Sunteți pe pagina 1din 7

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

PROIECT DE LECŢIE

Data: 7.XII.2010
Unitatea şcolară: Grupul Scolar Agricol”PETRE BANITA”-Calarasi
Clasa: a – XI-a A.C.I.A.
Profesor: TULBA-LECU ADELINA-MAGDALENA
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Prepararea tipurilor de aluat pentru fabricarea produselor de patiserie
Unitatea de învăţare: Prelucrarea aluatului
Conţinutul învăţării: Prelucrarea aluatului fraged. Cornuleţe cu rahat
Tipul lecţiei: Exersarea de capacităţi
Timpul alocat: 50 min.
Competenţe specifice:
C1: Cunoaşterea modului de preparare a aluatului fraged

C2: Cunoaşterea modului de prelucrare a aluatului fraged

Competenţe derivate:
CD1: Stabilirea şi dozarea materiilor prime conform reţetei de fabricaţie.

CD2. Realizarea operaţiei de frământare a aluatului.

CD3. Pregătirea produsului finit pentru coacere.

CD4. Verificarea calitatăţii produsului finit.

Strategia didactică:
Resurse procedurale: conversatia, , explicatia, discutia colectiva, fişă de
lucru

Resurse materiale: Manual, fise de documentare, planse

Forme de organizare: frontal, pe grupe de elevi si individual.

Forma de evaluare: chestionarea frontala, observarea sistematica,


instrumente de evaluare, fişe de documentare

Durata: 100 minute


Locul desfăşurării: Laboratorul de patiserie
Bibliografie:
1

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

- Curiculum brutar, clasa a XI-a, an de completare, Industrie


Alimentară,

- Planificarea calendaristică,

- Manualul

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

TIPUL LECŢIEI: FORMAREA ŞI CONSOLIDAREA PRICEPERILOR ŞI


DEPRINDERILOR - ETAPE
Pentru activităţile practice
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea Observa


elevilor ţii
1.Moment Salută elevii. Face prezenţa şi Se
organizatoric/Pregă notează absenţii. conformeaza
tirea clasei pentru Verifică ţinuta elevilor. cerintelor.
activitate
(durata)
2. Captarea Pune întrebări referitoare la tipuri Răspund la
atenţiei de aluat fraged întrebările
(durata) adresate.
3.Anunţarea • Anunţă tema: Prelucrarea Notează în
conţinutului şi a aluatului fraged. Cornuleţe cu caiete
obiectivelor rahat
(durata) CD1: Stabilirea şi dozarea materiilor
prime conform reţetei de fabricaţie.
CD2. Realizarea operaţiei de
frământare a aluatului.
CD3. Pregătirea produsului finit
pentru coacere.
CD4. Verificarea calitatăţii
produsului finit.

4. Recapitularea şi Care sunt materiile prime necesare Răspund la


actualizarea realizării aluatului fraged? întrebările
cunoştinţelor ce Care sunt etapele de realizare ale adresate.
vor fi utilizate aluatului fraged?
(durata)
5. Descrierea Stabileşte şi dozează materiile prime Se
fazelor lucrării conform reţetei de fabricaţie. conformeaza
(durata) .Realizează operaţia de frământare cerintelor.
a aluatului.
Pregăteşte produsul finit pentru
coacere.
Verifică calitatea produsului finit.
6. Demonstrarea Profesorul le arată elevilor modul de Se

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

(durata) realizare a aluatului fraged şi de conformeaza


prelucrare a acestuia sub formă de cerintelor.
cornuleţe.
7. Prezentarea unui Prezentarea produsului finit Elevii observă
model al lucrării Cornuleţe cu rahat
8. Efectuarea Profesorul împarte elevii pe grupe. Elevii lucrează
propriu-zisă a Împarte fişele de documentare
lucrării de către elevilor şi le acordă sprijinul
elevii
necesar.
(durata)
9. Analiza modului Profesorul verifică calitatea Elevii se
în care a fost produsului finit făcând referire atât autoapreciază
efectuată lucrarea la gust cât şi la aspectul exterior şi
în secţiune.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

Numele şi prenumele……………………….

Clasa……..

Fişă de lucru

Completaţi tabelul următor.

Nr. Defecte Cauze Remedieri


Crt
.
1. Separarea grăsimilor de
restul componentelor

2. După coacere aluatul


prezintă la suprafaţă puncte
albe şi mici goluri

3. Aluatul crud are consistenţă prea


tare sau prea moale.

4. Aluatul prea sfărâmicios

5. Aluatul este insufficient copt la


5

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

mijloc.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE
Materii prime:
1. Pentru aluat:
 Făină 400 g;
 Margarină 250 g;
 Vanilină 10 g;
 Oţet 20 ml;
 Apă 60 ml;
 Sare 5 g;
2. Pentru umplutură:
 Rahat 250 g;
3. Pentru decor:
 Zahăr farin vanilat 100 g;
Operaţii pregătitoare:
 Făina se cântăreşte şi se cerene
 Margarina se alifiază
 Rahatul se taie sub diverse forme
Tehnica preparării:
 Margarina se amestecă cu vanilia, apă, sare, oţet şi se amestecă cu făină prin
procesul de brezare;
 Se obţine un aluat de consistenţă potrivită care se lasă la rece la T de 40C timp
de 30 min.
 Aluatul se întinde cu merdeneaua pe planşeta presărată cu făină în foaie
dreptunghiulară cu o grosime de 3-4 mm.
 Se taie în ştraifuri cu lăţimea de 6 – 8 cm
 Apoi se taie aluatul sub formă de triunghi.
 Se aşează buc. de rahat la baza triunghiului şi se rulează spre vârf, modelându-
se sub formă de cornuleţ.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

 Se aşează pe tavă şi se coc la temperatura de 1800 – 2000 C;


 După coacere se pudrează cu zahăr farin vanilat.

Verificarea calităţii produsului finit


• Aspectul exterior:
- Bucăţi egale, rulate uniform;
- Stratul de zahăr farin subţire dar uniform pe toată suprafaţa

• Aspectul în secţiune:
- Aluatul bine copt, cu frăgezime crescută;
- Rahatul să aibă aceeaşi grosime şi să nu depăşească marginile aluatului
- Gust dulce şi aromă plăcută

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”

S-ar putea să vă placă și