Sunteți pe pagina 1din 44

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31 DECEMBRIE 2015

CUPRINS

Situatia fluxurilor de trezorerie


Situatia modificarilor capitalululi propriu

Nota 1- Active imobilizate


Nota 2 Provizioane
Nota 3 Repartiazarea profitului
Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare
Nota 5 Situatia creantelor si a datoriilor
Nota 6 Principii, politici si metode contabile
Nota 7 Participatii si surse de finantare
Nota 8 Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
Nota 9 Analiza principalilor indicatori economico-financiari
Nota 10 Alte informatii
Nota 11 Stocuri
Nota 12 Creante comerciale
Nota 13 Alte creante
Nota 14 Casa si conturi la banci
Nota 15 Datorii comerciale ce trebuie platite intr-o perioada de un an
Nota 16 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile
sociale ce trebuie platite intr-o perioada de un an
Nota 17 Sume Datorate institutiilor de credit
Nota 18 Impozitul pe profit
Nota 19- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
Nota 20 Cheltuieli cu prestatiile externe
Nota 21 Cheltuieli cu personalul
Nota 22 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate
Nota 23 Rezultatul financiar profit /(pierdere), net
Nota 24 Contingente
.TUNAD
S.A.BILE TUNAD


SITUATIAFLUXURILORDETREZORERIE
Exerciiul
Exerciiul financiar
financiar ncheiat
ncheiat la
la
31.dec.14 31.dec.15
lei lei

Activiti operaionale:
Rezultat brut (2.913.339) (1.968.596)
Ajustri pentru reconcilierea rezultatului brut
cu
numerarul net utilizat n activitile
operaionale:
Amortizarea i ajustri pentru imobilizri 1.709.187 1.629.862
Ajustari pentru active circulante 352.199 7.951
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli (502.318) 129.654
Cheltuieli cu dobnzi 561.801 165.908
Venituri din dobnzi (3.547) 74
Cheltuilei din cedarea de imobilizari 7.045 (21)
Venituri din cedarea de imobilizari

Profitul din exploatare nainte de


modificrile
capitalului circulant (788.972) (35.168)

(Creterea) / Descreterea stocurilor (13.052) (34.022)


(Creterea) / Descreterea creanelor 426.305 634.876
Creterea /(Descreterea) datoriilor 457.464 212.097
Dobnzi pltite (167.184) (117.969)
Dobnzi ncasate 3.547 449
Impozit pe profit pltit
Numerarul utilizat n activitile
(81.893) 659.814
operaionale

Activitatea de investiii:
Achiziii de imobilizri net (56.125) 48.670
Ctig net din vnzarea de imobilizri (7.045) 93.788
Numerar utilizat n activitatea de investiii (63.170) 45.567

Activitatea de finanare:
Creterea / (Descreterea) mprumuturilor (388.889) (8.271.021)
Rambursarea ratelor de leasing (2.434)
Creterea / (Descreterea) capitalului social 7.882.180
Numerar utilizat n activitatea de finanare (391.323) (388.841)


TUNAD
S.A.BILE TUNAD

SITUATIAFLUXURILORDETREZORERIE

Creterea numerarului i echivalentelor de


numerar
(536.385)
316.540
Modificrile numerarului i echivalentelor
de numerar
Sold la nceputul anului 1.072.623 536.238
Creterea / (Descreterea) numerarului
(536.385)
echivalentelor de numerar 316.540

Sold la sfritul anului 536.238 852.778

Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 9 februarie 2016 de


ctre:

DIRECTOR GENERAL, NTOCMIT,

Numele i prenumele: Cj. Molnar Akos Numele i prenumele: Ec. Juhasz Attila

Calitatea: Director Economic

Semntura________________________ Semntura_______________________

tampila unitii
TUNADS.A. BILE TUNAD

SITUAIAMODIFICRILORCAPITALULUIPROPRIU

Element al Sold la Reduceri/ 31 decembrie 2014 Reduceri/ Sold la


Capitalului propriu Nota 1 ianuarie 2014 Creteri Distribuiri i 1 ianuarie 2015 Creteri Distribuiri 31 decembrie 2015

Capital subscris 22.298.102 0 0 22.298.10 15.764.360 7.882.180 30.180.28


Prime de capital 0 0 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 4.496.437 0 798.581 3.697.85 0 180.346 3.517.51
Rezerve legale 219.647 0 0 219.64 0 0 219.64
Rezerve pentru aciuni proprii 0 0 0 0 0 0 0
Rezerve statutare sau contractuale 0 0 0 0 0 0 0
Rezerve reprezentnd surplusul realizat
din rezerve din reevaluare 3.253.583 200.049 0 3.453.63 0 3.453.632 -
Alte rezerve 2.390.991 0 0 2.390.99 0 0 2.390.99
Aciuni proprii 0 0 0 0 0 0 0
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri 0 0 0 0 0 0 0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 0 0 0 0 0 0 0
ii

Rezultat reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierdera neacoperit

Sold creditor 0 0 0 0 0 0 0
Sold debitor 2.267.634 4.404.289 0 6.671.923 0 2.913.339 9.585.262
Rezultatul reportat reprezentnd surplusul
realizat din rezerve din reevaluare - - - - 3.633.978 0 3.633.978

4
TUNADS.A. BILE TUNAD

SITUAIAMODIFICRILORCAPITALULUIPROPRIU

Sold la
Element al Sold la Reduceri/ 31 decembrie 2014 Reduceri/ Sold la
Capitalului propriu Nota 1 ianuarie 2014 Creteri Distribuiri i 1 ianuarie 2015 Creteri Distribuiri 31 decembrie 2015

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold creditor 0 0 0 0 0 0 0
Sold debitor 67.776 563.035 563.035 67.776 0 0 67.776
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitilor Economice
Europene

Sold creditor 0 0 0 0 0 0 0
Sold debitor 0 0 0 0 0 0 0
Profitul sau pierderea exerciiului financiar
Sold creditor 0 0 0 0 0 0
Sold debitor 4.404.289 9.935.061 11.426.011 2.913.339 10.375.665 9.430.922 1.968.596
Repartizarea profitului 0 0 0 0 0 0

Total capitaluri proprii 25.919.062 22.407.190 0 0 28.320.774

Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 9 februarie 2016 de ctre:

DIRECTOR GENERAL NTOCMIT,


Numele i prenumele: Cj. Molnar Akos Numele i prenumele: Ec. Juhasz Attila
Calitatea: Director economic
Semntura Semntura

tampila unitii

5
TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

ENTITATEA CARE RAPORTEAZ

Aceste situaii financiare sunt prezentate de Tunad SA i ncorporeaz rezultatele operaiunilor


Societii.

(i) ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizri necorporale
Concesiuni,
brevete, licene

mrci, drepturi Avansuri

i valori i

Cheltuieli Cheltuieli similare i alte imobilizri


de de imobilizri Fond necorporale

constituire dezvoltare necorporale comercial n curs Total

(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)

Valoare brut
Sold la 1 ianuarie 2015 0 0 197.124 0 0 197.124
Creteri 0 0 411 0 0 411
Cedri, transferuri i alte
reduceri 0 0 0 0 0 0
Sold la 31 decembrie 2015 0 0 197.535 0 0 197.535

Amortizare cumulat
Sold la 1 ianuarie 2015 0 0 102.354 0 0 102.354
Amortizarea nregistrat
n cursul exerciiului 0 0 61.507 0 0 61.507
Reduceri sau reluri 0 0 0 0 0 0
Sold la 31 decembrie 2015 0 0 163.861 0 0 163.861

Valoarea contabil net la

1 ianuarie 2015 0 0 94.770 0 0 94.770

Valoarea contabil net la

31 decembrie 2015 0 0 33.674 0 0 33.674

-6-
TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

1. ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)

b) Imobilizri corporale

Instalaii Alte Avansuri i


tehnice instalaii, imobilizri
Terenuri i i utilaje i corporale
construcii maini mobilier n curs Total
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei)

Cost/evaluare
Sold la 1 ianuarie 2015 28.308.949 2.971.304 1.916.800 294.006 33.491.059
Creteri 0 0 9.839 0 9.839
Reduceri 19.615 287.508 0 0 307.123
Sold la 31 decembrie 2015 28.289.334 2.683.796 1.926.639 294.006 33.193.775

Depreciere cumulat
Sold la 1 ianuarie 2015 0 1.063.982 340.522 91.910 1.496.414
Deprecierea nregistrat
n cursul exerciiului 1.138.128 249.119 167.635 13.473 1.554.882
Reduceri sau reluari 0 129.115 0 0 129.115
Sold la 31 decembrie 2015 1.138.128 1.183.986 508.157 105.383 2.830.271

Valoarea contabil net


1 ianuarie 2015 28.308.949 1.907.322 1.576.278 202.096 31.994.645
Valoarea contabil net
31 decembrie 2015 27.151.206 1.499.810 1.418.482 188.623 30.258.121

La 31 decembrie 2015, terenurile au o valoare contabil de 1.109.136 lei (la 31 decembrie 2014, valoarea
contabil a terenurilor era de 1.128.751 lei) cu o suprafa total de 3.647 mp.

-7-

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

1. ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)

Reevaluarea imobilizrilor corporale

La 31 decembrie 2011, Societatea a procedat la revizuirea doar a valorii cldirilor existente n


sold, prin utilizarea opiniei unor experi evaluatori (domnul Mihalydeak Pavel i domnul Balint Laszlo),
surplusul i respectiv minusul din reevaluare fiind nregistrat la rezerve din reevaluare, majornd sau
diminund, dup caz, valoarea capitalurilor proprii. Astfel, valoarea celorlalte imobilizrilor corporale este
prezentat att la cost istoric indexat n conformitate cu unele hotrri guvernamentale (HG), ce s-au
aplicat pn la acea dat, ct i la cost istoric (cele nereevaluate).
La 31 decembrie 2012, respectiv, 31 decembrie 2013 Societatea nu a procedat la reevaluarea
imobilizrilor aflate n sold.
La 31 decembrie 2014, Societatea a procedat la revizuirea doar a valorii cldirilor existente n
sold, prin utilizarea opiniei unor experi evaluatori (domnul Balint Laszlo), minusul din reevaluare fiind
nregistrat ca o reducere a rezervelor din reevaluare existente n sold diminund valoarea capitalurilor
proprii, respectiv ca o cheltuial cu deprecierea imobilizrilor acolo unde nu existau rezerve n sold.

La 31 decembrie 2015, Societatea nu a procedat la reevaluarea imobilizrilor aflate n sold.

Imobilizri corporale ipotecate, gajate i restricionate

Aa cum se poate observa i din Nota 17 Sume datorate instituiilor de credit, la 31 decembrie 2015
Societatea avea contractate credite n valoare de 3.500.000 lei de la SC Transilvania Leasing IFN SA
Braov, avnd constituite garanii, dup cum urmeaz:

(i) Contractul de credit cu garanie imobiliar numrul C056 din data de 13 octombrie 2010 garantat
prin ipotec de rangul I i cu interdicia de nstrinare, nchiriere, grevare cu orice sarcini,
demolare, dezmembrare i restructurare instituite n favoarea finanatorului asupra proprietii
imobiliare situat n Bile Tunad, str. Oltului,nr. 87, jud. Harghita, nscris n Cartea Funciar nr.
500111/Bile Tunad,
- la A1 sub numr cadastral 296 curi, construcii intravilan n suprafa de 2.439 mp;
- la A1.1 sub numr cadastral 296-C1-Complexul Hotelier Tunad construit din crmid, compus
din: subsol-recepie, bar de zi, coafor, magazii; etaj I-V camera de cazare, oficii, debarale; etaj VI
camer de ventilaie, camera troliului;
- la A1.2 sub numr cadastral 296-C2-centrala termic construit din crmid cu 3 ncperi.
Imobilul va fi asigurat la una din societile de asigurare agreate de IFN cu o poli de riscuri
extins, drepturile de despgubire rezultate din poliele de asigurare a bunurilor gajate i ipotecate
n limita obligaiilor exigibile la data evenimentului asigurat fiind cesionate n favoarea SC
Transilvania Leasing IFN SA.


-8-

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

1. ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)

(ii) Contractul de credit cu garanie imobiliar numrulC073 din data de 27 ianuarie 2012 garantat prin
ipotec de rangul II i cu interdicia de nstrinare, nchiriere, grevare cu orice sarcini, demolare,
dezmembrare i restructurare instituite n favoarea finanatorului asupra proprietii imobiliare
situate n Bile Tunad, str. Oltului, nr. 87, jud. Harghita, nscris n Cartea Funciar nr.
500111/Bile Tunad, Cartea Funciar veche 175/N,
- la A.1 sub numr cadastral 296 curi, construcii intravilan n suprafa de 2.439 mp;
- la A1.1 subnumr cadastral 296-C1-Complexul Hotelier Tunad construit din crmid, compus
din: subsol-recepie, bar de zi, coafor, magazii; parter-restaurant, buctrie cu anex, cmar de
cazare; etaj: I-V camer de cazare, oficii, debarale; etaj VI camer de ventilaie, camera troliului;
- la A1.2 sub numr cadastral 296-C2-centrala termic construit din crmid cu 3 ncperi.
Imobilul va fi asigurat la una din societile de asigurare agreate de IFN cu o poli de riscuri
extins la valoarea precizat n Raportul de Evaluare, drepturile de despgubire rezultate din
poliele de asigurare a bunurilor gajate i ipotecate n limita obligaiilor exigibile la data
evenimentului asigurat fiind cesionate n favoarea SC Transilvania Leasing IFN SA.

c) Imobilizri financiare

Aciuni deinute la entitile afiliate

La 31 decembrie 2015, Societatea deinea titluri la SC Transilvania Hotels & Travel SA Bucureti n
valoare de 150 lei.

Procent Numr de aciuni 31 decembrie 2015


de deinere (lei)
n capitalul social

SC Transilvania Hotels & Travel SA Bucureti 0,005 60 150


-9-

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

2. PROVIZIOANE

Riscurile i incertitudinile legate inevitabil de situaia economic i social n care opereaz Societatea
trebuie luate n considerare n procesul de estimare al provizioanelor.

Denumirea Sold la Transferuri Sold la

provizionului 1 ianuarie 2015 n cont din cont 31 decembrie 2015


(lei) (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4=1+2-3

Provizioane pentru litigii 0 0 0 0


Provizioane pentru impozite 5.139 0 1.389 3.750
Provizioane pentru garanii 0 0 0 0
Provizioane pentru restructurare 0 0 0 0
Alte provizioane pentru
riscuri i cheltuieli 0 0 0 0


5.139 1389 3750

La data de 31 decembrie 2015, Societatea avea recunoscute provizioane pentru impozite n sum de
3.750 lei (5.139 lei la data de 31 decembrie 2014) provenite din diferena temporar ntre valoarea rmas
contabil i valoarea rmas fiscal a activelor Societii pentru care a fost utilizat o facilitate fiscal de
deducere a 20% la punerea n funciune a activelor imobilizate corporale de natura echipamentelor n anul
2002.


10

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Pentru exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2015, Societatea a nregistrat o pierdere de 1.968.596
lei (31 decembrie 2014 2.913.339 lei pierdere).

Repartizrile de mai jos au fost fcute de Societate conform reglementrilor n vigoare privind repartizrile
obligatorii care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale.

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
Destinaia 31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)

Profit net de repartizat / (Pierdere) (2.913.339) (1.968.596)


- rezerva legal 0 0
- acoperirea pierderii contabile 0 0
- fond de participare al salariailor la profit 0 0
- surse proprii de finanare (alte rezerve) 0 0
- dividende 0 0

Profit nerepartizat / (Pierdere) (2.913.339) (1.968.596)

Situaiile financiare aferente exerciiului financiar ncheiat la 31 decembrie 2014 au fost aprobate n edina
Adunrii Generale a Acionarilor din data de 28 aprilie 2015.

La Adunarea General a Acionarilor stabilit pentru luna aprilie 2016 se vor discuta i supune aprobrii
situaiile financiare aferente exerciiului ncheiat la 31 decembrie 2015, inclusiv modul de repartizare al
profitului net.


11

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
Indicatorul 31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)


1. Cifra de afaceri net 6.471.056 7.419.310
2. Costul bunurilor vndute
i al serviciilor prestate (3+4+5) 7.113.525 7.419.474
3. Cheltuielile activitii de baz 7.113.525 7.419.474
4. Cheltuielile activitilor auxiliare 0 0
5. Cheltuielile indirecte de producie 0 0
6. Rezultatul brut aferent cifrei
de afaceri nete (1-2) (642.469) (164)
7. Cheltuielile de desfacere 0 0
8. Cheltuieli generale de administraie 1.755.154 1.890.712
9. Alte venituri din exploatare 42.754 39.857


10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) (2.354.869) (1.851.019)

Pentru determinarea structurii cheltuielilor n vederea determinrii rezultatului de exploatare, conducerea a


folosit estimri i calculaia realizat n anii 2015 i 2014 pentru o gam de servicii considerat semnificativ.


12

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

5. SITUAIA CREANELOR I A DATORIILOR

Sold la Termen de lichiditate

Creane Nota 31 decembrie 2015 sub 1 an peste 1 an


(lei) (lei) (lei)
(col. 2+3)
1 2 3

Creane comerciale 12 226.583 226.583 0


Sume de incasat de la
entiti afiliate 0 0 0
Alte creane 13 81.871 81.871 0


308.454 308.454 0

Sold la Termen de exigibilitate

Datorii Nota 31 decembrie 2015 sub 1 an 1 - 5 ani peste 5 ani


(lei) (lei) (lei) (lei)
(col. 2+3+4)
1 2 3 4

Datorii comerciale 15 625.484 625.484 0 0


mprumuturi din obligaiuni
Avansuri ncasate n contul
comenzilor de la clieni 218.161 218.161 0 0
Sume datorate instituiilor de credit 17 2.079.365 388.889 1.690.476 0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
i datorii pentru asigurrile sociale 16 220.151 220.151 0 0


3.143.161 1.452.685 1.690.476 0


13

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate n ntocmirea acestor situaii financiare sunt prezentate mai jos.

A Bazele ntocmirii situaiilor financiare

(i) Informaii generale

Aceste situaii financiare au fost ntocmite n conformitate cu:

(i) Legea Contabilitii 82/1991 republicat n iunie 2008 (Legea 82) cu modificarile i completrile
ulterioare.
(ii) Reglementrile contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare
anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanelor Publice al Romniei 1802/2014
(OMFP 1802 ) cu modificarile i completrile ulterioare.

OMFP 1802/2014 prevede c persoanele juridice prevzute la art.1 aliniatul 1 din Legea 82 aplic
Reglementrile contabile conforme cu Directiva 34/2013 a Parlamentului European i a Consiliului.

Prezentele situaii financiare au fost ntocmite pe baza conveniei costului istoric, cu excepiile prezentate
n continuare n politicile contabile.

(ii) Utilizarea estimrilor

ntocmirea situaiilor financiare n conformitate cu OMFP 1802 cere conducerii Societii s fac estimri i
ipoteze care afecteaz valorile raportate ale activelor i pasivelor, prezentarea activelor i datoriilor
contingente la data ntocmirii situaiilor financiare precum i a veniturile i cheltuielile raportate pentru
respectiva perioad. Cu toate c aceste estimri sunt fcute de ctre conducerea Societii pe baza celor
mai bune informaii disponibile la data situaiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste
estimri.


14

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)

B Conversia tranzaciilor n moned strin

(1) Moneda de msurare a situaiilor financiare

Elementele incluse n aceste situaiile financiare sunt msurate n moneda care reflect cel mai fidel
substana economic a evenimentelor i circumstanelor relevante pentru Societate (moneda de
msurare). Aceste situaii financiare sunt prezentate n lei romneti care este i moneda de msurare a
Societii.

Leul nu este o moneda convertibil n afara Romniei.

(2) Tranzaciile i soldurile n moned strin

Tranzaciile Societii n moned strin sunt nregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca
Naional a Romniei (BNR) pentru data tranzaciilor. Soldurile n moned strin sunt convertite n lei la
cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanului. Ctigurile i pierderile rezultate din
decontarea tranzaciilor ntr-o moned strin i din conversia activelor i datoriilor monetare exprimate n
moned strin sunt recunoscute n contul de profit i pierdere, n cadrul rezultatului financiar.

C Imobilizri necorporale

(1) Cost

(i) Programe informatice

Costurile pentru dezvoltarea sau ntreinerea programelor informatice sunt recunoscute ca i o cheltuial n
momentul n care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic i identificabil care
este controlat de Societate i este probabil c va genera beneficii economice depind costul pe o
perioad mai mare de un an sunt recunoscute ca imobilizri necorporale. Costurile directe includ
cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare i o proporie adecvat din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care determin prelungirea duratei de via i mrirea beneficiilor programelor informatice
peste specificaiile iniiale sunt adugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca
imobilizri necorporale dac nu sunt parte integrant a imobilizrilor corporale.


15

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)

(ii) Cheltuieli de cercetare i dezvoltare

Cheltuielile de cercetare sunt trecute pe cheltuieli n momentul n care sunt efectuate. Cheltuielile aferente
programelor de dezvoltare (aferente proiectrii i testrii unor produse noi sau mbuntite) sunt
recunoscute ca imobilizri necorporale atunci cnd este probabil ca proiectul s fie lansat cu succes lund
n considerare fezabilitatea comercial i tehnic iar costul poate fi msurat n mod fiabil. Cheltuielile de
dezvoltare care nu ndeplinesc criteriile menionate anterior sunt trecute pe cheltuieli n momentul n care
au loc. Cheltuielile de dezvoltare care au fost trecute pe cheltuieli nu sunt capitalizate n perioadele
ulterioare.

(iii) Alte imobilizri necorporale

Toate celelalte imobilizri necorporale sunt recunoscute la cost de achiziie.

Imobilizrile necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

(i) Fond comercial

Societatea nu are nregistrat fond comercial.

(ii) Programe informatice

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniar pe
o perioad ntre 3 i 5 ani.

(iii) Cheltuieli de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare capitalizate sunt amortizate pe o baz liniar ncepnd cu data lansrii produciei
comerciale a produsului pe durata n care produsul va genera beneficii economice, dar nu mai mult de
cinci ani.

(iv) Alte imobilizri necorporale

Brevetele mrcile i alte imobilizri necorporale sunt amortizate folosind metoda liniar pe durata de via

16

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015
util a acestora. Licenele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o
perioad de 3 ani.

D Imobilizri corporale

(1) Cost/evaluare

Imobilizrile corporale sunt evaluate iniial la cost de achiziie. O parte din imobilizrile corporale
au fost reevaluate n baza unor hotrri de guvern (HG) nr. 945/1990, nr. 26/1992, nr. 500/1994, nr.
983/1998, nr. 403/2000 i nr. 1553/2003 prin indexarea costului istoric cu indici prescrii n hotrrile
de guvern respective. Creterile valorilor contabile ale imobilizrilor corporale rezultate din aceste
reevaluri au fost creditate iniial n rezerve din reevaluare, iar ulterior, cu excepia reevalurii
efectuate n baza HG nr. 1553/2003, n capitalul social, n conformitate cu prevederile respectivelor
hotrri de guvern. HG 1553/2003 prevedea necesitatea ajustrii valorii indexate prin comparaie cu
valoarea de utilizare i valoarea de pia. La 31 decembrie 2011, Societatea a procedat doar la
revizuirea valorii cldirilor i construciilor speciale prin utilizarea opiniei unor experi evaluatori.
ntreinerea i reparaiile imobilizrilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cnd apar, iar
mbuntirile semnificative aduse imobilizrilor corporale, care cresc valoarea sau durata de via a
acestora, sau care mresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de ctre
acestea, sunt capitalizate
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele i sculele, se trec pe
cheltuieli pe baz de scadenar, pe o perioad de trei ani, i nu sunt incluse n valoarea contabil a
imobilizrilor corporale.

(2) Amortizare

Amortizarea se calculeaz la valoarea evaluat, folosindu-se metoda liniar, de-a lungul duratei utile de
via estimat a activelor, dup cum urmeaz:

Activ Ani

Construcii 10 - 50
Instalaii tehnice i maini 4 - 18
Alte instalaii. utilaje i mobilier 3 - 10

Terenurile nu se amortizeaz deoarece se consider c au o durat de via indefinit.

Conducerea Societii evalueaz n mod continuu planul de dezvoltare. Efectul revizuirii duratelor de via,
n baza HG nr. 2139/2004, s-a reflectat n cheltuiala cu amortizarea din anul 2005 i respectiv n
perioadele viitoare n mrimea cheltuielilor cu amortizarea, fr a aprea diferene temporare.


17

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)

La 31 decembrie 2011, Societatea a procedat la revizuirea doar a valorii cldirilor, utiliznd opinia unor
specialiti din cadrul experi evaluatori.

La 31 decembrie 2012, respectiv, 31 decembrie 2013 Societatea nu a procedat la reevaluarea


imobilizrilor aflate n sold.

La 31 decembrie 2014, Societatea a procedat la revizuirea doar a valorii cldirilor existente n sold, prin
utilizarea opiniei unor experi evaluatori (domnul Balint Laszlo), minusul din reevaluare fiind nregistrat ca o
reducere a rezervelor din reevaluare existente n sold diminund valoarea capitalurilor proprii, respectiv ca
o cheltuial cu deprecierea imobilizrilor acolo unde nu existau rezerve n sold.

La 31 decembrie 2015, Societatea nu a procedat la reevaluarea imobilizrilor aflate n sold.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, sunt trecute pe cheltuieli n avans n momentul
achiziionrii i se afecteaz cheltuielile de exploatare ale exerciiului pe baza scadenarului pe o perioad
de trei ani.

(3) Vnzarea/casarea imobilizrilor corporale

Imobilizrile corporale care sunt casate sau vndute sunt eliminate din bilan mpreun cu amortizarea
cumulat corespunztoare. Orice profit sau pierdere rezultat() dintr-o asemenea operaiune este inclus()
n contul de profit i pierdere curent.

(4) Deprecierea imobilizrilor corporale

Dac exist vreun indiciu potrivit cruia un activ poate fi depreciat. valoarea contabil a acestuia este
evaluat i adus la valoarea recuperabil.

Valoarea recuperabil este determinat ca maximul dintre preul net de vnzare i valoarea de utilizare.
Valoarea de utilizare a unui activ este estimat pe baza fluxurilor viitoare de numerar operaionale obinute
prin utilizarea acestui activ i prin vnzarea acestuia, actualizate cu o rat de actualizare adecvat.

18

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015
E Deprecierea activelor

Imobilizrile corporale i alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din
depreciere ori de cte ori evenimente sau schimbri n circumstane indic faptul c valoarea contabil nu
mai poate fi recuperat. Pierderea din depreciere este reprezentat de diferena dintre valoarea contabil
i valoarea de inventar.

F Titluri deinute ca imobilizri


Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile acordate entitilor afiliate,
interesele de participare, mprumuturile acordate entitilor de care Societatea este legat n virtutea
intereselor de participare precum i alte investiii deinute ca imobilizri.

Imobilizrile financiare sunt recunoscute n bilan la costul de achiziie sau la valoarea determinat prin
contractul de dobndire a acestora. Costul de achiziie cuprinde i costurile de tranzacionare. Imobilizrile
financiare sunt evaluate ulterior la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate pentru pierdere de valoare.

G Stocuri

Stocurile sunt nregistrate la cea mai mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net. Costul este
determinat n general pe baza metodei primul intrat-primul ieit. Acolo unde este necesar, se fac ajustri
pentru stocuri cu micare lent, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabil net este estimat pe baza
preului de vnzare diminuat cu costurile de finalizare i cheltuielile de vnzare.

H Creane comerciale

Creanele comerciale sunt nregistrate la valoarea facturat mai puin ajustrile pentru deprecierea acestor
creane. Ajustrile pentru deprecierea creanelor comerciale sunt constituite n cazul n care exist evidene
obiective asupra faptului c Societatea nu va fi n msur s colecteze toate sumele la termenele iniiale.

I Investiii financiare pe termen scurt

Acestea includ depozitele pe termen scurt la bnci i alte investiii pe termen scurt cu lichiditate mare,
precum i certificate de trezorerie.

J Numerar i echivalente de numerar

Numerarul i echivalentul de numerar sunt evideniate n bilan la cost. Pentru situaia fluxului de numerar,
numerarul i echivalentele acestuia cuprind numerar n cas, conturi la bnci, investiii financiare pe
termen scurt, net de descoperitul de cont. n bilan. descoperitul de cont este prezentat n Datorii ce
trebuie pltite ntr-o perioad de un an Sume datorate instituiilor de credit.

19

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)

K Capital social

Aciunile ordinare sunt clasificate n capitalurile proprii.

L Dividende

Dividendele aferente aciunilor ordinare sunt recunoscute n capitalurile proprii n perioada n care sunt
declarate.

M mprumuturi

mprumuturile pe termen scurt i lung sunt nregistrate iniial la suma primit, net de costurile de
tranzacionare. n perioadele urmtoare, mprumuturile sunt nregistrate la cost amortizat folosind metoda
randamentului efectiv, diferenele dintre sumele primite (nete de costurile de tranzacionare) i valoarea
normal de rscumprare fiind recunoscute n contul de profit i pierderi pe durata contractului de
mprumut.

Poriunea pe termen scurt a mprumuturilor pe termen lung este clasificat n Datorii: Sumele care trebuie
pltite ntr-o perioad de pn la un an i inclus mpreun cu dobnda acumulat la data bilanului
contabil n Sume datorate instituiilor de credit din cadrul datoriilor curente.

N Contabilitatea contractelor de leasing n care Societatea este locatar

(1) Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing pentru imobilizrile corporale n care Societatea i asum toate riscurile i
beneficiile aferente proprietii sunt clasificate ca i contracte de leasing financiar. Criteriile de clasificare a
contractelor de leasing sunt specificate in Ordonana 51/1997 republicat. Leasing-urile financiare sunt
capitalizate la valoarea actualizat estimat a plilor. Fiecare plat este mprit ntre elementul de
capital i dobnd pentru a se obine o rat constant a dobnzii pe durata rambursrii. Sumele datorate
sunt incluse n datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobnd este trecut n contul de profit i
pierdere pe durata contractului. Activele deinute n cadrul contractelor de leasing financiar sunt
capitalizate i amortizate pe durata lor de via util.

20

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

(2) Contracte de leasing operaional

Contractele de leasing n care o poriune semnificativ a riscurilor i beneficiilor asociate proprietii sunt
reinute de locator sunt clasificate ca i contracte de leasing operaional. Plile efectuate n cadrul unui
asemenea contract (net de orice faciliti acordate de locator) sunt recunoscute n contul de profit i pierdere
pe o baz liniar pe durata contractului.

O Datorii
Datoriile comerciale sunt nregistrate la valoarea sumelor care urmeaz a fi pltite pentru bunurile sau
serviciile primite.

P Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute n momentul n care Societatea are o obligaie legal sau implicit
generat de un eveniment anterior, cnd pentru decontarea obligaiei este probabil s fie necesar o ieire
de resurse i cnd poate fi fcut o estimare credibil n ceea ce privete valoarea obligaiei.

Q Beneficiile angajailor

(1) Pensii i alte beneficii dup pensionare

n cursul normal al activitii. Societatea face pli fondurilor de sntate, pensii i omaj de stat n contul
angajailor si la ratele statutare. Toi angajaii Societii sunt membri ai planului de pensii al statului
romn. Aceste costuri sunt recunoscute n contul de profit i pierdere odat cu recunoaterea salariilor.

Societatea nu opereaz nici un alt plan de pensii sau de beneficii dup pensionare i, deci, nu are nici un
alt fel de alte obligaii referitoare la pensii.

(2) Participarea salariailor la profit

Obligaia fa de angajai aferent fondului de participare a salariailor la profitul Societii este


recunoscut n cadrul provizionului pentru riscuri i cheltuieli doar n cazul n care Societatea nu are alte
alternative dect aceea de a stinge aceast obligaie prin plat i este ndeplinit oricare dintre
urmtoarele condiii:
- exist un plan formal i aceste sume sunt determinate i pltite nainte de data emiterii situaiilor
financiare; sau
- s-a creat o ateptare valid din partea angajailor, pe baza evenimentelor trecute din istoria
Societii, asupra faptului c acetia ar primi aceste sume i suma poate fi determinat nainte de data
emiterii situaiilor financiare.

n Societate nu opereaz sistemul participrii salariailor la profit.

21

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)

R Subvenii

(1) Subvenii aferente activelor

Subveniile primite n vederea achiziionrii de active cum ar fi imobilizrile corporale sunt nregistrate ca
subvenii pentru investiii bilanul n contabil i recunoscute n contul de profit i pierdere pe msura
nregistrrii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor achiziionate din respectiva
subvenie.

(2) Subvenii aferente veniturilor

Subveniile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit n contul de profit i pierdere pe perioada
corespunztoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenii urmeaz a le compensa.

S Impozitare

Societatea nregistreaz impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportrile fiscale,
conform legislaiei romneti relevante.

T Recunoaterea veniturilor

Veniturile se refer la serviciile furnizate i la bunurile vndute.

Veniturile din vnzrile de bunuri sunt recunoscute n momentul n care Societatea a transferat
cumprtorului principalele riscuri i beneficii asociate deinerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din
veniturile totale aferente contractului de prestri servicii, procentul fiind determinat prin referin cu raportul
dintre totalul serviciilor care trebuie prestate i serviciile prestate pn la data bilanului.

Veniturile din redevene sunt recunoscute pe baza principiilor contabilitii de angajament n conformitate
cu substana economic a contractelor aferente.

Veniturile din dobnzi sunt recunoscute periodic, n mod proporional, pe msura generrii venitului
respectiv, pe baza contabilitii de angajamente.

22

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)

Dividendele sunt recunoscute ca i venituri n momentul n care se stabilete dreptul legal de a primi
aceste sume.
n aceste situaii financiare, veniturile i cheltuielile sunt prezentate la valoarea brut. n bilanul
contabil, datoriile i creanele de la aceiai parteneri sunt prezentate la valoarea net n momentul n care
exist un drept de compensare.

U Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezint sumele facturate i de facturat, nete de TVA i rabaturi comerciale, pentru
bunuri livrate sau servicii prestate terilor.

W Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute de Societate n perioada la care se refer.

Y Managementul riscului financiar

Prin natura activitilor efectuate, Societatea este expus unor riscuri variate care includ: riscul de credit,
riscul valutar, riscul de rat a dobnzii i riscul de lichiditate. Conducerea urmrete reducerea efectelor
potenial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanei financiare a Societii.

(i) Riscul de credit

Riscul de creditare reprezint riscul c una din prile participante la un instrument financiar nu i va
ndeplini o obligaie, fapt ce va determina ca cealalt parte s nregistreze o pierdere financiar.
Societatea este supus unui risc de credit datorat creanelor sale comerciale i a celorlalte
tipuri de creane. Referinele pentru credite sunt obinute n mod normal pentru toi clienii noi, data de
scaden a datoriilor este atent monitorizat i sumele datorate dup depirea termenului sunt
urmrite cu promptitudine.
Activele financiare care supun Societatea la concentrri poteniale de riscuri de creditare
cuprind n principal creanele din activitatea de baz. Acestea sunt prezentate la valoarea net de
provizionul pentru creane incerte.

Ca urmare, conducerea Societii consider c Societatea nu prezint concentrri semnificative ale riscului
de credit.

23

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)

(ii) Riscul valutar

Riscul valutar reprezint riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze ca urmare a variaiei cursurilor
de schimb valutar.

(iii) Riscul de rat a dobnzii

Riscul ratei dobnzii reprezint riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze ca urmare a variaiei
ratelor dobnzilor de pe pia. Fluxurile de numerar operaionale ale Societii sunt afectate de variaiile
ratei dobnzilor n principal datorit mprumuturilor n valut.

Societatea ncheie contracte de mprumuturi n lei la rate variabile ale dobnzii. Societatea ncearc s
anticipeze variaiile viitoare ale ratelor dobnzilor n momentul n care ncheie aceste contracte.

(iv) Riscul de lichiditate

Riscul lichiditii, denumit i risc de finanare, reprezint riscul ca o ntreprindere s aib dificulti n
acumularea de fonduri pentru a-i ndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul
lichiditii poate s apar ca urmare a incapacitii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiat
de cea just.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implic meninerea de numerar suficient i a unor linii de
credit disponibile.

Politica Societii referitoare la lichiditi este de a pstra suficiente lichiditi astfel nct s i poat achita
obligaiile la datele scadenelor.

24

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

7. PARTICIPAII I SURSE DE FINANARE

a) Aciuni

n cursul exerciiului financiar ncheiat la 31 decembrie 2014 nu s-au efectuat modificri n structura
capitalului social, astfel, la data de 31 decembrie 2014, structura acionariatului era urmtoarea:

Numr
de aciuni Suma Procentaj
(lei) (%)

S.I.F.Transilvania 179.871.906 17.987.190,60 80,6669


S.I.F. Oltenia 26.296.078 2.629.607,80 11,7930
Ali acionari persoane fizice i juridice 16.813.036 1.681.303,60 7,5401


222.981.020 22.298.102,00 100,00%

n cursul exerciiului financiar ncheiat la 31 decembrie 2015 s-au efectuat modificri n structura capitalului
social ca urmare a conversiei mprumutului obligatar n capital social, aprobat prin Hotrrea Adunrii
Generale Extraordinare a Acionarilor Tunad SA din data de 8 decembrie 2014. Astfel, la data de 31
decembrie 2015, structura acionariatului era urmtoarea:

Numr
de aciuni Suma Procentaj
(lei) (%)

S.I.F.Transilvania 230.601.476 23.060.147,60 76,4080


Persoane juridice 55.387.461 5.538.746,10 18,3522
Persoane fizice 15.813.881 1.581.388,10 5,2398


301.802.818 30.180.282,00 100,00%

Toate aciunile sunt comune, au acelai drept de vot i au o valoare nominal la 31 decembrie 2015 de 0,1
lei /aciune (31 decembrie 2014: 0,10 lei /aciune).

b) Obligaiuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligaiuni la data de 31 decembrie 2015.

25

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

8. INFORMAII PRIVIND SALARIAII, ADMINISTRATORII I DIRECTORII

a) Salarizarea directorilor i administratorilor

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor n cursul exerciiului financiar
ncheiat la 31 decembrie 2015.

De asemenea, nu exist obligaii viitoare asumate de Societate n numele directorilor sau administratorilor
la 31 decembrie 2015.

Cheltuiala cu salariile:

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015

(lei) (lei)

Administratorilor 88.200 67.204


Directorilor 141.120 122.257

Salarii de plat la sfritul perioadei:


31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)

Administratori 7.350 0
Directori 11.760 3.806

b) Salariai

Numrul de angajai a fost dup cum urmeaz:


31 decembrie 2014 31 decembrie 2015

Personal administrativ 8 8
Personal direct productiv 71 70
Personal indirect productiv 12 15


91 93

26

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


1. Indicatori de lichiditate


a) Indicatorul lichiditii curente 2014 2015


Active curente = 0,62 0,89
Datorii curente

Lichiditatea curent (global sau general) reflect msura posibilitii ca elementele patrimoniale curente
s se transforme n lichiditi, n vederea satisfacerii obligaiilor de plat exigibile. Orice valoare peste 2
este considerat adecvat.

b) Indicatorul lichiditii imediate 2014 2015

Active curente - Stocuri = 0,55 0,80


Datorii curente

Lichiditatea imediat reflect msura n care trezoreria de activ a agentului economic acoper datoriile pe
termen scurt ale acestuia, iar o valoare mai mare de 0,5 este considerat corespunztoare.

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de ndatorare 2014 2015

Capital mprumutat x 100 46,19% 7,34%


Capital propriu

unde:
- capital mprumutat = credite peste un an

Pentru indicatorul gradului de ndatorare o limit de 0,5, cu condiia ca rata profitului obinut de societate
s fie superioar ratei dobnzii aferente creditelor bancare contractate de societate pe termen lung (efectul
de levier), este satisfctoare.

b) Indicatorul privind acoperirea dobnzilor 2014 2015

Profit naintea plii dobnzii i impozitului pe profit - -


Cheltuieli cu dobnda

Indicatorul privind acoperirea dobnzilor reflect de cte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobnda din
profitul naintea dobnzii i impozitului. Cu ct valoarea indicatorului este mai mic cu att poziia societii
este mai riscant.

27

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)


3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)


a) Viteza de rotaie a debitelor-clieni 2014 2015
(zile) (zile)


Sold mediu clieni x 365 = 9 9
Cifra de afaceri

b) Viteza de rotaie a creditelor furnizor 2014 2015


(zile) (zile)

Sold mediu furnizori x 365 = 30 29

Cifra de afaceri

Viteza de rotaie a debitelor clieni i viteza de rotaie a creditelor furnizor nu au o limit optim stabilit,
ns, de preferat este ca perioada n care se pltesc obligaiile s fie mai mare dect perioada n care se
ncaseaz creanele de la clieni, fapt ce conduce la obinerea unui credit comercial gratuit i implicit
degajarea unui flux numerar pozitiv.

Viteza de rotaie a debitelor-clieni exprim numrul de zile pn la data la care debitorii i achit datoriile
ctre societate i arat astfel eficacitatea Societii n colectarea creanelor sale. Creterea numrului de
zile poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienilor. Viteza de rotaie a creditelor-
furnizori exprim numrul de zile de creditare pe care l obine societatea de la furnizorii si.

c) Viteza de rotaie a activelor imobilizate 2014 2015

Cifra de afaceri = 0,20 0,24


Active imobilizate

Viteza de rotaie a activelor imobilizate evalueaz eficiena managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. O scdere a indicatorului poate
indica probleme legate de ocuparea capacitilor de producie ori probleme legate de producia realizat
(rmas pe stoc).

28

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI(CONTINUARE)

d) Viteza de rotaie a activelor totale 2014 2015

Cifra de afaceri = 0,19 0,23


Total active

Viteza de rotaie a activelor totale evalueaz eficiena managementului activelor totale prin examinarea
valorii cifrei de afaceri generate de activele societii. O scdere a indicatorului poate indica probleme
legate de scderea eficienei utilizrii activelor societii.

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat 2014 2015


(%) (%)

Profitul naintea rezultatului financiar i impozitului pe profit - -


Capitalul angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezint profitul pe care l obine Societatea la o unitate de resurse
investite.

5. Indicatori privind rezultatul pe aciune

Rezultatul pe aciune de baz este calculat prin mprirea rezultatului net atribuibil acionarilor la numrul
de aciuni ordinare n circulaie la sfritul anului.
2014 2015

Profit net atribuibil acionarilor / (Pierdere) (lei) (2.913.339) (1.968.596)

Numrul aciunilor ordinare existente


la sfritul anului 222.981.020 301.802.818

Profit de baz per aciune


(n lei per aciune) (0,0131) (0,0065)

Societatea este listat n cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacionare (AeRO) din cadrul Bursei de Valori
Bucureti. Ultimul pre de tranzacionare la data de 5 februarie 2016 a fost de 0,04 lei/aciune.

29

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

10. ALTE INFORMAII

a) Informaii cu privire la prezentarea Societii

Sediul social al SC Tunad S.A. este n localitatea Bile Tunad, str. Aleea Sfnta Ana, nr. 18. jud.
Harghita.

Societatea are ca obiect principal de activitate : Hoteluri i alte faciliti de cazare similare, conform cod
CAEN 5510, iar ca obiecte secundare de activitate exemplificm Alte activiti referitoare la sntatea
uman, Cod CAEN 8690, respectiv cod CAEN 5610 Restaurante.

La 31 decembrie 2015, totalul activului bilanier este de 31.896.418 lei (la 31 decembrie 2014: 34.026.667
lei).

b) Informaii privind relaiile entitii cu filiale, entiti asociate sau cu alte entiti n care se
dein titluri de participare strategice

Societatea desfoar tranzacii cu pri afiliate-societi la care Societatea de Investiii Financiare


Transilvania este acionar majoritar.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea n moneda naional a elementelor de activ


i de pasiv, a veniturilor i cheltuielilor evideniate iniial ntr-o moned strin

Modalitatea folosit pentru exprimarea n moneda naional a elementelor patrimoniale, a veniturilor i


cheltuielilor evideniate ntr-o moned strin este prezentat n Nota 6 B.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia n lei a soldurilor exprimate n moned strin la 31
decembrie 2015 sunt:

Rata de schimb
Moneda strin Abreviere (lei pentru 1 unitate din moneda strin)
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015

Dolar SUA USD 3,6868 4,1477


Euro EURO 4,4821 4,5245 30

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

10. ALTE INFORMAII (CONTINUARE)

d) Informaii referitoare la impozitul pe profit curent

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)


Profitul brut/ (Pierderea) (2.913.339) (1.968.596)
Elemente similare veniturilor 72.674 57.240
Deduceri 1.662.84 1.607.707
Venituri neimpozabile 502.318 1.300
Cheltuieli nedeductibile 2.211.126 303.015


Profit impozabil/(Pierdere fiscal) (2.794.701) (1.827.790)


Pierdere fiscal reportat (5.020.107) (7.814.808)
Profit impozabil dup reportare/ (Pierdere) (7.814.808) (9.642.598)


Impozit pe profit calculat 0 0


Reduceri impozit pe profit (sponsorizri) 0 0


Impozit pe profit curent 0 0


Impozit pe profit de plat la sfritul perioadei 0 0

31

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

10. ALTE INFORMAII (CONTINUARE)

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri este realizat n ntregime pe piaa intern i, n funcie de natura veniturilor, prezint
urmtoarea structur:

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)

Venituri din servicii prestate 3.349.545 3.920.167


Venituri din vnzri de mrfuri 80.541 109.444
Venituri din chirii 22.012 25.660
Venituri din vanzarea produselor finite 3.018.958 3.364.069


6.471.056 7.419.310

Pentru exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2015, un procent de 43% din cifra de afaceri este
realizat pe baza contractului direct ncheiat cu Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri
Sociale Bucureti (C.N.P.A.D.A.S. Bucureti) (61% pentru exerciiul 2014).

f) Evenimente ulterioare datei bilanului

(i) Modificarea cursului de schimb

La data de 9 februarie 2016, cursul de schimb leu/USD era de 4,0081 (aceasta reprezint o apreciere a
leului fa de USD cu 3,37% fa de 31 decembrie 2015), iar cursul de schimb leu/euro era de 4,4763
(aceasta reprezint o apreciere a leului fata de euro cu 1,07% fa de 31 decembrie 2015).

(ii) Inflaia

Rata oficial a inflaiei comunicat de Institul Naional de Statistic a fost n 1998 de 40,6%, n 1999 a fost
de 54,8%, n 2000 a fost de 40,7%, n 2001 de 30,3%, n anul 2002 inflaia a fost de 17,8%, n anul 2003 a
fost de 14,1%, n anul 2004 a fost de 9,3%, n anul 2005 a fost de 8,6%, n anul 2006 a fost de 4,87%, n
anul 2007 a fost de 6,57%, n anul 2008 a fost de 6,3%, n anul 2009 a fost de 4,74%, n anul 2010 a fost
de 7,96%, n anul 2011 a fost de 3,14%, n anul 2012 a fost de 4,95%, n anul 2013 a fost de 3,40%, n
anul 2014 a fost de 1,07%, iar n anul 2015 a fost de -0,9%.

32

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

10. ALTE INFORMAII (CONTINUARE)

g) Onorariile pltite auditorilor

Onorariile pltite de Societate auditorilor sunt cele conform contractului de prestri de servicii.

h) Tranzacii cu prile afiliate

Societatea de Investiii Financiare Transilvania SA, cu sediul n Braov, strada Nicolae Iorga, nr. 2, deine
n prezent 80,6669% din capitalul social al S.C. Tunad S.A., astfel c, obligaia de consolidare la nivel de
grup i revine acesteia.

n cursul exerciiului financiar ncheiat la data de 31 decembrie 2015, respectiv 31 decembrie 2014,
Societatea a realizat tranzacii cu entiti afiliate (entiti controlate de SIF Transilvania SA), n timpul
desfurrii obinuite a activitii Societii.

Prile afiliate declarate de ctre Societate sunt reprezentate de urmtoarele persoane juridice:

Societatea Transilvania Hotels & Travel SA (fosta Transilvania Travel SA), are sediul social n Bucureti,
str. Maria Rosetti nr.35. Activitatea principal este reprezentat de gestionarea locurilor de cazare din
unitile hoteliere i de alimentaie public, ndeosebi din portofoliul de turism al SIF Transilvania.

Societatea Transilvania Leasing &Credit IFN SA are sediul social n Braov, Bulevardul Eroilor, Nr. 3A.
Obiectul su principal de activitate este, conform codului CAEN 6491, activiti de creditare pe baz de
contract (instituie financiar nebancar).

Societatea International Trade & Logistic Center SA Braov are sediul social n Braov, str. Alexandru
Vlahu, nr. 10. Obiectul su principal de activitate este, conform codului CAEN 7020, nchirierea i
subnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau nchiriate.

33

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

10. ALTE INFORMAII (CONTINUARE)

Urmtoarele tranzacii cu pri afiliate au fost identificate c au avut loc n cursul anului i urmtoarele
solduri la finele anului, inclusiv TVA, au rezultat din tranzacii cu pri afiliate:

(i) Achiziii brute de bunuri/prestri de servicii

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015

(lei) (lei)

Transilvania Hotels &Travel SA 4.650 7.419

(ii) Venituri din vnzri de bunuri/prestri de servicii

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015

(lei) (lei)

Transilvania Hotels & Travel SA 133.283 80.101

(iii) Solduri brute rezultate din vnzarea de bunuri/prestarea de servicii

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015


(lei) (lei)

Transilvania Hotels & Travel SA 31.925 25.916

34

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

10. ALTE INFORMAII (CONTINUARE)

(iv) Solduri brute rezultate din achiziionri de bunuri/prestarea de servicii

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015


(lei) (lei)

Transilvania Hotels & Travel SA 17.965 25.384

(v) Solduri aferente contractelor de credit

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015


(lei) (lei)

Transilvania Leasing & Credit IFN SA 2.468.254 2.079.365

(vi) Pli aferente contractelor de credit

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015

(lei) (lei)

Transilvania Leasing IFN SA 388.889 388.889

35

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

11. STOCURI

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015


(lei) (lei)


Materii prime i materiale consumabile 35.184 46.196
Produse finite i mrfuri 60.970 82.628
Avansuri pentru cumprri de stocuri 14 1.366


96.168 130.190

12. CREANE COMERCIALE

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015


(lei) (lei)


Creane comerciale clieni 124.628 96.835
Creane comerciale clieni inceri 117.858 125.809
Clieni facturi de ntocmit 0 114.410
Furnizori debitori pentru prestri de servicii 2.344 15.338
Ajustri pentru deprecierea clienilor inceri (117.858) (125.809)


126.972 226.583

13. ALTE CREANE


31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)


Alte creane fa de personal 239 473
Alte creane-TVA neexigibil 43.710 34.061
Alte creane debitori diveri 564.085 564.186
Decontri operaiuni n participaie 30.646 22.892
Ajustri pentru deprecierea
creanelor furnizorilor debitori (563.034) (563.035)
TVA de recuperat 0 23.294


75.646 81.871

36

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

14. CASA I CONTURI LA BNCI

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015


(lei) (lei)


Conturi curente n lei 508.389 834.165
Conturi curente in valut 852 0
Numerar n casierie 26.997 18.613
Alte valori 0 0


536.238 852.778

15. DATORII COMERCIALE CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE UN AN

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015


(lei) (lei)

Furnizori interni

- de servicii i stocuri 415.127 501.037


- de imobilizri 21.175 0

Furnizori externi
- de servicii i stocuri 0 0
- de imobilizri 0 0

Furnizori facturi nesosite 131.380 124.447


567.682 625.484

37

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

16. ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE I DATORII PENTRU ASIGURRILE SOCIALE CE
TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE UN AN

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015


(lei) (lei)

Datorii n legtur cu personalul 182.162 107.395


Datorii fa de bugetele statului 118.616 109.725
Creditori diveri 1.992 1.716
Decontri din operaiuni n curs de clarificare 0 0
Alte impozite i taxe 14.760 1.315
Alte imprumuturi si datorii asimilate 1.080 0


318.610 220.151

17. SUME DATORATE INSTITUIILOR DE CREDIT

31 decembrie 2014 31 decembrie 2015

(lei) (lei)

Poriunea curent

Credit investiii SC Transilvania Leasing IFN SA 388.889 388.889

Poriunea pe termen lung

Credit investiii SC Transilvania Leasing IFN SA 2.079.365 1.690.476

La 31 decembrie 2015, Societatea avea contractate 2 credite cu garanie imobiliar (a se vedea Nota 1
Active imobilizate) de la Transilvania Leasing IFN SA Braov dup cum urmeaz:
(i) Contractul de credit cu garanie imobiliar numrul C056 din data de 13 octombrie 2010 n sum de
2.000.000 Ron acordat n vederea desfurrii activitii curente pentru o perioad de 120 luni, cu
perioad de graie n primul an de contract i ulterior n lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie
i aprilie n fiecare din ceilali ani de contract. Dobnda datorat este calculat n funcie de rata
dobnzii de baza ROBOR la 6 luni la care se adaug o marj fix de 3% pe an.


38

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

17. SUME DATORATE INSTITUIILOR DE CREDIT (CONTINUARE)

(ii) Contractul de credit cu garanie imobiliar numrul C073 din data de 27 ianuarie 2012 n sum de
1.500.000 Ron acordat pentru nevoi nenominalizate pentru o perioad de 118 luni, cu perioad de
graie n primul an de contract i ulterior n lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie i aprilie n
fiecare din ceilali ani de contract. Dobnda datorat este calculat n funcie de rata dobnzii de
baza ROBOR la 6 luni la care se adaug o marj fix de 3% pe an.

18. IMPOZITUL PE PROFIT

Diferenele ntre reglementrile fiscale emise de Ministerul Finanelor Publice din Romnia i regulile
contabile pot da natere la diferene semnificative ntre valoarea contabil a anumitor active i datorii, pe
de o parte, i valoarea lor stabilit n scopuri de impunere fiscal, pe de alt parte.

Rata curent a impozitului pe profit n Romnia este de 16% (n cursul exerciiului financiar 2014 16%),
att pentru activitile la intern ct i pentru activiti de export.

19. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME I MATERIALELE CONSUMABILE

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)

Cheltuieli cu materii prime 836.183 898.677


Cheltuieli cu materiale auxiliare 388.870 417.845
Cheltuieli cu combustibili 36.053 27.181
Cheltuieli cu alte materiale i consumabile 19.457 17.522


1.280.563 1.361.225


39

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

20. CHELTUIELI PRIVIND PRESTAIILE EXTERNE

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)


Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 233.494 161.067
Cheltuieli cu chiriile 0 109
Cheltuieli cu primele de asigurare 19.418 20.351
Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 27.686 28.706
Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 1.220 3.399
Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri 21.311 8.535
Cheltuieli potale i taxe de comunicaii 58.991 52.453
Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate 48.032 48.401
Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri 352.842 474.712


762.994 797.733

21. CHELTUILELI CU PERSONALUL

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)


Salarii i indemnizaii 1.512.963 1.711.923
Cheltuieli cu asigurrile i protecia social 462.339 428.527
Tichete de mas 174.005 173.548
Cheltuieli cu colaboratorii 229.320 152.937
Cheltuieli cu avantajele n natur 0 480


2.378.627 2.467.415


- 40 -

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

22. CHELTUIELI CU DESPGUBIRI, DONAII I ACTIVELE CEDATE

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)

Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate 7.045 178.007


Amenzi, despgubiri, penaliti 16.240 7.958
Alte cheltuieli 468 0


23.753 185.965

23. REZULTATUL FINANCIAR PROFIT / (PIERDERE), NET

Exerciiul financiar Exerciiul financiar


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
(lei) (lei)

Venituri din dobnzi 3.546 449


Cheltuieli privind dobnzile (561.801) (117.973)
Venituri din diferene de curs valutar 43 21
Cheltuieli din diferene de curs valutar (258) (74)


(558.470) (117.577)


- 41 -

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

24. CONTINGENE

(a) Litigii i dispute

Societatea este obiectul unui numr de aciuni n instan rezultate n cursul normal al desfurrii. Pe
baza consultanei de specialitate primit din partea consilierilor juridici i avocailor, conducerea Societii
consider c aceste aciuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice i a
poziiei financiare a Societii.

(b) Remunerarea administratorilor

Pentru activitatea de administrare a Societii, prin contract de administrare, s-a convenit plata unei
remuneraii fixe, stabilit prin actul constitutiv sau hotrrea Adunrii Generale a Acionarilor, i o
remuneraie variabil, n raport cu modul de realizare a indicatorilor din bugetul de venituri i cheltuieli.
Societatea, prin hotrrea Adunrii Generale a Acionarilor, stabilete nivelul profitului brut ce va constitui
baza de calcul a remuneraiei variabile anuale a administratorilor, n baza contractului de administrare.
Numai dup stabilirea nivelului profitului se cuantific remuneraia variabil cuvenit administratorilor,
remuneraie care se aprob n Adunarea General a Acionarilor care aprob i situaiile financiare anuale.
Mrimea remuneraiei variabile are ca baz de calcul profitul nainte de impozitare, iar cheltuiala/plata
implicat de aceast operaiune se recunoate n exerciiul financiar n care se realizeaz aprobarea de
ctre Adunarea General a Acionarilor.

(c) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romnia este ntr-o faz de consolidare i armonizare cu legislaia european.
Totui, nc exist interpretri diferite ale legislaiei fiscale. n anumite situaii, autoritile fiscale pot trata n
mod diferit anumite aspecte, procednd la calcularea unor impozite i taxe suplimentare i a penalitilor
de ntrziere aferente (0,1% pe zi pn la 30 iunie 2010). ncepnd cu data de 1 iulie 2010, dobnzile
percepute pentru fiecare zi de ntrziere s-au modificat la 0,04%, iar cotele de penaliti aplicabile s-au
stabilit la 5% pentru un numr de zile de ntrziere cuprins ntre 30 i 60 i la 15% pentru ntrzieri mai
mari de 60 de zile. ncepnd cu data de 1 iulie 2013 dobnzile percepute pentru fiecare zi de ntrziere s-
au meninut la 0,04%, iar cotele de penaliti aplicabile pentru fiecare zi de ntrziere s-au modificat la
0,02%. n Romnia, exerciiul fiscal rmne deschis pentru verificare fiscal timp de 5 ani. Conducerea
Societii consider c obligaiile fiscale incluse n aceste situaii financiare sunt adecvate.


- 42 -

TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

24. CONTINGENE (CONTINUARE)

(d) Contracte oneroase

Un contract oneros este un contract n cadrul cruia costurile obligatorii pentru ndeplinirea obligaiilor
contractuale depesc beneficiile economice care urmeaz a fi obinute ca urmare a acestuia. Aceste
costuri obligatorii reflect cel puin costul net aferent ieirii din contract care reprezint minimum dintre
costul ndeplinirii contractului i orice compensaie sau penaliti rezultate din nendeplinirea acestuia.
Societatea nu avea ncheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2015.

(e) Contingene legate de mediu

Reglementrile privind mediul nconjurtor sunt n dezvoltare n Romnia, iar Societatea nu a nregistrat
nici un fel de obligaii la 31 decembrie 2015 pentru niciun fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice
i de consultan, studii ale locului, designul i implementarea unor planuri de remediere sau privind
elemente ale mediului nconjurtor. Conducerea Societii nu consider cheltuielile asociate cu eventuale
probleme de mediu ca fiind semnificative.

(f) Asigurri ncheiate

La sfritul anului 2015, Societatea are ncheiate polie de asigurare pentru cldirile i autoturismele
deinute n proprietate i pentru imobilizrile corporale gajate i ipotecate.

(g) Preul de transfer

Legislaia fiscal din Romnia conine reguli privind preurile de transfer ntre persoane afiliate nc din
anul 2000. Cadrul legislativ curent definete principiul valorii de pia pentru tranzaciile ntre persoane
afiliate, precum i metodele de stabilire a preurilor de transfer. Ca urmare, este de ateptat ca autoritile
fiscale s iniieze verificri amnunite ale preurilor de transfer, pentru a se asigura c rezultatul fiscal
i/sau valoarea n vam a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preurilor practicate n
relaiile cu persoane afiliate. Compania nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificri.


- 43 -
TUNADS.A.BILETUNAD

NOTELASITUAIILEFINANCIARE

PENTRUEXERCIIULNCHEIATLA31DECEMBRIE 2015

24. CONTINGENE (CONTINUARE)

(h) Ajustarea taxei pe valoare adaugata

Pentru investiia n Hotelului O3zone, s-a aplicat un regim fiscal care a permis exercitarea dreptului de
deducere (deducerea integral a taxei pe valoare adaugat aferent acestui obiectiv investiional).
Societatea are obligaia de a conduce o eviden distinct a operaiunilor legate de exploatarea Hotelului
O3zone (i din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugat). n situaia n care Societatea va realiza
operaiuni care nu dau drept de deducere (regim mixt) n ceea ce privete activitile legate de Hotelul
O3zone, aceasta va trebui s procedeze la ajustarea taxei pe valoarea adaugat, cu inciden asupra
rezultatelor financiare ale perioadelor fiscale n care va opera ajustarea.

Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 9 februarie 2016 de ctre:

DIRECTOR GENERAL, NTOCMIT,

Numele i prenumele: Cj. Molnar Akos Numele i prenumele: Ec. Juhasz Attila

Calitatea: Director Economic

Semntura Semntura

tampila unitii

- 44 -