Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAŢIONAL ,,I.C.

BRĂTIANU” HAŢEG
Profilul: Servicii Avizat,
Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Director
Modulul: M 3 – Structuri de primire turistică
Nr de ore/an: 72 ore, din care: IP: 36
Nr. ore /săptămână: 1 din care: IP: 1
Clasa: IX G
Profesor: Ţigăranu Nicoleta Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3411/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457/05.07.2016
URÎ 5. ORGANIZAREA
PLANIFICAREA
ACTIVITĂȚII ÎN UNITĂŢILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII
Nr. UNITĂȚILE DE AN învățării
ŞCOLAR: 2016-2017
Conținuturile
crt. PRIMIRE TURISTICĂ
Cunoș Abili Atitu Metode de predare Probe de
Resurse necesare
tințe tăți dini - învăţare evaluare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 5.1.1. 5.2.1. 5.3.1. Unităţi de cazare. documentarea după Cataloage, instrumente de
5.1.2. 5.2.2. 5.3.2 diverse surse de albume, pliante, evaluare iniţială:
5.1.3. 5.2.3.  - Clasificarea unităţilor de cazare; informare, ghiduri, hărţi, Întrebări;
5.1.4. 5.2.4.  broşuri, ş.a., cu Chestionare;
5.1.5. 5.2.5.  - Caracteristicile unităţilor de cazare. observaţia proprie, specific turistic şi Exerciţii de tipul
5.1.6.  tehnica muncii cu de ştiu/vreau să
fişe) cu alimentaţie; ştiu/am învăţat;
 Baza tehnico-materială din unităţile de cazare.
activităţile ce Flipchart, Brainstorming.
 - Elementele bazei tehnico-materiale
solicită efortul markere; instrumente de
(mobilier,aparate,echipamente,instalaţii,etc.)
colectiv (de echipă, Aparatură evaluare
 de grup) de genul multimedia: continuă:
 - Echipamente specific (instalaţii termice, instalaţii, discuţiilor, asaltului computere Fişe de
climatizare, aspirator, maşini de spălat, uscătoare de idei conectate la observaţie;
etc.) internet, Fişe test;
 - Caracteristicile constructive şi funcţionale ale Ştiu/vreau să multifuncţionale, Fişe de lucru;
bazei tehnico-materiale din unităţile de cazare; ştiu/am învăţat videoproiector; Fişe de
 - Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei tehnico- Aparatură pentru autoevaluare;
materiale din unităţile de cazare; Studiul de caz multiplicarea Teme de lucru;

1
 - Materiale şi ustensile pentru întreţinerea bazei fişelor de lucru, de Prezentare.
tehnicomateriale din unităţile de cazare (detergenţi, Harta minţii evaluare şi a altor instrumente de
dezinfectanţi,perii, găleţi, mop etc.). materiale necesare evaluare finală:
activităţii la clasă. Proiectul
Studiul de caz
 Evaluare Portofoliul
5.1.7. 5.2.6. 5.3.3. Compartimentele structurilor de primire. Ştiu/vreau să Alte resurse Fişe test;
2 5.1.8. 5.2.7. 5.3.4. ştiu/am învăţat; materiale Fişe de lucru;
5.1.9. 5.2.8.  - Compartimente ale unităţilor de cazare; identificate de
5.1.10.  Brainstorming; cadrele didactice Teme de lucru;
 - Compartimente ale unităţilor de alimentaţie; ca fiind necesare Prezentare.
 pentru
Legislaţie specifică activităţile
 - Tipuri de relaţii stabilite între compartimente ale
industriei turismului planificate. Teste de
structurilor de primire;
verificare a

cunoştinţelor cu:
 - Surse de informare specifice industriei turistice: itemi
literatură de specialitate, mijloace mass-media,
filme documentare, site-uri specializate etc. Proiectul
 Studiul de caz
 Evaluare Portofoliul
3 5.1.11. 5.2.9. 5.3.5.  - Activităţi fizice specifice unităţilor de turism şi observaţia proprie Dotări specifice Fişe test;
5.1.12. 5.2.10 5.3.6. alimentaţie: transportul bagajelor şi cărucioarelor, unităţilor de Fişe de lucru;
5.1.13. 5.2.11. 5.3.7. spălarea lenjeriei şi a veselei, transportul tehnica muncii cu cazare conform
5.2.12. preparatelor etc. fişe) cu nomelor de Teme de lucru;
 - Măsuri de reducere a solicitărilor fizice: economia activităţile ce clasificare a Prezentare.
mişcărilor, succesiunea logică a mişcărilor, dozarea solicită efortul acestora;
efortului, raport optim efort-pauză, utilizarea colectiv (de echipă,
corectă a utilajelor şi echipamentelor etc. de grup) de genul Teste de
 - Măsuri de reducere a efortului ortostatic: dozarea discuţiilor, asaltului verificare a
efortului ortostatic, raţionalizarea deplasărilor, de idei cunoştinţelor cu:
înlăturarea deplasărilor inutile. itemi
 - Surse de zgomot: trântirea uşilor, conversaţie cu Ştiu/vreau să
glas ridicat între clienţi, între personal şi clienţi, ştiu/am învăţat

2
programe. muzical artistice, manipularea
necorespunzătoare a Studiul de caz
 inventarului
 - Elemente de microclimat optim: temperatură, Harta minţii Proiectul
iluminat, ventilaţie Studiul de caz
Evaluare Portofoliul

SPP –sapt.16,31,37 Intocmit,


prof. Ţigăranu Nicoleta

Unităţile de rezultate ale învăţării URÎ sunt corelate cu unităţi de competenţă/ competenţe specifice conform tabelului de corelare din Standardul de
Pregătire Profesională detaliat în anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016

S-ar putea să vă placă și