Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Data: 07.05.2018
Clasa: a IX –a A
Modulul 2: Procese de bază în alimentație
URÎ 6: Realizarea proceselor de bază în alimentație
Tema: Prelucrarea primară a materiilor prime și auxiliare în alimentație
Titlul lecției: Operații de prelucrare primară a legumelor
Tipul lecției: Comunicarea și dobîndirea de noi cunoștințe
Obiective:
O1. Să definească prelucrarea primară
O2. Să clasifice operațiile de prelucrare primară
O3. Să caracterizeze modul de realizarea a operațiilor de prelucrare primară
Rezultatele învățării:
Cunoștințe:
6.1.8. Enumerarea operațiilor de prelucrare primară, a materiilor prime din alimentație, a
ustensilelor și echipamentelor necesare
6.1.9. Descrierea operațiilor tehnologice de prelucrare primară a materiilor vegetale și animale
Abilități:
6.2.9. Efectuarea operațiilor de prelucrare primară, cu ustensile și echipamente specifice, în
ordinea corespunzătoare precizată de tehnologia culinară
Atitudini:
6.3.5. Respectarea principiilor dezvoltării durabile în efectuarea operațiilor de prelucrare primară
a materiilor vegetale și animale prin utilizarea eficientă și sigură a echipamentelor din
alimentație.
Metode și procedee didactice: Conversația euristică, explicația, expunerea, dialogul, exercițiul,
demonstrația, dezbaterea.
Materiale didactice: Fișa de documentare, fișe de lucru, prezentare power point, manualul de
specialitate, laptop, videoproiector, tabla.
Forme de organizare: activitate frontală, individuală și pe echipe, desfășurată cu ajutorul
elevilor.
Loc de desfășurare: Sala de clasă
Durata lecției: 50 minute
Metode de evaluare: aprecieri verbale
Bibliografie:
*** anexa nr.6 la OMENCS nr. 4457/05.07.2016 Curriculum pentru clasa a IX -a, tehnician în
gastronomie
Turism și alimentație. Manual pentru clasa a IX-a, Ștefania Mihai, Carmen Ionești, Aurelia
Turcescu, Florentina Costea, Valentina Capotă, Editura CD Press, 2015
Desfășurarea lecției
Etapele instruirii Timp Activitatea profesorului Activitatea Elemente de conținut Strategii didactice Forma de
alocat elevului Metode Resurse activitate
1.Momentul 2 Verifică prezența Anunță Notează absenții Conversația Catalog Frontal
organizatoric min Organizează clasa absenții.
Sunt atenți.
2.Reactualizarea 5min Adresează întrebări și Sunt atenți și Î1: Precizați materiile prime Dialogul Tabla Frontal
cunoștințelor solicită elevilor răspunsuri. participă la de origine animală și Caiete Individual
discuție. vegetală.
Răspund la Î2: Clasificați materiile
întrebări. prime de origine vegetală.
Î3: Care sunt caracteristicile
de calitate ale legumelor?
3.Captarea 5 min Lansează o scurtă discuție Sunt atenți și Cum este influențată Expunerea Prezentare Frontal
atenției elevilor, pentru a stârni interesul participă la calitatea preparatelor Conversația power point
anunțarea titlului elevilor. discuție. culinare de alimentele euristică
lecției și a Comunică și scrie pe tablă Își notează folosite?
obiectivelor titlul lecției. titlul. ” Prelucrarea primară a
Prezintă scopul și materiilor prime și
obiectivele urmărite. auxiliare în alimentație”
4.Prezentarea 32 Organizează elevii în echipe Sunt atenți. Explicația Prezentare Frontal
conținutului, min de lucru, repartizează elevii Se grupează în Exercițiul power point Pe echipe
consolidarea cu CES în echipe și împarte echipe și citesc Demonstrația Fișa de
cunoștințelor și fișa de documentare. fișa de Clasificarea si definirea Expunerea documentare
dirijarea învățării Împarte elevilor cu CES fișa documentare. operațiilor de prelucrare Observația Fișa de lucru
de documentare adaptată. primară.
Prezintă elevilor conținutul Urmăresc Modul de realizare a
fișei de lucru. explicațiile operațiilor de prelucrare
Explică elevilor sarcina de profesorului. primară a legumelor.
lucru. Se implică în
Verifică dacă elevii au rezolvarea fișei
înteles sarcina de lucru. de lucru.
Recapitulează cunoștințele Adresează
prezentate. întrebări.
Îndrumă și încurajează
elevii.
5.Realizarea 5 Adresează întrebări. Răspund la Verificarea rezultatelor Dezbaterea Fișa de lucru Frontal
feedback-ului min Prezintă soluția fișei de întrebări și fișei de lucru
lucru. prezintă
rezultatele fișei
de lucru.
6.Tema pentru 1 min Enunță tema pentru acasă. Notează Căutați alte tipuri de tăiere Conversația Frontal
acasă cerința temei. a legumelor
Fișă de documentare nr.1

Modul2: Procese de bază în alimentație


Tema: Prelucrarea primară a materiilor prime și auxiliare în alimentație
Lecţia: Operații de prelucrare primară a legumelor
Scopul: Comunicarea și dobîndirea de noi cunoștințe
Timp de lucru: 10 min;
Materiale ajutătoare: fişe de documentare, fişe de lucru;
Momentul folosirii: Prezentarea noului conţinut;
Sarcina de lucru: Studiaţi fişa de documentare nr. 1 privind prelucrarea primară a materiilor
prime

Prelucrarea primară a materiilor prime reprezintă primele operaţii efectuate în tehnologia


culinară şi constă în îndepărtarea corpurilor străine de aderenţă sau amestec, a părţilor alterate şi
necomestibile, sortarea, spălarea, tăierea, etc.
Cu ocazia prelucrării primare se înregistrează pierderi, care creează diferențe între masa
comerciala a alimentelor și aceea care intră în pregătirea culinară. Cantitatea acestor pierderi este
în funcție de natura și calitatea alimentului, cât și de tehnica folosită la curățire. Cu cât
mecanizarea este mai avansată, cu atât pierderile sunt mai mici. În tabel sunt arătate unele
pierderi menajere la câteva alimente mai importante.

SORTARE

SPALARE CU
APA RECE

CURATIRE

RADACINOASE BULBIFERE FRUNZOASE TUBERCULE

Prin razuire Detasarea Indepartarea


frunzelor vestede Razuire mecanica
foilor externe

TAIEREA

RADACINOASE FRUNZOASE TUBERCULE


BULBIFERE
Triunghiuri, cubulete, Rotund, felii, Cuburi, butoiase,
Marunt, inele, etc.
bare, julienne sferturi pai, cips etc.
Fișă de documentare nr.1

Modul2: Procese de bază în alimentație


Tema: Prelucrarea primară a materiilor prime și auxiliare în alimentație
Lecţia: Operații de prelucrare primară a legumelor
Scopul: Comunicarea și dobîndirea de noi cunoștințe
Timp de lucru: 10 min;
Materiale ajutătoare: fişe de documentare, fişe de lucru;
Momentul folosirii: Prezentarea noului conţinut;
Sarcina de lucru: Studiaţi fişa de documentare nr. 1 privind prelucrarea primară a materiilor
prime

SORTARE

SPALARE CU
APA RECE

CURATIRE

RADACINOASE BULBIFERE FRUNZOASE TUBERCULE

Prin razuire Detasarea Indepartarea


frunzelor vestede Razuire mecanica
foilor externe

TAIEREA

RADACINOASE FRUNZOASE TUBERCULE


BULBIFERE
Triunghiuri, cubulete, Rotund, felii, Cuburi, butoiase,
Marunt, inele, etc.
bare, julienne sferturi pai, cips etc.
Fișa de lucru nr.1

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT


Ce credem că știm? Ce vrem să știm Ce am învățat

Timp de lucru 20 minute

S-ar putea să vă placă și