Sunteți pe pagina 1din 7

STUDIU DE CAZ SOCIETATEA RENT A CARUTA SRL

INFORMATII DISPONIBILE:

Societatea RENT A CARUTA SRL este o societate a carei obiect de activitate este inchirierea de masini. Actionarii sai,
neimplicati in conducerea firmei, v-au contactat pentru a va cere sa efectuati o misiune de procedure convenite care
constau in aplicarea de procedure analitice si intervievare. Actionarii vor sa stie daca veniturile raportate de societate in
anul 2017 sunt corecte sau nu. Managementul are dreptul la un bonus de 5% din vanzari cu conditia ca vanzarile sa
depaseasca 6 milioane de lei.

A.) Principalele subiecte pe care le vom atinge la intalnirea initiala sunt:

- Independenta mea ca auditor fata de asociatii societatii si fata de angajatii acestuia


- Competenta profesionala – se va prezenta experienta auditorului in alte misiuni de audit pe procedure convenite
- Intelegerea scopului urmarit de potentialul client: ce doreste sa obtina de pe urma misiunii pe care o voi
desfasura. In functie de acest scop vor fi stabilite si procedurile de audit astfel incat sa putem raporta chestiunile
de interes pentru potentialul client
- Agreerea termenilor misiunii ( stabilirea naturii misiunii, a rezultatelor asteptate, a rapoartelor care vor fi predate,
a timpului si a onorariului ). Este important sa discutam cu asociatii societatii si sa ii facem sa inteleaga ca
aceasta nu va fi o misiune de audit. In functie de interesele urmarite de ei va trebui sa stabilim si procedurile
aplicate.
- Stabilirea responsabilitatilor: spre exemplu, informatiile legate de tipurile de masini, zilele de inchiriere si preturile
asigurarilor vor fi furnizate de catre societate (si ulterior verificate de catre auditor) sau aceste informatii vor fi
culese de catre auditor direct
- Stabilirea modului in care vom accesa informatiile

B.) Etapele premergatoare acceptarii misiunii sunt:

Inainte de a accepta mandatul, specialistul contabil (auditorul) trebuie sa aprecieze posibilitatea de a indeplini aceasta
misiune tinand seama de regulile profesionale si deontologice care guverneaza activitatea de audit. Se vor defini termenii
misiunii. Auditorul trebuie să se asigure, împreună cu reprezentanţii societății Rent-A-Căruță S.R.L. care vor primi copii
ale raportului asupra constatărilor efective, că există o înţelegere clară privind procedurile convenite şi condiţiile misiunii.
Aspectele asupra cărora trebuie să se convină includ următoarele:

a. Natura misiunii, inclusiv faptul că procedurile efectuate nu vor constitui un audit sau o revizuire şi, în consecinţă,
nu va fi exprimată nicio asigurare.
b. Scopul declarat al misiunii.
c. Precizarea informaţiilor financiare asupra cărora vor fi aplicate procedurile convenite.
d. Natura, plasarea în timp şi amploarea procedurilor specifice care vor fi aplicate.
e. Forma anticipată a raportului asupra constatărilor efective.
f. Limitările cu privire la distribuţia raportului asupra constatărilor efective. Când o astfel de limitare ar fi în
contradicţie cu cerinţele legale, dacă există, auditorul nu ar trebui să accepte misiunea.

INFORMATII DISPONIBILE

In urma discutiei cu actionarii si dupa parcurgerea etapelor premergatoare acceptarii misiunii am decis sa acceptam
misiunea de proceduri convenite. Pasul urmator este intocmirea scrisorii de angajament.

C.) Catre actionarii RENT A CARUTA SRL,


Dl……..
Dna …………..
Scrisoare de angajament
Aceastã scrisoare confirma întelegerea de catre noi a termenilor si obiectivelor misiunii noastre, precum si a naturii si limitãrii
serviciilor pe care noi le vom oferi. Misiunea noastra va fi efectuata in conformitate cu Standardul International privind Serviciile
Conexe (ISRS 4400) aplicabil misiunilor pe baza de procedure convenite si vom preciza acest lucru in raportul nostrum.
Am fost de acord sa efectuam urmatoarele proceduri si sa va raportam constatarile efective in urma activitatii noastre:
- Interogari ale angajatilor RENT A CARUTA SRL legate de activitatea firmei, tranzactii efectuate in cadrul activitatii de rent-
a car, precum si anumite elemente ale situatiilor financiare din 2017
- Proceduri de colectare documente justificative si rapoarte centralizate
- Proceduri analitice și intervievarea, referitor la veniturile raportate în anul 2017. Vom verifica dacă veniturile au fost
clasificate corect, dacă elementele de venit au fost procesate în perioada corectă, dacă ele mentele de venit care necesită
o prezentare specifică au fost corect înregistrate și raportate și dacă Registrul Jurnal a fost întocmit în mod corespunzător
în ceea ce privește elementele de venit
- vor fi contactate persoanele responsabile cu ținerea și conducerea evidenței contabile. Toate datele/informatiile oferite de
catre persoanele responsabile cu conducerea evidentei contabile vor fi verificate prin sondaj de catre angajatii societatii
noastre de audit. Se vor ridica probe pentru a fi anexate raportului final.
Procedurile pe care le vom efectua au exclusiv scopul de a vă asista în evaluarea validității veniturilor raportate de
societatea Rent-A-Căruță S.R.L. în exercițiul financiar 2017. Raportul nostru nu trebuie utilizat în niciun alt scop şi este
destinat exclusiv informării dumneavoastră.
Procedurile pe care le vom efectua nu vor constitui un audit sau o revizuire, desfăşurate în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire şi, în consecinţă, nu va fi
exprimată nicio asigurare. Aceste proceduri vor fi aplicate cu scopul de a va asiste in luarea deciziei de a acorda/nu a
acorda bonusurile din vanzari aferente anului 2017.
Aşteptăm să cooperăm pe deplin cu angajaţii dumneavoastră şi suntem convinşi că ni se vor pune la dispoziţie orice
înregistrări, documente şi alte informaţii, solicitate în legătură cu misiunea noastră.
Pocedurile mentionate anterior se vor desfasura in perioada 1 decembrie – 15 decembrie 2018. Numele persoanei de
contact din partea noastra este.......iar numele persoanei de contact din partea RENT A CARUTA SRL este...............
Onorariile noastre, care vor fi facturate pe măsura activităţii prestate, au la bază timpul necesar persoanelor numite în
cadrul misiunii, la care se adaugă cheltuielile curente. Tarifele orare individuale variază în funcţie de gradul de
responsabilitate implicat şi de experienţa şi aptitudinile solicitate.
Tariful convenit este de ............lei la care se adauga si TVA.
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia anexată a acestei scrisori, pentru a ne indica faptul că aceasta este în
conformitate cu înţelegerea dumneavoastră referitoare la termenii misiunii, inclusiv la procedurile specifice asupra cărora
am convenit că vor fi efectuate.

SOCIETATE DE AUDIT
Nr inregistrare in CAFR:
Nume si prenume reprezentant:
..............................................(semnatura)

Luat la cunoştinţă în numele societății Rent-A-Căruță S.R.L. de către


..............................................(semnatura)
Nume şi funcţie:
Data:

D.) PROCEDURI APLICATE


1. Interogari ale angajatilor RENT A CARUTA SRL legate de activitatea firmei, tranzactii efectuate in cadrul activitatii de rent-
a car, precum si anumite elemente ale situatiilor financiare din 2017
In cadrul acestei proceduri am interogat urmatoare persoane……….x si y……cu atributii in cadrul departamentului de vanzari si
evidenta a masinilor inchiriate. Am cerut rapoartele de vanzari intocmite de catre acestia si foile de evidenta a masinilor inchiriate
lunar.
2. Proceduri de colectare/intocmire documente justificative si rapoarte centralizate .
In cadrul acestei proceduri am colectat documentele justificative cerute la prima procedura si le-am centralizat obtinand valori ale
numarului de masini inchiriate, tarife/tip de masina, numar de zile de inchiriere pe fiecare luna in parte.
3. Proceduri analitice și intervievarea, referitor la veniturile raportate în anul 2017. Vom verifica dacă veniturile au fost
clasificate corect, dacă elementele de venit au fost procesate în perioada corectă, dacă elementele de venit care necesită
o prezentare specifică au fost corect înregistrate și raportate și dacă Registrul Jurnal a fost întocmit în mod corespunzător
în ceea ce privește elementele de venit
In cadrul acestei proceduri am comparat datele obtinute de la departamentul de vanzari/evidenta masini (parc auto) cu datele
inregistrate in contabilitatea financiara.
4. vor fi contactate persoanele responsabile cu ținerea și conducerea evidenței contabile. Toate datele/informatiile oferite de
catre persoanele responsabile cu conducerea evidentei contabile vor fi verificate prin sondaj de catre angajatii societatii
noastre de audit. Se vor ridica probe pentru a fi anexate raportului final.
In cadrul acestei proceduri am cerut documente suplimentare departamentului financiar – contabil in vederea compararii/verificarii
corectitudinii operatiunilor din contabilitatea financiara: fise de cont, balante de furnizori, polite CASCO
CONCLUZII IN URMA PROCEDURILOR APLICATE

MASINA TIP 1 MASINA TIP 2 MASINA TIP 3

NR ZILE NR ZILE NR ZILE


LUNA MASINI TARIF INCHIR VALOARE MASINI TARIF INCHIR VALOARE MASINI TARIF INCHIR VALOARE

1 50 100 1500 150,000 20 200 500 100,000 10 600 100 60,000

2 55 100 1200 120,000 20 200 400 80,000 10 600 120 72,000

3 55 100 1100 110,000 22 200 400 80,000 10 600 130 78,000

4 55 100 1300 130,000 22 200 500 100,000 10 600 275 165,000

5 60 100 1400 140,000 25 200 400 80,000 10 600 300 180,000

6 60 125 1370 171,250 25 250 500 125,000 12 750 330 247,500

7 60 125 2200 275,000 27 250 700 175,000 12 750 350 262,500

8 60 125 2200 275,000 27 250 700 175,000 12 750 350 262,500

9 40 100 1100 110,000 30 200 875 175,000 12 600 350 210,000

10 60 100 1500 150,000 30 200 875 175,000 12 600 330 198,000

11 60 100 1600 160,000 33 200 600 120,000 14 600 200 120,000

12 70 150 2400 360,000 35 300 1020 306,000 14 900 400 360,000

TOTAL 18870 2,151,250 7470 1,691,000 3235 2,215,500


E.) CE ALTE INFORMATII ATI MAI CERE SI ANALIZA
Un factor care ar putea genera erori în prezentarea veniturilor ar putea fi recunoașterea veniturilor în avans in exercitiul
financiar curent. De aceea, în calitate de auditor, pentru verificarea independenței exercițiilor financiare aș verifica
inclusiv înregistrarea notelor contabile privind facturile intocmite pentru serviciile de inchiriere. Pentru aceasta vom cere
din contabilitate o balanta a clientilor neincasati pentru a o compara cu balanta de verificare la data de 31.12.2017. In
cazul in care in balanta de verificare exista aceeasi suma ca si in balanta clientilor la data de 31.12.2017 vom proceda
la verificarea fiecarei facturi/contract aferent fiecarei facturi neachitate la data de 31.12.2017.

F.) Prin prisma rezultatelor procedurilor aplicate, am ajuns la urmatoarele concluzii si alaturat prezentam raportul
constatarilor efective.

RAPORT ASUPRA CONSTATARILOR EFECTIVE

Catre domnul ...............


Actionar al RENT A CARUTA SRL

Am efectuat procedurile convenite cu dumneavoastra si enumerate mai jos, cu privire la veniturile raportate in
situatiile financiare din 31.12.2017. Misiunea noastra a fost efectuata in conformitate cu Standardul International privind
Serviciile Conexe (ISRS 4400) aplicabil misiunilor pe baza de proceduri convenite.
Procedurile aplicate au avut ca unic scop sa va asiste in decizia de a acorda bonusuri echipei de management.
Principalul scop al procedurilor aplicate a fost de a raporta daca veniturile raportate de societate la data de 31.12.2017
sunt corecte sau nu.
Am fost de acord sa efectuam urmatoarele proceduri si sa va raportam constatarile efective in urma activitatii
noastre:
- Interogari ale angajatilor RENT A CARUTA SRL legate de activitatea firmei, tranzactii efectuate in cadrul a ctivitatii de rent-
a car, precum si anumite elemente ale situatiilor financiare din 2017
- Proceduri de colectare documente justificative si rapoarte centralizate
- Proceduri analitice și intervievarea, referitor la veniturile raportate în anul 2017. Vom verifica dacă veniturile au fost
clasificate corect, dacă elementele de venit au fost procesate în perioada corectă, dacă elementele de venit care necesită
o prezentare specifică au fost corect înregistrate și raportate și dacă Registrul Jurnal a fost înt ocmit în mod corespunzător
în ceea ce privește elementele de venit
- vor fi contactate persoanele responsabile cu ținerea și conducerea evidenței contabile. Toate datele/informatiile oferite de
catre persoanele responsabile cu conducerea evidentei contabile vor fi verificate prin sondaj de catre angajatii societatii
noastre de audit. Se vor ridica probe pentru a fi anexate raportului final.
Procedurile anterior mentionate au fost desfasurate in perioada …………………….
Raportam mai jos constatarile noastre :
1. Veniturile societatii
Am constatat ca societatea a raportat in situatiile financiare la 31.12.2017 venituri in valoare de 6.057.750 lei. Acestea au fost
comparate cu rapoartele de vanzari obtinute de la departamentul vanzari si sumele corespund. Rapoartele de vanzari au fost
comparate cu fisa conturilor din clasa 7 (venituri) si sumele corespund. Studiind balanta la 31.12.2017 am costatat ca societ atea a
inregistrat venituri doar din activitatea de inchiriere masini.
Tinand cont de faptul ca asociatii nu sunt implicati in managementul societatii si ca managementul are dreptul la un bonus de 5%
din vanzari cu conditia ca acestea sa depaseasca 6.000.000 lei am procedat la verificari mai amanuntite pentru a va asista in decizia
de a acorda sau nu aceste bonusuri.
Din informatiile culese de la departamentul vanzari reiese ca toti clietii societatii achita serviciile cash cu exceptia clie ntilor business
care pot achita intr-un termen de pana la 30 zile prin card. Tinand cond de aceste date am verificat valoarea c reantelor la data de
31.12.2017. Acestea aveau o valoare de 560.000 lei la data de 31.12.2017 contrar tuturor estimarilor facute in buget de 100.0 00 lei.
Avand in vedere acest aspect am efectuat calcule cu privire la clientii business care achita la 30 zile si erau singurii care puteau sa
aiba facturi neachitate la data de 31.12.2017. La data intocmirii situatiilor financiare am luat in calcul clientii business din luna
decembrie 2017 deoarece acestia au termen de plata de 30 zile. Aproximativ 200 de zile d e inchiriere pe luna pentru clienti business
care utilizeaza masini de tip 2 si 3 si au un discount de 10% inseamna (la un tariff mediu de (300lei/zi +900lei/zi) / 2 = 60 0 lei / zi :
600 lei/zi * 200 zile = 120.000 lei – 10% discount = 108.000 lei
In concluzie datoriile clientilor business (creantele societatii RENT A CARUTA SRL ) din luna decembrie 2017 ar putea avea
valoarea maxima de 108.000 lei.
Ca sa ajungem la creante de 560.000 lei ar trebui sa avem clienti business neincasati de minim 5 luni ceea ce ar incalca regulile
societatii.
Tinand cont de calculele efectuate mai sus si compararea lor cu creantele din bilant am cerut informatii suplimentare din contabilitate.
Am cerut balanta clientilor neincasati la data intocmirii situatiilor financiare si am verificat notele explicative cu privire la creante.
Valoarea clientilor neincasati este de 450.000 lei. Restul creantelor pana la 560.000 lei sunt tva neexigibil si impozit pe p rofit achitat
in plus.
Avand in vedere la valoarea clientilor neincasati la data de 31.12.2017 este de 450.000 lei am cerut toate facturile intocmite in luna
decembrie. Dintre acestea am selectat toate facturile neincasate si am verificat inregistrarile contabile pentru toate aceste a. In urma
verificarilor am ajuns la urmatoarea concluzie. In luna decembrie s-au incheiat contracte pentru anul urmator in valoare de
aproximativ 340.000 lei. Sumele aferente acestor contracte au fost facturate in luna decembrie desi servicile urmau a fi pres tart in
anul 2018. Aceste facturi trebuiau inregistrate ca venituri in avans (clasa de conturi 4) si nu ca venituri (in clasa de conturi 7).
Tinand cont de aspectele mentionate mai sus va comunicam ca valoarea veniturilor din vanzari aferente anului 2017 este de
aproximativ 5.700.000 lei.
2. CHELTUIELI CU ASIGURARILE
Am procedat si la verificarea cheltuielilor cu polite casco ca sa aflam daca valoarea declarata in contul de profit si pierde re
corespunde cu numarul de zile de inchiriere comunicat de catre societate prin intermediul rapoartelor de vanz ari.
CHELTUIELI CASCO
cheltuieli
MASINA TIP 1 188700
MASINA TIP 2 112050
MASINA TIP 3 64700
TOTAL CASCO 365450
Pentru numarul de masini inchiriate conform rapoartelor de vanzari ar fi trebuit sa avem o cheltuiala de aproximativa 365.450 lei.
Suma raportata in bilant este de 330.000 lei. Aceasta diferenta de 35.450 lei este aferenta masinilor care se vor inchiria faptic in
anul 2018. Prin verificari suplimentare in contractile cu asiguratorii am cosntatat faptul ca ratele CASCO nu se factureaza decat in
data de 30 ale lunii in care masinile au fost inchiriate
In aceste conditii, decizia de acordare a bonusurilor pentru management va apartine in totalitate. Deaorece procedurile de mai sus
nu constituie nici un audit, nici o revizuire efectuate in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu Standardele
Internationale privind Misiunile de Revizuire, noi nu exprimam nici o asigurare asupra veniturilor la data de 31.12.2017. Nu exprimam
nici o opinie cu privire la valoare justa a veniturilor anului 2017.
Daca am fi efectuat procedure suplimentare sau daca am fi efectuat un audit sau o revizuire in conformitate cu Standardele
Internationale de Audit sau cu Standardele Internationale privind Misiunile de Revizuire, ne-ar fi putut atrage atentia alte aspecte,
care ar fi fost raportate catre dumneavoastra.
Raportul nostru este intocmit exclusive in scopul prevazut in al doilea paragraf al acestui raport si pentru informarea dumne avoastra
si nu trebuie utilizat in nici un alt scop sau distribuit catre alte parti.
Auditor……
DATA

S-ar putea să vă placă și