Sunteți pe pagina 1din 47

MINISTERUL

EDUCAIEI I
CERCETRII
TIINIFICE

LICEUL PEDAGOGIC
NICOLAE IORGA
BOTOANI

Procedura operaional
MANAGEMENTUL
UNITILOR DE
NVMNT

Ediia I
Numr de exemplare 3

CIRCUITUL DOCUMENTELOR

COD PO.04-08

Departamentul
FINANCIARCONTABIL

Revizia 1:
Numr de exemplare 3
Pagini 47

Exemplar nr.

Nr. 728/36 din 12.02.2015


AVIZAT,
Director,
Prof. Mirela Ofelia SNDULEANU

PROCEDUR OPERAIONAL
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Aprobat n Consiliul de administraie
din data de 12.02.2015

Elaborat,
Contabil ef,
Mariana ICHIM

Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani


Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 2 din 47
Exemplar nr.:

Nr. 728/36 din 12.02.2015

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

1.1.
1.2.
1.3

1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

2
Stanuc Mariana
Stanuc Mariana
Sanduleanu Mirela

Data

3
Contabil sef
Contabil sef
Director

4
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia
in cadrul editiei

2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea
reviziei

2
x
Cod procedur

3
x
nlocuire

Data de la care se
aplica
prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii

Exemplar nr.

Compartiment

3.1.

1
Aplicare

2
1

3
Contabilitate

4
Contabil sef

3.2.

Aplicare

Administrativ

Administrator

3.3.

Aplicare

Secretariat

Secretara

Functia

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

5
Stnuc
Mariana
Iacob
Adriana
Criclevi
Dorina

01.09.12
01.09.12
01.09.12
2

Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani


Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 3 din 47
Exemplar nr.:

3.4.

Informare

Contabilitate

Contabil sef

3.5.

Evidenta

Contabilitate

Contabil sef

3.6.

Arhivare

Contabilitate

Contabil sef

Stnuc
Mariana
Stnuc
Mariana
Stnuc
Mariana

01.09.12
01.09.12
01.09.12

4. SCOPUL
4.1. Procedura descrie activitile desfurate in cursul circuitului documentelor in
Liceul Pedagogic Nicolae Iorga.
4.2. Prezenta procedura stabilete fluxul de lucru parcurs in primirea si difuzarea
controlata a corespondentei in .
4.3. Prin Procedura se urmrete asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ si
legal al documentelor

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1. Procedura se aplic n cadrul unitatii
5.2. Procedura este ntocmit n scopul prezentrii circuitului documentelor, att
pentru cele intrate din exterior, ct i pentru cele din oficiu
5.3. Prin procedura este documentat si modul cum sunt tratate documentele care
implica plai din fondurile .
5.4. La procedura participa toate Compartimentele de specialitate, conform cu
atribuiile care le revin in primirea sau emiterea de documente.

6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. SREN ISO 9001:2001 :
6.2. Manualul Calitii
6.3. Constituia Romniei
6.4. L 215 : 2001 privind administraia public local
6.5. OUG 34 : 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
6.6. L 571:2003 Codul fiscal
6.7. O.G.2/2001 privind regimul contraveniilor
6.8. Legea 16/1996 privind arhivele
6.9. ROF ____________
6.10. L 273:2006 legea finanelor publice locale
6.11. Legea 127/1998 privind statutul cadrelor didactice
6.12. H.G. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public
6.13. Legea nr. 82/1991 - legea contabilitii, cu modificrile i completrile ulterioare
6.14. OMFP nr. 1850/2004 privind registrele i formularele financiar - contabile
6.15. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
3
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 4 din 47
Exemplar nr.:

angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i


organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale
6.16. OG nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, cu
modificrile i completrile ulterioare,
6.17. OMFP nr.: 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificrile i completrile
ulterioare
6.18 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i
organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale.

7. DEFINIII I PRESCURTRI
7.1. ___________________________
7.2. L - Lege
7.3. OUG - Ordonana de Urgenta a Guvernului
7.4. DGFP - Direcia Generala a Finanelor Publice
7.5. OP - Ordin de plata
7.6. RAC - Responsabil Asigurarea Calitii
7.7. SMC - Sistem de Management al Calitii
7.8. CFPP - Control Financiar Preventiv Propriu

8. PROCEDURA
8.1. In cadrul biroului contabilitate se primesc, se emit, se adopta sau se transmit
diverse acte i documente. Circuitul acestor documente si acte trebuie sa fie unul planificat si
trasabil.
8.2. Responsabil de proces: Secretar
8.3. Date de intrare ale procesului:
Documentele care constituie corespondenta externa a
Documentele emise de avnd destinaia in exteriorul
Documentele cu circuit intern
Facturi si Documentele anexate acestora
Propunere de plata
Angajament de plata
Ordonantare de plata
Documentele care angajeaz financiar
8.4. Date de ieire ale procesului:
Registru intrri/ieiri general
Registru intrari/iesiri din cadrul Serviciului Contabilitate
Registre speciale de evidenta a Documentelor care implica plai din fondurile
Registre de evidenta speciale diverse, pe tipuri de documente si/sau compartimente,
activiti

Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani


Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 5 din 47
Exemplar nr.:

8.5. Procesul care descrie activitile desfurate in cadrul procesului de circulaie a


documentelor se desfoar conform celor descrise mai jos, parcursul aciunilor fiind
prezentat in diagrama flux din Anexa 1.
8.5.1. Primirea i nregistrarea documentelor
8.5.1.1. Corespondena adresat , prin pot, curieri sau direct de la ceteni, precum i toate
actele ntocmite de compartimentele de activitate proprii, se nregistraz la registratura
generala .
8.5.1.2. Toate actele care privesc aceeai problem, se conexeaz la primul act
nregistrat, numrul primului act fiind numrul de baz, care determin locul de arhivare al
ntregii lucrri.
8.5.1.3. Documentele se nregistreaz cronologic, incepand cu 1 ianuarie si terminnd cu 31
decembrie al fiecrui an
8.5.1.4. Atat documentele care se nregistreaz cat si rspunsurile si actele trimise din oficiu
vor purta numrul de nregistrare al documentului si indicativul dosarului la care se pstreaz
8.5.1.5. Dupa rezolvarea lor, documentele se grupeaz pe dosare conform nomenclatorului si
se predau la Arhiva in al doilea an dupa constituire
8.5.1.6. Predarea documentelor la Arhiva se face pe baza de inventare ntocmite in trei
exemplare pentru documente nepermanente si in patru exemplare pentru documente
permanente
8.5.1.7. Actele adresate greit se nregistreaz i se expediaz imediat, spre rezolvare
instituiei competente, comunicndu-se aceasta emitentului, respectiv petiionarului.
8.5.1.8. Primirea, expedierea i pstrarea documentelor secrete se face conform dispoziiilor
din actele normative n vigoare, care reglementeaz aceast activitate.
8.5.1.9. Personalul secretariat rspunde personal de evidena, pstrarea i folosirea actelor .
8.5.1.10. Este interzis circulaia actelor nenregistrate.
8.5.1.11. Actele care se provin direct de la ceteni, se primesc, se nregistreaz i li se aplic,
n colul din drepta sus, numrul de nregistrare (tampila) i i se comunic pe loc,
petiionarului, numrul de nregistrare.
8.5.1.12. Actele care vin prin pot sau curieri se nregistraz n ordinea sosirii lor. In cazul n
care n act nu se menioneaz adresa emitentului, se anexeaz plicul, dac acesta conine
adresa respectiv. Dac lipsesc anexele menionate n actul intrat, persoana care 1-a primit,
nscrie meniunea "lips anexe", n caz contrar fiind rspunztor de pierderea lor.
8.5.1.13. Dup nregistrare actele se predau n map, spre a fi aplicata o rezoluie de ctre
directorul i apoi vor fi distribuite persoanelor care au atribuii legate de coninutul acestora.
8.5.2. Semnarea documentelor
8.5.2.1. Persoanele din cadrul liceului care ntocmesc documentele poart ntreaga rspundere
asupra datelor i coninutului acestora, iar n cazul inserrii unor date sau informaii eronate,
vor rspunde civil, administrativ sau penal pentru aceastea, conform legii.
8.5.2.2. Toate documentele intocmite de personal pentru a fi transmise in exteriorul
Organizaiei, vor fi semnate de ctre Secretarul/contabi si de ctre ctre directorul.
8.5.2.3. Secretarul eliberez extrase sau copii de pe orice act din arhiva i semneaz actele
prevzute expres de lege i formularele tipizate, care prevd aceast semntur.
8.5.2.4. Secretarul asigura comunicarea ctre autoritile, instituiile publice si persoanele
interesate a dispoziiilor directorului, in condiiile Legii 544:2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public.

Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani


Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 6 din 47
Exemplar nr.:

8.5.3. Circuitul facturilor si celorlalte documente care angajeaz financiar


8.5.3.1. Circuitul facturilor este definit de prevederile OMFP nr. 1850/2004 privind registrele
i formularele financiar - contabile, conform cruia "nregistrrile n contabilitate se fac
cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire sau de intrare a
acestora n unitate i sistematic, n conturi sintetice i analitice".
8.5.3.2. La nregistrarea facturilor se vor respecta urmtoarele prevederi:
- toate facturile intrate n instituie vor avea notat pe ele numrul de nregistrare alocat n
registrul de eviden a documentelor intrate,
- n cazul existenei unei adrese de naintare se va specifica c factura este anex la .....
(respectiva adresa) i se va trece pe ea numrul de nregistrare respectiv;
- este interzis existena n instituie a facturilor nenregistrate.
8.5.3.3. Toate facturile si celelalte documente care implica financiar
vor fi predate dup nregistrare efului Serviciului Contabilitate care va dispune nregistrarea
obligaiei de plat fa de terii creditori n evidena contabil.
8.5.3.4. Dup nregistrarea obligaie de plat, facturile vor fi predate Compartimentului de
specialitate (administrativ).
8.5.3.5. Compartimentul de specialitate va aplica pe toate toate facturile trimise spre plata viza
de confirmare a realitii si legalitii.
8.5.3.6. Facturile trimise spre plata vor avea anexate toate documentele justificative necesare Contracte, Comenzi, PV de recepie, Devize, Hotrri ale CL, Convenii, Hotrri
judectoreti, Titluri executorii, etc, precum si de Anexele ALOP. In caz contrar, se napoiaz
Compartimentului de specialitate.
8.5.3.7. Toate documentele care implica financiar , inainte de a fi trimise spre plata, se supun
Controlului financiar preventiv propriu in urma cruia vor purta .viza CFPP.
8.5.4. Circuitul ALOP
8.5.4.1. Compartimentele de specialitate vor asigura, n concordan cu situaia existent,
fazele de elaborare i semnare a documentelor pentru angajarea, lichidarea i ordonanarea
cheltuielilor, Inclusiv prezentarea proiectelor de operaiuni pentru acordarea vizei de control
financiar preventiv.
8.5.4.2. Circuitul documentelor pentru ncadrarea n prevederile OMFP nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor
bugetare i legale, rmne cel existent la ora actual n instituie.
8.5.4.3. Toate documentele ALOP vor fi semnate de sefii Compartimentelor de specialitate
(secretar si administrator ) din si confirmate prin viza CFPP. Pe tot circuitul, documentele
ALOP vor fi nregistrate in Registrul special ALOP.
8.5.4.4. Compartimente de specialitate emit cele trei Anexe ALOP, Propunerea de plata
(Anexa 1), Angajamentul bugetar individual sau global, incadrat la Titlul de cheltuiala
bugetara (Anexa 2) si Ordonantarea de plata (Anexa 3).
8.5.4.5. Propunerea de plata (Anexa 1) emisa de Compartimente de specialitate este predata
Serviciului Contabilitate care verifica clasificatia bugetara, identificnd poziia bugetara prin
care cheltuiala in cauza a fost prinsa in Bugetul aprobat si vizeza documentul in cauza.
8.5.4.6. Trimestrial efului Serviciului Contabilitate va verifica dac facturile intrate n
6
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 7 din 47
Exemplar nr.:

instituie i nregistrate n contabilitate, au urmat fazele de angajare, lichidare i ordonanare


sau au fost restituite (ca urmare a constatrii unei erori).
8.5.5. In cazul corespondentei trimise, se parcurge traseul invers.
8.5.6. Toate documentele si nregistrrile acestei proceduri se arhiveaz conform normelor
legale.

9. RESPONSABILITI
9.1. Director
9.1.1. Primete corespondenta in mapa si o directioneaza ctre persoanele responsabile, cu
rezoluiile respective
9.1.2. Asigura resursele necesare desfurrii activitile in cadrul procedurii
9.2. Secretarul sef
9.2.1. Organizeaz preluarea corespondentei repartizata, inregistrearea destinatarul si
semneaz in Registrul intrari-iesiri;
9.2.2. Rspunde de meninerea Registrului intrari-iesiri general;
9.2.3. Inregistreaz corespondenta in Registrul intrari-iesiri general si o transmite
directorului;
9.2.4. Difuzeaz corespondenta in cadrul secretariatului si o nregistreaz in Registrul intrariiesiri, avnd grija ca destinatarul sa semneze de primire.
9.2.4. Rspunde de inregistrarea in Registrului intrari-iesiri general a tuturor documentelor
intrate, ieite sau intocmite pentru uz intern.
9.2.5. Constituirea dosarelor, inventarierea si predarea lor la Arhiva
9.2.6. Confruntarea cu Registrul intrari-iesiri, o data pe luna, intre 1 si 5 ale fiecrei luni,
lund masuri pentru completarea tuturor poziiilor unde au fost nregistrate actele repartizate
departamentului, in luna anterioara
9.2.7. Rspunde de intocmirea proiectului de nomenclator propriu
9.2.8. Ia masuri pentru respectarea nomenclatorului propriu.
9.3. eful Serviciului Contabilitate
9.4.1. Rspunde de respectarea circuitului facturilor si a celorlalte documente care implica
plai din fondurile unitatii
9.4.2. Coopereaz cu celelalte compartimente pentru respectarea legalitii privind intocmirea,
semnarea, aprobarea, confirmarea, avizarea si circuitul documentelor care angajeaz financiar
9.4. Angajaii
9.4.1. Rspund de respectarea procedurii.
9.5. RAC
9.5.1. Tine sub control Procedura, formularele si nregistrrile corespunztoare;
9.5.2. Se preocupa de instruirea personalului atat profesional cat si din punct de vedere al
SMC viznd imbunatatirea continua a activitilor in cadrul Procedurii.
7
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 8 din 47
Exemplar nr.:

10. ANEXE
Nr.
anexa

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

0
1

1
Diagrama flux

circuitul
documentelor
Formulare
financiar
contabile si
circuitul
acestora
Circuit
Propunere
Angajament
Ordonantare
Circuit Referat
de necesitate/
comanda
Circuit factura

2
Contabil
sef

3
director

Circuit NIR
materiale

Circuit NIR
obiecte de
inventar
Circuit NIR
alimente

Contabil
sef
Contabil
sef

Circuit bon
consum

Contabil
sef

10

Circuit bon de
consum
benzina
Circuit cerere
cazare

Contabil
sef

Contabil
sef

11

Nr.de
exemplare

Difuzare

4
3

5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

loc

Contabil
sef

Contabil
sef

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabil
sef

Contabil
sef

Contabil
sef

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Arhivare

perioada
7

Alte

8
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 9 din 47
Exemplar nr.:

11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

Anexa 1: Diagrama flux CIRCUITUL DOCUMENTELOR


Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

9
Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 10 din 47
Exemplar nr.:

START
Documentele care
constituie
corespondenta
externa a CCD
Documentele emise
de CCD avnd
destinaia n
exteriorul CCD
Documentele emise
de CCD avnd
destinaia n
exteriorul CCD
Documentele cu
circuit intern n
CCD
Facturi i
Documentele
anexate acestora
Propunere de plata
Angajament de
plata
Ordonanare de
plata
Documentele care
angajeaz financiar
CCD

Se nregistreaz i se expediaz
imediat, spre rezolvare instituiei
competente, comunicndu-se aceasta
emitentului, respectiv petiionarului.

Corespondenta adresat CCD, prin pot,


curieri sau direct de la ceteni, precum l toate
actele ntocmite de compartimentele de
activitate proprii, se nregistreaz la secretar
DA
Sunt adresate greit
DA

Registru intrri/
Ieiri general

NU
Sunt Documente secrete

Primirea, expedierea i pstrarea documentelor secrete se face conform


dispoziiilor din actele normative n vigoare
DA
Se nregistreaz i Ii se aplic, n colul din dreapta sus, numrul de
nregistrare care se comunic pe loc petiionarului.

Registru intrri/
Ieiri pe servicii
Registru intrri/
ieiri din cadrul
CCD

NU

Registre speciale
de evidenta a
Documentelor care
implica plai din
fondurile CCD

Sunt Documente de la ceteni


NU

Dup nregistrare actele se predau n map, spre a fi vizate de


directorul CCD i apoi vor fi distribuite funcionarilor care au
atribuii legate de coninutul acestora.
NU

Sunt documente care implic financiar CCD

Registre de
eviden speciale
diverse, pe tipuri de
documente si/ sau
compartimente,
activiti

DA
Se predau dup nregistrare efului Serviciului Contabilitate care va dispune
nregistrarea obligaiei de plat fa de terii creditori n evidena contabil

Dup nregistrarea obligaie de plat, vor fi predate


Compartimentelor de specialitate

Documentele se nregistreaz n
Registrul fiecrui serviciu din care
face parte personalul creia i-au
fost repartizate documentele

Compartimentele de specialitate vor


ntocmi Documentele ALOP
Propunerea de plata (Anexa 1)
Angajamentul bugetar (Anexa 2)
Ordonanarea de plat (Anexa 3)

DA

Este Anexa 1
NU

Este predat Serviciului Contabilitate care verific


clasificaia bugetar i vizeaz documentul n cauz

Compartimentele de specialitate vor aplica pe toate facturile trimise


spre plata viza de confirmare a realitii si legalitii. Facturile trimise
spre plata vor avea anexate toate documentele Justificative
necesare si documentele ALOP. Toate documentele trebuie sa fie
semnate de administrator.

Toate documentele sunt verificate CFPP

Sunt vizate CFPP

NU

DA
Documentele merg la Serviciul contabilitate care le Introduc n evidena
contabil emind i documentele de plat efectiv OP, CEC, etc.

Trimestrial eful Serviciului Contabilitate va verifica dac facturile


intrate n instituie i nregistrate In contabilitate, au urmat fazele de
angajare, lichidare i ordonanare sau au fost restituite

Personalul CCD rspunde personal de evidena, pstrarea i folosirea actelor CCD

n cazul corespondentei trimise, se


parcurge traseul invers
nregistrrile rezultate se arhiveaz conform
normelor in vigoare

10
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 11 din 47
Exemplar nr.:
Aprobat,
Director prof. _____________

FORMULARE FINANCIAR-CONTABILE
I
CIRCUITUL ACESTORA
N
r.
cr
t.
1.

2.

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Anexa nr. 1 la
OMFP 1792/2002
Propunere de
angajare a unei
cheltuieli

Document de stabilire
a necesarului de
bunuri ce urmeaz a fi
aprovizionate

Toate compartimentele
funcionale

nainte cu 2-3 zile de


data aprovizionrii

Anexa nr. 2Angajament


bugetar
individual/global

Document de
angajament al
fondurilor bugetare,
specific unei
operaiuni noi care
urmeaz s se
efectueze pe baza
bugetelor aprobate

Serviciul
Contabilitate

n momentul
ntocmirii referatului
de necesitate

Denumirea
documentului

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

n momentul
ntocmirii
referatului
de
necesitate

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Director
Contabil ef

Circula la:

Ordonator
principal de
credite, persoana
mputernicit sa
acorde viza de
CFPP
Ordonator
principal de
credite, persoana
mputernicit sa
acorde viza de
CFPP

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
contabilitate

1 ex. Serviciul
contabilitate
mpreun cu
angajamentul
legal

11
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
r.
cr
t.
3.

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 12 din 47
Exemplar nr.:

Denumirea
documentului

Nr.
exemplare

Anexa nr. 3Ordonanare de


plat aferent
achiziiilor publice
pentru activitatea
curent i de
investiii, pentru
transferuri, prime
sau alte pli din
fonduri publice
acordate
beneficiarilor
legali, pentru
virarea datoriilor
ctre bugetul de
stat, bugetele de
asigurri sociale,
bugetul local

Se utilizeaz la

Document de
confirmare a
exigibilitii unei
pli,
reprezentnd o
obligaie cert, suma
datorat stabilit

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Serviciul contabilitate
Administrator

Data/
perioada
ntocmirii
La fiecare operaiune
economic care
implic efectuarea
plii

Termen de
predare

Operativ

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Birou
contabilitate
pentru nscrierea
datelor din col.1;
Persoana
mputernicit
pentru acordarea
vizei CFPP;
Ordonator de
credite pentru
aprobare ;
Serviciul
contabilitate
pentru ntocmirea
documentelor de
plat.

1 ex. Trezorerie
1 ex. Serviciul
contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative

12
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
r.
cr
t.
4.

5.

Denumirea
documentului

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 13 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Angajament de
plat

Servete ca:
- angajament de
plat a unei sume ce
reprezint o pagub
adus unitii;
- titlu executoriu
pentru recuperarea
pagubelor;
- titlu executoriu
pentru executarea
silit, n caz de
nerespectare a
angajamentului.

Persoana care ii ia
angajamentul

n momentul lurii
angajamentului de
plat

Balana de
verificare analitic

Servete:
- la verificarea
exactitii
nregistrrilor;
- la controlul
concordanei dintre
contabilitatea
sintetic i analitic;
- la ntocmirea
situaiilor financiare.

Serviciul
contabilitate

Lunar sau cel mai


trziu la sfritul
perioadei pentru care
se ntocmesc situaiile
financiare

Termen de
predare

Dou zile de
la finele lunii
sau perioadei

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Circul la
persoana n faa
creia s-a luat
angajamentul
(organ de control,
jurisconsult sau
alte persoane
desemnate n
acest scop) pentru
semnare.

1 ex. Serviciul
contabilitate

Nu circul, este
document de
nregistrare.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

13
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
r.
cr
t.
6.

7.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 14 din 47
Exemplar nr.:

Denumirea
documentului

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Balana de
verificare sintetic

Bon de consum

Document pentru
verificarea exactitii
nregistrrilor
contabile i controlul
concordanei dintre
contabilitatea
sintetic i cea
analitic.
Document pentru
eliberarea din
magazie a
materialelor pentru
consum;
Document de scdere
din gestiune;
Document justificativ
de nregistrare n
evidena magaziei i
n contabilitate .

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Serviciul contabilitate

Lunar

Dou zile de
la finele lunii

Administrator

n momentul
eliberrii din magazie
a materialelor pentru
consum

Trei zile de
la ntocmirea
bonului de
consum

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Nu circul, este
document de
sintez.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

La gestiunea de
materiale pentru
eliberarea
cantitilor
prevzute;
La serviciul
financiar contabil.

1 ex.
Administraie
1 ex. la cotor
Serviciul
contabilitate

14
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
r.
cr
t.
8.

9.

Cod: P.O. 04-08

Pagina 15 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Bon de micare a
mijlocului fix

Servete ca:
- document
justificativ de
predare-primire a
mijloacelor fixe ntre
dou locuri de
folosin ale unitii;
- document de
nsoire a mijloacelor
fixe pe timpul
transportului de la
secia sau subunitatea
predtoare la cea
primitoare;
- document
justificativ de
nregistrare n
evidena inut de
responsabilul cu
mijloacele fixe la
locurile de folosin i
n contabilitate.

Bugetul anual de
venituri i
cheltuieli

Stabilirea pe titluri
bugetare i pe articole
a cheltuielilor i
veniturilor pe total an
i pe trimestre.

Denumirea
documentului

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Administrator

n momentul predriiprimirii mijlocului fix

Trei zile de
la ntocmirea
bonului de
micare a
mijlocului
fix

Director
Contabil ef

La termenul stabilit
de ordonatorul
principal de credite

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

La persoana care
aprob micarea
mijlocului fix n
cadrul unitii
(ambele
exemplare);
La secia
(serviciul,
atelierul,
subunitatea)
predtoare(ambele
exemplare);
La secia
(serviciul,
atelierul,
subunitatea)
primitoare
(mpreun cu
mijlocul fix
(exemplarul 1);
- la
compartimentul
financiar-contabil
(exemplarul 1).
Primrie, Consiliu
sau I.S.J. pentru
aprobare;
Ordonatorul de
credite.

Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 1);
La sectia
(serviciul,
atelierul,
subunitatea)
predatoare
(exemplarul 2).

1 ex. Primrie
1 ex.
Contabilitate
1ex.Trezorerie
15

Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani


Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 16 din 47
Exemplar nr.:

Se utilizeaz la

N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
10. Carnet CEC pentru
ridicare numerar

Nr.
exemplare

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Document pentru
ridicare de numerar.

Casier

Pli salarii i alte


cheltuieli

11. Carnetul de munc

nregistrarea calitii
de salariat i a
drepturilor salariale;
Stabilirea vechimii n
munc i cuantum
pensie n dosarul de
pensionare.

Secretariat

Operativ

12. Centralizator stat


de plat salarii

Secretariat pentru
certificarea legalitii

2 zile

Operativ

Director
Contabil ef

Ordonatorul de
credite
Contabil ef

13. Cerere pentru


deschiderea
creditelor bugetare

Centralizarea
drepturilor de
personal pentru
calculul sumelor
totale de ridicat din
Trezorerie.
Solicitare deschidere
credite bugetare de
ctre ordonatorul
principal de credite.

Serviciul
contabilitate

Lunar/trimestrial

Pn n data
de 15 a lunii
sau
trimestrului
anterior

Ordonatorul
principal de
credite

Contabil ef
pentru viza CFPP;
Aprobare director

La data plii

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Director

Circula la:

La persoanele
care au specimene
de semnturii n
trezorerie i la
Trezoreria Braov
Nu circul.

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex Serviciul
contabilitate

La serviciul
secretariat
Se pred sub
semntur la
ncetarea
activitii
salariatului n
instituie.
1 ex. Secretariat
1 ex. Serviciul
contabilitate

1 ex. ordonator
de credite
1 ex. Serviciul
contabilitate

16
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
14. Chitan pentru
operaii n lei

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 17 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Document justificativ
pentru depunerea unei
sume n numerar la
casieria unitii;
Document justificativ
de nregistrare n
registrul de casa i n
contabilitate.
Servete ca:
- document
justificativ pentru
ncasrile i plile n
valut efectuate n
numerar;
- document
justificativ de
nregistrare n
registrul de cas n
valut i n
contabilitate.

Casier

La data ncasrii
sumei, n funcie de
operaiunile efectuate

La data
ncasrii
sumei

Casier

La data ncasrii
sumei, n funcie de
operaiunile efectuate

La data
ncasrii
sumei

Document pentru
evidena zilnic a
personalului prezent
n unitate.

Secretariat

Zilnic

Zilnic

15. Chitan pentru


operaiuni n valut

16. Condic de
prezen

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

La depuntor,
Contabilitate

1 ex. Depuntor
1 ex. La cotor
Serviciul
contabilitate
1 ex. Anexa la
registrul de casa

Contabil ef

Circul la
depuntor/pltitor,
exemplarul 1, cu
stampila unitii;
Exemplarul 2 este
folosit ca
document de
verificare a
operaiunilor
nregistrate n
registrul de casa
n valut.

1 ex. Depuntor
1 ex. La cotor
Serviciul
contabilitate
1 ex. Anexa la
registrul de casa

Director

Direciune

Serviciul
secretariat

17
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 18 din 47
Exemplar nr.:

Se utilizeaz la

N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
17. Contract de
concesionare,
nchiriere

Nr.
exemplare

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Document privind
nchirierea de spaii.

Serviciul
Contabilitate n
conformitate cu H.C.L.

n momentul
concesionrii,
nchirierii

n momentul
concesionrii
nchirierii

18. Contract/
comand de
achiziii publice

Document privind
achiziiile publice.

Serviciul
contabilitate

n momentul
contractrii/
comandrii de
achiziii publice

n momentul
contractrii/
comandrii
de achiziii
publice

19. Decizia de angajare


sau avansare a
personalului
inclusiv pentru
cumulul de funcii
20. Decizie de :
- acordare salariu
de merit
- numire cu
caracter temporar a
personalului de
execuie pe funcii
de conducere
Alte drepturi
salariale

Document privind
angajarea
personalului didactic
auxiliar i nedidactic

Direciune

n momentul
angajrii/avansrii

Document privind
angajarea
personalului didactic
i drepturi salariale

I.S.J.
Direciune

n momentul
acordrii/ numirii

n momentul
acordrii/
numirii

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Ordonatorul
principal de
credite
Director
Contabil ef

Circula la:

Serviciul
Contabilitate
Beneficiar

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. la
Concesionar,
chiria
1 ex. la
ordonatorul
principal de
credite
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. Beneficiar

Director
Contabil ef

Beneficiar

Director
Contabil ef

Secretariat

1 ex. Secretariat
1 ex. Direciune
1 ex. Beneficiar

Director
Contabil ef

Serviciul resurse
umane
Secretariat

1 ex. Secretariat
1 ex. I.S.J.

18
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
21. Decizie de
imputare

22. Declaraie privind


obligaia de plat la
fondul de omaj
DECLARATIA
112
23. Declaraie privind
obligaiile de plat
ctre bugetul
asigurrile sociale

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 19 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete ca:
- document de
imputare a valorii
pagubelor produse;
- titlu executoriu din
momentul
comunicrii;
- document de
nregistrare n
contabilitate.

Direciune
Serviciul contabilitate

n momentul
constatrii pagubei

Document privind
contribuia la
asigurrile de omaj
ale angajatorului i
asiguratului.
Document privind
contribuia la
asigurrile sociale ale
angajatorului i
asigurailor.

Serviciul contabilitate/

Pana la data de 25 a
lunii curente pentru
luna precedent

Serviciul contabilitat

Pana la data de 25 a
lunii curente pentru
luna precedent

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 1)
Persoana care a
produs paguba
(exemplarul 2)

Director
Contabil ef

Circul:
- la persoana
desemnat pentru
acordarea vizei
CFPP(ambele
exemplare);
- la
conductorul
unitii, pentru
semnare (ambele
exemplare);
- la persoana
(sau persoanele)
rspunztoare de
paguba adus
unitii (ambele
exemplare).
Administraia
Financiar

Director
Contabil ef

Administraia
Financiar

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. C.J.P.

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. AJOFM

19
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
24. Declaraie privind
obligaiile de plat
la bugetul
consolidat al
statului
25. Declaraie privind
obligaiile de plat
la fondul
asigurarilor de
sntate

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 20 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Document privind
obligaiile la bugetul
consolidat al statului.

Serviciul contabilitate

Pana la data de 25 a
lunii curente pentru
luna precedent

Document privind
contributia la
asigurrile sociale de
santate ale
angajatorului i
asiguratului.

Serviciul contabilitat

Pana la data de 25 a
lunii curente pentru
luna precedent

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Director
Contabil ef

Circula la:

Administraia
Financiar

Casa Judeean de
Asigurri de
Sntate

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Administraia
Financiara
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. C.J.A.S.

20
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
26. Decont de
cheltuieli pentru
deplasri externe

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 21 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete ca:
- document pentru
decontarea de ctre
titularul de avans a
cheltuielilor efectuate
(n valut i n lei), cu
ocazia deplasrii n
strintate;
- document pentru
stabilirea diferenelor
de primit sau de
restituit de titularul de
avans;
- document
justificativ de
nregistrare n
registrul de cas (n
valut) i n
contabilitate.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Titularul deplasrii

Data/
perioada
ntocmirii
La ntoarcerea din
deplasare

Termen de
predare

3 zile de la
ntoarcerea
din deplasare

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Circula la:

Circul:
- la persoanele
autorizate s
verifice legalitatea
actelor
justificative de
cheltuieli,
exactitatea
calculelor privind
sumele decontate
la ntoarcerea din
deplasare i
calculul
eventualelor
penalizri de
ntrziere, care
semneaz de
verificare;
- la persoanele
autorizate s
exercite CFPP;
- la casieria
unitii .

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
Contabilitate

21
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
27. Dispoziie de plat
ctre casierie

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 22 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Dispoziie pentru
casierie, n vederea
achitrii n numerar a
unor sume, potrivit
dispoziiilor legale,
inclusiv a avansurilor
aprobate pentru
cheltuieli de
deplasare, precum i a
diferenei de ncasat
de ctre titularul de
avans n cazul
justificrii unor sume
mai mari dect
avansul primit, pentru
procurare de
materiale etc.;
Document justificativ
de nregistrare n
registrul de casa i n
contabilitate, n cazul
plilor n numerar
efectuate fr alt
document justificativ.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Serviciul contabilitate

Data/
perioada
ntocmirii
n momentul plii

Termen de
predare
n momentul
plii

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Circula la:

Circul:
- la persoana
autorizat s
exercite CFPP;
- la persoanele
autorizate s
aprobe plata
sumelor
respective;
- la casierie;
- la
compartimentul
financiar-contabil.

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
contabilitate

22
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
28. Dispoziia de
ncasare ctre
casierie

29. Document pentru


efectuarea,
ncepnd cu
trimestrul al III-lea,
a virrilor de
credite bugetare de
la un capitol la alt
capitol sau ntre
subdiviziuni

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 23 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Dispoziie pentru
casierie, n vederea
ncasrii n numerar a
unor sume care nu
reprezint venituri din
activitatea de
exploatare, potrivit
dispoziiilor legale;
Document justificativ
de nregistrare n
registrul de casa i
contabilitate.

Virarea ntre capitole


cu respectarea Legii
Finanelor Publice sau
a Legii Finanelor
Publice Locale a
creditelor pe baza
unor
justificri,
detalieri i necesiti
privind
execuia
bugetar pn la
finele anului.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Serviciul contabilitate

n momentul ncasrii

n momentul
ncasrii

Serviciul
contabilitate

La solicitarea
ordonatorului de
credite, cnd este
cazul

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Director

Circula la:

Circul:
- la persoana
autorizat s
exercite CFPP;
- la persoanele
autorizate s
aprobe ncasarea
sumelor
respective;
- la casierie;
- la
compartimentul
financiar-contabil.
Contabil ef
pentru viza CFPP
;
Aprobarea
ordonatorului de
credite.

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
contabilitate

1 ex. la
ordonatorul
principal de
credite
1 ex.
Serviciul
contabilitate

23
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
30. Extras de cont
nebancar

31. Factur

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 24 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete
la
comunicarea
i
solicitarea
de
la
debitor a sumelor
pretinse,
rmase
neachitate, provenite
din relaii economicofinanciare
i
ca
instrument
de
conciliere
prearbitral.

Serviciul contabilitate

Document
pentru
decontarea serviciilor
prestate (nchirieri de
spaii)

Serviciul
contabilitate

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Operativ

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul

Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Circul:
- la
conductorul
compartimentului
financiar-contabil
i conductorul
unitii emitente,
pentru semnare
(toate
exemplarele);
- la unitatea
debitoare
(exemplarele 1 i
2).
Semntur i
tampil furnizor;
Semnturi de
primire de la
beneficiar.

Serviciul
Contabilitate al
unitii emitente
(exemplarul 3,
exemplarul 2);
Serviciul
Contabilitate al
unitii
debitoare
(exemplarul 1).

1 ex furnizor
1 ex beneficiar
1 ex Serviciul
Contabilitate

24
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 25 din 47
Exemplar nr.:

N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
32. Fia de eviden a
obiectelor de
inventar n
folosin

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

33. Fia mijlocului fix

Servete ca document
de eviden a
materialelor de natura
obiectelor de
inventar, a
echipamentului i
materialelor de
protecie date n
folosina personalului,
pn la scoaterea lor
din uz.
Servete ca document
pentru eviden
analitic a mijloacelor
fixe.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Administrator

La darea n folosin
a obiectelor de
inventar

Nu circul, este
document de
nregistrare.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

Administrator

La darea n folosin
a mijlocului fix

Nu circul, este
document de
nregistrare
contabil.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

25
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 26 din 47
Exemplar nr.:

N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
34. Fi de magazie

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

35. Fiele fiscale F1 i


F2

Servete ca:
- document de
eviden la locul de
depozitare a intrrilor,
ieirilor i stocurilor
bunurilor, cu una sau
cu dou uniti de
msur, dup caz;
- document de
contabilitate analitic
n cadrul metodei
operativ-contabile (pe
solduri);
- surs de informaii
pentru controlul
operativ curent i
contabil al stocurilor
de valori materiale.
Documentul pentru
stabilirea impozitului
pe venitul global.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Administrator

La achiziionarea
bunurilor

Secretariat

Pn la data de 28
februarie a anului n
curs pentru anul fiscal
anterior

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul

Director

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Nu circul, este
document de
nregistrare.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

La instituie i la
salariat.

1 ex. Secretariat
1 ex. salariat

26
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
36. List de avans
pentru concediul de
odihn

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 27 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Document justificativ
de nregistrare n
contabilitate;
Document pentru
stabilirea drepturilor
bneti privind
indemnizaiile curente
ale salariailor pe
timpul efecturii
concediului de
odihn.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Secretariat

Data/
perioada
ntocmirii
Cu 5 zile nainte de
plecarea salariatului
n concediu

Termen de
predare

Cu 5 zile
nainte de
plecarea
salariatului
n concediu

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

La persoana
mputernicit s
exercite viza de
CFPP;
La casieria
unitii pentru
efectuarea plilor
sumelor cuvenite.

1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex. Secretariat

27
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
37. List de
inventariere

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 28 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete ca:
- document pentru
inventarierea
bunurilor aflate n
gestiunile unitii;
- document pentru
stabilirea lipsurilor i
plusurilor de bunuri
(imobilizri, stocuri
materiale) i a altor
valori (elemente de
trezorerie etc.);
- document
justificativ de
nregistrare n
evidena magaziilor
(depozitelor) i n
contabilitate a
plusurilor i
minusurilor
constatate;
- document pentru
ntocmirea
registrului-inventar;
- document pentru
stabilirea
provizioanelor pentru
deprecieri;
- document
centralizator al
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani operaiunilor de
inventariere.
Tel/fax: +40 0231512132
2

+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Comisia de inventariere

Data/
perioada
ntocmirii
Anual sau n situaiile
prevzute de lege

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Circul:
- la comisia de
inventariere;
- la gestionar;
- la
compartimentul
financiar-contabil;
- la
conductorul
unitii;
- la unitatea
creia i aparin
valorile materiale
primite n
custodie
(exemplarul 2).

Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 1)
Compartimentul
de verificri
gestionare
(exemplarul 2)

28
Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
38. Not de
contabilitate

39. Not de recepie i


constatare diferene

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 29 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Document
de
nregistrare a tuturor
operaiunilor
financiar
contabile
(analitic i sintetic).

Document pentru
recepia bunurilor
aprovizionate;
Document pentru
ncrcarea n
gestiune;
Act de prob n litigii
cu furnizorii;
Document justificativ
de nregistrare n
contabilitate.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Serviciul contabilitate

La fiecare operaiune

n momentul
ntocmirii

Comisia de recepie i
administrator

La achiziionarea
bunurilor

24 ore de la
ntocmirea
notei de
recepie

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Contabil ef

Circula la:

Circul:
- la persoana
autorizat s
verifice i s
semneze
documentul;
- la persoana
care asigur
contabilitatea
sintetic i
analitic n cadrul
compartimentului financiarcontabil.
La gestionar
pentru ncrcarea
cu bunurile
materiale
recepionate;
La serviciul
financiar pentru
nregistrarea n
contabilitatea
sintetic i
analitic.

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
Contabilitate

1 ex. la factura
1 ex. la cotor
Serviciul
contabilitate

29
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 30 din 47
Exemplar nr.:

N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
40. Ordin de deplasare

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Dispoziie ctre
persoana delegat s
efectueze deplasarea;
Document pentru
decontarea de ctre
titularul de avans a
cheltuielilor
efectuate;
Document justificativ
de nregistrare n
contabilitate.

De persoana care urmeaz


s efectueze deplasarea.
Secretariat

nainte cu o zi de data
deplasrii

41. Proces verbal de


predareprimire(transferarea
bunului fr plat)

Document de transfer
bunuri;
Document justificativ
de nregistrare n
contabilitate.

Serviciul contabilitate

n momentul predriiprimirii

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare
nainte cu o
zi de data
deplasrii

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Director
Contabil ef

Circula la:

La persoana
mputernicit s
dispun
deplasarea;
La persoana care
efectueaz
deplasarea;
La persoanele
autorizate de la
unitatea unde s-a
efectuat
deplasarea sa
confirme sosirea
i plecarea
persoanelor n
delegaie;
Verificarea
decontului la
financiarcontabilitate .
Serviciul
Contabilitate

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
contabilitate

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. Gestionar
1 ex. beneficiar

30
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
42. Proces verbal de
recepie, proces
verbal de recepie
provizorie, proces
verbal de punere n
funciune

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 31 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete ca:
- document de
nregistrare n
evidena operativ i
n contabilitate;
- document de
consemnare a
stadiului n care se
afl obiectivul de
investiii;
- document de
apreciere a calitii
lucrrilor privind
obiectivul de
investiii;
- document de
aprobare a recepiei
(cod 14-2-5);
- document de
constatare a
ndeplinirii condiiilor
de recepie provizorie
a obiectivului de
investiii (cod 14-25/a);
- document de
aprobare a recepiei
provizorii a
obiectivului de
investiii (cod 14-2Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani 5/a);
- document de
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
punere n funciune a
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
obiectivului de
ltniorga.ro
investiii (cod 14-23

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Serviciul contabilitate

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Circul:
- la persoanele
care fac parte din
comisie
(exemplarele 1, 2
i 3);
- la
compartimentul
care efectueaz
operaiunea de
CFPP (exemplarul
2);
- la
compartimentul
financiar-contabil
pentru verificarea
i nregistrarea
procesului-verbal
de recepie
(exemplarele 2 i
3).

La furnizor
(antreprenor):
- la compartimentul
financiarcontabil
(exemplarele 2
i 3).
La beneficiar:
- la compartimentul
financiarcontabil
(exemplarul 1).

31
Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
43. Proces verbal de
scoatere din
funciune a
mijlocului fix/de
declasare a
bunurilor materiale

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 32 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete ca:
- document de
constatare a
ndeplinirii condiiilor
scoaterii din funciune
a mijloacelor fixe, de
scoatere din uz a
materialelor de natura
obiectelor de inventar
n folosin i de
declasare a altor
bunuri materiale dect
mijloacele fixe,
potrivit dispoziiilor
legale;
- document de
consemnare a
scoaterii efective din
funciune a
mijloacelor fixe, de
scoatere din uz a
materialelor de natura
obiectelor de inventar
n folosin sau de
declasare a bunurilor
materiale;
- document de
predare la magazie a
ansamblelor,
subansamblelor,
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani pieselor componente
i materialelor
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
rezultate din scoaterea
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
efectiv din funciune
ltniorga.ro
a mijloacelor fixe,
2

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Serviciul contabilitate

Data/
perioada
ntocmirii
n momentul scoaterii
din funciune

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Circul :
- la persoana
autorizat s
aprobe scoaterea
din funciune a
mijloacelor fixe,
scoaterea din uz a
materialelor de
natura obiectelor
de inventar sau
declasarea
bunurilor
materiale (ambele
exemplare);
- la secie
(serviciu,
subunitate
(ambele
exemplare);
- la magazie
(depozitul de
materiale), pentru
descrcarea
gestiunii,
respectiv
nregistrarea n
eviden a
bunurilor
materiale
declasate (ambele
exemplare);
- la magazia
primitoare, pentru
semnare de
(ambele

Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 1);
La compartimentul care ine
evidena
mijloacelor fixe
(exemplarul 2).

32

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
44. Raport privind
activitatea de
C.F.P.P. pe
trimestru

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 33 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Se
evalueaz
activitatea de control
financiar preventiv,
responsabilitile
manageriale
prin
dezvoltarea
unui
sistem de control
intern eficient, se
identific
i
se
evalueaz
riscurile
privind patrimoniul i
fondurile publice, se
formuleaz opinii cu
privire la aciunile ce
trebuie ntreprinse n
plan legislativ i
administrativ pentru
utilizarea ct mai
corect i eficient a
fondurilor publice;
Documentul prezint
totalul operaiunilor
supuse vizei de CFPP,
numr operaiuni i
valoare, din care
refuzate la viz

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Responsabil C.F.P.P.

Data/
perioada
ntocmirii
Trimestrial

Termen de
predare

Data de 22 a
lunii
urmtoare
trimestrului
raportat

Persoanele
care
vizeaz
documentul

Circula la:

Ordonator
principal de
credite (Primria,
I.S.J. Director,
Contabil ef)

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite

33
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
45. Registrul cartea
mare

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 34 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete:
- la stabilirea
rulajelor lunare i a
soldurilor pe conturi
sintetice, la unitile
care aplic forma de
nregistrare "pe
jurnale";
- la verificarea
nregistrrilor
contabile efectuate;
- la ntocmirea
balanei de verificare.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Serviciul contabilitate

Data/
perioada
ntocmirii
La sfritul lunii
(perioadei)

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Contabil ef

Circula la:

Nu circul, este
document de
nregistrare
contabil.

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
Contabilitate

34
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
46. Registrul de casa n
valuta

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 35 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete ca:
- document de
nregistrare operativ
a ncasrilor i
plilor n valut,
efectuate prin casieria
unitii pe baza
actelor justificative;
- document de
stabilire, la sfritul
fiecrei zile, a
soldului de cas;
- document de
nregistrare n
contabilitate a
operaiunilor de cas
n valut.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete
Casier

Data/
perioada
ntocmirii
Zilnic

Termen de
predare

Zilnic

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Contabil ef

Circula la:

La serviciul
contabilitate (un
exemplar) cu
documente de
ncasare sau de
plat;
Casier.

Locul de
Arhivare/
destinatar
Casierie
(exemplarul 1)
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 2)

35
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil
N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
47. Registrul de cas n
lei

48. Registrul inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 36 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Document de
nregistrare a
ncasrilor i plilor
n numerar efectuate
prin casieria unitii;
Document de stabilire
la sfritul fiecrei
zile a soldului de
cas;
Document de
nregistrare zilnic n
contabilitate a
operaiunilor de cas.
Servete ca document
contabil obligatoriu
de nregistrare a
rezultatelor
inventarierii
elementelor de activ
i de pasiv;
Prob n litigii.

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Casier

Zilnic

Zilnic

Serviciul
contabilitate

Se ntocmete la
nceputul activitii,
la sfritul
exerciiului financiar
sau cu ocazia ncetrii
activitii

31
decembrie
sau dup caz

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Contabil ef

Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

La serviciul
contabilitate (un
exemplar) cu
documente de
ncasare sau de
plat;
Casier.

Casierie
(exemplarul 1)
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 2)

Nu circul, este
document de
nregistrare
contabil.

1 ex. la
Serviciul
Contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative
care au stat la
baza ntocmirii
lui

36
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 37 din 47
Exemplar nr.:

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Servete ca document
contabil obligatoriu
de nregistrare
cronologic i
sistematic a
modificrii
elementelor de activ
i de pasiv ale
unitii;
Prob n litigii.

Serviciul
contabilitate

Zilnic sau lunar

50. Registrul
numerelor de
inventar la mijloace
fixe

Administraie

n momentul drii n
folosin

51. Situaii financiare


trimestriale i
anuale (bilan
contabil i anexele
prevzute de lege)

Servete ca document
de atribuire a
numerelor de inventar
mijloacelor fixe
existente n unitate, n
vederea identificrii
lor.
Document contabil de
sintez prin care se
prezint elementele
de activ, datorii i
capital proprii ale
instituiei la sfritul
perioadei de
raportare, precum i
n alte situaii
prevzute de lege.

Serviciul
contabilitate

Trimestrial i anual

N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
49. Registrul jurnal

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Data de 15 a
lunii pentru
trimestrul
anterior

Persoanele
care
vizeaz
documentul
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Nu circul, este
document de
nregistrare
contabil.

1 ex. la
Serviciul
Contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative
care au stat la
baza ntocmirii
lui

Nu circul, este
document de
nregistrare
contabil.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

Trezorerie, pentru
confirmare
solduri, conturi de
disponibil,
ordonator
principal de
credite, contabil
ef.

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite

37
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 38 din 47
Exemplar nr.:

N
Denumirea
r.
documentului
cr
t.
52. Situaia privind
monitorizarea
cheltuielilor de
personal pe lun

Nr.
exemplare

Se utilizeaz la

Centralizarea plilor
la cheltuielile de
personal pe luna n
curs i pentru lunile
anterioare.

Serviciul
contabilitate

Data de 30 a lunii n
curs

Data de 5 a
lunii
urmtoare

Contabil ef i
director

53. Stat de plat burse


i ajutoare sociale

Secretariat

Data de 30 a lunii n
curs, iar plata la
nceputul lunii
urmtoare

Data de 2 a
lunii
urmtoare

Contabil ef i la
casierie pentru
plat

54. Stat de salarii

Document
pentru
calculul
drepturilor
bneti pentru plata
burselor
i
a
ajutoarelor
sociale
ctre
elevii
care
ndeplinesc condiiile
legale de acordare a
acestor
drepturi
bneti cuvenite.
Document
pentru
calculul
drepturilor
bneti
cuvenite
salariailor precum i
al
contribuiilor
aferente;
Document justificativ
de nregistrare n
contabilitate.

Secretariat

Lunar

Data de 2 a
lunii
urmtoare

Compartimentul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentul

Director
Contabil ef

Circula la:

Circul:
- la persoanele
autorizate sa
exercite CFPP i
s aprobe plata
(exemplarul 1);

Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex. Secretariat

Serviciul
contabilitate
(exemplarul 1)
Secretariat,
(exemplarul 2)

Intocmit,
Contabil sef,
Ec. Craciun Mirela
38
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 39 din 47
Exemplar nr.:

ANEXA 3

APROBAT,
DIRECTOR
CIRCUIT Propunere-Angajament-Odonanare
- Documente
Conform Cadrul general al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

Serviciul Contabilitate

Serviciul Administrativ

Emitere PAO n
Contabilitate
Contabil
_____________

Serviciul Contabiliate

Viza compartimentului de specialitate pentru


cheltuielile cu bunurile i serviciile
achiziionate
Adminisrtator ___________________
pentru chelt. bunuri i servicii pentru chelt.
bunuri i servicii aferente activitii CCD
Conform Deciziei nr.______________

Acordare viza CFP


ndosariere n dosar
____mpreun cu OP i extras
Contabil sef
____________________
_

Serviciul Secretariat

ntocmit,
Contabil ef,

Viza compartimentului de
specialitate pentru cheltuielile
de personal
Secretar ____________
conform Deciziei nr.
_________________

SEMNTURI
Contabil___________
Administrator______
Secretar___________
Contabil sef________

Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008


BM/BR 2 ex
39
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 40 din 47
Exemplar nr.:

ANEXA 4

APROBAT,
DIRECTOR
CIRCUIT REFERAT DE NECESITATE / COMANDA

Persoana care
solicit
Emiterea
referatului /
comenzii

Serviciul Contabilitate
Vizat privind existena
creditelor i ncadrarea n
articolul bugetar
Contabil sef
____________

Director

Serviciul Administrativ

Aprobare
achiziionare

Aprovizionare
Administrator
_____________

Serviciul Contabilitate
Se ndosariaz n dosar_______
Contabil sef ___________________

SEMNTURI
Contabil sef ____________
Administrator ____________
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 4 ex
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

40
Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 41 din 47
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 5

CIRCUIT FACTUR
Documentele care stau la baza ntocmirii Facturii :
- Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR pentru
achiziionare
- Alte documente specifice achiziiei (oferte sau direct de pe raft)

Serviciul Contabilitate
Operare intrare n Program Gestiunea
Materialelor
Listare NIR
Contabil sef
___________________

Serviciul Administrativ

Serviciul Contabilitate

Verificarea cantitativ, calitativ a produselor din Factur i NIR


Vizat pentru BUN DE PLAT
Comisia de recepie
Administrator __________________

SEMNTURI
Contabil sef ____________
Administrator ____________

ndosariere n dosar
_______
Contabil sef
_______________________

Comisia de recepie

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 3 ex
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

41
Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 42 din 47
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 6

CIRCUIT NIR MATERIALE


Documentele care stau la baza ntocmirii NIR-ului :
- Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR
Factur nsoit de viz privind denumire produse pentru nregistrarea corect n evidenele contabilitii de gestiune (administrator+magaziner)
Serviciul Administrativ
Emitere NIR
Administator
____________________

Serviciul Administrativ

Serviciul Contabilitate

Recepia cantitativ i calitativ


a produselor din factur i NIR
Comisia de recepie

NIR original + Factur + Referat ndosariat


________Contabil ___________________
NIR + Factur copie = ntocmire Fi de magazie
ndosariat n dosar copii / an Administrator
_________________________

SEMNTURI
Contabil ____________
Administrator ____________
Comisia de recepie

- MITREA CARMEN
- COSTEA ELENA

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 4 e
42
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 43 din 47
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 7

CIRCUIT NIR OBIECTE DE INVENTAR

Documentele care stau la baza ntocmirii NIR-ului :


Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR pentru achiziionare
Stabilire modalitate de achizionare

Cazul I cerere de ofert documente specifice (caiet de sarcini, oferte, contract, factur)

Cazul II achiziie directe de pe raft


Factur nsoit de viz privind denumire produse pentru nregistrarea corect n evidenele contabilitii de gestiune (administrator+magaziner), BUN DE
PLAT i subgestiune
Serviciul Administrativ
Serviciul Administrativ
Serviciul Contabilitate
Serviciul Administrativ
Emitere NIR
Administrator
__________________

Recepia cantitativ i
calitativ a produselor din
factur i NIR
Stabilirea bunurilor care trec
n subgestiune
Comisia de recepie

Serviciul Contabilitate
NIR + Factur/Referat/
comand ndosariat n dosar ___
Operare n evidena sintetic a
subgestiunilor
Contabil ______________.

Operarea drii n folosin pe


subgestiune n programul
Obiecte de inventar
Listare fi de gestiune
Contabil ____________

Fia de gestiune pentru ntocmire


proces-verbal de predare-primire n
subgestiuni
ndosariere n dosar subgestiuni
Administrator ______________

SEMNTURI
Contabil sef _________________
Administrator ____________
Comisia de recepie

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 5 ex
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

43
Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 44 din 47
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 8

CIRCUIT NIR ALIMENTE


Documentele care stau la baza ntocmirii NIR-ului :
- Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR
Factur nsoit de viz privind denumire produse pentru nregistrarea corect n evidenele contabilitii de gestiune (administrator+magaziner)
Serviciul Contabilitate
Emitere NIR din operarea facturii n
Program SICOS Gestiunea
Materialelor
Contabil__________

Serviciul Administrativ

Serviciul Contabilitate

Recepia cantitativ i calitativ a


produselor din factur i NIR
Comisia de recepie

NIR original + Factur + Referat ndosariat ________


Contabil_________
NIR+Factur copie = ntocmire Fi de magazie
ndosariat n dosar copii / an
Magaziner_______________

SEMNTURI
Contabil______________
Administrator__________
Magazioner_____________
Comisia de recepie - ______________
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 4 ex
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

44
Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 45 din 47
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 9

CIRCUIT BON CONSUM


Documentele care stau la baza ntocmirii BC-ului :
- Normative de consum vizate de conductorul unitii conform Bugetului de venituri i cheltuieli aprobat pentru anul curent

Serviciul Administrativ
Emitere BC
Administrator
_______________________

Serviciul Contabilitate

Serviciul Administrativ

Operare BC n Programul Gestiunea


Materialelor
Contabil sef
_________________________

Operarea consumuri/ ieiri


materiale n fia de magazie
Administrator _____________

SEMNTURI
Contabil sef_________________
Administrator____________
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 2 ex
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

45
Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3

Cod: P.O. 04-08

Pagina 46 din 47
Exemplar nr.:

ANEXA 10

APROBAT,
DIRECTOR
CIRCUIT BON CONSUM BENZINA

Documentele care stau la baza ntocmirii BC-ului :


- Aprobare plafon 150 l/luna
Serviciul Administrativ
Emitere BC
Adinistrator___
_________

Serviciul Contabilitate
Operarea consum/ ieiri BCF
n fia de magazie cu regim
special
Mentionare pe BC
serie/numar BCF eliberat
Magaziner________

Sofer

Achizitionare
benzina

Serviciul Contabilitate
Operare BC n Programul CIEL
intocmire NC
Contabil_______

SEMNTURI
Contabil_________________
Administrator_____________
Sofer____________________
Magaziner________________
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 4 ex
46
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga
Botoani
___________
Compartimentul
financiar-contabil

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. 04-08

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. :- 3
Pagina 47 din 47
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 11

CIRCUIT CERERE CAZARE


Persoana care
solicit

Serviciul Contabilitate

Completare
cerere tip
Persoana
fizica sau
juridica

Acordare numr de
nregistrare
Secretar________
Vizat pt. tarif cazare
Contabil sef____

Serviciul Administrativ
Verificare loc
disponibil
Rezervare loc
Administrator

Director
Aprobare
cerere
o Administato
r

Serviciul Administrativ
Confirmare cazare la pers.
fizica/juridica
Arhivat in dosar ______
(original)
Administrator_________

Serviciul Contabilitate

SEMNTURI
Secretar
Administratot
Contabil
Magaziner

Incasat contravaloare cazare si se


elibereaza chitanta
Se ndosariaz n dosar ______ registru
cas (Copie cerere)
Magaziner___________
La cerere eliberare factura
Contabil_______________

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 3 ex
47
Str.I.I.C.Brtianu nr.65, 710319, Botoani
Tel/fax: +40 0231512132
+40 0231511519
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
ltniorga.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
edu.ro

S-ar putea să vă placă și