Sunteți pe pagina 1din 11

PLAN DE RECAPITULARE

CALCUL CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE


Clasa a VIII-a
Adunarea si scaderea numerelor reale reprezentate prin litere;
Iinmultirea si impartirea numerelor reale reprezentate prin litere;
Ridicarea la putere cu exponent intreg a numerelor reale reprezentate prin litere;
Formule de calcul prescurtat;
Ordinea efectuarii operatiilor;
UNITATEA SCOLARA: Scoala cu clasele I-VIII C.A. Rosetti, Buzau
PROFESOR: Raluca Mihaela Baetelu
PROIECT DE LECTIE
DATA:
CLASA: a VIII-a
ARIA CURRICULARA: MATEMATICA
OBIECTUL: MATEMATICA-ALGEBRA
UNITATEA DE INVATARE: RECAPITULARE SEMESTRIALA
TITLUL LECTIEI: CALCUL CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE
TIPUL LECTIEI: LECTIE DE CONSOLIDARE SI SISTEMATIZARE A CUNOSTINTELOR
SCOPUL: CONSOLIDAREA SI SISTEMATIZAREA CUNOSTINTELOR DOBANDITE REFERITOARE LA OPERATII CU NUMERE
REALE REPREZENTATE PRIN LITERE
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1: sa aplice corect algoritmul de efectuare a operatiilor cu numere reale reprezentate prin litere;
O2 : sa recunoasca formulele de calcul prescurtat intr-o expresie algebrica;
O3: sa aplice corect formulele de calcul prescurtat;
O4: sa efectueze corect calculele in exercitii cu paranteze, respectand ordinea efectuarii operatiilor si ordinea desfacerii parantezelor;
STRATEGII DIDACTICE- METODE: conversatia, explicatia, exercitiul, activ-participative
- MIJLOACE: fisa de lucru, manual, culegere, tabla, caiet
- FORME DE ORGANIZARE: colectiv dirijata, pe grupe independent
BIBLIOGRAFIE: - MANUAL- D. Radu, E.Radu;1999, MATEMATICA Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Teora, Bucuresti
ETAPELE
LECTIEI
(TIMP ALOCAT)
1
OBIECTIVE
OPERATIO-
NALE
2
CONTINUT
3
METODE
4
MIJLOACE
5
FORME DE
ORGANIZARE
6
Moment
organizatoric
(2 min)
-salutul;
-consemnarea absentelor
conversatia catalog colectiv dirijat
Reactualizarea
cunostintelor
(18 min)
-verificarea temei de casa prin citirea rezultatelor si
precizarea modului de rezolvare;
- vom reactualiza cunostintele in baza planului de
recapitulare stabilit ora anterioara;
conversatia
reactualizarea
explicatia
colectiv dirijat
O1
O1,O4
O1
I: Ce operatii cu numere reale exprimate prin litere
am invatat?
R: adunarea, scaderea, inmultirea, impartirea,
ridicarea la putere cu exponent intreg.
I: De ce ordin sunt aceste operatii?
R: adunarea si scaderea sunt operatii de ordinul
intai, inmultirea si impartirea sunt operatii de
ordinul al doilea, iar ridicarea la putere este
operatie de ordinul trei.
I: Ce este o suma algebrica?
R: O succesiune de adunari si scaderi de numere
reale.
Ex: 3x
2
-5x-5+7x
2
-2x-4
I: Ce sunt termenii asemenea?
R: Termenii asemenea sunt termenii dintr-o suma
algebrica, in care apar aceleasi litere, iar literele
apar o singura data, cu acelasi exponent.
I: Care sunt termenii asemenea din suma algebrica
de mai sus?
R: 3x
2
si 7x
2
, -5x si-2x; -5 si -4
Ex: Reduceti termenii asemenea :
a) 3x-5+7-2x-x
b) 2ab+a+3ab-5a+9
c) 2x
2
-3x+2-3x
2
+5x-3
conversatia
de
reactualizare
explicatia
exercitiul
colectiv dirijat
O1, O4
O2,O3
O2, O3
d) (x
2
+2x+3)-(x-2x
2
) +5x
I: Ce rezultate ati obtinut?
R: a) 2; b) 5ab-4a+9; c) x
2
+2x-1; d) 3x
2
+6x+3
I: Ce proprietati ati folosit?
R: Proprietatile de comutativitate si asociativitate
ale operatiei de adunare.
Ex: Calculati:
a)2y 3xy; b)-2x(-3x); c)-xy
2
(-x
2
y)xy
d)x(2x+3); e) (3x-2)(5-x); f)2a
3
:a;
g)-15x
3
y
4
:(-3xy
2
); h) (x
2
+x
2
y-x
3
) : x;
i)(4x
2
yz+3xy
2
z):(xyz);j)(x+y)
5
:(x+y);
k)( 2 ab
2
c)
3
;l)(2x+3y)
2
(2x+3y)
-5
;
m)
2
1
2
2
1

1
1
]
1

,
_

y x
I: Ce rezultate ati obtinut?
R:a)6xy
2
; b)6x
2
; c)x
4
y
4
;d)-2x
2
-3x; e)-3x
2
+17x-10
f)2a
2
; g)5x
2
y
2
; h) x+xy
2
-x
2
; i) 4x+3y;j)(x+y)
4
;
k)2 2 a
3
b
6
c
3
; l)(2x+3y)
-3
; m)
4
1
x
4
y
2
I: Cum ati efectuat inmultirile cu doi sau mai multi
factori?
R: Am inmultit factorii reprezentati de aceeasi
litera intre ei folosind regulile de calcul cu puteri si
proprietatile de comutativitate si asociativitate , iar
apoi am inmultit coeficientii intre ei.
I:Cum ati inmultit o paranteza cu un factor sau cum
ati inmultit doi factori reprezentati prin paranteze?
R:Am aplicat proprietatea de distributivitate a
inmultirii fata de adunare, apoi am redus termenii
asemenea.
I: Cum ati efectuat impartirile?
R: Am impartit termenii reprezentati de aceeasi
litera intre ei folosind regulile de calcul cu puteri .
I: Cum ati efectuat ridicarile la putere?
conversatia
de
reactualizare
exercitiul
explicatia
conversatia
de
reactualizare
colectiv dirijat
colectiv dirijat
R: Am ridicat fiecare factor in parte la puterea
respectiva, am aplicat regulile de calcul cu puteri:
la inmultirea a doi factori cu aceeasi baza am copiat
baza si am adunat exponentii, pentru impartirea a
doua puteri cu aceeasi baza am copiat baza si am
scazut exponentii, iar pentru ridicarea unei puteri la
o alta putere am copiat baza si am inmultit
exponentii.
I:Care este ordinea efectarii operatiilor si a
parantezelor?
R: Se efectueaza mai intai operatiile de ordinul trei,
apoi cele de ordinul doi, iar in final operatiile de
ordinul intai. Se efectueaza mai intai operatiile din
parantezele rotunde, apoi operatiile din parantezele
drepte si apoi operatiile din acolade.
Ex: Calculati:
a) 2x-{3x-[2x-(3x+5x)]}
b)3x(x
2
+2x-5) 3x
2
(2x-1)+2x(x
2
-2x+1)
I: Ce rezultate ati obtinut?
R: a) -7x; b) x
3
+5x
2
-13x
Ex: Completati:
a) (a+b)
2
= b) (a-b)
2
=
c) (a+b)(a-b)= d) (a+b+c)
2
=
e) (a+b)
3
= f) (a-b)
3
=
g) (a+b)(a
2
-ab+b
2
)= h) (a-b)(a
2
+ab+b
2
)=
I: Ce rezultate ati obtinut?
R: a)a
2
+2ab+b
2
; b)a
2
-2ab+b
2
; c) a
2
-b
2
=
d)a
2
+b
2
+c
2
+2ab+2ac+2bc;
e) a
3
+3a
2
b+3ab
2
+b
3
; f) a
3
-3a
2
b+3ab
2
-b
3

g) a
3
+b
3
; h) a
3
-b
3
I: Cum se numesc aceste expresii?
R: Formule de calcul prescurtat.
Ex: Efectuati:
a)(2a+b)
2
; b)(3x-2)
2
; c) (2x+3y)(2x-3y)
d)(x
2
-x+1)
2
; e) (x+ 2 )
3
; f)(x-1)
3
explicatia
exercitiul
conversatia
de
reactualizare
exercitiul
active-
participative
colectiv dirijat
g) (a+2)(a
2
-2a+4);h) (a-1)(a
2
+a+1)
I: Ce rezultate ati obtinut?
R: a) 4a
2
+4ab+b
2
; b) 9x
2
-12x+2; c) 4x
2
-9y
2
;
d) x
4
-2x
3
+3x
2
-2x+1; e)x
3
+2 2 x
2
+4x+2 2 ;
f) x
3
-3x
2
+3x-1; g) a
3
+8; h) a
3
-1

Intensificarea
transferului(25 min)
O1,O2,
O3,O4
Propun organizarea unui concurs cu subiecte pe
baza criteriilor de notare intre cele patru grupe de
elevi(cunoscute deja) alcatuite omogen.
Sefii de grupa vor distribui fiecarui elev cate o
sarcina de lucru. Iesind pe rand cate un elev la
tabla(din fiecare grupa cel care a rezolvat sarcina
respectiva) vom compara si explica rezultatele
obtinute.
1.Calculati:
a)x
2
-4x+2(x-5)+10=x
2
-2x
b) (2x
2
-3x)(1-x)=-2x
3
+5x
2
-3x
c)(3x+1)
2
=9x
2
+6x+1
d)(2-x)
2
=4-4x+x
2
2. Calculati:
a) (3ab)
2
(-2a
2
b)
3
:ab= -72a
7
b
4
b)( 2 x-1)( 2 x+1) = 2x
2
-1
c)(3x+1)(4x-5)-x(x-1)+2(2x-1)(2x-3)=19x
2
-26x+1
d) (2x-3)
2
-2(2x+5)
2
+(2x-1)(2x+1)= -52x-42

3. Calculati:
a) (x+y-1)(x+y+1)=x
2
+2xy+y
2
-1
b) (
2 1+
-x)(
2 1+
+x) =1+ 2 -x
2
c) (y
2
-2y+3)
2
=y
4
-4y
3
+10y
2
-12y+9
d) (x-1)
3
+(x+1)(x
2
-x+1)=2x
3
-3x
2
+3x

4.a)Stiind ca x+y=3 si xy=2 determinati x
3
+y
3
=9
conversatia
explicatia
exercitiul
fisele
de
lucru
pe grupe
independent
pe grupe
independent
O1,O2,
O3,O4
b)Daca x+
x
1
=5, x 0, calculati x
2
+
2
1
x
=23
c)Calculati:
i) (x+ 2 )(x
2
- 2 x+2)-(x+ 2 )
3
= -3 2 x
2
-6x
ii)(x- 5 )(x
2
+ 5 x+5)-(x- 2 )
3
=3 2 x
2
-
-6x+2 2 -5 5
-elevii din grupa care castiga concursul vor primi
cate un punct la testul de ora viitoare.
-doi elevi vor fi solicitati la tabla pentru a rezolva
cate un exercitiu;
e)(3x+2)
2
-(4x+5)(4x-5) +7x
2
=
= 9x
2
+12x+4-16x
2
+25+7x
2
=
= 12x+29
a)(x+2)
3
-2(x-1)
3
+(x-2)(x
2
+2x+4)=
= x
3
+6x
2
+12x+8-2(x
3
-3x
2
+3x-1)+x
3
-8=
= x
3
+6x
2
+12x+8-2x
3
+6x
2
-6x-2+x
3
-8=
=12x
2
-6x-2
explicatia
exercitiul
pe grupe
independent
Evaluare(2 min) -se noteaza elevii care au rezolvat exercitiile la
tabla, justificand notele date
conversatia
explicatia
Asigurarea
retentiei(3 min)
-de rezolvat exercitiile de pe fisa de munca
independenta, cele cu * sunt facultative(indicatii).
conversatia colectiv dirijat
FISA DE LUCRU
CALCUL CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE
1.Calculati:
a) x
2
-4x+2(x-5)+10 ;
b) (2x
2
-3x)(1-x);
c)(3x+1)
2
;
d)(2-x)
2
2. Calculati:
a) (3ab)
2
(-2a
2
b)
3
:ab;
b) ( 2 x-1)( 2 x+1) ;
c)(3x+1)(4x-5)-x(x-1)+2(2x-1)(2x-3);
d) (2x-3)
2
-2(2x+5)
2
+(2x-1)(2x+1)
3. Calculati:
a) (x+y-1)(x+y+1);
b) (
2 1+
-2)(
2 1+
+2) ;
c) (y
2
-2y+3)
2
;
d) (x-1)
3
+(x+1)(x
2
-x+1)
4.a)Stiind ca x+y=3 si xy=2 determinati x
3
+y
3
b)Daca x+
x
1
=5, x 0, calculati x
2
+
2
1
x
c)Calculati:
i) (x+ 2 )(x
2
- 2 x+2)-(x+ 2 )
3
ii)(x- 5 )(x
2
+ 5 x+5)-(x- 2 )
3
FISA DE LUCRU
CALCUL CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE
Grupa 1(nota 5)
1. Calculati:
a) x
2
-4x+2(x-5)+10
b) (2x
2
-3x)(1-x)
c) (3x+1)
2


d) (2-x)
2


FISA DE LUCRU
CALCUL CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE
Grupa 2(nota 7)
2. Calculati:
a) (3ab)
2
(-2a
2
b)
3
:ab

b)( 2 x-1)( 2 x+1)

c)(3x+1)(4x-5)-x(x-1)+2(2x-1)(2x-3)

d) (2x-3)
2
-2(2x+5)
2
+(2x-1)(2x+1)
FISA DE LUCRU
CALCUL CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE
Grupa 3(nota 9)
3. Calculati:
a) (x+y-1)(x+y+1)
b) (
2 1+
-x)(
2 1+
+x)

c) (y
2
-2y+3)
2

d) (x-1)
3
+(x+1)(x
2
-x+1)
FISA DE LUCRU
CALCUL CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE
Grupa 4(nota 10)
4. a)Stiind ca x+y=3 si xy=2 determinati x
3
+y
3
b)Daca x+
x
1
=5, x

0, calculati x
2
+
2
1
x
c)Calculati:
i) (x+ 2 )(x
2
- 2 x+2)-(x+ 2 )
3
ii)(x- 5 )(x
2
+ 5 x+5)-(x- 2 )
3
Numele si prenumele..
MUNCA INDEPENDENTA
1. Sa se calculeze:
a) (x+3) +2(x-4)-4x+11;
b) x(x+3)-x
2
+2x(x-1);
c) x( 8 + 27 ) 2x( 32 - 75 );
d) (x+5)(2x-3)-(x+2)(x-1);
e) [5(x-3)-3(x-6)] (2x+1)-x(x+2)-5;
2. Sa se efectueze calculele folosind formulele de calcul prescurtat:
a) (2x+3)
2
;
b) (4-3x)
2
;
c) (x
2
+x)(x
2
-x);
d) (x
2
-2x+3)
2
;
e) (2x+1)
3
;
f) ( 2 x + 3 )(2x
2
- 6 x+3)
3. Sa se efectueze calculele:
a) (x+3)
2
+2(x-1)
2
-3(x+2)(x-2);
b) x
2
(x+1)
2
-(x
2
+2x+3)
2
;
c) (x+1)
3
-x(x+2)
2
+x(x+3);
d) ( 2 x+1)
2
-2(x+ 3 )(x- 3 );
e) (x+1)(x
2
-x+1)+(x-2)
3
;
f) (x-3)(x
2
+3x+9) -2x
2
(3x-1)+(3x-5)
2
4*. Calculati valorile expresiilor:
a) a
2
+b
2
+2(ab+a+b) , daca a+b = -3
b) x
4
+
4
1
x
, daca x +
x
1
=3, x 0
c) a
4
+b
4
-2a
3
2a
2
b
2
+a
2
-2b
3
+ b
2
, daca a+b =1