Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,

Domeniul: Comert Director,


Profilul: Servicii prof. Curea Gina Georgeta
Modul 4 CDL - SPP: Organizarea activitatii in unitatile comerciale
Nr. ore / an: 150
Nr.ore / saptamana: Instruire practica: 5 saptamani x 30 ore/saptamana
Clasa a IX-a E – invatamant profesional Comerciant vanzator Avizat,
Profesor: Zanfir Claudia Nicoleta Sef catedra,
Plan de invatamant aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016 prof. Mateescu Adrian
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016
SPP aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICA
An scolar 2017 – 2018

URI 1 Etica si comunicare profesionala


Rezultate ale invatarii:
Cunostinte:
1.1.14. Precizarea principiilor de etica profesionala
1.1.15. Cunoasterea normelor etice si a necesitatii respectarii lor si a codului de conduita si maniere la locul de munca si in societate
Abilitati:
1.2.23. Aplicarea principiilor de etica profesionala la locul de munca
1.2.24. Aplicarea normelor etice la locul de munca
1.2.25. Participarea la viata comunitatii si la activitatile in comun ale grupului de lucru
Atitudini:
1.3.12. Constientizarea conceptelor de baza cu privire la indivizi, organizatii de munca, egalitate de gen si nediscriminare
1.3.14. Asumarea de responsabilitati si incadrarea in normele etice la locul de munca
1.3.15. Manifestarea disciplinei in munca si pastrarea secretului de serviciu
1.3.16. Respectarea principiilor etice de comportament in relatiile de munca
1.3.17. Manifestarea unei atitudini proactive in viata sociala, personala ca si in timpul orelor de lucru

1
URI 4 Organizarea activitatii unitatilor economice
Cunostinte:
4.1.5. Descrierea spatiilor la nivelul unitatii economice
4.1.6. Prezentarea fluxurilor de circulatie intr-o unitate economica
4.1.7. Descrierea resurselor la nivelul unei unitati economice
4.1.8. Clasificarea proceselor tehnologice la nivelul unei unitati economice
Abilitati:
4.2.8. Identificarea spatiilor la nivel de unitate economica
4.2.9. Diferentierea fluxurilor de circulatie intr-o unitate economica
4.2.11. Identificarea tipurilor de resurse la nivelul unitatii economice
4.2.12. Aplicarea proceselor tehnologice la nivelul locului de munca
Atitudini:
4.3.5. Implicarea activa in monitorizarea fluxurilor in cadrul unei unitati economice
4.3.6. Adoptarea unui comportament independent si responsabil in alegerea resurselor necesare realizarii proceselor economice
4.3.7. Respectarea etapelor de realizarea a unui proces economic

URI 7 Vanzarea marfurilor


Cunostinte:
7.1.3. Prezentarea tehnicilor de abordare a clientului la locul de vanzare
7.1.4. Cunoasterea tehnicilor de vanzare
7.1.5. Prezentarea tehnicilor de incheiere a vanzarii
Abilitati:
7.2.2. Abordarea noilor clienti in functie de tipologia comportamentala
7.2.3. Determinarea tehnicilor de abordare a clientului la locul de vanzare
7.2.4. Informarea clientilor cu privire la noile oferte de produse/servicii/reduceri ale firmei
7.2.5. Utilizarea corecta a vocabularului comun si a celui de specialitate
7.2.9. Ambalarea produselor vandute in conformitate cu normele interne
7.2.10. Eliberarea catre client a marfurilor cumparate
Atitudini:
7.3.2. Abordarea noilor clienti cu amabilitate, respectand legislatia si normele interne ale unitatii comerciale
7.3.3. Asumarea initiativei in rezolvarea unor probleme
7.3.5. Implicarea activa in prezentarea noilor produse complementare si a noilor promotii

2
7.3.6. Manifestarea responsabilitatii in incheierea actului de vanzare
7.3.8. Asumarea responsabilitatii in ambalarea corecta a tipurilor de produse
7.3.9. Implicarea activa in livrarea produselor pentru finalizarea vanzarii

URI 8 Aplicarea tehnicilor comerciale la nivelul unitatii comerciale


Cunostinte:
8.1.1. Descrierea tipurilor de mobilier si a echipamentelor specifice la nivel de magazin/depozit
8.1.3. Descrierea operatiilor de pregatire a marfurilor in vederea vanzarii
8.1.4. Prezentarea regulilor de aranjare si expunere a marfurilor in sala de vanzare
Abilitati:
8.2.1. Pregatirea mobilierului si a echipamentului comercial in spatiile de lucru
8.2.3. Pregatirea marfurilor in vederea vanzarii catre clienti
8.2.4. Expunerea marfurilor in sala de vanzare cu respectarea regulilor de aranjare si etalare in vigoare
Atitudini:
8.3.1. Asumarea responsabilitatii in indeplinirea sarcinilor trasate de responsabilul direct, in legatura cu pregatirea mobilierului si a
echipamentului comercial din spatiile aferente
8.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, in scopul indeplinirii sarcinilor de la locul de munca
8.3.4. Dezvoltarea unui comportament bazat pe utilizarea tehnologiei informatice la locul de munca

URI 9 Administrarea marfurilor


Cunostinte:
9.1.1. Precizarea operatiilor specifice receptiei marfurilor
9.1.2. Enumerarea documentelor specifice receptiei marfurilor
9.1.3. Precizarea neconformitatilor aparute in urma receptiei
9.1.5. Enumerarea normelor de transport si manipulare a marfurilor
9.1.6. Descrierea regulilor de formare a loturilor de marfa
9.1.7. Descrierea conditiilor de pastrare si depozitare a marfurilor in functie de natura lor
Abilitati:
9.2.1. Verificarea documentelor ce insotesc lotul de marfa
9.2.2. Pregatirea marfurilor pentru verificarea cantitativa si calitativa
9.2.3. Verificarea cantitativa a marfurilor
9.2.4. Verificarea calitativa a marfurilor

3
9.2.5. Compararea situatiei faptice cu documentele ce insotesc marfurile
9.2.7. Efectuarea manipularii marfurilor
9.2.8. Formarea loturilor de marfa
9.2.9. Incarcarea loturilor de marfa in mijlocul de transport
9.2.10. Descarcarea loturilor de marfa din mijlocul de transport
9.2.11. Verificarea conditiilor de depozitare
9.2.12. Pregatirea marfurilor pentru pastrare
Atitudini:
9.3.1. Asumarea responsabilitatii efectuarii operatiilor specifice receptiei marfurilor
9.3.2. Manifestarea atentiei si rigurozitatii in indeplinirea sarcinilor trasate de responsabilul direct
9.3.3. Implicarea activa in realizarea receptiei marfurilor
9.3.4. Respectarea normelor de transport si manipulare a marfurilor
9.3.5. Asumarea responsabilitatii in efectuarea operatiilor specifice manipularii marfurilor si formarii loturilor de marfuri
9.3.7. Respectarea conditiilor de depozitare si pastrare a marfurilor in functie de natura lor.

Unitatea de rezultat al Rezultate ale invatarii (conform Continuturile invatarii Nr. ore Sapt. Obs.
invatarii (URI) SPP)
Cunostinte Abilitati Atitudini
URI 1. Etica si 1.1.14. 1.2.23. 1.3.12. 1.1. Principii de etica profesionala 18 Z1-3 (S1)
comunicare profesionala 1.1.15. 1.2.24. 1.3.14. 1.2. Norme de etica la locul de munca 12 Z4,5 (S1)
1.2.25. 1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.
URI 4. Organizarea 4.1.5. 4.2.8. 4.3.5. 4.1. Spatii la nivelul unitatii comerciale: 12 Z6,7 (S2)
activitatii unitatilor 4.1.6. 4.2.9. 4.3.6. depozitul, sala de vanzare, spatiile anexe
economice 4.1.7. 4.2.11. 4.3.7. 4.2. Fluxurile de circulatie intr-o unitate 6 Z 8 (S2)
4.1.8. 4.2.12. comerciala: marfurilor, personalului,
clientilor
4.3. Resurse necesare desfasurarii 6 Z 9 (S2)
activitatii comerciale
4.4. Procese economice la nivelul unitatii 6 Z 10 (S2)
comerciale

4
URI 7. Vanzarea 7.1.3. 7.2.2. 7.3.2. 7.1. Abordarea clientului la locul de 18 Z11-13
marfurilor 7.1.4. 7.2.3. 7.3.3. vanzare (S3)
7.1.5. 7.2.4. 7.3.5. 7.2. Tehnici de vanzare intr-o unitate 12 Z 14, 15
7.2.5. 7.3.6. comerciala (S3)
7.2.9. 7.3.8.
7.2.10. 7.3.9.
URI 8. Aplicarea 8.1.1. 8.2.1. 8.3.1. 8.1. Tipuri de mobilier si echipamente 6 Z 16 (S4)
tehnicilor comerciale la 8.1.3. 8.2.3. 8.3.3. utilizate in unitatile comerciale
nivelul unitatii 8.1.4. 8.2.4. 8.3.4. 8.2. Pregatirea marfurilor in vederea 12 Z17,18
comerciale vanzarii (S4)
8.3. Expunerea marfurilor in sala de 12 Z19,20
vanzare (S4)
URI 9. Administrarea 9.1.1. 9.2.1. 9.3.1. 9.1. Operatii specifice receptiei 6 Z 21 (S5)
marfurilor 9.1.2. 9.2.2. 9.3.2. marfurilor
9.1.3. 9.2.3. 9.3.3. 9.2. Documente specifice receptiei 6 Z 22 (S5)
9.1.5. 9.2.4. 9.3.4. marfurilor
9.1.6. 9.2.5. 9.3.5. 9.3. Transportul si manipularea 6 Z 23 (S5)
9.1.7. 9.2.7. 9.3.7. marfurilor
9.2.8. 9.4. Conditii de pastrare si depozitare a 12 Z24,25
9.2.9. marfurilor (S5)
9.2.10.
9.2.11.
9.2.12.

5
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Domeniul: Comert Director,
Profilul: Servicii prof. Curea Gina Georgeta
Modul 4 CDL - SPP: Organizarea activitatii in unitatile comerciale
Nr. ore / an: 150
Nr.ore / saptamana: Instruire practica: 5 saptamani x 30 ore/saptamana
Clasa a IX-a E – invatamant profesional Comerciant vanzator Avizat,
Profesor: Zanfir Claudia Nicoleta Sef catedra,
Plan de invatamant aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016 prof. Mateescu Adrian
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016
SPP aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

UNITATEA DE REZULTAT AL INVATARII 1. Etica si comunicare profesionala


Nr. ore alocate: 30

Continuturi (detalieri) Nr. ore Sapt. Resurse Activitati de invatare Evaluare Obs.
1.1. Principii de etica profesionala 18 Z1-3 (S1) - individual, pe
Etica-delimitari conceptuale 3 Z1 (S1) grupe - identificarea
Etica profesionala 3 Z1 (S1) - exercitiul principiilor de etica - practica
Codul etic (deontologic) 3 Z2 (S1) -problematizarea profesionala in unitatea
Etica in organizatie 3 Z2 (S1) - explicatia comerciala
Principii de baza ale eticii in afaceri 3 Z3 (S1) - fise de lucru
Principiile etice ale personalului angajat 3 Z3 (S1) - portofoliul
1.2. Norme etice la locul de munca 12 Z4,5 (S1) - individual, pe - identificarea normelor
Norme de etica profesionala 3 Z4 (S1) grupe de etica profesionala in - practica
Norme generale de conduita a personalului angajat 3 Z4 (S1) -studiul de caz unitatea comerciala
Norme de etica profesionala in relatia coleg-coleg 3 Z5 (S1) -fise de lucru
Norme de etica profesionala in relatia cu clientii 3 Z5 (S1) -portofoliul

6
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Domeniul: Comert Director,
Profilul: Servicii prof. Curea Gina Georgeta
Modul 4 CDL – SPP: Organizarea activitatii in unitatile comerciale
Nr. ore / an: 150
Nr.ore / saptamana: Instruire practica: 5 saptamani x 30 ore/saptamana
Clasa a IX-a E – invatamant profesional Comerciant vanzator Avizat,
Profesor: Zanfir Claudia Nicoleta Sef catedra,
Plan de invatamant aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016 prof. Mateescu Adrian
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016
SPP aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE
UNITATEA DE REZULTAT AL INVATARII 4. Organizarea activitatii unitatilor economice
Nr. ore alocate: 30
Continuturi (detalieri) Nr. ore Sapt. Resurse Activitati de invatare Evaluare Obs.
4.1. Spatii la nivelul unitatii comerciale 12 Z6,7 (S2) - individual, pe
Spatii existente in interiorul magazinului 3 Z6 (S2) grupe - identificarea spatiilor
Depozitul 3 Z6 (S2) - studiul de caz existente la nivelul - practica
Sala de vanzare 3 Z7 (S2) - fise de lucru unitatii comerciale
Spatiile anexe 3 Z7 (S2) - portofoliul
4.2. Fluxurile de circulatie intr-o unitate comerciala 6 Z8 (S2) -individual, pe - identificarea fluxurilor
Fluxul marfurilor 2 Z8 (S2) grupe de circulatie in unitatea - practica
Fluxul personalului 2 Z8 (S2) -studiul de caz comerciala
Fluxul clientilor 2 Z8 (S2) -portofoliul
4.3. Resurse necesare desfasurarii activitatii 6 Z9 (S2) -individual, pe -identificarea
comerciale grupe resurselor necesare -practica
Resurse materiale ale unitatii comerciale 2 Z9 (S2) - studiul de caz desfasurarii activitatii
Resurse financiare ale unitatii comerciale 2 Z9 (S2) -problematizarea comerciale in unitatea
Resurse umane ale unitatii comerciale 2 Z9 (S2) - portofoliul comerciala
4.4. Procese economice la nivelul unitatii comerciale 6 Z10 (S2) -individual -stabilirea proceselor
Procese principale la nivelul unitatii comerciale 3 Z10 (S2) -studiul de caz economice la nivelul
Procese secundare la nivelul unitatii comerciale 3 Z10 (S2) -portofoliul unitatii comerciale

7
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Domeniul: Comert Director,
Profilul: Servicii prof. Curea Gina Georgeta
Modul 4 CDL – SPP: Organizarea activitatii in unitatile comerciale
Nr. ore / an: 150
Nr.ore / saptamana: Instruire practica: 5 saptamani x 30 ore/saptamana
Clasa a IX-a E – invatamant profesional Comerciant vanzator Avizat,
Profesor: Zanfir Claudia Nicoleta Sef catedra,
Plan de invatamant aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016 prof. Mateescu Adrian
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016
SPP aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

UNITATEA DE REZULTAT AL INVATARII 7. Vanzarea marfurilor


Nr. ore alocate: 30
Continuturi (detalieri) Nr. ore Sapt. Resurse Activitati de invatare Evaluare Obs.
7.1. Abordarea clientului la locul de vanzare 18 Z11-13 (S3) - individual -intampinarea clientului
Dialogul comercial 3 Z11 (S3) -problematizarea -identificarea nevoilor
Reguli de intampinare a clientului 3 Z11 (S3) -exercitiul de cumparare ale - practica
Identificarea nevoilor de cumparare ale clientilor 3 Z12 (S3) - studiul de caz clientilor
Prezentarea ofertei de produse si servicii 3 Z12 (S3) - fise de lucru -prezentarea ofertei de
Descrierea produselor si serviciilor in functie de 3 Z13 (S3) - portofoliul produse si servicii
cererea clientului -solutionarea obiectiilor
Obiectiile si raspunsurile la obiectii 3 Z13 (S3) clientilor
7.2. Tehnici de vanzare intr-o unitate comerciala 12 Z14,15 (S3) -individual
Vanzarea personala 3 Z14 (S3) -exercitiul -identificarea tehnicilor -practica
Autoservirea 3 Z14 (S3) -problematizarea de vanzare in unitatea
Vanzarea la stand 3 Z15 (S3) -fise de lucru comerciala
Facilitati acordate clientilor 3 Z15 (S3) -portofoliul

8
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Domeniul: Comert Director,
Profilul: Servicii prof. Curea Gina Georgeta
Modul 4 CDL – SPP: Organizarea activitatii in unitatile comerciale
Nr. ore / an: 150
Nr.ore / saptamana: Instruire practica: 5 saptamani x 30 ore/saptamana
Clasa a IX-a E – invatamant profesional Comerciant vanzator Avizat,
Profesor: Zanfir Claudia Nicoleta Sef catedra,
Plan de invatamant aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016 prof. Mateescu Adrian
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016
SPP aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

UNITATEA DE REZULTAT AL INVATARII 8. Aplicarea tehnicilor comerciale la nivelul unitatii comerciale


Nr. ore alocate: 30
Continuturi (detalieri) Nr. ore Sapt. Resurse Activitati de invatare Evaluare Obs.
8.1. Tipuri de mobilier si echipamente utilizate in 6 Z16 (S4) - individual -prezentarea mobilierului
unitatile comerciale -problematizarea comercial
Mobilierul comercial 3 Z16 (S4) - studiul de caz -descrierea - practica
Echipamente utilizate in unitatile comerciale 3 Z16 (S4) - fise de lucru echipamentelor
- portofoliul comerciale
8.2. Pregatirea marfurilor in vederea vanzarii 12 Z17,18 (S4) -individual, pe -pregatirea marfurilor in
Importanta pregatirii marfurilor in vederea vanzarii 3 Z17 (S4) grupe vederea vanzarii -practica
Obiectivele pregatirii marfurilor in vederea vanzarii 3 Z17 (S4) -exercitiul
Operatii de pregatire comune tuturor marfurilor 3 Z18 (S4) -studiul de caz
Operatii de pregatire specifice unor grupe de marfuri 3 Z18 (S4) -portofoliul
8.3. Expunerea marfurilor in sala de vanzare 12 Z19,20 (S4) -individual, pe -expunerea marfurilor in
Criterii privind tehnica etalarii marfurilor in vitrine 3 Z19 (S4) grupe vitrina -practica
Modalitati de realizare tehnica a etalarii marfurilor in 3 Z19 (S4) -exercitiul -expunerea marfurilor in
vitrine -problematizarea interiorul magazinului
Criterii privind tehnica etalarii marfurilor in interiorul 3 Z20 (S4) -studiul de caz
magazinului -fise de lucru
Modalitati de realizare tehnica a etalarii marfurilor in 3 Z20 (S4) -portofoliul
interiorul magazinului

9
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Domeniul: Comert Director,
Profilul: Servicii prof. Curea Gina Georgeta
Modul 4 CDL – SPP: Organizarea activitatii in unitatile comerciale
Nr. ore / an: 150
Nr.ore / saptamana: Instruire practica: 5 saptamani x 30 ore/saptamana
Clasa a IX-a E – invatamant profesional Comerciant vanzator Avizat,
Profesor: Zanfir Claudia Nicoleta Sef catedra,
Plan de invatamant aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016 prof. Mateescu Adrian
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/5.07.2016
SPP aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

UNITATEA DE REZULTAT AL INVATARII 9. Administrarea marfurilor


Nr. ore alocate: 30
Continuturi (detalieri) Nr. ore Sapt. Resurse Activitati de invatare Evaluare Obs.
9.1. Operatii specifice receptiei marfurilor 6 Z21 (S5) - individual, pe -receptia cantitativa si
Receptia cantitativa a marfurilor 3 Z21 (S5) grupe calitativa a marfurilor - practica
Receptia calitativa a marfurilor 3 Z21 (S5) - studiul de caz
- portofoliul
9.2. Documente specifice receptiei marfurilor 6 Z22 (S5) -individual -identificarea
-fise de lucru documentelor specifice -practica
-exercitiul receptiei marfurilor
9.3. Transportul si manipularea marfurilor 6 Z23 (S5) -pe grupe -transportul si
Transportul marfurilor in interiorul magazinului 3 Z23 (S5) -exercitiul manipularea marfurilor -practica
Manipularea marfurilor in interiorul magazinului 3 Z23 (S5) -portofoliul in unitatea comerciala
9.4. Conditii de pastrare si depozitare a marfurilor 12 Z24,25 (S5) -individual -identificarea
Eficienta activitatii de pastrare si depozitare 3 Z24 (S5) -problematizarea conditiilor de pastrare si -practica
Factori care influenteaza calitatea in timpul pastrarii 3 Z24 (S5) -studiul de caz depozitare a marfurilor
Modificari calitative in timpul pastrarii 3 Z25 (S5) -fise de lucru in unitatea comerciala
Modalitati de depozitare a marfurilor 3 Z25 (S5) -portofoliul

10