Sunteți pe pagina 1din 31

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 1 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

1. Lista responsabililor cu elaborarea , verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz , a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea 1 Elaborat Verificat Aprobat Numele si prenumele 2 Functia 3 Contabil sef Contabil sef Director Data 4 01.01.08 01.01.08 01.01.08 Semnatura 5

1.1. 1.2. 1.3

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 2 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 01.01.2008

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 3 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul difuzarii Exemplar nr. Compartiment Nume si prenume Data primirii

Functia

Semnatura

3.1. 3.2. 3.6. 3.4. 3.8. 3.6. 3.7.

1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri

2 1 2 3 1 1 1 -

3 Contabi litate Admini strativ Secretar iat Contabi litate Contabi litate Contabi litate -

4 Contabil sef Administrator Secretara Contabil sef Contabil sef Contabil sef -

6
07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 4 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

4. SCOP 4.1.Procedura are ca scop contabilitatea angajamentelor bugetare 4.2. Procedura se refera la modul legal de cheltuire/platire a tuturor sumelor din __________n vigoare 4.3. Procedura se aplica tuturor tipurilor de Actiuni/Proiecte/Investitii n care sunt implicate cheltuieli/plati pariale sau totale din fondurile bugetare, indiferent de tip, de colaboratori sau de calitatea acestora.

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 5 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

5. DOMENIU 5.1. Procedura se aplica de ctre Serviciul Contabilitate. 5.2. La Procedura participa toate Serviciile i Compartimentele interesate

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 6 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

6. DOCUMENTE DE REFERINA 6.1.L 215: 2001 6.2.L 82 :1991 actualizata i republicata; 6.3.OMFP 1917: 2005 6.4. OMFP 1792: 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidenta i raportarea angajamentelor bugetare i legale 6.5.Legea nr. 500 : 2002 6.6. OUG 45 : 2003 6.7.L 108 : 2004 de aprobare a OUG 45 : 2003 6.8.OG 61 : 2002 privind colectarea creanelor bugetare 6.9.L 79/2003 privind aprobarea OG 61 : 2002 6.10. OG 119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv 6.11. OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 6.12. OMFP 912/2004 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 7 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

7. DEFINIII SI PRESCURTRI 7.1. DEFINIII 7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie; 7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii, afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate; 7.1.3. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice; 7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat n funcie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer; 7.1.5. Balana de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, se grupeaz i se sistematizeaz informaiile n conturi, urmarindu-se respectarea dublei inregistrari (Lista tuturor conturilor soldate i nesoldate in Cartea mare, n care sunt prezentate, n funcie de forma, informaii privind soldurile, rulajele i sumele conturilor); 7.1.6. Bilan - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul i capitalul propriu al unei Organizaii la ncheierea exerciiului financiar, precum i n celelalte situaii prevzute de lege; 7.1.7. Balana - Tabel statistico-economic folosit n analiza i planificare, prin care se compara i se raporteaz indicatorii care urmeaz a fi corelai, echilibrai, pe o anumita perioada; 7.1.8. Buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice; 7.1.9. Clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie i dup criterii unitare; 7.1.10. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verific legalitatea i regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, nainte de aprobarea acestora; 7.1.11. Cont - procedeu contabil de urmrire permanenta i sistematica, intr-o forma speciala, n expresie valorica i uneori cantitativa, existenta i micarea mijloacelor i a surselor acestora, precum i procesele economice i rezultatele acestora; 7.1.12. Creane - valori avansate temporar de o organizaie terilor (persoane fizice sau juridice) pentru care urmeaz sa primeasc un echivalent (o suma de bani sau un serviciu); 7.1.13. Credit - partea dreapta a oricrui cont - relaie bneasca apruta n legtura cu acordarea de mprumuturi n bani unor persoane (fizice sau juridice) sau n legtura cu amnarea plaii pentru merfurile/serviciile prestate; 7.1.14. Credit bugetar - sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care se pot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate n cursul exerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte aciuni; 7.1.15. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat Trezoreriei Statului de ctre Ordonantatorul principal de credite n limita creia se pot efectua repartizri de credite bugetare i plai de casa din bugetele locale; 7.1.16. Dobnda - suma de bani cu acest titlu, dar i alte prestaii sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se oblig drept echivalent al folosinei capitalului; 7.1.17. Evidenta contabila - inregistrare sistematica a informaiilor privind situaia patrimoniala i a rezultatelor obinute de ctre un agent economico-social, att pentru necesitile acestuia cat i pentru relaiile cu asociaii sau acionarii, clienii, furnizorii, bncile, organele
7

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 8 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

fiscale i alte persoane juridice sau fizice ; 7.1.18. Execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a plii cheltuielilor aprobate prin buget; 7.1.19. Exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aprob, se execut i se raporteaz bugetul; 7.1.20. Extras de cont - document ce atesta tranzaciile cu disponibiliti; 7.1.21. Fise de cont - document contabil unde se inregistreaza n ordine cronologica toate operaiile economice dup documentele de evidenta i dup articole contabile; 7.1.22. Furnizor - datorie a organizaiei echivalenta valorii bunurilor, lucrrilor i serviciilor primite de la teri; 7.1.23. Garanie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaiilor prin afectarea unui bun al debitorului sau chiar al altei persoane, n scopul asigurrii executrii obligaiei asumate; 7.1.24. Jurnal - un registru contabil unde se inregistreaza toate operaiunile - micrile patrimoniului (economico-financiare) sistematic i n ordine cronologica; 7.1.25. Lege bugetar anual - lege care prevede i autorizeaz pentru fiecare an bugetar veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului bugetar; 7.1.26. Lege de rectificare - lege care modific n cursul exerciiului bugetar legea bugetar anual; 7.1.27. Lichidarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se verific existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se verific condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care s ateste operaiunile respective; 7.1.28. Nota contabila - document justificativ de nregistrare n contabilitatea sintetica i analitica, de regula pentru operaiunile care nu au la baza documente justificative (stomari, virri, etc); 7.1.29. Obligaie de plata - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut fa de creditor la a da o anume suma sub sanciunea constrngerii; 7.1.30. Ordonanarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm c livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i c plata poate fi realizat; 7.1.31. Plata cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care instituia public achit obligaiile sale fa de teri; 7.1.32. Plata - faza din procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care instituia public achit obligaiile sale fa de terii creditori (este eliberat de obligaiile sale fa de terii creditori); 7.1.33. Registru Jurnal - documentul contabil n care se efectueaz nregistrarea cronologica a tuturor tranzaciilor, evenimentelor i a operaiilor, prezentnd sumele' conturilor implicate debitoare sau creditoare i alte informaii legate de acestea 7.1.34. Scadentar - document de ealonare a cheltuielilor ce se efectueaz n perioada curenta i privesc perioadele viitoare i care urmeaz a se repartiza lunar asupra cheltuielilor; 7.2. . PRESCURTRI L -Lege 7.2.2. OMFP - Ordin al Ministrului Finanelor Publice 7.2.3. DGFP - Direcia Generala a Finanelor Publice 7.2.4. CFPP - control financiar preventiv propriu 7.2.5. CFPD - control financiar preventiv delegat
7.2.1.
8

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 9 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

7.2.6. 7.2.7. 7.2.8. 7.2.9.

OP - Ordin de plata OSV - Ordin de schimb valutar RAC - Responsabil Asigurarea Calitii SMC - Sistem de Management al Calitii

8. DESCRIEREA PROCEDURII 8.1. Competente Operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonantarii cheltuielilor sunt n competenta ordonatorilor de credite i se efectueaz pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale instituiei publice.
9

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 10 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

Ordonatorii de credite pot delega aceasta calitate nlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane mputernicite n acest scop. Actele de delegare a atribuiilor desemneaz persoanele din cadrul instituiilor publice mputernicite sa semneze pentru i n numele ordonatorilor de credite. n actul de delegare trebuie sa se specifice limitele i condiiile delegrii, respectiv atribuiile persoanelor delegate sa semneze documentele de angajare, lichidare i ordonantare a cheltuielilor, precum i subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost mputernicite sa efectueze aceste operaiuni i termenul de valabilitate a mputernicirii. Actele de delegare, nsoite de specimenele de semnaturi ale persoanelor care au fost mputernicite, trebuie comunicate: persoanelor mputernicite; conductorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plata ordonanat de o persoana care nu a fost mputernicita n acest sens; persoanei mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. De asemenea, actele de ncetare a delegrii se comunica persoanelor menionate mai sus. 8.2. Date de intrare ale procesului: Bugetul n vigoare al __________ Hotarari privind modul de utilizare a fondurilor bugetare Comenzi Contractele de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare, Asociere, etc. cu Anexele lor n care se dataliaza cheltuielile i sunt prevzute termenele de plata Rapoarte privind desfurarea aciunilor preconizate Facturi de la furnizori Deconturi Extrase de cont

8.3. Date de ieire ale procesului: Propunere de plata Angajament de plata Ordonantare de plata OP Ordine de schimb valutar Note contabile Fise de cont pe conturile specifice Balane de verificri Jurnale Registru Jurnal Execuie ugetara Diverse situaii contabile de Balana, Bilan, Plai, Creane, etc. cerute de cei interesai 8.4. Procedura care are ca scop prezentarea pailor de urmat n contabilitatea pe baza de angajament, cu angajarea, lichidarea, ordonantarea i plata cheltuielilor fondurilor publice (bugetare) ale __________, precum i organizarea, evidenta i raportarea angajamentelor bugetare i legale, se desfoar conform celor descrise mai jos, parcursul aciunilor fiind prezentat n diagrama flux din Anexa 1.

10

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 11 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

8.4.1. Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele n vigoare, n cadrul crora se angajeaz, se ordonaneaz i se efectueaz plai, reprezint limite maxime care nu pot fi depite. Pentru aciunile multianuale se nscriu distinct n buget creditele de angajament i creditele bugetare. Pentru aciunile multianuale ordonatorii de credite ncheie angajamente legale n limita creditelor de angajament aprobate n buget pentru exerciiul bugetar respectiv. Cheltuielile de investiii se angajeaz individual n cadrul angajamentelor multianuale care reprezint limita superioara de angajare. Toate angajamentele legale din care rezulta o cheltuiala pentru investiii publice sau alte cheltuieli asimilate investiiilor, cofinantate de o instituie internaionala, se vor efectua n conformitate cu prevederile acordului de finanare. Creditele bugetare aferente aciunilor multianuale reprezint limita superioara a cheltuielilor care urmeaz a fi ordonanate i pltite n cursul exerciiului bugetar. Plile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate n limita creditelor de angajament aprobate n exerciiul bugetar curent sau n exerciiile bugetare anterioare. Angajarea cheltuielilor bugetare, altele dect cele care privesc aciuni multianuale, se face numai n limita creditelor bugetare aprobate. Ordonatorii de credite au obligaia de a angaja i de a utiliza creditele bugetare numai n limita prevederilor i potrivit destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publice i cu respectarea dispoziiilor legale. Angajarea oricrei cheltuieli din fonduri publice mbrac doua forme de angajamente: a) Angajamentul legal - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice. Angajamentul legal trebuie sa se prezinte sub forma scrisa i sa fie semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziie publica, comanda, convenie, contract de munca, acte de control, acord de mprumut etc. n toate actele juridice prin care se contracteaz o datorie a statului rezultata din contractarea unor mprumuturi interne sau externe sau o datorie rezultata dintr-un contract, comanda etc. trebuie sa se fac meniuni cu privire la instituia care are prevzute n buget creditele aferente angajamentului respectiv i subdiviziunea bugetara la care sunt prevzute acestea i de la care urmeaz sa se fac plata. Sarcina nscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaboreaz proiectele angajamentelor legale. nainte de a angaja i a utiliza creditele bugetare, respectiv nainte de a lua orice msura care ar produce o cheltuiala, ordonatorii de credite trebuie sa se asigure ca msura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sntos, n special ale economiei i eficientei cheltuielilor. n acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedat de o evaluare care sa asigure faptul ca rezultatele obinute sunt corespunztoare resurselor utilizate. Proiectele angajamentelor legale reprezint decizii de principiu luate de ordonatorii de credite, care implica o obligaie de efectuare a unei cheltuieli fata de tere persoane. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de ctre ordonatorul de credite dect daca au primit n prealabil viza de control financiar preventiv n condiiile legii.
11

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 12 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

Angajarea i ordonantarea cheltuielilor se efectueaz numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziiilor legale. La instituiile publice la care operaiunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea i ordonantarea cheltuielilor se efectueaz i cu viza prealabila a controlorului delegat, conform legislaiei n vigoare. Proiectul de angajament legal se prezint pentru viza de control financiar preventiv mpreuna cu o propunere de angajare a unei cheltuieli, potrivit modelului prezentat n legislaia n vigoare. Angajarea cheltuielilor se efectueaz n tot cursul exerciiului bugetar, astfel nct sa existe certitudinea ca bunurile i serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate, i se vor plai n exerciiul bugetar respectiv. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli ntr-o perioada n care se tie ca bunul, lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat, recepionat i pltit pn la data de 31 decembrie a exerciiului bugetar curent, respectiv ultima zi de plata prevzuta n Programul calendaristic pentru derularea principalelor operaiuni de ncheiere a exerciiului bugetar, cu excepia aciunilor multianuale. n situaia n care, din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi pltite pana la finele anului, acestea se vor plai din creditele bugetare ale exerciiului bugetar urmtor. Ordonatorilor de credite li se interzice sa ia cu buna tiina masuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate n buget, la partea de cheltuieli, cu excepia angajamentelor multianuale efectuate n condiiile legii. Ordonatorii de credite nu pot ncheia* nici un angajament legal cu tere persoane fara viza de control financiar preventiv dect n condiiile autorizate de lege. Dup semnarea angajamentului legal de ctre ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru nregistrare n evidenta cheltuielilor angajate. b) Angajamentul bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaz fonduri publice unor anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate. n aplicarea principiului anualitatii, potrivit cruia "plile efectuate n cursul unui an bugetar n contul unui buget aparin exerciiului corespunztor de execuie a bugetului respectiv", i a prevederilor legale, potrivit crora pentru a efectua o plata este obligatorie parcurgerea prealabila a celor trei faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea, se impune punerea n rezerva a creditelor bugetare angajate, astfel nct toate angajamentele legale ncheiate n cursul unui exerciiu bugetar sau n exerciiile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane mputernicite sa poat fi pltite n cursul exerciiului bugetar respectiv, n limita creditelor bugetare aprobate. n vederea respectrii acestei cerine, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate, preceda angajamentul legal. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fara asigurarea ca au fost rezervate i fondurile publice necesare plaii acestora n exerciiul bugetar, cu excepia aciunilor multianuale. Valoarea angajamentelor legale nu poate depasi valoarea angajamentelor bugetare si, respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu excepia angajamentelor legale aferente aciunilor multianuale care nu pot depasi creditele de angajament aprobate n buget. Angajarea cheltuielilor trebuie sa se fac ntotdeauna n limita disponibilului de credite bugetare si, respectiv, n limita disponibilului de credite de angajament pentru aciuni multianuale. n scopul garantrii acestei reguli, angajamentele legale, respectiv toate actele prin
12

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 13 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

care statul sau unitile administrativ-teritoriale contracteaz o datorie fata de terii creditori, sunt precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare plaii angajamentelor legale. Angajamentele bugetare pot fi: bl) angajamente bugetare individuale; b2) angajamente bugetare globale, bl) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operaiuni noi care urmeaz sa se efectueze. Angajamentul bugetar individual se prezint la viza persoanei mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv n acelai timp cu proiectul angajamentului legal individual. b2) Pentru cheltuieli curente de natura administrativa, ce se efectueaz n mod repetat pe parcursul aceluiai exerciiu bugetar, se pot ntocmi propuneri de angajamente legale provizorii, materializate n bugete previzionale, care se nainteaz pentru viza de control financiar preventiv mpreuna cu angajamentele bugetare globale. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care privete cheltuielile curente de funcionare de natura administrativa, cum ar fi: cheltuieli de deplasare; cheltuieli de protocol; cheltuieli de ntreinere i gospodrie (nclzit, iluminat, apa, canal, salubritate, posta, telefon, radio, furnituri de birou etc) cheltuieli cu asigurrile; cheltuieli cu chiriile; cheltuieli cu abonamentele la reviste, buletine lunare etc. Modelul angajamentului bugetar este prezentat n legislaia n vigoare si in Anexa 3 la PO. n cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifica faptul ca angajamentele legale individuale ncheiate sa nu depeasc valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. Angajamentele legale individuale aprobate pn la finele anului, acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie naintate pentru viza de control financiar preventiv. Angajamentele legale individuale care depesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. Angajamentele bugetare se realizeaz prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual i angajamentul bugetar global, prin care se certifica existenta unor credite bugetare disponibile i se pun n rezerva (se blocheaz) creditele aferente unei cheltuieli, potrivit destinaiei prevzute n buget. Propunerile de angajamente se nainteaz din timp persoanei mputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia sa si exercite atribuiile conform legii. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie nsoite de toate documentele justificative aferente si, daca este cazul, de orice alte documente i informaii solicitate de ctre persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv. La finele anului persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv analizeaz modul de realizare a cheltuielilor care au fcut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum i daca totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. n cazul n care nu exista diferente semnificative ntre cheltuielile previzionate i cele definitive, persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv avizeaz angajamentul bugetar global care devine definitiv. Daca persoana
13

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 14 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv constata diferente semnificative, atunci poate hotr asupra includerii n viitor a cheltuielilor de natura celor care au fcut obiectul angajamentelor bugetare globale n categoria angajamentelor bugetare individuale. Avizarea consta n semnarea de ctre persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv sau nlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli i a angajamentului bugetar, care vor fi stampilate i datate. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face dup ndeplinirea urmtoarelor condiii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat n conformitate cu norme legale; b) existenta creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunztoare din bugetul aprobat; c) proiectul de angajament legal se ncadreaz n limitele angajamentului bugetar, stabilite potrivit legii; d) proiectul de angajament legai respecta toate prevederile legale care i sunt aplicabile, n vigoare la data efecturii sale (controlul de legalitate); e) proiectul de angajament legal respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor i regulilor procedurale i metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). Persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv poate sa refuze acordarea vizei daca considera ca nu sunt ndeplinite condiiile menionate mai sus. Dup avizarea angajamentului bugetar individual sau global, dup caz, de ctre persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv, acesta se semneaz de ordonatorul de credite i se transmite compartimentului de contabilitate pentru nregistrare n evidenta cheltuielilor angajate. Creditele bugetare neangajate, precum i creditele bugetare angajate i neutilizate pn la finele exerciiului bugetar sunt anulate de drept. Orice cheltuiala angajata i neplatita pn la data de 31 decembrie a exerciiului bugetar curent se va plai n contul bugetului pe anul urmtor din creditele bugetare aprobate n acest scop. Aceasta cheltuiala trebuie sa se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. n angajamentele legale individuale i cele provizorii, precum i n angajamentele bugetare individuale sau globale se precizeaz subdiviziunile bugetului aprobat. Salariile personalului cuprins n statele de funcii anexate bugetului aprobat i obligaiile aferente acestora, pensiile i ajutoarele sociale stabilite conform legilor n vigoare, precum i cheltuielile cu dobnzile i alte cheltuieli aferente datoriei publice se considera angajamente legale i bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecrui an cu ntreaga suma a creditelor bugetare aprobate. n situaia n care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este necesara elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale i bugetare iniiale, nsoite de memorii justificative. Responsabilitate: Compartimentele de specialitate ale __________interesate de angajament Directorul ___________ 8.4.2. Lichidarea cheltuielilor Este faza n procesul execuiei bugetare n care se verifica existenta angajamentelor, se
14

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 15 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operaiunile respective. Verificarea existentei obligaiei de plata se realizeaz prin verificarea documentelor justificative din care sa rezulte pretenia creditorului, precum i realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate, lucrrile executate i serviciile prestate sau, dup caz, existenta unui titlu care sa justifice plata: titlu executoriu, acord de mprumut, acord de grant etc). Salariile i indemnizaiile vor fi lichidate n baza statelor de plata colective, ntocmite de compartimentul de specialitate, cu excepia cazurilor n care este necesara lichidarea individuala. Documentele care atesta bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile prestate sunt Factura fiscala sau Factura formulare titpizate (eventual personalizate conform legii) la nivel naional. Determinarea sau verificarea existentei sumei datorate creditorului se efectueaz de ctre persoana mputernicita de ordonatorul de credite, pe baza datelor nscrise n factura i a documentelor ntocmite de comisia de recepie constituita potrivit legii {Proces-verbal de recepie , n cazul mijloacelor fixe, Nota de recepie i constatare de diferente, n cazul bunurilor materiale, allele'dect mijloacele fixe). Documentele care atesta bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile prestate sau din care reies obligaii de plata certe se vizeaz pentru "Bun de plata" de ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atribuii, prin care se confirma ca: - bunurile furnizate au fost recepionate, cu specificarea datei i a locului primirii; - lucrrile au fost executate i serviciile prestate; - bunurile furnizate au fost nregistrate n gestiune i n contabilitate, cu specificarea gestiunii i a notei contabile de nregistrare; - condiiile cu privire la legalitatea efecturii rambursrilor de rate sau a plailor de dobnzi la credite ori mprumuturi contractate/garantate sunt ndeplinite; - alte condiii prevzute de lege sunt ndeplinite. Prin acordarea semnturii i meniunii "Bun de plata" pe factura, se atesta ca serviciul a fost efectuat corespunztor de ctre furnizor i ca toate poziiile din factura au fost verificate. Condiiile de exigibilitate a obligaiei se verifica pe baza datelor cuprinse n angajamentele legale, care trebuie sa cuprind i date cu privire la termenele de plata a obligaiei. Persoana mputernicita sa efectueze lichidarea cheltuielilor verifica personal documentele justificative i confirma pe propria rspundere ca aceasta verificare a fost realizata. Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza nregistrrii n contabilitatea patrimoniala a instituiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat i a obligaiei de plata fata de terii creditori. Responsabilitate: Compartimentele de specialitate ale __________interesate de aciune 8.4.3. Ordonantarea cheltuielilor Este faza n procesul execuiei bugetare n care se confirma ca livrrile de bunuri au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i ca plata poate fi realizata. Persoana
15

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 16 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

desemnata de ordonatorul de credite confirma ca exista o obligaie certa i o suma datorata, exigibila la o anumita data, i n acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea plaii. Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispoziie conductorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa ntocmeasc instrumentele de plata a cheltuielilor. Modelul formularului "Ordonantare de plata" este prezentat n normele legale n vigoare si in Anexa 4 la P.O. Ordonantarea de plata trebuie sa conin date cu privire la: exerciiul bugetar n care se nregistreaz plata; subdiviziunea bugetara la care se nregistreaz plata; suma de plata (n cifre i litere) exprimata n moneda naionala sau n moneda strina, dup caz; datele de identificare a beneficiarului plaii; natura cheltuielilor; modalitatea de plata. Ordonantarea de plata este datata i semnata de ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atribuii. Ordonantarea de plata va fi nsoita de documentele justificative n original i va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care sa confirme corectitudinea sumelor de plata, livrarea i receptionarea bunurilor, executarea lucrrilor si prestarea serviciilor, existenta unui alt titlu care sa justifice plata, precum si, dup caz, nregistrarea bunurilor n gestiunea instituiei i n contabilitatea acesteia. Facturile n original sau alte documente ntocmite n vederea plaii cheltuielilor vor purta obligatoriu numrul, data notei contabile i semntura persoanei care a nregistrat n contabilitate lichidarea cheltuielilor. n cazuri excepionale, cnd nu este posibila prezentarea documentelor justificative n original, vor fi acceptate i copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu originalul de ctre ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atribuii. In situaia n care, n conformitate cu prevederile contractuale, urmeaz sa se efectueze plata n rate a bunurilor livrate, lucrrilor executate i a serviciilor prestate, se vor avea n vedere urmtoarele: - prima ordonantare de plata va fi nsoita de documentele justificative care dovedesc obligaia ctre creditor pentru plata ratei respective; - ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conductorului compartimentului financiar (financiar-contabil). La emiterea ordonantarii de plata finale ordonatorul de credite confirma ca operaiunea s-a finalizat. nainte de a fi transmisa compartimentului financiar (financiarcontabil) pentru plata ordonantarea de plata se transmite pentru avizare persoanei mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. Scopul acestei avizri este de a stabili ca: ordonantarea de plata a fost emisa corect; ordonantarea de plata corespunde cu cheltuielile angajate i suma respectiva este exacta; cheltuiala este nscrisa la subdiviziunea corespunztoare din bugetul aprobat; exista credite bugetare disponibile;
16

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 17 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

documentele justificative sunt n conformitate cu reglementrile n vigoare; numele i datele de identificare ale creditorului sunt corecte. In cazul n care ordonantarea de plata nu se avizeaz, se aplica prevederile privind "Angajarea cheltuielilor". Nici o ordonantare de plata nu poate fi prezentata spre semnare ordonatorului de credite dect dup ce persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. Persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv se asigura ca ordonantarile supuse vizei se refera la angajamente de cheltuieli deja vizate i ca sunt ndeplinite condiiile de lichidare a angajamentelor. Ordonantarile de plata nevizate de persoana mputernicita sa exercite control financiar preventiv sunt nule i fara valoare pentru conductorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmeaz sa fac plata, daca nu sunt autorizate n condiiile prevzute de lege. Dup aprobare ordonantarea de plata mpreuna cu toate documentele justificative n original se nainteaz conductorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plata. Primele trei faze ale procesului execuiei bugetare a cheltuielilor se realizeaz n cadrul instituiei publice, rspunderea pentru angajarea, lichidarea i ordonantarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor mputernicite sa exercite aceasta calitate prin delegare, potrivit legii. Responsabilitate: Compartimentele de specialitate ale __________ntocmire Contabil sef verificare, avizare Director __________/aprobare

8.4.4. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finala a execuiei bugetare prin care instituia publica este eliberata de obligaiile sale fata de tertii-creditori. Plata cheltuielilor se efectueaz de persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta denumirea generica de contabil, n limita creditelor bugetare i destinaiilor aprobate n condiiile dispoziiilor legale, prin unitile de trezorerie i contabilitate publica la care si au conturile deschise, cu excepia plailor n valuta, care se efectueaz prin banei, sau a altor plai prevzute de lege sa se efectueze prin banei. Plata cheltuielilor este asigurata de eful compartimentului financiar (financiarcontabil) n limita creditelor bugetare deschise i neutilizate sau a disponibilitilor aflate n conturi, dup caz. n cazul instituiilor publice care nu au n structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil, plata cheltuielilor se va efectua de ctre persoana desemnata de ordonatorul de credite sa ndeplineasc aceasta atribuie n cadrul instituiei publice. Instrumentele de plata utilizate de instituiile publice, respectiv cecul de numerar i ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPHT), se semneaz de doua persoane autorizate n acest sens, dintre care prima semntura este cea a conductorului compartimentului financiar (financiar-contabil), iar a doua, a persoanei cu atribuii n efectuarea plaii. Plata se efectueaz de conductorul compartimentului financiar (financiarcontabil) numai daca sunt ndeplinite urmtoarele condiii: cheltuielile care urmeaz sa fie pltite au fost angajate, lichidate i ordonanate; exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibiliti n conturi de disponibil; subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaz plata este cea corecta i corespunde naturii cheltuielilor respective;
17

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 18 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

exista toate documentele justificative care sa justifice plata; semnaturile de pe documentele justificative aparin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribuii ce decurg din procesul executrii cheltuielilor bugetare, potrivit legii; beneficiarul sumelor este cel ndreptit potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat; suma datorata beneficiarului este corecta; documentele de angajare i ordonantare au primit viza de control financiar preventiv; documentele sunt ntocmite cu toate datele cerute de formular; alte condiii prevzute de lege. Nu se poate efectua plata: n cazul n care nu exista credite bugetare deschise si/sau repartizate ori disponibilitile sunt insuficiente; cnd nu exista confirmarea serviciului efectuat i documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plata"; cnd beneficiarul nu este cel fata de care instituia are obligaii; cnd nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata i nici autorizarea prevzuta de lege. In cazul constatrii unei erori n legtura cu plata ce urmeaz sa fie efectuata, conductorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspenda plata. Motivele deciziei de suspendare a plaii se prezint ntr-o declaraie scrisa care se trimite ordonatorului de credite si, spre informare, persoanei mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. Ordonatorul de credite poate solicita n scris i pe propria rspundere efectuarea plailor.

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate Contabil sef verificare, avizare Director _____________/aprobare 8.4.5. Deschiderea conturilor n vederea efecturii cheltuielilor, instituiile publice au obligaia de a prezenta unitilor de trezorerie i contabilitate publica la care au conturile deschise bugetul de venituri i cheltuieli aprobat i repartizat pe trimestre, pe modelele elaborate de Ministerul Finanelor Publice. Pentru efectuarea cheltuielilor de capital instituiile publice vor prezenta unitilor de trezorerie i contabilitate publica i programul de investiii aprobat n condiiile legii. Creditele bugetare aprobate n buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai dup deschiderea de credite de ctre ordonatorii principali de credite, repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu i pentru ordonatorii de credite secundari sau teriari, dup caz, si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. Deschiderea conturilor de cheltuieli i de disponibiliti de ctre instituiile publice se efectueaz potrivit normelor privind organizarea i funcionarea trezoreriilor statului. Dreptul de administrare i dispoziie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil, deschise la unitile de trezorerie i contabilitate publica i banei, se va exercita n mod exclusiv de ctre instituiile publice pe seama crora au fost deschise, prin persoanele special mputernicite n acest sens, dup comunicarea ctre trezorerie sau
18

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 19 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

banca a mputernicirilor i a fiselor cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate sa efectueze plata, mpreuna cu amprenta tampilei. Responsabilitate: Serviciul Contabilitate Contabil sef verificare, avizare Director ___________/aprobare 8.4.6. Plata efectiva Ordinele de plata se emit pe numele fiecrui creditor. Acestea vor fi datate i vor avea nscrise n spaiul rezervat obiectul plaii i subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. Ordinele de plata se nscriu ntr-un registru distinct, vor purta un numr de ordine unic, ncepnd cu numrul 1 n ordine cresctoare pentru fiecare ordonator de credite i pentru fiecare exerciiu bugetar. Un ordin de plata nu poate cuprinde plai referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. Ordinele de plata se emit pe baza documentelor justificative din care sa reias ca urmeaz sa se achite integral sau parial o datorie contractata i justificata. Se excepteaz de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru plata de avansuri. Aciunile i categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plai n avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotrri ale Guvernului. Responsabilitate: Serviciul Contabilitate intocmire Contabil sef semnare Director __________semnare 8.4.7. Recuperare Sumele reprezentnd plai n avans nejustificate prin bunuri livrate, lucrri executate i servicii prestate pn la sfritul anului se recupereaz de ctre instituia publica care a acordat avansurile i se vor restitui bugetului din care au fost acordate, cu perceperea dobnzilor i penalitilor de ntrziere aferente, potrivit legii. Responsabilitate: Serviciul Contabilitate 8.4.8. Alimentare Casa Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibiliti, dup caz, instituiile publice pot ridica, pe baza de Cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea plailor de salarii, premii, deplasri, precum i pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament, cum ar fi: drepturi cu caracter social, burse pentru elevi i studeni, ajutoare etc. n Fila de cec se menioneaz i natura cheltuielilor care urmeaz sa se efectueze din numerarul ridicat. Instituiile publice vor lua masurile necesare pentru reducerea la maximum a plailor n numerar, efectund prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus
19

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 20 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

care nu se justifica a fi efectuate prin virament. Sumele ridicate n numerar se pstreaz n casieria instituiei publice n condiii de sigurana. n vederea efecturii de plai n numerar pentru deplasri sau achiziionarea de bunuri, executarea de lucrri sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri n numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispoziiei de plata - ncasare ctre casierie", semnata de conductorul compartimentului financiar (financiar-contabil) i de persoanele cu atribuii n efectuarea plailor n numerar. Justificarea avansurilor n numerar se efectueaz n baza Documentelor justificative eliberate de agenii economici sau de persoane fizice autorizate, respectiv Facturi fiscale, Facturi, Chitane, Bon de comanda-chitanta sau alte Formulare ori Documente privind activitatea financiara i contabila cu regim special, aprobate potrivit legii. Responsabilitate: Compartimentele de specialitate ale __________interesate de avansuri Serviciul Contabilitate verificare Contabil sef semnare Director __________semnare 8.4.9. Organizarea angajamentelor bugetare i legale Instituiile publice, indiferent de subordonare i de modul de finanare a cheltuielilor, au obligaia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare i legale. Evidenta angajamentelor bugetare i legale este inuta de compartimentul de contabilitate, iar persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea i tinerea evidentei, actualizarea i raportarea angajamentelor bugetare i legale. Scopul organizrii evidentei angajamentelor bugetare este de a furniza informaii n orice moment i pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciiul bugetar curent cu privire la: creditele bugetare consumate prin angajare i prin comparaie sa se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate n viitor. angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. Responsabilitate: Serviciul Contabilitate Contabil sef semnare 8.4.10. Evidenta angajamentelor bugetare i legale Evidenta angajamentelor bugetare i legale este inuta concomitent de compartimentul de contabilitate i de persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv. n acest scop, printr-un act de decizie administrativa se vor desemna persoana (persoanele) i nlocuitorii acesteia care vor avea atribuii pe linia organizrii i conducerii evidentei angajamentelor bugetare i legale. Principalele atribuii ale acestora privesc: a) evidenta creditelor bugetare aprobate n exerciiul bugetar curent, precum i a modificrilor intervenite pe parcursul exerciiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate";
20

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 21 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare"; c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" i 950 "Angajamente bugetare" i determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate; d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale"; e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate n alte monede dect moneda naionala, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naionala a Romniei, valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. Cu diferentele din reevaluare se majoreaz sau se diminueaz, dup caz, valoarea angajamentelor bugetare i legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" i 960 "Angajamente legale"; f) la finele anului, nregistrarea n creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plailor efectuate n cursul anului n contul angajamentelor legale ncheiate. Datele se preiau din conturile 770 "Finanarea bugetara privind anul curent", 560 "Disponibil al instituiei publice finanate din venituri proprii", 550 "Disponibil din fonduri cu destinaie speciala i de redistribuire" etc. Procedura de nregistrare n contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat n exerciiul bugetar curent informaii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile; b) angajamentele legale; c) plile efectuate n baza angajamentelor legale la un moment dat; d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie pltite la finele anului; e) datele necesare ntocmirii "Situaiei privind execuia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului", potrivit modelului prezentat n normele n vigoare, situaie care este parte componenta din structura "Situaiilor financiare" trimestriale i anuale ale instituiilor publice. Responsabilitate: Serviciul Contabilitate Contabil sef semnare 8.4.11. Raportarea angajamentelor bugetare i legale Situaia privind execuia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi nsoita de un raport explicativ privind toate informaiile utile cu privire la angajamentele efectuate n cursul exerciiului bugetar. Toate Documentele elaborate n cursul acestei proceduri se arhiveaz conform normelor n vigoare. Responsabilitate: Serviciul Contabilitate Contabil sef semnare 8.5.. NREGISTRRI 8.5.1. Propunere de plata 8.5.2. Angajament de plata 8.5.3. Ordonantare de plata 8.5.4. OP 8.5.5. Ordine de schimb valutar
21

b) evidenta

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 22 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

8.5.6. Note contabile 8.5.7. Fise de cont pe conturile specifice 8.5.8. Balane de verificri 8.5.9. Jurnale 8.5.10. Registru Jurnal 8.5.11. Execuie Bugetara 8.5.12. Diverse situaii contabile de Balana, Bilan, Plai, Creane, etc. cerute de cei interesai

9. RESPONSABILITI 9.1. Directorul __________ Aproba Comenzile/Contractele de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare, Asociere, Munca, mprumut, etc, sau Convenii, Acte de control, etc. i orice alte Documente prin care se Angajeaz legal Obligaii de Plata din Bugetul __________ n vigoare, n limitele superioare ale cheltuielilor prevzute, inclusiv n cazul celor aferente aciunilor multianuale si/sau cofinantate;
9.1.1
22

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 23 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

9.1.2 Rspunde de respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sntos, n special ale economiei i eficientei cheltuielilor -utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedat de o evaluare care sa asigure faptul ca rezultatele obinute sunt corespunztoare resurselor utilizate; 9.1.3 Aproba Referatele de necesitate insotite de Note de Fundamentare i Angajamentele Bugetare i Ordonantarile corespunztoare; 9.1.4 Responsabilitile ce-i revin conform Procedurii de emitere a Hotrrilor __________referitoare la aprobarea si/sau rectificarea Bugetului __________; 9.1.5 Semneaz Dispoziiile privind plile din fonduri bugetare aflate la dispoziia sa sau din fonduri extrabugetare. 9.2. Contabilul sef 9.2.1. Verifica i semneaz Documentele de plata rezultate din activitile desfurate n cadrul procesului presupunnd Angajamente legale ale fondurilor bugetare, n spea Comenzi/Contracte de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare, Asociere, Munca, mprumut, etc, sau Convenii, Acte de control, etc. i orice alte Documente prin care se Angajeaz legal Obligaii de Plata din Bugetul __________n vigoare ; 9.2.2. Verifica i semneaz Propunerile insotite de Angajamentele Bugetare i Ordonantarile sau a Dispoziiilor directorului __________privind plati/cheltuieli din Bugetul __________; 9.2.3. Verifica i semneaz OP si toate celelalte documene rezultate n urma acestei proceduri 9.2.4. Verifica i semneaz Angajamentele Bugetare i Ordonantarile sau Referatele de necesitate insotite de Notele de Fundamentare corespunztoare pentru efectuarea plailor/cheltuielilor de care sunt interesate n domeniul lor de activitate. 9.2.5. Coordoneaz activitile de urmrire a realitii, conformrii cu clauzele contractuale i legalitii Facturilor i plailor/cheltuielilor efectuate de Compartimentele din subordine. 9.3. Serviciul Contabilitate 9.3.1. Executa procedura pe baza Documentelor de plata corespunztoare Comenzilor/ Contractelor de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare, Asociere, Munca, mprumut, etc, sau Convenii, Acte de control, etc. i orice alte Documente prin care se Angajeaz legal Obligaii de Plata din __________ n vigoare ; 9.3.2. Verifica i vizeaz Angajamentele Bugetare i Ordonantarile sau Referatele de necesitate insotite Note de Fundamentare, pentru efectuarea plailor/cheltuielilor n cauza; 9.3.3. Urmresc realitatea, conformarea cu clauzele contractuale i legalitatea Facturilor de la furnizori n vederea efecturii plailor; 9.3.4. Elaboreaz OP corespunztoare plailor; 9.3.5. Arhiveaz inregistrarile rezultate Serviciile din cadrul Executivului __________ Iniiaz procedura prin lansarea Angajamentelor Bugetare i Ordonantarile sau a Referatelor de necesitate insotite de Notele de Fundamentare corespunztoare pentru efectuarea plailor/cheltuielilor de care sunt interesate n domeniul lor de activitate. 9.4.2. Urmresc realitatea, conformarea cu clauzele contractuale i legalitatea Facturilor i plailor/cheltuielilor.
9.4. 9.4.1.

23

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 24 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

9.5. RAC 9.5.1. Tine sub control Procedura, formularele i inregistrarile corespunztoare; 9.5.2. Se preocupa de instruirea personalului att profesional cat i din punct de vedere al SMC viznd mbuntirea continua a activitilor n cadrul Procedurii.

10. ANEXE
Nr. anexa 0 1 Denumirea anexei 1 Elaborator 2 Aprobat Nr.de exemplare 4 Difuzare Arhivare loc 5 6 perioada 7 Alte

Diagrama flux Procedura

Contabilitate Administrativ
24

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 25 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11
Secretariat

privind contabilitatea angajamentelor bugetare Propunere de angajare a unei cehltuieli Angajament bugetar individual/ global Ordonantare de plata
Situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului ........ ..../............

3 3

Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat

11. Cuprins Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
25

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 26 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

componentei in cadrul procedurii operationale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe, inregistrari, arhivari Cuprins

26

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 27 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

Anexa 1: Diagrama flux PROCEDURA PRIVIND CONTABILITATEA ANGAJAMENTELOR BUGETARE


START

Hotarare CCD privind modul de utilizare a fondurilor bugetare Bugetul _____ in vigoare Comenzi Contracte de Achizitie, Colaborare, Finantare, Inchiriere, etc Facturi de la furnizori, Deconturi, Rapoarte privind desfasurarea actiunilor preconizate Extrase de cont

Angajarea cheltuielilor Lichidarea cheltuielilor Ordonantarea cheltuielilor Plata cheltuielilor Deschiderea conturilior Plata efectiva Recuperare Alimentare casa

Organizarea angajamentelor bugetare si legale

Programul de contabilitate CIEL

Executie bugetara

Serviciul Contabilitate Analiza executiei bugetare

Pentru cei interesati Diverse situatii contabile de blanta, bilamnt, plati, creante, etc.

Balanta de verificari

nregistrrile rezultate se arhiveaz conform normelor in vigoare

Ordine de schimb valutar

DGFP Brasov Pentru cei interesati

OP

Peridiodicitatea emiterii documentelor Ocazional Lunar Trimestrial Anual

Raportarea angajamentelor bugetare si legale

Propunere, Angajament, Ordonantare de plata


27

Evidenta angajamentelor bugetare si legale

Fisa de cont pe conturile specifice Nota contabila

Jurnale

Registru jurnal

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 28 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

ANEXA 2

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice
MINISTERUL (INSTITUTIA) ....................... ....................... Data emiterii .............................. Compartimentul de specialitate ............. Nr. ................... PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI Scopul: .................................. Beneficiar: .............................. Calculul disponibilului de credite bugetare - lei Subdiviziunea Credite Credite Disponibil Suma angajata Disponibil clasificatiei bugetuluibugetare bugetare de credite de credite aprobat cap. ... aprobate angajate ce mai poate valuta curs ramas de subcap. ..... titlu ...(ct. 940)(ct. 950) fi angajat valutarlei angajat art. ... alin. ... felulsuma 0 1 2 3 = col. 1 - 2 4 5 6 7 8 = col. 3 - 7 ........................................................................................ TOTAL ............ Compartimentul de Compartimentul Control financiar preventiv de specialitate de contabilitate*) CFPP CFPD Data ............ Data ............. Data ............. Data ............. Viza Viza Semnatura ....... Semnatura ........ Semnatura ........ Semnatura ........ Ordonator de credite, Data: Semnatura:

___________ *) = raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat

28

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 29 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

ANEXA 3

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice
MINISTERUL (INSTITUTIA) ....................... .......................

Data emiterii .............................. Compartimentul de specialitate ............. Nr. ................... ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Beneficiar: ...................................... - lei Inregistrarea bugetara Suma cap. .... subcap. ..... titlu ...... art. .... alin. .... ....................... Suma totala ....................... Tipul angajamentului: individual (global) ................ Spatiu rezervat CFPP Data: - Viza Semnatura: - Refuz de viza - Inregistrare individuala Nr. ........ Data ......... Spatiu rezervat CFPD Data: - Viza - Intentia de refuz de viza Semnatura: - Refuz de viza - Inregistrare individuala Nr. ........ Data ......... Ordonator de credite, Data: Semnatura:

29

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 30 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

ANEXA 4 la normele metodologice


MINISTERUL (INSTITUTIA) ....................... ....................... Data emiterii .................. Compartimentul de specialitate ................... Nr. ................... ORDONANTARE DE PLATA Natura cheltuielii ............................. Lista documentelor justificative ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. Nr./data angajamentului legal ....................... Modul de plata (virament/numerar) ................... Lei/Valuta .......................................... Suma datorata beneficiarului ........................ Avansuri acordate si retinute beneficiarului ........ Suma de plata (lei) ................................. Suma de plata (valuta) - felul valutei ................................ - suma in valuta ............................... - cursul valutar ............................... - suma in lei .................................. Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei Subdiviziunea clasificatiei Disponibil Disponibil bugetare Cap. .......... inaintea Suma de dupa efectuarea subcap. ...... titlu ...... efectuarii plata platii art. .... alin. ...... platii (ct. 950) 0 1 2 3 = col. 1 - 2 Numele si adresa Numarul de beneficiarului cont ................. ................ Trezoreria ................ (Banca) .............. ................ Cod .................. Compartimentul de Compartimentul Control financiar preventiv de specialitate de contabilitate*) CFPP CFPD Data ............ Data ............. Data ............. Data ............ Semnatura ....... Semnatura ........ Viza Viza Semnatura ........ Semnatura ....... Ordonator de credite, Data: Semnatura:

ANEXA Nr. 3

___________ *) = raspunde de datele inscrise in col. 1

30

Unitatea de invatamant _____________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 31 din 31 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 11

ANEXA 5 ANEXA Nr. 4

la normele metodologice
MINISTERUL (INSTITUTIA) ....................... ....................... SITUATIA PRIVIND EXECUTIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului ............/............ Subdiviziunea Angajamente legale clasificatiei Credite Plati aferente bugetului bugetare Angajamente Credite din care: angajamentelorAngajamente aprobat aprobate bugetare bugetare TOTAL legale (din legale cap. ....../ (ct. 940) (ct. 950) disponibile(ct. 960) Sold la Angajamentect. 700, 120, de platit titlu .....) inceputul curente 119 etc.) anului 0 1 2 3 = (col. 4 5 6 7 8 = (col. 1 - 2) 4 - 7) Ordonator de credite, Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

31