Sunteți pe pagina 1din 2

gfdgdfggdfgdfgdgggd

Mulimi de numere
N-naturale ,... 3 , 2 , 1 , 0 :
Z-ntregi . 1 2 , 9 , 0 , 4 . : +
Q-raionale: ) 4 ( , 3 ; 2 , 6 ; 3 ; 4 ;
5
3

R-reale: ) 4 ( , 3 ; 2 , 6 ; 3 ; 4 ;
5
3
; 7
Numere iraionale: .. .. ; 2 ; 7
NZQR
-Numr par (cu so) 0,2,4,6,8,10,;au forma 2k
-Numr impar (fr so) 1,3,5,7,9,11,au forma 2k+1
-Ptratul lui 7 este 7
2
=49; cubul lui 2 este 2
3
=8
-Ptrat perfect-este egal cu ptratul unui numr natural:0,1,4,9,16,
-Cub perfect-este egal cu cubul unui numr natural:0,1,8,27,
-Numr prim-care se divide numai cu 1 i cu el nsui:2,3,5,7,11,
-Numr compus-care nu este prim: 4,6;8;9;15,16,
-Numere pozitive: +12;3;4,5; Numere negative:23;2,25;0,(54)
-Opusul lui 35 este 35 ; Inversul lui 35 este
35
1
y x xy + 10 ; c b a abc + + 10 100
-Divizorii lui 18: 1,2,3,6,9,18 218 sau
3 18
-Multiplii lui 18: 0,18,36,54,
-Cel mai mare divizor comun (8,12)=4
-Cel mai mic multiplu comun [8,12]=24
-Dac a=2
5
37
2
i b=2
6
57,atunci a i b au c.m.m.d.c.
egal cu 2
5
7 ,iar c.m.m.m.c. 2
6
37
2
5
-ci divizori naturali are un numr:dac n=2
5
37
2

atunci nr.divizorilor lui n este (5+1)(1+1)(2+1)=36
Criterii de divizibilitate:
-cu 2:dac numrul are ultima cifr 0,2,4,6 sau 8
-cu 3:dac suma cifrelor se divide cu 3
-cu 4:dac nr. format din ultimele 2 cifre se divide cu 4
-cu 5:dac numrul are ultima cifr 0 sau 5
-cu 9: dac suma cifrelor se divide cu 9
-cu 10:dac numrul are ultima cifr 0
-cu 25:dac nr.format din ultimele 2 cifre se divide cu 25
Calcule elementare 58=3; 43=7; 7+2=5; 7+9=2; 5(2)=5+2=3; (ab+c)=a+bc;
3(5)=15; 4(+2)=8; (2)(3)=6; 8: (4)=2; (8):(1)=8; (3)
2
=9; (3)
3
=27; (1)
7
=1; (1)
4
=1;
1
5
=1; 8
1
=8; (7)
1
=7; 3
0
=1; (6)
0
=1; 0
7
=0; 2
17
2
3
=2
20
; 5
13
:5
3
=5
10
; (7
3
)
4
=7
12
; (2n)
3
=8n
3
; 3n2n
3
=6n
4
;
12
17
4
5
6
1
4
5
6
1
) 3 ) 2
+ + ;
24
35
4
5
6
7
;
10
21
5
3
2
7
3
5
:
2
7
;
5
5
5
3
2
3
2

,
_

;
2
2
5
1
5

;
n
n
a
a
1

;
9
1
) 3 (
1
) 3 (
2
2;
7 49 ; 5 5 5 ; 6 2 3 ; 21 21
2
; 5x+2x=7x; 2y9y=7y;b+2b=b; 3n
2
5n
2
=8n
2
; a+a=2a;cc=c
2
;
Eliminri de paranteze +(5+xy)= 5+xy; (ab+3)=a+b3 ; 3(2n-7)=6n21;
(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd; (x
2
3)(x4)=x
3
4x
2
3x+12
Scoaterea factorilor de sub radical 7 3 7 9 63
Raionalizarea numitorului
2
2 3
2
3
2
3
) 2
;
7
2 4 12
2 9
2 4 12
2 3
4
2 3
4
) 2 3
+

+
Fracii
b
a
a-numrtor,b-numitor
-subunitare:
9
2
;
13
1
;
24
23
(numitorul>numrtorul)
-supraunitare:
2
9
;
1
13
;
23
24
(numitorul<numrtorul)
-echiunitare:
2
2
;
13
13
;
24
24
(numitorul=numrtorul)
-ireductibile-care nu se pot simplifica
9
2
-reductibile-care se pot simplifica
30
25
se simplific cu 5
-echivalente
6
4
3
2
; se recunosc astfel:34=26
Fracii etajate:
21
10
3
5
7
2
5
3
:
7
2
5
3
7
2

Transformarea fraciilor zecimale n fracii ordinare
-finite
100
345
45 , 3 ;
1000
207
207 , 0 ;
10
7
7 , 0
-periodice simple
9
23
9
5
2 ) 5 ( , 2 ;
99
73
) 73 ( , 0 +
-periodice mixte
900
1022
900
13 135
1 ) 5 ( 13 , 1 ;
990
724
990
7 731
) 31 ( 7 , 0

Mulimi
-aparine; -nu aparine
-inclus ; -include
-mulimea vid
-Cardinal al unei mulimi-cte elemente
are acea mulime.
-Mulimi disjuncte-care nu au elemente
comune
Operaii cu mulimi
Dac A={1,2,3,4}i B={3,4,5},atunci:
-reuniunea AUB={1,2,3,4,5}
-intersecia AB={3,4}
-diferena AB={1,2}
-produsul cartezian AxB={(1,1);(1,3)}
Procent
7 % din 300= 21 300
100
7

Raport
Raportul dintre 2 i 3 este
3
2
Proporie
Este o egalitate de dou
rapoarte.
6
4
3
2
.Numerele
2,3,4,6 se numesc termenii
proporiei.3 i 4 sunt mezii,
iar 2 i 6 sunt extremii.
Proprietatea fundamental a
unei proporii:produsul
mezilor este egal cu produ-
sul extremilor.
Formule de calcul
(a+b)
2
=a
2
+2ab+b
2
(ab)
2
=a
2
2ab+b
2
(a+b)(ab)=a
2
b
2
a
3
+b
3
=(a+b)(a
2
ab+b
2
)
a
3
b
3
=(ab)(a
2
+ab+b
2
)
(a+b+c)
2
=a
2
+b
2
+c
2
+2ab+2bc+2ac
(a+b)
3
=a
3
+3a
2
b+3ab
2
+b
3
(ab)
3
=a
3
3a
2
b+3ab
2
b
3
Medii
-
aritmetic

2
y x
m
a
+

-
armonic

y x
xy
m
h
+

2
-aritmetic ponderat a numerelor 10 i
9,avnd ponderile 3 i 5,este
5 3
5 9 3 10
+
+
-
geometric (proporional)

xy m
g

Inegalitatea mediilor a g h
m m m
Descompunerea expresiilor n factori
a)Prin factor comun
x
3
5x
2
=x
2
(x-5) ; (n4)
5
+(n4)
4
=(n4)
4
(n4+1)
b)Prin formule
y
2
25=(y5)(y+5); 9x
2
6x+1=(3x1)
2

c)Prin grupri de termeni
2n
3
+2n
2
+7n+7=2n
2
(n+1)+7(n+1)=(n+1)( 2n
2
+7)
x
2
+6x+8=x
2
+4x+2x+8=x(x+4)+2(x+4)=(x+4)(x+2)
Comparri
9<7 ; 5<2 ; 23<0
5
4
5
7
>
17
24
13
24
>
Sistem de axe
y
5 x
O
3 M
Ox-axa absciselor
Oy-axa ordonatelor
M(5,3) ; 5 i 3 sunt coordonatele
punctului M.Numrul 5 este abscisa,
iar 3 este ordonata punctului M.
Ecuaia de gradul doi
ax
2
+bx+c=0;se afl (delta),
=b
2
4ac.Dac este negativ,
ecuaia nu are soluii reale.
Dac 0,soluiile sunt
a
b
x
2
1
+

a
b
x
2
2

Dac x1 i x2 sunt soluiile


ecuaiei ax
2
+bx+c=0,atunci
ax
2
+bx+c=a(x x1)(xx2)
Funcii
f:AB (citim funcia f
definit pe A cu valori n B)
A-domeniul de definiie
B-domeniul de valori
-funcie liniar (de gradul I) este o
funcie de forma f(x)=ax+b,de
ex.f(x)=3x5
Reprezentare grafic
Fie f:RR ,f(x)=3x5
x 1 2
f(x) 2 1
y
1
1 2 x
2
-Coordonatele punctului de
intersecie a graficului cu axa Ox
se afl rezolvnd ecuaia f(x)=0,
iar cu axa Oy calculnd f(0).
-Intersecia graficelor a 2 funcii
f,g se afl cu ecuaia f(x)=g(x)
Uniti de msur Volum Capacitate Mas Timp
Lungime Suprafa 5 m=5000 dm 1 l=1 dm 4 kg=4000 g 1 or=60 minute
3 m=30 dm 7 m=700 dm 0,03 cm=30 mm 3 l=3000 ml 0,5 dag=5 g 1 minut=60 secunde
0,7 m=70 cm 0,05 m=500 cm 0,05 km=50 hm 0,3 dal=3 l 7 cg=70 mg 1 deceniu=10 ani
2 km=2000 m 2 km=200 hm 1 dm=1000 cm 0,2 hl=20 l 2 hg=200 g 1 secol=100 ani
3,5 cm=35 mm 1 ar=1 dam=100 m 1 m=10
9
mm 125 ml=0,125 l 6,23 g=62,3 dg 1 mileniu=1000 ani
2,7 dam=0,27 hm 1 ha=1 hm=100 ari 3 mm=0,003 cm 0,07 kl=70 l 3 t=3000 kg ore=15 minute
1,3 mm=0,13 cm 0,02 ha =2 ari= 200 m 0,25 dam=250 m 3 cl=0,3 dl 34 dg=0,34 g ore=30 minute
Sisteme de ecuaii
a)Rezolvare cu metoda substituiei

'

+

11 2
4
y x
y x

'

+ +
+
11 ) 4 ( 2
4
y y
y x

'

+
+
11 3 8
4
y
y x

'

1
5
y
x
b) Rezolvare cu metoda reducerii

'

+

11 2
4
y x
y x

'
15 3x

'

1
5
y
x
Unghiuri
-adiacente :au acelai vrf
i o latur comun
-opuse la vrf
sunt congruente
-complementare :dou unghiuri care au suma 90
-complementul unghiului de 20este unghiul de 70
-suplementare :dou unghiuri care au suma 180
-suplementul unghiului de 20este unghiul de 160
-unghi alungit:care are 180
-unghi nul care are 0
-unghiuri n jurul unui punct
au suma 360
-unghi propriu:care nu este nici alungit,nici nul
-unghi ascuit :are msura mai mic de 90
-unghi drept: are msura 90
-unghi obtuz: are msura mai mare de 90
-unghiuri alterne interne:1 i 7 ,
2 i 8
-unghiuri alterne externe:3 i 5,
4 i 6
-unghiuri corespondente: 1 i 5,
2 i 6,3 i 7,4 i 8.
-Dac dreptele sunt paralele,aceste perechi de unghiuri
sunt congruente i reciproc.
Linii importante n triunghi
1.Bisectoarea-mparte un unghi n dou
unghiuri congruente;sunt concurente
n I, centrul cercului nscris
2.Mediatoarea-perpendicular pe mijlocul
unei laturi ;sunt concurente n O,centrul
cercului circumscris
-la triunghiul obtuzunghic,O este n exterior
-la triunghiul dreptunghic,O este n mijlocul
ipotenuzei
3..nlimea-perpendiculara dintr-un vrf
pe latura opus;sunt concurente n H, -la triunghiul obtuzunghic,H este n exterior
ortocentrul

4.Mediana-unete un vrf cu mijlocul
laturii opuse;sunt concurente n G,centrul de greutate
-centrul de greutate este la 1/3 de baz i 2/3 de vrf
Teoreme importante
-suma unghiurilor unui triunghi este 180
-suma unghiurilor unui patrulater este 360
-unghiurile de la baza unui triunghi
isoscel sunt congruente
-ntr-un triunghi isoscel,bisectoarea
unghiului de la vrf este i median,
nlime,mediatoare.
-ntr-un triunghi dreptunghic,
mediana din vrful unghiului
drept este jumtate din ipote-
nuz.
-ntr-un triunghi dreptunghic
care are un unghi de 30,cateta
opus acestui unghi este
jumtate din ipotenuz.
Numai n dreptunghic:
-teorema nlimii
DC BD AD
-teorema catetei
BC BD AB
-teorema lui Pitagora
AB+AC=BC
-teorema lui Thales:
dac EFBC,
FC
AF
EB
AE

-teorema fundamental a asemnrii: dac EFBC,atunci


AEF~ABC, adic
BC
EF
AC
AF
AB
AE

-raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu
ptratul raportului de asemnare
-teorema bisectoarei
n orice ,dac AD este bisectoare,

DC
AC
BD
AB

-unghiul la centru <AOB are msura


egal cu a arcului cuprins ntre laturi
-unghiul nscris n cerc <AMB are
msura jumtate din a arcului cuprins
ntre laturi
-raza este perpendicular pe tangent
-unghiul format de o tangent cu o
coard este jumtate din arcul subntins
de coard
-diametrul perpendicular pe o coard njumtete i
coarda i arcul
-unghiurile opuse ale unui patrulater inscriptibil sunt
suplementare: <A+<C=180,<B+<D=180
-ntr-un patrulater inscriptibil,unghiul format de o diagonal
cu o latur este congruent cu unghiul format de cealalt
diagonal cu latura opus.
-teorema celor trei perpendiculare

d AB
d MB AM

,
-Cilindrul V=Rh ; AL=2RG ; AT=AL+2AB
-Conul
3
2
h R
V


; AL=RG ; AT=AL+AB
-unghiul sectorului obinut prin desfurare
G
R
u
360

-Trunchiul de con ) (
3
2 2
Rr r R
h
V + +

AL=G(R+r) ; AT=AL+AB+A
b
-Sfera
3
4
3
R
V

; A=4R


Linia mijlocie n triunghi
-unete mijloacele
a dou laturi .
Este paralel cu
a treia latur i
este jumtate din
aceasta.
Linia mijlocie n trapez
-unete mijloacele
laturilor neparalele..
Este paralel cu
bazele i este egal
cu media lor
aritmetic.
Trigonometrie
sinus=c.op/ip,cosinus=c.al/ip
tangenta=c.op/c.al, cotangenta=c.al/c.op
sin 30= 2 / 1 , sin 45=
2 / 2
, sin 60= 2 / 3
cos 30= 2 / 3 , cos 45=
2 / 2
, cos 60= 2 / 1
tg x=sin x/cos x sinx+cosx=1
cos x=sin(90x) ctg x=tg(90x)
Arii,volume i alte formule
-Triunghi
2
h b
A

;
2
sin u ab
A

; formula lui Heron:


2
_ , ) )( ) ( (
c b a
p u n d e c p b p a p p A
+ +

-triunghiul echilateral
4
3
2
a
A

; nlimea triunghiului echilateral


2
3 a
h
-triunghiul dreptunghic
2
2 1
c c
A

; nlimea triunghiului dreptunghic


ip
c c
h
2 1

-raza cercului nscris n triunghi


p
A
r
; raza cercului circumscris triunghiului
A
abc
R
4

-Paralelogram A=bh ;Dreptunghi A=Ll (sau bh); Romb


2
d D
A

(sau bh) ;ptrat A=l
-diagonala ptratului
2 l d
; Trapez
2
) ( h b B
A
+
; Cerc L=2R,A=R, 3,14
-Poligon regulat:apotema an=Rcos 180/n ; latura ln=2Rsin 180/n ; unghiul u=(n2)180/n
-Prisma V=ABh, aria lateral=suma ariilor feelor laterale, AT=AL+2AB
-diagonala paralelipipedului dreptunghic
2 2 2
c b a d + +
; diagonala cubului
3 l d
-Piramida
3
h A
V
B

, aria lateral=suma ariilor feelor laterale, AT=AL+AB
-apotem=nlimea unei fee laterale
-Trunchiul de piramid ) (
3
b B b B
A A A A
h
V + + aria lateral=suma ariilor feelor laterale
AT=AL+AB+Ab http://sorinborodi.ro/