Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE PRACTICĂ

privind activitatile zilnice desfasurate în cadrul


S.C. ……. .S.R.L IASI

………

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ANUL I, ECONOMIC

Unitatea in care am efectuat stagiul pe o perioada de 15 zile


lucratoare este unitatea in care imi desfasor activitatea din luna
mai a acestui an, si anume S.C ……... S.R.L, Iasi. Activitatea
desfasurata in cadrul stagiului a constat in :

Luni 4.05.2009

In prima zi, secretarul SC….. . SRL a facut o prezentare a


institutiei, a functionarilor din cadrul acesteia si a birourilor in care
isi desfasoara activitatea fiecare salariat. De regula in cadrul unui
birou functioneaza salariati ai aceluiasi compartiment sau serviciu
(Serviciul Contabilitate, Secretariat, Asistenta Sociala), iar
persoanele care detin functii de conducere dispun de birouri
proprii.

Am observat cateva din activitatile de baza a fiecarui


compartiment din cadrul societatiii..

Marti 5.05.2009

In a doua zi am efectuat practica in cadrul Biroului de


contabilitate – serviciul de venituri- si casierie a unitatii. Am fost
lasata si eu sa intocmesc chitante unor cetateni. La sfarsitul zilei
casierii intocmesc borderouri centralizatoare a incasarilor
efectuate si predau sumele casierului central. Acesta efectueaza
operatiunea de depunere zilnica a numerarului si intocmeste
registrul de casa.

Miercuri 6.05.2009
Din cea de-a treia zi, stagiul de practica l-am efectuat
in cadrul Compartimentului de Contabilitate - serviciul de
cheltuieli. Aici isi desfasoara activitatea contabilul sef al S.C. ….
SR L. Pentru inceput am observat in ce consta aceasta activitate
iar apoi am fost implicata direct in intocmirea unor situatii.

Joi 7.05.2009

Am inceput prin intocmirea unor ordine de plata pentru


achitarea facturilor privind achizitionarea de materiale,
inregistrarea facturilor si a platii in contabilitate. Am intocmit
situatia privind contributiile asiguratilor si a angajatorului la fondul
de pensii – CAS 9,5% asigurat si 19,5% angajator care se depune
lunar la Casa Judeteana de Pensii; Situatia privind contributiile
asiguratilor si angajatorului la sanatate – 6,5% contributie de
asigurari sociale de sanatate angajat , 6% CASS angajator si
0,85% contributie pentru concedii si indemnizatii care se depune
lunar la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate; Situatia privind
contributiile angajatilor si angajatorului la somaj – 1% pentru
angajat si 2 sau 2,25% pentru angajator care trebuie depusa in
fiecare luna la A.J.O.F.M.

Vineri 8.05.2009

In aceasta zi am intocmit situatia financiara a unitatii


cuprinzand obligatiile de plata restante pana la aceasta data; am
intocmit ordine de plata pentru virarea sumelor reprezentand taxe
pentru eliberarea autorizatiilor de functionare a persoanelor fizice
din bugetul local catre Oficiul Registrul Comertului, am efectuat
notele contabile aferente acestei operatiuni; m-am deplasat la
Casa de Pensii, Casa de asigurari sociale de Sanatate si Somaj
pentru a depune declaratiile intocmite.

Luni 11.05.2009

Am intocmit situatia “Declaratia 100” privind contributiile


angajatilor si a angajatorului care se depune lunar la Administratia
Finantelor Publice; efectuarea platii unor furnizori de materiale si
pentru prestari de servicii si inregistrarea in contabilitate a
facturilor, a platii si a consumului de materiale; intocmirea situatiei
privind fondurile alocate pentru efectuarea de cursuri de
perfectionare a personalului in perioada 2008-2009, situatie
solicitata de Consiliul Judetean Iasi.

Marti 12.05.2009

Am intocmit planul de realizare a veniturilor aferente lunii


iunie si repartizarea catre fiecare casier a acestuia ; am
participat la efectuarea proiectului pentru rectificarea bugetului
local care a constat in virarea sumelor necesare acoperirii unor
cheltuieli de investitii noi; contul de executie a veniturilor si
cheltuielilor pe trimestrul I 2009 centralizate si detaliate pe
capitole, subcapitole, alienate si paragrafe;

Miercuri 13.05.2009
In aceasta zi am intocmit situatia privind activele si datoriile
societatii S.C. ….. . S.R.L. IASI

Joi 14.05.2009

Am intocmit bilantul contabil al societatii; am preluat listarea


bilantului, balantei si a tuturor situatiilor financiare intocmite pentru
darea de seama contabila aferenta trimestrului I 2009, semnarea
si indosarierea acestora.

Vineri 15.05.2009

Deplasarea la Directia Generala a Finantelor Publice pentru


a depune darea de seama contabila aferenta trimestrului II;
intocmirea situatiei privind veniturile unitatii noastre si a
cheltuielilor necesare la capitolul “Autoritati executive” solicitata de
Directia Generala a Finantelor Publice.

Luni 18.05.2009

In aceasta zi am participat la retragerea de numerar de la


BRD, impreuna o persoana autorizata, am mers la achizitionarea
de materiale necesare pentru constructia unui bloc.

Marti 19.05.2009

In cadrul compartimentului Contabilitate, in aceasta zi mi s-


a dat responsabilitatea de a completa ordine de schimb valutar,
bilete la ordin., dispozitii de plata , dispozitii de incasare.

Miercuri 20.05.2009
In aceasta zi am fost la magazia unitatii. Am inceput prin
receptionarea de marfuri , completarea fisei de magazie, a NIR-
ului (nota de intrare receptie).

Joi 21.05.2009

In penultima zi de practica ,am fost la Secretariat am


completat in registrul de intrare-iesire a documentelor o parte a
corespondentei sosita in ziua respectiva. Am observat ca toata
corespondenta primita se pune la mapa conducatorului institutiei –
presedintele administrativ- care o repartizeaza spre solutionare
angajatilor.

Vineri 22.05.2009

In aceasta azi am efectuat stagiul la departamentul de


Resurse Umane al societatii S.C ….. . S.R.L Responsabilul acestui
departament, unde mi s-a prezentat situatia personalului, in ce
consta munca in acest domeniu. Mi-a fost aratat Contractul
colectiv de munca, modificarile aduse acestuia in functie de
hotararile luate de catre Guvern si votate de Parlament. Mi-a s-a
mai aratat in ce consta fisa postului fiecarui angajat. La sfarsitul
zilei mi s-a intocmit adeverinta care atesta faptul ca am realizat
practica in aceasta unitate.