Sunteți pe pagina 1din 79

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.

2
Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

CREAREA BAZEI TEHNICO MATERIALE PENTRU PRODUCTIE FIER FORJAT SI


CONFECTII METALICE IN COMUNA VINTU DE JOS
ART FERO ATELIER SRL

MAI 2013

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI


PRIVATI
-pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj
(DOCUMENT A.P.D.R.P.)

1 Date generale
1.0. Foaie de capt

Elaborator
SC ART FERO ATELIER SRL
CUI: 30685160
J1/700/19.09.2012
Adresa: Sat Vintu de Jos, Com Vintu de Jos, Str. Mihai Eminescu , nr. 22,
jud.Alba, Romania
Cod CAEN: 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale
structurilor metalice

Beneficiar
SC ART FERO ATELIER SRL
CUI: 30685160
J1/700/19.09.2012
Adresa: Sat Vintu de Jos, Com Vintu de Jos, Str. Mihai Eminescu , nr. 22,
jud.Alba, Romania
Cod CAEN: 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale
structurilor metalice

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
SC ART FERO ATELIER SRL cu sediul social in: Sat Vintu de Jos, Com Vintu
de Jos, Str. Mihai Eminescu , nr. 22, jud.Alba, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului Alba sub numarul : J1/700/19.09.2012, avand cod de inregistrare fiscala :
30685160 din 20.09.2012, reprezentata prin Administrator - Coman Cristina Simona.
Cod IBAN :RO55BTRL00101202F88029XX
1.2 Scurt istoric al solicitantului
SC ART FERO ATELIER SRL este o societate comerciala cu raspundere
limitata, infiintata in baza Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, avand
un capital social subscris si varsat de 200 lei, divizat in 20 de parti sociale, detinute
integral de asociatul unic Coman Cristina Simona.
Societatea comerciala activeaza ca microintreprindere (start-up), de la infiintare si
pana in prezent aceasta neavand activitate economica si nici personal angajat.
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului
Obiectul principal de activitate al societatii este : 2511 Fabricarea de constructii
metalice si parti componente ale structurilor metalice conform cod CAEN Rev 2
In principal activitatea viitoare a societatii va fi axata pe realizarea de produse de serie
variate ( balus-trade de fier forjat , garduri de fier , balcoane de fier forjat ), mobilier
artizanal din fier forjat, precum si stalpi de pornire, talpi i elemente de acope-rire
pentru stalpi, manere si diferite ornamente din fier forjat, elemente de prindere late-rale
sau de inchidere si prindere a sticlei.De asemenea se vor produce si articole din
categoria accesorii, cum ar fi: balamale, silduri si manere, coliere, patine, diverse nituri
si elemente fier forjat de oprire.
Articolele realizate din fier forjat confera ambientului in care sunt amplasate un
plus de originalitate, acordand clientului posibilitatea de a combina diferite elemente,
care sa-i exprime cat mai bine personalitatea, bunul gust, obtinand in acelasi timp
confortul dorit.
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
Denumire mijloc fix

1.CLADIRI TOTAL

Data achizitiei

Valoare neta la data


intocmirii ultimului bilant
Lei

Bucati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

1.1 detaliati..

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

1.n detaliati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
2.UTILAJE TOTAL

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

2.1 detaliati..

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

2.n detaliati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

3.1 detaliati..

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

3.n detaliati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

3.ANIMALE

4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Nr.
crt

Amplasare
Judet/Localitate
Nu este cazul

TERENURI
Suprafata totala
Valoarea contabila
(mp) / Categoria
Lei
de folosinta
Nu este cazul

Nu este cazul

Regim juridic
Nu este cazul

Societatea nu are in proprietate mijloace fixe de tipul terenurilor, cladirilor sau


utilajelor.
Societatea are luat in folosinta gratuita si temporara pe o perioada de 15 ani respective
din 24.09.2012 si pana in 24.09.2027, bunuri immobile constand in remize soproane in
suprafata de 30mp, garaje in suprafata de 15mp si anexele in suprafata de 40mp
conform Contractului de comodat intogmit la Biroul Notarului Public Teodorescu Elena
avand incheierea de autentificare nr. 3201 din 24.09.2012. Contractul de comodat
este inscris in Cartea Funciara nr. 73275 Vintu de Jos cu incheierea nr 28016 din
24.09.2012.
In aceste spatii se vor amplasa echipamentele si celelalte bunuri achizitionate si
unde se vor desfasura activitatile propuse prin proiect .
2. DESCRIEREA PROIECTULUI
2.1

Denumirea investiiei

CREAREA BAZEI TEHNICO MATERIALE PENTRU PRODUCTIE FIER


FORJAT SI CONFECTII METALICE IN COMUNA VINTU DE JOS S.C. ART FERO
ATELIER S.R.L.
2.2

Elaborator (coordonate de identificare)


SC ART FERO ATELIER SRL
CUI: 30685160
J1/700/19.09.2012
Adresa: Sat Vintu de Jos, Com Vintu de Jos, Str. Mihai Eminescu , nr. 22,
jud.Alba, Romania
Cod CAEN: 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale
structurilor metalice

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
.

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeul, localitatea)


Investitia propusa in cadrul proiectului se va realiza in Regiunea Centru, judetul
Alba, comuna Vintu de Jos, sat Vintu de Jos, str. Mihai Eminescu, nr. 22. Comuna
Vintu de Jos face parte din GAL Valea Ampoiului Valea Muresului .
GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului este amplasat pe cursul mijlociu al
raului Mures, in aval de municipiul Alba Iulia, si pe cursul afluentului cel mai important al
Muresului din zona, raul Ampoi. Teritoriul GAL este marginit la E de municipiile Alba Iulia
si Sebes, la S de comuna Sugag si de orasul Cugir, la V de orasele Orastie, Geoagiu si
comunele Balsa si Buces(HD), iar la N de comunele Ciuruleasa, Bucium, Mogos,
Intregalde, Ighiu. Localitatile care configureaza aria geografica a teritoriului GAL sunt
orientate fie pe vaile Ampoiului si Muresului, fie pe vai secundare care se varsa in
aceste vai principale, avand atat caracteristici de zona montana cat si de lunca, in
special pe lunca Muresului.
Localitatile de pe Valea Muresului se aliniaza in stanga si in dreapta DN 7 iar
cele de pe Valea Ampoiului sunt strabatute de DN 74. Linia principala de cale ferata
Arad-Bucuresti strabate teritoriul GAL, la Vintul de Jos existand si un important nod de
cale ferata.
Teritoriul GAL Valea Ampoiului Valea Muresului este o zona de trecere intre
Marginimea Sibiului, Tinutul Padurenilor din Hunedoara si Mocanimea Apusenilor,
avand un caracter de zona de intalnire, data de caile de acces lesnicioase si de traditia
traseelor comerciale de pe vaile Ampoiului si Muresului, putandu-se identifica inca din
antichitate drumuri ale aurului sau ale sarii care starbat aceste vai.
Relieful predominant al teritoriului GAL este muntos si deluros,, adaugandu-se
fasiile de lunca aferente raurilor care-l brazdeaza. Altitudinea variaza de la cca. 270 m
in lunca Muresului pana la 1329 m in varful Dambaul de pe raza orasului Zlatna in
Muntii Metaliferi si 1680 in varful Tomnatic in Muntii Sureanu. Toate localitatile de pe
teritoriul GAL au acesta caracteristica de localitati din zona colinara sau piemontala cu
mici suprafete de lunca cultivabila.
Din punct de vedere geografic, teritoriul GAL cuprinde in prinipal Munii Metaliferi,
care ocup prin partea lor estic o suprafa nsemnat din judeul Alba. Sunt delimitai
de vile Abrudului i Arieului, de abruptul vestic al Munilor Trascu i de valea
Feneului (est de oraul Zlatna).
Limita lor urmrete n continuare Valea Ampoiului pn la localitatea ard, de
unde se ntoarce ctre sud, apoi vest, formnd versantul drept al Mureului, pn
dincolo de ibot.
In partea de sud a teritoriului GAL se evidentiaza Masivul Surianului, care
coboara de la culmile Magura si Tomnatic cu inaltimi de 1680 m pana la lunca raului
Mures, fiind brazdat de vaile Sebesului, Pianului, Ciorii, Cugirului si Romosului.
5

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Istoric
Comuna Vinu de Jos, cunoscuta i sub numele de Vin (in dialectul sasesc
Wints, Wnts, in germana Unter-Wintz, Winzendorf, Weinsdorf, in maghiara Alvinc, in
latina Binstum), beneficiind de o pozitie fizico-geografica favorabila a reprezentat din
cele mai vechi timpuri un areal intens populat, in care sunt atestate toate civilizatiile
perioadei preistorice, antice si medievale cunoscute in spatiul transilvanean.
Vestigiile arheologice descoperite pe teritoriul comunei Vintu de Jos, judetul Alba
atesta existenta unor comunitati umane inca din Epoca Neolitica, adica de acum circa
7.000 de ani.Prima atestare documentara a localitatii este anul 1248. Cele mai vechi
urme care vorbesc despre asezarile omenesti de pe teritoriul comunei Vintu de Jos sunt
inscriptiile de pe pietrele ramase de la romani, din care reiese ca pe locul unde este
astazi Vintul de Jos ar fi existat o tabara romana castru - care in acele timpuri se
numea Burticum.
In anul 1395, Vintu de Jos era targ, in 1435 avea titlul de oras, iar in sec.al XVlea a fost un important port de sare.
Locuitorii comunei Vintu de Jos au fost implicati in majoritatea evenimentelor
importante ale perioadei moderne si contemporane, oameni si locuri ale acestor
meleaguri fiind deseori pomeniti in izvoarele istorice.
Localitatea a suferit din cauza navalirilor turcesti in 1442 si mai ales in 1659 si
1661. In 1526, regele Ungariei doneaza domeniul Vintului voievodului Tarii Romanesti,
Radu de la Afumati. Tot aici, in inchisoarea de la castel, moare domnul Moldovei, Aron
Voda. Locuitorii comunei au mai participat la rascoala condusa de Horea, la revolutia
din 1848 si la evenimentul din 1918.
In anul 1757 in Vintu era practicata meseria de fierar, lucru confirmat de
Carte mica de istorie la paginile 279-280.

Cadrul geografic
Vintu de Jos este situat pe malul raului Mures, in centrul Judetului Alba, la
aproximativ 10 km de Sebes pe Drumul National DN7 si 15 km de Alba Iulia pe Drumul
Judetean 107C si Drumul National DN1.
6

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Comuna se invecineaza cu Alba Iulia la nord-est, cu Sebes la sud-est, cu comunele
Pianu si Salistea la sud si cu comuna Blandiana la vest. Aezata in aval de confluena a
doua vai importante, Sebeul i Mureul, Vinu de Jos are un relief specific de munte in
nord, de lunca i terase in sud, cu altitudini cuprinse intre 200 i 1000m.
Comuna Vinu de Jos este situata in partea central sudica a judeului Alba, pe cursul
mijlociu al raului Mure. Oraele importante aflate in apropierea sa sunt: Sibiu - 58 km,
Teiu 30 km, Cluj 109 km, Deva 65 km. Localitatea este alcatuita din mai multe
sate: Vurpar, Campu Goblii, Dealu Ierului, Paraul lui Mihai, Valea Vinului, Gura Cuului,
Matacina, Valea Goblii, Mereteu, Laz, Inuri, Stauini, Cioca, Poenia, Crieni, Valea lui
Mihai i Haegana.
2.4 Descrierea activitatii propuse prin proiect (activitate non-agricola/activitatea
mestegugareasca/servicii pentru populatia rurala/investitii in producerea de energie
regenerabila). Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv,
crearea de noi capacitati de productie/servicii, etc. Se va preciza capacitatea
existenta (daca e cazul) si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.
In cazul investitiilor care au in componenta si investitii in echipamente de producere a
energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii utilizate in scopul desfasurarii
activitatii, se va descrie acest tip de investitie
De-a lungul timpului, fierul forjat s-a dovedit a fi un element de decor elegant si
rafinat, durabil si indistructibil, ceea ce a facut ca dintr-un material folosit, in general, in
exterior sa devina un excelent element de decor in interior. Folosirea elementelor de fier
forjat in decorarea interioara confera eleganta si exclusivitate, de unde interesul foarte
mare pentru acest gen de decor. Preferinta pentru acest material este justificata nu
numai de calitate, dar si de diversitate ajungandu-se, in prezent, sa se realizeze
aproape orice din fier forjat, de la elemente de decor simple si mobilier, pana la
adevarate opere de arta.
Flexibilitatea sa ii permite sa ia forme mereu noi, in pas cu spiritul vremurilor.
Libertatea formelor pe care le poate lua acest material este maxima, ceea ce
stimuleaza imaginatia si spiritul creativ. Nici un alt material nu poate oferi curbele dulci
si liniile zvelte ale mobilierului din fier forjat. Mai mult, posibilitatile de lucru cu fierul
forjat sunt nelimitate. Porti auto si pietonale, garduri si grilaje, usi, balustrade pentru
scari si balcoane, copertine, foisoare pentru gradini, mobilier pentru terase si gradini,
mobilier comercial, mobilier pentru locuinte ,ornamente de gradina si decoratiuni pentru un plus de lux, atmosfera si decor, alegerea optima este un obiect din fier forjat.
Atat in comuna cat si in vecinatate se construiesc multe locuinte .Mai mult in ultima
perioada se construiesc multe pensiuni si restaurante.
S-a dezvoltat o zona industriala intre Vintu de Jos si Alba, dar si intre Vintu de Jos si
Sebes.Aceste firme ar putea deveni clienti pentru confectii metalice.
Pentru acestea fierul forjat sau confectia metalica este in primul rand o necesitate de
protectie si siguranta, iar frumusetea fierului forjat le va innobila.
7

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
ART FERO ATELIER S.R.L. isi propune ca si obiective urmatoarele:
-achizitionarea de echipamente performante pentru dotare:
Compresor (monofazic); Compresor (trifazic); Pistol vopsit manual; Pistol vopsit
professional; Aparat sudura tip invertor;Masca sudor de mana,echipata;Pistol WIG
ventil; Masca sudor de cap echipata; Masca sudor de cap auto; Reductor presiune;
Echipament sudure; Duza current; Rola avans 0,8-1,0mm; Rola avans 0,8-1,0mm
Aluminiu; Rola avans 1,0-1,2mm Aluminiu; Rola avans1,2-1,6mm; Rola avans 1,21,6mm Aluminiu; Reductor presiune; Preincalzitor; Masca sudor de cap; Masca sudor
de cap automata; Spray antistropi; Pasta antistropi; Debimetru; Ciocan rotopercutor
Polizor unghiular; Polizor drept; Fierastrau stationar pentru metale; Masina de insurubat
cu percutie; Masina de gaurit si insurubat; Nivela cu 3 bule; Echer aluminiu; Ciocan
lacatus 500g; Ciocan lacatus 1000g; Set 6 surubelnite; Meghina (pentru materiale
circulare); Menghina(cu sistem dublu de prindere); Set chei combinate;Generator de
current; Set Nivela laser rotativa +receptor+ telecomanda+ suport universal; Scara de
aluminiu 3x9; Scara de aluminiu 3x10; Dispozitiv de indoit universal;Fierastrau cu banda
pentru metale; Masina de roluit; Forja; Tester digital cu laser pentru masurarea distantei
Telemetru cu laser; Menghina de banc; Electopalan; Plasma; Corp pistol; Electrod;
Duza plasma D1,2; Duza plasma D1,1;Difuzor aer; Duza exterioara; Sanie-ghidaj;
O-ring; Caseta echipare; Calculator;
- desfasurarea de activitati de productie produse finite din fier forjat precum si
realizarea de produse finite tip confectii metalice ;
- crearea de noi locuri de munca in zona rurala
- dezvoltarea de activitatii economice non agricole in zona rurala a Comunei Vintu
de Jos
Dotarea corespunzatoare cu echipamente performante, cu functiuni diverse, cu
consumuri de materii prime si emisii de noxe reduse, va asigura o crestere a capacitatii
de productie , care vor permite societatii realizarea de produse din fier forjat si confectii
metalice care sa satisfaca orice tip de clientela (persoane fizice, persoane juridice,
institutii publice, asezaminte de cult).
Pentru realizarea obiectivelor propuse este necesara existenta fortei de munca
calificate, in urma implementarii proiectului creindu-se un numar de minim 1 loc de
munca, urmand ca pe parcursul dezvoltarii economice a societatii acestea sa creasca
corespunzator.
Pentru o dezvoltare economica reala in zona rurala, este necesar ca pe langa
activitatile agricole specifice (cultivarea terenurilor, cresterea animalelor, producerea si
comercializarea produselor de origine animala, etc.) sa existe si activitati de servicii sau
productive cu caracter non - agricol.
8

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Existenta unor mijloace de productie non agricole, precum proctia si de prestare a
serviciilor, constituie o alternativa pentru locuitorii din zona rurala de a-si gasi un loc de
munca, de a-si asigura un venit sigur si constant, de a-si imbunatatii conditiile de trai.
Pe de alta parte, societatile care activeaza in zonele rurale ar putea gasi forta de munca
calificata cu costuri salariale mai reduse fata de cele din zonele mari urbane, avand
posibilitatea sa isi extinda piata de desfacere a produselor si de prestare a serviciilor si
catre zone mai putin vizate pana acum de alti agenti economici. Din punctul de vedere
al comunitatii in general, si a celei din mediul rural, in special, aceasta va resimti
efectele benefice prin scaderea ratei somajului, cresterea numarului populatiei active in
zona rurala, imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor, dezvoltarea activitatilor
economice in zonele cu activitate economica redusa.
In prezent, neavand nici o activitate economica sau mijloace de productie, SC
ART FERO ATELIER SRL nu are capacitate de productie, dar prin investitia propusa in
prezentul proiect va creste aceasta capacitatea, firma stabilindu-si ca obiective pentru
perioada de implementare: cresterea capacitatii de productie cu 6 % anual fata de
perioada anterioara.
FIERUL FORJAT LA NIVEL DE ARTA SI MESTESUG
Fierul forjat in adevaratul sens al cuvantului nu se mai comercializeaza sau
produce.Podusele descrise ca fiind din fier forjat, precum balustrazi sau porti sunt de
fapt confectionate din otel laminat(OL37), cu o concentratie de carbon scazuta. Acest
material are o compozitie diferita de fierul forjat, printre altele avand mai putine
impuritati.
Fierul forjat se obtinea din bulgarele de material topit, batut cu ciocanul pana se
forma profilul de dimensiunile dorite.Astazi procedeul de obtinere a unui profil metalic
este diferit(materialul trece prin role ,in cadrul unei masini de roluit).
Termenul de forjat este pastrat si astazi deoarece cu toate ca procedeul de
obtinere a profilului dorit difera, acesta in atelier este incalzit la o temperatura mare
dupa care este batut cu ciocanul pentru a-i schimba forma. Din acest motiv inca a
ramas denumirea de balustrada din fier forjat sau porti din fier forjat.
Un fierar trebuie sa poata produce orice element din ciocan,doar din ciocan, pe
nicovala, dupa ce fierul a fost trecut prin forja.Pe vremuri in unele ateliere era interzisa
folosirea pilei sau a oricarei unelte care produce span. Asa era faurite vechile porti,
balustrade din fier forjat si cu siguranta acesta este motivul supravieturii lor in timp, cu o
plus valoare.
Un exemplu de fier forjat ridicat la rang de arta atat in momentul creeari cat si
astazi este tot ceea ce a proiectat si realizat marele Antonio Gaudi,in Barcelona:

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

10

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
In ziua de astazi datorita costurilor se foloseste metoda cea mai rapida.Chiar si
clientii nu pun accent pe modul de obtinere al elementelor din fier forjat si imbinarea
acestora si tind sa aleaga cea mai ieftina varianta .
Daca se pune accent pe valoare, pe munca de fierarie, atunci sculele
folosite sunt rudimentare: ciocan,nicovala,forja,perie de sarma si cleste.
Daca in schimb se doreste productie de serie cu volum mare de elemente se apeleaza
la role, masina de roluit, masini aschietoare:masini de frezat de gaurit.
Dezavantajul folosirii insa a elementelor obtinute este faptul ca lucrarea isi pierde
din originalitate. Elementele identice vor fi repetate de prea multe ori, pe cand daca se
forjeaza traditional in forja cu ciocanul elementele obtinute vor prezenta mici diferente,
nu se vor gasi doua elemente identice in aceeasi lucrare.
Din pacate costurile ridicate pentru munca unui fierar autentic sunt foarte ridicate
astfel ca doar putine lucrari sunt confectionate in totalitate asa, iar in cele mai multe se
adauga doar cateva elemente lucrate traditional.
Desi o meserie frumoasa aceasta meserie este pe cale de disparitie, putem
cred vorbi de ultima generatie de forjori, adica parintii si bunicii nostri, care acum
am in jur de 70 ani. Ce se va intampla peste zece ani? Robotii, masinile cu comenzi
numerice vor prelua toata aceste operatiuni. Dar sa nu uitam dincolo de ciocan si
nicovala, de forja si metal ,fierul forjat este pasiune si daruire, daruirea umana
innobiland lucrarile din fier forjat.
Pornind de la aceste aspect legate de fierul forjat, bazandu-se pe
cunostiintele dobandite de tatal sau in decursul muncii sale, dar si a celor
acumulate de la bunicul sau,doresc sa dezvolte o afacere in acest domeniu atat
de vechi si fascinant pe de o parte,cat si de necesar pe de alta parte.
Vor intra pe piata prin exploatarea liniei art nouveau contemporane, incercand
sa imbine lucrarile din fier forjat cu locul si cladirea carora ii vor fi destinate, astfel incat
lucrarea lor din fier forjat sa fie mai mult decat o poarta ori o balustrade in sine, sa
devina organic.

11

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
De asemenea liniile baroc se pot reda foarte bine prin fier forjat,bogatia detaliului
putand fi accentuate prin forjarea metalului si confectionarea unor frunze ,elemente sub
forma de C si S.
In acest sens pentru o lucrare artistic aceste vor fi confectionante
manual, iar pentru o lucrare medie se vor folosi elemente turnate, cumparate de la
furnizori de material din domeniu. Le vor impune insa folosirea doar a unor elemente de
calitate superioara, turnate sau macar ambutisate cu o grosime de minim 4,5mm.

Pe langa aceste curente artistice vor folosi elemente de inspiratie etno in


feroneria decorative si elemente cu accent transilvan.

Firma isi propune sa execute lucrari originale atat pentru interiorul


casei cat si pentru exterior, cum ar fi :
12

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
- porti auto si pietonale, garduri personalizate in functie de stilul casei, care sa
depaseasca si sa completeze ideea de siguranta, deoarece orice proprietate isi poate
gasi modelul potrivit stilului in care a fost conceputa

Exemplu : model de poarta si gard din fier forjat confectionate dupa golurile lasate in
piatra ,culoarea fierului fiind apropiata de culoarea pietrei.
-Copertine pentru usile de intrare sau terase pentru protejarea scarilor, a
usilor sau ferestrelor. La acoperirea acestora vor folosi materiale natural : sticla si
material textile.Pentru sticla vor colabora cu artisti plastici sau mici producatori de sticla.
In acest sens in Alba Iulia exista doua firme care sunt dotate cu cuptor pentru sticla si
pot confectiona diverse modele si grosimi de sticla,ce se pot mula copertinelor.

13

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Exemplu: copertina din fier forjat acoperita cu sticla realizata de artist plastic Sasu Hani.
Pergole pentru gradini, adevarate locuri de liniste in care se poate savura o
cafea dintr un fotoliu, bineinteles, din fier forjat, de pe o masa din forjat cu blat de lemn
sau ceramica, de asemenea lucrate manual. In acest sens s-au contact un artist
ceramist din Alba Iulia, Catalin Cioanca si un dulgher din Vintu de Jos, Albu Gheorghe.

14

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Tot pentru exterior se pot confectiona arcade pentru trandafiri si plante agatatoare,
simple sau prevazute cu mici masute .

Suporturi din fier forjat pentru flori, suporturile putand fi folosite atat in interior,
cat si pe terasa sau chiar gradini.

15

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Nu trebuie sa uitate nici decoratiunile pentru gradini,mai ales ca exista o adevarata


invazie de produse kitsch din plastic, ori corpuri de iluminat exterioare.
Daca spatiul o permite se pot concepe
cutii postale pe picior.

O scara interioara poate sa fie transformata dintr-un pasaj banal de trecere


intre niveluri intr-o componenta emblematica a locuintei.
Unul dintre elementele importante care potenteaza aceasta transformare
este balustrada. Multitudinea de modele si de materiale de pe piata pare a fi un factor
care vine in ajutorul proprietarilor. De multe ori insa, lucrurile nu stau asa. Tocmai gama
atat de extinsa de modele ingreuneaza alegerea. In cele mai multe cazuri, aceasta
penduleaza intre materiale si costuri: materialele clasice (lemnul, fierul forjat, marmura)
au preturi mari, in timp ce materialele ieftine (PVC-ul) au un standard estetic inferior.
16

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Balustradele din fier forjat pentru scarile de interior, in viziunea noastra trebuie sa
aduca mai mult decat confort si siguranta in casa. Ele trebuie privite ca o lucrare de
arta in sine, peste rolul functional.
Un astfel de exemplu este balustrade solara confectionata pentru o familie speciala ,a
carei bunatate poate fi considerate solara:

17

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Astfel privita munca cu fierul este mereu o provocare, pentru ca intotdeauna de o
parte vor fi bucatile reci de fier, de cele mai multe ori patate de rugina si indoite,iar de
cealalta parte asteptarile clientului.
Aceleasi lucruri se pot spune si despre balustradele exterioare, atat pentru scari,
cat si pentru balcoane. Ele vin in completarea stilului casei si definindu l. Balustrada
este un element arthitectural avand un rol atat de protective cat si unul estetic.Termenul
provine din latina(Balaustium) si desemneaza structura pe vertical realizata din metal
sau alte material dure, a aunei platform, scari,sau a unei cai de acces, suspendata sau
nu, adaugata in una sau ambele parti laterale ale acestora.

O balustrade curbata din elemente late, amprentate pentru a se potrivi cu piatra


cu care s-a placat cladirea va intregi silueta impunatoare a casei.
Pentru toate incaperile unei case se poate confectiona mobilier din fier forjat
atat in stil clasic, cat si modern, in combinatie cu lemn, sticla, piatra si ceramica.
Eleganta si rafinametul mobilierului din fier forjat fac ca acesta sa se potriveasca in
multe stiluri ambientale oferind un aer misterios si luxos. In dormitor piesa principal este
patul. Un pat din fier forjat este o adevarata opera de arta ce rezista timpului. Eleganta
si rafinamentul il plaseaza mereu in tendinte.

18

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

In functie de imaginatia si permisivitatea fiecaruia in dormitor se poate continua


si cu alte piese de mobilier ce urmaresc linia patului : noptiere,corpuri de iluminat pentru
tavan sau pe picior, oglinzi, banchete tip divan roman, fara spatar, suporturi pentru
haine.

19

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Oglinda cu rama din fier forjat, fotoliu si masuta, modele cu linii modern.

20

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Chiar si in baie fierul forjat isi are locul, mai ales daca se dorestesa imprimarea
un aer vintage acestei sali sau daca se foloseste material natural ca si marmura,
travertinul sau alte pietre.
De exemplu daca se doreste sa se reconditioneze o cada din fonta si se vrea sa se
bucure de formele ei fara sa a fi o zidita ,se poate incastra intr-un model din fier forjat:

21

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Taburet pentru o baie ce dispune de un spatiu generos.

Suport tip consola pentru sustinerea chiuvetei, o adevarata dantelarie din fier. Suport
din fier forjat pentru prosoape ce inlocuieste inoxul rece

22

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Finisajul fierului forjat poate fi patina in diverse nuante, asortate cu cromatica


ambientala.
Canapele, banchetele, mesele si scaunele din fier forjat pot fi folosite ca mobilier de
interior, dar si ca mobilier de gradina.
Mobilierul din fier forjat poate fi realizat astfel incat sa imprumute note diferite casei: de
eleganta, de somptuozitate daca este ornamentat cu motive alambicate, sau de
sobrietate, daca se pastreaza linii cat mai simple. Obiectele din fier forjat nu formeaza
un bloc care sa blocheze vederea, ca cele din alte materiale. Sunt doar tesaturi fine de
linii care lasa impresia de deschidere si nu creeza intreruperi, ceea ce inseamna,
contrar parerii multora, ca mobilierul din fier forjat este binevenit si in apartamente, nu
numai in case.
Mobilierul din fier forjat ofera o senzaie de masivitate, un aer uor vechi, dar in
acelai timp stilat. In afara de scaune i mese, canapele i etajere, pot fi folosite i
rafturile sau biblioteca din fier forjat, ca i suporturile pentru sticle sau lavoarele.
Ramele de oglinzi pot fi, de asemenea, din fier forjat, dar i cuierele suspendate,
suporturile pentru umbrele sau ziare, balamalele scrinurilor i incuietorile sau manerele
de la ui ori sertare.
Interesante sunt i candelabrele din fier, care capata un aer
clasic in combinaie cu sticla, mai ales cea mata, sau cu cristalul.
Veiozele, lustrele i lampadarele de interior pot fi facute, de asemenea, din
combinaii de fier cu sticla galle. Foarte practice i cu un aer intim sunt sfenicele sau
suporturile pentru lumanari.

De asemenea, galeriile pot fi confecionate din fier forjat.


23

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Accesoriile de fier se potrivesc cel mai bine in preajma emineelor, sub forma vatraiului
sau a aparatoarei pentru emineu.

Si in cazul mobilierului de gradina, fierul forjat este o alegere foarte buna. Acesta
este trainic, poate avea un design inovativ si practic in acelasi timp, dar mai ales, dat cu
un strat subtire de vopsea, rezista bine intemperiilor si schimbarilor de vreme si nu
trebuie mutat de fiecare data cand ploua.
Elegante, cu modele deosebite, scaunele de terasa din fier forjat sunt rezistente
si imprima o nota de lux spatiului in care sunt amplasate. Chiar daca sunt grele si,
astfel, dificil de deplasat, scaunele din fier forjat sunt rezistente si fac fata cu brio
24

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
intemperiilor, cu precadere vantului puternic, astfel ca sunt preferate pentru terasele
restaurantelor sau cafenelelor.

Zonele de living pot beneficia cu multa usurinta de eleganta fierului forjat,


de la mese inalte, cu forme drepte sau linii blande curbate, ce reconstruiesc carucioare
cu rotile pentru servit, pana la scaune confortabile cu perne moi din diverse materiale
textile.

Lemnul este mai cald, iar metalul mai indraznet, dar la fel de spectaculos.
Corpurile de iluminat sunt tratate regeste.
Lampile cu picior se ridica semet pe "tocuri inalte"; din tavan coboara subtile
candelabre cu brate delicate sau forme surprinzatoare, cu o unica si ametitoare lumina,
singulara atat prin noblete, cat si prin asocierea de materiale. La nivelul abajururilor,
sticla, matasea, catifeaua sau materialele ce trimit la etnic sau rustic fac onorurile de
25

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
gazda metalului. In viziunea clasica, metalul era ornat cu accesorii din sticla,
medalioane de ceramica pictata manual sau fildes, ce reprezenta detalii de rafinament
pe care minimalismul le ignora in favoarea unui maxim de confort. Pentru zonele de
trecere, mobilerul din metal ocupa mai putin spatiu pe orizontala, iar verticala este
dimensiunea in care se desfasoara in intreaga sa splendoare - mese cu console, rame
pentru oglinzi si cuiere.
In cazul spatiilor de depozitare, din metal se pot confectiona biblioteci sau
dulapuri incapatoare cu acelasi curaj cu care se abordeaza si alte materiale.
Lucrarile din fier forjat pot fi chiar si decoratiuni interioare, inlocuind cu
succes un tablou:

In atelier se pot confectiona si elemente din fier forjat destinate vanzarii spre alte
ateliere sau persoane fizice ce isi lucreaza individual porti si garduri sau alte obiecte din
fier forjat.
Exemple de elemente central pentru porti si garduri :

26

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Elemente pentru partea superioara a unei porti

27

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Elemente pentru balustrade

Produsele realizate din fier sunt trainice si vor rezista multe generatii, dar au la baza o
materie naturala, minereul de fier, si pot fi transformate.
Prin realizarea investitiei firma SC ART FERO ATELIER SRL va putea produce :
a) lucrari din fier forjat :-porti,garduri,copertine,balustrade,grilaje
-mobilier
-mobilier de terase
-decoratiuni de interior si exterior
-corpuri de iluminat
-suporturi si accesorii pentru flori si gradini de flori
-elemente din fier forjat
b) confectii metalice: -structuri de scari metalice
-porti,garduri,balustrade
-structuri pentru hale metalice
-elemente pentru grinzi cu zabrele

28

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Aceste lucrari presupun urmatoarele faze :
a) proiectare - designul se realizeaza pe baza de propuneri proprii sau in
directa colaborare cu arhitectii si designerii clientului
b) executie - executia oricarui obiect din fier forjat folosind cele mai vechi si
noi metode de prelucrare a fierului conform schitei.
c) finisaj - lucrarile lor vor fi finisate in trei straturi , unul de grund si doua de
vopsea ,iar pentru obtinerea unui efect deosebit obiectele sunt antichizate cu ajutorul
patinei antice (bronz, aur, argin,etc.) in directa concordanta cu arhitectura sau ambientul
clientului.
d) montajul lucrarii
Exemple de lucrari din fier forjat care pot fi confectionate de SC ART FERO
ATELIER SRL pe langa cele expuse mai sus in memoriu.
POARTA DIN FIER FORJAT

29

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
POARTA TIP CONFECTIE METALICA

GARD FIER FORJAT

30

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

BALUSTRADA FIER FORJAT

31

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
PAT FIER FORJAT SI NOPTIERA

SFESNIC FIER FORJAT

32

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
SUPORT STICLA DE VIN

SUPORT ZIARE/REVISTE
USTENSILE INGRIJIRE SEMINEU
33

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

SUPORT UMBRELE DIN TABLE DECUPATA CU PLASMA

2.5

Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.


34

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Asa cum reiese si din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 al Romaniei,
zona rurala se confrunta cu o serie de probleme, dintre acestea cele mai semnificative
fiind:
- distribuirea neuniforma a populatiei rurale densitate redusa in zona de vest a
Romaniei si Delta Dunarii, densitate mare in est si sud;
- declinul populatiei din zona rurala datorat procesului de imbatranire si scaderea
naturala a populatiei scaderea populatiei in randul grupelor de varsta 0-14 ani,
cresterea ponderii categoriei de varsta peste 65 de ani;
- urbanizarea crescuta a populatiei active scaderea cu 7% a populatiei active din zona
rurala, cresterea cu 3% a populatiei active in zona urbana si concentrarea acesteia in
zonele oraselor industrializate;
- slaba reprezentare a activitatilor non agricole in zona rurala in perioada 1998-2005
a scazut considerabil numarul agentilor economici cu obiect de activitate in domeniul
non agricol, acest lucru conducand la scaderea numarului locurilor de munca;
venituri realtiv scazute si cresterea discrepantelor fata de nivelul de trai din zona rurala
- media veniturilor/ persoana/ luna in zona rurala este de 95 de Euro, in timp ce in zona
urbana este de 135 Euro;
- incidenta saraciei in zona rurala si in randul persoanelor ocupate in agricultura peste
70% din oamenii saraci din Romania provin din zona rurala; grupurile expuse
fenomenului saraciei sunt persoanele ocupate in agricultura, somerii, intreprinzatorii
privati din zona rurala si casnicele; incidenta saraciei este mai mare in randul tinerilor cu
varste intre 15-24 ani;
- ferme mici, reprezentate in principal de exploatatii individuale exploatarea unor
terenuri cu suprafete reduse de catre intreprinzatorii individuali fata de suprafetele mult
mai mari aflate in administrarea exploatatiilor cu personalitate juridica (exploatatiile
individuale detin in medie 2,15 ha, in timp ce exploatatiile agricole administreaza
suprafete de 269 ha);
- instabilitatea performantiei agricole datorata, in principal, calamitatilor naturale din
ultimii ani (inundatii, seceta) si incidenta bolilor la animale (gripa procina, gripa aviara);
- deficiente in sistemul de irigatii existent care nu poate elimina riscurile determinate de
schimbarile climaterice;
- deficiente in dotarea cu mijloace mecanice de exploatare a terenurilor, parcul auto
existent fiind depasit, acest lucru determinand pierderi mari din recolte si productivitate
scazuta.
Determinarea problemelor cu care se confrunta comunitatea din zona rurala, a condus
la identificarea anumitor nevoi ale acesteia, dupa cum urmeaza:
-nevoia de training pentru dezvoltarea unor afaceri proprii si de identificare a
oportunitatilor de angajare pentru persoanele care renunta la activitatile agricole;
-nevoia de instruire adecvata, transfer de know how si cresterea eficientei pentru
persoanele ocupate in agricultura;
-nevoia de competitivitate in sectorul productiei agroalimentare prin tehnologizare si
inovare;
-nevoia cresterii valorii adaugate pentru sectorul agroalimentar;
-nevoia de conservare a mediului inconjurator;
35

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
-constientizarea fermierilor din zonele rurale despre aspectele legate de mediu si de
necesitatea conservarii acestuia (evitarea exploatarii excesive a terenurilor, evitarea
despaduririlor masive, etc.);
-nevoia de diversificare a sectoarelor productive cu activitati non agricole (servicii,
comert, constructii, turism) si in special cele de sustinere a activitatilor mestesugaresti si
continuare a traditiei produselor artizanale;
-imbunatatirea calitatii serviciilor si a gradului de accesibilitate in randul populatiei, in
special in zonele greu accesibile (zone rurale de munte, izolate);
-nevoia de dezvoltare a satelor si a comunitatilor locale;
-nevoia de locuri de munca;
-incurajarea parteneriatelor public-privat locale.
Tinand cont de problemele si nevoile identificate, necesitatea investitiei propuse prin
prezentul proiect este pe deplin justificata si concorda cu obiectivele stabilite de
M 413.2 Dezvoltarea economiei nonagricole locale si de Programul National de
Dezvoltare Rurala 2007-2013 al Romaniei, prin faptul ca isi propune ca si obiective
dezvoltarea activitatilor non agricole, cresterea productiei in sectorul non agricol,
crearea de noi locuri de munca, dezvoltarea economica a zonei rurale, venind in
intampinarea si satisfacand astfel o parte din nevoile existente in comunitatile rurale.
Avand in vedere ca SC ART FERO ATELIER SRL nu a mai beneficiat de fonduri pentru
implementarea unei investitii similare in ultimii 3 ani, sustinem ca este o oportunitate
realizarea acestei investitii acum, datorita cadrului favorabil creat de integrarea
Romaniei in Uniunea Europeana si a Programelor de finantare care vizeaza spatiul
rural, respectiv Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala aplicat in tara
noastra prin Programul National de Dezvoltare Rurala si Programele Operationale
Regionale.
Realizarea investitiei investitii corporale: dotare cu echipamente, din cadrul proiectului
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii metalice in
Comuna Vintu de Jos, este oportuna deoarece SC ART FERO ATELIER SRL poate
beneficia de asistenta financiara prin Programul National de Dezvoltare Rurala,
M 413.2 Dezvoltarea economiei nonagricole locale, oferindu-i astfel posibilitatea de a
satisface o parte din nevoile identificate la nivelul comunitatii locale (crearea de noi
locuri de munca, dezvoltarea activitatilor non agricole, cresterea productiei, cresterea
valorii adaugate a sectorului non agricol, promovarea mestesugului, etc.).
Obiectivele propuse prin prezenta actiune corespund cu scopurile declarate ale
Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 al Romaniei, Masurii 413.2,
solicitantul SC ART FERO ATELIER SRL indeplinind conditiile de eligibilitate
solicitate.
Pentru asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene SC ART FERO ATELIER
SRL va realiza publicitatea investitiei prin utilizarea instrumentelor de publicitate in
conformitate cu regulile de identitate vizuala impuse de finantator.
2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata
pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
36

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire
furnizor
de
prime/materiale
auxiliare/produse/servicii

materii Adresa

SC VIVA METAL SRL

SC OANCEA SRL

SC Coramet Import Export Srl


SC REBELS SRL
SC STIFT LUX DESIGN SRL,str.Ioan
Creanga,nr.9

SC MOBILEFORGE SRL

SC SWARCO VICAS SRL


SC FEBA SRL

Total

Produs furnizat si Valoare


cantitate aproximativa aproximativa
lei
Str. Cuza I. Al., Materie prima: bare
8822
7A, Alba Iulia, din fier plin(patrat sau
Alba, 510193
rotund),tevi
rectangulare,platbenzi
Bd.Incoronarii,n Materie prima: bare
2520
r. 9,Alba Iulia
din fier plin (patrat sau
rotund),tevi
rectangulare,platbenzi
Str.Clujului
Consumabile
1260
,Alba Iulia
str.Livezii ,Alba Consumabile
1260
Iulia
Str.Ioan
Mat. prima: varfuri,flori 1764
Creanga nr.9, si frunze turnate,
Bucuresti
materiale forjat si
amprentate
(import Moldova)
Sos.Gaesti,
Mat. prima: varfuri,flori 4.537
Targoviste
si frunze turnate,
materiale forjat si
amprentate,patina
(import Italia)
Sos.Gaesti,,nr.
Grund si vopsea
2520
8
Targoviste
Bd.Traian,
Materie prima:
2520
Hunedoara
varfuri,flori si frunze
turnate,materiale
forjat si amprentate
(import Italia), patina
25203

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si
Valoare
adresa)
Lei
1
Persoane fizice
57.373
2
Persoane juridice
24.588
Total
81.961

% din total
achizitii
35%

10%

5%
5%
7%

18%

10%
10%

100%

% din vanzari
70%
30%
100%
37

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Partea cea mai importanta a achizitiilor consta in achizitia de materiale necesare
procesului de producie : echipamentele necesare urmate de materia prima: bare din fier
plin(patrat sau rotund),tevi rectangulare, platbenzi, varfuri, flori si frunze turnate,
materiale forjat si amprentate (import Italia), patina, grund si vopsea, consumabile.
Celelalte cheltuieli ale societatii sunt legate de utilitati pentru functionarea
echipamentelor (energie electrica) si nu in ultimul rand de utilitatile pentru functionarea
spatiului de lucru (energie electrica, termica, apa, telefon, etc.).
Clientii societatii vor fi in principal persoane fizice si juridice din zona comunei
Vintu de Jos judetul Alba . Atat in comuna cat si in vecinatate se construiesc multe
locuinte .Mai mult in ultima perioada se construiesc multe pensiuni si restaurante. S-a
dezvoltat o zona industriala intre Vintu de Jos si Alba, dar si intre Vintu de Jos si
Sebes.Aceste firme ar putea deveni clienti pentru confectii metalice.
Numarul celor care construiesc sau isi modernizeaza locuintele si curtile va
creste pana la sfarsitul perioadei de implementare, dar si dupa aceasta, in functiei de
cererea de pe piata, de capacitatea de productie si de contextul macro-economic. In
cazul evolutiei favorabile, activitatea societatii se va extinde si pe alte piete si isi va
diversifica gama produse.
ART FERO ATELIER SRL nu are concurenti in localitatea Vintu de Jos . Acest
fapt subliniaza necesitatea infiintarii atelierului de productie fier forjat si ofera
urmatoarele beneficii:
- oferirea de produse cerute pe piata locala si nu numai;
- acoperirea necesitatilor comunitatii din Vintu de Jos si imprejurimi;
- utilizarea unor echipamente noi.
ANALIZA SWOT
Analiza mediului intern :
Puncte forte = Strenghts
Puncte slabe = Weaknesses
Istoricul familiei (in special bunicul si
surse de finantare modesta
tatal) in prelucrarea metalului,
accesul la resurse ieftine
dotare precara
ooarecare notorietate si seriozitate
recunoscuta pe plan local prin diversele
munci prestate in nume personal
arta si mestesug

Analiza mediului extern :


Oportunitati = Opportunities

Amenintari = Threats
38

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
transmiterea din generatie in generatie a Intrarea pe piata a confectiilor metalice de
acestei meserii
serie, importate din China
crearea de noi locuri de munca pentru Recesiunea economica
locuitorii comunei
Posibilitatea de a face export care Europa
cu recadere Olanda
Inexistenta barierelor de intrare pe piata

Pentru atingerea obiectivelor strategice este necesara realizarea unei promovarii


eficiente si adecvate a produselor, aceasta realizandu-se prin:
-editarea si tiparirea de materiale de promovare (brosuri, bannere, etc.);
-promovarea on line (fie prin intermediul site-urilor web specializate, fie prin intermediul
unei pagini web proprii);
-publicarea de machete publicitare in reviste si publicatii de specialitate
-promovarea prin spoturi radio si TV;
-participarea la targuri si expozitii de specialitate.

3.DATE PRIVIND FORA DE MUNCA I MANAGEMENTUL PROIECTULUI


3.1 Total personal existent: 0
din care personal de executie: 0
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: 1
Numar de locuri nou create cu norma intreaga: 1, astfel:
-1 muncitor (cu remuneratie conform legislatiei in vigoare)
Valoarea ajutorului nerambursabil este de 20000 euro.
V=

20000 euro / 1 loc de munca = 20000 euro

Valoarea obtinuta indeplineste conditia V 25.000 astfel, prin activitatea propusa


in proiect solicitantul creaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investiti.

39

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
3.3 Reprezentant legal
Numele si prenumele: Coman Cristina Simona
Functia in cadrul societatii: Administrator
Studii si experienta profesionala: Coman Cristina Simona este absolventa a :
-Academiei Informatizate pentru Stinte Tehnice, Economice,de drept, si Administratie
din Bucuresti Facultatea de Management Alba Iulia specializarea Management,
promotia 2005.
-Cursurilor de calificare:
-noiembrie 2012-prezent Curs competente antreprenoriale(in derulare)
-2011 Curs Fermier in productia animala
-2011 Curs Expert achizitii publice
-2010 Curs Administrator pensiune turistica
-1995 Curs Ajutor analist programator
Din 01.02.2012 d-na Coman face parte din Uniunea Astistilor Plastici Alba Iulia
D-na Coman a pornit aceasta afacerea bazandu-se pe cunostiintele dobandite de
tatal sau in decursul muncii sale, dar si a celor acumulate de la bunicul
sau,doreste sa dezvolte o afacere in acest domeniu atat de vechi si fascinant pe
de o parte,cat si de necesar pe de alta parte.
4. DESCRIEREA ACHIZIIILOR REALIZATE PRIN PROIECT, repectiv denumirea,
numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/
echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a
fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in
care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie
sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau
prognozata
In cadrul prezentului proiect se doreste achizitionarea de echipamente necesare
desfasurarii de activitati de productie fier forjat si confectii metalice.
Societatea nu a realizat nici o activitate economica pana in prezent, iar pentru a porni
la drum este necesara o minima dotare pentru desfasurarea activitatilor propuse.
Acestea au fost alese datorita tehnologiei de instalare relativ simpla, neimplicand
materii prime si materiale sau personal numeros, fiind o buna oportunitate pentru a
realiza activitati economice generatoare de profit, pentru o societate nou infiintata.
Nr.c
rt

Denumire/Tip
utilaj/echipament

1
2
3
4
5

Compresor monofazic
Compresor trifazic
Pistol vopsit manual
Pistol vopsit profesional
Aparat sudura tip invertor

Numar Valoare
bucati fara TVA
Euro
1
612
1
1016
1
230
1
124
1
1253

TVA
Euro
146,88
243,84
55,20
29,76
300,72

Total cu
TVA
Euro
758,88
1259,84
285,20
153,76
1553,72
40

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

metalice in comuna Vintu de Jos


Masca sudor de mana,echipata
1
3,55
Pistol WIG ventil
1
84,20
Masca sudor de cap echipata
1
7,35
Masca sudor de cap auto
1
75,00
Reductor presiune
1
51,19
Echipament sudura
1
1600
Duza curent
1
0,56
Rola avans 0,8-1,0mm
1
9,30
Rola avans 0,8-1,0mm Aluminiu
1
9,30
Rola avans 1,0-1,2mm Aluminiu
1
9,30
Rola avans1,2-1,6mm
1
9,30
Rola avans 1,2-1,6mm Aluminiu
1
9,30
Reductor presiune
1
51,19
Preincalzitor
1
30,48
Masca sudor de cap
1
7,35
Masca sudor de cap automata
1
75,00
Spray antistropi
1
2,25
Pasta antistropi
1
5,25
Debimetru
1
5,95
Ciocan rotopercutor
1
311,47
Polizor unghiular
1
220,12
Polizor drept
1
294,96
Fierastrau stationar pentru metale
1
360,55
Masina de insurubat cu percutie
1
442,00
Masina de gaurit si insurubat
1
357,91
Nivela cu 3 bule
1
80,34
Echer aluminiu
1
47,99
Ciocan lacatus 500g
1
20,47
Ciocan lacatus 1000g
1
29,06
Set 6 surubelnite
1
31,92
Meghina pentru materiale circulare
1
217,48
Menghina cu sistem dublu de 1
15,41
prindere
Set chei combinate
1
211,97
Generator de curent
1
644,51
Set Nivela laser rotativa +receptor+ 1
792,21
telecomanda+ suport universal
Scara de aluminiu 3x9
1
103,46
Scara de aluminiu 3x10
1
121,07
Dispozitiv de indoit universal
1
440,24
Fierastrau cu banda pentru metale
1
780
Masina de roluit
1
4020

0,85
20,22
1,77
18
12,29
384
0,13
2,23
2,23
2,23
2,23
2,23
12,28
7,32
1,76
18,00
0,54
1,26
1,43
74,75
52,83
70,79
86,53
106,08
85,90
19,28
11,52
4,91
6,97
7,66
52,19
3,70

4,40
104,46
9,12
93
63,48
1984
0,69
11,53
11,53
11,53
11,53
11,53
63,47
37,80
9,11
93,00
2,79
6,51
7,38
386,22
272,95
365,75
447,09
548,08
443,81
99,63
59,50
25,38
36,03
39,58
269,67
19,11

50,87
154,68
190,13

262,85
799,19
982,34

24,83
29,06
105,66
187,20
964,80

128,29
150,12
545,89
967,20
4984,80
41

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
46
Forja
1
1310
47
Tester digital cu laser pentru 1
58
masurarea distantei
48
Telemetru cu laser
1
180
49
Menghina de banc
1
315
50
Electopalan
1
312
51
Plasma
1
2830
52
Corp pistole
1
81,12
53
Electrod
1
1,33
54
Duza plasma D1,2
1
0,96
55
Duza plasma D1,1
1
0,96
56
Difuzor aer
1
7,59
57
Duza exterioara
1
5,67
58
Sanie-ghidaj
1
0,83
59
O-ring
1
0,42
60
Caseta echipare
1
43,59
61
Calculator
1
1027,73
Total
20.999,19

314,40
13,92

1624,40
71,92

43,20
75,60
74,88
679,20
19,47
0,32
0,23
0,23
1,82
1,36
0,20
0,10
10,46
246,66
5.039,80

223,20
390,60
386,88
3509,20
100,59
1,65
1,19
1,19
9,41
7,03
1,03
0,52
54,05
1274,39
26.038.99

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul


proiectului.
Procesul de creatie a unei lucrari din fier forjat incepe cu efectuarea
masuratorilor cu ajutorul, sudierea stilului si specificului locului respectiv.
Masuratorile se efectueaza cu ajutorul ruletei,si a unui tester digital cu laser
pentru masurarea distantei, nivelei cu trei bule,in cazul suprafetelor drepte, de exemplu
la porti, garduri, balustrade pentru balcoane sau terase.
In cazul scarilor,a zonelor inclinate este necesara folosirea unui telemetru cu laser si a
unui laser rotativ.In absenta acestor stabilirea inclinatiei pantei este o munca
anevoioasa care presupune timp, minim doi muncitori, materiale si alte echipamente de
munca, pentru confectionarea unui sablon.
De exemplu pentru constructia unui sablon pentru o balustrada se incepe cu
masurarea suprafetei de lucru si cu stabilirea pozitiei picioarelor balustradei. Pe pozitiile
respective treptele se gauresc si se fixeaza picioarele, in suruburi cu dibluri. In
continuare, se realizeaza elementul inferior de rezistenta al balustradei, conform cu
dimensiunile obtinute in urma masuratorii. Acesta se sudeaza de picioarele fixate
anterior . Operatiunea se repeta si cu elementul superior de rezistenta. Dupa ce a fost
confectionat, el se fixeaza de elementul inferior cu montanti provizorii .La final,
ansamblul se demonteaza si se transporta in fabrica.
Materialele folosite ( teava rectangular ) trebuiesc taiate la fata locului cu ajutorul unui
fierastrau cu banda(fierastrau cu banda pentru metale).Gaurile vor fi executate cu
ajutorul masinii de gaurit si insurubat cu acumulator.
42

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Pentru fixarea materialului inainte de sudura se folosesc menghine
Sudura va fi executata cu aparatul de sudura MIG MAG. Pe langa aceste aparate se
folosesc surubelnite si diverse chei(set surubelnite si set chei combinate).
In cazul folosirii laserului rotativ unghiurile fata de o referinta aditionala,distantele (pana
la 300 m) vor fi masurate exploatand doar functiile acestui aparat ,prin luarea punctului
de referinta,scanarea punct si rotativa si receptarea distantelor si unghiurilor.Sablonul
reducanduse in acest caz doar la schitare pastrand coordonatele aflate.Pentru
determinari directe ale unor distante si arii se foloseste si telemetrul laser,acesta fiind
ideal la masuratori din colturi mai putin accesibile, dar detereminante pentru stabilirea
sablonului.Astfel folosirea acestor aparate reduce cu mult timpul realizarii sablonului,iar
exactitatea masuratorilor este indiscutabila.
Acest sablon reprezinta cadrul balustradei.Dupa terminarea lui acesta se transporta
la atelier unde incepe cea de a doua faza. In faza a doua a constructiei, balustrada este
realizata in conformitate cu sabloanele fabricate pe santier. Mai intai este executat
cadrul de rezistenta compus din cele doua elemente: inferior si superior. In cazul
modelelor elicoidale, spiralate sau mixte se merge din nou pe santier pentru a se
verifica inca o data pozitia balustradei.Dupa aceasta ultima verificare, modelul
(dantelaria metalica obtinuta prin modelarea la rece a barelor de fier) este montat
in interiorul cadrului. La confectionarea propriu zisa a balustradei se incepe cu
masurarea materialului.Materialul se debiteaza in functie de grosime cu fierastraul cu
banda pentru metale( adica materialele subtiri) si cu fierastarul stationar pentru metale
pentru reperele mai mari. Aici apare si necesitatea folosirii menghinei pentru fixarea
materialelor inainte de taiere.
Pentru obtinerea unor elemente curbate se foloseste masina de roluit . Aici se
pot obtine cercuri, ovale de diferite diameter, se poate curba material inainte de baterea
lui in forja. Aceasta masina de roluit este proiectata pentru a obtine forme ornamentale
din fier forjat prin deformarea la rece si la cald a fierului patrat,rotund sau platband din
otel de duritate medie.

43

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

In cazul confectionarii din materiale de grosimi sau latimi mai mari a unor elemente sub
forma de C sau S, materialele trebuiesc incalzite in interiorul unei forje, unui cuptor de
forja. Forjarea este termenul pentru deformarea metalului folosind forte de
compresiune.
Prin operatiunea de forjare la cald metalul este mai usor de deformat fara sa se ajunga
la ruperea sau distrugerea lui. Piesele forjate necesita prelucrare in continuare pentru a
se obtine piesa finita.
Vechii fierari
incalzeau fierul pur si simplu intr o vatra cu carbune incins,fierul incalzit fiind modelat
doar din ciocan.Astazi exista cuptoare de forja a caror temperature poate ajunge pana
la 1300-1400 grade Celsius.
Un astfel de cuptor este siForja 668 de la Fervi-Italia.

Materiale de grosime mare sunt incalzite in aceasta forja pentru ca apoi,pe nicovala cu
ajutorul ciocanului de lacatus fierul va fi modelat la forma dorita (ciocan lacatus 500g si
ciocan lacatus 1000g). Pentru anumite modele, repere mai groase, materialul se prinde
44

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
intr o menghina de banc,inainte de a fi batuta cu ciocanul(menghina de banc si ciocan
lacatus 1000g)

45

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Elemente curbate se pot obtine si prin prelucrarea la rece,bineinteles doar cu materiale


subtiri, la fier patrat maxim 14 mm, la fier rotund maxim 14 mm(daca fierul nu este din
otel tras), iar la platbanda maxim 40 mm. Masina manuala universala pentru modelarea
fierului forjat la rece (dispozitiv de indoit universal) poate fi folosita si la torsionarea
fierului,obtinandu se efectul de spirala. Poate efectua operatii complexe folosind ca
materiale: bare patrate, rotunde, otel lat, tevi rotunde si rectangulare confectionate in
otel, aluminiu, otel-inox. Se utilizeaza pentru confectionat obiecte tip fier forjat cum ar fi:
mobilier de interior sau gradina, balustrade pentru balcoane si scari, garduri, porti,
grilaje pentru ferestre, si alte confectii metalice.
Cu acest utilaj se poate deformarea pe diagonala a bare patrate, fiind posibila
realizarea unui ansamblu tridimensional. Dupa aceste operatiuni urmeaza curatirea
elementelor rezultate cu ajutorul periei de sarma si a polizorului unghiular.
Elementele vor fi fixate in lucrare cu ajutorul menghinelor mici pentru ca apoi sa fie
sudate, initial prin puncte si dupa ce toata lucrarea (mai bine zis tronsonul) a prins
contur vor fi sudate definitive( altfel se pot deforma si iesi din contur).In aceasta faza se
foloseste echerul de aluminiu si nivela cu 3 bule pentru verificarea linearitatii.
Sudura se va face cu ajutorul celor doua aparate :MIG-MAG.Primul functioneaza la
current trifazic, materialul de sudura folosit fiind sarma tubular si sarma plina in mediu
de gaz protector si poate fi folosit la material din otel carbon, slab aliat,inox ,aluminiu.
Al doilea aparat, este un aparat de dimensiune mai mica,portabil,functioneaza tot pe
current trifazic,sudeaza cu electrozi cu invelis special,si poate suda in plus fata de
primul, si fonta,aluminiu,cupru.Sudurile executate cu acest aparat sunt suduri mai fine

46

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
,care nu necesita o curatire dupa,putand fi astfel folosit la montaje,mai ales la montajele
lucrarilor de interior.
Imediat dupa sudura urmeaza curatirea suduruilor cat si a punctelor de sudura
ce sarite pe elemente. Se vor desface clemele, adica menghinele mici si cu ajutorul
polizorului unghiular si a celui drept se va curati lucrarea,astfel incat la final sa rezulte
suprafete fine,care sa nu zargie sau sa agate la atingere.
Etapa urmatoare este vopsirea.Se degreseaza materialul si apoi se grunduieste cu
ajutorul pistolului de vopsit.Grunduirea este o operatiune premergatoare vopsirii
deoarece grundul are rol de a proteja impotriva ruginei,coroziunii, dar si pentru a face
prize intre fier si vopseaua finala. Grunduirea se realizeaza cu autorul pistolului de
vopsit(Pistol vopsit).Dupa uscarea grundului se aplica vopseaua,tot cu ajutorul
pistolului de vopsit(Pistol vopsit manual).
Apoi urmeaza patinarea.Aplicarea patinei (care este o vopsea cu o consistenta
speciala)se aplica manual cu ajutorul unei pensule de picture sau a unui burete,in
functie de aspectul dorit.
Pistolul de vopsit se monteaza la un compressor pentru a putea functiona ,si anume
compresorul Mistral care printr o presiune adecvata,un debit de aer constant vor
permite
o
vopsire
uniforma
si
de
calitate.
Urmeaza montajul lucrarii propriu zise:Se transporta la beneficiar lucrarea si se
procedeaza la punerea ei in opera.Operatiunile principale vor fi gaurirea suprafetelor pe
care se va fixa lucrarea (cu ciocanul rotopercutor, masina de gaurit si insurubat) ,
fixarea placutelor de prindere, insurubarea suruburilor de montaj (masina de insurubat),
prinderea diverselor tronsoane de lucrare intre ele prin sudare(cu echipamentul de
sudura MIG-MAG).
In cazul ridicarii lucrarii la anumite nivele,de exemplu o balustrade de scara sau
balcon,un grilaj,un mobilier,se foloseste electropalanul,care actioneaza ca si un
scripete.
Toate aceste operatiuni prezentate pentru confectionarea unei balustrade se regasesc
si
la
confectionarea
unei
porti
,unui
grilaj
sau
copertine.
In cazul in care modelele dorite de client sunt modele moderne se lucreaza cu
plasma.Datorita calitatii exceptionale a taierii cu plasma, in table cu o grosime de pana
la 20 mm in cadrul lucrarilor pot fi incorporate adevarate dantelarii din table,forme
geometrice ,dar si forme desprinse din lumea basmelor,a animalelor sau florilor. Pot
rezulta astfel combinatii inedited intre metal si sticla sau ceramica,intre metal si lemn.
O usa din tabla de otel taiata cu plasma:

47

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

Poarta de ultima generatie confectionata din tabla decupata cu plasma

Mobilier din table de otel decupata cu plasma

48

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Balustrada din tabla de otel decupata cu plasma

l
Cu plasma se pot confectiona placutele de prindere decorative pentru porti, balustrade,
copertine. De asemenea se pot taia sildurile pentru porti ori se pot contura elemente
decorative ce pot fi incorporate in lucrarile din fier forjat,inlocuind elementele turnate, de
genul florilor si frunzelor. Pot rezulta astfel lucrari unice, detasate de lucrarile de serie.
Plasma se poate folosi doar impreuna cu un compresor puternic, pentru aI asigura
debitul necesar de aer de functionare, cat si racirea acestuia. Deoarece aproape toate
echipamentele utilizate intr un atelier de fier forjat sunt consumatoare de curent, este
necesar un generator de curent, generator ce poate fi si deplasat la locurile de
montaj, in zonele unde nu exista inca current electric(de exemplu in cazul
montarii unui gard si a unei porti pe un teren in care nu a inceput inca o
constructie).
Desi cea mai mare parte din lucrare se desfasoara in atelier, pentru calculul
materialelor, pentru efectuarea unor schite a lucrarilor, pentru prezentarea ofertelor,
pastrarea legaturii cu clientii aflati in alte localitati, este necesar un computer echipat cu
licentele de functionare.Publicitatea, construirea unei pagini web cu lucrarile firmei sunt
conditionate de existenta acestui computer.
Proiectarea presupune proiectarea artistica si proiectarea asistata de
Calculator.
Proiectarea artistica se refera la stabilirea designului produsului respectiv.
Radacinile cuvantului design se gasesc in verbul latin designare, a trasa, a ordona, a
indica.
Designul este metoda de creatie,procesul si rezultatul proiectarii tehnico artistice
orientate spre armonizarea inaltelor calitati functionale si inaltei valori estetice al;e
produselor uzuale,proceselor de activitate umana,spatiului ambiental si mediului
informational.Scopul final al acestei proeictari tehnico artistice consta in realizarea
maximalaa ideii constructive a obiectului(lucrarii) argumentata din punct de vedere
tehnic,intr-o forma expresiva ,de o inalta valoare artistica.
Prin proiectare asistata de calculator sau CAD (din engleza de
la Computer-aided Design) se inteleg acele unelte, aplicatii, programe de
49

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
calculator care pot asista inginerii, arhitectii, in activitatea lor de proiectare. Astfel se
poate creea virtualizarea (reprezentarea in calculator) a unui obiect real cum ar fi de
precum si vizualizarea spatiala (in 3D) a unei asamblari pe un monitor de calculator.
Unele dintre aceste aplicatii au incorporate si module de rezistenta (de exemplu pentru
structure de scari).
Operatia de debitare sau taiere presupune separarea in bucati mai mici, cu
dimensiuni si forme prestabilite a unui semifabricat metalic brut(teava rectangulara,
patrat,fier rotund,platbanda).
Schimbarea formei unui semifabricat, fara a se indeparta din el material, se realizeaza
prin operatia de indoire. Indoirea metalelor se poate executa la rece sau/si la cald.
Indoirea la rece se poate realize prin tragerea fierului pe niste sabloane
prestabilite,sabloane realizate din material metallic dur,ori prin folosirea masinii de indoit
manual a fierului si a masinii de roluit.
Indoirea la cald se face prin incalzirea cu flacara pentru indoirea pe portiuni mici,pe
material subtiri .Indoirea la cald se poate realiza in mod traditional in cuptor de caramida
refractara pe baza de carbune,pentru profile mici,,pe portiuni destul de mici si in forja cu
arzator pentru profile de grosime mare,pe portiuni mari.Folosirea acestuia din urma este
mai eficienta ca raport timp, productivitate. Dupa incalzirea metalului incepe forjarea
propiu zisa.
Forjarea -prelucrarea metalelor prin batere cu ciocanul sau presare(cu ciocanul pe
nicovala).
Prin pilire se indeparteaza un adaos de material metalic, sub forma de aschii
foarte fine cu ajutorul sculelor manuale numite pile.
Operatia de polizare are ca scop ajustarea sau/si imbunatatirea
calitatii suprafetelor prelucrate prin inlaturarea, cu ajutorul unor scule abrazive, a unui
strat de metal sub forma de aschii(polizorul drept si unghiular).
Executia de gauri intr-un material compact cu ajutorul burghielor se numeste
gaurire sau burghiere. Gaurirea este o operatie tehnologica de prelucrare prin aschiere
care are ca scop obtinerea unor gauri (alezaje) in material plin, prelucrarea putand fi
executata cu masini de gaurit(cu masina de gaurit ,ciocanul rotopercutor).
Filetarea este operatiunea de filetare,asamblare a surubului cu piulita si se
poate executa manual sau mecanic (cu masina de insurubat).
Prin sudare se intelege unirea, impreunarea a doua obiecte, din materiale de
obicei metalicesau termoplastice, utilizand caldura sau presiunea cu sau fara ajutorul
unor materiale de adaos. Atunci cand imbinarea este realizata in urma schimbarii de
faza (topirii) a materialului, procesul se numeste sudare prin topire. Sudarii prin topire
ii este specifica aparitia unei zone denumite zona influentata termic (ZIT), in care pot
aparea modificari microstructurale ce conduc la reducerea rezistentei produsului metalic
sudat. Se recomanda ca aceasta zona sa fie cat mai mica pentru a nu afecta
proprietatile mecanice ale celor doua materiale ce trebuie imbinate prin sudare.
Imbinarea este asigurata de cordonul de sudura, care este un volum de material
solidificat care realizeaza continuitatea structurii cristaline a celor doua materiale.
Materiale supuse procesului de sudare sunt materialul de baza (MB) si material de
adaos (MA), care este optional. De obicei materialul de adaos este prezent in operatia
50

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
de sudare doar atunci cand rostul (spatiul dintre componente) care trebuie umplut este
mare sau cand materialele ce trebuie imbinate nu sunt compatibile metalurgic. Trebuie
astfel ales un material care sa interactioneze (formeze solutii solide sau constituenti
nefragili) atat cu un material, cat si cu celalalt material, astfel incat materialul de adaos
sa realizeze puntea de legatura intre cele doua materiale. Materialul din care se
confectioneaza electrodul (ME) este un alt factor important care afecteaza operatia de
sudare. Alegerea acestui material depinde de natura materialelor utilizate in proces si
de caracteristicile pe care trebuie sa le aiba cordonul sudat. Aceste caracteristici pot
privi duritatea, tenacitatea, rezistenta la coroziune .
Procedeele de sudura folosite intru-un atelier de fier forjat si confectii metalice
sunt: -procedeul SEI,sudura cu electord invelit,
- procedeul MIG/MAG
- procedeul WIG/TIG
Procedeul SEI (sudarea cu electrod Invelit) - este de fapt procedeul
traditional de sudare si mai este intalnit sub denumirea de sudare manuala electrica.
Sudarea efectiva este realizata cu ajutorul unei surse de tensiune/curent. Aceasta
tensiune este aplicata unui electrod. Piesa ce urmeaza sa fie sudata este conectata la
masa sursei de tensiune. Prin apropierea electrodului de piesa legata la masa, se
inchide circuitul electric prin intermediul unei scantei. Intensitatea curentului este
reglabila si este cea care determina cat de tare va fi patruns materialul de sudat. La
acest procedeu materialul de adaos folosit este furnizat de catre electrodul de sudare.
Sudarea cu electrod (initial de carbune) a fost imbunatatita de Kjellberg in 1902
ajungandu-se la sudarea cu electrod invelit.
Procedeul MIG/MAG - este o imbunatatire a procesului de sudare SEI. Cu
toate ca procesul de sudare este asemanator, totusi aparatele de sudare precum si
pistoletul de sudare se deosebesc semnificativ.
Diferenta majora o consta introducerea de gaz protector la locul sudarii care inlocuieste
invelisul electrodului. Gazul protector, cum reiese si din denumirea lui, are rolul de a
proteja zona de sudare efectiva (arcul electric si baia metalica). Deoarece majoritatea
metalelor reactioneaza cu aerul formandu-se oxizi, care deterioreaza grav
caracteristicile mecanice ale imbinarii, este necesar ca in imediata vecinatate a
procesului de sudare sa nu fie aer. Acest lucru se realizeaza prin intermediul gazului
protector. Acest gaz poate fi de doua tipuri MIG (Metal Inert Gas) sau MAG (Metal Activ
Gas). Gazele inerte, de exemplu Argonul, Heliul sau amestecuri ale lor se folosesc la
sudarea metalelor si aliajelor reactive cum sunt cuprul, aluminiul, titanul sau magneziul.
Gazele active se folosesc la sudarea otelurilor obisnuite, de constructii sau inalt aliate.
In cazul proceselor de sudare MIG/MAG electrodul folosit este asa-numita sarma de
sudura. Aceasta este impinsa in baie de catre un sistem de avans. In vecinatatea baii,
inainte de contactul mecanic ea trece printr-o diuza de curent de la care preia energia
electrica a sursei de curent necesara creerii arcului si topirii materialului. Diuza de
curent este pozitionata in interiorul diuzei de gaz. Astfel prin orificiul dintre cele doua
diuze va curge gazul protector. Tensiunea aplicata arcului electric este cu mici exceptii
continua, cu forma de unda stationara sau pulsata Rata de depunere ajunge in
aplicatiile industriale curente la 3 - 4 kg/h. Ca rezultat se pot obtine cusaturi sudate
51

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
avand o calitate deosebita, rate mari de depunere si in acelasi timp o stropire redusa,
toate acestea la viteze de sudare care ating frecvent 3~4 m/min.
Procedeul WIG/TIG - (Wolfram Inert Gas) sau sudarea cu electrod nefuzibil
in mediu de gaz inert este o alta varianta derivata din sudarea SEI.
La acest procedeu arcul arde intre un electrod de Wolfram si piesa care se sudeaza (de
unde si denumirea Wolfram Inert Gas). Acest electrod are doar rolul de electrod si nu
are un rol de material de adaos; ca atare se uzeaza foarte lent in comparatie cu un
electrod invelit. Prin procedeul WIG se realizeaza topirea celor doua componente ce
urmeaza a fi sudate. Eventual, in unele cazuri, este necesara folosirea unui material de
adaos pentru a realiza o imbinare cu geometrie si caracteristici mecanice mai bune .
Avantajul procedeului WIG este ca poate fi folosit la majoritatea materialelor sudabile
(otelurile carbon si aliate, aluminiul, cuprul, nichelul si aliajele acestora). In unele cazuri
mai speciale se foloseste la sudarea materialelor cu afinitate mare la gaze ca titanul,
tantalul si zirconiul. Pentru a suda astfel de materiala este nevoie de un spatiu inert in
care nu poate patrunde aer (o atmosfera controlata de argon de exemplu) sau duze de
gaz protector cu design special.
O operatiune speciala este taierea metalelor cu plasma.
Taierea cu plasma este un proces de mare viteza utilizind un
riguros control al arcului electric pentru debitarea materialelor
metalice (conducatoare de electricitate).
Sistemele de
debitare cu plasma ofera:viteze mari de debitare,productivitate
marita,costuri reduse de operare,process adaptabil pe diverse
material metalice.
In afara de taierea cu plasma si sudura toatecelelalte operatiuni
sunt preluate din vechile ateliere ale fierarilor.
Fierul forjat evoca istoria atelierelor si lucrurilor
facute traditional. Obiectele din fier forjat sunt rar facute in mod standardizat, in
general, ele sunt lucrate cu migala de mesteri artizani care transmit fiecarui
produs stilizat cate ceva din fantezia lor.Astfel productia de fier forjat este o
activitate mestesugareasca si de artizanat
Fierul forjat, nu este doar un material versatil, ci si unul ecologic.
Produsele realizate din fier sunt trainice si vor rezista multe generatii, dar au la
baza o materie naturala, minereul de fier, si pot fi transformate.

Echipamente/utilaje tehnologice
1. Compresorul
52

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
(monofazic)
Caracteristici tehnice :
- presiune maxima: 10 bar;
- debit aspirat:minim 360 L/min;
- debit refulat: minim 250 L/min;
- rezervor :minim 90 litri;

2. Compresorul
(trifazic)
Caracteristici tehnice :
- rezervor: minim 250 litri;
- tensiune de alimentare: 400/3/50 (Volt/ph/hz);
- motor: minim 4 kW, 5.5 HP;
- debit aspirat: minim 600 l/min;
- debit refulat: minim 450 l/min;
- presiune:cca 11 bar;
- turatia: cca 1400 (R.P.M.)

3. Pistol De Vopsit Manual


Caracteristici tehnice :
- consum aer 110 l/min;
- presiunea de lucru: 3.5 bar;
- capacitate reciepent: minim1000 ml.

4. Pistol De Vopsit Profesional


Caracteristici tehnice :
- consum aer: 210 l/min;
- presiunea maxima: 3.5 5 bar;
53

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
- capacitate cupa: minim600 ml;

5. APARAT DE SUDARE tip INVERTOR

Sursa de curent continuu, tip invertor


Aparat trifazat , portabil, destinat atat lucrului in spatii acoperite cat si in exterior, pentru
lucrari de confectii metalice medii, reparatii, intretinere si montaj.
Se pot utiliza electrozi cu invelis : bazic sau rutilic,
Se pot suda materiale din : otel carbon si slab aliat , otel inoxidabil , fonta , aluminiu ,
cupru, etc.
FUNCTII INCORPORATE :
a) Curentul de sudare - reglabil
b) Hot start = curentul de amorsare - reglabil
c) Arc force = stabilitatea arcului - reglabil
ACCESORII OPTIONALE :
6. Masca sudor de mana, echipata

54

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
7. Pistol WIG ventil, - echipat cu electrod si furtun gaz

8. Masca sudor de cap echipata

9. Masca sudor de cap auto

10. Reductor presiune

11. ECHIPAMENT SUDARE

55

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

SURSA DE SUDURA : de curent continuu , trifazata , tip redresor cu reglaj in trepte al


tensiunii arcului , destinata sudarii MIG - MAG , pentru : ateliere de confectii metalice,
reparatii, mici meseriasi, in regim mediu de lucru , utilizabila atat in spatii inchise, cat si
in exterior.
Pentru sudarea materialelor din: otel carbon , slab aliat , inox , aluminiu , etc.
IN COMPONENTA ECHIPAMENTULUI INTRA :
1. Aparat sudare Mig-Mag 1 buc
Cablu de alimentare
Cablu de masa cu cleste de masa si conector.
Furtun pentru gaz cu stut si piulita olandeza
Platforma pentru butelia de gaz si lant pentru asigurarea acesteia.
Roti pentru deplasarea sursei.
2. Pistol Mig-Mag; racit cu gaz ; si cupla 1 buc
3. Adaptor pentru rola de sarma. 1 buc

12. Duza curent


13. Rola avans 0,8-1,0 mm
14. Rola avans 0,8-1,0 mm - Aluminiu
15. Rola avans 1,0-1,2 mm - Aluminiu
16. Rola avans 1,2-1,6 mm
17. Rola avans 1,2-1,6 mm - Aluminiu
18. Reductor presiune
56

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
19. Preincalzitor
20. Masca sudor de cap, cu filtru si protectie sticla
21. Masca sudor de cap automata
22. Spray antistropi
23. Pasta antistropi
24. Debitmetru Mig-Wig

25.Ciocan rotopercutor

26.Polizor unghiular

Putere nominala minim 800 W,

Putere nominala: 1500 W


Diametru disc:minim 125 mm

57

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

27.Polizor drept
Putere

nominala:

minim

650

28.Fierastrau stationar pentru


metale
Putere nominala: 2000 W
Capacitate taiere profil dreptunghi
Capacitate taiere profil patrat

29.Masina
percutie

de

insurubat

cu
Putere nominala 420 W

58

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

30.Masina
Insurubat

De

Gaurit

Si Turatia in gol treapta 1/treapta 2/treapta 3:


0-300 / 0-600 / 0-1700 rpm
Capacitate de gaurire in otel/lemn

31.Nivela cu 3 bule
-magnetica
Minim 90cm lungime

32.Echer aluminiu

59

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

33.Ciocan lacatus
500 gr

34.Ciocan lacatus
1000gr

60

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
35.Set 6 surubelnite

36.Menghina

37.Menghina

- pentru materiale circulare

- cu sistem dublu de prindere

38.Set chei combinate


6-32/26

61

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
39.Generator de curent
Putere:minim 2,5 kVA
Putere motor:minim 4.5 CP

40. Set -Nivela laser rotativa+


receptor + telecomanda+ suport
universal

Protecie impotriva prafului i a stropilor de


apa
Viteza de rotai: 150, 300, 600 rot/min
Incarcator
Ochelari optici pentru laser rosii,
Valiza de transport

41.SCARA ALUMINIU
3X9
Caracteristici
Picioare
anti-alunecare,
carlig
de
siguranta ce se poate bloca la fiecare
treapta, balama din aluminiu turnat.

42.SCARA ALUMINIU
3X10

Caracteristici
Picioare
anti-alunecare,

carlig

de
62

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
siguranta ce se poate bloca la fiecare
treapta, balama din aluminiu turnat.

43.Dispozitiv de indoit universal


Platbanda otel
Profil circular;
Indoire profil rectangular

63

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

44.FIERASTRAU CU BANDA PENTRU METALE

Dimensiuni lama:1435 x 12,7 x 0,65 mm


Unghiul de taiere:0 grade -60 grade,
Motor: minim230 V 50 Hz 0,4 kW,

45. Masina de roluit


Putere motor minim 1,5 kW

64

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

46.FORJA
ETRI TEHNICI PMB-150 M
DATE TEHNICE
Temperatura de lucru 1300-1400 C
Capacitate maxima de lucru profil rotund
profil rotund 70 mm
profil patrat 50 mm

47.TESTER DIGITAL CU LASER PENTRU MASURAREA DISTANTEI

3 memorii

48.Telemetru cu laser
Sistem de masurare: inch/ metric

65

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

49.Menghina de banc
-

corpul din otel turnat


bacuri forjate din otel carbon, calite si revenite
carcasa vopsita, bacuri protejate anti-coroziune,
celelalte parti zincate
ax protejat impotriva deteriorarii
menghina poate fi combinata cu un suport rotitor

50.Electropala
Caracteristici
Destinat atelierelor, acasa, in gradina.
Inaltime ridicare de pana la 12 m.
Informatii tehnice
Tensiune 230V
Frecventa 50 Hz
Putere cca 750 W

51.Plasma
Instalatii de taiere cu plasma, cu reglaj continuu, racire cu aer.
-

Reglaj continuu al curentului de taiere


Gaz plasmagen: aer comprimat
Control prin termostat, ventilator silentios
Protectie la supraincalzire
Partea de comanda protejata impotriva prafului
Componente :
-Pistolet plasma
66

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
-Cablu cu clema de masa complet,
-Furtun de aer,
- Piulita olandeza

52.Corp pistolet ergocut


53.Electrod long life
54.Duza plasma D 1,2
55.Duza plasma D 1,1
56.Difuzor aer
57.Duza exteriora
58.Sanie-ghidaj
59.O-ring
60.Caseta echipare
61. Calculator

5. DURATA DE REALIZARE (LUNI) I ETAPE PRINCIPALE


Durata de realizare: 12 luni
Etape
ANUL 1

Nr.
crt

Denumirea activitatii

Luna
1

Luna
2

Luna
3

Luna
4

Luna
5

Luna
6

Luna
7

Luna
8

Luna
9

Luna
10

67

Luna
11

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

2
3

Achizitii servicii de
consultanta la
elaborarea
memoriului
justificativ a
studiilor de piata si
de evaluare la
intocmirea cererii
de finantare
Achizitie dotari
Managementul
proiectului

6.DEVIZELE INVESTIIEI
Devizul general privind cheltuielile necesare,- n mii lei/mii euro la cursul
4.3031lei/ euro din data de 03.05.2013 (curs BCE)
Cheltuieli eligibile
Nr.

Denumirea capitolelor i
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1
2
3
4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajri pentru protecia
1.3 mediului i aducerea la starea
iniial
TOTAL CAP. 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
TOTAL CAP. 2

Valoare cu TVA
Mii
Mii lei
euro
6
7

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren

68

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna
Taxe obinere de avize, acorduri
3.2 si autorizaii
3.3 Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de
3.4 achiziie
3.5 Consultan
3.6 Asisten tehnic
TOTAL CAP. 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1. Construcii i instalaii
4.2
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje,echip.tehn.si functionale
cu montaj (procurare)
4.3
Utilaje si echipamente fara
montaj, mijloace de transport,
alte achizitii
4.4
specifice.
4.5
Dotari
4.6
Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1
Organizare de antier
5.1.1 Lucrri de construcii
Cheltuieli conexe organizrii
5.1.2 antierului
Comisioane, cote,taxe, costul
5.2
creditului
5.2.1 Comisioane, taxe i cote legale
5.2.2 Costul creditului
Cheltuieli diverse i
5.3
neprevzute
TOTAL CAPITOLUL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i
teste
i predare la beneficiar
Pregatirea personalului de
6.1 exploatare
6.2 Probe tehnologice i teste

Vintu de Jos

70,787
19,576

16,450 16,987
4,550
4,698

87,774
24,274

20,398
5,641

90,363

21,000

21,685 112,048

26,039

69

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

90,363

21,000

21,685 112,048

26,039

Devizul generalprivind cheltuielile necesare, n mii lei/mii euro la cursul


4.3031lei/ euro din data de 14.11 2012 (curs BCE)
Cheltuieli neeligibile
Nr.

Denumirea capitolelor i
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1
2
3
4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajri pentru protecia
1.3 mediului i aducerea la starea
iniial
TOTAL CAP. 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
TOTAL CAP. 2

Valoare cu TVA
Mii
Mii lei
euro
6
7

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren
Taxe obinere de avize, acorduri
3.2 si autorizaii
3.3 Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de
3.4 achiziie
3.5 Consultan
3.6 Asisten tehnic
TOTAL CAP. 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1. Construcii i instalaii
4.2
Montaj utilaje tehnologice
4.3
Utilaje,echip.tehn.si functionale
70

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
cu montaj (procurare)
Utilaje si echipamente fara
montaj, mijloace de transport,
alte achizitii
4.4
specifice.
4.5
Dotari
4.6
Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1
Organizare de antier
5.1.1 Lucrri de construcii
Cheltuieli conexe organizrii
5.1.2 antierului
Comisioane, cote,taxe, costul
5.2
creditului
5.2.1 Comisioane, taxe i cote legale
5.2.2 Costul creditului
Cheltuieli diverse i
5.3
neprevzute
TOTAL CAPITOLUL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i
teste
i predare la beneficiar
Pregatirea personalului de
6.1 exploatare
6.2 Probe tehnologice i teste
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

0,312

0,73

0,75

0,387

0,90

0,312

0,73

0,75

0,387

0,90

0,312

0,73

0,75

0,387

0,90

Devizul pe obiect
DEVIZ OBIECT
in mii lei/ mii euro la cursul 4.3031 lei/ euro din data de 03.05.2013 (curs BCE)
Procurare Cheltuieli eligibile
Nr.
Denumire
Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA
71

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Mii lei
Mii euro
Mii lei
1
2

Echipamente fara
montaj
Dotari
Total

70,787
19,264

16,450 16,987
4,477
4,623

90,051

20,927

Procurare Cheltuieli neeligibile


Nr.
Denumire
Valoare fara TVA
Mii lei
Mii euro
1
Echipamente fara
montaj
2
Dotari
0,312
0,73
Total
0,312
0,73

Mii lei

Mii euro

87,774
23,887

20,398
5,551

21,610 111,661

TVA
Mii lei

25,949

Valoare cu TVA
Mii lei
Mii euro

0,75

0,387

0,90

0,75

0,387

0,90

Detalierea cheltuielilor(eligibile+neeligibile) din devizul general


DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL PE CAPITOLE
CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
fara
TVA
Valoarea Valoarea
Elemente
mii lei
Mii euro
1.3. Amenajri pentru protecia mediului (zone verzi)
0,000
0,000
Total
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare i asisten
tehnic
Studii teren
3.1. Studii topografice
Studii geotehnice
Total
3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii
Certificat de urbanism
Aviz de mediu
Aviz SC Electrica
Aviz EON gaz
Aviz SC Apa C.T.T.A
Aviz O.C.P.I
Documentatie pentru avize si acorduri

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos

3.3

3.4

3.5

3.6

Deplasari transport
Total

0,000
0,000

0,000
0,000

Cheltuieli proiectare si engineering


Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic, caiet de sarcini
Detalii de executie
Total

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Cheltuieli achizitie publica


Elaborarea documentatiei
Multiplicare documentatiei
Indemnizatii comisie
Deplasari
Anunturi publicitare
Total

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

70,786
19,579
0.000
90,365

16,450
4,550
0.000
21,000

Detalii cheltuieli consultanta


Servicii de consultanta pentru elaborarea studiului de piata,
de evaluare si intocmire cerere de finantare
Servicii de management proiect
Total
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
Asigurarea supravegherii tehnice
Total

CAPITOLUL 4 : Detalii cheltuieli constructii si instalatii


Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3 montaj
Utilaje si echip. fara montaj si mij. de transport, alte achizitii
4.4 specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
Total

73

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli
5.1.
Organizare de antier
5.1.1 Lucrri de construcii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
Total
5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare


Comisioane, inspectie control de calitate 0,7%X(C+M)
Taxa inspectie in constructii 0,1% x(C+M)
Casa sociala a constructorilor 0,5 % din cap 4.1
Comision banca finantatoare
Total

5.3.

Cheltuieli diverse i neprevzute


Total
7.FINANAREA INVESTIIEI

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Din valoarea totala a investitiei de 26.839 euro ajutorul public nerambursabil este de
20.000 euro:
Curs Euro / leu din data de 03.05.2013
Procent finantare publica = 77,07 %
Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile
Total
Euro
Euro
Euro
Ajutor nerambursabil
20.000
20.000
Sursele de finantare pentru
5.949
90
6.039
completarea necesarului de
finantare din care:
autofinantare
5.949
90
6.039
imprumuturi
TOTAL PROIECT
25.949
90
26.039
8.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI
Valoarea totala 26.039 euro
Valoarea eligibila 25.949 euro
Durata de realizare insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric
(EURO) pe luni si activitati
Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

Nr.

Denumirea

ANUL 1

74

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
crt

4
5

activitatii

Lun
a 1

Luna
2

Luna
3

Luna
4

Luna
5

Luna
6

Luna
7

Luna
8

Luna
9

Luna
10

Achizitii servicii
elaborare studii
geotehnice si
topografice
Achizitii servicii
elaborare SF
Achizitii servicii de
consultanta la
elaborarea
memoriului
justificativ a
studiilor de piata si
de evaluare la
intocmirea cererii
de finantare
Obtinere acorduri,
avize, autorizatii
TOTAL

Activitati realizate dupa depunerea Cererii de finantare


1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
2
3

Activitatea de
achizitii
Achizitie servicii de
consultanta pentru
managementul
proiectului
Achizitii servicii
pentru elaborarea
proiectului tehnic,
detalii de executie,
verificarea tehnca
a proiectarii si
asistenta tehnica
din partea
proiectantului
Achizitie servicii de
supraveghere
tehnica a
executiei(diriginte
de santier)
Achizitie lucrari de
constructii si utilaje
tehnologice
Achizitie dotari
Executie lucrari de
constructii si
montaj utilaje
tehnologice
Comisioane, taxe
Supraveghere
tehnica a lucrarilor

10445

15594

75

Luna
11

Lun
12

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Receptie la
terminarea
lucrarilor si
efectuare probe
Managementul
5
proiectului
TOTAL GENERAL
4

10445

15594

9 Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)


9.1 Prognoza veniturilor
Principalele categorii de venituri previzionate sunt cele rezultate din productia de
produse la comanda si de serie variate ( balus-trade de fier forjat , garduri de fier ,
balcoane de fier forjat ), mobilier artizanal din fier forjat, precum si stalpi de pornire,
talpi i elemente de acoperire pentru stalpi, manere si diferite ornamente din fier forjat .
De asemenea se vor produce si articole din categoria accesorii, cum ar fi:
balamale, silduri si manere, coliere, patine, diverse nituri si elemente fier forjat de
oprire.
Veniturile au fost estimate
in corelare cu capacitatea de randament a
echipamentelor achizitionate, potentialii clientii, cererea existenta pe piata si forta de
munca disponibila.
Tarife: lei/UM.
Pret in
UM
Articole fier forjat
Lei/UM
475
Mp
Poarta fier forjat
334
Mp
Poarta tip conf. metalica
750
Mp
Gard fier forjat 1
1333
Mp
Gard fier forjat 2
1000
Mp
Balustrada fier forjat
4600
Buc
Pat + noptiera fier forjat
290
Buc
Suport umbrela din tabla
250
Buc
Cuier fier forjat
25
Buc
Sfesnic fier forjat
80
Buc
Suport sticla de vin
460
Buc
Suport reviste
430
Buc
Accesorii semineu
Evolutia veniturilor este prezentata in anexa B1.
9.2

Prognoza cheltuielilor
76

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
Cheltuielile suportate de beneficiar pentru realizarea activitatii propuse constau
din: cheltuieli cu materii prime si materiale necesare procesului de productie , materiale
consumabile ,uttilitati la sediul societatii, cheltuieli cu personalul angajat (1 persoana)si
impozite..Aceste cheltuieli sunt detaliate in anexa B2.
9.3
Proiectia contului de profit si pierdere
Fiind societate infiintata in anul in curs, coloana An 0 nu s-a completat.
Proiectia contului de profit si pierderi este realizata in baza datelor din anexele B1
si B2,respectiv venituri si cheltuieli de exploatare si este detaliata in anexa B3.
9.4

Bilant sintetic previzionat

Societatea este infiintata in anul 2012, coloana An 0 s-a completat cu datele


conform bilant.
Activele imobilizate cuprind doar atat active rezultate in urma investitiei cat si active
achizitionate in fiecare an prin reinvestirea profitului, strategia firmei fiind ca si in
perioada de susutenabilitate a proiectului sa investeasca in tehnologie moderna pentru
cresterea productivitatii si a calitatii produselor ;amortizarea a fost calculata la o durata
de utilizare normata de 5 ani.
Materialele achizitionate sunt utilizate in desfasurarea activitatii fara a se constitui
stocuri in functie de necesitati, stocul este de rezerva.Fiind productie de produse la
comanda si in serie mai mica , cu plata in numerar la predarea lucrarii sau cu plata
cash in vanzarii, nu exista creante in sold la sfarsitul anului.Datoriile ce trebuie platite
intr-o perioada de pana la un an sunt aferente utilitatilor si impozitului pe profit.Salariile
se achita in ultima zi a lunii, ca atare nu se inregistreaza datorii aferente.
Bilantul previzionat pe durata celor 5 ani de analiza se prezinta conform anexei B4.
9.5

Flux de numerar
Fluxul de lichiditati din activitatea de investitii este constituit din imprumuturi de la
actionar si ajutorul nerambursabil FEADR.(conform anexa B5)
Perioada de derulare a proiectului este de 12 luni de la semnarea contractului de
finantare. Fluxul de numerar a fost intocmit pe baza considerentelor ca beneficiarul va
obtine venituri din activitatea de exploatare imediat dupa finalizarea investitiei.. Variatia
fluxului de numerar pe perioada celor 5 ani dupa implementare este prezentata in
anexa . B8.
Se observa ca disponibilul de numerar este pozitiv in fiecare luna de implementare,
respectiv la finele fiecarui an.
9.6 Indicatori financiari
1.Valoarea investitiei (VI) = 90.365 lei
77

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
2.Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform
obiectului de activitate al solicitantului. S-au calculat pornind de la volumul
comenzilor si numarul articolelor de serie , tinand cont de preuri/tarife pe
unitatea de msur
Anul

An 1

Ve

An 2

81.961

156.464

An 3
250.343

An 4
400.548

An 5
640.877

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii


curente.
Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n functie de
domeniul de activitate si de consumurile specifice.
Anul
Ce

An 1

An 2

52.774

73.511

An 3
106.475

An 4
154.956

An 5
230.787

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie
pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din
exploatare pentru anii evaluati
4.Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :
rRe

Re
100
Ve

Anul
rRe

An1

An 2

35,61%

53,02%

An 3
57,47%

An 4
61,31%

An 5
63,99%

5.Durata de recuperare a investitiei (Dr) =0.2898 ani;


Se calculeaza astfel :
VI
Dr 1
6
.
( Flux _ net _ actualizat Flux _ net ) / 12
5

12

Unde :
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile sunt egale cu cash-flow-ul net din
anul 5.
78

PNDR, AXA 4 LEADER , MASURA 413, Submasura 413.2


Echivalentul masurii 312 din PNDR
Crearea bazei tehnico materiale pentru productie fier forjat si confectii
metalice in comuna Vintu de Jos
6.Rata rentabilitatii capitalului investit (r Rc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati
Se calculeaza astfel :
rRc

Flux _ exp loatare


100
VI

Anul
Rrc

An 1
52,30%

An 2
111,80%

An 3

An 4

179,21%

291,78%

An 5
473,81%

9.7.Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) Nu este cazul.


8.Rata indatorarii pe termen mediu si lung (r I) Nu este cazul.
1. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar
viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja
de risc pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat
pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea
unei aproximri unitare)
2. Valoarea actualizata neta (VAN) =2.170.898
Este calculata astfel:
5
12
FN i
FN i exp lt
VAN

VI

i
(1 r ) i
i 1 1 r
i 6
FNi = flux de lichiditati net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;
Anul
Disponibill de
numerar la
sfarsitul
perioadei
Anul

An 1
47.259

An 2
148.284

An 3
310.224

An 4
573.888

An 5
1.002.050

9.8.ANEXE Oferte
INTOCMIT
SC ART FERO ATELIER SRL

BENEFICIAR
ART FERO ATELIER SRL
79