Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARE

PENTRU ATESTAREA COMPETENTELOR


PROFESIONALE
TEMA : REZULTATUL EXERCITIULUI
CUPRINS
Argument;
Structura cheltuielilor si veniturilor;
Capitolul 1 :

Determinarea rezultatului exercitiului ;

Capitolul 2 :

Documente de reflectare a rezultatului ;

Capitolul 3 :

Contabilitatea rezultatului exercitiului si a

rezultatul reportat :
Capitolul 4 :

Structura contului de PROFIT si pierdere in

normalizarea contabila internationala ;


STUDIU DE CAZ ;

CONCLUZII ;
BIBLIOGRAFIE ;
ANEXE.

Structura cheltuielilor si veniturilor


Structura cheltuielilor
A) Cheltuieli din exploatare:
- Cheltuielile privind marfurile
- Cheltuieli cu materii prime
- Cheltuieli cu energia si apa, etc.
B) Cheltuieli financiare:
- Cheltuieli privind dobnzile
- Cheltuieli din diferente de curs valutar
- Cheltuieli privind sconturile acordate (scont = reducere,
discount)
C) Cheltuieli extraordinare
- Cheltuieli privind calamitatile
Structura veniturilor
A) Venituri din exploatare
- Venituri din vnzarea marfurilor
- Venituri din despagubiri (asigurari, etc)
- Venituri din donatii
B) Venituri financiare
- Venituri din dobnzi
- Venituri din diferente de curs valutar
- Venituri priving sconturile obtinute
C) Venituri extraordinare
- Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare

CAPITOLUL 1
DETERMINAREA REZULTATULUI EXRCITIULUI
In general, rezultatul contabil inainte de impozitare se
determina ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea
bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din
vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa si
cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.
Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli prevazute
expres prin lege a fi scazute din cheltuielile totale pentru a se
afla cheltuielile deductibile ce se iau in calcul la determinarea
profitului fiscal impozabil.

CAPITOLUL 2
DOCUMENTE DE REFLECTARE A REZULTATULUI
Documentul de reflectare a rezultatului activitatii desfasurate
este Contul de profit si pierdere sau Contul de rezultate.
Contul de profit si pierdere se constituie ntr-un formular distinct al
documenetelor de sinteza "Bilantul contabil" .El evidentiaza si explica
ntr-o forma analitica rezultatele activtatii ntreprinderii prin prisma
raportului de echilibru dintre cheltuieli si venituri.

CAPITOLUL 3

CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCITIULUI SI A


REZULTATULUI REPORTAT
Pentru

evidentierea

contabilitate

elementelor

referitoare la rezultatul reportat si rezultatul exercitiului sunt


utilizate conturile existente n Planul general de conturi la grupa
10 "Capital si rezerve" si grupa 12 "Rezultatul exercitiului".Din
grupa 10 este utilizat contul 117 "Rezultatul reportat".

CAPITOLUL 4
STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE IN
NORMALIZAREA CONTABILA INTERNATIONALA
Organismul international de normalizare contabila (IASC) ,
considera contul de rezultate ca un component al ansamblului de
situatii financiare destinate procesului de informare financiara.
In "Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare"
denumit uzual Cadru conceptual, IASC a definit elementele care
masoara performanta intreprinderii:
- veniturile;
- cheltuielile