Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Dunarea de Jos Facultatea de Inginerie Braila Disciplina : Managementul proiectelor Sef de lucrari : Anghelache Diana

Achizitie utilaje pentru agricultura

Student: Constantin Adrian Profesor : Anghelache Diana

Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje necesare unei ferme agricole, proiect finantat din fonduri europene, fonduri de care dispune orice stat nou intrat in Uniunea Europeana. In sensul achizitionarii acestor utilaje, care sunt performante pentru procesarea solului,a rigolelor,se urmareste cresterea productivitatii muncii prin modernizarea procesului tehnologic. Investitia are ca obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei. Solicitantul este SC CONSTANTIN ADRIAN SRL avand sediul in Braila, Calea Calarasilor nr 321. Capital social: 21.680 RON, privat 100% si un numar de 2 asociati si structura nr.303. Principala activitate a societatii este agricultura si obtinerea de produse naturale/bio/eco de cea mai bun calitate. Responsabilul legal al proiectului va fi domnul Constantin Adrian , nascut la data de 05-12-1988 in Braila, judetul Braila. Acesta a absolvit Facultatea de inginerie din Braila, sectia inginerie economica in domeniul mecanic . Domnul Constantin Adrian detine o experienta de 5 ani in domeniu, fiind proprietarul mai multor terenuri din judet. Obiectivul principal al proiectului achizitionarea de utilaj agricol. Societatea care ne va ajuta sa instruim personalul in vederea acumularii cunostintelor pentru utilizarea exhipamentelor si autoutilitarelor este SC BMC SRL. Ea va avea rolul de partener in activitatea de instruire a celor 43 de angajati. Formuland un rezumat al proiectului putem spune ca investitia va fi facuta in cadrul proiectului Achizitie masini si utilaje pentru agricultura . Grupurile tinta pentru desfacerea produselor obtinute de societate o constituie populatia din Romania si UE, acest segment fiind beneficiarul principal al produselor bio. Tema proiectului este cresterea productivitatii muncii prin modernizarea firmei , care va fi modernizata in sensul achizitionarii de masini si utilaje performante pentru procesarea ,transportarea,tasarea solului, astfel incat sa respecte integral legislatia europeana referitoare la obtinerea acestor produse.. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: - Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; 2

Obiective operationale se refera la: -Promovarea investitiilor si exploatatiile pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, Populatia este principalul grup tinta care se doreste a fi atins in acest proiect deoarece tot populatia este si beneficiarul principal al produselor leguminoase etc.) si al produselor achizitionate in vederea combaterii scoaterii pe piata a produselor cu un continut mare de adaosuri chimice. . Se urmreste, prin implementarea acestui proiect, restructurarea si dezvoltarea In domeniul agricol , dar si a industriilor prelucrtoare aferente. Toate acestea vor tine cont de imbunttirea competentelor profesionale, de un management durabil si de respectarea exigentelor. O component asupra creia Uniunea European pune accent este cea de biodiversitate si conservare a naturii, care se va materializa prin asigurarea unei ocupri echilibrate a teritoriului si dezvoltarea practicilor de managemnt durabil a terenurilor agricole. Investitiile ce urmeaza vor fi executate in vederea adaptarii unitatii la standarde ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. Sunt luate masuri generale si specifice de protectie legate de aceste elemente. Masurile generale vizeaza utilizarea rationala a tuturor utilitatilor, echipamentelor si materialelor folosite. Firma va fi dotata cu toate facilitatile necesare si cerute de lege pentru a gestiona toate elementele generatoare de potential de poluare. De asemenea, exista toate masurile pentru a se asigura conditiile propice de munca respectand toate cerintele de securitate a muncii persoanei. Impactul implementarii proiectului va fi unul benefic asupra mediului prin scaderea drastica a poluarii realizate de tractoarele angajate in procesul de prelucrare a solului. Daca pana acum se utilizau tractoare,autoutilitare si utilaje relativ vechi si cu efect poluant semnificativ, odata cu achizitia de utilaje moderne, aceasta poluare va fi foarte mult diminuata, iar timpul alocat acestei lucrari va di diminuat aproape la jumatate,iar calitatea va fi una dintre cele mai bune. Datorita schimbarilor care au avut loc in societatea romaneasca, compania a fost nevoita sa-si reconsidere activitatea si sa se adapteze noilor conditii impuse de economia de piata. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Activitati: 1. Lansarea cererilor de oferta; 2. Achizitionare utilaje si echipamente de transport; 3. Punerea in functiune; 4. Testarea utilajelor si echipamentelor; 5. Instruirea personalului; 6. Intocmirea rapoartelor tehnico-finaciare; 7. Invitatii conferinta cu anuntarea lansarii si finalizarii proiectului; Achizitiile care se doresc a fi realizate prin implementarea acestui proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor : Denumire/ Tip/ utilaj/echipament Numar bucati Valoare fara TVA -RON1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. TOTAL Tractor Incarcator frontal Combina Plug reversibil - 4 trupite Presa pt. baloti cilindrici Semanatoare SPC 6 Semanatoare SUP 29 Grebla de adunat Remorca furajare Remorca tehnologica adunat 1 camp Masina de recoltat siloz Masina de prelucrat seminte 1 1 111.420 55.710 21.169,8 10.584,9 132.589,8 66.294,9 1.296.286,4 25.998 4.939,6 30.937,6 1 1 tehnologica 1 16.341,6 10.562,6 142.082,8 3.104,9 2.006,9 26.995,7 19.446,5 12.569,5 169.078,5 de 1 1 1 1 1 217.269 27.873,6 367.686 51.242,1 48.274,6 14.856 41.281,1 5.269 69.860,3 9.736 9.172,2 2.822,6 TVA -RONTotal cu TVA -RON258.550,1 33.169,3 437.546,3 60.978,1 57.446,7 17.678,6

Nr.crt

precizie 1

1.089.316,3 206.970,1

Graficul activitatilor proiectului Anul 1 Semestrul 1 Activitate 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 2 3 4 5 Semestrul 2 6 1 2 3 4 5 6 Organizaia care implmenteaz proiectul Lansarea cererilor de oferta Achizitionare utilaje si echipamente de transport Punerea in functiune Testarea utilajelor si echipamentelor Instruirea personalului Intocmirea rapoartelor tehnicofinaciare Invitatii conferinta cu anuntarea lansarii si finalizarii proiectului Solicitant100% Solicitant100% , Solicitant100% Solicitant100% Solicitant 70%, Partener 30% Solicitant 100% Solicitant 100%

Ca si resurse Societatea CONSTANTIN ADRIAN SRL este organizata in ferme de productie, avand un numar de 2 asemenea ferme: Cazasu si Chiscani. Acestea dispun de baza materiala proprie constand din tractoare agricole impreuna cu setul de masini agricole necesare lucrarilor agricole, combine autopropulsate, echipamente de erbicidat, prese pentru balotat, autocamioane pentru transport. Societatea detine spatii pentru depozitarea cerealelor produse, utilaje pentru conditionarea semintelor, etc. Societatea executa lucrari de prestari servicii pentru agricultura si face comert cu ingrasaminte chimice, erbicide, pesticide, etc. De asemenea, dispune de un lot mare de teren arendat aproximativ 280 ha, din cele 300 ha avute in total.

Rezultatele obtinute sunt: 5

1. Obtinerea ofertelor; 2. Schizitionarea utilajelor si echipamentelor; 3. Utilaje si echipamente puse in functiune; 4. Utilaje si echipamente testate; 5. 12 persoane instruite; 6. 2 rapoarte tehnico financiare intocmite; 7. Realizarea conferintelor. Ca si rezultete generale urmarite a se obtine sunt modernizarea fermei vegetale, impactul pozitiv asupra zonei, cresterea rezultatelor obtinute, cresterea competitivitatii in sectorul agricol. Responsabilul legal al proiectului (managerul) va fi domnul Banica Ionel nascut la data de 21.02.1970 in Braila, judetul Braila. Acesta a absolvit Institutul Agronomic Iasi, obtinand diploma de inginer agronom. Domnul Banica Ionel detine o vasta experienta in domeniul agriculturii si cresterii animalelor, fiind sef de ferma timp de 6 ani de la terminarea facultatii si administrator la firma SC Onix SRL, care are cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante ca si activitate principala din 1990 pana in prezent. De asemenea din cadrul echipei va face parte managerul financiar Monica Radu avand studii superioare, competente si vechime in acest sens, consilierul juridic Ana Ionescu, specialistul tehnic Vasilica Robescu si trainerul Diana Anghelache. Odata cu implementarea proiectului numarul angajatilor permanenti va creste. Personalul este structurat in personal cu studii superioare, cu studii medii si cu calificare profesionala si personal de conducere si personal de executie. In cadrul firmei exista 2 persoane cu atributii de conducere, restul personalului indeplinind functii si atributii stabilite prin fisele posturilor. Pregatirea profesionala a personalului corespunde activitatii desfasurate in cadrul firmei, astfel incat aceasta sa fie realizata cu maxima eficienta si in conditii de siguranta. Proiectul va avea o durata de un an de zile , interval in care se doreste atingerea tuturor obiectivelor si a grupurilor tinta vizate. Solicitantul trebuie sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, la data darii in exploatare a investitiei prin indeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu, conform urmatoarei listei indicative: a) obiective tehnice - achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina

cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru; - diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii. b) obiective economico financiare - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole; - cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole. - cresterea viabilitatii economice. c) obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie; - reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze); - asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.; Masurile pentru informare si publicitate sunt cele doua conferinte (de la inceputul si finalizarii proiectului) la care vor participa 40 persoane, representantii presei si un reprezentant al AM POS CCE. Participarea la conferinta se va face pe baza invitatiei trimise in prealabil pe mail invitatilor. De asemenea se va realiza newsletter-ul pe fiecare trimestru. Informarea si publicitatea se va face si prin pliante (1000buc) si brosuri (500Buc). Un proiect trebuie s determine prin rezultatele sale aparitia unor efecte conexe. Mai exact, efectele pe care un proiect le determin nu trebuie s fie localizate doar la proiectul respectiv, si mai ales pan la terminarea proiectului. Ele trebuie s se manifeste in timp si s fie multiplicate. Continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare beneficii reprezinta in fapt contiunuitatea proiectului Planul de afaceri nu poate fi finantat de doua ori prin masuri diferite (121 Modernizarea exploatatiilor agricole si 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori), iar potentialul beneficiar nu poate obtine finantarea a doua planuri de afaceri diferite pentru aceeasi investitie, unul in cadrul masurii 121 si altul in cadrul masurii 143. Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor efectuate in prealabil de catre beneficiar. Planul de continuitate trebuie sa contina toate procedurile pe care organizatia si le-a propus sa le urmeze in situatii de criza, pentru a-si continua procesele afacerii si pentru a

face o recuperare din dezastru intr-un timp si cu resurse bine controlate. Continuitatea unui proiect trebuie integrata in procesele curente ale organizatiei. Planul de continuitate nu trebuie sa ramana un document pe hartie, actualizat de voie, de nevoie odata pe an. Planul de continuitate trebuie sa fie un document "viu", care sa reflecte imaginea curenta a proceselor organizatiei. Orice schimbare in organigrama trebuie sa se reflecte automat si in planul de continuitate. Plecarile sau angajarile unor persoane noi in organizatie trebuie "prinse" automat in procedurile incluse in plan. Orice modificare importanta in baza de date a organizatiei (clienti importanti, furnizori, parteneri, centre de support etc.) trebuie efectuata in timp real si in Planul de continuitate.

Privind cheltuielile necesare realizarii proiectului Achizitia de masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din comuna Cazasu, judetul Braila

Nr. Denumirea crt i cheltuieli 1 CAPITOLUL 1 2

capitolelor de

Valoare (fr TVA) Mii lei 3 Mii Euro 4

TVA Mii lei 5

Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii Euro 7

subcapitolelor

Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului 1.1 1.2 1.3 Obt nerea terenului i Amenajarea terenului Amenajri protectia pentru mediului i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aducerea la starea initial TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asistent tehnic utilittilor necesare obiectivului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 3.2

Studii de teren Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri i autorizatii Proiectare i inginerie Organizarea Consultant Asistent tehnic

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3.3 3.4 3.5 3.6

0 11142 25998 0 37.140

0 3000 7000 0 10000

0 2117 4937 0 7057

0 13259 30938 0 44197

0 3570 8330 0 11900

TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baz 4.1 4.2 4.3 Constructii i instalat i i Montaj tehnologice Utilaje, tehnologice functionale cu montaj 4.4 Utilaje fr montaj i 1.089.316 echipamente transport 4.5 4.6 Dotri Active necorporale 0 0 1.089.316 0 0 293300 0 0 206970 0 0 1296286 0 0 349027 de 293300 206970 1296286 349027 echipamente i 0 0 0 0 0 utilaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de antier 5.1.1 Lucrri de construct i i 5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii antierului 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse i neprevzute

55710

15000

10585

66295

17850

TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6

55710

15000

10585

66295

17850

Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar 6.1 6.2 Pregtirea personalului de exploatare Probe teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M 0 1.182.166 0 0 318.300 0 0 0 0 0 0 378.777 0 224.612 1.406.778 tehnologice i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10