Sunteți pe pagina 1din 10

C.

PASIVE DE REGULARIZARE SI
ASIMILATE

Pasivele de regularizare si asimilate apar din
necesitatea delimitarii pasivelor care apartin
exercitiului curent de alte pasive aferente altor
exercitii financiare.

Exemple: - venituri inregistrate in avans
Subventiile pentru investitii sunt sume
de bani obtinute cu titlu gratuit (nerambursabile i
nepurtatoare de dobanda) de la bugetul statului
sau din alte surse, n scopul procurarii de
imobilizari sau pentru acoperirea unor cheltuieli de
natura inventiilor.
- decontari din operatiuni in curs de
clarificare.
C. DATORIILE

Definitie: Datoriile sunt resurse straine
atrase de la terti pentru care unitatea
trebuie sa acorde o prestatie sau un
echivalent valoric.

Datoriile functioneaza din momentul
nasterii obligatiilor fata de terti si pana
in momentul rambursarii in cazul credite-
lor si imprumuturilor luate sau pana
in momentul platii lor in cazul relatiilor
de decontare cu furnizorii , personalul,
bugetul de stat, organismele de asigurari
sociale, cu asociatii.

Datoriile se calsifica dupa urmatoarele
criterii:

A. In functie de scadenta stabilita;
B. In functie de destinatia lor.

A. In functie de scadenta stabilita,
datoriile pot fi :
-pe termen scurt ( < 1 an)
-pe termen mediu ( 1-5 ani)
-pe termen lung (> 5 ani).
Scadenta = termenul de restituire a
datoriilor


Clasificarea datoriilor dupa scadenta
permite aprecierea gradului de solvabilitate
a intreprinderii (capacitatea de a-si respecta
angajamentele de plata asumate ).

Sunt valabile relatiile de calcul :

(1) Capital permanent = capital propriu
+ datorii pe termen lung si mediu +
provizioane pentru riscuri si cheltuieli +
venituri in avans ( > 1 an ).

(2) Capital total = capital permanent +
datorii pe t.s.


B. Potrivit destinatiei lor, datoriile cuprind urmatoarele
structuri:
1. Datorii financiare:

a) Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni ( imprumuturi
obligatare ) sunt imprumuturi interne sau externe divizate
in parti egale , numite obligatiuni.

Definitie : Obligatiunile sunt hartii de valoare , care aduc
detinatorului pentru suma data imprumut , venituri sub
forma de dobanzi.
Obligatiunile sunt restituibile la scadenta. La
societatile pe actiuni valoarea obligatiunilor emise nu poate
depasi din capitalul varsat .

b) Sumele datorate institutiilor de credit sunt sume
contractate de la banci pentru acoperirea unor necesitati
financiare temporare (investitii sau cheltuieli curente ) .
Creditele sunt purtatoare de dobanda ,se restituie la
scadenta , ele putand fi acordate pe termen scurt , mediu
sau lung
2. Datorii comerciale. Aceste datorii
se creeaza in cadrul relatiilor de decontare
cu furnizorii pentru aprovizionari de bunuri
economice.
Pot lua urmatoarele forme:

a) Avansuri incasate in contul
comenzilor ( clienti creditori ) sume
incasate inainte de efectuarea livrarilor de
bunuri , executarea de servicii sau lucrari
de la clienti .

b) Furnizori desemneaza datoriile
din aprovizionari de bunuri sau de lucrari
si servicii primite (conform facturii ) care
s-au cumparat pe credit.
Ex :
1. Primeste bunuri, lucrari, servicii
(apare datoria )
Client
Furnizori
2. Plateste
(se stinge datoria)


Cand are intreprinderea , in calitate de client, o datorie
fata de furnizorii sai ?
Datoria apare atunci cand intreprinderea primeste de la
furnizori bunuri, lucrari sau servicii fara a achita imediat
contravaloarea acestora (momentul 1 ).
Diminuarea sau stingerea obligatiei fata de furnizori va
avea loc odata cu plata (momentul 2 ).

c) Efectele de plata (efecte de comert de platit ) =
datoriile pe credit a caror stingere se face pe baza de efecte
comerciale : cambia, biletul la ordin.

3. O categorie distincta de datorii :
a) Sume datorate societatii din cadrul grupului.
b) Sume datorate privind interesele de participare =
datorii catre societati din cadrul grupului si care detin
interese de participare ( inclusiv dobanzile ).

4. Datoriile salariale sunt reprezentate de
datoriile agentilor economici fata de salariati pentru salariile
aferente muncii prestate de acestia, ajutoare materiale,
salarii neridicate etc.

5. Datoriile sociale sunt obligatii ale agentului
economic fata de bugetul asigurarilor sociale de stat *:
- contributia la asigurarile sociale ;
- contributia la fondul de sanatate ;
- contributia unitatii la fondul de somaj ;
*se calculeaza in procente aplicate asupra castigului brut
La acestea se adauga si contributiile salariatilor pentru :
- pensia suplimentara ;
- fondul de somaj ;
- fondul de sanatate etc.

6. Datoriile fiscale reprezinta datorii fata de bugetul
de stat si alte organisme publice, privind :

- impozitul pe profit datorat pentru profitul realizat :
Impozitul = 16 % x Profitul impozabil.

- taxa pe valoarea adaugata ( T.V.A.)- este un impozit de
consum:
T.V.A. de plata la bugetul de stat = T.V.A. colectata
T.V.A. deductibila
unde:
* T.V.A deductibila se plateste de catre agentul
economic cumparator, odata cu plata facturilor pentru
aprovizionare;
* T.V.A. colectata se incaseaza de catre agentul
economic odata cu incasarea facturilor sau numerarului din
vanzari.

- accizele taxa speciala de consum ;
- impozitul pe salarii etc.

7. Datoriile fata de actionari
sau asociati se refera la capitalul
de rambursat,dividende de plata etc.

8. Creditorii diversi cuprind
alte datorii diverse fata de terti, din
afara intreprinderii, cum ar fi cele
privind achizitionarea titlurilor de
plasament ( actiuni, obligatiuni ),
sume incasate si necuvenite etc.