Sunteți pe pagina 1din 10

Procedura privind intocmirea situaiilor financiare proprii

trimestriale si anuale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

1.1.
1.2.
1.3

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

Data

1
Elaborat
Verificat
Aprobat

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Nr.
Crt

Scopul
difuzarii

Exemplar
nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.6.

Aplicare

3.4.

Informare

3.8.

Evidenta

3.6.

Arhivare

3.7.

Alte
scopuri

Compa
rtiment
3
Contabi
litate
Admini
strativ
Secretar
iat
Contabi
litate
Contabi
litate
Contabi
litate
-

Functia
4
contabil

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

contabil
contabil
contabil
contabil
director
-

SCOP
Procedura are ca scop intocmirea situaiilor financiare proprii trimestriale si anuale.
Procedura se refera la intreaga activitate financiar-contabila a __________.
DOMENIU
5.1.Procedura se aplica de ctre Serviciul Contabilitate.
1

5.2. La Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate.


DOCUMENTE DE REFERINA
- L82 :1991 actualizata si republicata;
- OG 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv
- OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv
- OMFP 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generale
referitoare Ia exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003

DEFINIII
Anul financiar este anul calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de
31 decembrie;
Balana de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate
ori este nevoie, se grupeaz si se sistematizeaz informaiile in conturi, urmarindu-se
respectarea dublei nregistrri (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate )
Cartea mare, in care sunt prezentate, in funcie de forma, informaii privind soldurile,
rulajele si sumele conturilor);
Bilan - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul propriu al
unei Organizaii la ncheierea exerciiului financiar, precum si in celelalte situaii prevzute
de lege;
Balana - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si
se raporteaz indicatorii care urmeaz a fi corelai, echilibrai, pe o anumita perioada;
Control financiar preventiv - activitatea prin care se verific legalitatea i regularitatea
operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, nainte de
aprobarea acestora;
Cont procedeu contabil de urmrire permanenta si sistematica, intr-o forma speciala, in
expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si micarea mijloacelor si a surselor
acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora;
Creane - valori avansate temporar de o organizaie terilor (persoane fizice sau juridice)
pentru care urmeaz sa primeasc un echivalent (o suma de bani sau un serviciu);
Credit - partea dreapta a oricrui cont - relaie bneasca apruta in legtura cu acordarea de
mprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice) sau in legtura cu amnarea plaii
pentru merfurile/serviciile prestate;
Evidenta contabila nregistrare
sistematica a
informaiilor
privind
situaia
patrimoniala si a rezultatelor obinute de ctre un agent economico-social, att pentru
necesitile acestuia cat si pentru relaiile cu asociaii sau acionarii, clienii, furnizorii,
bncile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice ;
Extras de cont - document ce atesta tranzaciile cu disponibiliti;
Fise de cont - document contabil unde se nregistreaz in ordine cronologica toate operaiile
economice dup documentele de evidenta si dup articole contabile;
Furnizor - datorie a organizaiei echivalenta valorii bunurilor, lucrrilor si serviciilor
primite de la teri;
Garanie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaiilor prin afectarea unui bun al
debitorului sau chiar al altei persoane, in scopul asigurrii executrii obligaiei asumate;
Jurnal - un registru contabil unde se inregistreaza toate operaiunile micrile
patrimoniului (economico-fmanciare) sistematic si in ordine cronologica;
Nota contabila - document justificativ de nregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de
regula pentru operaiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, virri, etc);
Obligaie de plata - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut fa de creditor la a
da o anume suma sub sanciunea constrngerii;
2

Plata cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care
instituia public achit obligaiile sale fa de teri;
Registru Jurnal - documentul contabil in care se efectueaz nregistrarea cronologica
a tuturor tranzaciilor, evenimentelor si a operaiilor, prezentnd sumele conturilor
implicate debitoare sau creditoare si alte informaii legate de acestea
Scadentar - document de ealonare a cheltuielilor ce se efectueaz in perioada curenta si
privesc perioadele viitoare si care urmeaz a se repartiza lunar asupra cheltuielilor;
PRESCURTRI
L
-Lege
OMFP - Ordin al Ministrului Finanelor Publice
DGFP Direcia Generala a Finanelor Publice
CFPP - control financiar preventiv propriu
OP
- Ordin de plata
OSV - Ordin de schimb valutar
RAC - Responsabil Asigurarea Calitii
DESCRIEREA PROCEDURII
Intreprinderile au obligaia, potrivit Legii contabilitii nr. 82/1991, republicata, sa
ntocmeasc situaii financiare semestriale sau anuale.
Situaiile financiare reprezint documente oficiale de prezentare a situaiei patrimoniului
aflat in administrarea unitatii.
Situaiile financiare se intocmesc la nivelul firmei pentru activitile proprii.
Situaiile financiare anuale se compun din :

Bilan,
Contul de rezultat patrimonial,
Situaia fluxurilor de trezorerie,
Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,
Anexe la situaiile financiare, care includ:
- politici contabile note
explicative.
Responsabil de proces: Sef Serviciu Contabilitate.
8.2. Date de intrare ale procesului:
Contractele de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare, Asociere,etc. cu
Anexele lor in care se dataliaza cheltuielile si sunt prevzute termenele de plata

Propunere de plata

Angajament de plata

Ordonantare de plata

Facturi de la furnizori

Deconturi

Inventare

Extrase de cont
Date de ieire ale procesului:

Bilan,

Contul de rezultat patrimonial,

Situaia fluxurilor de trezorerie,

Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,

Anexe la situaiile financiare, care includ:


3

politici contabile
note explicative.

Procedura care are ca scop ntocmirea conform reglementarilor legale a situaiilor


financiare, semestriale sau anuale, parcursul aciunilor fiind prezentat in diagrama flux din
Anexa 1.
Cadrul de desfurare
Potrivit prevederilor legale, societatile trebuie sa elaboreze "planuri de conturi cu
dezvoltarea conturilor in analitice, precum si monografii coninnd operaiuni specifice
domeniului de activitate respectiv". Planul de conturi pentru intreprinderi si instruciunile de
aplicare a acestuia, corespondentele stabilite in cadrul funciunii fiecrui cont, nu sunt limitative.
Ele pot fi dezvoltate in cadrul fiecrei instituii, cu respectarea coninutului economic al
operaiunii respective, a cerinelor contabilitii bazate pe principiul drepturilor si obligaiilor si a
prevederilor legale in vigoare.
Normele legale impun existenta planului de conturi si a monografiei contabile
pentru operaiunile economice derulate in fiecare instituie, avizate de persoana desemnata,
instrumente de lucru care permit specialitilor din compartimentele financiar-contabile aplicarea
corespunztoare si unitara a reglementarilor in domeniu.
Responsabilitate: Contabilul sef- elaborare, semnare
Director __________ aprobare
Iniierea procesului
Se opereaz in programul de contabilitate WinMentor" toate datele si informaiile
externe/interne de la persoanele fizice/juridice de drept privat sau public, de la
Compartimentele funcionale ale firmei privind modificrile aprute in structura activelor, in
evidentele contabile, in listele de inventar, in stocurile de materiale/materii prime, etc.
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate
Control Preventiv
Toate Documentele privind plati/cheltuieli din fondurile proprii sau subventionate
trebuie sa fie controlate din punct de vedere al respectrii legislaiei si normelor financiare,
control atestat prin viza controlului financiar preventiv. Responsabil contabil sef.
Elaborarea Situaiilor financiare proprii
Potrivit legii, intreprinderile au obligaia sa organizeze si sa conduc contabilitatea
proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dup caz, contabilitatea de gestiune adaptata la
specificul activitii. Aceste instituii urmeaz sa organizeze contabilitatea de gestiune astfel
incat informaiile obinute sa satisfac necesitile managementului in luarea celor mai corecte
decizii, iar procedeele si tehnicile ce se vor utiliza in contabilitatea de gestiune sa fie stabilite in
funcie de particularitile activitii desfurate.
La intocmirea situaiilor financiare anuale se va avea in vedere respectarea principiilor
contabilitii de angajamente.
Planul de conturi pentru instituiile publice si instruciunile de aplicare a acestuia:
o
principiul continuitii activitii;
o
principiul permanentei metodelor;
o
principiul prudentei;
o
principiul contabilitii pe baza de angajamente;
o
principiul evalurii separate a elementelor de activ si de datorii;
o
principiu! intangibilitatii;
o
principiul necompensarii;
o
principiul comparabilitatii informaiilor;
o
principiul materialitii (pragul de semnificaie);
4

o
aparentei),

principiul prevalentei economicului asuprajuridicului (realitatea asupra

Pentru respectarea principiului contabilitii pe baza de angajamente, potrivit cruia


efectele tranzaciilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile si
evenimentele se produc si nu pe msura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat
sau pltit, iar veniturile si cheltuielile sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in
situaiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea in vedere momentul constatrii
drepturilor si obligaiilor, al veniturilor si al cheltuielilor, astfel:
o
pentru creane, datorii si capitaluri, cnd iau natere drepturi si obligaii cu valoare
economica;
o
pentru venituri, cnd au fost realizate (obinute);
o
pentru cheltuieli, cnd au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).
Momentul recunoaterii cheltuielilor:
o
cheltuielile de personal - in perioada cnd munca a fost prestata;
o
cheltuielile cu stocurile - cnd au fost consumate, cu excepia materialelor de natura
obiectelor de inventar, al cror cost se recunoate Ia scoaterea din folosina;
o costurile cu serviciile - in perioada cnd serviciile au fost prestate si lucrrile executate;
o costurile cu dobnzile - in perioada cnd sunt datorate conform contractului de mprumut;
o cheltuielile din diferente de curs valutar - la momentul decontrii creanelor si datoriilor
in valuta sau reevalurii acestora cu ocazia raportrii in situaiile financiare;
o
costurile de capital - lunar, sub forma amortizrii care se nregistreaz sistematic, pe
parcursul duratei de viata utile a activului fix;
Momentul recunoaterii veniturilor:
o veniturile fiscale - la momentul declarrii pe baza de declaraie fiscala sau decizie a
organului fiscal;
o veniturile din activiti economice - la momentul transferului dreptului de proprietate
ctre clieni (la emiterea facturii);
o veniturile din diferente de curs valutar - la momentul decontrii creanelor si datoriilor in
valuta sau reevalurii acestora cu ocazia raportrii in situaiile financiare;
o veniturile din dobnzi - pe msura generrii veniturilor respective (cnd sunt cuvenite).
Situaiile financiare se ntocmesc in moneda naionala, respectiv in lei, fara
subdiviziunile leului. Pentru necesitai proprii de informare si la solicitarea unor organisme
internaionale, se pot ntocmi situaii financiare si intr-o alta moneda.
Situaiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate, avnd in vedere
corelaiile dintre formularele de situaii financiare si anexele la acestea, adaptate structurii
indicatorilor aprobai, precum si altor reglementari in vigoare.
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate
Semnare, aprobare
Situaiilor Financiare se semneaz de ctre contabilul sef si se aproba de ctre
administratorul societatii. Dup semnare si aprobare acestea se transmit catre Finate pentru
luarea in evidenta.
Responsabilitate; Contabilul sef - semnare
Administrator __________ /aprobare
Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhiveaz conform
normelor in vigoare.
5

NREGISTRRI
Bilan,
Contul de rezultat patrimonial,
Situaia fluxurilor de trezorerie,
Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,
Anexe la situaiile financiare, care includ:
politici contabile
note explicative.

RESPONSABILITI
Administratorul societatii____________________
Rspunde de intocmirea planurilor de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum
si monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate al acesteia;
Aproba Situaiile financiare centralizate la nivelul societatii.
Contabilul sef
Elaboreaz si semneaz planurilor de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum
si monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate al __________;
Verifica si semneaz Situaiile financiare proprii si centralizatoare;
Serviciul Contabilitate
5.3.1. Elaboreaz Situaiile financiare proprii;
5.3.2. Veerifica Situaiile financiare ale firmei;
5.3.3. Elaboreaz Situaiile financiare centralizatoare;
5.3.4. Arhiveaz inregistrarile rezultate

10. ANEXE
Nr.
anexa

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

2. Anexa 1: BILAN

3. Anexa 2: CONTUL DE REZULTAT

4. Anexa 3: SITUAIA FLUXURILOR

5. Anexa 4: SITUAIA FLUXURILOR

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

6. Anexa 34 SITUATIA

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

1. Diagrama flux

PATRIMONIAL la data de .........

DE TREZORERIE la data de ........

DE TREZORERIE la data de ............

MODIFICARILOR IN
STRUCTURA ACTIVELOR
NETE/CAPITALURILOR
7. Anexa 35a SITUATIA ACTIVELOR
FIXE AMORTIZABILE

8. Anexa 35b SITUATIA ACTIVELOR


FIXE NEAMORTIZABILE

11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale
procedurii
operationale
Coperta
1.
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
2.
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
3.
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau,
dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4.
Scopul procedurii operationale
5.
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6.
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
7.
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
8.
Descrierea procedurii operationale
9.
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10.
Anexe, inregistrari, arhivari
11.
Cuprins

Pagina

Anexa 1 Diagrama flux

10

S-ar putea să vă placă și