Sunteți pe pagina 1din 117

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

1.1.
1.2.
1.3

1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

Data

4
07.01.2008
07.01.2008
07.01.2008

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


Editia/ revizia
in cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea
reviziei

2
x

3
x

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4
01.01.2008

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 3 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Nr.
Crt

Scopul
difuzarii

Exemplar
nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.6.

Aplicare

3.4.

Informare

3.8.

Evidenta

3.6.

Arhivare

3.7.

Alte
scopuri

Compa
rtiment
3
Contabi
litate
Admini
strativ
Secretar
iat
Contabi
litate
Contabi
litate
Contabi
litate
-

Functia
4
Contabil sef

Nume si
prenume

Data
primirii

6
07.01.08

Administrator

07.01.08

Secretara

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

Semnatura
7

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 4 din 112
Exemplar nr.: 1

4. SCOP
4.1. Procedura are ca scop intocmirea situaiilor financiare proprii trimestriale si
anuale.
4.2. Procedura se refera la intreaga activitate financiar-contabila a __________.

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 5 din 112
Exemplar nr.: 1

5. DOMENIU
5.1.Procedura se aplica de ctre Serviciul Contabilitate.
5.2. La Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate.

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 6 din 112
Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTE DE REFERINA
6.1. SREN ISO 9001:2001
6.2. L 215: 2001
6.3. L 82 :1991 actualizata si republicata;
6.4. OMFP 1917:2005
6.5. OMFP 1792: 2002
6.6. Legea nr. 500:2002
6.7. OUG 45 : 2003
6.8. L 108 : 2004 de aprobare a OUG 45 : 2003
6.9. OG 61 : 2002 privind colectarea creanelor bugetare
6.10. L 79/2003 privind aprobarea OG 61 : 2002
6.11. OG 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv
6.12. OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv
6.13. OMFP 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generale
referitoare Ia exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 7 din 112
Exemplar nr.: 1

7.

DEFINIII SI PRESCURTRI

7. 1. DEFINIII
7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul
calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;
7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii,
afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate;
7.1.3. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act
juridic din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;
7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat n
funcie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i
care desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea Ia care se refer;
7.1.5. Balana de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau
ori de cate ori este nevoie, se grupeaz si se sistematizeaz informaiile in
conturi, urmarindu-se respectarea dublei nregistrri (Lista tuturor conturilor soldate si
nesoldate )
7.1.6. Cartea mare, in care sunt prezentate, in funcie de forma, informaii privind
soldurile, rulajele si sumele conturilor);
7.1.7. Bilan - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul
propriu al unei Organizaii la ncheierea exerciiului financiar, precum si in celelalte
situaii prevzute de lege;
7.1.8. Balana - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se
compara si se raporteaz indicatorii care urmeaz a fi corelai, echilibrai, pe o
anumita perioada;
7.1.9. Buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i
cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de
finanare a instituiilor publice;
7.1.10. Clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine
obligatorie i dup criterii unitare;
7.1.11. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verific legalitatea i
regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului
public, nainte de aprobarea acestora;
7.1.12. Cont procedeu contabil de urmrire permanenta si sistematica, intr-o forma
speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si micarea mijloacelor
si a surselor acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora;
7.1.13. Creane - valori avansate temporar de o organizaie terilor (persoane fizice sau
juridice) pentru care urmeaz sa primeasc un echivalent (o suma de bani sau un
serviciu);
7.1.14. Credit - partea dreapta a oricrui cont - relaie bneasca apruta in legtura cu
acordarea de mprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice) sau in legtura
cu amnarea plaii pentru merfurile/serviciile prestate;
7.1.15. Credit bugetar - sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn Ia care
se pot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamentele
7

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 8 din 112
Exemplar nr.: 1

contractate n cursul exerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru


aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru
celelalte aciuni;
7.1.16. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat Trezoreriei Statului de ctre
Ordonantatorul principal de credite in limita creia se pot efectua repartizri de
credite, bugetare si plai de casa din bugetele locale;
7.1.17. Evidenta contabila - nregistrare sistematica a informaiilor privind situaia
patrimoniala si a rezultatelor obinute de ctre un agent economico-social, att
pentru necesitile acestuia cat si pentru relaiile cu asociaii sau acionarii, clienii,
furnizorii, bncile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice ;
7.1.18. Execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a
plii cheltuielilor aprobate prin buget;
7.1.19. Exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se
aprob, se execut i se raporteaz bugetul;
7.1.20.
Extras de cont - document ce atesta tranzaciile cu disponibiliti;
7.1.20 Fise de cont - document contabil unde se nregistreaz in ordine cronologica toate
operaiile economice dup documentele de evidenta si dup articole contabile;
7.1.21. Furnizor - datorie a organizaiei echivalenta valorii bunurilor, lucrrilor si
serviciilor primite de la teri;
7.1.22. Garanie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaiilor prin afectarea
unui bun al debitorului sau chiar al altei persoane, in scopul asigurrii executrii
obligaiei asumate;
7.1.23. Jurnal - un registru contabil unde se inregistreaza toate operaiunile micrile
patrimoniului (economico-fmanciare) sistematic si in ordine cronologica;
7.1.24. Lege bugetar anual - lege care prevede i autorizeaz pentru fiecare an bugetar
veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului bugetar;
7.1.25. Lege de rectificare - lege care modific n cursul exerciiului bugetar legea bugetar
anual;
7.1.26. Lichidarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se verific
existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se
verific condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor
justificative care s ateste operaiunile respective;
7.1.27. Nota contabila - document justificativ de nregistrare in contabilitatea sintetica si
analitica, de regula pentru operaiunile care nu au la baza documente justificative
(stornari, virri, etc);
7.1.28. Obligaie de plata - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut fa de
creditor la a da o anume suma sub sanciunea constrngerii;
7.1.29 Ordonanarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm c
livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i c
plata poate fi realizat;
7.1.30. Plata cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin
care instituia public achit obligaiile sale fa de teri;
7.1.31. Plata - faza din procesul execuiei bugetare reprezentnd actui final prin care
instituia public achit obligaiile sale fa de terii creditori (este eliberat de
8

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 9 din 112
Exemplar nr.: 1

obligaiile sale fa de terii creditori);


7.1.32. Registru Jurnal - documentul contabil in care se efectueaz nregistrarea
cronologica a tuturor tranzaciilor, evenimentelor si a operaiilor, prezentnd
sumele conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informaii legate de acestea
7.1.33. Scadentar - document de ealonare a cheltuielilor ce se efectueaz in perioada
curenta si privesc perioadele viitoare si care urmeaz a se repartiza lunar
asupra cheltuielilor;
7.2. PRESCURTRI
7.2.1. L
-Lege
7.2.2. OMFP - Ordin al Ministrului Finanelor Publice
7.2.3. DGFP Direcia Generala a Finanelor Publice
7.2.4. CFPP - control financiar preventiv propriu
7.2.5. CFPD - control financiar preventiv delegat
7.2.6. OP
- Ordin de plata
7.2.7. OSV - Ordin de schimb valutar
7.2.8. RAC - Responsabil Asigurarea Calitii
7.2.9. SMC - Sistem de Management al Calitii

8. DESCRIEREA PROCEDURII
9

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 10 din 112
Exemplar nr.: 1

8.1. Instituiile publice autonome si instituiile publice subordonate au obligaia,


potrivit Legii contabilitii nr. 82/1991, republicata, sa ntocmeasc situaii financiare
trimestriale si anuale.
Situaiile financiare reprezint documente oficiale de prezentare a situaiei
patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitilor administrativ-teritoriale, precum
si a execuiei bugetului de venituri si cheltuieli la sfritul anului financiar trecut.
Situaiile financiare se intocmesc la nivelul __________ pentru activitile proprii.
Situaiile financiare anuale se compun din :

Bilan,
Contul de rezultat patrimonial,
Situaia fluxurilor de trezorerie,
Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,
Conturile de execuie bugetara
Anexe la situaiile financiare, care includ:
- politici contabile
note explicative.
Responsabil de proces: Sef Serviciu Contabilitate.
8.2. Date de intrare ale procesului:

Bugetul in vigoare al __________

Contractele de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare,


Asociere,etc. cu Anexele lor in care se dataliaza cheltuielile si sunt prevzute termenele
de plata

Propunere de plata

Angajament de plata

Ordonantare de plata

Facturi de la furnizori

Deconturi

Inventare

Extrase de cont
8.3. Date de ieire ale procesului:

Bilan,

Contul de rezultat patrimonial,

Situaia fluxurilor de trezorerie,

Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,

Conturile de execuie bugetara

Anexe la situaiile financiare, care includ:


- politici contabile
note explicative.

10

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 11 din 112
Exemplar nr.: 1

8.4. Procedura care are ca scop ntocmirea conform reglementarilor legale a


situaiilor financiare, trimestriale si anuale, parcursul aciunilor fiind prezentat in
diagrama flux din Anexa 1.
8.4.1.Cadrul de desfurare
Potrivit prevederilor legale, ordonatorii principali de credite trebuie sa elaboreze
"planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum si monografii coninnd
operaiuni specifice domeniului de activitate respectiv". Planul de conturi pentru instituiile
publice si instruciunile de aplicare a acestuia, corespondentele stabilite in cadrul funciunii
fiecrui cont, nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate in cadrul fiecrei instituii, cu
respectarea coninutului economic al operaiunii respective, a cerinelor contabilitii bazate
pe principiul drepturilor si obligaiilor si a prevederilor legale in vigoare.
Normele legale impun existenta planului de conturi si a monografiei contabile
pentru operaiunile economice derulate in fiecare instituie publica, avizate de ordonatorul
principal de credite, instrumente de lucru care permit specialitilor din compartimentele
financiar-contabile aplicarea corespunztoare si unitara a reglementarilor in domeniu.
Responsabilitate: Contabilul sef- elaborare, semnare
Director __________ aprobare
8.4.2. Iniierea procesului
Se opereaz in programul de contabilitate CIEL" toate datele si informaiile
externe/interne de la persoanele fizice/juridice de drept privat sau public, de la
Compartimentele funcionale ale __________ privind modificrile aprute in structura
activelor, in conturile bugetare si nebugetare ale __________, in evidentele contabile, in
listele de inventar, in stocurile de materiale/materii prime, etc.
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate
8.4.3.Control Preventiv
Toate Documentele privind plati/cheltuieli din fondurile __________ trebuie sa fie
controlate din punct de vedere al respectrii legislaiei si normelor financiare, control
atestat prin viza controlului financiar preventiv CFPP.
Responsabilitate: Compartiment CFPP
8.4.4. Elaborarea Situaiilor financiare proprii
Potrivit legii, instituiile publice au obligaia sa organizeze si sa conduc contabilitatea
proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dup caz, contabilitatea de gestiune adaptata
la specificul activitii. Aceste instituii urmeaz sa organizeze contabilitatea de gestiune
astfel incat informaiile obinute sa satisfac necesitile managementului in luarea celor mai
corecte decizii, iar procedeele si tehnicile ce se vor utiiiza in contabilitatea de gestiune sa fie
stabilite in funcie de particularitile activitii desfurate.
La intocmirea situaiilor financiare anuale se va avea in vedere respectarea
principiilor contabilitii de angajamente.
Planul de conturi pentru instituiile publice si instruciunile de aplicare a acestuia:
11

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 12 din 112
Exemplar nr.: 1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
aparentei),

principiul continuitii activitii;


principiul permanentei metodelor;
principiul prudentei;
principiul contabilitii pe baza de angajamente;
principiul evalurii separate a elementelor de activ si de datorii;
principiu! intangibilitatii;
principiul necompensarii;
principiul comparabilitatii informaiilor;
principiul materialitii (pragul de semnificaie);
principiul prevalentei economicului asuprajuridicului (realitatea asupra

Pentru respectarea principiului contabilitii pe baza de angajamente, potrivit cruia


efectele tranzaciilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile si
evenimentele se produc si nu pe msura ce numerarul sau echivalentul de numerar este
incasat sau pltit, iar veniturile si cheltuielile sunt inregistrate in evidentele contabile si
raportate in situaiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea in vedere momentul
constatrii drepturilor si obligaiilor, al veniturilor si al cheltuielilor, astfel:
o
pentru creane, datorii si capitaluri, cnd iau natere drepturi si obligaii cu valoare
economica;
o
pentru venituri, cnd au fost realizate (obinute);
o
pentru cheltuieli, cnd au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).
Momentul recunoaterii cheltuielilor:
o
cheltuielile de personal - in perioada cnd munca a fost prestata;
o
cheltuielile cu stocurile - cnd au fost consumate, cu excepia materialelor de
natura obiectelor de inventar, al cror cost se recunoate Ia scoaterea din folosina;
o costurile cu serviciile - in perioada cnd serviciile au fost prestate si lucrrile
executate;
o
costurile cu dobnzile - in perioada cnd sunt datorate conform contractului de
mprumut;
o
cheltuielile din diferente de curs valutar - la momentul decontrii creanelor si
datoriilor in valuta sau reevalurii acestora cu ocazia raportrii in situaiile financiare;
o
costurile de capital - lunar, sub forma amortizrii care se nregistreaz sistematic,
pe parcursul duratei de viata utile a activului fix;
o
transferurile intre uniti ale administraiei publice (curente si de capital), alte
transferuri (interne si in strintate, contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene) - ca si
costuri la instituia care transfera fondurile.

Momentul recunoaterii veniturilor:

12

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 13 din 112
Exemplar nr.: 1

o veniturile fiscale - la momentul declarrii pe baza de declaraie fiscala sau decizie a


organului fiscal;
o veniturile din activiti economice - la momentul transferului dreptului de proprietate
ctre clieni (la emiterea facturii);
o veniturile din diferente de curs valutar - la momentul decontrii creanelor si
datoriilor in valuta sau reevalurii acestora cu ocazia raportrii in situaiile financiare;
o veniturile din dobnzi - pe msura generrii veniturilor respective (cnd sunt
cuvenite).
Situaiile financiare se ntocmesc in moneda naionala, respectiv in lei, fara
subdiviziunile leului. Pentru necesitai proprii de informare si la solicitarea unor
organisme internaionale, se pot ntocmi situaii financiare si intr-o alta moneda.
Situaiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate, avnd in vedere
corelaiile dintre formularele de situaii financiare si anexele la acestea, adaptate structurii
indicatorilor aprobai, precum si altor reglementari in vigoare.
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate
8.4.5. Semnare, aprobare
Situaiilor Financiare se semneaz de ctre contabilul sef si se aproba de ctre
directorul __________. Dup semnare si aprobare acestea se transmit pe baza de adresa
scrisa la ISJ __________.
In situaia in care exista obiecii in faza de semnare sau aprobare, se reia
procedura, tinandu-se cont de obieciile formulate.
Responsabilitate; Contabilul sef - semnare
Director __________ /aprobare
8.4.6. Execuia Bugetului
Pe baza situaiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de
credite, a conturilor privind execuia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurrilor
sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit
legii, au aceasta sarcina, si in urma verificrii si analizrii acestora, Ministerul Finanelor
Publice elaboreaz Contul general anual de execuie a bugetului de stat si, respectiv,
Contul de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat, pe care le prezint Guvernului si
care, dup verificare de ctre Curtea de Conturi, se aproba de Parlament.
Anual Ministerul Finanelor Publice ntocmete bilanul instituiilor publice. Bilanul
anual al instituiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finanelor Publice, se
prezint Guvernului odat cu Contul general anual de execuie a bugetului de stat.

Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhiveaz conform


13

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 14 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

normelor in vigoare.
Responsabilitate: DGFP, MFP
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.

8.5.
NREGISTRRI
Bilan,
Contul de rezultat patrimonial,
Situaia fluxurilor de trezorerie,
Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,
Conturile de execuie bugetara
Anexe la situaiile financiare, care includ:
politici contabile
note explicative.

14

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 15 din 112
Exemplar nr.: 1

9.

RESPONSABILITI

9.1. Directorul __________


9.1.1. Rspunde de intocmirea planurilor de conturi cu dezvoltarea conturilor in
analitice, precum si monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate
al __________;
5.1.1. Aproba Situaiile financiare centralizate la nivelul __________;
9.2. Contabilul sef
5.2.1. Elaboreaz si semneaz planurilor de conturi cu dezvoltarea conturilor in
analitice, precum si monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate
al __________;
5.2.2. Verifica si semneaz Situaiile financiare proprii si centralizatoare;
9.3. Serviciul Contabilitate
5.3.1. Elaboreaz Situaiile financiare proprii;
5.3.2. Veerifica Situaiile financiare ale Instituiilor de sub autoritatea __________;
5.3.3. Elaboreaz Situaiile financiare centralizatoare;
5.3.4. Arhiveaz inregistrarile rezultate
9.4. RAC
5.4.1. Tine sub control Procedura, formularele si inregistrarile corespunztoare;
5.4.2. Se preocupa de instruirea personalului att profesional cat si din punct de vedere
al SMC viznd imbunatatirea continua a activitilor in cadrul Procedurii.

15

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

10. ANEXE
Nr.
anexa

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

0
1.
2.

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Diagrama flux
Anexa 1: BILAN

3.

Anexa 2: CONTUL DE REZULTAT


PATRIMONIAL la data de .........

4.

Anexa 3: SITUAIA FLUXURILOR


DE TREZORERIE la data de ........

5.

Anexa 4: SITUAIA FLUXURILOR


DE TREZORERIE la data de ............

6.

Anexa 5: CONTUL DE EXECUIE


A BUGETULUI INSTITUIEI
PUBLICE - VENITURI la data
de ............

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

7.

Anexa 6: CONTUL DE EXECUIE


A BUGETULUI INSTITUIEI
PUBLICE - CHELTUIELI la data

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

16

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 17 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Nr.
anexa
0

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

de ............

8.

Anexa 7: CONTUL DE EXECUIE


A BUGETULUI INSTITUIILOR
PUBLICE
Cheltuieli la data de ...........

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

9.

Anexa 8: CONTUL DE EXECUIE


A BUGETULUI INSTITUIILOR
PUBLICE I ACTIVITILOR
FINANATE INTEGRAL DIN
VENITURI PROPRII (DE
SUBORDONARE LOCAL) VENITURI la data de ...........
Anexa 9: CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIILOR
PUBLICE FINANATE DIN
VENITURI PROPRII I
SUBVENII (DE SUBORDONARE
LOCAL) - VENITURI la data
de ..........

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

10.

17

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 18 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Nr.
anexa
0
11.

12.

13.

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

1
Anexa 10: CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIILOR
PUBLICE I ACTIVITILOR
FINANATE INTEGRAL DIN
VENITURI PROPRII (DE
SUBORDONARE LOCAL) CHELTUIELI la data de ............
Anexa 11: CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIILOR
PUBLICE FINANATE DIN
VENITURI PROPRII I
SUBVENII (DE SUBORDONARE
LOCAL) - CHELTUIELI la data de
.............
Anexa 12: CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI LOCAL VENITURI la data de .....

4
3

5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

14.

Anexa 13: CONTUL DE EXECUIE


A BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI la data de ..........

15.

Anexa 14a: DISPONIBIL DIN


MIJLOACE CU DESTINAIE
SPECIAL la data de ......

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

18

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 19 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Nr.
anexa

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

4
3

5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

0
16.

1
Anexa 14b: DISPONIBIL DIN
MIJLOACE CU DESTINAIE
SPECIAL la data de ......

17.

Anexa 19: CONTUL DE EXECUIE


A VENITURILOR I
CHELTUIELILOR EVIDENIATE
N AFARA BUGETULUI LOCAL VENITURI la data de ............
Anexa 20: CONTUL DE EXECUIE
A VENITURILOR I
CHELTUIELILOR EVIDENIATE
N AFARA
BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI la data de ..........
Anexa 30: PLI RESTANTE la
data de ............

Anexa 34 SITUATIA
MODIFICARILOR IN
STRUCTURA ACTIVELOR
NETE/CAPITALURILOR
Anexa 35a SITUATIA ACTIVELOR
FIXE AMORTIZABILE

18.

19.

20.

21.

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
19

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

0
22.

1
Anexa 35b SITUATIA ACTIVELOR
FIXE NEAMORTIZABILE

4
3

23.

Anexa 40a: SITUAIA ACTIVELOR


I DATORIILOR INSTITUIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRAIA
CENTRAL la data de ...........
Anexa 40b: SITUAIA ACTIVELOR
I DATORIILOR INSTITUIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRAIA
LOCAL la data de .......

5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Nr.
anexa

24.

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

20

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 21 din 112
Exemplar nr.: 1

11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

21

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 22 din 112
Exemplar nr.: 1

Anexa 1 Diagrama flux

22

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 23 din 112
Exemplar nr.: 1

ANEXA 2
Anexa 1: BILAN la data de ............
cod 01

- lei Sold la Sold la


Cod
nceputul sfritul
rnd
anului perioadei

NR.
CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

1. Active fixe necorporale


(ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*)

01

2. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaii, mobilier, aparatura


birotic i alte active corporale
(ct. 213+214+231-281-291-293*)

02

3. Terenuri i cldiri (ct. 211+212+231-281-291-293*)

03

4. Alte active nefinanciare


(ct. 215)

04

5. Active financiare necurente (investiii pe termen lung) peste un an


(ct. 260+265+267-296)

05

6. Creane necurente - sume ce urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de un


an
(ct. 4112+4612 -4912 - 4962)

06

7. TOTAL ACTIVE NECURENTE


(rd. 01+02+03+04+05+06)

07

A. ACTIVE
ACTIVE NECURENTE

ACTIVE CURENTE
1. Stocuri
(ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)

08

2. Creane curente - sume ce urmeaz a fi ncasate ntr-o perioad mai mic de un an Total (rd. 10+11+12), din care:

09

Creane din operaiuni comerciale i avansuri


10
(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 4911-4961+5187)
Creane bugetare
(ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+
463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 -497)

11

Creane din operaiuni cu Comunitatea European


(ct. 4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)

12

3. Investiii pe termen scurt (ct. 505-595)

13

4. Conturi la trezorerie i bnci (rd. 15+17) din care:

14

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie


(ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212

15

23

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 24 din 112
Exemplar nr.: 1

+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299
+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562
+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)
din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744)

16

Conturi la bnci comerciale


(ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+
5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+ 558+560)

17

din care: depozite (ct. 5153)

18

5. Cheltuieli n avans (ct. 471)

19

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 08+09+13+14+19)

20

TOTAL ACTIVE (rd. 07+20)

21

B. DATORII
DATORII NECURENTE - sume ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an

22
23

1. Sume necurente de plat


(ct. 4042+269+4622+509)

24

2. mprumuturi pe termen lung


(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)

25

3. Provizioane (cont 151)

26

TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 24+25+26)


1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an Total (rd. 29+30+31), din care:

27
28

Datorii comerciale i avansuri


(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+ 269)

29

Datorii ctre bugete


(ct. 440+441 +4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675)

30

Datorii ctre Comunitatea European


(ct. 4502+4512+452+4532+4542+4552)

31

2. mprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un


an
(ct. 5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)

32

3. mprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie pltite n cursul exerciiului curent


(ct. 1611+1621 + 1631+1641 + 1651+1671 +168-169)

33

4. Salariile angajailor i contribuiile aferente


(ct. 421+423+426+427+4281 +431+437+438)

34

5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaii de omaj,


burse)
(ct. 422+424+429)

35

6. Venituri n avans (ct. 472)

36

7. Provizioane (ct. 151)

37

TOTAL DATORII CURENTE


(rd. 28+32+33+34+35+36+37)

38

TOTAL DATORII (rd. 27+38)

39

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII

40
24

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 25 din 112
Exemplar nr.: 1

(rd. 40 = rd. 21-39 = rd. 47)


C. CAPITALURI PROPRII

41

1. Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+


132+133+134+135+136+137+139)

42

2. Rezultatul reportat
(ct. 117- sold creditor)

43

3. Rezultatul reportat
(ct. 117 - sold debitor)

44

4. Rezultatul patrimonial al exerciiului (ct. 121 - sold creditor)

45

5. Rezultatul patrimonial al exerciiului (ct. 121 - sold debitor)

46

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 42+43-44+45-46)

47

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

25

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 26 din 112
Exemplar nr.: 1

ANEXA 3

Anexa 2: CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de .........


cod 02
- lei Nr.
crt.

DENUMIREA INDICATORULUI

An
Cod
An
preceden
rnd
curent
t
C

1. VENITURI OPERAIONALE

01

1. Venituri din impozite, taxe, contribuii de asigurri i alte venituri ale bugetelor
(ct. 730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)

02

2. Venituri din activiti economice


(ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)

03

3. Finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special


(ct. 770+771+772+773+774+776+778+779)

04

4. Alte venituri operaionale


(ct. 714+719+721 +722+781)

05

TOTAL VENITURI OPERAIONALE (rd. 02+03+04+05)

07

1. Salariile i contribuiile sociale aferente angajailor


(ct. 641+642+645+646+647)

08

2. Subvenii i transferuri
(ct. 670+671+672+673+674+676+677+ 679)

09

3. Stocuri, consumabile, lucrri i servicii executate de teri


(ct.
601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626
+627+628+629)

10

4. Cheltuieli de capital, amortizri i provizioane


(ct. 681+682+689)

11

5. Alte cheltuieli operaionale


(ct. 635+654+658)

12

III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL


- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)

06

II. CHELTUIELI OPERAIONALE

TOTAL CHELTUIELI OPERAIONALE (rd. 08+09+10+11+12)

13
14
15
26

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 27 din 112
Exemplar nr.: 1

- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)

16

IV. VENITURI FINANCIARE


(ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)

17

V. CHELTUIELI FINANCIARE
(ct. 663+664+665+666+667+668+669+686)

18

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIAR

19

- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)

20

- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)

21

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENT

22

- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

23

- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)

24

VIII VENITURI EXTRAORDINARE


. (ct. 790+791)

25

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE


(ct. 690+691)

26

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR

27

- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)

28

- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)

29

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI

30

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)

31

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

32

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

27

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 28 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 4

Anexa 3: SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ........


cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rnd

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL

01

1. ncasri

02

2. Pli

03

3. Numerar net din activitatea operaional (rd. 02 - rd. 03)

04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII

05

1. ncasri

06

2. Pli

07

3. Numerar net din activitatea de investiii (rd. 06-07)

08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE

09

1. ncasri

10

2. Pli

11

3. Numerar net din activitatea de finanare (rd. 10 - rd. 11)

12

IV. CRETEREA (DESCRETEREA) NET DE NUMERAR I


ECHIVALENT DE NUMERAR
(rd. 04+rd. 08+rd. 12)

13

V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA


NCEPUTUL ANULUI

14

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA


SFRITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14), din care:

15

Depozite

16

Conductorul
instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

28

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Revizia: Nr.de ex. : -

Departament Contabilitate

Pagina 29 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 5
Anexa 4: SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ............
cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rnd

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAIONALA

01

1. ncasri

02

2. Pli

03

3. Numerar net din activitatea operaional (rd. 02 - rd. 03)

04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII

05

1. ncasri

06

2. Pli

07

3. Numerar net din activitatea de investiii (rd. 06-07)

08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE

09

1. ncasri

10

2. Pli

11

3. Numerar net din activitatea de finanare (rd. 10 - rd. 11)

12

IV. CRETEREA (DESCRETEREA) NET DE


NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR
(rd. 04+rd. 08+rd. 12)

13

V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA


NCEPUTUL PERIOADEI

14

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA


SFRITUL ANULUI (rd. 13+rd. 14), din care:

15

1. Depozite

16

2. Disponibiliti la bnci n strintate

17

3. Diferene din reevaluare

18

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

29

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 30 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 6
Anexa 5: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIEI PUBLICE - VENITURI la data
de ............
cod 20
Denumirea
indicatorilor*)

Cod

- lei Prevederi
Drepturi constatate
Prevederi
bugetare
bugetare
din anul
trimestriale/ Total, din din anii
iniiale
care:
precedeni
curent
definitive
1

3=4+5

ncasri
realizate
6

Stingeri pe
Drepturi
alte ci
constatate
dect
de ncasat
ncasri
7

8=3-6-7

*) Se nscriu denumirea i simbolul capitolelor i subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificaiei
funcionale - bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, fonduri externe nerambursabile i instituii publice
finanate integral sau parial din venituri proprii/activiti finanate integral din venituri proprii - (altele dect cele
de subordonare local).
Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

30

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 31 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 7
Anexa 6: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIEI PUBLICE - CHELTUIELI la data de
............
cod 21

- lei Credite bugetare

Denumirea
indicatorilor*)

Cod

iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
Angajamente Cheltuieli
efectuate legale de pltit efective
5

6=4-5

*) Se nscriu denumirea i simbolul capitolelor i subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificaiei
funcionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru
omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, credite externe, credite interne, fonduri
externe nerambursabile i venituri proprii/venituri proprii i subvenii - (altele dect cele de subordonare local).
Not: Se detaliaz pe clasificaia economic (Anexa 7)
Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

31

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 32 din 112
Exemplar nr.: 1

32

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 33 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 8
Anexa 7: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE
Cheltuieli la data de ...........
Capitol .............. Subcapitol .............:
Cod 21

- lei Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)


CHELTUIELI CURENTE
(10+20+30+40+50+51+55+57+591

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod


10.01+10.02+10.03)

10

Cheltuieli salariate n bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

Salarii de baz

10.01.01

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizaie de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiii de munc

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

33

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 34 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Prima de vacan

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plii cu ora

10.01.11

Indemnizaii pltite unor persoane din afara unitii

10.01.12

Indemnizaii de delegare

10.01.13

Indemnizaii de detaare

10.01.14

Alocaii pentru transportul la i de la locul de munc

10.01.15

Alocaii pentru locuine

10.01.16

Alte drepturi salariate n bani

10.01.30

Cheltuieli salariate n natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

10.02

Tichete de mas

10.02.01

Norme de hran

10.02.02

Uniforme i echipament obligatoriu

10.02.03

Locuina de serviciu folosit de salariat i familia sa

10.02.04

Transportul la i de la locul de munc

10.02.05

Alte drepturi salariate n natur

10.02.30

Contribuii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuii de asigurri sociale de stat

10.03.01

Contribuii de asigurri de omaj

10.03.02
34

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 35 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Contribuii de asigurri sociale de sntate

10.03.03

Contribuii de asigurri pentru accidente de munc i boli


profesionale

10.03.04

Prime de asigurare via pltite de angajator pentru angajai

10.03.05

Contribuii pentru concedii i indemnizaii

10.03.06

TITLUL II BUNURI I SERVICII (cod 20.01 la 20.30)


Bunuri i servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

20
20.01

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curenie

20.01.02

nclzit, iluminat i fora motric

20.01.03

Apa, canal i salubritate

20.01.04

Carburani i lubrifiani

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Pot, telecomunicaii, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional

20.01.09

Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare

20.01.30

Reparaii curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03
35

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 36 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente i materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20 0401

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectani

20.04.04

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

20.05

Uniforme i echipament

20.0501

Lenjerie i accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasri, detari, transferri (cod 20.06.01+20.06.02)

Pli
efectuate

20.04

Medicamente

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la


20.05.30)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale

20.06

Deplasri interne, detari, transferri

20 0601

Deplasri n strintate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cri, publicaii i materiale documentare

20.11

Consultan i expertiz

20.12
36

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 37 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Pregtire profesional

20.13

Protecia muncii

20.14

Muniie, furnituri i armament de natura activelor fixe pentru


armat

20.15

Studii i cercetri

20.16

Pli pentru finanarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuii ale administraiei publice locale la realizarea unor


lucrri i servicii de interes public local, n baza unor
convenii sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructur program inundaii pentru autoriti


publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanarea aciunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea i combaterea inundaiilor i ngheurilor

20.23

Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor (cod


20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de ar

20.24.03

Cheltuieli judiciare i extrajudiciare derivate din aciuni n


reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziiilor legale

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

20.25

37

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 38 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30.01

Protocol i reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-via

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestri servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Preedintelui/Fondul conductorului instituiei publice

20.30.07

Fondul Primului ministru

20.30.08

Executarea silit a creanelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri i servicii

20.30.30

Dobnzi aferente datoriei publice interne (cod


30.01.01+30.01.02)

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

30
30.01

Dobnzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobnzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobnzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la


30.02.05)

Pli
efectuate

20.30

Reclama i publicitate

TITLUL III DOBNZI (cod 30.01+30.02+30.03)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale

30.02

Dobnzi, aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobnzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii


de credite

30.02.02

38

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 39 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Dobnzi aferente creditelor externe garantate i/sau directe


submprumutate

30.02.03

Dobnzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobnzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

30.03

Dobnzi aferente mprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobnda datorat trezoreriei statului

30.03.02

Dobnzi aferente mprumuturilor temporare din trezoreria


statului

30.03.03

Dobnzi la depozite i disponibiliti pstrate n contul


trezoreriei statului

30.03.04

Dobnzi la operaiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENII (cod 40.01 la 40.30)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale

40

Subvenii pe produse

40.01

Subvenii pe activiti

40.02

Subvenii pentru acoperirea diferenelor de pre i tarif

40.03

Subvenii pentru susinerea transportului feroviar public de


cltori

40.04

Subvenii pentru transportul de cltori cu metroul

40.05

Aciuni de ecologizare

40.06

Valorificarea cenuilor de pirit

40.07
39

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 40 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Subvenii pentru dobnzi la credite bancare

40.08

Pli ctre angajatori pentru formarea profesional a


angajailor

40.09

Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munc

40.10

Prime acordate productorilor agricoli

40.11

Subvenii pentru completarea primelor de asigurare pentru


factorii de risc din agricultur

40.12

Stimularea exporturilor

40.13

Susinerea infrastructurii de transport

40.14

Sprijinirea productorilor agricoli

40.15

Programe de conservare sau de nchidere a minelor

40.16

Programe de protecie social i integrare socioprofesional a


persoanelor cu handicap

40.17

Protecie social n sectorul minier

40.18

Pli pentru stimularea crerii de locuri de munc

40.19

Alte subvenii

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERV (cod 50.01 la 50.04)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

60

Fond de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului

50.01

Fond de intervenie la dispoziia Guvernului

50.02

Fond de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor locale

50.04
40

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 41 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

TITLUL VI TRANSFERURI NTRE UNITI ALE


ADMINISTRAIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

51
51.01

Transferuri ctre instituii publice

51.01.01

Finanarea de baza a nvmntului superior

51.01.02

Aciuni de sntate

51.01.03

Finanarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

51.01.04

Finanarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din Fondul de intervenie

51.01.06

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul asigurrilor


sociale de stat

51.01.07

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul asigurrilor


pentru omaj

51.01.08

Transferuri privind contribuii de sntate pentru persoane


care satisfac serviciul militar n termen

51.01.09

Transferuri privind contribuii de sntate pentru persoane


care execut pedepse private de libertate sau arest preventiv

51.01.10

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul fondului naional


unic de asigurri sociale de sntate

51.01.11

Contribuia persoanelor asigurate pentru finanarea ocrotirii


sntii

51.01.12

41

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 42 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Transferuri pentru lucrrile de cadastru imobiliar

51.01.13

Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea


centrelor de zi pentru protecia copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituiile de asistena


social pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetul asigurrilor sociale de stat ctre


bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate

51.01.16

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetul


asigurrilor sociale de stat

51.01.17

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru omaj ctre


bugetele locale pentru finanarea programelor pentru ocuparea
temporar a forei de munc

51.01.18

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetul


fondului naional unic de asigurri sociale de sntate

51.01.19

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetul


asigurrilor sociale de stat reprezentnd asigurare pentru
accidente de munca i boli profesionale pentru omeri pe
durata practicii profesionale

51.01.20

Transferuri din bugetul asigurrilor sociale de stat ctre


bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
reprezentnd contribuia persoanelor aflate n concediu
medical din cauz de accident de munc sau boal
profesional

51.01.21

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

42

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 43 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Transferuri reprezentnd cota-parte din tarifele de utilizare a


spectrului

51.01.22

Vrsminte efectuate ctre bugetul Fondului naional unic de


asigurri sociale de sntate din valorificarea creanelor
bugetare

51.01.23

Transferuri din bugetele consiliilor locale i judeene pentru


acordarea unor ajutoare ctre unitile administrativ-teritoriale
n situaii de extrem dificultate

51.01.24

Programe pentru sntate

51.01.25

Transferuri privind contribuia de asigurri sociale de sntate


pentru persoanele aflate n concediu pentru creterea copilului

51.01.26

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

51.02

Finanarea strzilor care se vor amenaja n perimetrele


destinate construciilor de cvartale de locuine noi

51.02.01

Finanarea investiiilor finanate parial din mprumuturi


externe

51.02.02

Programul pentru pietruirea drumurilor i alimentarea cu ap a


satelor

5102.03

Programul pentru construcii ele locuine i sli de sport

51.02.04

Finanarea elaborrii i/sau actualizrii planurilor urbanistice


generale i a regulamentelor locale de urbanism

51.02.05

Retehnologizarea centralelor termice i electrice de

51.02.06
43

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 44 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

termoficare
Finanarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor
SAPARD

51.02.07

Aparatura medicala i echipamente de comunicaii n urgenta

51.02.08

Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al


construciilor existente cu destinaie de locuina

51.02.09

Pli din contul creditelor garantate i/sau submprumutate

51.02.10

Transferuri pentru reparaii capitale la spitale

51.02.11

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod


55.01+55.02+55.03)
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.18)

55
55.01

Restructurarea industriei de aprare

55.01.01

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic


Romn

55.01.02

Programe cu finanare rambursabila

55.01.03

Fondul de garantare a mprumuturilor acordate


ntreprinderilor mici i mijlocii

55.01.04

Programul de realizare a sistemului naional antigrindin

55.01.05

Sprijinirea proprietarilor de pduri

55.01.06

Programe comunitare

55.01.07

44

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 45 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Programe PHARE i alte programe cu finanare


nerambursabil

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Cofinanarea asistentei financiare nerambursabile post aderare


de la Comunitatea European

55.01.11

Investiii ale regiilor autonome i societilor comerciale cu


capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01,13

Fond Naional de Preaderare

55.01.14

Fond Romn de Dezvoltare Social

55.01.15

Sprijinirea nfiinrii de noi ntreprinderi i susinerea


dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii

55.01.16

Transferuri pentru programe i proiecte de prevenire a


accidentelor de munca i a bolilor profesionale

55.01.17

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente n strintate (ctre organizaii


internaionale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

55.02

Contribuii i cotizaii la organisme internaionale

55.02.01

Cooperare economica internaionala

55.02.02

Alte transferuri curente n strintate

55.02.04
45

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 46 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Contribuia Romniei la bugetul U.E.(cod 55.03.01 la


55.03.10)

55.03.01

Contribuii din resursa bazata pe TVA

55.03.02

Contribuii din resursa bazata pe VNB

55.03.03

Alte contribuii

55.03.10

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

57

Asigurri sociale

57.01

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)

57.02

Ajutoare sociale n numerar

57.02.01

Ajutoare sociale n natura

57.02.02

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)

Pli
efectuate

55.03

Contribuii din taxe vamale

TITLUL VIII ASISTENA SOCIAL (cod 57.01+57.02)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitile naturale

59.02

Finanarea partidelor politice

59.03

Sprijinirea organizaiilor cetenilor aparinnd minoritilor


naionale altele dect cele care primesc subvenii de la bugetul
de stat potrivit legii

59.04

Finanarea unor programe i proiecte interetnice i combatere


a intoleranei

59.05

46

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 47 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Producerea i distribuirea filmelor

59.06

Sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a


organizaiilor reprezentative ale acestora

59.07

Programe pentru tineret

59.08

Despgubiri acordate productorilor agricoli n caz de


calamiti naturale n agricultur

59.09

Fond la dispoziia primului-ministru pentru sprijinirea


comunitilor romneti de pretutindeni

59.10

Asociaii i fundaii

59,11

Susinerea cultelor

59.12

Contribuia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe


Romne din afara granielor

59.13

Contribuia statutul la salarizarea personalului de cult

59.14

Contribuii la salarizarea personalului neclerical

59.15

Promovarea imaginii i intereselor romneti peste hotare

59.16

Despgubiri civile

59.17

Despgubiri pentru animale sacrificate In vederea prevenirii i


combaterii epizootiilor

59.18

Indemnizaia de merit

59.19

Sume destinate finanrii programelor sportive realizate de


structurile sportive de drept privat

59.20

Angajamente Angajamente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

47

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 48 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Comenzi de stat pentru crti i publicaii

59.21

Aciuni cj caracter tiinific i social-cultural

59.22

Finanarea Ansamblului "Memorialul victimelor


comunismului i al rezistenei Sighet"

59.23

Finanarea ansamblului "Memorialul revoluiei - Decembrie


1989" din municipiul Timioara

59.24

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)

71

Active fixe (inclusiv reparaii capitale) (cod 71.01.01 la


71.01.30)

71.01.01

Maini, echipamente i mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica i alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe (inclusiv reparaii capitale)

71.01.30

Rezerve de stat i de mobilizare


TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)
Active financiare (cod 72.01.01)
Participare la capitalul social al societilor comerciale
OPERAIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

71.01

Construcii

Stocuri (cod 71.02.01)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale

71.02
71.02.01
72
72.01
72.01.01
79
48

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 49 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

TITLUL XII MPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

Pli
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

80

mprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenii


bilaterale i interguvernamentale

80.01

mprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

80.02

mprumuturi pentru instituii i servicii publice sau activiti


finanate integral din venituri proprii

80.03

mprumuturi din bugetul asigurrilor pentru omaj

80.04

mprumuturi acordate pentru construirea, cumprarea,


reabilitarea, consolidarea i extinderea unor locuine

80.05

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfoar


activiti pe cont propriu, aductoare de venituri, n vederea
ntreinerii materiale

80.06

mprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor


istorice

80.07

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de


casa

80.08

mprumuturi acordate de ageniile guvernamentale i


administrate prin agenii de credit

80.09

Alte mprumuturi

80.30

TITLUL XIII RAMBURSRI DE CREDITE (cod


8101+81.02)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale

81

49

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 50 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Rambursri de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

81.01.01

Rambursri de credite externe garantate i directe


submprumutate

81.01.02

Rambursri de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferene de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
pltit
6=4-5

81.02

Rambursri de credite interne garantate

81.02.01

Diferene de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursri de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Pli
efectuate

81.01

Rambursri de credite externe contractate de ordonatorii de


credite

Rambursri de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

Angajamente Angajamente
bugetare
legale

90

Rezerve

91.01

Excedent

92.01

Deficit

93.01

*) Se nscriu denumirea i simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, credite externe, credite interne, fonduri externe
nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii i subvenii).
Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului financiar-contabil

50

Unitatea de invatamant

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Revizia: Nr.de ex. : -

Departament Contabilitate

Pagina 51 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 9
Anexa 8: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE
SUBORDONARE LOCAL) - VENITURI la data de ...........
- lei -

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniiale

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive

Total, din
care:

din anii
precedeni

din anul
curent

3=4+5

TOTAL VENITURI

Drepturi constatate
ncasri
realizate
6

Stingeri pe
alte ci Drepturi constatate
dect
de ncasat
ncasri
7

8=3-6-7

000115

1. VENITURI CURENTE
Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01)
Impozit pe spectacole

15.15
15.15.01

C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod
30.15)
Venituri din proprietate (cod 30.15.05 la
30.15.50)

30.15

Venituri din concesiuni i nchirieri

30.15.05

Venituri din utilizarea punilor comunale

30.15.09

Alte venituri din proprietate

30.15.50

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII (cod


33.15+34.15+35.15+36.15+37.15)
Venituri din prestri de servicii i alte activiti

33.15
51

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 52 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniiale

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
2

Drepturi constatate
Total, din
care:

din anii
precedeni

din anul
curent

3=4+5

ncasri
realizate
6

Stingeri pe
alte ci Drepturi constatate
de ncasat
dect
ncasri
7
8=3-6-7

(cod 33.15.05 la 33.15.50)


Taxe i alte venituri n nvmnt

33.15.05

Venituri din prestri de servicii

33.15.08

Contribuia de ntreinere a persoanelor asistate

33.15.13

Contribuia elevilor i studenilor pentru


internate, cmine i cantine

33.15.14

Venituri din valorificarea produselor obinute din 33.15.16


activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare
i conversie profesional, specializare i
perfecionare

33.15.17

Venituri din serbri i spectacole, manifestri


culturale, artistice i sportive

33.15.19

Venituri din contractele ncheiate cu casele de


asigurri sociale de sntate

33.15.21

Alte venituri din prestri de servicii i alte


activiti

33.15.50

Venituri din taxe administrative, eliberri


permise (cod 34.15.50)

34.15

Alte venituri din taxe administrative, eliberri


permise

34.15.50

52

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 53 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniiale

Amenzi, penaliti i confiscri (cod 35.15.50)


Alte amenzi, penaliti i confiscri
Diverse venituri (cod 36.15.50)
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele dect subveniile
(cod 37.15.01+37.15.50)

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
2

Drepturi constatate
Total, din
care:

din anii
precedeni

din anul
curent

3=4+5

ncasri
realizate
6

Stingeri pe
alte ci Drepturi constatate
de ncasat
dect
ncasri
7
8=3-6-7

35.15
35.15.50
36.15
36.15.50
37.15

Donaii i sponsorizri

37.15.01

Alte transferuri voluntare

37.15.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15)


Venituri din valorificarea unor bunuri (cod
39.15.01+ 39.15.50)

39.15

Venituri din valorificarea unor bunuri ale


instituiilor publice

39.15.01

Alte venituri din valoarea unor bunuri

39.15.50

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

53

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Revizia: Nr.de ex. : -

Departament Contabilitate

Pagina 54 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 10
Anexa 9: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII I SUBVENII (DE SUBORDONARE
LOCAL) - VENITURI la data de ..........
- lei -

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniiale

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive

Total, din
care:

din anii
precedeni

din anul
curent

3=4+5

TOTAL VENITURI

Drepturi constatate
ncasri
realizate
6

Stingeri pe alte
Drepturi constatate
ci dect
de ncasat
ncasri
7

8=3-6-7

000110

1. VENITURI CURENTE
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)
Impozit pe spectacole

15.10
15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod
30.10)
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la
30.10.50)

30.10

Venituri din concesiuni i nchirieri

30.10.05

Venituri din utilizarea punilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII (cod


33.10+34.10+35.10+36.10)
Venituri din prestri de servicii i alte activiti

33.10
54

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 55 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniiale

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
2

Drepturi constatate
Total, din
care:

din anii
precedeni

din anul
curent

3=4+5

ncasri
realizate
6

Stingeri pe alte
Drepturi constatate
ci dect
de ncasat
ncasri
7

8=3-6-7

(cod 33.10.05 la 33.10.50)


Taxe i alte venituri n nvmnt

33.10.05

Venituri din prestri de servicii

33.10.08

Contribuia de ntreinere a persoanelor asistate

33.10.13

Contribuia elevilor i studenilor pentru


internate, cmine i cantine.

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obinute


din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare 33.10.17


i conversie profesional, specializare i
perfecionare
Venituri din serbri i spectacole, manifestri
culturale, artistice i sportive

33.10.19

Venituri din contractele ncheiate cu casele de


asigurri sociale de sntate

33.10.21

Alte venituri din prestri de servicii i alte


activiti

33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberri


permise (cod 34.10.50)

34.10

Alte venituri din taxe administrative, eliberri


permise

34.10.50

55

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 56 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniiale

Amenzi, penaliti i confiscri (cod 35.10.50)


Alte amenzi, penaliti i confiscri
Diverse venituri (cod 36.10.50)
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele dect subveniile
(cod 37.10.01+37.10.50)

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
2

Drepturi constatate
Total, din
care:

din anii
precedeni

din anul
curent

3=4+5

ncasri
realizate
6

Stingeri pe alte
Drepturi constatate
ci dect
de ncasat
ncasri
7

8=3-6-7

35.10
35.10.50
36.10
36.10.50
37.10

Donaii i sponsorizri

37.10.01

Alte transferuri voluntare

37.10.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)


Venituri din valorificarea unor bunuri (cod
39.10.01+39.10.50)

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale


instituiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valoarea unor bunuri

39.10.50

IV. SUBVENII (cod 43.10)


SUBVENII DE LA ALTE ADMINISTRAII
(cod 43.10.09)
Subvenii pentru instituii publice
Conductorul instituiei

43.10
43.10.09
Conductorul compartimentului financiar-contabil

56

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 57 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 11
Anexa 10: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCAL) - CHELTUIELI la data de ............
- lei -

cod 21
Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

TOTAL CHELTUIELI (cod


54.15+61.15+65.15+66.15+67.15+68.15+ 70.15+
80.15+83.15+84.15+87.15)

50.15

Alte servicii publice generale (cod 54.15.10)

54.15

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor


Ordine publica i sigurana naionala (cod 61.10.03)
Ordine publica (cod 61.15.03.04)
Politia comunitara
nvmnt (Cod 65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+
65.15.11+65.15.50)

Angajamente Angaja-mente
Pli efectuate
trimestriale/
bugetare
legale
definitive
2

Angaja-mente
legale de
pltit

Cheltuieli
efective

6=4-5

54.15.10
61.15
61.15.03
61.15.03.04
65.15

57

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 58 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

nvmnt precolar i primar (cod 65.15.03.01+65.15.03.02)

65.15.03.01

nvmnt primar

65.15.03.02
65.15.04.01

nvmnt secundar superior

65.15.04.02

nvmnt profesional

65.15.04.03

nvmnt postliceal

65.15.05

nvmnt nedefinibil prin nivel (cod 65.15.07.04)

65.15.07

Servicii auxiliare pentru educaie (cod 65.15.11.03+65.15.11.30)


Alte servicii auxiliare

65.15.11.30

Alte cheltuieli n domeniul sntii (cod 66.15.50.50)


Alte instituii i aciuni sanitare
Cultura, recreere i religie (cod 67.15.03+67.15.05+67.15.50)
Servicii culturale (cod 67.15.03.03 la 67.15.03.30)

6=4-5

65.15.11
65.15.11.03

Sntate (cod 66.15.50)

65.15.07.04

Internate i cantine pentru elevi


Alte cheltuieli n domeniul nvmntului

Cheltuieli
efective

65.15.04

nvmnt secundar inferior

nvmnt special

Angaja-mente
legale de
pltit

65.15.03

nvmnt precolar
nvmnt secundar (cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03)

Angajamente Angaja-mente
Pli efectuate
bugetare
legale

65.15.50
66.15
66.15.50
66.15.50.50
67.15
67.15.03
58

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 59 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Muzee

67.15.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte

67.15.03.04

coli populare de art i meserii

67.15.03.05

Case de cultura

67.15.03.06

Cmine culturale

67.15.03.07

Universiti populare

67.15.03.09

Presa

67.15.03.10

Edituri

67.15.03.11

Alte servicii culturale

67.15.03.30

Servicii recreative i sportive (cod 67.15.05.01)


Sport
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei
Asigurri i asistena social (cod 68.15.04+68.15.05+68.15.50)

6=4-5

67.15.50
68.15

Asistena social n caz de boli i invaliditi (cod 68.15.05.02)

68.15.05

Locuine, servicii i dezvoltare public (cod


70.15.03+70.15.04+70.15.50)

Cheltuieli
efective

67.15.05.01

68.15.04

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistentei sociale

Angaja-mente
legale de
pltit

67.15.05

Asistena acordat persoanelor n vrsta


Asistena social n caz de invaliditate

Angajamente Angaja-mente
Pli efectuate
bugetare
legale

68.15.05.02
68.15.50
70.15

59

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 60 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Locuine (cod 70.15.03.01)


Dezvoltarea sistemului de locuine
Alte servicii n domeniul locuinelor, serviciilor i dezvoltrii
comunale

70.15.50

Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale


Agricultura, silvicultura, piscicultura i vntoare (cod 83.15.03.30)
Alte cheltuieli n domeniul agriculturii
Transporturi (cod 84.15.50)
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
Alte aciuni economice (cod 87.15.04+87.15.50)

Cheltuieli
efective

6=4-5

70.15.03.01
70.15.04

Aciuni generale economice i comerciale (cod 80.15.01.30)

Angaja-mente
legale de
pltit

70.15.03

Servicii i dezvoltare public

Aciuni generale economice, comerciale i de munca (cod


80.15.01)

Angajamente Angaja-mente
Pli efectuate
bugetare
legale

80.15
80.15.01
80.15.01.30
83.15
83.15.03.30
84.15
84.15.50
87.15

Turism

87.15.04

Alte aciuni economice

87.15.50

Excedent

98.15

Deficit

99,15

Not: Se detaliaz pe structura clasificaiei economice (Anexa 7).

60

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 61 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA 12

- lei -

Anexa 11: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII I SUBVENII (DE
SUBORDONARE LOCAL) - CHELTUIELI la data de .............
cod 21
Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

TOTAL CHELTUIELI (cod


54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+
80.10+83.10+84.10+87.10)

50.10

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

Angajamente Angaja-mente
trimestriale/
bugetare
legale
definitive
2

Pli
efectuate

Angajamente
legale de
pltit

Cheltuieli
efective

6=4-5

61

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 62 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.10

Ordine publica i sigurana naionala (cod 61.10.03)

Pli
efectuate

Angajamente
legale de
pltit

Cheltuieli
efective

6=4-5

61.10

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

Politia comunitara

61.10.03.
04

nvmnt (cod
65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+
65.10.11+65.10.50)

Angajamente Angaja-mente
bugetare
legale

65.10

nvmnt precolar i primar (cod


65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

nvmnt precolar

65.10.03.
01

nvmnt primar

65.10.03.
02

nvmnt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 65.10.04


nvmnt secundar inferior

65.10.04.
01

nvmnt secundar superior

65.10.04.
02

nvmnt profesional

65.10.04.
03

62

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 63 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

nvmnt postliceal

65.10.05

nvmnt nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)

65.10.07

nvmnt special

65.10.07.
04

Servicii auxiliare pentru educaie (cod


65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

Internate i cantine pentru elevi

65.10.11.
03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.
30

Alte cheltuieli n domeniul nvmntului

65.10.50

Sntate (cod 66.10.50)

Angajamente Angaja-mente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate

Angajamente
legale de
pltit

Cheltuieli
efective

6=4-5

66.10

Alte cheltuieli n domeniul sntii (cod 66.10,50.50) 66.10.50


Alte instituii i aciuni sanitare

66.10.50.
50

Cultura, recreere i religie (cod


67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

67.10.03

Muzee

67.10.03.
03

Instituii publice de spectacole i concerte

67.10.03.
63

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 64 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente Angaja-mente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate

Angajamente
legale de
pltit

Cheltuieli
efective

6=4-5

04
coli populare de art i meserii

67.10.03.
05

Case de cultura

67.10.03.
06

Cmine culturale

67.10.03.
07

Centre pentru conservarea i promovarea culturii


tradiionale

67.10.03.
08

Universiti populare

67.10.03.
09

Presa

67.10.03.
10

Edituri

67.10.03.
11

Alte servicii culturale

67.10.03.
30

Servicii recreative i sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

Sport

67.10.05.
01

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei

67.10.50

64

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 65 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Asigurri i asistena social (cod


68.10.04+68.10.05+68.10.50)

68.10.04

Asistena social n caz de boli i invaliditi (cod


68.10.05.02)

68.10.05

Asistena social n caz de invaliditate

68.10.05.
02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei


sociale

68.10.50

70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuine

70.10.03.
01

Servicii i dezvoltare public

70.10.04

Alte servicii n domeniul locuinelor, serviciilor i


dezvoltrii comunale

70.10.50

Aciuni generale economice i comerciale (cod


80.10.01.30)

Angajamente
legale de
pltit

Cheltuieli
efective

6=4-5

70.10

Locuine (cod 70,10.03.01)

Aciuni generale economice, comerciale i de munc


(cod 80.10.01)

Pli
efectuate

68.10

Asistena acordat persoanelor n vrst

Locuine, servicii i dezvoltare public (cod


70.10.03+70.10.04+70.10.50)

Angajamente Angaja-mente
bugetare
legale

80.10
80.10.01

65

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 66 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

iniiale

trimestriale/
definitive

Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i


comerciale
Agricultura, silvicultura, piscicultura i vntoare (cod
83.10.03.30)
Alte cheltuieli n domeniul agriculturii
Transporturi (cod 84.10.50)
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
Alte aciuni economice (cod 87.10.04+87.10.50)

Angajamente Angaja-mente
bugetare
legale
3

Pli
efectuate

Angajamente
legale de
pltit

Cheltuieli
efective

6=4-5

80.10.01.
30
83.10
83.10.03.
30
84.10
84.10.50
87.10

Turism

87.10.04

Alte aciuni economice

87.10.50

Excedent

98.10

Deficit

99.10

Not: Se detaliaz pe structura clasificaiei economice (Anexa 7).


Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA 13
66

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 67 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Anexa 12: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de .....


- lei -

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

VENITURI-TOTAL

Prevederi
Drepturi constatate
Prevederi
bugetare
bugetare
din anii
din anul
trimestriale/ Total, din
iniiale
care:
prece-deni
curent
definitive
1

3=4+5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

000102

VENITURI PROPRII
1. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I
CTIGURI DIN CAPITAL
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I
CTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE JURIDICE
Impozit pe profit
Impozit pe profit de la agenii economici

01.02
01.02.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I


CTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE (cod 04.02)
Cote i sume defalcate din impozitul pe venit
(cod 04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02
04.02.01
67

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 68 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Sume alocate de consiliul judeean pentru


echilibrarea bugetelor locale

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

04.02.04

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT I


CTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)
Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din
capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din


capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod


06.02)
Impozit pe salarii (cod 06.02.02)
Cote defalcate din impozitul pe salarii

06.02
06.02.02

A3. IMPOZITE I TAXE PE PROPRIETATE


(cod 07.02)
Impozite i taxe pe proprietate (cod
07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozitul pe cldiri (cod
07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02
07.02.01

Impozitul pe cldiri de la persoane fizice

07.02.01.01

Impozitul pe cldiri de la persoane juridice

07.02.01.02

Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la

07.02.02
68

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 69 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

07.02.02.03)
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

07.02.02.02

Impozitul pe terenul extravilan

07.02,02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru


activitatea notariala i alte taxe de timbru

07.02.03

Alte impozite i taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE I TAXE PE BUNURI I


SERVICII (cod 11.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la
11.02.06)

11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata


pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeelor i Municipiului Bucureti

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata


pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraelor, municipiilor i
sectoarelor Municipiului Bucureti

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata


pentru subvenionarea energiei termice livrate
populaiei

11.02.03

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata

11.02.04
69

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 70 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

pentru sistemele centralizate de producere i


distribuie a energiei termice
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata
pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata


pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Alte impozite i taxe generale pe bunuri i


servicii (cod 12.02.07)
Taxe hoteliere
Taxe pe servicii specifice (cod
15.02.01+15.02.50)

12.02
12.02.07
15.02

Impozit pe spectacole

15.02.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea


utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de
activiti (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod
16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02

16.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport deinute de 16.02.02.01


persoane fizice*)
Taxa asupra mijloacelor de transport deinute de 16.02.02.02
persoane juridice*)
70

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 71 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Taxe i tarife pentru eliberarea de licene i


autorizaii de funcionare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea


utilizrii bunurilor sau pe desfurare de
activiti

16.02.50

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

A6. ALTE IMPOZITE I TAXE FISCALE


Alte impozite i taxe fiscale (cod 18.02.50)
Alte impozite i taxe

18.02
18.02.50

C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod
30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la
30.02.50)

30.02

Vrsminte din profitul net al regiilor


autonome, societilor i companiilor naionale

30.02.01

Restituiri de fonduri din finanarea bugetar a


anilor precedeni

30.02.03

Venituri din concesiuni i nchideri

30.02.05

Venituri din dividende

30.02.08

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobnzi (cod 31.02.03)

31.02
71

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 72 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Alte venituri din dobnzi

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

31.02.03

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII (cod


33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestri de servicii i alte activiti
(cod 33.02.08 la 33.02.50)

33.02

Venituri din prestri de servicii

33.02.08

Contribuia prinilor sau susintorilor legali


pentru ntreinerea copiilor n cree

33.02.10

Contribuia persoanelor beneficiare ale


cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activiti cadastrale i agricultura

33.02.24

Contribuia lunara a prinilor pentru


ntreinerea copiilor n unitile de protecie
social

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de


judecat, imputaii i despgubiri

33.02.28

Alte venituri din prestri de servicii i alte


activiti

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberri


permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

72

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 73 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Alte venituri din taxe administrative, eliberri


permise
Amenzi, penaliti i confiscri (cod 35.02.01 la
35.02.50)

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

34.02.50
35.02

Venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate


potrivit dispoziiilor legale

35.02.01

Penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu


ntrziere declaraiei de impozite i taxe

35.02.02

ncasri din valorificarea bunurilor confiscate,


abandonate i alte sume constatate odat cu
confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penaliti i confiscri

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

36.02

Vrsminte din veniturile i/sau disponibilitile 36.02.05


instituiilor publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Alte venituri

36.02.50

Transferuri voluntare, altele dect subveniile


(cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

Donaii i sponsorizri

37.02.01

Alte transferuri voluntare

37.02.50
73

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 74 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)


Venituri din valorificarea unor bunuri (cod
39.02.01 la 39.02.07)

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale


instituiilor publice

39.02.01

Venituri din vnzarea locuinelor construite din


fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd


domeniului privat al statului

39.02.07

III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02)


ncasri din rambursarea mprumuturilor
acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50)

40.02

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru


nfiinarea unor instituii i servicii publice de
interes local sau a unor activiti finanate
integral din venituri proprii

40.02.06

ncasri din rambursarea microcreditelor de la


persoane fizice i juridice

40.02.07

mprumuturi temporare din trezoreria statului *) 40.02.10


Sume din fondul de rulment pentru acoperirea
golurilor temporare de cas*)

40.02.11

74

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 75 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

ncasri din rambursarea altor mprumuturi


acordate

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

40.02.50

IV. SUBVENII (cod 42.02+43.02)


SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAIEI PUBLICE
Subvenii de la bugetul de stat

42.02

A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)


Retehnologizarea centralelor termice i electrice 42.02.01
de termoficare
Investiii finanate parial din mprumuturi
externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri i regulamente de urbanism

42.02.05

Strzi care se vor amenaja n perimetrele


destinate construciilor de cvartale de locuine
noi

42.02.06

Finanarea studiilor de fezabilitate aferente


proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanarea programului de pietruire a


drumurilor comunale i alimentare cu apa a
satelor

42.02.09

75

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 76 din 112
Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Finanarea aciunilor privind reducerea riscului


seismic al construciilor existente cu destinaie
de locuina

42.02.10

Drepturi constatate
Prevederi Prevederi
bugetare
bugetare
Total, din
din anii
din anul
iniiale trimestriale/
care:
prece-deni
curent
definitive
1
2
3=4+5
4
5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)


Finanarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap

42.02.21

Subvenii primite din Fondul de Intervenie

42.02.28

Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenii de la alte administraii (cod 43.02.01


la 43.02.08)

43.02

Subvenii primite de la bugetele consiliilor


judeene pentru protecia copilului

43.02.01

Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru


omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea
programelor pentru ocuparea temporar a forei
de munca

43.02.04

Subvenii primite de la alte bugete locale pentru 43.02.07


instituiile de asistena social pentru persoanele
cu handicap
Subvenii primite de la bugetele consiliilor
locale i judeene pentru ajutoare n situaii de
extrem dificultate
Conductorul instituiei

43.02.08

Conductorul compartimentului financiar-contabil


76

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 77 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 14
Anexa 13: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de ..........
- lei cod 21

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02


+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02
+74.02+80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 87.02+97.02)

50.02

Autoriti publice i aciuni externe (cod 51.02.01)

51.02

Autoriti executive i legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

Autoriti executive

Credite bugetare
iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente
bugetare

Angaja-mente
Angaja-mente
Pli efectuate
legale
legale de pltit
4

6=4-5

51.02.01.03

77

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 78 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

54.02.05

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe,

54.02.06

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe,


contracte/garantate de administraiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacii privind datoria public i mprumuturi

55.02

Transferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale


administraiei (cod 56.02.06+56.02.07)

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea


centrelor de protecia copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituiile de asistena


social pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Aprare naional
Ordine public i sigurana naional (cod 61.02.03 la
61.02.50)
Ordine public (cod 61.02.03.04)
Politie comunitar

iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente
bugetare

Angaja-mente
Angaja-mente
Pli efectuate
legale
legale de pltit
4

6=4-5

54.02

Fondul de rezerva bugetara la dispoziia autoritilor locale

Aprare (cod 60.02.02)

Credite bugetare

60.02
60.02.02
61.02
61.02.03
61.02.03.04

78

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 79 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Protecie civil i protecia contra incendiilor (protecie civil


nonmilitar)

61.02.05

Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei


naionale

61.02.50

nvmnt (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+


65.02.07+65.02.11+65.02.50)
nvmnt precolar i primar (cod
65.02.03.01+65.02.03.02)
nvmnt primar

65.02.03.02
65.02.04.01

nvmnt secundar superior

65.02.04.02

nvmnt profesional

65.02.04.03

nvmnt postliceal

65.02.05

nvmnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

Internate i cantine pentru elevi

Angaja-mente
Angaja-mente
Pli efectuate
legale
legale de pltit
4

6=4-5

65.02.04

nvmnt secundar inferior

Servicii auxiliare pentru educaie (cod 65.02.11.03 la


65.02.11.30)

Angajamente
bugetare

65.02.03
65.02.03.01

nvmnt special

iniiale

trimestriale/
definitive

65.02

nvmnt precolar
nvmnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

Credite bugetare

65.02.07.04
65.02.11
65.02.11.03

79

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 80 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Alte servicii auxiliare


Alte cheltuieli n domeniul nvmntului
Sntate (cod 66.02.06+66.02.50)
Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi (cod
66.02.06.01)
Spitale generale
Alte cheltuieli n domeniul sntii (cod 66.02.50.50)
Alte instituii i aciuni sanitare
Cultura, recreere i religie (cod
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Credite bugetare
iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente
bugetare

Angaja-mente
Angaja-mente
Pli efectuate
legale
legale de pltit
4

6=4-5

65.02.1130
65.02.50
66.02
66.02.06
66.02.06.01
66.02.50
66.02.50.50
67.02

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)

67.02.03

Biblioteci publice comunale, oreneti, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte

67.02.03.04

coli populare de art i meserii

67.02.03.05

Case de cultur

67.02.03.06

Cmine culturale

67.02.03.07

Centre de conservarea i promovarea culturii tradiionale

67.02.03.08

Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

80

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 81 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Alte servicii culturale


Servicii recreative i sportive (cod 67.02.05.01 la
67.02.05.03)

Credite bugetare
iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente
bugetare

Angaja-mente
Angaja-mente
Pli efectuate
legale
legale de pltit
4

6=4-5

67.02.03.30
67.02.05

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive 67.02.05.03


i de agrement
Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei

67.02.50

Asigurri i asistena social (cod


68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+
68.02.15+68.02.50)

68.02

Asistena acordat persoanelor n vrsta

68.02.04

Asistena social n caz de boli i invaliditi (cod


68.02.05.02)

68.02.05

Asistena social n caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistena social pentru familie i copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuine

68.02.10

Cree

68.02.11

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

81

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 82 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistentei sociale


Locuine, servicii i dezvoltare public (cod
70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)
Locuine (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03.30

6=4-5

70.02.05

Alimentare cu ap

70.02.05.01

Amenajri hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public i electrificri rurale

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti

70.02.07

Alte servicii n domeniul locuinelor, serviciilor i dezvoltrii


comunale

70.02.50

Salubritate

Angaja-mente
Angaja-mente
Pli efectuate
legale
legale de pltit

70.02.03

Alte cheltuieli n domeniul locuinelor

Salubritate i gestiunea deeurilor (cod


74.02.05.01+74.02.05.02)

Angajamente
bugetare

70.02

70.02.03.01

Protecia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

iniiale

trimestriale/
definitive

68.02.50

Dezvoltarea sistemului de locuine


Alimentri cu ap i amenajri hidrotehnice (cod
70.02.05.01+70.02.05.02)

Credite bugetare

74.02
74.02.05
74.02.05.01
82

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 83 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor


Canalizarea i tratarea apelor reziduale
Aciuni generale economice, comerciale i de munc (cod
80.02.01)

Credite bugetare
iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente
bugetare

Angaja-mente
Angaja-mente
Pli efectuate
legale
legale de pltit
4

6=4-5

74.02.05.02
74.02.06
80.02

Aciuni generale economice i comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01


80.02.01.30)
Prevenire i combatere inundaii i gheuri

80.02.01.06

Stimulare ntreprinderi mici i mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala i social

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru aciuni economice i comerciale

80.02.01.30

Combustibili i energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)

81.02

Energie termic

81.02.06

Ali combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili i energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura i vntoarea (cod


83.02.03)

83.02

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30)

83.02.03

Protecia plantelor i carantina fitosanitar

83.02.03.03

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02
83

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 84 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03.01

Transport n comun

84.02.03.02

Strzi

84.02.03.03

Aviaia civil
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor

iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente
bugetare

Angaja-mente
Angaja-mente
Pli efectuate
legale
legale de pltit
4

6=4-5

84.02.03

Drumuri i poduri

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

Credite bugetare

84.02.06
84.02.06.02
84.02.50

Alte aciuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)

87.02

Fondul Romn de Dezvoltare Social

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87,02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncionale

87.02.05

Alte aciuni economice

87.02.50

Rezerve

97.02

Excedent

98.02

Deficit

99.02

Not: Se detaliaz pe structura clasificaiei economice (Anexa 7).


Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

84

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 85 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 15
Anexa 14a: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAIE SPECIAL
la data de ......
- lei -

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR
A

Disponibil
Nr. rnd la nceputul ncasri
anului
B

TOTAL (rd. 02 la 16+17+24 la 29), din care:

01

- Sume primite din fondul de intervenie (ct. 550/analitic


distinct)

02

- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziiilor


legale

03

- Sume ncasate din debite preluate din bilanurile de


lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 550/analitic
distinct)

04

- Garanii materiale reinute gestionarilor conform Legii nr.


22/1969 (ct. 550/analitic distinct)

05

- Sume primite ca donaii i sponsorizri (ct. 550/analitic


distinct)

06

- Sume primite din fondurile de contrapartid constituite


potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)

07

- Fondul de rezerv antiepidemic (ct. 550/analitic distinct)

08

- Fondul de intervenie (ct. 550/analitic distinct)

09

- Fondul de protejare a asigurailor (ct. 550/analitic distinct)

10

- Sume primite din fondul pentru protejarea asigurailor (ct.


550/analitic distinct)

11

- Alte fonduri cu destinaie special (ct. 550/analitic distinct)


*)

12

- Sume primite pentru amenajarea i dotarea Centrului


Regional pentru Combaterea Infracionalitii
Transfrontaliere (ct. 550/anatitic distinct)

13

- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic


distinct)

14

- Fondul de protecie a vnatului (ct. 550/analitic distinct)

15

- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic


distinct)

16

- Fondul Naional de Dezvoltare Regional (ct. 550/analitic


distinct) (rd. 18+21+22+23)

17

- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic


distinct); frd. 19+201

18

- Sume primite n cadrul programului de dezvoltare (ct.

19

Pli

Disponibil
la sfritul
perioadei

4=1+2-3

85

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 86 din 112
Exemplar nr.: 1

550/analitic distinct)
- Sume primite din Fondul Naional de preaderare (ct.
550/analitic distinct)

20

- Sume primite din contribuia financiar a Comunitii


Europene (ct. 515)

21

- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de


Uniunea European (ct. 515)

22

- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziia


Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)

23

- Sume primite din contribuia financiar a Comunitii


Europene (ct. 515)

24

- Disponibil pentru finanarea proiectelor SAPARD (ct. 515)

25

- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct.


515)

26

- Disponibil pentru cofinanarea de la bugetul de stat pentru


derularea proiectelor ISPA(ct. 515)

27

- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.


550/analitic distinct)

28

- Alte disponibiliti cu destinaie speciala (ct.550/analitic


distinct)

29

- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic


distinct)

30

TOTAL (rd. 01+30)

31

*) Se detaliaz pe fonduri n raportul de analiz pe baz de bilan.


Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

86

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 87 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 16
Anexa 14b: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAIE SPECIAL
la data de ......
- lei cod 05
DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rnd

TOTAL (rd. 02 la 11)

01

- Sume primite ca donaii i sponsorizri (ct. 550/analitic


distinct)

02

- Garanii materiale reinute gestionarilor conform Legii nr.


22/1969 (ct. 550/analitic distinct)

03

- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite


potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)

04

- Paza obteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)

05

- Disponibil din fonduri cu destinaie speciala reprezentnd


alocaia pentru nou-nscui conform Legii 416/2001 (ct.
550/analitic distinct)

06

- Disponibil din fonduri cu destinaie speciala reprezentnd


sprijin productorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003
(ct. 550/analitic distinct)

07

- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru


finanarea Programului de pietruire a drumurilor comunale
(ct. 550/analitic distinct)

08

- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)

09

- Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic


distinct)

10

Alte disponibiliti cu destinaie speciala (ct. 550/analitic


distinct)

11

Conductorul instituiei

Disponibil la
nceputul
ncasri
anului
2

Pli

Disponibil la
sfritul
perioadei

Conductorul compartimentului financiar-contabil,

87

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 88 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 17
Anexa 19: CONTUL DE EXECUIE A VENITURILOR I CHELTUIELILOR EVIDENIATE N
AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de ............
cod 20

- lei DENUMIREA
INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi
iniiale

Prevederi
definitive

TOTAL VENITURI

Drepturi constatate
Total, din
care:

din anii
precedeni

din anul
curent

3=4+5

ncasri
realizate

Stingeri pe
alte ci dect
ncasri

Drepturi
constatate de
ncasat

8=3-6-7

000111

1. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C2. VNZRI DE BUNURI I
SERVICII
Diverse venituri (36.11.06 la
36.11.50)

36.11

Taxe speciale

36.11.06

Amortizare mijloace fixe

36.11.07

Depozite speciale pentru


construcii de locuine

36.11.08

Fondul de risc

36.11.09

Fond de rulment

36.11.10

Alte venituri

36.11.50

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil


88

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 89 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 18
Anexa 20: CONTUL DE EXECUIE A VENITURILOR I CHELTUIELILOR EVIDENIATE N AFARA
BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de ..........
cod 21

- lei Credite bugetare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL CHELTUIELI (cod 51.11+54.11+61.11+65.11


+66.11+67.11+68.11 +70.11+74.11+80.11+ 83.11+84.11)

5011

Autoriti publice i aciuni externe (cod 51.11.01)

51.11

Autoriti executive i legislative (cod 51.11.01.03)

51.11.01

Autoriti executive
Alte servicii publice generale (54.11.08 la 54.11.50)
Servicii publice comunitare de evidena a persoanelor

54.11.10

Alte servicii publice generale

54.11.50

Politie comunitara
nvmnt (cod
65.11.03+65.11.04+65.11.05+65.11.07+65.11.11)
nvmnt precolar i primar cod 65.11.03.01+65.11.03.02)

Pli
efectuate

Angajamente
legale de
pltit

Cheltuieli
efective

6=4-5

54.11
54.11.08

Ordine publica (cod 61.11.03.04)

Angajamente
legale

51.11.01.03

Fond de rulment

Ordine publica i sigurana naionala (cod 61.11.03)

iniiale

trimestriale/
definitive

Angajamente
bugetare

61.11
61.11.03
61.11.03.04
65.11
65.11.03
89

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 90 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

nvmnt precolar

65.11.03.01

nvmnt primar

65.11.03.02

nvmnt secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)

65.11.04

nvmnt secundar inferior

65.11.04.01

nvmnt secundar superior

65.11.04.02

nvmnt profesional

65.11.04.03

nvmnt postliceal

65.11.05

nvmnt nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04)

65.11.07

nvmnt special
Servicii auxiliare pentru educaie (cod
65.11.11.03+65.11.11.30)

65.11.07.04
65.11.11

Internate i cantine pentru elevi

65.11.11.03

Alte servicii auxiliare

65.11.11.30

Sntate (cod 66.11.06+66.11.50)


Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01)
Spitale generale
Alte cheltuieli n domeniu sntii (cod 66.11.50.50)
Alte instituii i aciuni sanitare
Cultura, recreere i religie (cod 67.11.03+67.11.05+
+67.11.06+67.11.50)

66.11
66.11.06
66.11.06.01
66.11.50
66.11.50.50
67.11

Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30)

67.11.03

Biblioteci publice comunale, oreneti, municipale

67.11.03.02

Muzee

67,11.03.03
90

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 91 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Instituii publice de spectacole i concerte

67.11.03.04

coli populare de art i meserii

67.11.03.05

Case de cultura

67.11.03.06

Cmine culturale

67,11.03.07

Centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale

67,1103.08

Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice

67.11.03.12

Centre culturale

67.1103.14

Alte servicii culturale

67.11.03.30

Servicii recreative i sportive (cod 67.11.05.01 la 67.1105.03)

67,1105

Sport

67,11,05.01

Tineret

67.11.05.02

ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive i


de agrement

67.11.05.03

Servicii religioase

67.11.06

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei

67.11.50

Asigurri i asistena social cod (68.11.04+68.11.05+68.11.06


+ +68.1115)

68.11

Asistena acordat persoanelor n vrsta

68.11,04

Asistena social n caz de boli i invaliditi (cod 68.11.05,02)

68.11.05

Asistena social n caz de invaliditate

68.11.05.02

Asistena social pentru familie i copii

68.11.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01 la 68.1115.50)

66.11,15

Ajutor social

68.11,15.01
91

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 92 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Cantine de ajutor social

68.11,15.02

Alte cheltuieli n domeniul prevenirii excluderii sociale

68.11.15.50

Locuine, servicii i dezvoltare public (cod


70.11.03+70.11.05+ +70.11.06 la 70.11.50)
Locuine (cod 70.11.03.01)
Dezvoltarea sistemului de locuine
Alimentare cu apa i amenajri hidrotehnice (cod
70,11.05.01+70,11.05.02)

70.11
70.11.03
70.11.03.01
70.11.05

Alimentare cu apa

70.11.05,01

Amenajri hidrotehnice

70.11.05.02

Iluminat public i electrificri rurale

70.11.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti

70.11.07

Alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii


comunale

70.11.50

Protecia mediului (cod 74.11,05+74,11.06)


Salubritate i gestiunea deeurilor (cod 74.11.05.01
+74.11,05.02)

74.11
74.11.05

Salubritate

74.11.05.01

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor

74.11.05.02

Canalizarea i tratarea apelor reziduale


Aciuni generale economice, comerciale i de munca (cod
80.11.01)
Aciuni generale economice i comerciale (cod
80.11.01.06+80.11.01.10)

74.11.06
80.11
80.11.01

92

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 93 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Prevenire i combatere inundaii i gheuri

80.11.01.06

Programe de dezvoltare regionala i social

80.11.01.10

Agricultura, silvicultura, piscicultura i vntoare (cod


83.11.03)

83.11

Agricultura (cod 83.11.03.03+ 83.11.03,30)

83.11.03

Protecia plantelor i carantina fitosanitar

83.11.03.03

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii

03.11,03.30

Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50)

84.11

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)

84.11.03

Drumuri i poduri

84.11.03.01

Transport n comun

84.11.03.02

Strzi

84.11.03.03

Transport aerian (cod 84.11.06.02)


Aviaia civila
Alte cheltuieli In domeniul transporturilor

84.11.06
84.11.06.02
84.11.50

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.11

EXCEDENT

98.11

DEFICIT

99.11

Not: se detaliaz pe structura clasificaiei economice (Anexa 7).


Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

93

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 94 din 112
Exemplar nr.: 1

94

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Unitatea de invatamant

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 95 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

ANEXA 19
Anexa 30: PLI RESTANTE la data de ............
cod* .......

- lei din care:


DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rnd

TOTAL

pentru
activitatea
curent

pentru
investiii

1=2+3

PLI RESTANTE-TOTAL (rd.


02+06+07+08+12+13+14+18), din care:

01

Pli restante ctre furnizori - Total (rd. 03 la 05) din care:

02

- peste 30 de zile

03

- peste 90 de zile

04

- peste 1 an

05

Pli restante fata de bugetul de stat

06

Pli restante fata de bugetul asigurrilor sociale de sntate

07

Pli restante fa de asig. sociale - Total (rd. 09 la 11),din care

08

- contribuia pentru bugetul asigurrilor sociale de stat

09

- contribuia pentru bugetul asigurrilor pentru omaj

10

- alte datorii sociale

11

Pli restante fa de bugetele locale

12

Pli restante fa de ali creditori

13

mprumuturi nerambursate la scaden - Total (rd. 15 la 17), din


care:

14

- restante dup 30 de zile

15

- restante dup 90 de zile

16

- restante dup 1 an

17

Dobnzi restante

18

*) Se completeaz cu urmtoarele coduri:


40 - pentru total pli restante;
41 - pentru pli restante din bugetul de stat;
42 - pentru pli restante din bugetele locale;
43 - pentru pli restante din bugetul asigurrilor sociale de stat;
44 - pentru pli restante din bugetul asigurrilor pentru omaj;
45 - pentru pli restante din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
46 - pentru pli restante din credite externe;
47 - pentru pli restante din credite interne;
48 - pentru pli restante din fonduri externe nerambursabile;
49 - pentru pli restante ale instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii/activiti
finanate integral din venituri proprii;
Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil


95

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 96 din 112
Exemplar nr.: 1

ANEXA 20
UNITATEA DE INVATAMANT

Anexa nr.34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR


cod 25
-leiDenumirea elementului de capital
Cod
Sold
Sold la
rand la inceputul Cresteri Reduceri sfirsitul
anului
anului
A
B
1
2
3
4
Fondul activelor fixe necorporale
Ct. 100
01
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului
Ct. 101
02
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului
Ct. 102
03
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor
administrativ teritoriale Ct.103
04
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor
administrativ teritoriale
Ct.104
Rezerve din reevaluare
Ct.105
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente
dobinzilor incasate (SAPARD)
Ct.106
Fondul de rulment
Ct.131
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat
Ct. 132

05
06

07
08
09

Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006


Ct. 133

10

Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de


serviciile publice de interes local
Ct.134

11

Fondul de risc
Ct.135

12

Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii


de locuinte
Ct.136

13

Taxe speciale
Ct.137

14
96

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 97 din 112
Exemplar nr.: 1

Fondul de dezvoltare a spitalului


Ct.1391
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local)
Ct.1399
Rezultatul reportat
( Ct.117- sold creditor )
Rezultatul reportat
( Ct.117- sold debitor )
Rezultatul patrimonial al exercitiului
(Ct.121 - sold creditor )
Rezultatul patrimonial al exercitiului
(Ct.121 - sold debitor )
(Ct.121 - sold debitor )
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )
DIRECTOR,

15
16
17
18
19
20
20
21
CONTABIL SEF,

97

Unitatea de invatamant

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Revizia: Nr.de ex. : -

Departament Contabilitate

Pagina 98 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Anexa 21
MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..

Anexa nr. 35 a

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.
INSTITUTIA..
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la..
cod 26 CRESTERI
Cresteri

Existent
31.12.200___

Denumirea activelor fixe

Nr.
rand

nr

mp

Sold la
inceputul
anului

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi


si active similare(ct 205.)

03

Total
din care:
4=5+6+7+8+9

diferente din
reevaluare achizitii
5

transferuri/
primite
cu titlu
gratuit

donatii,
sponsorizari

alte
cai

98

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 99 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Alte active fixe necorporale(ct. 208)

04

TOTAL (rd. 02 la 04)

05

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

Constructii (ct. 212) din care:

08

- locuinte

09

- hoteluri

10

- vile
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
plantatii (ct. 213)

11
12

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie


a valorilor umane si materiale si alte active fixe
corporale
(ct. 214)

13

TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)

14

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)

15

99

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 100 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

cod 27 REDUCERI

- leiReduceri

Denumirea activelor fixe

A
ACTIVE FIXE
NECORPORALE
Cheltuieli de dezvoltare (ct.
203)
Concesiuni,
brevete,licente,marci
comerciale,drepturi si active
similare(ct 205.)
Alte active fixe
necorporale(ct.208)

Nr.
rand Total din dezmembrari
care:
si casari
B

10=11+1
2+13+14

11

transferuri/
cu titlu
gratuit

vanzari

alte
cai

12

13

14

Sold la
sfarsitul
anului
15=3+410

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru


depreciere )
Sold la
inceputul
anului

Cresteri

Reduceri

16

17

18

Sold la
sfarsitul
anului

Valoarea
contabila
neta

19=16+17-18 20=15-19

01
02

03
04

TOTAL (rd. 02 la 04)


ACTIVE FIXE
CORPORALE

05

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

06

100

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 101 din 112
Exemplar nr.: 1

Constructii (ct. 212) din care:

08

- locuinte

09

- hoteluri

10

- vile

11

Instalatii tehnice, mijloace de


transport, animale si plantatii
(ct.213)
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale
(ct.214)
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.
05+ 14)
Conducatorul institutiei,

ANEXA 22

12

13
14
15
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Anexa nr. 35 b

101

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 102 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.
INSTITUTIA..
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la..

cod 28 CRESTERI
Existent
31.12.200__
Denumirea activelor fixe

Nr.
rand

ha

nr

mp

ACTIVE FIXE NECORPORALE


Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct.
206)

01

02

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)

03

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

Cresteri
Sold la
inceputul
anului

Total
diferente din
din care: reevaluare
5=6+7+8+
9+10
6

achizitii

transferuri/
primite
cu titlu
gratuit

donatii,
sponsorizari

alte
cai

10

102

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 103 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

Amenajari la terenuri (ct.2112)

06

Terenuri (ct. 2111)

07

Constructii (ct. 212) din care:

08

- locuinte

09

- hoteluri

10

- vile

11

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si


plantatii
(ct. 213)

12

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de


protectie a valorilor umane si materiale si alte
active fixe corporale (ct.214)

13

Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)

14

Alte active nefinanciare (ct.215 )

15

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)

16

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)

17

cod 27 REDUCERI
Denumirea activelor fixe

Nr.

Reduceri

Sold la

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru

- leiValoarea

103

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 104 din 112

Cod: P.O. 10

Exemplar nr.: 1

depreciere )
rand

A
ACTIVE FIXE
NECORPORALE
Cheltuieli de dezvoltare (ct.
203)
Concesiuni,
brevete,licente,marci
comerciale,drepturi si active
similare(ct 205.)
Alte active fixe
necorporale(ct.208)

Total din dezmembrari


care:
si casari
10=11+1
2+13+14

11

transferuri/
cu titlu
gratuit

vanzari

alte
cai

sfarsitul
anului

12

13

14

15=3+410

Sold la
inceputul
anului

Cresteri

Reduceri

16

17

18

Sold la
sfarsitul
anului

contabila
neta

19=16+17-18 20=15-19

01
02

03
04

TOTAL (rd. 02 la 04)


ACTIVE FIXE
CORPORALE

05

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

Constructii (ct. 212) din care:

08

06

- locuinte

09

- hoteluri

10

104

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 105 din 112
Exemplar nr.: 1

- vile

11

Instalatii tehnice, mijloace de


transport, animale si plantatii
(ct.213)

12

Mobilier, aparatura birotica,


echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale
(ct.214)

13

TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)


TOTAL ACTIVE FIXE (rd.
05+ 14)
Conducatorul institutiei,

14
15
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

105

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 106 din 112
Exemplar nr.: 1

ANEXA 23
Anexa 40a: SITUAIA ACTIVELOR I DATORIILOR INSTITUIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRAIA CENTRAL la data de ...........
MINISTERUL
Instituia .........
cod 17

- lei -

Nr.
rnd
A

Cod rnd

Suma

TOTAL ACTIVE

01

NUMERAR I DEPOZITE, din care:

02

A1 Numerar (rd. 04+05)

03

1. Numerar n trezorerii

04

2. Numerar n casieria instituiilor publice centrale i instituiilor din


subordinea acestora (d.
510+5121+5125+5131+5141+520+528+5291+5299+
5311+5314+550+551+552+557+558+560+561+562)

05

A2 Depozite transferabile (Disponibiliti n conturi curente i de


depozit), din care:

06

- disponibiliti la BNR

07

Total (in baze cash) (rd. 09)

08

Echivalentul n lei al disponibilitilor n devize (ct. 5124)

09

II

Total (in baze accrual) (rd. 11+12)

10

Echivalentul n lei ale depozitelor n valuta (ct. 5124)

11

Dobnzi aferente disponibilitilor(de la rd. 11) (ct. 5187)

12

- disponibiliti la bnci comerciale

13

Total (in baze cash) (rd. 15+16)

14

Disponibiliti la bnci ale instituiilor centrale (ordonatori principali


de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153)

15

Disponibiliti la bnci ale instituiilor de subordonare central


(ordonatori secundari i teriari de credite) (ct. 5124+5125+5151
+5152+5153)

16

II. Total (in baze accrual) (rd. 18+19+20)

17

Disponibiliti la bnci ale instituiilor centrale (ordonatori principali


de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153)

18

Disponibiliti la bnci ale instituiilor de subordonare


central(ordonatori secundari i teriari de credite) (ct.
5124+5125+5151+5152+5153)

19

Dobnzi aferente disponibilitilor de la rd. 18-19) (ct. 5187)

20

- disponibiliti la ali rezideni

21

Total (in baze cash) (rd. 23)

22

106

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 107 din 112
Exemplar nr.: 1

Disponibiliti ale instituiilor centrale aflate la ali rezideni (teri)


(ct.461 +267)

23

- disponibiliti la bnci n strintate

24

Total (in baze cash) (rd. 26+27)

25

Disponibiliti la bnci n strintate ale instituiilor centrale


(ordonatori principali de credite) (ct. 5124+ 542)

26

Disponibiliti la bnci n strintate ale instituiilor de subordonare


central (ordonatori secundari i teriari de credite) (ct. 5124+542)

27

II

Total (in baze accrual) (rd. 29+30+31)

28

Disponibiliti la bnci n strintate ale instituiilor centrale


(ordonatori principali de credite) (ct. 5124+542)

29

Disponibiliti la bnci n strintate ale instituiilor de subordonare


central (ordonatori secundari i teriari de credite) (ct. 5124+542)

30

Dobnzi la bnci n strintate aferente disponibilitilor de la rd. 2930) (ct. 5187)

31

A.3 Alte depozite

32

- disponibiliti la bnci n strintate

33

Total (in baze cash) (rd. 35)

34

Disponibiliti ale Misiunilor diplomatice ale Romniei n


strintate(ct. 5124+542)

35

II

Total (in baze accrual) (rd. 37+38)

36

Disponibiliti ale Misiunilor diplomatice ale Romniei n


strintate(ct. 5124+542)

37

Dobnzi aferente disponibilitilor (de la rd. 37) (ct. 5187)

38

TITLURI, ALTELE DECT ACIUNI, din care:

39

Titluri, altele dect aciuni, exclusiv derivate financiare

40

B.1 Titluri pe termen scurt, altele dect aciuni i produse financiare


derivate

41

Total (la valoare nominal) (rd. 43)

42

Titluri pe termen scurt, altele dect aciuni i produse financiare


derivate deinute de ctre instituiile centrale i de subordonare
central, din care emise de:

43

- B.N.R.

44

- Bnci comerciale rezidente

45

- Ali rezideni

46

- Nerezideni

47

B.2 Titluri pe termen lung, altele dect aciuni i produse financiare


derivate

48

Total (la valoare nominal) (rd. 50+55)

49

Titluri pe termen lung, altele dect aciuni i produse financiare


derivate deinute de ctre instituiile centrale i de subordonare
central, din care emise de:

50

- B.N.R.

51
107

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 108 din 112
Exemplar nr.: 1

- Bnci comerciale rezidente

52

- Ali rezideni

53

- Nerezideni

54

Obligaiuni i alte titluri deinute n contul creanelor bugetare (ct.


265), din care emise de:

55

- B.N.R.

56

- Bnci comerciale rezidente

57

- Ali rezideni

58

- Nerezideni

59

C. CREDITE, din care:

60

C1 Credite pe termen scurt

61

Total (in baze cash) (rd. 63+64+65)

62

Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 4681)

63

Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 4681)

64

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de subordonare


centrala (ct. 4681)

65

II

Total (in baze accrual) (rd. 71+72+73+74), din care acordate:

66

- Agenilor economici

67

- Instituiilor publice

68

- Ali rezideni

69

- Nerezideni

70

Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 4681)

71

Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 4681)

72

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de subordonare


centrala (ct. 4681)

73

Dobnzi aferente creditelor (de la rd. 71-73) (ct. 469)

74

C2 Credite pe termen lung

75

Total (in baze cash) (rd. 77+78+79)

76

Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 2675)

77

Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 2675)

78

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de subordonare


centrala (ct. 2675)

79

II

Total (in baze accrual) (rd. 85+86+87+88), din care acordate:

80

- Agenilor economici

81

- Instituiilor publice

82

- Ali rezideni

83

- Nerezideni

84

Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 2675)

85

Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 2675)

86

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de subordonare

87
108

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 109 din 112
Exemplar nr.: 1

centrala (ct. 2675)


4

Dobnzi aferente creditelor (de la rd. 85-87) (ct. 2676)

88

ACIUNI I ALTE PARTICIPAII

89

Aciuni i alte titluri, exclusiv aciuni ale fondurilor mutuale

90

D.1 Aciuni cotate (se includ i aciunile deinute de instituiile publice


provenite din conversia creanelor bugetare n aciuni cotate)

91

Total (la valoarea nominal) (rd. 93+94+95)

92

Aciuni cotate deinute de stat la societi nefinanciare(ct. 2601)

93

Aciuni cotate deinute de stat la societi bancare (ct. 2601)

94

Aciuni cotate deinute de stat la societi de asigurri (ct. 2601)

95

D.2 Aciuni necotate (se includ i aciunile deinute de instituiile publice


provenite din conversia creanelor bugetare n aciuni necotate)

96

Total (la valoarea nominal) (rd. 98+99+100)

97

Aciuni necotate deinute de stat la societi nefinanciare(ct. 2602)

98

Aciuni necotate deinute de stat la societi bancare (ct. 2602)

99

Aciuni necotate deinute de stat la societi de asigurri (ct. 2602)

100

D.3 Alte participaii

101

Total (la valoarea nominal) (rd. 103+104+105)

102

Participaiile statului la alte societi care nu sunt organizate pe


aciuni (ct. 2601, 2602)

103

Participaiile statului la companii naionale (ct. 2601, 2602)

104

Participaiile statului la capitalul organizaiilor internaionale, cu


excepia FMI (ct. 2601, 2602)

105

D.4. Aciuni ale fondurilor mutuale

106

Total (la valoare de pia) (rd. 108)

107

Participaiile statului la fonduri mutuale (ct. 2601, 2602)

108

ALTE CONTURI DE PRIMIT

109

E.1 Credite comerciale i avansuri

110

Total (in baze accrual) (rd. 115), din care:

111

- de la populaie

112

- de la ageni economici

113

- de la nerezideni

114

Creane financiare legate de livrri de bunuri i servicii de ctre


autoritile centrale sau de instituii subordonate acestora (ct.
232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611 +4612)

115

E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile


1

116

Total (in baze accrual) (rd. 121+122), din care:

117

- de la populaie

118

- de la ageni economici

119

- de la nerezideni

120
109

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 110 din 112
Exemplar nr.: 1

Creane ale bugetului de stat (ct. 463)

121

Creanele autoritilor de privatizare (ct. 461)

122

TOTAL DATORII

123

NUMERAR I DEPOZITE, din care:

124

A.2 Alte depozite

125

Total (in baze cash) (rd. 127)

126

Disponibiliti ale agenilor economici din garanii i cauiuni


constituite la instituii publice (ct. 462)

127

B. TITLURI, ALTELE DECT ACIUNI


Titluri, altele dect aciuni, exclusiv derivate financiare
B.1 Titluri pe termen scurt altele dect aciuni i produse financiare
derivate
I

129
130

Total (la valoare nominal) (rd. 132)

131

Titluri pe termen scurt altele dect aciuni i produse financiare


derivate emise de ctre administraia centrala i de instituiile de
subordonare centrala, din care achiziionate de:

132

- B.N.R.

133

- Bnci comerciale rezidente

134

- Ali rezideni

135

- Nerezideni

136

B.2 Titluri pe termen lung altele dect aciuni i produse financiare


derivate
1

128

137

Total (la valoare nominal) (rd. 139)

138

Titluri pe termen lung altele dect aciuni i produse financiare


derivate emise de ctre administraia centrala i de instituiile de
subordonare centrala, din care achiziionate de:

139

- B.N.R.

140

- Bnci comerciale rezidente

141

- Ali rezideni

142

- Nerezideni

143

C. CREDITE, din care:

144

C.1 Credite pe termen scurt

145

Total (in baze cash) (rd. 147)

146

Credite pe termen scurt contractate de autoritile centrale i instituii


din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191, 5192), din care
acordate de:

147

- Bnci comerciale rezidente

148

- Ali rezideni

149

- Nerezideni

150
110

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 111 din 112
Exemplar nr.: 1

II

Total (in baze accrual) (rd. 152+153)

151

Credite pe termen scurt contractate de autoritile centrale i instituii


din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191+5192)

152

Dobnzi aferente creditelor (de la rd. 152) (ct. 5186)

153

C.2 Credite pe termen lung


I

154

Total (in baze cash) (rd. 156)

155

Credite pe termen lung contractate de autoritile centrale i instituii


din subordinea acestora pt. proiecte (ct.
1641+1642+1651+1652+1671+1672), din care acordate de:

156

- Bnci comerciale rezidente

157

- Ali rezideni

158

- Nerezideni

159

II

Total (in baze accrual) (rd. 161+162)

160

Credite pe termen lung contractate de autoritile centrale i instituii


din subordinea acestora pt. proiecte (ct.
1641+1642+1651+1652+1671+1672)

161

5. Dobnzi aferente creditelor (de la rd. 161) (ct. 1684+1685+1687)

162

ALTE CONTURI DE PLTIT

163

E.1 Credite comerciale i avansuri

164

Total (in baze accrual) (rd. 166)

165

Obligaii financiare legate de livrri de bunuri i servicii ctre


autoritile centrale sau instituii subordonate acestora ramase
neachitate (ct. 401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care
ctre:

166

- Ageni economici

167

- Instituii publice

168

- Ali rezideni

169

- Nerezideni

170

E.2 Alte conturi de pltit, exclusiv creditele comerciale i avansurile

171

Total (in baze accrual) (rd. 173+178)

172

Arierate de plata ale autoritilor centrale i instituiilor de


subordonare centrala (ct.
401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4671), din care
ctre:

173

- Ageni economici

174

- Instituii publice

175

- Ali rezideni

176

- Nerezideni

177

Drepturi salariale, burse, ajutoare i alte drepturi aferente perioadelor


anterioare neacordate (ct. 421+423+426+427+4281+429+438)

178

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

111

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 112 din 112
Exemplar nr.: 1

ANEXA 24

Anexa 40b: SITUAIA ACTIVELOR I DATORIILOR INSTITUIILOR PUBLICE DIN


ADMINISTRAIA LOCAL la data de .......
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL

Instituia de subordonare local ................

cod 181

- lei -

Nr.
rnd
A

Suma

TOTAL ACTIVE

01

NUMERAR I DEPOZITE, din care:

02

A.1 Numerar (rd. 04)


1

Cod rnd

03

Numerar n casieria instituiilor publice locale i de subordonare locala


(ct.
510+5121+5125+5161+5171+5211+5221+5222+523+524+528+5292
+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+
562+5311+5314)

04

A.2 Depozite transferabile (Disponibiliti n conturi curente i de depozit)


din care:

05

Total (in baze cash) (rd. 07)

06

Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5212+5222)

07
112

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 113 din 112
Exemplar nr.: 1

- disponibiliti la bnd comerciale

08

Total (in baze cash) (rd. 10+11)

09

Disponibiliti la bnci ale instituiilor publice locale (ct.


5121+5124+5125+5151+5152+5153)

10

Disponibiliti la bnci ale instituiilor de subordonare local (ct.


5121+5124+5125+5151+5152+5153)

11

II

Total (in baze accrual) (rd. 13+14+15)

12

Disponibiliti la bnci ale instituiilor publice locale (ct.


5121+5124+5125+5151+5152+5153)

13

Disponibiliti la bnci ale instituiilor de subordonare local (ct.


5121+5124+5125+5151+5152+5153)

14

Dobnzi aferente disponibilitilor de la rd. 13-14) (ct. 5187)

15

- disponibiliti la ali rezideni

16

Total (in baze cash) (rd. 18)

17

Disponibiliti ale autoritilor locale la ali rezideni nebancari (teri)


(ct. 461+267)

18

- disponibiliti la bnci n strintate

19

Total (in baze cash) (rd. 21+22)

20

Disponibiliti la bnci n strintate ale instituiilor locale (ordonatori


principali de credite) (ct. 5124+542)

21

Disponibiliti la bnci n strintate ale instituiilor de subordonare


local((ordonatori secundari i teriari de credite) (ct. 5124+542)

22

II

Total (in baze accrual) (rd. 24+25+26)

23

Disponibiliti la bnci n strintate ale instituiilor locale (ct.


5124+542)

24

Disponibiliti la bnci n strintate ale instituiilor de subordonare


local (ct. 5124+542)

25

Dobnzi aferente disponibilitilor (de la rd. 24-25) (ct. 5187)

26

A.3 Alte depozite


1
II

27

- disponibiliti la bnci n strintate

28

Total (in baze cash) (rd. 30)

29

Disponibiliti ale autoritilor locale n strintate (ct. 5124+542)

30

Total (in baze accrual) (rd. 32+33)

31

Disponibiliti ale autoritilor locale n strintate (ct. 5124+542)

32

Dobnzi aferente disponibilitilor (de la rd. 32) (ct. 5187)

33

TITLURI ALTELE DECT ACIUNI, din care:

34

Titluri altele dect aciuni, exclusiv derivate financiare

35

B.1 Titluri pe termen scurt altele dect aciuni i produse financiare


derivate deinute de ctre administraia locala i de instituiile de
subordonare locala

36

Total (la valoare nominal) (rd. 38)

37

Titluri pe termen scurt altele dect aciuni i produse financiare

38
113

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 114 din 112
Exemplar nr.: 1

derivate deinute de ctre administraia locala i instituiile de


subordonare locala, din care emise de:
- B.N.R.

39

- Bnci comerciale rezidente

40

- Ali rezideni

41

- Nerezideni

42

B.2 Titluri pe termen lung altele dect aciuni i produse financiare


derivate

43

Total (la valoare nominal) (rd. 45+50)

44

Titluri pe termen lung altele dect aciuni i produse financiare


derivate deinute e ctre administraia local i de instituiile de
subordonare focala, din care emise de:

45

- B.N.R.

46

- Bnci comerciale rezidente

47

- Ali rezideni

48

- Nerezideni

49

Obligaiuni i alte titluri deinute n contul creanelor bugetare (ct.


265),din care emise de:

50

- B.N.R.

51

- Bnci comerciale rezidente

52

- Ali rezideni

53

- Nerezideni

54

CREDITE, din care:

55

C.1 Credite pe termen scurt

56

Total (in baze cash) (rd. 58)

57

Credite acordate de la bugetele locale (ct. 4682+4684+4687), din care


acordate:

58

- Agenilor economici

59

- Instituiilor publice

60

- Ali rezideni

61

- Nerezideni

62

II

Total (in baze accrual) (rd. 64+65)

63

Credite acordate de la bugetele locale (ct. 4682+4684+4687)

64

Dobnzi aferente creditelor (de la rd. 64) (ct. 469)

65

C.2 Credite pe termen lung

66

Total (in baze cash) (rd. 68)

67

Credite acordate de la bugetele locale (ct. 2675), din care acordate:

68

- Agenilor economici

69

- Instituiilor publice

70

- Ali rezideni

71
114

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 115 din 112
Exemplar nr.: 1

- Nerezideni

72

II

Total (in baze accrual) (rd. 74+75)

73

Credite acordate de la bugetele locale (ct. 2675)

74

Dobnzi aferente creditelor (de la rd. 74) (ct. 2676)

75

ACIUNI I ALTE PARTICIPAII, din care:

76

Aciuni i alte titluri, exclusiv aciuni ale fondurilor mutuale

77

D.1 Aciuni cotate (se includ i aciunile deinute de instituiile publice


provenite din conversia datoriilor bugetare n aciuni cotate)

78

Total (la valoarea nominal) (rd. 80+81+82)

79

Aciuni cotate deinute de autoritile locale la societi nefinanciare


(ct. 2601)

80

Aciuni cotate deinute de autoritile locale la societi bancare (ct.


2601)

81

Aciuni cotate deinute de autoritile locale la societi de asigurri


(ct. 2601)

82

D.2 Aciuni necotate (se includ i aciunile deinute de instituiile publice


provenite din conversia datoriilor bugetare n aciuni necotate)

83

Total (la valoarea nominal) (rd. 85+86+87)

84

Aciuni necotate deinute de autoritile locale la societi nefinanciare


(ct. 2602)

85

Aciuni necotate deinute de autoritile locale la societi bancare (ct.


2602)

86

Aciuni necotate deinute de autoritile locale la societi de asigurri


(ct. 2602)

87

D.3 Alte participrii

88

Total(la valoarea nominal) (rd. 90+91)

89

Participaiile autoritilor locale la alte societi care nu sunt


organizate pe aciuni (ct. 2601, 2602)

90

Participaiile autoritilor locale la regiile de interes local (ct. 2601,


2602)

91

ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care:

92

E.1 Credite comerciale i avansuri

93

Total (in baze accrual) (rd. 95)

94

Creane financiare legate de livrri de bunuri i servicii de ctre


autoritile locale sau de instituii subordonate acestora (ct.
232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612), din care:

95

- de la populaie

96

- de la ageni economici

97

- de la nerezideni

98

E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile


I

99

Total (in baze accrual) (rd. 101)

100

Creane ale bugetului local (ct. 464), din care:

101
115

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 116 din 112
Exemplar nr.: 1

- de la populaie

102

- de la ageni economici

103

- de la nerezideni

104

TOTAL DATORII

105

NUMERAR I DEPOZITE, din care:

106

A.1 Alte depozite

107

Total (in baze cash) (rd. 109)

108

Disponibiliti ale agenilor economici din garanii i cauiuni


constituite la instituii publice (ct. 462)

109

TITLURI, ALTELE DECT ACIUNI

110

Titluri altele dect aciuni i produse financiare

111

B.1 Titluri pe termen scurt altele dect aciuni i produse financiare


derivate
1

Total (la valoarea nominal) (rd. 114)

113

Titluri pe termen scurt altele dect aciuni i produse financiare


derivate emise de ctre administraia local i de instituiile de
subordonare local i achiziionate de:

114

- Bnci comerciale rezidente

115

- Ali rezideni

116

- Nerezideni

117

B.2 Titluri pe termen lung altele dect aciuni i produse financiare


derivate
1

112

118

Total (la valoarea nominal) (rd. 120)

119

Titluri pe termen lung altele dect aciuni i produse financiare


derivate emise de ctre administraia local i de instituiile de
subordonare locala i achiziionate de:

120

- Bnci comerciale rezidente

121

- Ali rezideni

122

- Nerezideni

123

C. CREDITE

124

C.1 Credite pe termen scurt

125

Total (in baze cash) (rd. 127)

126

Credite pe termen scurt contractate de autoritile locale i instituii


din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191, 5192, 5195, 5196, 5197,
5198)

127

II

Total (in baze accrual) (rd. 129+133)

128

Credite pe termen scurt contractate de autoritile locale i instituii


din subordinea acestora pt. proiecte (ct.
5191+5192+5195+5196+5197+5198), din care acordate de:

129

- Bnci comerciale rezidente

130

- Ali rezideni

131
116

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea
situatiilor financiare

Departament Contabilitate

Cod: P.O. 10

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 117 din 112
Exemplar nr.: 1

- Nerezideni

132

Dobnzi aferente creditelor (de la rd. 129) (ct. 5186)

133

C.2 Credite pe termen lung

134

Total (in baze cash) (rd. 136)

135

Credite pe termen lung contractate de autoritile locale i instituii din


subordinea acestora pt. proiecte (ct.
1611+1612+1621+1622+1631+1632+1671+1672), din care acordate
de:

136

- Bnci comerciale rezidente

137

- Ali rezideni

138

- Nerezideni

139

II

Total (in baze accrual) (rd. 141+142)

140

Credite pe termen lung contractate de autoritile locale i instituii din


subordinea acestora pt. proiecte (ct. 1611+1612+1621+1622+1631 +
1632+1671+1672)

141

5. Dobnzi aferente creditelor (de la rd. 141) (ct.


1681+1682+1683+1687)

142

ALTE CONTURI DE PLTIT

143

E.1 Credite comerciale i avansuri

144

Total (in baze accrual) (rd. 146)

145

Obligaii financiare legate de livrri de bunuri i servicii ctre


autoritile locale sau instituii subordonate acestora rmase neachitate
(ct. 401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care ctre:

146

- Ageni economici

147

- Instituii publice

148

- Ali rezideni

149

- Nerezideni

150

E.2 Alte conturi de pltit, exclusiv creditele comerciale i avansurile

151

Total (in baze accrual) (rd. 153+158)

152

Arierate de plata ale autoritilor locale i instituiilor de subordonare


locala (ct. 401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4672),
din care ctre:

153

- Ageni economici

154

- Instituii publice

155

- Ali rezideni

156

- Nerezideni

157

Drepturi salariate, ajutoare i alte drepturi aferente perioadelor


anterioare neacordate (ct. 421+423+426+427+4281+438)

158

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil

117