Sunteți pe pagina 1din 13

Prezentarea generala a firmei SC Agroalim Distribution SRL

S.C. Agroalim Distribution S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1991 fiind înmatriculată în Registrul
Comerţului sub nr. J40-2308-1999, cod unic de înregistrare R11532771, având drept persoană de contact
pe Dan Burian, Director General. Firma nu a suferit modificări decât majorarea capitalului social în
2009 cand a fost preluata de Smithfield Foods
Firma îşi are sediul social în Calea Vitan Calea Vitan nr 242 ,Corp C17,Lot 3,sector 3 Bucuresti iar
punctul de lucru se află în Bd. Metalurgiei, nr 300 bis sau Buftea Jud Ilfov.
Pentru contact, firma pune la dispoziţie adresa de e-mail: office@agroalim.ro, web site-ul:
www.agroalim.ro, precum şi numărul de telefon: +40021/200.63.00 şi de fax: +40-021/200.63.01
În 2010, firma S.C. Agroalim Distribution S.R.L. are 439 angajaţi.
În 2008, cifra de afaceri a fost de ,231.338.015 RON

Activitatea zilnica desfasurata in cadrul intreprinderii SC


Agroalim Distribuiton SRL

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


9ºº-10ºº Cunoaşterea firmei Bratu Ionut
10ºº-11ºº Cunoaşterea personalului Bratu Ionut
din următoarele
departamente : vânzări,
marketing, contabilitate,
distributie,facturare si
urmarire plati.
11ºº-15ºº Am început lucrul in Elena Micu / Am facut
departamentul de facturare Bratu Ionut cunostinta cu
si urmarire plati. Am asistat colegii mei de
la activităţile care se petrec la
in departamentul de departamentul
facturare si urmarire plati de facturare si
după cum urmează: am observat
- receptia marfurilor cum isi
31.05.2010 - Intocmirea zilnica a desfasoara
(prima zi de facturilor fiscale pentru acestia
pratica) serviciile de activitatile in
- Verificarea periodica a fiecare zi.
facturilor fiscale de la
furnizori
-ntocmirea si actualizarea
permanenta a situatiei
privind distributia
- Urmarirea zilnica a
incasarii facturilor, atat a
celor achitate cash, cat si a
celor achitate prin banca
- arhivarea corecta si la
timp a tuturor documentelor
operate;
- genereaza in sistem
carnetele de documente;
- anuleaza fizic si in sistem
toate documentele gresite;
- urmareste operarea
corecta si la timp a
documentelor completate
de mana (avize, facturi,
note de transfer,
protocoale);
- coordoneaza solutionarea
comenzilor speciale
(fabrici, Real) si a tuturor
urgentelor si situatiilor
neprevazute ivite;
- urmareste documentele ce
privesc miscarile de marfa
dintre gestiuni (ex: Buftea –
sediu);
- intocmeste la sfarsitul
fiecarei zile un raport
referitor la documentele
anulate (numar, data
document, motiv anulare) si
referitor la carnetele de
documente generate (tip
document, serie, interval de
numere) pe care le preda
Departamentului Financiar
– Contabil;
- intocmeste zilnic un raport
cu privire la marfurile
nedescarcate din gestiune,
pe care il preda Serviciului
Preturi, Receptie, Stoc
Control;
- intocmeste saptamanal un
raport referitor la facturile
cu probleme (pierdute, fara
semnatura si stampila de
receptie) pe care il preda
Dispecerilor si
Departamentului Financiar
– Contabil;
- aduce la indeplinire orice
alte dispozitii ale sefilor
ierarhici.
- începerea primelor noţiuni
ale programului de
facturare cu care lucrează
firma
- Atributii in sistemul
MENTOR :
- genereaza in sistem
carnetele de documente ;
- anuleaza in sistem toate
documentele gresite ;
- sterge documentele gresite
operate in sistem ;
- poate configura in sistem
liste preferentiale si salva
liste noi;
- poate modifica documente
operate in sistem (facturi,
avize, note de transfer)

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


9ºº-11ºº Aprofundarea cunoştinţelor in Cristina Mi s-a
domeniul facturarii prin Manea/ explicat cum
intermediul programului Bratu Ionut se introduc
Mentor după cum urmează: datele despre
- structura programului o firma
-anulare facturi in cazul in care ,despre
s-au efectuat erori produsele noi
- verifiicare facturi intrari introduse,
,facturi iesiri,NIR uri. despre cum se
anuleaza o
factura daca
aceasta a fost
transmisa
beneficiarului
si ca aceasta
actiune se
numeste
stornare
11ºº-12ºº Invatarea sistemului de plata Cristina Nelucrand
01.06.2010 prin intermediul cash si al Manea/ niciodata in
(a doua zi ordinelor de plata Bratu Ionut domeniul
de practica) contabil nu
stiam la ce se
refera aceste
ordine de
plata.
12ºº-15ºº Am asistat la calcularea Cristina aici trebuia sa
comisioanelor aferente in cazul Manea/ introduc
agentilor de vanzari cărora li se Bratu Ionut comenzile de
cedează comision la agenti,iar
-întocmirea de rapoarte zilnice dupa ce erau
privind încasările filialei din validate de
ziua respectiva ( cash sau ordin catre
de plata) gestionari le
- invatarea atribuţiilor zilnica scoteam din
ale operatorului facturare cum sistem,dupa
ar fi : care le
-Verifica facturile de marfa intocmeam o
- Asigura permanent declaratie de
disponibilitatile necesare si conformitate
mentinerea capacitatii de plata si de aici erau
(cash flow) luate de soferi
- Inregistreaza facturile in pentru a
sistemul de gestiune a incarca marfa.
stocurilor Dimineata
-Emite facturi de iesire a aveau
produselor insotite de avize ale prioritate
marfurilor produsele
-Asigura relatia cu furnizorii care trebuiau
-Verifica jurnalele de livrate catre
cumparare si vanzare magazine.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndru Observaţii


mător
M-am implicat efectiv timp de Cristina Am efectuat
6 ore in activitatea de invatare Manea facturari,NIR-uri
a produselor firmei si apoi ,verificarea stocului
facturare începând cu existent,corelarea
-emiterea de facturi informatiilor
-cu realizarea NIR-urilor din existente in
ziua respectiva pentru programul Mentor
produsele primite, cu informatiile
-corelarea facturilor cu stocul existente la
fizic gestionar.
-preluarea si verificarea In cursul zilei de
permanenta a avizelor de astazi a intervenit o
insotire a marfii cat si a problema,
observaţiilor facute de agentii furnizorul de
de vanzari in legatura cu produse de pizzerie
02.06.2010 9ºº-15ºº traseele produselor respective a a dus pe langa
( a treia zi de -primirea furnizorilor si produse de calitate
practica) verificarea platilor catre acestia superioara si
produse a caror
calitate era afectata
(cutiile de carton
erau deteriorate ,in
special din cauza
transportului
incorect al
acestora.Aceste
neconcordante au
fost transmise
managerului
relatiilor cu
furnizorii care a
rezolvat aceasta
problema.
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrum Observaţii


ător
In acest timp am realizat Bratu Am observat cum
vizitarea depozitului Ionut fiecare tip de
-prezentarea structurii produse este
9ºº-11ºº depozitului depozitat in
-prezentarea conditiilor de camere frigorifice
depozitare a produselor cu tempereaturi
congelate si refrigerate specifice acelor
produse
Am luat parte la activităţile Razvan mi-au fost
care se desfasoara in Cretu explicate
departamentul vânzări după metodele de
cum urmează : vanzare ale
departamentul vânzări are agentilor de
datoria de a promova firma vanzari ale acestei
si de a realiza vânzări firme si cum
03.06.2010 optime in cele mai bune fiecare agent de
(a patra zi de condiţii pentru companie. vanzari are
practica) Responsabilitati in cadrul propriul
11ºº-15ºº departamentului vânzări : portofoliu.Mi s-a
-identificarea mai explicat si
oportunităţilor de vânzare cum operatorii de
-solutionarea plângerilor vanzari trebuie s
-cunoasterea utilizării astie sa-i ofere
tarifelor sau promotiilor clientului
speciale ca elemente produsele care i
ajutatoare pentru vânzare se potrivesc
-stapanirea tehnicilor acestuia cel mai
personale de vânzare bine( ex:
-intocmirea saptamanala a produsele
unui raport cu activităţile de congelate de peste
vânzare cu un pret mai
-cunoasterea mediului mic sau decat
competitiv al firmei produse congelate
romanesti sau
doar produse de
pizzerie)

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumăt Observaţii


or
Implicarea activa timp de 6 ore Razvan A trebuit sa ofer
in activitatea departamentului Cretu /Bratu informatii
vânzări : Ionut detaliate despre
- preluarea apelurile telefonice calitatea ,pretul
care vin din partea clientilor produselor
care doresc noutati despre aflate la
activitatea firmei sau despre promotie pentru
04.06.2010 9ºº-15ºº promotiile acesteia acei clienti care
(a cincea zi - operarea comenzilor curente ne-au sunat
de practica) sau viitoare in programul pentru
Mentor efectuarea unor
- oferirea de informaţii utile cu comenzi.
privire la valabilitatea Convingerea
promotiilor oferite clientului la clientilor de a
momentul solicitat de către efectua comenzi
acesta .
- întocmirea de liste cu cererile
speciale ale clienţilor.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


Am asistat la activităţile ce se Corina Mitea Mi-au fost
desfasoara in cadrul explicate
departamentului de marketing, practicile mixului
după cum urmează : de marketing
- planificarea, conducerea si referitor la
dezvoltarea programului de preturi,produse,im
marketing si vânzări pentru agine, cum se
07.06.2010 9ºº-15ºº atingerea unui nivel optim de realizeaza
(a sasea zi profit al firmei reclamele firmei
de practica) - implicarea in activităţile de si publicitatea
secretariat. gratuita realizata
In acest departament se in general de
desfasoara următoarele clientii firmei.
activitatea : preluarea apelurilor In schimb la
telefonice, secretariat mi s-au
efectuarea de rapoarte zilnice explicat
destinate conducerii pentru activitatile pe care
analiza , întocmirea agendei le efectueaza
zilnice ale directorului general. zilnic o secretara
si cum se
realizeaza
acestea( primire/tr
imitere faxuri,acte
urgente .mesajele
primite pentru
directorul
general,mesajele
trimise de acesta
pentru diferite
departamente ).
Mi s-au acordat
sarcini destul de
usoare ,gen
curierat ,am fost
delegat sa
transmit diverse
acte
departamentului
de
vanzari,departame
ntului de resurse
umane
,departamentului
de marketing.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


Am aprofundat activităţile ce David Nane
se desfasoara in cadrul
departamentului marketing
începând cu dezvoltarea de noi
produse proprii,de realizarea
unor promotii avantajoase atat
pentru firma cat si pentru
08.06.2010 9ºº-12ºº client.
(a saptea zi Pregătirea promotiilor ce vor
de practica) fi desfasurate in cadrul extern
in decursul unei perioade de
timp si analiza pietei referitor
la cunostintele acestora despre
obiectivul firmei SC Agroalim
Distribution SRL
In continuare am asistat la David Nane Au fost
activităţile de pregătire a efectuate
imaginii noilor produse . schite ,planuri
Am asistat la preluarea ideilor au fost analizate
de la fiecare angajat al acestui rezultatele unor
proiect si imbinarea lor intr-o sondaje de piata
imagine ce se afla in si planificari
12ºº-15ºº concordanta cu capacitatea ale realizarii
firmei si cu serviciile oferite de unor alte
aceasta . sondaje de
Predarea ideilor directorului piata( referitor
departamentului de marketing la calitatea
si asteptarea aprobarii acestuia. anumitor
produse proprii
de pe piata)
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


Prezentarea departamentului Mihaela Mi s-a explicat
de contabilitate. Cernea ca rolul
Indatoririle din acest documentelor
departament: contabile este
-urmarirea cheltuielilor de inregistrare
privind transportul si cornologica si
aprovizionarea cu produse sitematica a
09.06.2010 9ºº-15ºº - urmareste si tine evidenta operatiunilor
( a opta zi cheltuielilor privind efectuate, mi s-a
de practica) desfacerea mai explicat ca
produselor(transportul, majoritatea
depozitarea, sortarea si documentelelor
intretinerea lor) contabile se
-intocmirea documentelor emit in dublu
contabile sau triplu
-inregistrarea datelor din exemplar pentru
documentele contabile ca un exemplar
primare cu ajutorul ajunge la
conturilor,precum si departamentul
generarea documentelor de contabilitate iar
sinteza,operatii care fac unul ramane la
obiectul contabilitatii furnizor/
financiare Cumparator sau
pentru
incarcarea in
gestiune , iar in
triplu exemplar
se intocmeste de
obicei NIR-ul
atunci cand se
constata
diferente la
receptie.
Cum se
calculeaza
soldul zilei
utilizand
documentele
aflate in
registrul de
casa.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


Implicarea activa in activitatea Daniela Ma ocupam
departamentului contabilitate: Militaru cu
-Operarea documentelor -anularea
contabile documentelor,
-Intocmirea si verificarea -creearea de
balantelor contabile si a articole noi,
situatiilor financiare -verificarea
10.06.2010 9ºº-15ºº semestriale si anuale (bilantul stocurilor,
(a noua zi contabil) -urmarirea
de practica) - Calcularea drepturilor unui articol cu
salariale, întocmirea ştatelor de fisele de
plată şi întocmirea magazie,
documentelor de virament -ingrijirea de
aferente acestora; activitatea
-Întocmirea şi depunerea la zilnica de
termenele legale a declaraţiilor emitere de
privind impozitele şi taxele; facturi si
-Întocmirea şi întregistrarea la avize.
termenele legale a declaraţiilor -Introducerea
privind contribuţiile sociale; de facturi de
-Completarea registrului jurnal marfa si
şi a registrului cartea mare; intocmirea
-Verificarea jurnalului de receptiei
vânzări, a jurnalului de conform notei
cumpărări şi a registrului de intrare
inventar receptie a
-Calcularea şi analiza gestionarului.
principalilor indicatori -Introduceam
economico-financiari în baza facturile de
balanţei de verificare şi a intrare
situaţiilor financiare; marfa,si a
-Informarea periodică asupra avizelor cu
schimbărilor legislaţiei fiscale care marfa se
şi contabile pentru a conduce transporta de
corect evidenţa operativ- la o gestiune
contabilă la sediul firmei şi la alta.
pentru alegerea unei politici
corecte la nivelul decizional al
societăţii;
-Reprezentarea societăţii cu
ocazia verificării evidenţei
contabile de către organele
abilitate prin lege de a efectua
controale financiar-fiscale.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfasurata Îndrumător Observatii


Am asistat la activitatile zilnice ce se Florin Stan Din
desfasoara in departamentul gestiune responsabilitatile
si responsabilitatile unui gestionar: unui gestionar eu
-Asigura gestiunea fizica a stocului nu am fost pusa
demarfa decat sa-l ajut pe
- Opereaza in stoc miscarile de domnul Florin
marfa Stan sa efectueze
11.06.2010 9ºº-15ºº - Pastreaza documentele justificative inventarul lunar al
(a zecea zi de legate de stocuri stocului de marfa
practica) - Efectueaza lunar inventarul si sa introducem
stocului de marfa marfa in stoc pe
- Participa activ la operatiunile de baza
incarcare/descarcare a marfii la/din documentelor de
magazia firmei intrare
- Raporteaza superiorului ierarhic
orice neconcordanta intre stocul fizic
si cel scriptic
- Ofera informatii despre stocuri
departamentelor firmei
- Respecta legislatia de gestiune a
stocurilor
- Introduce marfa in stoc in baza
documentelor de intrare
- Efectueaza operatiuni de intrare in
stoc a marfii
- Efectueaza receptia fizica a marfii
la intrarea in magazia firmei
- Raporteaza superiorului ierarhic
diferentele intre marfa fizica si cea
scriptica aparute la receptia marfii la
magazie
- Verifica documentele vamale la
introducerea NIR-ului si semnaleaza
eventualele neconcordante
- Inregistreaza, prelucreaza si
pastreaza informatiile referitoare la
situatia stocurilor
- Raporteaza lunar rezultatele
activitatii de gestiune a stocului
- Utilizeaza eficient spatiul de
depozitare a marfurilor
-Asigura miscarea stocurilor
- Efectueaza transferurile de marfa
din stocul central in substocuri si
retur
- Pastreaza evidenta documentelor
de transfer emise, cu semnaturile de
predare/primire la zi
- Emite avize de expeditie pentru
marfurile ce parasesc firma, in
conditiile prevazute de lege
- Urmareste ca marfa introdusa in
stocul central sa fie sigilata
- Urmareste completarea de catre
clienti a documentelor fiscale
conform legislatiei
Am fost delegat in departamentul de Mircea Rosu Training bazat pe
desfacere/ambalare: efectuarea
9ºº-11ºº -am participat la un mic training activitatilor din
legat de aranjarea produselor in cadrul
14.06.2010 functie de categorie,temperatura etc departamentului
(a
unsprezecea Am asistat la activităţile ce se Mircea Rosu Am ajutat la
zi de desfasoara in cadrul departamentului aranjarea
practica) de desfacere/ambalare: produselor pe
- Coordonarea activitatii din depozit categorii, in
si a persoanelor din depozit si de la spatiul adecvat si
facturare; la temperatura
- Optimizarea personalului din adecvata
depozit si de la facturare;
11ºº-15ºº - Optimizarea costurilor;
- Organizarea personalului in
vederea aranjarii marfii pe categorii;
- Supravegherea depozitarea marfii
in spatiu adecvat;
- Pregatirea livrarilor - verificarea
respectarii procedurilor de
impachetare si etichetare ale
produselor;
Am asistat la activităţile ce se Mircea Rosu Am ajutat la
desfasoara in cadrul departamentului aranjarea
de desfacere/ambalare: produselor pe
- Coordonarea activitatii din depozit categorii, in
si a persoanelor din depozit si de la spatiul adecvat si
facturare; la temperatura
- Optimizarea personalului din adecvata
depozit si de la facturare;
9ºº-13ºº - Optimizarea costurilor;
15.06.2010 - Organizarea personalului in
(a vederea aranjarii marfii pe categorii;
dousprezecea - Supravegherea depozitarea marfii
zi de in spatiu adecvat;
practica) - Pregatirea livrarilor - verificarea
respectarii procedurilor de
impachetare si etichetare ale
produselor;
Am fost delegata din nou in Daniela
departamentul contabilitate Militaru
13ºº-15ºº

Implicarea activa in activitatea Mi s-a spus ca am


departamentului contabilitate: fost repartizata
-Operarea documentelor din nou la acest
contabile departament
-Intocmirea si verificarea balantelor pentru a vedea
contabile si a situatiilor financiare daca am retinut ce
semestriale si anuale (bilantul mi s-a explicat si
contabil) ce-am efectuat pe
- Calcularea drepturilor salariale, data de
întocmirea ştatelor de plată şi 10.06.2010.
întocmirea documentelor de D-na Daniela mi-
virament aferente acestora; a spus ca e putin
-Întocmirea şi depunerea la mai greu la
termenele legale a declaraţiilor inceput dar ca
9ºº-15ºº privind impozitele şi taxele; trebuie sa tin
16.06.2010 -Întocmirea şi întregistrarea la minte ca oricine
(a termenele legale a declaraţiilor poate sa invete cat
treisprezecea privind contribuţiile sociale; timp are vointa.
zi de -Completarea registrului jurnal şi a
practica) registrului cartea mare;
-Verificarea jurnalului de vânzări, a
jurnalului de cumpărări şi a
registrului inventar
-Calcularea şi analiza principalilor
indicatori economico-financiari în
baza balanţei de verificare şi a
situaţiilor financiare;
-Informarea periodică asupra
schimbărilor legislaţiei fiscale şi
contabile pentru a conduce corect
evidenţa operativ-contabilă la sediul
firmei şi pentru alegerea unei politici
corecte la nivelul decizional al
societăţii;
-Reprezentarea societăţii cu ocazia
verificării evidenţei contabile de
către organele abilitate prin lege de a
efectua controale financiar-fiscale.

Am fost delegata in departamentul Pascu Robert M-am ocupat de


juridic aranjarea in
-aici sunt mai multi reprezentanti ordine
juridici care se ocupa cu rezolvarea cronologica a
17.06.2010 litigiilor si proceselor intentate dosarelor in
(a firmei desfasurare
paisprezecea 9ºº-15ºº -arhivarea documenteor juridice
zi de
practica)

Am fost delegata in departamentului Cristian


management : Neagu
9ºº-15ºº -preluarea si directionarea apelurilor
18.06.2010 telefonice
(a - primirea vizitatorilor si anuntarea
cincisprezece persoanelor de contact din societate
a zi de - asigurarea protocolului in cadrul
practica) intalnirilor, in conformitate cu
cerintele zilnice
- preluarea, inregistrarea,
distribuirea la compartimentele
implicate, indosariere si arhivarea
corespondentei si a mesajelor
primite din partea partenerilor,
clientilor si a celorlalti angajati
- redactarea corespondentei de
afaceri necesara desfasurarii
activitatii zilnice
- asigurarea transmiterii
documentelor prin posta, fax, e-mail
- actualizarea bazei de date
documente
- elaborarea si redactarea
documentelor si situatiilor cerute de
management
- asigurarea suportului administrativ
pentru toate departamentele firmei

Din punctul meu de vedere, activitatea de practică desfăşurată în cadrul SC Agroalim Distribution
SRL Bucureşti mi-a permis familiarizarea cu statutul şi activitatea Firmelor de distributie si
depozitare ,. Activităţile desfăşurate sub îndrumarea instructorului de practică sau a personalului din
direcţiile la care am fost repartizată reprezintă pe de o parte o mai bună cunoaştere a activităţii
zilnice din cadrul unei intreprinderi nationale, iar pe de altă parte experienţă profesională şi
personală. Iminenţa desfăşurării mi-au permis aprofundarea unor cunoştinţe dobândite până în acest
moment.