Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

PROIECT CONTABILITATE DE GESTIUNE

AUTORI: BRUMA ALINA


BLAJ MARIANA

FACULTATE: STIINTE ECONOMICE


SPEC IALIZARE: AFACERI INTERNATIONALE
ANUL II
GROUPA 8481

2010
CUPRINS

DATE DE IDENTIFICARE................................................................................................2
OBIECT DE ACTIVITATE................................................................................................2
MANAGEMENTUL COMPANIEI....................................................................................3
ORGANIGRAMA COMPANIEI........................................................................................4
CONTABILITATEA DE GESTIUNE................................................................................4
CONCLUZII......................................................................................................................12

1
DETALIEREA COSTULUI UTILIZAND SISTEMUL DE
CONTURI DE GESTIUNE IN CADRUL S.C. TWEEDLEMOB S.R.L.

DATE DE IDENTIFICARE
Societatea TWEEDLE-MOB are un statut de societate comercială de tip
societate cu răspundere limitată înfiinţată de doi asociati cu un capital integral romanesc.
Înregistrarea societăţii s-a făcut la Camera de Comerţ şi Industrie Brasov ca
societate încadrată în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi identificată prin: Reg.
Com. J31/50/2008 , Cod fiscal: R7570021.
Compania Tweedlemob este membra a Asociatiei Producatorilor de Mobila din
Romania si a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. Intrucat calitatea produselor de
mobilier reprezinta o preocupare importanta si constanta pentru Tweedlemob, incepand
cu anul 2000 a fost implementat si mentinut un sistem eficient de management si control
al calitatii (ISO 9001). Acest sistem de calitate este aplicat in mod continuu, atat la nivel
de companie, cat si la nivelul de productie
Adresa: Str. Politehnicii, nr. 4, judetul Brasov.
Numar de telefon :0268/2323766
Numar de fax: 0268.2323768
Site-ul firmei este www.tweedle-mob.ro
Adresa de e-mail este tweedle_mob@yahoo.com

OBIECT DE ACTIVITATE
Obiectul de activitate al firmei il reprezinta producerea si comercializarea
mobilierului pentru casa si birou. Gama de produse de mobilier oferita clientilor
cuprinde: sufragerii, dormitoare, biblioteci, camere pentru copii si tineret, bucatarii, grupe
de colt, mic mobilier (comode, mese, masute, noptiere, taburete, garderobe, cuiere),
mobilier tapitat: canapele, fotolii si mobilier de birou, mobilier pentru hotel. La
solicitarea clientilor se poate executa si mobilier personalizat la comanda.
Misiunea Tweedlemob reflecta dorinta si eforturile intregii echipe, de a satisface
toate cerintele clientilor, oferind produse de mobilier modern si/ sau clasic, din masiv,
mdf sau pal, la un raport calitate - pret continuu imbunatatit.
Compania isi executa produsele in doua sectii principale de productie.

CAPITAL SOCIAL
Capitalul social este in valoare de 800.000 Ron, divizat in cate 20 de parti sociale,
nominative si indivizibile, in valoare nominala de 40.000 Ron fiecare, si este detinut de
asociati dupa cum urmeaza :
- D-na. Oprea Claudia – 10 parti sociale, in valoare totala de 400.000 Ron, reprezentand
50% din capitalul social
- Dl. Achim Dumitru – 10 parti sociale, in valoare totala de 400.000 Ron, reprezentand
50% din capitalul social.
Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotararii Adunarii
Generale a Asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

2
MANAGEMENTUL COMPANIEI
În condiţiile economiei de piaţă care nu pemite firmei să aibă angajaţi peste
necesarul strict dimensionat, exigenţa calitativă, cantitativă şi disciplinarea se
accentuează, ca şi responsabilitatea factorilor de conducere în urmărirea, controlul,
analiza şi evaluarea în care îşi exercită atribuţiile de servire fiecare angajat.
Toate compartimentele se afle intr-o stransa interdependenta si astfel influenteaza
capacitatea firmei de satisfacere efectiva si profitabila a nevoilor consumatorilor vizati.
Deviza firmei noastre este << Sa reusim impreuna>> si le propune angajatilor o
colaborare al carei scop este progresul firmei.
Conducerea societăţii se asigură cu competenţă de către Adina Antoni – Manager
General Managerul reuseste sa favorizeze aparitia si mentinerea unui climat favorabil
muncii in echipa, ceea ce confera fiecarui salariat posibilitatea de a-si regasi importanta
muncii sale in produsul finit realizat.
SC TWEEDLE-MOB S.R.L are in momentul de fata un numar de 35 de salariati,
din care 85% sunt barbati, iar restul de 15% sunt femei.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii
se stabileste in functie de studii, competenta profesionala si munca efectiv prestata cu, cu
respectarea limitei minime de salarizare pe economie prevazuta de lege. Solutionarea
litigiilor cu salariatii se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

3
ORGANIGRAMA COMPANIEI

CONTABILITATEA DE GESTIUNE
Dupa cum se observa din organigrama, societatea este isi desfasoara activitatea de
productie in doua sectii principale si detine un atelier de reparatii si intretinere.
In luna ianuarie 2009, intreprenderea fabrica trei modele de dormitor, respectiv:
Dormitor model Sakura;
Dormitor model Yuki;
Dormitor model Éclair.

4
Aceste produse parcurg fluxul tehnologic al celor doua sectii de baza.
La inceputul lunii ianuarie, exista in stoc o productie in curs de executie in
valoare de 500 lei la modelul Yuki, respectiv 1000 lei la modelul Sakura.
Pe parcursul lunii se inregistreaza produse finite la pret prestabilit astfel:
 Dormitor model Sakura…………….11000 lei;
 Dormitor model Yuki………………..6900 lei;
 Dormitor model Éclair……………….4100 lei.

De asemenea, pe parcursul lunii ianuarie, atelierul de intretinere si reparatii


realizeaza urmatoarele activitati:
 Comanda 1- reprezinta o reparatie la sectia principala de productie S2.
 Comanda 2 – reprezinta o reparatie capitala la sediul administrative.
 Comanda 3 – consta in o reparatie la sectia principala de productie S1.

In cursul lunii ianuarie au loc urmatoarele operatiuni:


1) Colectarea cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile repartizate
astfel:
 Materii prime:
- Pentru sectia 1 model Sakua 2000 lei
- Pentru sectia 1 model Yuki 1000 lei
- Pentru sectia 1 model Éclair 1500 lei
- Pentru sectia 2 model Sakura 2500 lei
- Pentru sectia 2 model Yuki 2000 lei
- Pentru AIR comanda 1 250 lei
- Pentru AIR comanda 3 100 lei
- Pentru sectorul desfacere 150 lei
 Materiale consumabile:
- Pentru sectia 1 250 lei
- Pentru sectia 2 120 lei

% = 901 9870
921 S1   4500
S   2000
Y   1000
E   1500
921 S2   4500
S   2500
Y   2000
922 C1   250
922 C3   100
925   150
923 S1   250
923 S2   120

2) Colectarea cheltuielilor cu salariile repartizate astfel:

5
 Salarii muncitori direct productivi din sectiile de baza in valoare de 3250
lei sunt repartizate astfel:
- Pentru sectia 1 model Sakua 1000 lei
- Pentru sectia 1 model Yuki 500 lei
- Pentru sectia 1 model Éclair 500 lei
- Pentru sectia 2 model Sakura 550 lei
- Pentru sectia 2 model Yuki 400 lei
- Pentru sectia 1 model Éclair 300 lei
 Salarii muncitori direct productivi din AIR in valoare de 400 lei,
repartizate astfel:
- Pentru comanda 1 150 lei
- Pentru comanda 2 120 lei
- Pentru comanda 3 130 lei
 Salarii personal indirect productiv din AIR in suma de 200 lei
 Salarii personal indirect productiv din sectiile de baza in valoare de 1300
lei se repartizeaza astfel:
- Pentru sectia 1 700 lei
- Pentru sectia 2 600 lei
 Salarii personal administrativ si de conducere in suma de 1100 lei
 Salarii personal desfacere in suma de 600 lei

% = 901 6850
921 S1   2000
S   1000
Y   500
E   500
921 S2   1250
S   550
Y   400
E   300
922 AIR C1   150
922 AIR C2   120
922 AIR C3   130
922 AIR Ch.
Com.   200
923 S1   700
923 S2   600
924 1100
925 600

3) Colectarea cheltuielilor privind contributiile la asigurarile sociale si protectia


sociala:
%= 901 2055
921 S1   600

6
S   30
Y   15
E   15
921 S2   375
S   165
Y   120
E   90
922 AIR C1   45
922 AIR C2   36
922 AIR C3   39
922 AIR Ch.
Com.   60
923 S1   210
923 S2   180
924 330
925 180

4) Colectarea cheltuielilor cu energia si apa in suma de 125 lei la sectia de baza 1.

923 S1 = 901 125

5) Colectarea cheltuielilor cu amortizarea activelor imobilizate, in suma de 520 lei,


repartizate astfel:
 Pentru sectiile de baza S1 si S2 350 lei
- Pentru sectia 1 110 lei
- Pentru sectia 2 240 lei
 Pentru AIR 110 lei
 Pentru sectorul administrativ 60 lei

%= 901 520
923 S1 110
923 S2 240
922 AIR Ch.
Com. 110
924 60

6) Se inregistreaza productia in curs de executie la inceputul lunii in valoare de 500


lei la modelul Yuki, respectiv 1000 lei la modelul Sakura astfel:

%= 933 1500
921 Y 500
921 S 1000

7
7) Se inregistreaza productia obtinuta in cursul lunii la pret prestabilit astfel:

%= 902 22000
931 S 11000
931 Y 6900
931 E 4100

8) Se inregistreaza repartizarea cheltuielilor comune AIR asupra comenzilor luand


ca baza de repartizare salariile directe astfel:

  922 AIR Cheltuieli comune


200
60
110  
370

K= 370 = 370 =0.93


150+120+130 400
Cota cheltuieli comanda 1 = 150*0.93=139.5 lei
Cota cheltuieli comanda 2 = 120*0.93=111.6 lei
Cota cheltuieli comanda 3 = 130*0.93=118.9 lei

922 AIR= 922 AIR Ch. Com. 370


C1 139.5
C2 111.6
C3 118.9

9) Repartizarea cheltuielilor aferente comenzilor astfel:


 Comanda 1- reprezinta o reparatie la sectia principala de productie S2.
 Comanda 2 – reprezinta o reparatie capitala la sediul administrative.
 Comanda 3 – consta in o reparatie la sectia principala de productie S1.

  922 C1
250
150
45
139.5
584.5  

  922 C2
120
36
111.6  
267.6

8
  922 C3
100
130
39
118.9
387.9  

923 S2= 922 AIR C1 584.5


924= 922 AIR C2 267.6
923 S1= 922 AIR C3 387.9

10) Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie asupra activitatii de baza luand ca


baza de repartizare salariile directe.

923 S1   923 S2  
250 120
700 600
210 180
125 240
110 584.5  
387.9   1724.5
1782.9

k S1= 1782.9 = 1782.9 =0.89


1000+500+50
0 2000

Cota de cheltuieli model Sakura = 1000*0.89=890 lei


Cota de cheltuieli model Yuki = 500*0.89=440 lei
Cota de cheltuieli model Eclair = 500*0.89=447.9 lei

921 S1= 923 S1 1782.9


S 890
Y 445
E 447.9

k S2= 1724.5 = 1724.5 =1.38


550+400+30
0 1250

Cota de cheltuieli model Sakura = 550*1.38=759 lei


Cota de cheltuieli model Yuki = 400*1.38=552 lei
Cota de cheltuieli model Eclair = 300*1.38=413.5 lei

9
921 S2= 923 S2 1724.5
S 759
Y 552
E 413.5

11) Repartizarea cheltuielilor generale de administratie asupra activitatii de baza in


functie de costul de sectie.

921 S   921 Y   921 E   924  


2000 1000 1500 1100
2500 2000 500 330
1000 500 300 600
550 400 150 267.6  
300 150 90 1757.6
165 120 447.9
1000 500 413.5  
890 445 3401.4
759   552  
9164 5667

k S2= 1757.6 = 1757.6 =0.1


9164+5667+3401. 18232.
4 4

Cota de cheltuieli model Sakura = 9164*0.1=916.4 lei


Cota de cheltuieli model Yuki = 5667*0.1=566.7 lei
Cota de cheltuieli model Eclair = 3401.4*0.1=274.5 lei

921= 924 1757.6


S 916.4
Y 566.7
E 274.5

12) Repartizarea cheltuielilor de desfacere asupra activitatii de baza in functie de


costul determinat la acest moment.

925   921 S   921 Y   921 E  


150 9164 5667 3401.4
600 916.4   566.7   274.5  
180   10080.4 6233.7 3675.9
930

k= 930 = 930 =0.05

10
10080.4+6233.7+3675.
9 19990

Cota de cheltuieli model Sakura = 10080.4*0.05=504.02 lei


Cota de cheltuieli model Yuki = 6233.7*0.05=311.685 lei
Cota de cheltuieli model Eclair = 3675.9.*0.05=114.295 lei

921= 925 930


S 504.02
Y 311.685
E 114.295

13) Determinarea si decontarea costului efectiv al productiei obtinute.

921 S   921 Y   921 E  


10080.4 6233.7 3675.9
504.02   311.685   114.295  
10584.4 6545.38 3790.19
2 5 5

902 = 921 20920


S S 10584.42
Y Y 6545.385
E E 3790.195

14) Determinarea si inregistrarea diferentelor de pret aferente celor trei modele de


dormitor.

902 S   902 Y   902 E  


10584.4 6545.38 3790.19
2 11000 5 6900 5 4100
354.61 309.80
  415.58   5   5

903 = 902   10800


S S 415.58
Y Y 354.615
E E 309.805

15) Interfata cost productie-cheltuieli ocazionate.

901 = %   20920
931 22000
903 1080

11
933 = 901 1500

CONCLUZII

La sfarsitul lunii ianuarie 2009, societatea Tweedlemob a inregistrat un cost de


productie efectiv in suma de 20920 lei. Costul efectiv este mai mic decat costul prestabilit
de unde au rezultat diferente favorabile de pret in valoare de 1080 lei. Faptul ca societatea
a inregistrat diferente favorabile de pret presupune o organizare, planificare si gestiune a
productiei eficienta si rentabila.
Pe termen lung, compania trebuie sa aiba in vedere optimizarea costurilor si a
conditiilor de aplicare a acestora in entitate. Astfel, resursele intreprinderii trebuie
distribuite in functie de prioritatile cerintelor si competitivitatea executiilor.
Prin urmare, se recomanda, in continuare, mentinerea echilibrului intre marimile
prestabilite si cele efective.

12

S-ar putea să vă placă și