Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERISTICA

Studentei anului III a Universităţii Cooperatist-Comercială din Moldova,


specialitatea „Marketing și Merceologie”, forma de studiu cu frecvenţă la zi

În perioada 14 martie pînă la 17 aprilie studentei, ___________________ a


desfăşurat practica de producţie la M.S.Fourchette S.R.L.
___________________ a dat dovadă de cunoştinţe profunde în domeniu
merceologiei şi a comerţului, descurcîndu-se foarte bine cu însărcinările
încredinţate referitor la studierea procesului comercial al întreprinderii,
analizînd metodele de aprovizionare, recepţionare, păstrare a produselor
întreprinderii, precum şi studierea inventarului centrului comercial.
Este o persoană responsabilă, punctuală, amabilă, descurcăreaţă,
comunicabilă şi politicoasă.
A dat dovadă de cunoştinţe şi de un interes deosebit în domeniul dat,
respectînd programul practicii şi regulile interne a întreprinderii.
Apreciez cunoştinţele studentei, cu nota şi
afirm că în viitor dumneaei va fi un specialist bun, reuşind să facă faţă tuturor
cerinţelor înaintate unui merceolog.

Data: