Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iasi

Profesor: Malus Elena Luminita


Modulul: Limbaj tehnic grafic
Unitatea de invatare: Reprezentarea in sectiune
Titlul lectiei: Hasurarea in desenul tehnic
Durata lectiei: 50 minute
Loc de desfasurare: Sala de clasa

PROIECT DE LECTIE
I. Continut Tematic
C1. Reguli generale de Hasurare
C2. Reguli de executie ale hasurilor (pt. Metale)

II. Competente Specifice


- Aplicarea regulilor de reprezentare, hasurare si cotare a formelor constructive simple!

III. Competente Derivate


C1. Enumerarea regulilor de reprezentare a hasurilor pe desen
C2. Identificarea modului de hasurare
C3. Identificarea modului de hasurare cand liniile de contur sunt inclinate la un unghi de 45⁰

IV. Activitati de Invatare


A1. Exercitiu de enumerare a regulilor de reprezentare a hasururilor
A2. Exercitiu de reprezentare al hasururilor
A3. Exercitiu de reprezentare al hasururilor in cazul liniilor de contur inclinate la un
unghi de 45⁰
A4. Exercitiu de identificare al reprezentarilor gresite
V. Resurse Didacti

1. Metode si procedee didactice


- expozitiv-euristice: conversatia, dialog;
- de cercetare-descoperire deductiva, studiu de caz;
- evaluativ-stimulativ: aprecierea verbala, chiostinarea(orala, cu ajutorul fiselor, autoevaluarea)

2. Forme de organizare ale instruirii


- Forma de repartizare a sacinii: individuala si frontala;
- Forma de lucru a elevilor: pe grupe si individual;
- Forma de participare a elevilor: dirijata si individual;
3. Mijloace de instruire: fise de lucur , planse, manual, grafice, instrumente de desen, etc;
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE
Nr. FORME DE
ETAPELE ACTIVITATE
crt ACTIVITATE ORGANIZARE TIMP EVALUARE
LECŢIEI DESFĂŞURAT
. DESFĂŞURATĂ A ÎNVĂŢĂRII METODE MIJLOACE
Ă DE
DE ELEVI
PROFESOR
- salutul, scurtă condiţiile
conversaţie de - răspund activitate frontală -conversaţia materiale şi Observaţia
acomodare, solicitărilor - dialogul ambientale din curentă
Organizarea verificarea profesorului. cabinetul de sistematică
1. 2’
clasei prezenţei, anunţarea specialitate
activităţii ce
urmează a se
desfăşura.
 caiete de Examinare
- captează interesul activitate frontală -conversaţia notiţe orală
elevilor pentru  sunt atenţi la activitate frontală -observarea materiale Observaţia
lecţia nouă. noţiunile predate; dirijată auxiliare curentă
- anunţă titlul lecţiei redescoperă -învăţarea prin videoproiector sistematiă a
şi obiectivele conduşi de profesor descoperire elevilor
urmărite. cunoştinţe -explicaţia Investigaţia
-enumera pașii de dobândite la alte
execuție a unui discipline; -studiu de caz
desen - iau notiţe. -
Transmiterea/ -explica fiecare pas - urmăresc problematizarea
asimilarea de executare al prezentarea
desenului profesorului 10’
noilor
2. cunoştinţe -aprofundeaza - colaborează cu
ultimii pași cu profesorul
ajutorul unor
desene

Fixarea şi -roaga pe unul din - scrierea dialogul caiete de notiţe Examinare


consolidarea elevi sa repete pașii comenzilor la tabla conversaţia  videoproiecto orală
conţinuturilor - verifica prin activitate frontală explicaţia r Investigaţia
predate. intrebari ce a retinut - familiarizarea cu 30’ observarea Observarea
fiecare student programul dirijată curentă
3. Realizarea
sistematică
conexiunii
inverse

- comunică - sunt atenţi la

S-ar putea să vă placă și