fie minim 5%
Rata indatorarii pe termen mediu si
lung (rI) - maxim 60%

Rata de actualizare

Valoare actualizata neta (VAN) -

10

Disponibil de numerar la sfarsitul


perioadei

ANI

16.53%

5.1618

30.85%

30.85%

30.85%

30.85%

30.85%

1.90%

1.95%

2.02%

2.08%

2.14%

2,304,754

2,764,038

8%
RON

1,972,355
926,902

RON

1,386,186

1,845,470

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele:


1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul
poiectului.
2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie sa fie maxim 12 ani ;
Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani).
3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie _1,2, pentru anii
evaluati
4. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva
5. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei trebuie sa fie pozitiv in anii de
previzionare evaluati.

45

Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al
punerii in functiune a investitiei finantate prin proiect (An 2 - An 5), cu exceptia
proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in
functiune al investitiei (An 1 - An 5) (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii,
proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor
de productie si a specificului proiectului).

2.6 Managementul riscurilor


Toate proiectele se desfoar n medii ce comport un grad oarecare de risc. Riscurile aprute fac ca,
pentru realizarea n bune condiii a proiectului, s fie necesar s se investeasc timp i bani
suplimentari.
n aceste condiii, orice manager de proiect trebuie s stpneasc tehnicile managementului de risc.
Pentru un bun i eficient management al riscului trebuie fcut diferenierea clar ntre risc i
problem. Problema este o ntrebare fr rspuns, iar o problema fr rspuns se poate transforma n
risc dac nu primete rspuns.
Scopul unui manager de proiect este s ncerce s nlture marea diversitate a riscurilor la care
poate fi expus un proiect, aciunea avand dou componente:


identificarea, analiza i evaluarea riscului;

managementul riscului.

Pentru marea majoritate a populaiei rurale din Romnia este important s se creeze
instrumentele i mecanismele prin care s se poat reduce impactul riscurilor.
Pentru atenuarea acestor riscuri, se poate recurge la o ntreag varietate de abordri
complementare.
O prim cale este reducerea expunerii la riscurile legate de condiiile meteorologice, cu ajutorul
sistemelor de asigurri, dar i prin adoptarea unor practici agricole i de lucrri ale solului
mbuntite i prin ameliorarea materialului sditor, a sistemelor de irigaii etc. Riscurile de pia
pot fi i ele gestionate prin crearea i dezvoltarea unor burse de produse agricole, a unor sisteme
de informare de pia i prin mbuntirea canalelor de comercializare i coordonrii dintre
procesatorii de produse agricole/lanurile de supermarket-uri i agricultori, prin intermediul
grupurilor de productori, ncheierea de contracte cu fermele sau prin tranzacii financiare
structurate.

46

Riscurile legate de eficiena activitii pot fi i ele abordate prin mbuntirea bazei de garanii
bancare din zonele rurale, prin continuarea nregistrrii sistematice a terenurilor intravilane i
extravilane, aa cum s-a i iniiat prin programul naional aplicat de Agenia Naional de
Cadastru i Publicitate Imobiliar(ANCPI).
Facilitile de garantare formal pot oferi la rndul lor alternative de reducere a riscurilor
percepute.

Dinamica actual a dezvoltrii agriculturii se caracterizeaz printr-o instabilitate


pronunat, calitate inadecvat, productivitate i venituri mici i lipsa unor prioriti bine
conturate n politicile promovate n sectorul agroalimentar.
n lista riscurilor care pot sa apara intr seceta excesiv, care s provoace o scdere a
recoltei de peste 30%; grindina; temperaturile sczute sub limita biologic de rezisten a
plantelor; furtuni; inundaii etc.
Desi incepand cu anul 2006 statul a majorat subventia acordata agricultorilor pentru plata
asigurarilor, de la 20 la 50% din tariful de prima, foarte putini fermieri isi asigura
culturile. Estimarile companiilor de profil in privinta gradului de acoperire prin asigurare
in agricultura romaneasca variaza intre 10 si 25% (varianta cea mai optimista), fata de
60% in Franta sau 80% in Germania. Principalele explicatii sunt lipsa banilor, dar si
absenta unei culturi a asigurarilor, precum si obisnuinta inradacinata de a primi subventii
si despagubiri de la stat.
Pe langa asta, cele mai devastatoare riscuri cu care se confrunta agricultura romaneasca,
respectiv seceta si inundatiile, sunt excluse de pe politele subscrise de asiguratorii
romani. Argumentul lor, greu de contracarat, e acela ca in Romania frecventa acestui
fenomen si starea mai mult decat precara a sistemelor de irigatii fac ca producerea
riscului respectiv sa fie o certitudine, si nu doar o posibilitate. In plus, spun asiguratorii,
seceta este un risc asociabil cutremurului, intrucat poate afecta suprafete mari de teren si
chiar regiuni intregi, iar nivelul eventualelor despagubiri platite pe polite ar impinge
societatile de asigurari la faliment.
Managementul riscului nseamn identificarea contramsurilor ce trebuie luate pentru a
preveni, a diminua efectele riscurilor identificate.
Paii urmai:
1. Identificarea riscurilor posibile
2. Analizarea riscurilor
47

3. Decizie asupra aciunilor ce trebuie ntreprinse


4. Identificarea contramsurilor care trebuie adoptate pentru fiecare risc identificat
5. Estimarea costurilor necesare punerii n aplicaie a contramsurilor
Managerul trebuie ns s cerceteze riscurile cu impact mare sau probabilitate mare, ca s
determine,
pentru fiecare n parte, mijloace care s asigure fie reducerea impactului, dac riscul sar
materializa, fie reducerea probabilitii de apariie, fie ambele.

2.7. Matrucea cadru logic

Matricea logic este un instrument care ajut la ntrirea capacitii de concepie,


implementare i evaluare. Aceasta nseamn c este folosit pe tot ciclul proiectului.

Interventia
logica

Indicatori de

Surse de verificare

verificare a
obiectivelor
-Bilant sintetic

Obiective generale
-cresterea producti-

-capacitatea de

-Cont de Profit si

vitatii in sectorul

productie creste cu

Pierdere

agricol

21,78%

-Prognoza

-cresterea nr. de

-nr. personalului

veniturilor si

locuri de munca

angajat creste de la

cheltuielilor

-achizitionare

9 la 12

-Fluxul de numerar

masini si utilaje noi

-cheltuielile de

-adaptarea unitatii la

exploatare se ridica

standarde europene

la 2.940.188 ron

-cresterea

-veniturile din

veniturilor din

exploatare 3.522.240

exploatatie

ron

48

Supozitii

-diversificarea
productivitatii
-sinteza de bilant

-crestere economica

Scopul proiectului

-productivitatea

-capacitare

muncii

-accesul la credite

manageriala si

-durata de

devine mai ridicat

tehnica ridicata

recuperare a
investitiei 5 ani
-rentabilitatea
capitalului investit
30.85%

-rapoarte statistice

-comunicare mai

Rezultat

-utilaje agricole+

-modernizarea

echipamente de

buna cu persoanele

fermei vegetale

transport

interesate

-impactul pozitiv

-nr. persoane

-acces mai rapid la

asupra zonei

interesate

grupurile tinta

-cresterea

-cifra de afaceri

rezultatelor obtinute

-resurse umane( nr.

-cresterea

locuri de munca)

competitivitatii in

-factori de productie

sectorul agricol

Activitati

Mijloace

Costuri

-Sprijin prin

1. Organizarea

Surse financiare

378.777 Euro buget

intermediul

procedurilor de

alocate proiectului

total necesar

Programului

achizitie

prin intermediul

implementarii

National de

2. Consultanta

fondurilor

proiectului, din care: Dezvoltare Rurala,

3. Achizitionare

structurale si surse

ajutor public

finantat de Uniunea

utilaje si

proprii de finantare

nerambursabil

Europeana

49

echipamente de

157.650 Euro si

transport

autofinantare 221.127

4 Punerea in

Euro

functiune
5. Angajare personal
nou
Pre-conditii
-Aport financiar
-Statutul juridic al
institutiei

Nr. crt.

Rezultate/ Activitati

Euro

1.

Organizarea procedurilor de achizitie

3.750

2.

Consultanta

8.330

3.

Achizitionare utilaje si echipamente de transport

349.027

4.

Cheltuieli diverse si neprevazute( ex. Punerea in

17.850

functiune, angajare personal nou etc.)


TOTAL

378.777

2.8. Efecte multiplicatoare sau asigurarea continuitii proiectului

Un proiect trebuie s determine prin rezultatele sale apariia unor efecte conexe. Mai

50

exact, efectele pe care un proiect le determin nu trebuie s fie localizate doar la proiectul
respectiv, i mai ales pn la terminarea proiectului. Ele trebuie s se manifeste n timp i
s fie multiplicate.

Continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa
incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare
beneficii reprezinta in fapt contiunuitatea proiectului.
Planul de afaceri nu poate fi finantat de doua ori prin masuri diferite (121 Modernizarea
exploatatiilor agricole si 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru
agricultori), iar potentialul beneficiar nu poate obtine finantarea a doua planuri de
afaceri diferite pentru aceeasi investitie, unul n cadrul masurii 121 si altul n cadrul
masurii 143.
Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor
efectuate in prealabil de catre beneficiar.
Un solicitant poate depune in acelasi timp mai multe proiecte pentru masuri diferite
din PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR.
Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinantate din FEADR, chiar daca are
n derulare proiecte de investitii diferite finantate prin Programul SAPARD.
Un beneficiar poate depune un al doilea proiect n cadrul masurii 121, cofinantata prin
FEADR, cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat.
Proiectele solicitantilor ai caror actionari majoritari au n derulare alte proiecte
finantate prin FEADR n cadrul acestei masuri, nu sunt eligibile.
Planul de continuitate trebuie sa contina toate procedurile pe care organizatia si le-a
propus sa le urmeze in situatii de criza, pentru a-si continua procesele afacerii si pentru a
face o recuperare din dezastru intr-un timp si cu resurse bine controlate.
Continuitatea unui proiect trebuie integrata in procesele curente ale organizatiei.
Planul de continuitate nu trebuie sa ramana un document pe hartie, actualizat de voie, de
nevoie odata pe an.
Planul de continuitate trebuie sa fie un document "viu", care sa reflecte imaginea curenta
a proceselor organizatiei.
Orice schimbare in organigrama trebuie sa se reflecte automat si in planul de continuitate.
Plecarile sau angajarile unor persoane noi in organizatie trebuie "prinse" automat in

51

procedurile incluse in plan.


Orice modificare in fluxul de activitati curente, in procedurile administrative si
operationale, in infrastructura IT&T trebuie sa-si gaseasca locul si in planul de
continuitate.
Orice modificare importanta in baza de date a organizatiei (clienti importanti, furnizori,
parteneri, centre de support etc.) trebuie efectuata in timp real si in Planul de continuitate.
Chiar i n cazul celei mai atente planificri i a celei mai precaute gestionri a
operaiunilor pot surveni evenimente neateptate ce provoac disfuncionalitatea
temporar, complet sau parial a sistemului IT. Scopul planului de continuitate n
afaceri este ca organizaia s fie pregtit pentru astfel de cazuri, astfel ncat procesele
critice s rmn operaionale iar sistemul s redevin funcional in cel mai scurt timp.
n cazul in care se doreste continuitatea unui proiect trebuie intreprinse urmatoarele
aspecte:

sa fie evaluate i puse pe categorii procesele de afaceri i definite


evenimentele, tipurile de evenimente care le pericliteaz;

stabilit modul n care trebuie protejat un proces in raport cu diferite riscuri;

rezumarea acelor sarcini care trebuie efectuate cu ajutorul IT-ului n vederea


pregtirii pentru situaii extreme, a tranziiei necesare n cazul unui eveniment
neobinuit, asistenei privind activitile extraordinare, reabilitrii infrastructurii
i revenirii la funcionarea normal;

elaborarea de procedee de management al crizei i ale principiilor de


comunicare de baz aplicabile n situaii de criz;

III BIBLOGRAFIE

52

: www.centru-imm.as.ro

www.apdrp.ro

Saptamana Financiara

www.ecb.int/index.html

Situatiile financiare S.C. PRATOSEM S.R.L

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

www.fonduri-structurale.ro

www.bisnet.ro/Arhiva_publications/2004

AAA Management Information Consulting

http:/europa.eu.int/comm/enlergement/

Dictionar de managementul proiectelor.

53