Sunteți pe pagina 1din 23

Agenda de activitati a studentului Ungureanu Sergiu la intreprinderea UNIVERSCOOP

Data 05.07.2010 Activitatile Schiarea planului concret de aciuni pentru perioada de practic.Am facut cunostinta cu personalul intreprinderii si cu ce activitati ma voi ocupa pe parcursul practicii de initiere. Am facut cunostinta cu organe de conducere. Subdiviziuni care le voi studia pe parcurs. Am verificat care este lista dislocarii unitatilor de comert Si le-am studiat pe fiecare in parte. In urmatoare zi de practica am analiza activitii financiareconomice a ntreprinderii si am vazut care este bilantul contabil pe anul 2009. Am fost la unitatea de comert Bar MILLENIUM s.Selemet si am verificat care sunt vinzarile totale ale acestui bar si totodata am ascultat si opinia unor clienti privitor la deservire. Am asistat la sedinta care a avut loc la intreprindere in frunte cu administratorul Omelianovici Vasile. Dupa care am vazut care este sistemul informaional al ntreprinderii. M-am deplasat la unitatea Alimentara Nr.15 s.Costangalia si am vazut care sunt condiiile de munc. Si cum este motivat personalul care activeaza la acea unitate. Semnatura

06.07.2010

07.07.2010

08.07.2010

09.07.2010

12.07.2010

13.07.2010

14.07.2010

Managerul m-ia prezentat echipa managerial. Tehnici manageriale adoptate la ntreprindere. M-ia fost prezentata organigrama ntreprinderii. Tabele. Diagrame.etc. Impreuna cu contabilul sef am calculate totalurile de vinzari la toate unitatile de comert a intreprinderii. Ziua de lucru a primei zi din saptamina a inceput cu o sedinta la care au fost prezenti toti membrii unitatilor de comert la care am asistat si eu. O alta zi a inceput cu prezentarea clienilor ntreprinderii. Care sunt partenerii de afaceri si cu ce furnizori are incheiate contracte. Am analizat care sunt conditiile de munca si cum este motivat personalul pentru a lucra eficient si la un nivel avansat. Impreuna cu managerul am analizat implimentarea unor tehnologii noi la unile din unitatile de dislocare a intreprinderii. In ultima zi de practica am mai facut o mica generalizare la tot ceea ce am studiat pe parcursul practicii de initiere.Adica dispozoii finale si alte probleme care au tinut de practica mea de initiere.

15.07.2010

16.07.2010

19.07.2010

20.07.2010

21.07.2010

22.07.2010

23.07.2010

Cuprins

INTRODUCERE6

CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE.7 MEMBRII COOPERATORI: DREPTURILE SI OBLIGATIILE...9

CAPITOLUL 2
INSTRUIREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI12 POLITICI DE ORGANIZARE A MUNCII CU CARACTER SOCIAL LA UNIVERSCOOP..12 MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI (ORGANIGRAMA)...............13 PERSONALUL ORGANIZATIEI.13 ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL15 MOTIVAREA PERSONALULUI..17

CAPITOLUL 3
ANALIZA PROBLEMELOR LA INTREPRINDERE..........................................18

INCHEIRE..........................................................................................................24 ANEXE...25

Introducere

n scopul aprofundrii cunotinelor teoretice i obinerea experienei practice, am efectuat practica n cooperativa de consum din Cimislia UNIVERSCOOP.
Aici am luat cunotin cu activitatea de baz a intreprinderii ct i a subdiviziunii nominalizate. Totodat, am selectat si generalizat informaii necesare pentru efectuarea prezentului raport. Pe parcursul celor trei saptamni de practica nu au aparut nici un fel de probleme majore care sa perturbe n vreun fel activitatea firmei. Ba mai mult, cei cu care am lucrat au dat dovada de foarte multa rabdare si ntelegere, ajutndu-ma putin cte putin sa ma deprind cu ce se ocupa aceasta firma si cui se adreseaza. Faptul ca am putut sta lnga anumite persoane cu o experienta profesionala mi-a fost de mare ajutor, impulsionndu-ma sa-mi doresc sa cunosc din ce n ce mai multe lucruri legate de cum este sa conduci o anumita firma, cum anume trebuie sa te comporti cu angajatii tai pentru ai determina sa fie ct mai competenti si sa dea un randament ct mai mare. Pe parcursul acestui an am nvatat foarte multe lucruri noi despre cum anume ti poti ncepe o afacere, cui te adresezi n momentul n care ai scos pe piata un produs, care sunt atributiile tale n calitate de director, pe ce criterii trebuie sa-ti alegi angajatii, cum anume i stimulezi pentru a da rezultate ct mai bune, care sunt rolurile managerilor si ce functie ndeplineste fiecare si multe alte informatii care au fost deprinse din cursuri. Datorita acestui lucru am putut sa vad si sa experimentez o mica parte din ceea ce am nvatat eu n anul I de facultate. Aceasta perioada ma va determina sa merg mai departe n ceea ce priveste studiul acestui obiect pentru a acumula mult mai multe informatii utile pe care sa le aplic n viitorul apropiat, cine stie poate chiar n propia mea firma. Sau daca nu, sa dobandesc suficiente cunostinte pentru a avea sansa sa lucrez ntr-o ntreprindere n care sa ma ocup de o anumita activitate si pe care sa o coordonez dupa cum cred eu ca e mai bine n scopul de avea un profit ct mai mare si de a satisface n totalitate clientii care vor apela la serviciile mele, pentru a reveni. Ceea ce am nvatat la cursuri mi-a fost de mare ajutor n momentul n care am intrat n aceasta societate, si a trebuit sa nteleg ce anume se ntmpla acolo. Sunt ferm convinsa ca pe viitor teoria pe care o voi studia n facultate se va mbina foarte bine cu practica care va trebui sa o fac sau locul de munca pentru care voi opta sa-l aleg. Fiecare din noi si doreste sa ajunga cineva, sa duca o viata mai buna, sa lucreze ntr-un domeniu bine platit si mai presus de orice sa-si ndeplineasca visele. Dorinta de a merge mai departe, de a razbate ntr-un anumit domeniu, sau de a-mi urma pur si simplu visele, mpreuna cu anumite informatii pe care le obtin pe parcursul anilor de facultate, incluznd aici si practica pe care sunt indrumata sa o fac ma vor ajuta sa ajung ceea ce mi-am dorit dintotdeauna.

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE
Cooperativa raionala de consum UNIVERSCOOP din or.Cimislia,abreviat UNIVERSCOOP din Cimislia ,este o asociatie autonoma si independenta de personae fizice,create prin principiul liberului consimtamint,prin cooperarea de parti sociale ale membrilor sai,care desfasoara activitati economice pentru satisfacerea intereselor acestora si necisitatilelor de consum. Cooperativa raionala de consum este o organizatie neguvernamentala, apolitical si necomerciala. UNIVERSCOOP din Cimislia isi are sediul adresa: MD 4125, Republica Moldova raionul Cimislia ,s.Mihailovca,str.Stefan Voda, 174. UNIVERSCOOP din Cimislia se constitue pe baza hotaririi membrilor fondatori potrivit Legii cooperatiei de consum si statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperatiei de consum. UNIVERSCOOP din Cimislia se infiinteaza prin hotarirea adoptata de adunarea de constituire ,la care trebuie sa participe cel putin sapte persoane. Adunarea de constituirea cooperativei rationale de consum procedeaza la urmatoarele: a) intocmeste lista persoanelor care depun parti sociale si se indica numarul partilor sociale subscrise; b) adopta statutul cooperativei rationale de consum; c) alege organelle de conducere si de control ale cooperativei rationale de consum; d) solutioneaza alte probleme vizind constituirea cooperativei rationale de consum si demararea activitatii ei. Hotarirea Adunarii de constituire se consemneaza intr-un process-verbal anume si se semneaza de presedintele si secretarul acesteia. UNIVERSCOOP din Cimislia se considera organizata ,dobindeste personalitatea juridical si isi desfasoara activitatea pe o durata nelimitata de la momentul inregistrarii de stat in ordinea stabilita pe baza actului de constituire si a statutului propriu,elaborate in conformitate cu statutul-cadru,aprobat de Congresul Cooperatie de Consum side Consiliul de Administratie MOLDCOOP, in conformitate cu Legea cooperatiei de consum. UNIVERSCOOP din Cimislia este succesorul drepturilor si obligatiilor ale Cooperativei de consum din s.Valea Perjei si din s.Gura Galbena (CONSUMCOOP Valea Perjei si CONSUMCOOP din s. Gura Galbena). Forma organizatorico-juridica a UNIVERSCOOP din Cimislia este cooperativ de consum. Scopul UNIVERSCOOP din Cimislia este acoperirea intereselor si necesarului de consum al membrilor cooperatori,imbunatatirea starii lor economice si sociale din contul surselor financiare accumulate . Obiectul de activitate al UNIVERASCOOP din cimislia consta, in principal in urmatoarele : a) comert cu amanuntul, cu ridicata si de consignatie; b) alimentatie publica ;

c) achizitionarea produselor agricole, materiilor prime si a produselor de alta natura; d) producer marfurilor de larg consum; e) activitatea de asigurare,activitatea hotiliera,turismul intern si extern,prestare de alte servicii; f) activitatea investitionala; g) infiintarea de institutii medicale, balneo-climaterice si de recuperare a sanatatii pentru membrii cooperatori si pentru alte categorii de consumatori; h) actiuni cultural-educative si sportive,sponsorizarea unor manifestariculturale,stiintifice,tehnice,sportive; i) infiintarea de institutii de invatamint pentru cooperatia de consum,dezvoltarea si intretinerea lor; j) pregatirea de personal pentru cooperarea raionala de consum,perfectionarea lui; k) activitatea economica externa ,promovarea parteneriatului economic cu organizatii cooperatiste din strainatate; l) exportul si importulde marfuri,de produse si servicii,schimbul de marfuri cu organizatii cooperatiste ,cu personae fizice si juridice din strainatate; m) comertul cu amanuntul a metalelor pretioase si bijuteriilor; n) alte activitati neinterzise de legislatia in vigaore a Republicii Moldova . UNIVERSCOOP din Cimislia isi desfasoara activitatea in mod autonom potrivit reglementarilor legale si prezentului statut,avind dreptul sa: a) posede,foloseasca si sa dipuna, in conditiile legii,de bunurile din proprietatea sa pentru scopurile si sarcinile proprii,precum si ale cooperatie de consum; b) desfasoare activitati pentru satisfacerea necesitatilor membrilor cooperatori; c) desfasoare activitatea de intreprinzator pentru realizarea scopurilor si sarcinilor proprii,precum si ale cooperatiei de consum; d) aiba filiale si alte structuri, sa creeze intreprinderi cooperatiste si sa le administreze, in modul prevazut de legislatie; e) participle la fondarea unor subecti ai activeitatii de intreprinzator; f) creeze diferite fonduri, inconditiile Legii cooperatiei de consum, in conformitate cu prevederile statutare si cu legislatia; g) ia imprumuturi si credite de la membrii cooperatori,de la alte organizatii cooperatiste de consum, de la personae fizice sau juridice; h) acorde imprumuturi membrilor cooperatori in mod stabilit de legislatie si de statutul sau; i) desfasoare activitatile economice externe sis a intretina relatii economice cu partenerii straini; j) atace actele autoritatilor publice care ii lezeaza drepturile si interesele; k) se asociaza in uniune si sa se retraga din ea; l) coopereze cu organizatii similare,cu personae fizice si juridice din tara si strainatate, sa participle la capitalul social al unor unitati comerciale. Cooperativa raionala de consum din or.Cimislia asociata in uniune are dreptul: a) beneficieze de asistentza economica,financiara, juridical, tehnica din partea uniunii, de pregatire profesionala a personalului, precum si de avantajele materiale si social-culturale ale activitatii in uniune;

b) participle, prin reprezentanti alesi, la activitatea organelor de conducere si de control ale uniunii; c) adreseze organelor de conducere si de control ale uniunii cereri, sesizari si propuneri referitoare la inbunatatirea activitatii acesteia. UNIVERSCOOP din Cimislia asociata in uniune are urmatoarele obligatii: a) sa depuna in termen taxa de inscriere, partile sociale subscrise si cotizatia de membru annual stabilita; b) sa prezinte uniunii bilantul contabil,datele statistice si alte informatii despre activitatea sa; c) sa participe la finantarea actiunilor commune; d) sa respecte prevederile statutului uniunii; e) sa indeplineasca hotariile organelor de conducere si de control ale uniunii so ale MOLDCOOP. UNIVERSCOOP din Cimislia benificiaza de alte drepturi si obligatiuni prevazute de statutul si hotaririle organelor de conducere a uniunii.

MEMBRII COOPERATORI: DREPTURILE SI OBLIGATIILE


Poate fi membru cooperator al UNIVERSCOOP din Cimislia orice persoana fizica cu capacitatea de exercitiu, fara deosebire de sex si nationalitate , convingeri politice sau religioase, care a implinit virsta de 16 ani, a accceptat actul constitutiv si statutul acesteia, este cetatean al Republicii Moldova, domicilizaza sau lucreaza in raza de activitate a UNIVERSCOOP din Cimislia. Nu poate fi membru cooperator persoana fizica ale carei interese si activitate sunt contrare celor ale cooperativei raionale de consum sau care la face concurenta. Pentru a fi inscris in UNINERSCOOP din Cimislia,persoana solicitanta depune o cerere , in care indica numele si prenumele,domiciliul,locul de munca sau de studii ,numarul de parti sociale pe care le doreste sa le subscrie, precum si suma pe care o depune incontul lor. Biroul Executiv al UNIVERSCOOP din Cimislia la sedinta ulterioara decide asupra cereriii de inscriere a solicitantului, cu aprobarea ulterioara de catre Adunarea Generala a membrilor cooperatori, care nu poate fi respinsa decit daca solicitantul nu indeplineste conditiile prezentului statut. Decizia Biroului Executiv asupra cererii de inscriere in UNIVERSCOOP din Cimislia se comunica oral sau in scris solicitantului in termen de 30 zile de la data inregistrarii acesteia. La inscrierea in cooperative de consum raionala de consum membrul cooperator este dator sa depuna cel putin 50 la suta din valoarea partilor sociale subscrise, restul urmind a fi depus in decurs de sase luni la aprobarea admiterii asociatului de catre Biroul Executiv. Evidenta membrilor cooperatori si a partilor sociale subscrise si varsate de acestea se tine de UNIVERSCOOP din Cimislia intr-un registru special.

Membru asociat al UNIVERSCOOP din Cimislia, care a achitat intreaga parte sociala , are urmatoarele drepturi: sa voteze,sa aleaga si sa fie alesi in organelle de conducere si de control potrivit principiului un asociat un vot; sa participle la activitatea cooperativei raionale de consum; sa propuna masuripentru imbunatatirea activitatii cooperativei rationale de consum si lichidarea neajunsurilor constatate in activitatea acesteia si a persoanelor cu functii de raspindere; sa aiba prioritate la cumpararea marfurilor si deservirea in unitatile de profil ale cooperatiei de consum, desfacerea garantata, in baza de contrac, aproductiei agricole si mestisugaresti proprii prin intermediul organizatiilor de achizitie si comert, altor unitati ale cooperatiei de consum; sa fie angajat in mod prefential in serviciu la unitatile UNIVERSCOOP din Cimislia in corespundere cu calificarea si instruirea profisionala; sa beneficieze de indreptari la institutiile de invatamint cooperatiste; sa lase prin mostenire partile sociale subscrise; sa se retraga din cooperative. Adunarea Generala a Rereprezentatilor membrilor cooperativei poate stabili pentru membrii cooperatori si alte inlesniri si facilitate (in functie de posibilitatile existente). Membrul UNIVERSCOOP din Cimislia are urmatoarele obligatii: sa cunoasca sis a respecte prevederile statutului cooperativei rationale de consum si sa indeplineasca hotaririle organelor selective ale acesteia; sa depuna in termen si modul stability partile sociale subscrise; sa aiba grija de bunurile cooperativei rationale de consum; sa indeplineasca atributiile ce ii revin in activitatea cooperativei; sa fie raspunzator pentru obligatiile cooperativei raionale de consum din care face parte in limita partilor sociale subscrise; sa contribuie la pastrarea patrimoniului cooperatiei de consum. Calitatea de membru cooperator inceteaza prin retragere, excludere, in cazul decesului membrului cooperator sau incetarea activitatii cooperativei rationale de consum. Pentru a se retrage din cooperative de consum membrul cooperator semneaza o cerere, care o adreseaza Biroului Executiv al UNIVERSCOOP din Cimislia . Biroul Executiv al cooperativei raionale de consum examineaza cererea si ai decizia corespunzatoare, care o adduce la cunostinta solicitantului si Adunarii Generale a Reprezentatilor membrilor cooperatori imediat urmatoare. In cazul retragerii, membrului cooperator i se restitue partile sociale , din care se tine parte ace ii revine din paguba suportata de UNIVERSCOOP din Cimislia, potrivit ultimului bilant contabil aprobat de organul supreme de conducere al acesteia. Hotarirea de excludere a membrului cooperator se adopta de Adunarea Generala a Reprezentatilor membrilor cooperatori a UNIVERSCOOP. Membrul cooperator exclus poate contesta hotarirea in instanta de judecata. Hotarirea de excludere, adoptata de organul suprem de conducere,se remite recomandat membrului cooperator exclus, in termen de 30 zile de la data aprobarii.

In cazul excluderii din UNIVERSCOOP din Cimislia, membrul cooperator i se restitue, la cerere, partile sociale, din care se retine partea cei revine din paguba suportata de cooperativa raionala de consum, potrivit ultimului bilant contabil abordat de organul suprem al conducerii acestuia. Calitatea de membru cooperator a persoanei decedate inceteaza la data decesului,iar drepturile sucesorilor ei se stabilesc dupa aprobarea bilantului contabil anual . Hotarirea asupra incetarii calitatii de membru cooperator in caz de deces se adopta de Biroul Executiv si s e adduce la cunostinta Adunarii Generale a Reprezentantilor membrilor cooperatori a UNIVERSCOOP din Cimislia. In caz de deces al membrului cooperator, mostenitorii lui au dreptul la restituirea partilor sociale . Contravaloarea partilor sociale ne-solicitate de fostii asociati sau de mostenitorii acestora ramin in proprietate a UNIVERSCOOP din Cimislia, in conformitate cu legislatia Republicii Moldova in vigoare.

CAPITOLUL 2 Instruirea i dezvoltarea profesional a personalului


Personalul reprezinta o activitate indispensabil ce contribuie la asigurarea unei competitiviti sporite a intreprinderii. Resursele umane reprezint factorul-cheie n asigurarea succesului oricrei ntreprinderi. Valoarea personalului sporete pe msur ce acesta acumuleaz noi cunotine i abiliti ce i permit realizarea eficient a sarcinilor i responsabilitilor de munc. La rndul su, realizarea unor sarcini de munc cu un grad sporit de dificultate i asumarea unor responsabiliti mai mari poate avea loc n urma instruirii profesionale a angajailor. Asigurarea performanei att la nivel individual, ct i organizaional, se poate realiza de salariaii care dein cunotinele i abilitile profesionale cele mai nalte. n comparaie cu investiiile n alte forme ale capitalului, investiiile n capitalul intelectual ofer ntreprinderilor mai multe avantaje socialeconomice. n primul rnd, aceasta se caracterizeaz prin faptul c personalul ntreprinderii, prin nivelul intelectual pe care l-a acumulat, devine mai flexibil, nu opune rezisten la schimbrile care au loc n ntreprindere i poate spori competitivitatea acesteia. n al doilea rnd, investiiile n capitalul uman ofer ntreprinderii o valoare mai mare pe pia. n al treilea rnd, investiiile n capitalul intelectual creeaz mai multe oportuniti angajailor pentru dezvoltare personal.

Politici de organizare a muncii cu carater social la UNIVERSCOOP


Pentru a da cele mai bune rezultate organizarea moderna a muncii trebuie sa tina seama, pe de o parte de rolul economic pe care l are ntreprinderea, iar pe de alta parte de rolul social al acesteia. n acest context larg, politica de organizare a muncii trebuie astfel conceputa nct sa satisfaca cerintele de ordin economic privind realizarea unei competitivitati ct mai nalte dar avnd n vedere existenta unor factori de ordin social care sa satisfaca aspiratiile personalului din ntreprindere. Satisfacerea nevoilor acestora rezolva de fapt problemele privind relatiile umane la nivelul ntreprinderii. Ca orice organism social, si ntreprinderea se confrunta cu doua aspecte si anume: dialogul si conflictul social. Conflictele sociale sunt naturale si necesita aplicarea unor proceduri specifice pentru rezolvarea lor. Realitatea aparitiei lor are n vedere divergentele aparute n legatura cu punctele de vedere, obiectivele sau interesele diferitielor salariati, grupuri, conducerea ntreprinderii.

Managementul organizaiei
Structura organizatoric (organigram) ; Organigrama societii, la acest moment cuprinde, urmtoarele compartimente: Secretariat ; Financiar contabilitate ; Serviciu Juridic Resurse Umane Protectia Muncii ; Marketing .

Personalul organizaiei
UNIVERSCOOP acord o atenie deosebit susinerii i consilierii fiecrui angajat. Succesul intreprinderii depinde numai de succesul profesional personal al personalului. Intreprinderea are personal calificat cu experienta acumulata de-a lungul timpului i o politic managerial ndreptat ctre susinerea intereselor clientului. Profesionitii angajati stau la dispoziia clienilor permanent, entuziati i motivai. Sunt deschii ideilor noi i metodelor neconvenionale care contribuie la succesul serviciilor , asigurnd totodat notificri rapide i sigure n soluionarea cazurilor, oferind soluii personalizate, care s satisfac cerinele i nevoile tuturor clienilor. Toate tranzaciile sunt tratate cu maxim rspundere i seriozitate, asistate de notari. Prin colaboratorii ageniei se asigur acoperire att naional ct i internaional . Cooperativa de consum din Cimislia UNIVERSCOOP are un personal stabil cu experien profesional. Personalul este structurat corespunztor necesitilor actuale att din punctul de vedere al vrstei ct i al calificrii : Echipa intreprinderii este format din manageri si contabili cu experien n domeniu, profesioniti permanent motivai i adaptabili la evoluia comertului, capabili s ofere potenialului client: ncredere, punctualitate, eficien, consultan i asisten. Logistica de care dispune organizaia, aflat permanent n pas cu evoluia tehnologic actual, permite personalului s fac fa chiar i celui mai exigent client, plasndu-se astfel n topul ageniilor de profil.

Manageri generali : Aculova Nina Rotaru Petru

Contabil : Vasilachi Dorin

Contabil : Sirbu Tatiana

Consilier juridic : Cretu Eugen

Administrator : Omelianovici Vasile

Agenii imobiliari ai organizaiei n cauz sunt adevrai profesioniti. Fiecare dintre ei cunosc foarte bine zona pe care o acoper, au cunotiine psihologiei a vanztorului i a cumprtorului, au putere de convingere, sunt persevereni, astfel am reuit s devenim ntr-un timp att de scurt una dintre intreprinderile de success din Cimislia. Valorile care susin la realizarea misiunii i scopurilor propuse de agenie deriv din RESPONSABILITATEA SOCIAL pe care societatea i-o asum fa de angajai i colaboratori prin :

susinerea formrii i dezvoltrii profesionale a acestora; preocuparea pentru bunstarea social a angajatilor si familiile acestora; respectarea prevederilor legislaiei; program de lucru stabil. acordarea unor crade de calificare.

remunirari si oferirea cadourilor datorita succesului.

Analiza sistemului informational

Analiza sistemului informational existent la cooperativa de consum din Cimislia UNIVERSCOOP a fost necesara pentru a fundamenta directiile de perfectionare si modernizare ale acestuia, si de asemenea pentru a satisface toate cerintele informationale ale conducerii companiei si ale structurilor functionale ale acesteia. n realizarea analizei sistemului informational existent la cooperativa de consum din Cimislia UNIVERSCOOP s-a tinut cont de respectarea urmatoarelor etape: Documentarea pentru analiza sistemului informational Alegerea procedeelor de analiza a sistemului informational Studiul componentelor sistemului informational existent Evaluarea critica a sistemului informational existent Elaborarea variantelor de realizare a sistemului informatic Declansarea analizei sistemului informational existent a fost comandata de conducerea companiei sub forma unui misiuni de audit intern neplanificate (care nu este cuprinsa n planul anual de audit intern), realizata de auditorii interni ai compartimentului de Audit Intern. Dat fiind complexitatea acestei analize a sistemului informational, auditorii interni au solicitat colaborarea unor specialisti din domeniul IT. Constituirea colectivului pentru analiza sistemului informational existent Colectivul pentru realizarea analizei sistemului informational este alcatuit din auditorii interni ai compartimentului de Audit Intern si sefii structurilor functionale supuse analizei si specialisti de sisteme informationale. Participarea sefilor structurilor functionale este impusa de necesitatea identificarii informatiilor utile, eliminarea celor de prisos, inclusiv formularea cerintelor informationale pentru viitorul sistem, cerinte care se vor regasi n concluziile formulate de auditorii interni n Raportul de Audit Intern. Aceasta colaborare a sefilor de structuri functionale ce fac obiectul analizei, este impusa de cunoasterea detaliata a tuturor activitatilor si operatiilor desfasurate, ceea ce ajuta la sesizarea neajunsurilor segmentului de sistem informational de care raspunde fiecare persoana din structura respectiva. Documentarea pentru analiza sistemului informational existent

Activitatea de documentare necesara analizei sistemului informational s-a desfasurat conform procedurilor de audit intern,, Culegerea si prelucrarea informatiilor si a urmarit ndeosebi studierea problemelor de organizare ale companiei rezultate din analiza organigramei, si alte documente relevante, particularitatile fiecarei activitati, fluxurile informationale precum si cadrul legislativ normativ impus functionarii sistemului informational. S-au avut n vedere urmatoarele: Modul de organizare si de conducere a companiei Obiectele principale de activitate Particularitatile proceselor desfasurate n cadrul companiei Strategia si tactica conducerii n realizarea sarcinilor de serviciu Principalele optiuni pentru dezvoltarea activitatilor, a serviciilor oferite Principalele documente folosite Structurile functionale implicate Frecventele si termenele de realizare a documentelor Dotarea existenta cu tehnica de calcul Posibilitatea de asimilare a acesteia n conditiile imbunatatirii sistemului informatic Procedee de analiza a sistemului informational existent Alegerea procedeelor de analiza s-a facut n functie de complexitatea si particularitatile sistemului informational existent, conditiile concrete de lucru si experienta auditorilor interni. Ca procedeu de analiza s-a utilizat observarea directa a activitatilor vizate si s-a urmarit modul de realizare a operatiilor de prelucrare a datelor din documentelor utilizate, timpul necesar realizarii fiecarei operatii, gradul lor de dificultate. Un alt procedeu de analiza a fost chestionarul care a avut la baza o serie de ntrebari care au fost adresate personalului din compartimentele analizate. Chestionarele au fost elaborate de auditorii interni si au cuprins maxim 20 ntrebari. Acest procedeu a prezentat avantajul ca a permis culegerea de informatii ntr-un timp scurt, simultan cu mai multe structuri functionale.

Motivarea personalului

Unul din aspectele importante ale sistemului de management al calitii este motivaia, necesar pentru lucrul eficient al colaboratorilor, fiind o verig fundamental n metodologiile contemporane de conducere a personalului. Motivaia n management este un proces de corelaie a necesitailor, aspiraiilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si exercitarea sarcinilor organizaiei. Sistemul de motivare trebuie s fie elaborat i implementat n cadrul strategiei generale a organizaiei. De menionat, c strategia nsi se realizeaz la locurile concrete de munc. Este necesar de un echilibru ntre interesele generale ale organizaiei i a colaboratorilor n particularitate. Sistemul de motivare trebuie argumentat i adus la cunotina fiecrui colaborator al organizaiei. Necesitatea examinrii sistemului de motivare n managementul calitii este determinat de faptul, c trebuie de studiat cum are loc comertul la cooperative de consum UNIVERSCOOP. Acest principiu prevede instruirea, pregtirea i reciclarea personalului, dar ntr-un fel sau altul, sistemul trebuie s includ un spectru mai larg de dezvoltare a personalului, inclusiv motivarea. Valoarea cea mai mare a oricrei organizaii este mai nti de toate lucrtorii si aceast afirmaie a fost de mult demonstrat n practic. i ntr-adevr, activitatea eficient a specialitilor poate contribui la prosperarea ntreprinderii i la atingerea obiectivelor propuse. Motivarea personalului la ntreprindere este orientarea principal n politica organizatoric a oricrei ntreprinderi. Astfel, pentru majorarea eficacitii activitii ntreprinderii de UNIVERSCOOP, rezultatelor ei financiare este necesar implementarea sistemul de motivare, care este orientarea-cheie n politica de cadre a oricrei ntreprinderi. n cooperative de consum din Cimislia UNIVERSCOOP motivaia personalului se efectueaz prin ridicarea responsabilitii colaboratorilor (reflectat n fiele de post), controlul neconformitilor i devierilor, monitorizarea permanent a calitii produselor i serviciilor prestate, repartizarea mputernicirilor i responsabilitilor personalului (reflectate n regulamentele subdiviziunilor).

CAPITOLUL 3

Anliza problemelor la intreprindere


Probleme deosebite aprute n desfurarea practici de initiere la UNIVERSCOOP pot spune ca nu au existat. Dar am putut observa strategia managerului n problemele aprute la cooperativa de consum. Ca de exemplu, mbolnavirea unui angajat. Managerul ageniei a trebuit s soluioneze aceast problem ntr-un timp ct mai scurt ncercnd s evite situaiile conflictuale care ar fi putut aprea. Astfel, persoanei bolnave i s-a acordat un concediu medical pentru 15 zile, urmnd ca orele de serviciu rmase libere sa fie suplinite de un coleg. Este foarte important relaia dintre ef i subaltern. Aceasta trebuie s fie una de cooperare i nu una de autoritate excesiv. Un manager superior, n loc s-i pun n valoare aptitudinile conceptuale de orientare strategic a organizaiei , consider c postul ocupat n administraia organizaiei i confer n mod automat i autoritatea de cel mai bun specialist, lund o serie de decizii n domenii particulare, n locul managerilor care au, n mod normal, autoritatea adoptrii acestor hotrri. Cel mai adesea, astfel de decizii duc la rezultate cu mult sub cele scontate, dar datorit faptului c hotrrile au fost adoptate de managerul superior, iar acesta nu este dispus s-i asume eroarea, deciziile continu sa fie puse n aplicare. Dac implicaiile negative tind s ia amploare, n astfel de situatii, responsabilitatea este transmis spre cel mai de jos nivel ierarhic posibil. Climatul organizational tinde s se tensioneze i se declaneaz o adevrat vnatoare de posibili vinovai, ce vor fi gsii, n primul rnd, printre cei care contientizeaz erorile i sursa acestora.

O alta problema pe care eu am observato in timpul desfasurarii practice de intiere in cooperative de consum din Cimislia este lipsa unor masini adecvate pentru distribuirea marfurilor la unitatile de comert,adica respectarea acelor norme standarte de igiena. Cred ca UNIVERSCOOP ar tine de cuviinta sa procure niste masini conform standartelor europene,caci de aceasta depinde sanatatea consumatorilor si o intreprindere de success cred ca pe prim plan intotdeuna pune clientul si satisfacerea capriciilor lui. De aici si apare toata straduita managerului Omilianovi Vasile,participarea lui la diferite conferinte,prezentarea unor proecte care pot aduce la dezvoltare cooperativei de consum. Ata este si doovada ca anagerul este raspunzator pentru activitatea sa si cea a subordotilor. Acesta trebuie sa elaboreze obiective concrete si criterii de evaluare pentru a face actiunile lor cat mai eficiente. De asemenea, managerul este responabil de actiunile subordonatilor, pentru ca realizarile sau nerealizarile acestora din urma sunt considerate o reflectare a succesului sau insuccesului managerului. Managerul trebuie sa asigure un echilibru intre scopuri si prioritati aflate in competitie. In situatiile in care obiectivele organizationale, problemele si necesitatile firmei nu sunt in concordanta cu resursele de care dispune, trebuie sa-si elaboreze o ordine de prioritate, acordand atentie, in primul rand, problemelor cele mai importante. Gandeste analitic si conceptual. Pentru a trata problemele ce apar pe parcursul activitatii, trebuie sa procedeze la sectionarea si analiza problemelor in elemente componente, dar trebuie sa nu piarda din vedere ansamblul problemei si implicatiile unei anumite solutionari. Actioneaz ca mediator.. Este important sa existe o armonizare intre interesele individuale, de grup, si cele ale organizatiei, in ansamblul ei, deci sa existe o comunicare stransa intre manager si restul salariatilor UNIVERSCOOP Aplica un stil adecvat fiecarei situatii in parte. Managerul trebuie sa asigure suportul motivational al grupului de salariati pentru a-i incuraja in activitatea lor si astfel, afacerea sa fie mai profitabila. Reprezinta un simbol, de aceea, corectitudinea si loialitatea acestuia fata de firma pot fi insuflate si celorlalti salariati. Ia decizii eficiente. In acest scop, managerul, trebuie sa analizeze si sa compare ansamblul de informatii si sa le treaca prin filtrul propriilor rationamente. Inca o mica problema pe care am observato pe parcursul practicii este ca managerul nu prea tine o legatura de prietenie cu angazatii,adica lipsa unei comunicari cu ei,insa asta este foarte important pentru succesul intreprinderii.

Comunicarea reprezinta un factor cheie in asigurarea succesului si a bunei functionari a organizatiei. Comunicarea poate fi de doua tipuri, in functie de interlocutori: orizontala si verticala. Comunicarea verticala se imparte la randul ei in comunicare ascendenta si comunicare descendenta. Comunicarea orizontala nu pune atat de multe dificultati ca cea verticala. Aceasta se realizeaza intre persoane de ierarhii egale, de la subordonat la subordonat, de la manager la manager. Comunicarea in acest caz este libera, neingradita, deoarece nici o autoritate a raspunsului corect nu este asteptata imediat. Acest tip de comunicarea faciliteaza impartasirea intelegerii, opiniilor, parerilor, atitudinilor. In schimb, intervine comunicarea seriala. Mesajele care circula in organizatie se transmit din prisma propriei persoane, anumite detalii sunt accentuate, altele uitate. Acest lucru duce la aparitia zvonurilor. Comunicarea ascendenta se realizeaza de la subordonat la superior, de la pozitiile ierarhice inferioare la cele superioare. Acest tip de comunicare este adesea ocolit deoarece subordonatul evita de multe ori sa se puna in pozitia de initiator in procesul comunicarii. Acest lucru poate avea cateva motive, cel mai important si des intalnit fiind reprezentat de teama ca cele spuse l-ar putea defavoriza mergand pana la amenintarea postului. Asa cum managerul trebuie sa ceara subordonatilor opinii pentru luarea celor mai bune decizii, este de dorit ca si subordonatii sa fie initiatori in comunicare pentru a-si defini eficient solutiile la diverse probleme. Acest tip de comunicare trebuie incurajat deoarece atrage doar beneficii. Comunicarea ascendenta are rol in acordarea feedback-ului de catre subordonati, managerului. Aceasta actiune atrage dupa sine o mai stransa si buna legatura intre parti, dezvaluie atitudini, valori, motivatii, comportamente, toate fiind importante in desfasurarea eficienta a activitatii. Totodata, motivatia angajatilor poate creste deoarece acestia au oportunitatea de a-si prezenta opiniile si de a contribui la rezolvarea problemelor. Managerii, trebuie in schimb sa fie eficienti deoarece subordonatii pot ascunde informatii importante, selectandu-le pe cele ce nu-i pot afecta negativ. De aceea managerii sunt nevoiti sa analizeze bine situatiile de comunicare si sa dea atentie diverselor distorsiuni ce se pot ivi. Totodata este estential ca subordonatii sa selecteze informatiile inainte de a merge la manager. Prioritare sunt principalele probleme cu care angajatul se confrunta. Facand selectia corect, timpul acordat este folosit intr-un mod util. Comunicarea descendenta se realizeaza de la manager catre subordonat, de la pozitiile ierarhice superioare catre cele inferioare. Acest tip de comunicare are rolul de a asigura feedback-ul catre angajati, prezentarea obiectivelor muncii, comunicarea deciziilor, etc.

Feedback-ul este un element foarte important intr-o organizatie. Managerul trebuie sa se foloseasca de el atunci cand scopurile aferente muncii nu sunt corect indeplinite dar nu trebuie sa ignore feedback-ul pozitiv. Acesta din urma aduce multe avantaje privind eficienta, climatul de munca si motiveaza angajatii in efortul depus, simtindu-se apreciati si utili. Este de dorit ca managerii sa initieze cat mai des acte de comunicare cu subordonatii. La fel de important este ca managerul sa se faca inteles, sa se asigure ca mesajul este perceput corect de catre angajati. Un manager eficient adapteaza si gaseste cele mai bune metode de comunicare ce se pot plia pe angajat. De asemenea este de dorit ca managerii sa utilizeze politica usilor deschise . Astfel, angajatii se vor simti mult mai aproape de solutionarea diverselor probleme cu care se confrunta. Este util ca acestia sa stie ca pot sa-si exprime parerile, nemultumirile ori de care ori se confrunta cu situatii-problema. Totodata politica usilor deschise este un mod eficient, la indemana managerului, de initiere a comunicarii.

Ca si la toate intreprinderile a fost bine vazut situatia financiara a acestea si cred ca tot e o problema a UNIVERSCOOPcu care se confrunta la moment si cauta o solutionare cit mai rapida a acestei probleme. Si dupa cum se stie fiecare intreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza in principal stabilirea locului pe care aceasta il ocupa in spatiul economic concret in care activeaza, obiectivul major spre care se indreapta, sansele de izbanda si costurile implicate. Analiza starii de fapt a intreprinderii antrenate in tranzitia spre economia concurentiala de piata aduce aduce in fata unui analist probleme comune majoritatii acestora, facand imposibila formularea unor concluzii cu vocatie generala. Motivatia o constituie faptul ca orice firma isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential agresiv, cea ce o determina sa se raporteze permanent la cererea de piata, sa anticipeze miscarile concurentei, sa-si autoevalueze limitele si resursele de care dispune. Intreprinderea reprezinta o entitate socio economica de sine statatoare, cu o structura proprie delimitata in spatiu ai carei parteneri sunt considerati ca fac parte din interiorul sau, iar altii din exteriorul sau. Problema gestionarii si administrarii intreprinderii, indiferent de obiectul de activitate si de scopul propus este foarte complexa. Intrprinderea isi desfasoara activitatea fiind influentata de factori externi (economici, sociali, politici, tehnologici, economici) asupra carora nu poate avea nici o influenta directa. In schimb ea poate actiona si influenta asupra elementelor discretionare ale

mediului (clienti, furnizori, competitori, etc.), amortizandu-le intr-o anumita masura efectele.

Pentru a putea supravietui, intreprinderea are nevoie de informatii, fara de care procesul decizional prin care se conduce intreprinderea nu ar avea loc. In cadrul intreprinderii, in ceea ce priveste obtinerea informatiilor, un loc aparte revine sistemului financiar contabil. Subsistemul financiar contabil, la nivelul intreprinderii, are ca obiective stabilirea modului de obtinere a fondurilor necesare desfasurarii activitatii si de utilizare a lor, pregatirea situatiilor financiare, comunicarea rezultatelor publicului, obtinerea de informatii statice din exterior. Pentru bunul mers al intreprinderii este necesara elaborarea unor decizii corecte, care sa corespunda pe deplin realitatii si complexelor probleme ale activitatii economico financiare. Elaborarea unor astfel de decizii este dependenta de cantitatea si calitatea informatiilor furnizate prin intermediul sistemului informational economic.

Inca o problema concreta pe care am intilnito si pe care am incercat so o solutionam impreuna cu managerul intreprinderii o fost atunci cind la cooperative de consum sa prezentat un client de al unitatii pe care o deservim noi adica UNIVERSCOOP,clientul a venit cu unele plingeri ca la unitate din s.Mihalovca Alimentara Nr.2, nu a fost deservit cu respect de angajatul acelei unitate in urma caruia a aparut un conflict intre ei. Nu ma tirziu de adoua zi eu impreuna cu managerul ne-am deplasat la acea unitate si am solutionat aceasta problema, adica am intrat in detalii din ce cauza a aparut acea problema dintre vinzator si client,managerul i-a facuto mustrare vinzatorului si a cerut scuze de la clientul dat in numele intreprinderii. De aci putem trage concluzii ca permanent trebuie respectat clientul si trebuie de atirnat cu o seriozitate deosebita fata de el,caci de clienti depinde succesul intreprinderii,asta si ne spune ca trebuie sa avem un personal bine antrenat in domeniu dat. Vnzarea implic un proces de construire a unor relaii de ncredere cu partenerii. Aceasta n-ar trebui s fie ceva trector sau doar o tehnic de vnzare ci chiar un mod de via. Relaiile care se dezvolt cu clienii determin n final nivelul succesului n vnzri. Exist cteva sugestii pentru construirea unor relaii de ncredere cu clienii: Construirea unor relaii mai bune prin autoperfecionare. Prima etap n construirea unor relaii efective presupune ca vnztorul s se cunoasc pe sine, s-i cunoasc atuurile, dar i limitele, ncercnd s evalueze ce ar putea s fie mbuntit. Este clar c clienii nu pot fi controlai i nu pot fi cunoscui ntrutotul, dar se poate ti cum s se interacioneze cu ei. Acest lucru reprezint cheia construirii unor relaii de afaceri durabile.

Construirea unui parteneriat. Orice vnzare trebuie privit ca pe un parteneriat,

vnztorul fiind partenerul cumprtorului. Chiar i n situaia n care o vnzare nu este realizat, relaiile ntre oameni trebuie dezvoltate, ele putndu-se transforma n timp ntr-un avantaj competitiv, dar i un beneficiu pentru client, dac aceste relaii sunt construite pe ncredere, loialitate i onestitate. Construirea ncrederii. Construirea ncrederii are ca scop loialitatea consumatorilor, aceasta reprezentnd un element cheie deoarece prin ea se poate obine un succes mai mare in vnzri. ncrederea se construiete pe competen i credibilitate. Competena se exprim prin cunotinele legate de nevoile clientului, iar credibilitatea const n caracterul, integritatea i onestitatea vnztorului. De asemenea, ncrederea se construiete printr-o comunicare permanent i prin ascultarea nevoilor i problemelor clientului. Acest lucru genereaz ncredere, deoarece arat ct de mult este preuit clientul. Alte modaliti de a preui ncrederea sunt: ascultarea; returnarea prompt a convorbirilor telefonice; rezolvarea plngerilor cu solicitudine; expedierea de mesaje de mulumire; oferirea de suport clientului; creativitatea.

Construirea de relaii prin adugare de valoare. Un avantaj competitiv poate fi

obinut i prin gsirea unor modaliti de a deveni o resurs valoroas pentru client. De aceea, este foarte important identificarea problemelor de baz, nu a simptoamelor, i gsirea soluiilor care adaug valoare. (ex.: Pe lng sistemul de calcul oferit, v putem ajuta i la instruirea personalului).

ncheiere
n prezentul raport efectuat n cadrul practicii de initiere la UNIVERSCOOP din or. Cimislia , au fost examinate toate compartimentele posibile conform programei. n urma studierii detaliate a ntrepriinderii, a genurilor de activitate, a modului de organizare a contabilitii pot s menionez c ntreprinderea nu are numai scopul de obinere a venitului ci i satisfacerea necesitii consumatorului ntreprinderea necesit un volum foarte mare de lucru, fiindc are un volum nalt al informaiilor contabile. La UNIVERSCOOP din or. Cimislia obectivele principale activitate sunt bine evidentiate si se tine cont de comertul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vinzarea predominanta de produse alimentare ,bauturi si produse din tutun,cit si alte tipuri de comert. La UNIVERSCOOP din or. Cimislia responsabilitatea pentru organizarea o poart conductorul Cooperativei de Consum, el are responsabilitatea de a crea condiii optime pentru a se ine corect comertul cu amanuntul in magazinele nespecializate De asemenea o latur important n organizarea activitii unitii economice este problema asigurrii i evidenei operative a personalului. Este necesar s se asigure necesarul de personal att din punct de vedere cantitativ, ct i din punct de vedere a gradului de calificare a personalului angajat, pentru a putea asigura desfurarea eficient a activitii ntreprinderii. ntreprinderea are si unele puncte slabe dar n general prioritate o dein punctele forte: - contabilitatea este bine dezvoltata; - se ntocmesc toate documentele necesare; - dispun de condiii favorabile pentru desfurarea activitii de ctre muncitori.

ANEXE