Sunteți pe pagina 1din 4

PORTOFOLIUL DE PRACTICA

Acest caiet de practica este atasat proiectului de practica care contine, exemplificativ, documente justificative pentru operatiunile contabilizate pe care le-am inregistrat in decursul acestei periodei. In cadrul acestui caiet va fi prezentata activitatea desfasurata pe perioada de practica in cadrul departementului de contabilitate.

Descrierea detaliata a stagiului de practica

Perioada

 

Activitatea desfasurata

 

• Activitatea a inceput la ora 9.

Mi s-au oferit informatii despre societate, despre modul de organizare a

acesteia, mi s-a prezentat colectivul pentru o colaborare mai usoara.

Am fost instruita cu privire la normele de protective a muncii si de

14 -18

aparare impotriva incendiilor.

Februarie

Mi s-a prezentat programul de contabilitate si modul de functionare al

acestui.

Mi s-au oferit informatii despre clientii societatii.

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

21 25 Februarie

Activitatea a inceput la ora 9.

Mi-a fost prezentat modul de organizare si desfasurare al contabilitatii

 

primare. ( documentele financiar-contabile, circuitul acestora, modul de

intocmire, indosarierea).

Mi-a fost prezentat modul de organizare al dosarelor de contabilitate.

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 

Activitatea a inceput la ora 12.

Am asezat documentele justificative in ordine cronologica.

Am verificat concordanta dintre inregistrarile contabile efectuate de

28 Februarie 1 4 Martie

contabil si documentele justifcative.

Am asezat in dosar jurnalele de cumparari, vanzari, registrul de casa,

 

jurnalul de deconturi, jurnalul de banca, declaratiile, si situatiile de

inchidere aferente lunii ianuarie.

Activitatea s-a incheiat la ora 16.

7 11 Martie

Activitatea a inceput la ora 9.

 

Am asezat documentele justificative in ordine cronologica.

Am inregistrat in contabilitate bonurile aferente registrului de casa.

Am verificat concordanta dintre inregistrarile contabile efectuate de

contabil si documentele justifcative.

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 

Activitatea a inceput la ora 9.

Am inregistrat in contabilitate facturile de achizitii si pe baza acestora

am intocmit notele de receptie si constatare de diferente si bonurile de

14

18

 

consum

sau procesele verbale de dare in folosinta, acolo unde a fost

Martie

necesar.

Am inregistrat plata furnizorilor.

Am inregistrat in contabilitate extrasele de cont.

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 

Activitatea a inceput la ora 10.

Am verificat concordanta dintre inregistrarile contabile efectuate de

contabil si documentele justifcative.

Am urmarit inregistrarea in contabilitate a documentelor de evident a

21

25

mijloacelor banesti (Dispozitia de plata incasare catre casierie, bonul de

Martie

vanzare, monetarul, borderoul de achizitie) si documentele privind

decontarile fara numerar (cecul, ordinul de plata, biletul la ordin)

Am urmarit intocmirea declaratiilor fiscale.

Am depus declaratiile la Administratiile Fiscale.

Activitatea s-a incheiat la ora 14.

 

Activitatea a inceput la ora 9.

Am asezat in dosar jurnalele de cumparari, vanzari, registrul de casa,

jurnalul de deconturi, jurnalul de banca, declaratiile, notele explicative si

28 -31 Martie 1 Aprilie

situatiile de inchidere aferente lunii februarie.

Am urmarit inregistrarea, de catre contabil a operatiunilor privind

activele imobilizate, in documentele justificative.

 

Mi-a fost prezentata situatia imobilizarilor corporale, fisa mijloacelor

fixe.

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 

Activitatea a inceput la ora 9.

4

8

Am inregistrat in contabilitate bonurile aferente registrului de casa

Aprilie

Am inregistrat in contabilitate extrasele de cont

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 

• Activitatea a inceput la ora 9.

• Am verificat concordanta dintre inregistrarile contabile efectuate de

11

15

contabil si documentele justifcative.

Aprilie

• Am inregistrat in contabilitate extrasele de cont.

• Am inregistrat in contabiliate facturi, bonuri de casa.

• Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 

Activitatea a inceput la ora 9.

Am participat la intocmirea declaratiilor fiscale.

18

22

Am depus declaratiile la Administratiile Fiscale.

Aprilie

Am participat la intocmirea bilantul aferent primului trimes tru al anului

2011.

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 

Activitatea a inceput la ora 9.

Am inregistrat in contabilitate facturile de achizitii si pe baza acestora

am intocmit notele de receptie si constatare de diferente si bonurile de

2

6

Mai

consum

sau procesele verbale de dare in folosinta, acolo unde a fost

necesar.

Am inregistrat plata furnizorilor.

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 

Activitatea a inceput la ora 9.

• Am inregistrat in contabilitate extrasele de cont.

Am asezat in dosar jurnalele de cumparari, vanzari, registrul de casa,

jurnalul de deconturi, jurnalul de banca, declaratiile, si situatiile de

9 13 Mai

inchidere aferente lunii ianuarie.

Am inregistrat in contabilitate facturile de achizitii si pe baza acestora

am intocmit notele de recept ie si constatare de diferente si bonurile de

consum sau procesele verbale de dare in folosinta, acolo unde a fost

necesar.

 

• Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 
 

Activitatea a inceput la ora 9.

 

Am inregistrat in contabilitate facturile de achizitii si pe baza acestora

am intocmit notele de receptie si constatare de diferente si bonurile de

16 20

consum

sau procesele verbale de dare in folosinta, acolo unde a fost

Mai

necesar.

Am inregistrat in contabilitate bonurile aferente registrului de casa.

Am inregistrat in contabilitate extrasele de cont.

 

Activitatea s-a incheiat la ora 13.

 
 

Activitatea a inceput la ora 9.

 

Am participat la intocmirea declaratiilor fiscal.

 

Am depus declaratiile la Administratiile Fiscale.

Am inregistrat in contabilitate bonurile aferente registrului de casa.

23 27 Mai

Am inregistrat in contabilitate extrasele de cont.

 

Mi-a

fost

eliberata

aprecierea

cu

numarul

de

ore

efectuate,

punctualitatea, disciplina, gradul de insusire a cunostintelor practice s i

calificativul propus.

 

Activitatea s-a incheiat la ora 13.