Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC “VALERIU BRANISTE” LUGOJ Avizat,

Profilul: SERVICII Director


Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Calificarea profesională: BUCĂTAR
Modulul: PREPARATE CULINARE
Nr. de ore/an: 420 ore
Nr. ore/săptămână: 14 din care: IP: 9
Clasa: a XI-a E
Profesor: ing. Borlovan Ioan Avizat,
Plan de învățământ aprobat prin O.M.E.N.: 3500 din 29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobată prin O.M.E.N.: 3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr. Unitatea de rezultate ale Conţinuturile învățării Nr. ore Săptămâna Obs.
crt. învățării /Rezultate ale învățării T LT IP T LT IP
Cunoștințe Abilități Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Recapitulare 30 54 S1-S6 S1-S6
Semipreparate culinare
- Sortimentul de semipreparate;
9.2.1.
- Pregătirea materiilor prime și
9.2.2.
9.1.1. auxiliare necesare obținerii
9.2.3. 9.3.1.
9.1.2. semipreparatelor culinare;
9.2.4. 9.3.2.
9.1.3. - Tehnologii de obținere a
9.2.5.
semipreparatelor culinare;
- Utilizările semipreparatelor.
Recapitulare
Evaluare
9.1.4. 9.2.6. 9.3.3. Gustări și antreuri 30 54 S7-S12 S7-S12
9.1.5. 9.2.7. 9.3.4. - Sortimentul de antreuri şi
9.1.6. 9.2.8. 9.3.5. gustări;
9.2.9. - Pregătirea materiilor prime şi

1
auxiliare necesare obţinerii
gustărilor și antreurilor;
- Tehnologii de obţinere a
preparatelor culinare servite ca
antreuri şi gustări;
- Modalităţi de aranjare, asezonare
şi decorare a preparatelor servite
ca antreuri şi gustări.
Recapitulare
Evaluare
Preparate lichide 30 54 S13-S18 S13-S18
- Sortimentul de preparate lichide:
supe, supe-creme, ciorbe, borşuri,
consomeuri; clasificare;
- Pregătirea materiilor prime şi
9.2.10. auxiliare necesare obţinerii
9.1.7.
9.2.11. 9.3.6. preparatelor lichide;
9.1.8.
9.2.12. 9.3.7. - Tehnologii de obţinere a
9.1.9.
9.2.13. preparatelor lichide;
- Modalităţi de asezonare,
decorare, prezentare şi servire a
preparatelor lichide.
Recapitulare
Evaluare
9.1.10. 9.2.14. 9.3.8. Garnituri, salate, preparate de 30 54 S19-S24 S19-S24
9.1.11. 9.2.15. 9.3.9. bază
9.1.12. 9.2.16. - Sortimentul și clasificarea
9.1.13. garniturilor, salatelor și
9.1.14. preparatelor de bază;
- Pregătirea materiilor prime şi
auxiliare necesare obţinerii
garniturilor, salatelor și
preparatelor de bază;
- Tehnologii de obţinere a
garniturilor, salatelor, preparatelor

2
de bază;
- Modalităţi de asezonare,
decorare, prezentare şi servire a
garniturilor, salatelor, preparatelor
de bază.
Recapitulare
Evaluare
9.1.15. 9.2.17. 9.3.10. Preparate servite ca desert 30 54 S25-S30 S25-S30
9.1.16. 9.2.18. 9.3.11. - Pregătirea materiilor prime şi
9.1.17. 9.2.19. auxiliare necesare obţinerii
9.1.18. preparatelor servite ca desert;
9.1.19. - Sortimentul de preparate servite
ca desert;
- Tehnologii de obţinere a
preparatelor servite ca desert;
- Modalităţi de asezonare,
decorare, prezentare şi servire a
preparatelor servite ca desert.
Recapitulare
Evaluare

S-ar putea să vă placă și