Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea: Titu Maiorescu

Facultatea: Finante Banci, Contabilitate si Administrarea Afacerilor


Master: Fiscalitate și Polititci Financiare
Anul I

Prețurile de transfer și
Reguli de capitalizare redusă

Profesor: Studenți:

Bucuresti
2018
Cuprins
1. Introducere în prețurile de transfer .................................................................................................. 3
Disputa preţurilor de transfer: GSK vs IRS - autorităţile de taxare SUA.............................................. 5
2. Principalele prevederi ale legislaţiei preţurilor de transfer ............................................................ 6
3. Modelul OCDE .................................................................................................................................... 7
Noul ghid OCDE ...................................................................................................................................... 8
Impactul pentru companiile din România .............................................................................................. 8
Cele mai relevante modificări aduse de versiunea actualizată a Ghidului OCDE ................................ 8
Principalele modificări aduse de noua versiune a Ghidului OCDE ...................................................... 8
4. Preţuri în avans (APAs – Advance Pricing Agreements) .............................................................. 10
Specificaţii OECD - Prețuri de transfer ................................................................................................ 11
Costul necontrolabil comparat .............................................................................................................. 11
Prețul de revânzare ................................................................................................................................ 12
Servicii intra grup .................................................................................................................................. 13
Legislaţie in Romania ............................................................................................................................ 13
Dosarul Prețurilor de Transfer.............................................................................................................. 14
Factori care influenţează prețul ............................................................................................................ 15
Analiza Prețurilor de transfer................................................................................................................ 16
Profilul functional al activitatii desfasurate de catre entități ............................................................... 16
Tipuri de activități și profilul funcțional ............................................................................................... 17
5. Reguli de capitalizare redusă ........................................................................................................... 17
Profilul functional al producătorilor..................................................................................................... 17
Producători contactati............................................................................................................................ 18
Producători cu drepturi depline............................................................................................................. 18
Profilul functional al distribuitorilor .................................................................................................... 19
Comisionarul .......................................................................................................................................... 19
Distribuitor limitat.................................................................................................................................. 20
Distribuitor cu drepturi depline ............................................................................................................. 20
Antreprenor ............................................................................................................................................ 21
Centre de servicii .................................................................................................................................... 22
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea unui APA ........................................................................ 22
Reguli de capitalizare redusă în România ............................................................................................ 23
Bibliografie: ............................................................................................................................................... 24

1. Introducere în prețurile de transfer

 Privire de ansamblu

Transfer = tranzacție între cel puțin două părți, națională sau peste graniță

Preț = relație comercială/termeni ai comerțului între părți

Acorduri ale prețurilor de transfer = considerent major al relațiilor comerciale între companiile
asociate, datorită consecințelor sistemului de taxare

OCDE = instrucțiuni urmate de autorități în privința tranzacțiilor cu prețuri de transfer între


companii din țări diferite

 (ALP) Principiul Lungimii de brat sau condiţii normale de piaţă

"Tranzacţiile între persoane afiliate trebuie să fie realizate pe baza principiului valorii de piaţă -
„principiul lungimii de brat" - fără a fi influenţate de relaţia de „înrudire" dintre ele"

De ce?

Părţile neînrudite - maximizează veniturile sau reduc costurile

Părţile înrudite - atribuie profitul între ele, tranferă profitul după bunul plac

 Privire de ansamblu

Abordarea ALP - identifică condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de părţi neînrudite ale tranzacţiei în
cadrul relaţiilor si circumstanţelor tranzacţionale asemănătoare

OCDE - instrucţiunile preţurilor de transfer pentru întreprinderi multinaţionale si administraţii de


taxare

Scurt istoric al Ghidului OCDE:

 Emis în 1979
 Actualizat în 1995
 Actualizat în iulie 2010 - Publicat în septembrie 2010
 Actualizat și publicat în iulie 2017
Disputa preţurilor de transfer: GSK vs IRS - autorităţile de taxare
SUA
 Pentru 14 ani, GSK (GlaxoSmithKline) si firmele predecesoare au avut dispute cu IRS în
privinţa preţurilor de transfer plătite de filiala din SUA către cea din UK pentru diferite
medicamente. Disputa a constat în primul rând în metodele de preţ pentru Zantac, un
produs ce tratează durerea de stomac si ulcerul.
 Problema principală în cazul GSK a fost preţul de transfer la care GSK din Marea Britanie
a vândut la filiala din SUA. Într-o tranzacţie de acest gen, părinte-filială, preţul de transfer
nu afectează profitul total al grupului, dar afectează taxele totale plătite de întreg grupul.
 Finalitate: GSK și IRS au încheiat un acord de 3.4 miliarde de dolari, cel mai mare din
istoria IRS

Taxare unitară / forma de distribuire globală:

 Abordare alternativă a principiului ALP


 Formulă de alocare a profitului între ţări în funcţie de anumiţi factori
 O metodă ce nu a fost aprobată de OCDE
 SUA - aplicarea taxării unitare datorită sistemului de taxare
 În practică: profiturile sunt alocate/distribuite către un stat în funcţie de vânzări, stat de
plată, proprietate, etc.

Dezavantaje:

1. Pentru multe ţări, nu e un concept valid


2. Nu e o metodă acceptată pentru profiturile calculate
3. Impact asupra contabilităţii fiecărei ţări
ALP sau Condiţiile normale ale pieţei

 Principalul obiectiv al documentaţiei preţurilor de transfer: identificarea comparabilităţii


unei terţe părţi -» preţ etalon
 Elementele echivalente pot fi:
 interne - experiențele când una dintre parțile implicate este implicată în tranzacții cu terți
 externe - acele tranzacții sau relații comerciale între terți și care sunt în sectorul public și
pot fi văzute ca și competitor direct -» Orice rezultat independent de preț obținut prin
această metodă este văzut ca un preț necontrolabil comparabil -» mod ideal de
benchmarking

Pentru a identifica diverşi termeni de comparaţie, baza iniţială trebuie preluată. Asta constă
în înţelegerea:

 Funcţiile companiei corelate cu relaţia comercială în care este examinată analiza


funcţională - de exemplu, distribuţie, producţie, cercetare-dezvoltare
 Natura activului (tangibil sau intangibil) sau serviciului , incluzând calitatea, cantitatea,
încrederea, notorietatea
 Riscul ataşat domeniului de activitate
 Termenii de contractare din cadrul oricărui acord - modalitate de plată, servicii
suplimentare, servicii de livrare, garanţii
 Politicile companiei, proiecţii, previziuni, strategii
 Mediul economic, incluzând localizarea geografică, performanţa pieţii şi concurenţa

2. Principalele prevederi ale legislaţiei preţurilor de transfer

1. Metode de analiză a preţurilor de transfer


CUP, metodele revânzării si plusuri de cost, răspândite în toată lumea
2. Documentaţie si prevederi

Unele ţări - sisteme de taxare specifice în funcţie de preţurile de transfer

În general - procedurile taxelor pe audit


Răspândire - cererea de documentaţie pentru a demonstra aplicarea principiului ALP la preţuri

3. Taxe pe audit si penalizări

Toate ţările au impozitat penalizările si au ajustat profiturile.

Diferenţe de la ţară la ţară.

4. Reguli de capitalizare redusă

Datorii excesive

Metode de evitare a acestor cazuri

5. Preturi în avans

Acorduri unilaterale si bilaterale

Validarea acordurilor de preturi în străinătate

3. Modelul OCDE

Dubla taxare și preţurile de transfer

Patru mari arii unde se aplică modelul OCDE

1) Întreprinderile asociate OCDE, conform articolului 9


2) Articolul 11 revocă acordurile preferenţiale când suma intereselor depăşeşte suma la care
s-ar fi încheiat acordul dacă între cele două părţi nu era o astfel de relaţie
3) Articolul 12 (4)
4) Procedurile acordului mutual, articolul 25

Articolul 9: Companii asociate OCDE

 Permite unei ţări să facă ajustări ascendente la profitul unei întreprinderi locale
 Permite celeilalte ţări să facă ajustări pentru compensare
 Procedurile acordului mutual sunt date spre folosinţă
Companiile asociate sunt definite în două moduri:

 participă în mod direct sau indirect în managementul, controlul sau capitalul altei companii
din altă ţară
 ambele companii au aceleaşi persoane în management, control sau capital

Noul ghid OCDE


O variantă actualizată a Ghidului OCDE – Linii directoare privind prețurile de transfer pentru
companiile multinaționale și administrațiile fiscale a fost publicată pe 10 iulie 2017 de Organizația
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Versiunea anterioară a liniilor directoare a
fost emisă în anul 2010.

Codul Fiscal prevede respectarea prevederilor Liniilor directoare privind prețurile de transfer
ale OCDE.

Impactul pentru companiile din România


Potrivit Deloitte România, impactul noilor recomandări pentru societăţile din România este:

 Accentul va fi pus pe substanța economică a fiecărei tranzacții intra-grup;


 Va crește transparența prin raportări suplimentare privind activitățile societăților din grup,
aceasta determinând o analiză de risc, din punct de vedere fiscal mai aprofundată cu privire
la modul de alocare la nivel global a veniturilor, profiturilor și taxelor.

Cele mai relevante modificări aduse de versiunea actualizată a Ghidului OCDE


Noua versiune a ghidului OCDE include o serie de recomandări preluate din rapoartele BEPS
– Erodarea bazei impozabile și mutării profiturilor. România a devenit membru asociat BEPS
începând cu luna iunie 2017.

Principalele modificări aduse de noua versiune a Ghidului OCDE


Acțiunile 8-10 „Alinierea rezultatelor prețurilor de transfer la procesul
de creare de valoare adăugată”

Capitolul I, Secțiunea
Entitățile membre ale grupurilor
D („Linii directoare pentru
multinaționale nu vor fi remunerate doar pe
aplicarea principiului valorii de
baza capitalului furnizat, ci și pe baza
piață”)
controlului exercitat în luarea deciziilor.
Această secțiune a fost ștearsă
în întregime și a fost înlocuită
cu noi îndrumări

Noile îndrumări includ informații cu privire la


definirea imobilizărilor necorporale, principiile
de alocare corespunzătoare a profiturilor
Capitolul asociate cu transferul și utilizarea
VI („Considerente speciale cu imobilizărilor necorporale precum și măsuri
privire la intangibile”) speciale în cadrul imobilizărilor necorporale a
căror valoare este greu de identificat.

Această secțiune a fost ștearsă


în întregime și a fost înlocuită De asemenea, trebuie să se asigure că
cu noi îndrumări profiturile asociate transferului și utilizării
imobilizărilor necorporale sunt alocate
corespunzător, în conformitate cu procesul de
creare a valorii adăugate prezente și viitoare.

Capitolul VII („Considerente


speciale cu privire la
tranzacțiile intra-grup”)
Noile prevederi includ îndrumări cu privire la
serviciile intragrup cu valoare adăugată
redusă precum și o abordare simplificată a
Această secțiune a fost ștearsă
acestora.
în întregime și a fost înlocuită
cu noi îndrumări

Acțiunea 13 „Documentația de prețuri de transfer și raportarea


Country-by-Country”
Documentația de prețuri de transfer trebuie
să conțină:
– O documentație care să cuprindă informații
Capitolul V („Documentare”)
cu privire la grupul de companii
multinaționale („Master file”);
Această secțiune a fost ștearsă
– O documentație locală care să cuprindă
în întregime și a fost înlocuită
informații cu privire la tranzacțiile intra-grup
cu noi îndrumări
ale contribuabililor („Local file”);

– O documentație care să cuprindă informații


cu privire la modul în care sunt alocate
veniturile și taxele precum și raportarea
anumitor indicatori financiari („Country-
byCountry Report”).

Modificări majore apar și în capitolele II („Metode de prețuri de transfer”), IV („Abordări


Administrative în vederea evitării și rezolvării disputelor în materie de prețuri de transfer”) –
îndrumări revizuite cu privire la zonele de siguranță, VIII („Aranjamente privind contribuțiile la
cost”), IX („Aspecte privind restructurările de afaceri din perspectiva prețurilor de transfer”).

O parte din sesiunile de lucru ale BEPS nu au fost finalizate și prin urmare nu au fost integrate
în cadrul versiunii actualizate a Ghidului OCDE. Acestea se referă la îndrumări cu privire la
imobilizările necorporale greu de evaluat și atribuirea profiturilor către sediile permanente.

4. Preţuri în avans (APAs – Advance Pricing Agreements)


Avantajul -» permit companiilor locale să intre în APA în cazul în care există o nevoie de a
depăşi problemele complexe de stabilire a preţurilor de transfer cu părţile afiliate de peste hotare

Două metode pentru Prețuri în avans:

1) PA Bilaterale
- 2 tari/autoritati fiscale sunt implicate bazanduse pe o harta a tratatului
- multilaterale - in teorie e posibil ca o extensie a acordului bilaterale

În practica foarte greu de reușit.

2) PA Unilaterale
- Sunt acela care sunt acceptate de catre autoritățile fiscale fără a face referință la altă
autoritate fiscală

Important:

- Trebuie să existe legislație națională pentru a porni procedura


- O țară fără o legislație poate să facă parte dintr-un acord de P în Avans ca rezultat al
acordului celeilalte țări și existența unui acord fiscal între cele două țări cu Procedura de
acordul mutual ( MAP)
- În România avem 2 APA unilaterale

Ce este un acord de pret in avans?

- Acord scris între o companie plătitoare de impozit și autoritatea fiscală locală


- O înțelegere cu autoritatea fiscală de peste hotare și compania parteneră din străinătate

Specificaţii OECD - Prețuri de transfer


Conţinutul specificaţiilor OECD:

a. Principiul lungimii de braț ( Cap I)


b. Metode de prețuri de transfer ( Preț necontrolabil comparat, prețul de revânzare, cost plus,
împărțirea profitului ( Cap II)
c. Analiza comparabilă ( Cap III)
d. Practici administrative pentru a evita și rezolva dispute ( Cap IV)
e. Documentata ( Cap V)
f. Proprietate intagibilă ( Cap VI)
g. Servicii intra-grup ( Cap VII)
h. Aranjamente la contribuția costuluu ( VIII)

Costul necontrolabil comparat


 Cea mai obiectivă metodă
 Prețul - stabilit într-o tranzacție similară a unei entități diferite

Tipuri:

a) CNC intre 2 entitati neconectate


b) CNC pe care acea firma l-ar cere daca ar lucra cu o firma neconectata

O tranzacție necontrolabilă poate fi comparată cu una controlabilă dacă:

 Nu există diferențe între tranzacțiile comparate sau între companiile care intră în tranzacția
care ar putea afecta prețul cerut pe piața liberă
 Unde sunt diferențe, pot fi făcute ajustări rezonabile pentru a le elimina efectul
 Un producător vinde calorifere unor distribuitori din țări diferite care mai apoi vând
publicului
 În țara X clima este neobișnuit de caldă tot anul și atunci distribuitorul trebuie să implice
costuri mari de marketing pentru a vinde produse
 În țara Y clima este rece, caloriferele sunt vândute imediat ce vin pe stoc -» nu e nevoie de
costuri de marketing

Implicaţii:

 Primul distribuitor are marja mult mai mică decât al doilea


 Țara X: ditribuitorul ar putea negocia un preț mult mai mic cu producătorul, datorită
costurilor de marketing
 Impactul lungimii de braț -» diferențele din piață pot afecta prețul plătit pentru acelaşi
produs - în acelaşi timp și în aceiaşi cantitate

Prețul de revânzare
 Specific pentru operaţii de marketing sau distribuţie, operaţii de producție
 Implică o firmă care aplică principiul lungimii braţului
 Foloseşte marja de preţ din tranzacţiile companiei cu terţi sau din tranzacţii dintre părți
neconectate
 Prețul de transfer este construit

Exemplu:

În cazul unui produs care vine în România de la o entitate afiliată, preţul de transfer ar fi
construit în felul următor:

Preț de vânzare în România Cunoscut


Preț de transport X
Publicitate X
Alte costuri X
Marja de revânzare X
Prețul lungimii de braț X
Metoda cost plus:

- Se foloseşte de către producători pe baza de contact


- Cum? Preia costurile directe sau indirecte care apar, și se adaugă o marjă de profit

Marja profitului net pe tranzacţie

- Folosit în SUA când alte metode sunt dificil de utilizat


- Cum? Se dezvoltă marja netă de profit care revine din tranzacțiile cu entități afiliate, și se
compară cu marja care ar reieși dintr-o tranzacţie cu o entitate terță sau din tranzacţia a doi
terți

Servicii intra grup


Multe servicii intra grup pot fi subiectul unor prețuri de transfer - marketing, resurse
umane, IT, financiar, HR

Cum se analizează aceste servicii:

1. Au fost efectuate serviciile?


2. O întreprindere independentă ar fi plătit aceste servicii?
3. O întreprindere independentă ar fi avut nevoie de ele în grup?

Dacă toate răspunsurile sunt da - serviciul a fost livrat -» aceste servicii ar trebui facturate la
prețul lungimii de braț.

Legislaţie in Romania
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificarile și
completările ulterioare
 H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluției fiscale individuale
anticipate și a acordului de preț în avans
 Ordinul ANAF nr. 222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer
Dosarul Prețurilor de Transfer
 Codul de Procedura Fiscală - Dosarul Prețurilor de Transfer
 Codul de Conduită - Documentația de Transfer a UE
- Dosarul principal ( Master File) - sinteza tranzacțiilor intra-grup și politica
prețurilor de transfer
- Dosarul de țară ( Country file) - documentația locală specifică
 Descrierea detaliata a actvității și strategiei de afaceri, schimbări în strategia companiei
comparativ cu anii anteriori
 Descrierea și explicarea tranzacțiilor specifice controlate
 Analiza comparativă:
- Caracteristicile proprietății și serviciilor
- Analiza funcțonală
- Termeni contractuali
- Circumstanțe economice și strategiile de afaceri specifice
 Explicarea metodei(lor) alese pentru stabilirea prețurilor de transfer
 Informații relevante privind prețurile interne și/sau externe comparabile
 Descrierea modului de aplicare a politicilor privind prețurile de transfer în cadrul grupului
Factori care influenţează prețul
Caracteristicile subiectului tranzacței, în special, în cazul:

 Bunurilor tangibile—specificațiile fizice ale bunurilor, drepturi potențiale ale terților,


calitate, disponibilitatea bunurilor, servicii conexe tranzacției și volumul bunurilor
tranzacționate;
 Bunurilor intangibile - durata și protecția bunurilor intangibile, precum și beneficiile
asteptate din utilizarea acestora;
 Serviciilor - tipul, scopul și calitatea acestor servicii.

Strategia de afaceri implementata, incluzand:

 Practicarea de prețuri promoționale pentru intrarea pe piață;


 Descreșterea temporară a profiturilor pentru a obține o stabilitate viitoare a profiturilor
obținute;
 Descrierea costurilor ridicate înregistrate pentru pastrarea poziției pe piață și privind
intrarea pe noi piețe.

Piața unde aceste tranzacții sunt încheiate, în special:

 Mărimea și locația pieței;


 Relația dintre cerere și ofertă pentru anumite bunuri și servicii, puterea consumatorului și
intensitatea competiției;
 Natura și extinderea regulamentelor legislative asupra pieței și riscul legat de administrarea
activității pe piață;
 Producția și costul transportului.

Alți termeni ai tranzacției:

 Modalitatea de plată și scadența;


 Perioada în care tranzacția este efectuată;
 Detalii privind execuția tranzacției.
Analiza Prețurilor de transfer

Pasul 1: Analiza funcţională

Pasul 2: Selectarea metodei PT

Pasul 3: Analiza Economică:

- Selectarea entităților comparabile


- Selectarea Indicatorului Nivelului de Profit
- Analiza comparabilă

Pasul 1 - Analiza funcţionala

 Analiza funcţională - rolul fiecărui partener în tranzacţie


 Analiza funcţională = se bazează pe indentificarea
- Funcţiilor realizate de partener în tranzacţie
- Activelor ( tangibile/intangibile) utilizare pentru a realiza funcţiile
- Riscurilor afacerii rezultate din funcţiile specifice

C&D Proiectare -» Aprovizionarea cu materii prime -» Producţie -» Distribuţie

Funcţii auxiliare: marketing, IT, HR, investiţi, logistică etc.

Profilul functional al activitatii desfasurate de catre entități


 Analiza funcţională are scopul de a specifica profilul funcțional pentru fiecare entitate din
tranzacţie
 Profilul funcțional determină alegerea celei mai indicate metode de justificare a prețurilor
 Profilul funcțional indică rolul pe care fiecare entitate îl îndeplinește într-o anumită
tranzacţie
 Companiile pot avea diferite profile funcţionale chiar în relaţiile avute cu acceași parte
afiliată, depinzând de tipul tranzacţiilor încheiate între cele două entități
Tipuri de activități și profilul funcțional
 Tipuri de activități care pot genera diferite caracterisitici funcționale:
- Producţie
- Distribuție
- Servicii, inclusiv tranzacții financiare și tranzacții ce privesc intangibilele;
- Cercetare-dezvoltare ( R&D)

5. Reguli de capitalizare redusă


 Finanțare prin datorii sau capital - Arbitraj fiscal
 Implică nivelul de relaţii între compania care acordă împrumutul și cea care primeşte
 Principiul lungimii de braț este necesar: nivelul datoriei și rata profit trebuie comparat cu
cele primite de o companie terță
 În mod normal -» dobanda de la un terț este dedusă fiscal
 Excesul de credit de la o companie -» poate fi văzut ca și capital
 Legislația locală ar putea impune impozit cu oprire la sursă pe dobânzi excesiv de mari -»
ar putea fi tratate ca dividende.

Profilul functional al producătorilor


 Scopul funcțiilor efectuate și al riscurilor asumate:
1. Producător cu drepturi depline
2. Producător contactat
3. Producător "toll"
 Producători contractați și producători în regim de "toll" ce suportă riscuri limitate privind
afacerea
 Producători ce efectuează funcții complexe ( producători cu drepturi depline) ce suportă
riscuri substanțiale privind afacerea
Producători contactati
 Efectuează activități de producție în numele clientului
 Pot efectua procese de producție cu materii prime furnizate de către client ( producător
"toll")
 Pot efectua activități utlizând propriiile cunoștințe tehnologice sau cunoștințe furnizate de
către client
 Nu posedă alte intangibile cu valore ( e.g. mărci de piață)
 Clienţii lor sunt responsabili cu colectarea comenzilor privind bunurile - acesta suportă
riscul de piață
 Producătorul contractat suportă numai riscul aferent producției bunurilor
 Riscuri limitate ale afacerii înseamna că ei așteaptă o remunerație ce acoperă costurile
înregistrate, și li se asigură un profit constant, dar nu mare ( metoda cost plus)

Producători cu drepturi depline


 Efectuează activități de producţie și suportă riscurile de piață în totalitate
 Clienţi lor decid să încheie o tranzacție în funcție de cererea curentă de pe piață
 De obicei înregistreaza costuri legate de vânzarea produselor pe piață ( e.g., costuri de
marketing)
 Pentru că își asumă totalitatea riscurilor aferente afacerii așteaptă rezultate mari pe termen
mediu și lung, comparativ cu producătorii contractați

Rezultatele financiare ale unui producător in funcţie de nrofilul functional


A - producător în regim “toll”

B - producător contractat

C - producător cu drepturi depline

D - producător cu drepturi depline implicat și în activități de distribuţie

Profilul functional al distribuitorilor


Scopul funcţiilor efectuate și al riscurilor asumate:

1. Antreprenor
2. Distribuitor cu drepturi depline
3. Distribuitor limitat
4. Comisionar

Comisionarul
 Cea mai simplă formă de a efectua o activitate comercială;
 Funcțiile efectuate acoperă doar găsirea de clienți pentru bunurile oferite de către alte
entități;
 Aspectele esențiale sunt reprezentate de cunoașterea pieței locale și de relația cu clienții;
 Nu deține titlul de proprietate asupra bunurilor;
 Comisionarul suportă un foarte mic risc de piață;
 Poate efectua câteva funcții adiționale privind procesul de distribuție, e.g.: facturarea
clienților în numele furnizorului, livrarea de bunuri dintr-un depozit local către clienți, etc.
 Poate fi implicat în vânzarea de servicii;
 Pentru că efectuează funcții limitate, remunerația este stabilită la nivel fix, dar scăzut;
 Două modalități de calcul a remunerațiilor comisionarilor:
 Comision
 Metoda Cost plus.
Distribuitor limitat
 Activitatea este limitată la a cumpăra anumite cantități de bunuri ( rezultate a cererii de pe
piață) și vânzarea lor imediată către clienți externi;
 Nu este legat de comenzi pe termen lung;
 În opoziție cu comisionarul, deține titlul de proprietate asupra bunurilor achiziționate ;
 Suportă un risc de piață limitat;
 Este angajat în activități de marketing și de publicitate;
 Nu deține intagible de marketing valoroase;
 Este remunerat în așa fel încat i se asigură un rezultat fix pentru activitatea prestată -marja
brută ( metoda prețului de revânzare).

Distribuitor cu drepturi depline


 Este responsabil pentru servicii de distribuţie complexe, de obicei pentru o anumită piață
de desfacere;
 Introduce pe piață bunuri cumpărate de la furnizori și deține titlul de proprietate a acestora;
 Efectuează activități suport, activității de distribuție ( e.g. marketing, publicitate);
 Acționează în nume propriu și își asumă riscul aferent acestor acfivități suport, astfel încat
poate fi posibil să nu obțină rezultatele așteptate din activitățile de marketing și publicitate;
 Suportă în totalitate riscul de piață;
 De obicei lucrează cu producători contractați;
 Remuneraţia primită este o derivată a:
- prețurilor pe care clienţii independenți le plătesc pentru bunurile distribuite
- costurilor înregistrate cu funcțiile de distribuție;
- prețurilor de achiziție practicate către furnizori ( cost plus).
 Din cauza riscului de piață mare, poate temporar să obțină un profit mai mic decât cel
prognozat sau chiar să înregistreze pierdere;
 Pe termen lung așteaptă profituri operaționale mari;
 Dacă utilizează mărci, ce nu sunt proprietatea lor, plătesc redevențe către proprietarii
acestora;
Antreprenor
 Este responsabil pentru distribuția pe diferite piețe de desfacere;
 Pentru motive logistice, nu introduc bunurile pe piețele locale și operează prin intermediul
distribuitorilor limitați;
 Centralizează funcțiile de suport al distribuției de bunuri în grup ( e.g. negociază contracte
cu furnizorii și cu clienții);
 Are în proprietate intangibile de valoare ( în special intangible ce privesc activitatea de
marketing);
 Suportă întreg riscul de piață;
 Remunerația primită este o derivată a:
- Prețurilor pe care clienți independenți le plătesc distribuitorilor locali;
- Marja garantată distribuitorilor locali ( metoda prețului de revânzare);
- Costurile efectuării funcțiilor de antreprenor central;
- Prețurile de achiziție practicate de către furnizori ( metoda cost plus).

Rezultatele financiare ale distribuitorilor în funcţie de profilul lor funcțional

A - comisionar

B — distribuitor limitat

C - distribuitor cu drepturi depline

D - antreprenor
Centre de servicii
 Sunt entități separate ce prestează activități suport pentru alte companii din cadrul grupului,
în domenii precum:
- Marketing și publicitate;
- IT;
- Achiziţie de materii prime și/sau coordonarea proceselor logistice;
- Managementul personalului;
- Facturare client și recuperare creanțe;
 Sunt remunerate în baza unei metode cost plus o marjă;
 Costurile sunt alocate corespunzător pe fiecare entitate beneficiară.
 Sunt responsabile pentru dezvoltarea de noi tehnologii de producţie sau de noi produse;
 În cazul în care nu sunt proprietarii invențiilor, sunt remunerați de către beneficiarii
potențiali ai produselor actvităților;
 Remunerația lor este calculată precum cost plus o marjă;
 Pot efectua actvități în cont propriu și risc propriu, în acest fel, devenind proprietarii
produselor inventate.

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea unui APA


 Structura organizatorică a grupului și descrierea generală a activității grupului
 Descrierea implementării și aplicării metodologiei prețurilor de transfer ( dacă este cazul)
și prezentarea generală a tranzacțiilor între persoane afiliate
 Analiza funcțiilor, a riscurilor și activelor din cadrul grupului
 Prezentarea detaliată a tranzacțiilor care vor fi acoperite de APA și a părților implicate în
tranzacții
 Analiza comparativă
 Prezentarea informațiilor cu privire la tranzacții comparabile exerne sau interne
 Prezumțiile critice care pot afecta prețul de transfer al tranzacției
 Autoritățile din alte state cărora li s-a solicitat să participe la emiterea acordului
 Descriere a metodologiei propuse de prețuri de transfer
 Perioda care va fi acoperită prin acord
 Descrierea altor condiții relevante pentru contribuabil
 Declarație pe proprie răspundere privind corectitudinea informațiilor și că nu există nici o
procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru tranzacția ce este subiect APA

Reguli de capitalizare redusă în România


Se aplică pentru împrumuturi între companii ( care nu sunt banci)

Reguli:

- Moneda de împrumut - limitări la dobândă


- Pentru împrumut în lei -» deductibilitatea dobânzii este limitată la dobânda de referință a
BNR ( 2% 9 ianuarie 2018)
- Limitarea dobânzii este aplicabilă împrumuturilor indiferent de maturitatea lor

 Reguli de capitalizare redusă


- Deductibilitatea dobânzilor a împrumuturilor > 1 an
- Dacă raportul dintre datorii și capital este mai mare ca 3 sau capitalul este negativ
-» cheltuielile cu dobânda nu sunt deductibile în acel an dar for fi în anii viitori
- Dacă condiţiile de mai sus sunt respectate, atunci cheltuielile sunt deductibile total.
Bibliografie:

Site-uri:

http://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_deloitte-21905720-inca-mutare-decisiva-zona-preturilor-
transfer-modificari-ghidul-ocde-utilizat-fiscul-romanesc-cadrul-controalelor-fiscale.htm

https://codfiscal.net/45247/preturi-de-transfer-ghidul-oecd-actualizat-2017

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-
guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1

https://www.transferpricing.ro/vreau-dosarul-preturilor-de-transfer/ce-este-dosarul-preturilor-de-
transfer