Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul pe meserii pentru învățământul profesional

Etapa judeţeană - Proba practică

VARIANTA II

Se dă următorul moment de servire:


Serviți cafea porționată la ceașcă pentru 2 persoane, respectând condițiile de SSM și igienă.
Debarasați masa și refaceți mise-en-place-ul de întâmpinare a clienților.

Sarcini de lucru:
1. Efectuarea mise-en-place-ului și alegerea obiectelor de inventar necesare servirii;
2. Preluarea cafelei porționată la ceașcă și servirea, conform sarcinii enunțate;
3. Debarasarea mesei, conform regulilor de debarasare;
4. Refacerea mise-en-place- ului în aşteptare;
5. Respectarea condițiilor de SSM și igienă;

Notă : Se acorda 10 puncte din oficiu.


Timp de lucru 30 minute
Concursul pe meserii pentru învățământul professional
Etapa judeţeană – 26 Februarie2020 - Proba practică

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

VARIANTA II
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nr.crt Sarcina de lucru Punctaj

1 Stabilirea obiectelor de inventar necesare 5 puncte

2 Efectuarea mise-en-place-ului 20 puncte

3 Preluarea cafelei porționată la ceașcă și servirea, conform 20 puncte


sarcinii enunțate
4 Debarasarea mesei 10 puncte

5 Refacerea mise–en–place – ului în aşteptare 5 puncte

6 Respectarea condițiilor de SSM și igienă 10 puncte

7 Respectarea etapelor de lucru 10 puncte

8 Ţinută 10 puncte

9 Oficiu 10 puncte

10 Total 100 puncte