Sunteți pe pagina 1din 24

Colegiu Tehnic de Cai Ferate

„Unirea” Pascani

PROIECT PENTRU
SUSȚINEREA EXAMENULUI DE CERTIFICARE A
CLARIFICĂRII
PROFESIONALE
NIVEL 4

Profil – ECONOMIC
Calificarea – TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE
CLASA a XII- a B

Îndrumător, Candidat,
Prof. Iosub Maria Murariu Elena

MAI 2022
OFERTA PRODUSELOR
ZAHAROASE LA S.C MILKA SRL

CUPRINS
ARGUMENT.........................................................................................................
Capitolul 1..............................................................................................................
Noțiuni introductive privind calitatea.................................................................
1.1 Concepte de bază în teoria calității...................................................................
1.2 Indicatorii calității.............................................................................................
1.3 Indicatorii noncalității.......................................................................................
1.4 Ipostazele calității..............................................................................................
Capitolul 2..............................................................................................................
Sortimentul produselor zaharoase.......................................................................
2.1 Clasificarea produselor din zahăr......................................................................
2.2 Caracteristicile de calitate ale produselor din zahar..........................................
2.3 Controlul calității produselor din zahar.............................................................
Capitolul 3..............................................................................................................
Oferta de produse obtinute prin prelucrarea zaharului la S.C MILKA
S.R.L.......................................................................................................................
3.1 Prezentarea generală a Grupului Milka...........................................................
3.2 Obiectul de activitate.........................................................................................
3.3 Gama de produse zaharoase la S.C MILKA S.R.L........................................
Concluzii.................................................................................................................
Bibliografie.............................................................................................................
ANEXE................................................................................................................

ARGUMENT
În ciuda numeroaselor efecte negative pe care le are consumul de produse zaharoase
asupra omului, ele continuă sa fie o componenta zilnica a alimentatiei umane, pentru ca gustul
dulce reprezinta pentru cei mai multi dintre noi un gust apreciat.
Dulciurile nu lipsesc din dieta omului modern, cu atat mai mult cu cat exista, pe langa
dulciurile traditionale, dulciuri procesate industrial, accesibile si prezente in toate magazinele
alimentare.
Produsele zaharoase sunt extrem de diferite dar au o caracteristica comuna, si anume
continutul mare in zahar sau in alte substanțe dulci. In afara de zahar, se mai pot folosi siropul
de glucoza, zaharul invertit, mierea, indulcitori sintetici, etc.
Majoritatea produselor zaharoase conțin si diferiți aditivi care sunt meniti sa le creasca
atractivitatea pentru consumatori: coloranti (naturali sau artificiali), aromatizanti (naturali sau
artificiali), acizi organici (care cresc sapiditatea produsului), agenti de ingrosare, emulgatori,
etc.

Capitolul 1
Noțiuni introductive privind calitatea
1.1 Concepte de bază în teoria calității

Calitatea produselor zaharoase este determinată de calitatea materiilor prime şi auxiliare


folosite, de respectarea tehnologiei de fabricaţie şi de asigurarea condiţiilor optime de păstrare
pe întreg circuitul logistic (de la producător până la consumator).

CALITATEA reprezintă ansamblul caracteristicilor unei entitaţi materiale sau

nemateriale care-i conferă aptitudinea de a satisface necesitaţile exprimate.

Entitate – conţinut de sine stărător, existenţă determinată ca întidere, valoare, conţinut.

Necesităţile sunt exprimate sub forma unor specificaţii şi reprezintă nişte exigenţe care

fac parte dintr-un contract.

Calitatea în accepţiunea de azi a fost un deziderat de la primele forme de diviziune a

muncii, dar controlul calitaţii şi ingineria calitaţii sunt rezultatul dezvoltarii producţiei de

serie, respectiv de masa.

Privită ca un concept, noţiunea de calitate include două aspecte:

a) un aspect de tip caracteristică tehnică, conformitatea cu specificaţii prevăzute


în documente;
b) un aspect de tip valoric, o valoare a produsului, acea capacitate de a fi conform
necesităţilor şi a satisface anumite necesităţi.

În etapa pe care o parcurgem, calitatea entităţii finite căreia i se atribuie un calificativ

calitativ este rezultatul unei însumări de calităţi: o calitate a proiectării, una datorată

fabricaţiei, o calitate realizată, etc.

Caracteristicile pot şi trebuie să sufere modificări în timp, adaptându-se necesităţilor în

schimbare. Caracteristicile îmbracă un număr tot mai larg de aspecte, depăşind domeniul

fabricaţiei, din calitatea produsului făcând parte în egală măsură uşurinţa de întreţinere,

disponibilitatea, fiabilitatea, precum şi aspecte economice sau / şi ecologice.


Calitatea asigură în bună parte competitivitatea produsului. Aceasta este rodul cumulat

al următoarelor obiective ale firmei, atent urmărite:

 produse şi servicii de calitate;


 cost mic al procesului de producţie;
 punctualitate contractuală.

Obţinerea unui produs de calitate este urmarea unui proces coerent, conştient şi

susţinut. În acest proces există un număr de acţiuni sau sumă de acţiuni ce trebuie desfăşurate

la un nivel de corectitudine prestabilit.

Fiecare firmă, unitate de fabricaţie / servicii, are un domeniu bine definit de activitate

sau de piaţă. În funcţie de aceste particularităţi, fiecare unitate îşi stabileşte propriile priorităţi,

jaloane privind calitatea. Aceste obiective, orientări, opţiuni ale firmei, exprimate la cel mai

înalt nivel al firmei constituie politica firmei / organizaţiei / corporaţiei în domeniul calităţii.

Orientările generale includ, referitor la calitate, o serie de proceduri, de forme de

manifestare a interesului pentru calitate care sunt comune tuturor furnizorilor de bunuri.

1.2 Indicatorii calității


Indicatorii calitatii produselor constituie expresii cantitative ale caracteristicilor acestora si
arata masura in care un anumit produs, in procesul utilizarii, indeplineste conditiile specifice
destinatiei sale.

Daca un indicator al calitatii se refera la o singura caracteristica el se numeste indicator


simplu; daca se refera la mai multe caracteristici sau la intreg produsul el se numeste indicator
complex, iar daca serveste ca baza la caracterizarea calitatii prin comparare se numeste
indicator de baza.

In functie de sursa de informatie, indicatorii calitatii produselor pot fi planificati si


efectivi(faptici).

Calitatea poate fi urmarita si analizata printr-o serie de indicatori la baza carora se pun
caracteristicile esentiale care exprima parametrii functionali ai produselor.

a) Indicatori partiali ai calitatii produselor care exprima conditiile normale, medii de


utilizare a produselor, acestea fiind reflectate in standarde. Astfel, sunt fixate pentru
producatori anumite limite in care trebuie sa se incadreze caracteristicile produselor,
cum ar fi:
 caracteristici de calitate a materiilor prime, materialelor, semifabricatelor;
 caracteristici tehnice, dimensionale, fizico-chimice
 conditiile de desfasurare a procesului de productie
b) Indicatori ce exprima:
 volumul, valoarea si ponderea produselor de calitate superioara in totalul
productiei;
 volumul, valoarea si ponderea produselor de calitate inferioara in totalul
productiei;

Indicatorii de calitate se pot grupa astfel:

1.Indicatori ai calitatii productiei- care exprima procesul de inoire a productiei prin


modernizari, asimilari.
2.Indicatori ai calitatii produselor- care reflecta in final caracteristicile produselor ca rezultat
al procesului de conceptie si executie.

1.3 Indicatorii noncalitatii


Indicatorii noncalitatii reflecta deficientele calitative ale procesului de productie si
exprima ponderea rebuturilor, remanierilor, reclamatiilor de la beneficiari in totalul
productiei
1.4 Ipostazele calității

Ipostazele calității sunt noțiuni concrete ce derivă din noțiunea teoretică a calității. Ele pot fi
evidențiate în principalele momente ale circuitului tehnic al mărfurilor , exprimând fazele de
realizare a calității.

 Calitatea proiectată exprimă valorile individuale ale proprietăţilor mărfurilor, la un


nivel stabilit prin compararea mai multor variante. Are un rol important în prevenirea
defectelor şi în economisirea de resurse materiale şi umane.
 Calitatea omologată exprimă valorile individuale ale proprietăţilor produselor, avizate
de o comisie de specialişti. Are un caracter de referinţă-etalon.
 Calitatea prescrisă exprimă nivelul valorilor individuale ale proprietăţilor produselor,
înscrise în standarde, norme, specificaţii.
 Calitatea reală exprimă nivelul determinat la un moment dat pe circuitul tehnic -
livrare, transport, depozitare, stocare, vânzare.Se compară cu calitatea contractată sau
prescrisă.

Ipostazele calităţii din punctul de vedere al furnizorului şi beneficiarului exprimă interesele


acestora pe piaţă.

Ipostazele calității:

a) Din punct de vedere al furnizorului - producătorului : calitatea tehnică -industrială


exprimă gradul de conformitate avalorilor individuale ale caracteristicilor
tehnice ,fizice, chimice,mecanice cu prescripţiile standardelor, normelor, fişelor
tehnice.
b) Din punct de vedere al beneficiarului-clientului : calitatea comercială este determinată
de fiabilitate, mentenabilitate,nivelul caracteristicilor psiho-senzoriale, mărimea
termenului degaranţie, modul de prezentare, finisajul, de ambalare,asistenţă tehnică
acordată clientului-activitatea de service,nivelul cheltuielilor de întreţinere,
funcţionare

Între aceste ipostaze se manifestă tendinţa de apropiere, pentru a nu mai exista un decalaj între
calitatea oferită de producători şi cea solicitată de beneficiar.

În ceea ce priveşte serviciile s-au pus în evidenţă diferenţe de percepţie a calităţii între:

1. Aşteptările clientului şi percepţia conducerii;


2. Percepţia conducerii şi specificaţia calităţii serviciului;
3. Specificaţia calităţii serviciului şi comunicarea cu exteriorul;
4. Serviciul aşteptat şi serviciul perceput de client.

Calitatea serviciului este cu atât mai afectată, cu cât diferenţele sunt mai mari.

Succesul afacerilor unei firme este dependent de modul în care clientul percepe calitatea
produselor sau serviciilor pentru care a plătit o sumă de bani. Percepţia consumatorului este
cea care determină atitudinea lui de a cumpăra și în viitor de la aceeași firmă. De aceea,
întreaga activitate a organizaţiei trebuie să fie dirijată de dorinţele consumatorului.Afacerile
trebuie văzute de la început cu ochii clientului și apoi în permanenţă este necesar să se
urmărească reacţia consumatorului atât faţă de calitatea produsului sau serviciului solicitat,
cât și faţă de modul în care este tratat în timpul procesului de vânzare-cumpărare.Calitatea
produselor sau serviciilor este la consumatorul de azi, mai mult ca oricand,criteriul esenţial de
a prefera o anumită firmă care s-a impus pe piaţa din punct de vedere al calităţii.Cercetări
recente arată că cei mai mulţi consumatori își schimbă în primul rând preferinţa pentru o
firmă sau alta din cauza produselor și serviciilor cu calitate scăzută și apoi datorită preţurilor
sau a altor motive. De regulă clientul este dispus să plătească în plus pentru beneficia de o
calitate mai bună. S-a demonstrat prin studiile de piaţă că acei consumatori nesatisfăcuţi vor
relata despre serviciul sau produsul de slabă calitate altor 10 oameni din anturajul lor, care
sigur nu vor deveni clienţii firmei respective.Cel mai important bun al firmei îl reprezintă
clienţii permanenţi care preferă un anumit nivel de calitate. Si constituie un bun preţios, care,
dacă v-a fi menţinut, se v-a multiplica și v-a asigura supravieţuirea firmei în lupta
concurenţială și prosperitatea acesteia.

Capitolul 2

Sortimentul produselor zaharoase


2.1 Clasificarea produselor din zahăr

Produsele zaharoase, cunoscute si sub numele de dulciuri se caracterizeaza prin continut


ridicat de substanta uscata(pana la 98%), alcatuita in cea mai mare parte din zahar(zaharoza si
glucoza). Ele au valoare energetica ridicata si gust dulce nuantat, acestea fiind specifice
fiecarui sortiment in parte.
In functie de tehnologia aplicata si natura materiilor prime utilizate se clasifica astfel:

a) Produse de caramelaj;
b) Drajeuri;
c) Caramele;
d) Produse gelificate;
e) Dulciuri orientale;
f) Ciocolata si specialitati de ciocolata;

Produsele de caramelaj

Produsele de caramelaj sunt alcatuite integral sau numai partial din masa de caramel.

Caramelul este un semifabricat care se obtine prin fierberea si concentrarea unui sirop de
zahar si glucoza, pana la un continut de circa 95-98% substanta uscata.

Masa de caramel fierbinte are aspectul sticlei topite, este vascoasa si se intareste treptat, pe
masura racirii. La temperatura de 70 grade Celsius are proprietati elastice si poate fi modelata
in forme variate. La temperatura de 35-40 grade Celsius devine solida, amorfa si casanta.

Conducerea procesului tehnologic trebuie facuta atent, pentru evitarea supraincalzirii


caramelului si a formarii in cantitati mari a unor compusi de oxidare si caramelizare care
inrautatesc proprietatile gustative ale produselor obtinute. Varietatea sortimentala a
produselor de caramelaj este determinata de natura aromelor, de modul de acidulare, de
coloratie, de forma si dimensiunile bucatilor.

Dupa marime, sortimentul produselor de caramelaj se poate incadra in una din cele trei clase
standardizate

Bomboane mari 160 - 280 buc/kg

Bomboane mijlocii 281 - 450 buc/Kg

Bomboane mici peste 450 buc/kg

Drajeurile
Drajeurile sunt bomboane de forma sferica, ovoidala sau lenticulara, cu suprafata lucioasa,
divers colorate, obtinute prin drajare. Drajeurile se fabrica intr-o mare varietate de sortimente
datorita posibilitatilor de utilizare a unei game variate de nuclee, invelisuri, coloranti si arome.

Drajeurile se pot clasifica dupa natura invelisurilor si al nucleelor. Invelisul drajeurilor poate
fi de zahar, de ciocolata sau cacao.

Fabricarea drajeurilor cuprinde trei faze principale:

1. Prepararea miezului
2. Acoperirea miezului
3. Lustruirea

Caramelele

Sunt produse zaharoase obtinute prin prelucrarea termica a unui amestec de zahar, sirop de
glucoza, lapte, unt sau grasimi vegetale solidificate, impreuna cu alte adaosuri, in vederea
particularizarii proprietatilor produselor si implicit pentru realizarea unui sortiment variat se
pot folosi: cacao, ciocolata, cafea, cicoare, extract de malt, samburi, fainuri de
fructe.Prepararea masei de caramele se realizeaza prin incalzire si malaxare la temperatura de
110 - 130 grade Celsius, in functie de consistenta care se urmareste sa se obtina. Tratamentele
termice conduc la inchiderea culorii caramelelor ca rezultat al proceselor de caramelizare.

Ambalarea caramelelor se face bucata cu bucata, cu hartie cerata, pentru a se asigura o


protectie mai mare fata de vapori de apa si aer, in scopul evitarii aglomerarii si oxidarii
grasimilor.

Depozitarea caramelelor este necesara deorece, imediat dupa fabricare, acestea prezinta o
elasticitate mare, iar fragezimea se realizeaza dupa 15 - 30 de zile de la fabricare ca urmare a
formarii unei structuri cristaline fine in masa produselor. Aceasta perioda de maturare se
poate reduce la 5 - 6 zile prin operatiunea de precristalizare (adaugarea in masa de caramele a
zaharului farin sau a fondantului cu cristale fine de zahar).

Jeleurile

Sunt produse translucide cu o consistenta gelatinoasa.


Se fabrica din sirop de zahar si glucoza, acizi alimentari, arome, coloranti si materiale
gelificante Gelificarea se face cu agar - agar, pectine, gelatina si alte materiale gelificante.
Dupa concentrare jeleurile se formeaza prin turnare in forme, racire si dupa caz, taiere. Se
acopera cu zahar fin macinat. Crusta de zahar trebuie sa fie elastica si alcatuita din cristale
fine incorporate in materialul gelificat.

Sortimentul se diferentiaza dupa forma, aroma si natura ingredientilor.

Printre defecte se remarca formarea unei cruste tari din cristale de zahar, mai ales la jeleurile
pastrate perioade mai mari de timp in conditii de umiditate relativa a aerului reduse.

Jeleurile pot prezenta suprafata lipicioasa, siropoasa, daca exista un continut prea mare de
zahar reducator sau pastrare la o umiditate relativa a aerului ridicata, prin fierbere si
concentrare la cald.

Produsele zaharoase orientale

Sunt reprezentate de halva, rahat, sugiuc si altele. Aceste dulciuri se produc si se consuma in
cantitati insemnate in zona Orientului Apropiat.

Rahatul are stuctura gelatinoasa si se obtine prin fierberea unui sirop de zahar si glucoza cu
amidon. Se pot utiliza si alte ingrediente cum ar fi unt, cacao, fructe confiate, samburi de
nuca, alune, migdale, paste de fructe, etc. dupa concentrare se aciduleaza, aromatizeaza,
coloreaza si se toarna in tavi, in care se afla pudra de amidon si zahar, pentru racire. Dupa
racire se taie in bucati si se acopera pe toata suprafata cu pudra de zahar si amidon.

Sugiucul se prezinta sub forma de batoane de 300 - 500 g, invelisul fiind alcatuit din rahat de
consistenta mai ferma si mai elastica. Miezul batonului este format din samburi de nuca,
alune, fistic, paste de fructe, fructe zaharate sau crème speciale.

Halvaua este un produs oriental fabricat din seminte de floarea soarelui, susan, nuci, alune,
sirop de zahar si glucoza, extract de ciuin. Se pot utiliza si alte ingrediente. Adaosul folosit
mai des este pudra de cacao. Datorita compozitiei complexe reprezentata de zahar, grasimi,
substante proteice si saruri minerale halvaua are o valoare nutritiva superioara multor produse
zaharoase.

Pentru fabricarea halvalei se folosesc doua semifabricate - halvita si tahanul. Tahanul se


obtine din samburi grasi prin decojire, prajire si macinare.
Ciocolata si alte produse pe baza de cacao

Materia prima de baza folosita pentru fabricarea acestor produse o reprezinta boabele de
cacao.

Cele mai importante substante minerale din boabele de cacao sunt potasiul, fosforul si
magneziul.

La aprecierea calitatii produselor pe baza de ciocolata, o foarte mare importanta prezinta


caracteristicile organoleptice.

Aspectul exterior se examineaza la temperaturi de 16 - 18 grade Celsisus. Produsele


superioare trebuie sa prezinte suprafata lucioasa, curata, nestratificata, fara pete sau bule de
aer.Aspectul in sectiune. Masa de ciocolata trebuie sa fie uniforma, mata in ruptura, cu
structura uniforma, fara bule de aer.

Culoarea este variabila de la maron deschis pana la maron inchis, in functie de tipul
ciocolatei.Consistenta ciocolatei trebuie sa fie fina, relativ tare si casanta la rupere.Mirosul si
gustul trebuie sa fie placute, cu arome caracteristice tipului, fara a lasa senzatia de asprime.

2.2 Caracteristicile de calitate ale produselor din zahar

Produsele zaharoase prezintă o serie de caracteristici datorită cărora sunt mult apreciate si
solicitate de către consumatori.

Principalele caracteristici ale acestor produse sunt urmatoarele:

 Se pot obține în sortimente foarte variate (datorită faptului că materiile prime folosite
la obținerea lor pot fi combinate în diferite moduri);
 Au aspectul atrăgător,gustul dulce si aroma plăcută,ceea ce le imprima un caracter
atractiv;
 Sunt ușor asimilate in organism,având o valoare calorică ridicată si contribuind la
sporirea activității organismului ( 100g bomboane sticloase consumate dau
organismului 384 calorii; 100g ciocolată produc 540 calorii; 100g halva produc 500
calorii). Valoarea calorică mare a acestor produse se datorează conținutului bogat în
zahăr, iar în cazul unora dintre ele ,și în grăsimi.
 Au un conținut mic în substanțe neasimilabile;
 Față de o serie de produse alimentare,au o durată de păstrare destul de mare;
Datorită avantajelor amintite , pe care le prezintă produsele zaharoase în țara noastră ,
ramura industrială a acestor produse a cunoscut in ultimii ani însemnate progrese.

2.3 Controlul calității produselor din zahar

Produsele zaharoase mai importante sunt: bomboanele, produsele de ciocolata, rahatul si


halvaua. De asemenea, bomboanele fondate, jeleurile, nugaua intra in categoria produselor
zaharoase de laborator.

Bomboanele sunt produse zaharoase care rezulta din fierberea a doua parti caramel si o parte
glucoza in apa. Dospiturile trebuie sa se prezinte in bucati de contur regulat ,cu suprafata
neteda ,fara crapaturi sau pete.Trebuie sa aiba o culoare uniforma in toata masa ,cu exceptia
celor care au dungi divers colorate. Gustul si aroma trebuie sa fie placuta ,specifice sortului
respective.

Continutul de zahar total in dropsuri este de minimum 77%, iar continutul de zahar reducator
de maximum 23% umiditatea maxima este de 2%.
Drajeurile se obtin dintr-un miez de praline, samburi , fondant, zahar, cacao, acoperit cu
straturi successive de zahar cristalizat din solutii suprasaturate pana la obtinerea dimensiunilor
dorite.

Caramelele se obtin din zahar si glucoza ,fierte in lapte, la care se adauga unt, ciocolata,cacao,
cafea, acid citric, aromatizanti etc., formandu-se o masa cu o consistenta corespunzatoare
pentru a se putea intinde. Masini speciale taie masa de caramelaj in forme regulate, de obicei
patrate, pe care le ambaleaza automat.

Controlul tehnic de calitate va urmari ca produsul sa aiba suprafata neteda, uscata,


nelipicioasa. Nu se admit caramele cu crapaturi, colturi rupte sau pete. Culoarea caramelelor
este specifica fiecarui sort, de asemenea gustul si aroma. Caramelele contin 60-80% zahar
total, exprimat in zahar invertit, o aciditate variabila, umiditate de 4-10% si un continut de
grasime de 5-8%.

Capitolul 3

Oferta de produse obtinute prin prelucrarea zaharului la


S.C MILKA S.R.L
3.1 Prezentarea generală a Grupului Milka

Milka este un brand internațional de ciocolată, care își are originea în

Elveția din 1825 și care este produs la nivel internațional de compania

Mondelēz International (anterior cunoscută sub numele de Kraft Foods) din

1990. Pentru mai mult de 100 de ani Milka este produsă în Lörrach,
Germania, cu 140.000 de tone de ciocolată vândute în 2012.Acesta este

vânduta sub formă de batoane și în diferite forme reprezentative

sărbătorilor de Paști și de Crăciun.Milka produce prăjituri și biscuiți

acoperite cu ciocolată.

Milka este cea mai puternică marcă de ciocolată din Europa,ușor de recunoscut prin
ambalajul mov și simbolul văcuței.Deși este o marcă premium, Milka a devenit, dintr-un
cadou pentru ocazii speciale,o ciocolată de zi cu zi peste 25% dintre consumatorii de
ciocolată români.

INVESTIȚIE INIȚIALĂ

Fondatorii și Capitalul Social a firma „Milka”

Nr. Numele Fondatorului Cota Parte % Valoarea (lei)

1 Armanu Nicolai 20 1080

2 Onuță Tatiana 20 1080

3 Cabac Irina 20 1080

4 Dănăilă Lilia 20 1080

5 Horneț Natalia 20 1080

TOTAL 100 5400

Fiecare din fondatorii companiei a intervenit cu ajutor material pentru

inițierea afacerii, după cum urmează:

Cota parte a fiecarui fondator

Nr. Numele Fondatorului Suma, lei

1 Armanu Nicolae 12 000

2 Onuță Tatiana 12 000

3 Cabac Irina 12 000

4 Dănăilă Lilia 12 000


5 Horneț Natalia 12 000

TOTAL 60 000

Structura organizatorică a societății

Structura unei întreprinderi este considerată cadrul, scheletul acesteia.

Scopul ei este să reducă sau să uniformizeze incertitudinea privind

comportamentul salariaților. Structura organizatorică a unei întreprinderi are

următoarele scopuri: stabilește compartimentele și sarcinile posturilor

individuale, precum și responsabilii de realizarea sarcinilor, clarifică ierarhia

organizațională, adică cine este superiorul și cine este subordonatul,

stabilește canalele de comunicare (comunicarea se desfașoară între

compartimente și posturile definite), permite managerilor să aloce resurse

către obiectivele definite prin plan.

MISIUNEA / VIZIUNEA ORGANIZATIEI

Intreprinderea a fost fondată cu scopul de a desfășura activitatea de

creștere, producere și comercializare a produselor animaliere. Activitatea

de bază a întreprinderii se axează pe producerea laptelui, transportarea, și

comercializarea acestuia producătorilor de produse lactate din orașul

Cahul. Păstrarea, transportarea și comercializarea producției se va realiza

în conformitate cu standardele Uniunii Europene, utilizînd tehnologii

performante. Faptul că nu există o concurență elocventă în domeniu ne

permite crearea unei rețele stabile și vaste, iar profesionalismul și

implicarea activă a personaluluiu întreprinderiii va asigura fidelizarea

clienților și crearea unei imagini de încredere pe piața națională.

DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIILOR


Una din direcții în cadrul sectorului primar ar fi ca procesatorii să

investească în ferme de vaci cu lapte. Inființarea fermelor de vaci reprezintă

unul din factorii critici pentru dezvoltarea sectorului zootehnic primar, iar

necesitatea creării fermelor de vaci actualmente se resimte stringent în R.

Moldova, de aceea cooperativele și intreprinderile de prelucrare tind să

creeze astfel de ferme. Avantajele pe care le asigură fermele de vaci in

comparație cu gospodăriile individuale sunt: obținerea materiei prime

corespunzătoare cerințelor intreprinderilor de prelucrare; ducerea unei

evidențe veterinare stricte și organizarea selecției; stimularea procesului de

planificare a volumului de producție atat a furnizorilor cat și a prelucrătorilor;

simplificarea procesului de colectare și livrare a materiei prime obținute;

asigurarea trasabilității, cerință dură a Uniunii Europene; flexibilitate în cazul

modificării cerințelor intreprinderilor. Afacerea constă în producerea laptelui

natural, și comercializarea acestuia firmelor comerciale de producere a produselor lactate.

3.2.Obiectul de activitate

Obiectivul principal al firmei Milka este aceela de aș mării numărul de clienți pe piața din
Romania dar tot o data de a crește cifra de afaceri cu 10 % pe o perioadă de 6 luni pe piața din
Romania .Dacă ne mărim numărul de clienții pe piață acest lucru va fii benefic pentru Milka
ducând astfel la creșterea cifrei de afaceri respectiv cu 10 % cu cât ne dormim sa crească pe
perioada a 6 luni

Obiectivul de marketing este reprezentat de penetrarea pietei formata din consumatorii

“de varste tinere” prin lansarea produsului Milka. Produsul este destinat sa satisfaca nevoile
clientilor,dar si sa arate preocupareaproducatorilor pentru a oferi produse competitive de cea
mai buna calitate.Aceasta se incadreaza perfect in imaginea marcii, intruchipand finetea
laptelui din Alpi:„In Alpi, aerul este mai curat, apa este mai pura si iarba mai verde. De aceea
vacutele daucel mai bun lapte. Din cel mai bun lapte, se produce cea mai buna, cea mai fina
ciocolata”.

Aceasta sintagma a deschis calea vacutei mov din Alpi, si de atunci este esenta reclamelor
Milka.

Milka, la fel ca orice ciocolata, contine in principal zahar, unt de cacao si lapte praf degresat.
Daca ne rezumam la o analiza a brandului Milka, fara a evalua si produsul insine, atunci se
poate concluziona fara retineri ca munca celor de la departamentele demarketing si publicitate
este un succes veritabil.Inca de la aparitie, ambalajul tabletei Milka este mov, pe acesta fiind
imprimate o vacutasi o vedere panoramica a Alpilor. Logo-ul Milka este aceleasi cu numele
comercial siapare pe ambalaj intr-o grafica stilizata prin imprimarea emblemei in culoare alba
pefundal mov. Sloganul Milka este reprezentat de fraza:„Milka Cea mai fina placere !”

3.3 Gama de produse zaharoase la S.C MILKA S.R.L

a) Milka tablete:
Milka tablete 100g;

Milka tablete 250g;

Milka Luflee;

Milka Diet cu lapte din Alpi.

b) Milka M-joy
c) Milka praline

d) Milka special pentru copii

CONCLUZII
Tema prezentei lucrări - Oferta de produse obținute prin prelucrarea zahărului la S.C MILKA
S.R.L este importantă în viața de zi cu zi deoarece dulciurile sunt bune ,atât sub aspectul
senzorial, cât și sub cel caloric,însă nutriționiștii recomandă consumul de produse zaharoase
într-o cantitate cee să nu depășească echivalentul a trei-patru pătrățele de ciocolată
zilnic,indiferent de vârstă.

Produsele zaharoase trebuie consumate la sfârșitul mesei, doarece prelungesc timpul de


evacuare al stomacului mărind astfel puterea de saturație a meniului si dând o senzație placută
de satietate.

Produsele zaharoase sunt alimente concentrate și constituie o importantă sursă de energie.

Această energie poate fi pusă la dispoziția organizmului în scurt timp după ingestie , pentru că

zahărul se scindează repede în componente ușor asimilabile (glucoza și fructoza). De aceea


ele sunt indicate persoanelor care efectuează activități fizice cu mari cheltuieli de energie pe o
unitate de timp. Ciocolatele si alte preparate cu cacao au efect stimulant asupra sistemului
nervos central.

Astfel, pentru realizarea unui meniu echilibrat ponderea produselor zaharoase nu trebuie sa
depășească 8% din necesarul energetic zilnic,ceea ce înseamnă nu mai mult de 200 kilocalorii
de dulciuri zilnic.

BIBLIOGRAFIE
https://www.scritub.com/medicina/alimentatie-nutritie/ZAHARUL-si-
PRODUSELE-ZAHAROASE222323243.php
https://www.rasfoiesc.com/business/economie/comert/Evaluarea-calitatii-
produsului15.php
https://www.scrigroup.com/educatie/chimie/Controlul-calitatii-
produselor43419.php
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-lucian-blaga-din-
sibiu/management-si-marketing/managementul-proiect-firma-milka/3759294
https://prezi.com/7fknmssifxgo/prezentarea-unui-brand-milka/
https://www.academia.edu/10261557/Calitatea_Produselor_si_Serviciilor

S-ar putea să vă placă și