Sunteți pe pagina 1din 42

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE MECANICĂ

URL: www.mec.tuiasi.ro * E-mail: decanat@mail.tuiasi.ro

Tel./fax. +40 232 232337 * B-dul Dimitrie Mangeron, nr.61, 700050, Iaşi

PROIECT MANAGEMENTUL
PROIECTELOR

Absolvent: Îndrumător:
Pașcu Ioan Nicolae prof.dr.ing. Florentin Buium
TNIA

IAȘI
2018-2019
Cuprins

1. INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI...................................................3

2. REZUMATUL PROIECTULUI.............................................................................................5

3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI...................................................................................7

4. ELABORARE PROPUNERE PROIECT DE ANALIZĂ ŞI CERCETARE....................10

ÎN PRODUCŢIA DE PROGRAME INFORMATICE SI BIROTICĂ P.A.D.P.T...................10

5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR.......................................................35

6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI.........................................................37

7.IMPACTUL PROIECTULUI................................................................................................38

8. MANAGEMENTUL RISCURILOR....................................................................................40

9. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI P.A.C.P.B...............................................44

2
1. INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI

1.1.Date despre Organizaţia Promotoare

Numele organizaţiei: SC MTex S.R.L.

Tipul organizaţiei: Societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la


Registrul Comerţului cu numărul J20/348/1998, Cod fiscal: RO 13603261.

Domeniul principal de activitate: producerea si intermedierea in confectionarea


de imbracaminte din textile. Activitatea societăţii constă în obtinerea de comenzi ferme în
domeniul confectiilor textile urmată de supervizarea tehnică şi calitativă în toate etapele
procesului de fabricaţie: de la recepţia materiei prime până la livrarea produselor finite
(haine, jachete, paltoane,pantaloni, etc...) Societatea intermediaza între furnizor şi client,
ofera asistenţa tehnico-calitativa şi organizaţionala fabricanţilor; în aceeaşi măsură
urmăreste îndeplinirea obiectivelor propuse de către client şi anume: obţinerea nivelului de
calitate dorit şi eficientizarea activităţii de producţie începând cu negocierea preţului şi a
termenelor de livrare până la monitorizarea consumurilor şi implicit gestiunea stocurilor
restante.

Competenţa în domeniul proiectului: SC MTex S.R.L. activează şi este


recunoscută la nivel european in domeniul produceri de textile, SC MTex S.R.L. onorează
comenzi direct sau prin parteneri în România şi în orice ţară a spatiului in care activeaza.

Adresa: Str.Luica, Nr 33, Sector 4, Bucuresti, email: office@mtex.ro, Telefon:


0314082641, telefon mobil: +4 0723 095 599, Fax: 031095599

Persoana de Contact: Domnul Stefan Alin, Sales Manager, Telefon mobil:


0723095598, Email: office@mtex.ro,Telefon fix: 0314082641, Fax: 031095599

Website: www.mtex.ro

1.2. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului

3
Partener 1

Numele organizaţiei: SC Roconf S.R.L.

Tipul organizaţiei: Societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la


Registrul Comerţului cu numărul J22/2894/2005, CUI RO 18367815.

Domeniul de activitate:

Competenţa în domeniul proiectului: SC Roconf S.R.L. este un cunoscut


dezvoltator în tehnologia informaţiei pe plan local, activitatea sa bucurîndu-se de largă
apreciere din partea mediului de afaceri. Compania a participat şi este implicată în
numeroase proiecte de dezvoltare locală şi regională finanţate din fonduri guvernamentale
şi europene. Portofoliul de clienţi al SC Roconf S.R.L. cuprinde peste 100 de companii
locale şi judeţene;

Rolul partenerului şi contribuţia in cadrul proiectului: SC Roconf S.R.L. este


co-finanţatorul şi beneficiar al proiectului; Va participa activ in dezvoltarea si
tehnologizarea proceselor de productie, programarea utilajelor computerizate, programarea
si implementarea activitatilor ce tin de mediul informatic.

Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România,
telefon +40749166253, fax: +40 749 560682.

Persoana de Contact: Mircea Adam, functia: Administrator, Bd. Stefan cel Mare
si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România, telefon +40749166253, fax: +40 749
560682.

4
2. REZUMATUL PROIECTULUI
Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile
P.A.D.P.T.

Cuvinte cheie: sistem de manufacturare computerizat; tehnologizarea proceselor


de productie; managementul productiei; implementarea tehnologiilor de producţie;

Durata proiectului: 24 luni

Domeniul în care se înscrie proiectul: Confectii textile; Producerea de articole


vestimentare din materiale textile.

Scopul proiectului: Extinderea afacerii prin deschiderea unei noi facilitati de


productie si prin automatizarea unor procese de productie. Scaderea costurilor de productie
si maximizarea profitului. Implementarea unui sistem de manufacturare computerizat,
dotarea cu echipamente si programe.

Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naţional şi internaţional

Industria textila in Romania ultimilor ani a fost in cadere libera. Pe langa


concurenta venita din partea exportatorilor din Asia, producatorii romani trebuie sa faca
fata si recesiunii economice, care a diminuat si mai mult consumul. In aceste conditii,
federatiile de profil atrag atentia ca industria usoara este deja cu un picior in prapastie si ca
risca sa dispara, in cativa ani, fara adoptarea unor masuri menite sa scada costurile de
productie si sa impulsioneze exporturile in detrimentul importurilor

Factorul principal care a condus la scăderea volumului producţiei şi implicit la


închiderea multor intreprinderi este diferenţa semnificativă dintre costurile de producţie si
cu forţa de muncă dintre firmele producătoare chinezeşti şi cele locale. Una dintre solutiile
cele mai viabile pentru reducerea costurilor de productie si, implicit, a pretului produselor
finale este infiintarea unui centru de achizitii la nivel national. Centrul de achizitii din
industria textila ar insemna o gura de oxigen pentru industria interna, intrucat acest lucru ar
permite centralizarea tuturor comenzilor lansate de producatorii autohtoni si achizitionarea
materiei prime, de pe piata internationala, in cantitati foarte mari si la preturi avantajoase,
negociate in prealabil. Masura se impune cu atat mai mult cu cat aceasta metoda este
folosita cu succes, de mai multi ani, in mai multe state europene.

5
Principalele dezavantaje ale industriei uşoare chinezeşti sunt date de diferenţa de
tehnologie folosită, distanţa mare şi siguranţa transportului.

O altă caracteristică internă pieţei europene, implicit şi a celei româneşti, este dată
de tendinţa producătorilor de a dezvolta mărci autohtone şi de a externaliza producţia de
serie către firmele româneşti, recunoscute pentru forţa de muncă ieftină şi calificată.

Obiectivele generale şi specifice evaluabile ale proiectului:

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

- tehnologizarea proceselor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit


a costurilor de producţie,
- implementarea unui sistem de manufacturare computerizat
- crearea de produse de serie mică şi medie
- adresarea de noi segmente de piaţă
- deschiderea unei noi facilitati de productie

Pentru aceasta, se are în vedere:

- iniţierea unui proiect pentru deschiderea unei noi facilităţi de producţie


- achiziţionarea de maşini performante de cusut si brodat
- implementarea unui sistem de manufacturare computerizat în cadrul fluxului
tehnologic
- achiziţionarea unei maşini cusut si brodat automate, a echipamentelor şi
programelor necesare pentru realizarea de modele digitale,
- implementarea şi dezvoltarea unei soluţii e-business pentru gestiunea internă a
fluxului de producţie, a comenzilor şi operaţionalizarea unui magazin virtual

În urma realizării acestui proiect se aşteaptă ca, pe perioada primului exerciţiu


financiar, cifra de afaceri să crească cu aproximativ 45% iar profitul net cu 25%.
Principalii beneficiari al acestui efort investiţional sunt societăţile iniţiatoare, angajaţii
acestora şi beneficiarii produselor (companii şi persoane fizice).

Ca urmare a Finalizării acestui proiect se estimează crearea a 30 de noi locuri de


muncă, creşterea prezenţei pe piaţa, diversificarea producţiei. Proiectul se caracterizează
printr-un impact social pozitiv ridicat şi printr-un impact ecologic minim. Costurile
proiectului sunt estimate la 1.500.000 lei.

3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI

6
3.1.Obiectivele proiectului
Prin tehnologizarea fluxului de producţie se urmăreşte creşterea eficienţei şi
optimizarea proceselor de-a lungul fluxului tehnologic, scăderea considerabilă a timpilor
de execuţie, creşterea calităţii produselor intermediare şi finale, cu rezultat direct în
scăderea costurilor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit a costurilor de
producţie.

Planul de tehnologizare include achiziţia a 10 maşini de multiplicare rapidă, o


maşină automată de prototipare rapidă, un sistem de manufacturare computerizat,
echipamentele de tehnică de calcul şi programele corespunzătoare. Linia tehnologică va fi
organizată pe două benzi de producţie, având în amonte platforma computerizată de
realizare a modelelor. Procesul de producţie va fi gestionat şi monitorizat electronic, prin
implementarea unei soluţii e-business, de la lansarea comenzii clientului şi până la recepţia
produselor de către client. Activitatea se va desfăşura într-o nouă locaţie, care va
corespunde noilor cerinţe ale organizării producţiei.

Activitatea de cercetare-dezvoltare va avea obiective principale deschiderea de noi


hale de productie si crearea de produse de serie mica, conform cerinţelor clienţilor sau
mărcii proprii şi va beneficia de investiţia în noile capacităţi tehnologice productive şi de
achiziţionarea şi implementarea de echipamente si utilaje noi pentru brodarea automata a
confectiilor. Scopul final al proiectului vizează mărirea profitabilităţii afacerii prin
creşterea atractivităţii şi calităţii produselor şi serviciilor, dezvoltarea de soluţii
personalizate pentru fiecare tip de cerere cu rezultat direct în adresarea de noi segmente de
piaţă. Principalul segment de piaţă vizat în urma finalizării proiectului sunt companiile
româneşti şi europene atrase de externalizarea unor capacităţi de producţie în dorinţa de a
scădea costurile de producţie, de a folosi forţă de muncă ieftină şi calificată.

Un alt segment important este constituit din persoanele fizice şi juridice care doresc
produse puternic personalizate dorinţelor şi nevoilor lor. Focalizarea adresabilităţii
produsului final impune organizarea, dezvoltarea şi gestionarea activităţilor într-un sistem
integrat, organizat conform principiilor managementului calităţii totale. Aceasta presupune
introducerea unui standard de gestiune a calităţii care să asigure monitorizarea şi
îmbunătăţirea continuă a proceselor şi acţiunilor organizaţiei.

Conform strategiei de dezvoltare, aceasta este posibilă prin implementarea şi


dezvoltarea unei soluţii e-business care să gestioneze lanţul activităţilor de la preluarea

7
comenzii la livrarea produselor şi crearea unei interfeţe care să asigure interacţiunea
personalizată cu fiecare client concomitent cu operaţionalozarea unui magazin virtual.

Creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei este favorizată şi prin îmbunătăţirea


comunicării în piaţă pe cele două direcţii, calitativă şi cantitativă, conform obiectivelor de
marketing şi comunicare care decurg natural din implementarea noului sistem de
organizare şi producţie, a noilor principii care vor guverna afacerea.

3.2 Rezultatele estimate ale proiectului

Obiective propuse
Nr. Activităţi proprii propuse
a fi realizate în Rezultate estimate
Crt. spre implementare
cadrul proiectului
Creşterea productivităţii
Deschiderea unei noi hale de muncii cu 50%
producţie Diversificarea modelelor si
Tehnologizarea tipurilor de confectii
1 fluxului de Achiziţionarea a 10 masini Creşterea volumului de
producţie de multiplicare rapidă producţie cu 150%
Implementarea unui sistem
Creşterea volumului de
de manufacturare
producţie cu 150%
computerizat
Creşterea numărului de
Achizitionarea unei maşini
produse personalizate cu
de brodat automate
Crearea de produse 100%
2 de serie mică şi Achiziţionarea de
Realizarea a 30 de produse
medie echipamente şi programe
noi pe perioada primului
pentru realizarea de modele
exerciţiu financiar
digitale
Implementarea unei soluţii Scăderea timpului mediu de
e-business execuţie/finalizare cu 30%
Operaţionalizarea unui Creştrea vânzărilor directe cu
magazin virtual 30%
Adresarea de noi
3 Intrarea pe noi segmente de
segmente de piaţă
piaţă
Activităţi de promovare şi
Realizarea dr prezentari
comunicare
Participarea la targuri de
profil

3.3. Principalele activităţi ale proiectului


Metodologia si planul de activitati

8
 Tehnologizarea fluxului de producţie: Studierea pieţei furnizorilor de
sisteme de manufacturare, utilaje şi echipamente de cusut si brodat automate, alegerea celei
mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor. Studierea pieţei
imobiliare în vederea identificării celei mai bune locaţii pentru amplasarea noii facilităţi de
producţie şi contractarea spaţiului.
Realizarea unui caiet de sarcini pentru executarea activităţilor de amenajare şi
ultilare cu instalaţiile necesare derulării producţiei în condiţii optime; contractarea
lucrărilor. Organizarea activităţii şi fluxului de producţie conform noilor posibilităţi
tehnice.
Angajarea de personal calificat şi specializat pentru exploatarea utilajelor.
Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu
noile tehnici de lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI. Realizarea
sistemului pentru monitorizarea fluxului de producţie pe componentele sale
 Crearea de produse de serie mică şi medie: Studierea pieţei furnizorilor de
sisteme de manufacturare, utilaje, produse, echipamente si masini de cusut si brodat,
alegerea celei mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor.
Angajarea de personal calificat şi specializat în operare computerizată şi personal calificat
în design vestimentar.
Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare pentru folosirea programelor de
proiectare asistată şi a exploatării superioare a performanţelor utilajelor. Organizarea de
sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu noile tehnici de
lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI.
 Adresarea de noi segmente de piaţă: Realizarea ofertei comerciale standard,
realizarea pachetelor promoţionale, elaborarea strategiilor şi tehnicilor de abordare pentru
fiecare tip de client. Realizarea magazinului comercial virtual prin dezvoltarea şi
implementarea unei arhitecturi modulare, care să permită facilităţi legate de navigare,
comandă, plată, execuţia comenzii, livrare, încasare şi feedback. Demararea de acţiuni
concrete de promovare prin realizarea de materiale de marketing şi comunicare.

4. Elaborare Propunere Proiect de Analiză şi Cercetare


în Producţia de Programe Informatice si Birotică P.A.D.P.T.

 Lista pachete de activitati


Tabel 1:

9
WP Titlul Coordonator Nr. om- Luna Luna
Tipul activitatii
nr. pachetului WP luna start sfarsit
SC MTex
Analiza Realizare evaluare 16
S.R.L.
1 stadiului pe utimii 3 ani si oameni x Luna 1 Luna 1
director
actual urmatorii 3 ani 1 luna
general
SC MTex
Analiza necesitatii,
Definirea S.R.L. 7 oameni
2 formulare obiective, Luna 2 Luna 2
sistemului nou director x 1 luna
identificare resurse
general
Analiza obiective
Proiectarea Manager de 3 oameni
3 proiect, resurse , Luna 3 Luna3
sistemului nou proiect x 1 luna
plan pre-proiect
Implementare
Realizarea organigrame, Manager de 4 oameni
4 Luna 4 Luna5
sistemului nou implementare proiect x 2 luni
proceduri
Deschidere noua 31
Implementarea Manager de
5 hala, amenajare, oameni x Luna 4 Luna 24
sistemului nou proiect
angajare, productie, 12 luni
Management Analiza stadiu, Manager de 1 om x 24
6 Luna 1 Luna 24
proiect implementare proiect luni

 Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati


Tabel 2:
Data
Nr. Nume rezultat WP nr.
livrarii
Studiu Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
Textile
-analiza evolutie cont PP Pachet de Sfarsit
r.X.1
- previziune cont PP lucru 1 Luna 1
- proiectie vanzari
- studiu piata confectii
r.X.2 Pre-propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia Pachet de Sfarsit

10
de Textile
-specificatii produse
-scopul proiectului
lucru 2 Luna 2
-obiective
-resurse
-pre-propunere
Propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
Textile
Pachet de Sfarsit
r.X.3
-pachete de lucru, Activitati lucru 3 Luna 3
-criterii, procedure, activitati
-rezultate previzionate,criteria de performanta
Predare pachete de lucru si activitati Proiect de Analiza si
Dezvoltare in Productia de Textile
-implementare organigrame
Pachet de Sfarsit
r.X.4 -distribuirea resurselor
lucru 4 luna 5
-plan de angajari
-comunicare
-evaluare angajati
Raport finalizare proiect
-raport deschidere hala productie
-raport finalizare organizare spatiu productie
-raport achizitii echipamente si utilaje
Pachet de
r.X.5 - raport implementare sisteme computerizate Luna 4-24
lucru 5
- raport operationalizare magazin virtual
-raport marketing-comunicare
-raport angajare personal
-raport functionare system productie
Raportari Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
Pachet lucru
5.X.6 Textile Luna 1-24
6

4. 1. Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a


activitatilor
Tabel 3:
Pachete de
Denumire pachet
lucru/ Descriere detaliata
de lucru/Activitate
Activitate
Pachet de Analiza stadiului Obiectiv: Formularea cerintelor proiectului de
lucru 1 actual investitii
Activitate Analiza cont PP pe -Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
1.1 ultimii 3 ani proiectului
- CA, Ch. Expl., Chelt. Financiare, PP, Impozit profit,
randament ec.
-obiectiv: realizarea raportului

11
-perioada de derulare: 1 Luna
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: contabil sef
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
- previziuni evolutie CA, Chelt. Exploatare, Chelt.
Financiare
Proiectia contului
Activitate -obiectiv: realizarea raportului
PP pe urmatorii 3
1.2 -perioada de derulare: 1 Luna
ani
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: contabil sef
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-previziuni evolutie cantitativa
Previzionari -obiectiv: realizarea raportului
Activitate
vanzari pe -perioada de derulare: 1 Luna
1.3
urmatorii 3 ani -durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: director vanzari
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-caracteristicile pietei interne/externe
-obiectiv: realizarea studiului
Activitate Realizare studiu de
-perioada de derulare: 1 Luna
1.4 piata si evaluare
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 4 om x 0.14 luna= 2002.80 lei
- responsabil: director marketing
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-descrierea pietei, conditii interene/externe,previzionare
evolutie vanzari, scopul proiectului, costurile,
managementul
Activitate Realizare studiu de
- obiectiv: formularea cerintelor proiectului de investitii
1.5 fezabilitate
-perioada de derulare: 1 Luna
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 6 om x 0.14 luna= 2880.65 lei
-responsabil; manager proiect
-iesire catre „pachet de lucru 2”

12
4.2.Detaliere propunere de proiect pe pachete de lucru şi activităţi

Pachet de lucru 1

Analiza stadiului actual


Conducătorul: Director General MTex
Obiectiv: Formularea cerinţelor proiectului de investiţii
Descrierea activităţilor:
Activitate 1.1 - Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
1.1.1 Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
Intrări: Cifra de afaceri (Producţia vândută; Venituri din vânzarea mărfurilor);
Cheltuieli de exploatare (Cheltuieli cu materii prime; Cheltuieli cu materiale consumabile;
Cheltuieli cu personalul; Amortizări; Impozite); Cheltuieli financiare; Profit/Pierdere;
Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de afaceri)
1.1.2 Obiective: realizarea raportului;
1.1.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Evoluţie profit şi pierderi 2007-2010”
- Conţinut: Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Contabil Şef
1.1.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
Activitate 1.2 - Proiecţia contului profit şi pierderi pe următorii 3 ani

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.


1.2.1 Intrări: Previziuni evoluţie: Cifra de afaceri (Producţia vândută; Venituri din
vânzarea mărfurilor); Cheltuieli de exploatare (Cheltuieli cu materii prime; Cheltuieli cu
materiale consumabile; Cheltuieli cu personalul; Amortizări; Impozite); Cheltuieli

13
financiare; Profit/Pierdere; Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de
afaceri)
1.2.2 Obiective: realizarea raportului;
1.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Proiecţie profit şi pierderi 2010-2013”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Contabil Şef
1.2.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
Activitate 1.3 - Previzionare vânzări pe următorii 3 ani

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.


1.3.1 Intrări: Previziuni evoluţie cantitativă / preţ mediu: Cantitate marfă vândută
(buc); Valoare producţie vândută (lei); Mărfuri vândute (lei); Cifră de afaceri (lei);
(Se va calcula pentru o variaţie anuală a preţurilor de 7%)
1.3.2 Obiective: realizarea raportului;
1.3.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 5 zile
c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Proiecţie vânzări 2010-2013”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Director Vânzări
1.3.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”

Activitate 1.4 - Realizare studiu de piaţă şi evaluare

14
Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
1.4.1 Intrări: principalele caracteristici ale pieţei interne (descriere, oportunităţi,
segmentare, mărime şi tendinţe, competiţie, consumatori, mediul de afaceri); principalele
caracteristici ale pieţei externe (descriere, oportunităţi, segmentare, competiţie,
consumatori, mediul de afaceri)
1.4.2 Obiective: realizarea studiului;
1.4.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 15 zile
c) Efortul total: 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Studiu piaţă produse textile” - 2010”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Director Marketing
1.4.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”

Activitate 1.5 - Realizare studiu de fezabilitate

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.


1.5.1 Intrări: Descrierea afacerii, descrierea pieţei, previzionarea evoluţiei
vânzărilor, caracteristicile resurselor, descrierea condiţiilor interne şi externe, planul
general al proiectului, scopul proiectului, organizarea producţiei şi costurile indirecte,
analiza forţei de muncă, stabilirea conducerii proiectului, reglementarea finanţării, perioada
de realizare, succesiunea logică, managementul, cheltuieli preliminare, graficele de
realizare şi a graficelor de timp, estimarea costurilor planului de realizare a proiectului,
analiza financiară şi economică, concluzii şi recomandări.
1.5.2 Obiective: Formularea cerinţelor proiectului de investiţii;
1.5.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 22 zile
c) Efortul total: 6 om x 1 luna = 2880.65 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. – 6 om x 1 luna = 2880.65 lei
S. C. Roconf S. R. L. –

15
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Studiu Proiect P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Manager proiect
1.5.4 Ieşire către „Pachet de lucru 2”

Pachet de lucru 2

Definirea sistemului nou

Conducătorul: Director General SC MTex S.R.L.


Obiectiv: Realizarea pre-propunerii proiectului

Descrierea activităţilor:
Activitate 2.1 – Analiza necesităţilor calitative şi cantitative ale produselor
3.1.1 Caracterizare: Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse care se
vor realiza în urma implementării noilor tehnologii.
Intrări: Studiul necesităţilor calitative şi cantitative ale utilizatorilor; Analiza
calităţilor intrinseci şi extrinseci ale produselor;
3.1.2 Obiective: Determinarea specificaţiilor proiectului
3.1.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
g) SC MTex S.R.L. - 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
h) Raportări „Profilul pieţei”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Specificaţii produse P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Analiza utilizatorilor; descrierea produselor; concluzii
- Responsabil: Director marketing
3.1.4 Ieşire către „Activitatea 2.2”

Activitate 2.2 – Formularea scopului proiectului

16
Caracterizare: analizarea specificaţiilor tehnice şi caracteristicilor produselor,
specificitatea cerinţelor clienţilor existenţi şi a potenţialilor clienţi.
3.2.1 Intrări: Specificaţii şi desctieri tehnice ale produselor. Caracteristici
utilizatori. Cerinţe proiect. Analiza studiului de fezabilitate.
3.2.2 Obiective: stabilirea obiectivelor proiectului;
3.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 2.2”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Scopul proiectului P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Analiza specificaţiilor produselor; Argumentaţia scopului;
Formularea obiectivelor proiectului
- Responsabil: Manager proiect
3.2.4 Ieşire către „Activitatea 2.3”

Activitate 2.3 – Analiza obiectivelor

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.


3.3.1 Intrări: „Obiectivele proiectului P.A.D.P.T.”; Cerinţe şi specificaţii;
Condiţionările identificate de timp şi resurse
3.3.2 Obiective: Cuantificarea obiectivelor; Stabilirea tacticilor de realizare a
obiectivelor;
3.3.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 5 zile
c) Efortul total: 4 om x 0,23 luna = 2744,07 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2 om x 0,23 luna = 1372,03 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1372,03 lei
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial

17
- Titlu: „Obiective P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Rezultatele vizate, tactici de realizare, rezultatele masurabile
- Responsabil: Manager proiect
3.3.4 Ieşire către „Activitatea 2.5”

Activitate 2.4 – Identificarea resurselor necesare

Caracterizare: Specificarea resurselor umane, financiare şi tehnice puse la


dispoziţia proiectului. Stabilirea resurselor necesare suplimentare pentru realizarea
proiectului.
3.4.1 Intrări: Cerinţe proiect, specificaţii, obiective, sursele interne de resurse
3.4.2 Obiective: Stabilirea resurselor disponibile
3.4.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 2 om x 0,45 luna = 1372,03 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 1om x 0,45 luna = 686,02 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0,45 luna = 686,02 lei
g) Raportări „Activitate 2.4”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Resurse disponibile P.I.T.T.I.C.”
- Conţinut: Tipul şi dimensiunea resurselor necesare şi disponibile.
- Responsabil: Manager proiect
3.4.4 Ieşire către „Activitatea 2.5”

Activitate 2.5 – Realizarea pre-propunerii de proiect

Caracterizare: Realizarea pre-propunerii de proiect, argumentarea deciziei de


continuare sau de înlocuire a proiectului, realizarea schiţei de management a proiectului.
3.5.1 Intrări: Rapoartele, analizele efectuate, informaţiile obţinute.
3.5.2 Obiective: Prezentarea schiţei proiectului; Deciziei de continuare sau
inlocuire a proiectului
3.5.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 3
b) Durata: 10 zile
Efortul total: 4 om x 0,23 luna = 2249,88 lei
c) Parteneri: SC MTex S.R.L.
d) Activităţi caracteristice partenerilor: -
e) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

18
SC MTex S.R.L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei
f) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Pre-propunerea proiectului P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Schiţa proiectului P.A.D.P.T.
- Responsabil: Manager proiect
3.5.4 Ieşire către „Pachet de lucru 3”

4.3 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Capacitate de management a SC MTex S.R.L. (organizaţia promotoare)

Activitatea societăţii SC Mtex SRL constă în obtinerea de comenzi ferme în


domeniul confectiilor textile urmată de supervizarea tehnică şi calitativă în toate etapele
procesului de fabricaţie: de la recepţia materiei prime până la livrarea produselor finite.
Este o companie cu o vasta experienta in domeniul producerii de textile.Organizaţia
dispune de un atelier de creatie şi de 2 hale de productie si prelucrare a produselor textile
unde sunt produse comenzi de tip unicat sau în serie mică, care sunt livrate direct clienţilor,
distribuitorilor sau organizaţiilor partenere. MTex S.R.L. are o experienţă de zece ani pe
piaţa de produse textile, în momentul de faţă prezentându-se ca o organizaţie solidă,
profitabilă aflată într-o creştere evidentă a cotei pe piaţa pe care activează. Organizaţia este
structurată divizionar, subordonate Directorului General, fiecare divizie subordonând
departamentele funcţionale specifice activităţii pe care o gestionează.

Structura managementului companiei este formată din Director General


(experienţă în management de 10 ani), Directorul Comercial (experienţă în management de
8 ani), Directorul de Producţie (experienţă în management de 10 ani), Directorul
Administrativ(experienţă în management de 5 ani), Directorul de Achiziţii (experienţă în
management de 9 ani), Directorul de vâzări (experienţă în management de 8 ani),
Directorul de Marketing (experienţă în management de 5 ani), Director Creaţie
Vestimentară (experienţă în management de 8 ani), Contabil Şef (experienţă în
management de 10 ani). Celelalte departamente având la conducere specialişti în activitatea
pe care o supervizează, cu experienţe în activitate cuprinse între 6 şi 9 ani. Numărul de
angajaţi ai companiei este de 41 de persoane, din care 20 lucrează au activitate direct

19
productivă, 9 angajaţi fac parte din dispozitivul comercial şi 8 persoane desfăşoară
activităţi în zona administrativă.

Director General

Comercial Producţie Administrativ

Achiziţii Vâzări Marketing Contabilitate Logistică Întreţinere

Atelier Finisaje Creaţie

Fig.1 – Organigrama organizaţiei promotoare

Organizarea şi structura de management a proiectului

Organizaţia promotoare (MTex S.R.L.) şi partenerul său din consorţiul de proiect


(SC Roconf S.R.L. S.R.L.) au optat, în urma consultărilor cu managerul de proiect, pentru
o structură matriceală, considerându-se ca fiind cea mai potrivită alegere pentru
eficientizarea activităţilor care urmează a fi derulate, facilitând o mai bună implicare
resurselor manageriale ale celor două companii şi care oferă perspectiva unei mai bune şi
mai atente coordonări a dispozitivelor funcţionale ale proiectului din partea managerului de
proiect.

Organigrama prezentată permite definirea clară a rolurilor, responsabilităţilor şi


răspunderii în cadrul structurii; împlementarea acesteia va fi însoţită de proceduri şi
reglementări care să permită definirea oricăror structuri temporare necesare derulării
optime a activităţilor definite.

20
Director Consil
General iul
Omnia Direct Comisia
s.r.l. Direct
Director or de
or
Cercetare arbitraj
Gener
Mana
Departa al
ger
ment
de
Cercetar
proiec
e
Director t Director
Director Director Director Director Contabil Director
Administr Resurse
Marketing Tehnic Achiziţii Vânzări Şef IT
ativ Umane
Departam Departa
Departam Departa Departa Departa Departamen Departamen
ent ment
ent ment ment ment t t Resurse
Administr Contabil
Marketing Tehnic Achiziţii Vânzări IT Umane
ativ itate
Fig.2 – Organigrama

Metodologia folosită:
Grafice GANT şi PERT

Pentru managementul P.A.D.P.T. s-a decis folosirea metoda sistemului logic care
presupune construirea proiectului în jurul obiectivelor, într-o manieră sistematică,
determinarea relaţiilor cauzale între diferitele niveluri acestora şi posibilitatea de a verifica
îndeplinirea obiectivelor.

Prin menţionarea indicatorilor de măsurare stabiliţi, a surselor şi factorilor de risc


din cadrul proiectului şi prin planificarea riguroasă a resurselor financiare, umane, tehnice
şi de timp, prin aplicarea acestei metode se cresc considerabil şansele de succes ale
proiectului.

Matricea logică a proiectului P.A.D.P.T. este prezentată în capitolul 10 şi


constituie baza creării bugetului, repartizarea responsabilităţilor, crearea graficului de
execuţie, a planului de monitorizare a implementării, ajută la clarificarea scopului şi oferă
suport de comunicare între factorii de decizie responsabili cu derularea proiectului.

21
Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului

Principalele efecte rezultate ca urmare a implementării proiectului P.A.D.P.T.


rezultă în tehnologizarea fluxului tehnologic aplicat liniei de producţie, care vor concretiza
în creşterea rentabilităţii prin scăderea cheltuielilor de producţie, a optimizării timpului de
producţie, creşterii calităţii produselor, diversificării gamei de produse care poate fi
executată şi în special creşterii satisfacţiei clienţilor. Calităţile echipamentelor şi utilajelor
integrate fluxului de producţie permit implementarea unui sistem al calităţii care să
faciliteze deschiderea unor pieţe la nivel european şi să permită dezvoltarea companiei
conform standardelor europene. Concomitent cu realizarea investiţiei, organizaţia va
facilita creştrea nivelului de pregătire profesională şi specializarea personalului propriu,
aceasta consituind o necesitate absolută conform obiectivelor stabilite ale proiectului.

Prin creşterea calităţii forţei de muncă se obţin premisele dezvoltării iniţiativei în


zona de cercetare-dezvoltare ceea ce va permite accesul mai facil al specialiştilor la
dezvoltarea domeniului produselor de birotică, la recunoaşterea internă şi internaţională ca
urmare a progreselor datorate implementării noilor tehnologii.

Comitetul de decizie

Comitetul de decizie al P.A.D.P.T. este format din directorii generali ai


organizaţiilor consorţiului şi sunt persoane de contact ale organizaţiilor partenere:

SC MTex S.R.L. – Director General Andrei POPESCU


S. C. Roconf S. R. L. – Director General Ion STANCIU
Comitetul de decizie raportează consiliilor de administraţie ale celor două
companii.
Principalul scop al Comitetului de decizie este de a supraveghea proiectul
P.A.D.P.T. în toate etapele pe care acesta le parcurge conform cu obiectivele şi indicatorii
stabiliţi. Comitetul de decizie este implicat în toate etapele ciclului de viaţă al proiectului,
astfel: În perioada de elaborare sprijină echipa proiectului în formularea propunerii finale
ale proiectului, acordând tot suportul necesar pentru informarea corectă şi completă a
managerului şi a echipei de proiect, analiza situaţiei existente şi a scopurilor proiectului,
formularea specificaţiilor, obiectivelor, stabilirea priorităţilor, definirea ideii proiectului. De

22
asemenea, se consultă cu potenţiali beneficiari, participă la obţinerea finanţării externe şi
avizează trecerea proiectului în etapa superioară.

În următoarea etapă, Comitetul de decizie participă activ la definirea formei finale


prin formularea şi aprobarea obiectivelor proiectului, a rezultatelor şi indicatorilor de
măsurare, distribuţia resurselor, conceperea proiectului pe activităţi şi planificarea
temporală a acestora. Prin avizarea formei finale a proiectului de către Comitetul de
decizie, echipa de proiect poate demara activităţile de implementare a proiectului
P.A.D.P.T.

Pe parcursul derulării proiectului, Comitetul de decizie monitorizează activităţile


programate, primeşte rapoartele curente, identifică problemele şi intervine activ pentru
soluţionarea acestora. Suportul oferit echipei de proiect este permanent şi constă în
mobilizarea şi motivarea resurselor, supravegherea fluxului informaţional şi al comunicării,
precum şi prin evaluare şi analiză permanentă a evoluţiei proiectului. La finalizarea
proiectului, Comitetul de decizie este răspunzător pentru evaluarea obiectivelor şi a
rezultatelor, formularea concluziilor şi identificarea celor mai bune soluţii pentru proiectele
viitoare.

Rezolvarea conflictelor

Rezolvarea conflictelor este estenţială pentru menţinerea continuităţii proiectului


şi a mediului favorabil de muncă. Conflictele vor fi rezolvate pe cale amiabilă, abordarea
acestora conform principiilor managementului conflictelor fiind calea recomandată pentru
acest proiect. Pentru aceasta, managerul de proiect are sarcina de a prezenta de la început
căile prin care fiecare membru al echipei de proiect şi personalului executant le are la
dispoziţie pentru evitarea escaladării oricăror disensiuni, posibilitatea de a apela la mediere
sau, în ultimă instanţă la Comisia de arbitraj. De asemenea, fiecare manager implicat în
proiect trebuie să informeze subordonaţii de riscurile pe care un conflict le poate genera.

Urmărirea activităţilor

Urmărirea activităţilor se face nemijlocit de către responsabilii desemnaţi. Pentru


fiecare activitate s-a elaborat descrierea, lista de obiective şi metoda de urmărire. Pe
parcursul înaintării activităţii sunt prevăzute rapoarte de informare, operaţionale şi de
finalizare, tipul raportului, nivelul de diseminare şi responsabilul de efectuarea acestuia.

23
Împreună cu descrierea caracteristicilor activităţii, responsabilul activităţii va elabora
obiectivele activităţii, rezultatele acesteia, criteriile de evaluare, momentele de raportare,
desfăşurarea temporală, execuţia bugetară, resursele implicate şi nevoile suplimentare,
suportul informaţional de care activitatea are nevoie, metodele de diminuare a riscurilor,
sistemul de consultare şi necesităţile de antrenare.

Pe lângă raportul de finalizare, la terminarea activităţii se va face predarea ieşirilor


rezultatelor acesteia către beneficiarii activităţii depuse. La nivelul proiectului, urmărirea
activităţilor se face cu ajutorul graficului de planificare (GANT) şi a graficului de
dependenţă dintre acestea (PERT).

Evaluarea activităţilor

Strategia de evaluare este elaborată în jurul obiectivelor şi rezultatelor aşteptate


ale proiectului P.A.D.P.T. Conform construcţiei, proiectul este elaborat într-o succesiune de
planuri de activităţi, fiecare dintre acestea având obiective şi sisteme de evaluare proprii
care generează obiective şi criterii de evaluare pentru fiecare activitate în parte.

Acest principiu obligă la formularea clară a desfăşurătoarelor planurilor delucru,


distribuirea responsabilităţilor, punctelor de măsurare şi raportare, sistemului de
monitorizare, control şi evaluare a lucrărilor şi activităţilor aflate în execuţie.

Criteriile de evaluare activităţi:

o Conformitatea în raport cu obiectivele proiectului


o Calitatea managementului
o Organizarea şi planificarea activităţii
o Stabilirea responsabilităţilor şi obiectivelor
o Calitatea metodelor, sistemul de indicatori pentru măsurarea rezultatelor
activităţii
o Competenţa echipei
o Respectarea bugetului alocat
o Planificarea resurselor materiale şi financiare implicate
o Optimizarea costurilor
o Respectarea calităţii şi a parametrilor tehnici ceruţi de beneficiarul activităţii

24
Rezultatele obţinute prin finalizarea proiectului se constituie în puncte tari ale
companiei promotoare, pot contura oportunităţi care trebuie exploatate în beneficiul
partenerilor consorţiului.

De asemenea, experienţa acumulată în urma derulării proiectului, acţiunile de


specializare a personalului de exploatare şi oportunitatea demarării de activităţi de
cercetare-dezvoltare oferă posibilităţi de creştere a reputaţiei organizaţiei în mediile sale
economice, sociale şi tehnice.

Strategia de diseminare dezvoltată în cadrul proiectului relevă oportunităţile pe


care investiţia le oferă pe cele două direcţii, internă şi externă.

Strategia de diseminarea internă exploatează potenţialul de creştere, prin


evidenţierea, îmbunătăţirea şi propagarea cunoştinţelor şi rezultatelor acumulate în aria
tehnică, de producţie, economică, cercetare-dezvoltare şi organizaţională. Produsele de
diseminare internă sunt:

Documentaţia tehnică de exploatare – este baza transmiterii know-how-ului acumulat, a


sesiunilor de pregătire interă şi permite integrarea profesională rapidă a noilor angajaţi.
Favorizează implementarea de noi proiecte conexe de dezvoltare.
Proceduri de lucru – optimizează procesul de producţie şi permite accesul la
randamentele vizate.
Formulare de calcul economic – ca rezultat al monitorizării integrale a procesului de
producţie, permite îmbunătăţirea performaţelor economice prin scăderea costurilor şi
maximizarea profitului.
Organigrama, fişe de post, criterii de evaluare profesională – optimizarea activităţii şi
proceselor organizaţionale, implementarea unui sistem de control al calităţii corespunzător,
deschide oportunităţi de dezvoltare organizaţională şi relevă direcţii de dezvoltare
provesională pe toate segmentele organizaţionale conform cu strategia şi obiectivele
companiei.
Materiale de promovare internă – creşterea coeziunii sociale interne, formarea unei
culturi organizaţionale în acord cu misiunea şi valorile companiei, încurajarea personalului
de a acţiona în direcţia îndeplinirii obiectivelor curente.

Strategia de disemniare externă este elaborată pentru maximizarea contactelor


cu piaţa şi mediul organizaţiei – mediul tehologic, social, economic şi de afaceri. În funcţie
de publicul vizat, produsele şi acţiunile vizate pentru disemniare externă sunt:

25
Clienţi – descrieri de produs, certificate de calitate, reclamă, publicitate, participare la
târguri şi evenimente
Parteneri de afaceri – materiale de promovare a organizaţiei, prezentări de produse şi
tehnologii, întâlniri, work-shop-uri, participarea la evenimente de profil, suport de
marketing pentru canalul de distribuţie
Publicul companiei – site web de prezentare a comapniei, organizarea şi sponsorizarea de
evenimente locale, materiale publicitare, organizarea de întâlniri, sesiuni de pregătire,
suport pentru oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ liceal de profil
Mediul de afaceri – participarea la seminarii, prezentări ale companei.
Mediul tehnologic şi de specialitate – publicare de articole şi interviuri în reviste de
specialitate, organizarea sau participarea la seminarii tehnice, organizarea de întâlniri cu
furnizorii de tehnologie.

Beneficiile pentru segmentul economic în care activează SC MTex S.R.L. sunt:


Creşterea competitivităţii, aportul de cunoştinţe tehnice de specialitate, crearea de noi
locuri de muncă, posibilitatea de creştere economică şi rentabilizare a sectorului local al
industriei textile, aportul organizaţiei promotoare la dezvoltarea socio-economică locală,
conservarea mediului, ca urmare a calităţilor intrinseci ale tehnologiei implementate,
imbunatatirea cotei de piata, posibilitatea de a realiza produse noi, la comanda, de serie
unicat, mica sau medie, de a schimba rapid produsul aflat in productie, scaderea
considerabila a pierderilor si a costurilor de productie, datorita automatizarii unor
operatiuni, avantajul oferit de o investitie care respecta cerintele de protectie a mediului
inconjurator, optimizeaza consumul de energie, economisirea resurselor angajate in
productie, posibilitatea de a supraveghea si optimiza procesul de productie pe toata durata
acestuia, din momentul lansarii comenzii si pana la receptia marfurilor la client.

Avantajele produsului final al P.A.D.P.T. sunt: tehnologizarea și automatizarea liniei de


producţie, creșterea capacităţii de producţie, fiabilitatea procesului tehnologic, transformarea
organizaţională , creșterea rentabilităţii și eficienţei, s pecializarea forţei de muncă.

Căile de exploatare a rezultatelor investiţiei efectuate prin proiectul P.A.D.P.T. sunt:


Creșterea volumului vânzărilor, prin exploatarea capacităţii de producţie și scăderea costurilor;
creşterea cotei de piaţă, ca urmare a creşterii cifrei de afaceri şi abordării de noi segmente
de piaţă; creştera profitabilităţii, rezultat din creşterea valorii adăugate a produsului;
creştera numărului de clienţi, datorită redimensionării ofertei comerciale

26
Aceste rezultate deschid oportunităţi ale prezenţei membrilor consorţiului pe piaţa
pe care aceştia activează şi permit exploatarea performanţei companiei în direcţia
dezvoltării, cercetării, creşterea calităţii şi imaginii în mediul organizaţional. În cadrul
proiectului, managerul de proiect are obligaţia de a elabora, propune şi prezenta spre
analiză „Planul de implementare tehnologică”.

Acesta conţine sugestii şi paşi logici care conduc la exploatarea deplină a


avantajelor obţinute pe parcursul derulării programului P.A.D.P.T. dar şi a celor care se
desprind ulterior finalizării, pe direcţiile comercial, cercetare-dezvoltare, marketing, relaţii
publice, dezvoltare organizaţională. „Planul de implementare tehnologică” are un regim
confidenţial şi este prezentat Consiliului de administraţie al orgaizaţiei promotoare.

S. C. Roconf S. R. L. este principalul partener al organizaţiei promotoare (SC


MTex S.R.L.) care are asigurată exploatarea unor rezultate conform contractului de
consorţiu. Datorită specificului activităţii şi performanţelor companiei, S. C. ROCONF S.
R. L. a fost cooptat ca partener pentru:

 proiectarea, achiziţionarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului


informatic,
 informatizarea şi automatizarea liniei de producţie,
 implementarea sistemului de manufacturare computerizat,
 organizarea sistemului informatic de realizare modele,
 achiziţionarea şi instalarea software-ului necesar,
 angajarea personalului de specialitate, antrenarea operatorilor şi
specialiştilor în folosirea echipamentelor.

De asemenea, partenerul este contractat pentru întreţinerea echipamentelor pe


perioada de garanţie. Rezultatele directe ale segmentului de proiect alocat partenerului sunt
disponibile pe perioada derulării contractului în scopuri comerciale sau experimentale
conform condiţiilor agreate.

Alături de acestea, se adaugă rezultatele exploatabile în urma experienţei


participării ca partener, implicarea în organismele de decizie ale consorţiului, accesul la
informaţiile şi rapoartele cu regim public, restrictiv sau confidenţial generate de activităşile
proiectului.

Datorită perspectivelor pe care finalizarea cu succes a proiectului P.A.D.P.T. le


deschide, rezultatele acestuia pot fi exploatate în exteriorul organizaţiei.

27
Metode de monitorizare şi raportare
Strategia de monitorizare a activităţilor se subordonează obiectivelor proiectului şi
are rolul de a asigura desfăşurarea proiectului conform planificării, obţinerea rezultatelor
vizate, eliminarea situaţiilor de risc şi intervenţia eficientă pentru optimizarea costurilor sau
prevenirea întârzierilor. Aceasta pune la dispoziţia factorului decizional informaţiile şi
feedback-ul în timp util intervenţiei optime la nivel formal (decizie, plan, adaptare) sau
informal (consultare, mediere, suport). Metoda principală folosită pentru asigurarea
monitorizării este raportul (de stare, de evoluţie, de finalizare, de semnalizare, de
informare).
Rapoartele au mai multe regimuri de diseminare (public, restrictiv şi
confidenţial) . O altă metodă este controlul, care are rolul de a analiza desfăşurarea
activităţii, măsurarea parametrilor de evaluare, gradul de îndeplinire a obiectivelor,
execuţia şi incadrarea bugetară, determinarea eventualelor surse de neconformitate şi
corectarea acestora.
Obiectivele fiecărei actiuni de monitorizare sau control sunt: Indeplinirea obiectivelor;
prevenirea neconformităţilor; inlăturarea cauzelor care pot determina incertitudini; măsurarea
performanţei activităţii controlate/monitorizate; i nlăturarea surselor de risc; aplicarea de
corecţii; verificarea termenelor; verificarea calităţii.

Managementul proiectului – activităţi permanente:

- Actualizare activităţi / scopuri / obiective


- Analiza informaţii
- Analiza resurselor disponibile
- Analiza surselor de risc
- Antrenare / pregătire forţă de muncă
- Evaluare
- Control
- Decizie
- Delegare responsabilităţi / răspunderi
- Dezvoltarea competenţelor
- Diminuarea riscurilor
- Gestionarea resurselor disponibile
- Identificare ameninţări şi oportunităţi
- Identificarea necesităţilor de pregătire
- Intocmire / actualizare proceduri
- Monitorizare activităţi
- Monitorizare execuţie buget

28
- Monitorizare piaţă produse birotică internaţională
- Monitorizare piaţă produse birotică naţională
- Motivarea personalului
- Organizarea activităţii
- Planificarea resurselor
- Raportare / Comunicare / Informare
- Rezolvarea conflictelor

Evaluarea rezultatelor

Evaluarea rezultatelor are loc în două etape. În prima etapă se compară nivelul de
îndeplinire al obiectivelor, conform specificaţiilor proiectului, iar în etapa a doua,
concordanţa dintre rezultatele aşteptate şi cele reale, conform indicatorilor stabiliţi.

 Creşterea volumului de producţie cu 30%


 Cantitatea de mărfuri vândute cu 60%
 Gradul de utilizare al investiţiei 80%
 Creşterea cifrei de afaceri 45%
 Creşterea profitului net 25%

Proceduri de respectare a dreptului intelectual

Utilajele şi echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului sunt proprietatea SC


MTex S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare, aceasta putând exploata în
beneficiul propriu toate produsele realizate cu aceste echipamente.

Programele aferente sistemului informatic sunt utilizabile sub licenţa


producătorului, în acord cu legile internaţionale de protecţie a dreptului intelectual.
Licenţele programelor sunt în proprietatea SC MTex S.R.L.

În ceea ce priveşte dreptul de proprietate industrială şi intelectuală a rezultatelor


proiectului P.A.D.P.T., dreptul la publicitate şi confidenţialitate, clauzele contractuale
încheiate între membrii consorţiului menţionează regimul acestor proprietăţi, precum şi
măsurile de protecţie negociate între cei doi contractanţi.

Managementul echipei de proiect

Echipa de proiect este construită în jurul pachetelor de lucru şi are ca resurse


principale pentru planificarea organizaţională obiectivele proiectului, lista de activităţi,
managementul şi personalul celor două companii ale consorţiului.

29
Avantajele acestei strategii sunt gradul de coeziune internă a echipelor,
ataşamentul faţă de proiectele organizaţiilor şi finanţarea celei mai mari părţi a cheltuielilor
cu personalul. Planificarea organizaţională este în sarcina managerului de proiect şi are ca
obiective principale obţinerea flexibilităţii, conform structurii matriceale a managementului
proiectului, exploatarea abilităţilor şi calităţilor profesionale ale personalului, identificarea
şi corectarea aspectelor care pot influenţa negativ desfăşurarea proiectului.

Planificarea organizaţională trebuie să răspundă cerinţei de a forma


departamentele care vor funcţiona în cadrul noii structuri ale organizaţiei promotoare,
precum şi îmbunătăţirea performanţelor personalului conform cu cerinţele de exploatare ale
tehnologiei implementate.

Pe parcursul derulării proiectului se va contura şi noua organigramă, care va


completa procedurile, responsabilităţile şi îndatoririle alocate membrilor echipei cu ocazia
demarării proiectului. Pentru activităţile care nu pot fi acoperite din resursele interne de
personal ale celor doi parteneri, se planifică activităţi de recrutare / angajare de personal
conform cu cerinţele proiectului. Necesitatea îndeplinirii obiectivelor, dar şi necesităţile de
funcţionare ale organizaţiei viitoare reclamă o atenţie sporită dezvoltării echipei, atât la
nivelul calităţii managementului cât şi la cel al specializării forţei de muncă.

Managementul calităţii proiectului

Managementul calităţii este orientat către asigurarea celor mai bune procese
pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi obţinerea rezultatelor vizate. Planificarea
calităţii proiectului trebuie să se supună cerinţelor de calitate ale planului de proiect şi să
asigure legătura între pachetele de lucru prin menţionarea specificaţiilor de calitate ale
ieşirilor fiecărei activităţi (timp de execuţie, liste de criterii de măsurare a calităţii) .

În perioada desfăşurării proiectului, se intreprind acţiuni de verificare a calităţii,


fie prin elaborarea listelor de control, fie prin măsurarea indicatorilor de calitate specificaţi
în planul de activităţi ale pachetului de lucru.

Prin aceste acţiuni, măsurarea evoluţiei corespunzătoare permite identificarea la


timp a eventualelor neconformităţi şi oferă posibilitatea intervenţiei asupra factorilor care
constituie factori de risc conform specificaţiilor.

30
Corecţiile, deciziile şi ajustările aduse în urma acţiunilor de verificare conduc la
creşterea calităţii, iar analiza proceselor care generează neconformităţi dă posibilitatea
managementului de a-şi îmbunătăţi performanţele continuu.

Rapoartele generate şi concluziile desprinse în urma analizelor permit acumularea


experienţei pe baza criteriilor managementului calităţii care va supraveghea activităţile pe
perioada măsurării rezultatelor proiectului.

Managementul comunicării P.A.D.P.T.

Planificarea comunicării concretizează cerinţele de comunicare în cadrul


proiectului şi acoperă necesităţile de circulaţie a informaţiei între factorii decizionali şi
între activităţile legate de evoluţia proiectului (intrări / ieşiri).

Prin planificare se asigură circulaţia informaţiei, momentul punerii în circuitul


comunicării, caracterul informaţiei, canalele de comunicare, optimizarea fluxului
informaţional, eliminarea informaţiei redundante, centralizarea şi arhivarea.

Operaţionalizarea comunicării se obţine prin apelarea la suportul adecvat


momentului şi circumstanţelor derulării comunicării. Proceduralizarea managementului
comunicării atribuie responsabilităţi, termene responsabililor de activităţi în ceea ce
priveşte disponibilitatea şi formatul informaţiei.

Procesele managementului comunicării oferă responsabililor din cadrul echipei de


proiect posibilitatea de a apela la intreg registrul tehnicilor de management al comunicării
în cadrul P.A.D.P.T.

Prin distribuţia informaţiei se crează condiţiile pentru remedierea rapidă a


situaţiilor incerte şi actualizările impuse de evoluţia proiectului iar sistemul de raportare
beneficiază de informaţie actualizată şi completă. Disponibilitatea informaţiei la nivelul
Comitetului de decizie şi membrii consorţiului favorizează succesul proiectului.

P.A.D.P.T. – Analiza SWOT

31
PUNCTE TARI (S): PUNCTE SLABE (W)
o Determinarea membrilor consorţiului o Riscul economic al proiectului
o Finanţarea proiectului o Cerinţe incomplete asupra proiectului
o Echipa proiectului este formată din o Necesitatea reorganizării organizaţiei
persoane care se cunosc
o Suportul acordat managerului de proiect
o Calificarea personalului companiei
promotoare

OPORTUNITATI (O) AMENINTARI (T)


o Tehnologizarea fluxului de producţie o Schimbarea cerinţelor şi a specificaţiilor
o Deschiderea pieţei pentru externalizarea
în timpul derulării proiectului
capacităţilor de producţie o Resurse insuficiente
o Piaţa forţei de muncă este specializată şi o Concurenta acerba
calificată
o Preferinţele pieţei europene pentru
calitatea forţei de muncă românească

5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR


5.1. a Activităţile prevăzute pentru informare internă:

1. Activităţile cuprinse în Pachetul de lucru „Analiza stadiului actual”:

32
Aceste activităţi sunt derulate cu scopul de a afla stadiul momentului actual al
industriei şi pieţei, tendinţelor acestora, sublinierea momentului şi necesităţilor executării
unui proiect investiţional. Sursele de informare sunt diverse (articole de specialitate,
Camera de Comerţ, forumuri de specialitate, diverse rapoarte interne).

2. Prezentarea studiului de fezabilitate şi pre-propunerea proiectului:


Ca urmare a prezentării acestora, Consorţiul poate analiza şi decide argumentat
opotunitatea demarării proiectului P.A.D.P.T., poate aprecia dacă rezultatele scontate pot
rezolva cele mai importante probleme, daca este un proiect de dezvoltare care oferă soluţii
şi exploatează oportunităţile identificare în piaţă.

3. Rapoartele activităţilor cuprinse în Pachetul de lucru „Proiectarea sistemului


nou” :
Acestea sunt destinate atât conturării formei finale a proiectului P.A.D.P.T., dar şi
comunicării celor mai importante aspecte privind obiectivele, previzionarea rezultatelor,
impactul organizaţional şi social al P.A.D.P.T.
Prin comunicarea acestor informaţii, Consiliul Director al Consorţiului poate
aprecia valoarea investiţiei, nivelul de risc asumat, raportul dintre beneficiile vizate şi
efortul solicitat.

4. Sistemul de raportări, consultări şi şedinţe cuprins în Pachetele de lucru


„Implementarea sistemului nou” şi „Managementul proiectului”:
Au rolul de a menţine consorţiul în legătură cu evoluţia implementării proiectului,
facilitează monitorizarea în timp real la nivel strategic, cu rol benefic în implicarea şi
sprijinirea proactivă a Consorţiului în efortul de finalizare.
5. Activităţile de informare, raportare, consultare cuprinse în sistemul de
comunicare managerială din cadrul Pachetului de lucru „Managementul de proiect”
completează activităţile de informare descrise cu cele curente, formale şi informale
specifice activităţii de management.

5.1.b Activităţile de informare / motivare a beneficiarilor externi (piaţă,


grupuri ţintă)

În cadrul Activităţilor „Promovare şi comunicare” sunt concepute şi dezvoltate


acţiuni specifice de promovare directă, pentru fiecare grup ţintă. Grupurile ţintă externe
sunt: mediul social, mediul de afaceri, companiile care doresc externalizarea unor
capacităţi de producţie, organizatii care doresc produse unicat sau personalizate.

33
Printre acţiunile avute în vedere se numără: propuneri de afaceri, mediatizare prin
advertoriale şi campanii de publicitate, organizarea sau participarea la evenimente şi târguri
de profil.

5.2 Criterii şi proceduri pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari ai


P.A.D.P.T.
Principalele segmente de piaţă vizate sunt companiile care doresc externalizarea
unor facilităţi de producţie şi clienţii finali, consumatori de produse ai MTex S.R.L.
Prin modernizarea şi tehnologizarea fluxului de producţie ca urmare a
implementării proiectului P.A.D.P.T. MTex S.R.L. poate produce produse textile în serie
unicat, serie mică sau medie, croite sau personalizate conform cerinţelor clientului.
Principalele avantaje oferite de tehnologie sunt datorate optimizării costului de
producţie prin reducerea pierderilor din procesare, posibilităţii schimbării imediate a
produselor din linia tehnologică, monitorizării în timp real al traseului comenzii pe toată
linia de producţie.
Optimizarea costurilor, timpilor, specializarea înaltă şi costurile reduse ale forţei
de muncă sunt argumente economice puternice în relaţiile de afaceri sau la posibilitatea de
a oferi clienţilor finali preţuri competitive şi profitabile.
În parteneriatele de afaceri, MTex S.R.L. va oferi garanţii de protejare a
drepturilor de autor (pentru seriile de produse textile mici şi medii), astfel încât orice
partener să-şi poată dezvolta branduri proprii, garanţii privind calitatea finisajelor şi
produselor finale.
Acţiunile avute în vedere sunt specifice activităţii de vânzare cu amănuntul
(reclamă, publicitate, desfacere prin magazine proprii, magazin virtual sau distribuitori) sau
dezvoltării relaţiilor de afaceri ca furnizor de soluţii şi servicii de producţie (întâlniri de
afaceri, participare la târguri şi evenimente, publicarea de advertoriale, reclamă în revistele
de specialitate etc).

6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Rezultatele implementării proiectului se regăresc sub forma:


- a avantajelor şi beneficiilor oferite partenerilor (calitate, eficienţă, rapiditate,
flexibilitate)
- achiziţiilor tehnologice disponibile, creşterea profitului şi a cifrei de afaceri

34
- posibilitatea de a integra noi tehnologii
- beneficii sociale prin crearea de noi locuri de muncă, stabilitate financiară pentru
angajaţi
Diseminarea rezultatelor la nivel local/regional:
- Mediatizare locală
- Sponsorizarea unor evenimente şi acţiuni locale
- Parteneriate cu organizaţii locale sau regionale
Disemniarea la nivel naţional:
- Mediatizare prin situl web propriu
- Mediatizare prin publicaţii de specialitate
- Participarea la târguri şi evenimente
Diseminare internă:
- Rezumate confidenţiale destinate membrilor consorţiului cu modalităţile de
exploatare a beneficiilor
- Descrierea beneficiilor tehnice obţinute în urma investiţiei
- Sumar al posibilităţilor şi direcţiilor de dezvoltare abordabile, puncte tari şi
oportunităţi

7. IMPACTUL PROIECTULUI
7.1 Cele mai importante beneficii, rezultate în urma investiţiei şi
exploatarea noii facilităţi de producţie, sunt:

- Demararea de activităţi de cercetare-dezvoltare, fără susţinerea unor costuri


importante, prin utilizarea echipamentelor şi utilajelor digitale
- Avantajul oferit de o investiţie care respectă cerinţele de protecţie a mediului
înconjurător, care optimizează consumul de energie şi care oferă posibilitatea de a
economisi resursele angajate în producţie
- Posibilitatea de a supraveghea şi optimiza procesul de producţie pe toată durata
acestuia.
- Proiectul crează noi locuri de muncă, ceea ce oferă posibilitatea ameliorării calităţii
vieţii la nivel local
- Şansa de a dezvolta relaţii de afaceri la nivel regional, naţional sau internaţional,
prin exploatarea avantajelor oferite de forţa de muncă locală, a poziţionării
geografice şi a respectării standardelor de producţie cerute de normele europene

35
- Capacitatea de a demara proiecte noi, complementare capacităţii actuale de
producţie

7.2 Procedurile de evaluare a impactului:

 Creşterea volumului de producţie cu 30%


 Cantitatea de mărfuri vândute cu 60%
 Gradul de utilizare al investiţiei 80%
 Creşterea cifrei de afaceri 45%
 Creşterea profitului net 25%

36
7. 3 Bugetul proiectului P.A.D.P.T.

Partener Partener
WP Total
1 2
WP 1 29187,54 12508,94 41696,48
WP 2 29471,94 12630,83 42102,77
WP 3 71743,42 30747,18 102490,6
WP 4 50913,64 21820,13 72733,77
WP 5 761098,88 326185,23 1087284,11
WP 6 39057,64 16738,99 55796,63
TOTAL 981473,06 420631,3 1402104,36
Tabel
Anul
ANUL I ANUL II
I+Anul II
Partener Partener Partener
BUGET Partener 1 Total
1 2 2
I.1 Cheltuieli de personal 117198,96 58599,48 87899,22 29299,74 292997,4
I 1.1Cheltuieli salariale
66730,33 33365,16 50047,75 16682,58 166825,82
personal permanent
I 1.1.1salarii brute 51900,33 25950,16 38925,25 12975,08 129750,82
I 1.2 Contributii 14830 7415 11122,5 3707,5 37075
a)CAS 10795,27 5397,63 8096,45 2698,82 26988,17
b)CASS 2698,82 1349,41 2024,11 674,7 6747,04
c)Somaj 259,5 129,75 194,63 64,88 648,76
d)altele cf legislatiei 1076,41 538,21 807,31 269,1 2691,03
I.1.3 Alte cheltuieli,
9600 4800 7200 2400 24000
(deplasari)
a) cazare 2400 1200 1800 600 6000
b) Diurna 2400 1200 1800 600 6000
c) Transport 4800 2400 3600 1200 12000
I 1.4 salarii colaboratori 3600 1800 2700 900 9000
I.2 Cheltuieli materiale,
172,72 86,36 129,54 43,18 431,8
servicii
I.2.1 Materii prime si
2695,91 1347,95 2021,93 673,98 6739,77
materiale
a) materii prime si
215,91 107,95 161,93 53,98 539,77
materiale
b) materiale consumabile 640 320 480 160 1600
c) combustibil 1200 600 900 300 3000
d) piese de schimb 640 320 480 160 1600
e) obiecte de inventar 24800 12400 18600 6200 62000
I. 2.2 Lucrari si servicii
3200 1600 2400 800 8000
executate de terti
a) colaboratori
400 200 300 100 1000
pers.juridice

37
b) Tiparire, diseminare 8400 4200 6300 2100 21000
c) amenajare spatiu
3200 1600 2400 800 8000
interior
g) asistenta tehnica,
9600 4800 7200 2400 24000
consultanta
I Cheltuieli directe - total 343454,16 171727,06 257590,62 85863,54 858635,38
II.1 regia 4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63
II Cheltuieli indirecte -
4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63
total
III 1. Mobilier, aparatura,
1200 600 900 300 3000
produse textile
III 2. calculatoare si
38582,8 19291,4 28937,1 9645,7 96457
echipamente periferice
III 3. Mijloace de transport 3606,54 1803,27 2704,91 901,64 9016,36
III 4. Proiectetehnologice
169252,8 84626,4 126939,6 42313,2 423132
inovative
III 5. Alte dotari 600 300 450 150 1500
III Dotari independente
si studii pentru obiecte 213242,14 106621,07 159931,61 53310,54 533105,36
de investitii-total
TOTAL (I + II + III) 560841,71 280420,87 420631,31 140210,4 1402104,33

8. MANAGEMENTUL RISCURILOR
8.1 Planificarea răspunsului la factorii de risc

Riscul rezidual poate fi atenuat printr-un control sistematic efectuat asupra


fiecărui proces şi acţiune, fie direct, în aria de responsabilitate a managerului de proiect, fie
indirect, prin delegarea responsabilităţii monitorizării atente a fiecărui proces
conducătorului de activitate.

Detectarea fiecărei incertitudini care se poate transforma în factor de risc este


esenţială pentru identificarea celei mai bune căi de răspuns în timp util pentru anularea
stării de incertitudine şi revenirea rapidă la situaţia de normalitate.

Strategia de răspuns elaborată în cadrul proiectului include obligaţia managerului


de proiect, a managerilor din structura de conducere a proiectului şi a responsabililor cu
monitorizarea şi supravegherea evoluţiei proiectului de a crea un sistem de comunicare

38
formală inclus sistemului organizaţonal al proiectului, precum şi sistemul informal necesar
obţinerii rapide a informaţiilor cheie.

La nivel strategic, managementul are obligaţia de a trata cu maximă atenţie,


responsabilitate şi operativitate orice ameninţare care ar putea afecta bunul mers sau crea
dezechilibre.

Fiecare factor de risc rezudual va fi abordat de pe aceleaşi poziţii ca sursele de risc


descrise în planul de management al riscului P.A.C.P.B. având ca sistem de ghidare iniţială
obiectivele proiectului, rezultatele vizate, legislaţia, clauzele contractuale, angajamentele
semnate.

În funcţie de gravitate, factorii de risc vor fi analizaţi in cadru operativ hotărându-


se in ce măsură vor fi afectate cerinţele, specificaţiile, rezultatele avute în vedere sau
resursele financiare, tehnice, de timp sau umame implicate în derularea P.A.C.P.B. si va
aduce corecţiile necesare, conform realităţilor noi, cu respectarea contractului dintre
membrii consorţiului.

8.2 Monitorizarea şi controlul riscurilor

La activarea unui factor de risc, managementul operaţional are obligaţia de a mări


frecvenţa de raportare şi consultare cu privire la situaţia de incertitudine, de asemenea,
fiecare acţiune de corecţie trebuie supravegheată până la dispariţia dezechilibrului.

La declanşarea unei crize, membrii comitetului director al consorţiului vor implica


toate resursele organizaţiilor lor pentru gestionarea corectă a crizei şi diminuarea efectelor
acesteia. Analizele fiecărui factor de risc rezidual detectat, precum şi a surselor de risc
prevăzute şi care s-au activat sunt obligatorii şi vor completa lista surselor de risc anexată.
De asemenea se va completa lista surselor de risc cu cele ce se vor evidenţia în urma
efectuării analizelor.

39
Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora

Tabel
Nr. WP/ Activitate Sursa de risc Luna Strategie reducere efecte
crt. negative
1. WP 1 / Activitatile Slaba implicare a 1 Cresterea frecventei
1.1 – 1.5 conducerii consultarilor, determinarea
cauzelor si eliminarea
barierelor
2. WP 2 / Activitatile Conflicte cu 2 Reiterarea responsabilitatilor,
2.1 – 2.7 persoanele delegate mediere
3. WP 3 / Activitatile Riscul economic 3 Reevaluarea posibilitatilor de
3.1 – 3.11 finantare, revizuirea
specficatiilor
4. WP 4/ Activitatile Riscuri asupra 4-5 Supravegherea executiei
4.1 – 4.6 costurilor si bugetului, verificarea
bugetului cauzelor deviatiei
5. WP 4/ Activitatile Riscuri asupra 4-5 Supravegherea executiei
4.1 – 4.6 alocarii de resurse bugetului, controlul
umane activitatilor
6. WP 5/ Activitatile Cerinte incomplete 4-13 Reanalizarea cerintelor,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, asupra poiectului specificatiilor si rezultatelor
5.3 vizate
7. WP 5/ Activitatile Ineficienta 4-13 Cresterea frecventei
5.1.1 – 5.1.11, comunicarii si slabul consultarilor, determinarea
5.5, 5.3 schimb de informatii cauzelor si eliminarea
barierelor
8. WP 5/ Activitatile Riscuri de logistica 4-13 Verificarea clauzelor
5.1.1 – 5.1.11, contractului, clarificari,
5.5, 5.3 schimbarea furnizorului
9. Wp 5/ Activitatile Intarzieri in derularea 4-13 Consultari, clarificari,
5.1.1 – 5.1.11, activitatilor de catre mediere, informarea
5.5, 5.3 partener finantatorului, verificarea
clauzelor contractuale
10. WP 5/Activitatile Riscurile asupra 4-13 Verificarea prodedurilor,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, pocedurilor de ordin fisele de post, alocarea
5.3 administrativ responsabilitatilor,
formularea si predarea
obiectivelor
11. WP 5/Activitatile Riscuri asupra 4-13 Control, mediere,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, conflicatelor imbunatatirea comunicarii
5.3 individuale formale si informale, tehnici
de motivare
12. WP6/ Activitatile Resurse insuficiente 1-24 Reevaluarea posibilitatilor de
6.1-6.7 finantare a proiectului,
corectarea bugetului
13. WP6/ Activitatile Riscuri asupra 1-24 Consultari, clarificari,
6.1-6.7 planificarii verificarea obiectivelor
14. WP6/ Activitatile Schimbarea 1-24 Consultari, clarificari,
6.1-6.7 cerintelor si a informarea finantatorului,

40
specificatiilor in verificarea obiectivelor,
timpul derularii corectie buget
proiectului
15. WP6/ Activitatile Management 1-24 Antrenare, coaching,
6.1-6.7 defectuos consiliere, tehnici de
motivare

Analiza profilului de risc al proiectului

Tabel:

Element de analizat Notare

a. Propunerea de proiect este : Nouă 3

b. Managerul de proiect este Cu 2-4 ani experienţă 2

c. Durata proiectului este : Mai mare de 6 luni 2


d. Numărul de parteneri implicaţi în
2-3 departamente 2
desfăşurarea proiectului :
e. Domeniul de aplicabilitate al Nou pentru unii membrii ai echipei
2
proiectului, este : de proiect
f. Echipa de proiect este : Unii dintre membrii au mai colaborat 2
Autoritatea contractantă şi managerul
g. Bugetul proiectului a fost construit : 1
de proiect
h. Desfăşurarea temporală a activităţilor Autoritatea contractantă şi managerul
1
a fost stabilită de proiect
i. Suportul acordat managerului de Mediu (numai dacă se trasează
2
proiect de către echipa de proiect, este : directive în mod expres)
j. Proiectul prezintă în final o interfaţă Interior (proiecte interne ale
2
către : partenerilor proiectului)
Interpretare:
Proiectul prezintă risc mediu 83%

9. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI P.A.C.P.B.

41
42