Sunteți pe pagina 1din 8

Structura Contului de Profit / Pierdere

Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune (S.I.G.)

Metode de calcul a Capacitii de AutoFinanare (CAF)


I. Metoda Deductiv Excedentul Brut de Exploatare (EBE) + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli de exploatare + Venituri financiare (a) - Cheltuieli financiare (b) + Venituri excepionale (c) - Cheltuieli excepionale (d) - Impozit pe profit ___________________________________ = Capacitatea de AutoFinanare (CAF) (a) fr reluri sau venituri asupra provizioanelor financiare; (b) fr cheltuieli cu amortizrile i provizioanele financiare; (c) fr: venituri din cesiunea elementelor de activ; cote pri din subvenii pentru investiii virate asupra rezultatului exerciiului; reluri sau venituri asupra provizioanelor excepionale. (d) fr: valoarea net contabil a elementelor de activ cedate; cheltuieli cu amortizrile i provizioanele excepionale.

II. Metoda Adiional Rezultatul net al exerciiului + Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele de exploatare + Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele financiare + Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele excepionale + Valoarea net contabil a elementelor de activ cedate - Cote pri din subvenii pentru investiii virate asupra rezultatului exerciiului - Reluri sau venituri din provizioane de exploatare - Reluri sau venituri din provizioane financiare - Reluri sau venituri din provizioane excepionale - Venituri din cesiunea elementelor de activ ___________________________________ = Capacitatea de AutoFinanare (CAF)

Aplicaia nr. 1

Aplicaia nr. 2

Aplicaia nr. 1 Analiza pragului de rentabilitate

Aplicaia nr. 2 Analiza pragului de rentabilitate