Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA:26 septembrie 2019


GRUPA:mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:CÂND,CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA PROIECTULUI:,,TOAMNA RODNICĂ”
TEMA SĂPTĂMÂNII:A SOSIT TOAMNA!
TEMA ZILEI:,,PE CĂRĂRILE TOAMNEI’
FORMA DE REALIZARE:ACTIVITATE INTEGRATĂ( DE O ZI)
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI IMPLICATE:ADP+ALA+ADE
INVENTAR DE ACTIVITĂȚI:
ETAPA I
ACTIVITĂȚI DE DEVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineață:,,Cum mă îmbrac?’’;
Rutine:Igiena personală,pregătirea sălii pentru activități,gustarea;
Tranziții:,,Toamnă,toamnă,harnică’’;,,Bate vântul frunzele’’.
ETAPA a II-a
1.ACTIVITĂȚI LIBER ALESE(partea I):
Bibliotecă:,,A sosit toamna!’’
Știință:Experiment ,,Frunze colorate’’;
Joc de masă: ,,Caută-mi jumătatea’.’
2.ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Activitate integrată:Domeniul Om și Societate:,,Copacul cu frunze toamna’’-aplicație-lucrare
colectivă;
Domeniul Limbă și Comunicare:,,Toamna’’-memorizare.
ETAPA a III-a
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE(partea a II-a).
Joc de atenție:Să umplem coșulețul cu...frunze galbene.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
-motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
-autocontrol și expresivitate emoțională;
-curiozitate,interes și inițiativă în învățare;
-mesaje orale în diverse situații de comunicare;
-relații,operații și deducții logice în mediul apropiat.
COMPORTAMENTE VIZATE:
-utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
-recunoaște și exprimă emoții de bază,produse de texte literare;
-manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;
-respectă regulile de exprimare corectă,în diferite contexte de comunicare;
-identifică elemente caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat.
SCOPURILE ACTIVITĂȚII DIDACTICE:
-formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
-îmbogățirea și activizarea cunoștințelor legate de anotimpul toamna.
OBIECTIVE:
-să observe transformarile toamnei;
-să înțeleagă mesajul poeziei;
-să memoreze cât mai multe versuri cât și întreaga poezie;
-să-și îmbogățească vocabularul cu noile cuvinte.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee:observația,conversația,explicația,învățarea prin
descoperire,exercițiul,demonstrația,explorarea.
Resurse materiale:perinițe,calendarul naturii,frunze diverse,planșe care reprezintă anotimpul
toamna,diverse imagini cu fructe de toamnă,coală de hârtie A3,lipici,coșulețe,frunze de
varză,cerneală,borcane.
Forme de organizare:frontal,individual,pe grupuri.
BIBLIOGRAFIE:
-,,Curriculum pentru educația timpurie 2019’’;
-,,Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculum pentru educație timpurie 2019’’;
-,,Poezii pentru cei mici’’,București,1990.

SCENARIUL ACTIVITĂȚII
Sala de grupă este amenajată astfel încât să permită desfășurarea activității în condiții optime.
ADP
Întâlnirea de dimineață:
Activitatea debutează cu întâlnirea de grup,între copii și educatoare,prin intermediului salutului
de dimineață.Copiii se așază în cerc pe perinițele de pe covor.Prezența se face prin punerea
pozei copiilor prezenți pe frunzulițe(pe frunzulițele de culoare galbenă fetițele,iar pe cele de
culoare maron băieții).Se completează calendarul naturii,stabilindu-se
ziua,luna,anul,anotimpul, starea vremii,apoi se v-a răspunde și la Întrebarea zilei:,,Cum mă
îmbrac?’’
Noutatea zilei constă în apariția frunzelor de toamnă.Au venit în vizită la copiii să afle ce știu ei
despre ele și să-i ajute la activitate.Vor aștepta cuminți până la începerea activității și vor
asculta repovestirea,,Căsuței din oală’.
ALA,partea I
Prin tranziția,,Toamnă,toamnă harnică’’ vom trece la centrele de interes:Bibliotecă,Știință și
Joc de masă.
ADE
Tranziția ,,Bate vântul frunzele’’ introduce preșcolarii în activitatea practică,,Copacul cu frunze
toamna’’.Pornind de la mesajul frunzelor,a toamnei vom învăța poezia,,Toamna’’de Demostene
Botez.
ALA,partea a II-a
Prin tranziția,,Bate vântul frunzele’’,copiii vor ieșii în curtea grădiniței jucându-ne un joc de
atenție:,,Să umplem coșulețul cu frunze...galbene’’și jocul senzorial,,Spune mai departe!’’
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE ȘI DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Tipul activității:activitate predare-învățare.


Obiective operaționale:-să observe modificarea naturii în anotimpul toamna;
-să expliciteze rolul său în viața omului și locul lui în succesiunea celorlalte anotimpuri;
-să înțeleagă mesajul poeziei;
-să rețină titlul poeziei;
-să-și îmbogățească limbajul cu noile cuvinte.
Strategia didactică:
Metode și procedee:observația,conversația,explicația,explorarea,munca colectivă,exercițiul.
Resurse materiale:planșe care reprezintă anotimpul toamna,imagini cu fructe de toamnă,frunze
diverse,coală A3,lipici.
Forme de organizare:frontal,individual,toată grupa.

SECVENȚELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE


ACTIVITĂȚII DIDACTICE
DIDACTICE
INTEGRATE
1.Moment
organizatoric Crearea condițiilor necesare unei bune
desfășurări a activităților.
Tranziția se face prin intermediul
cântecului,,Toamnă,toamnă harnică.’’

2.Captarea Captarea atenției se face prin apariția Observația Observarea


atenției frunzelor colorate care doresc să-i ajute Conversația comportamentului
pe copii la realizarea copacului. copiilor.
3.Anunțarea După ce au observat culorile frunzelor, Conversația
temei și a le voi comunica copiilor că vom face un Observația
obiectivelor copăcel cu ele,dar prima dată vom
învăța o poezie de toamnă care se
numește,,Toamna’’ și este scrisă de
Demostene Botez.
4.Reactualizarea Le voi adresa copiilor câteva întrebări Conversația
conoștințelor cu privire la anotimpul toamna: Observația
-În ce anotimp suntem? Explicația
-Ce culoare au frunzele?De ce?
Le voi prezenta câteva planșe cu
anotimpul toamna purtându-se discuții
asupra lor.

5.Dirijarea Conversația Evaluarea


învățării Se recită poezia rar,expresiv să o rețină capacității de
mai ușor. atenție voluntară.
Voi purta cu copiii o discuție despre Explicația
mesajul poeziei și le voi explica
cuvintele noi:zori,panere etc. Exercițiul
Voi recita prima strofă cu copiii ,de mai
multe ori până o vor reține.Astfel vom
proceda cu întreaga poezie. Evaluare orală
La sfârșit se v-a repeta din nou toată Individuală.
poezia.
6.Obținerea Voi întreba copiii care este titlui poeziei Conversația Evaluare orală.
performanței și voi organiza un concurs cu tema:,, Cel Evaluare
mai bun recitator.’’ individuală.
Și pentru că au venit frunzele de
toamnă la noi,haideți să le punem pe Conversația
copăcel cât mai este timp frumos că Exercițiul
imediat toate vor cădea. Explorarea
Înainte de a începe copiii să lucreze
vom face exerciții pentru încălzirea
mușchilor mici ai mâinilor.
Observația
Fiecare copil va lua câte o frunză și cu
Explicația
ajutorul lipiciului o v-a lipi pe coala de
Conversația
hârtie pe care este desenat un copac.
-Cum așezăm frunzele pe copac?De ce?
Cei care nu reușesc vor fi ajutați.
7.Asigurarea După terminarea lucrărilor frunzele îi Conversația Autoevaluarea.
retenției și a vor felicita pe copii și îi vor întreba dacă
transferului le place ce au realizat.

8.Evaluarea și Voi face aprecieri referitoare la Conversația Aprecieri


încheierea comportamentul copiilor pe parcursul finale,individuale
activității activității. și colective.

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE,partea I

Tipul activității:formare de priceperi și deprinderi.


Centre de interes deschise:
1.Bibliocecă:,,A sosit toamna!’’
Obiective operaționale:
-să grupeze imaginile care prezintă aspecte specifice anotimpului toamna;
-să descrie imaginile reprezentative pentru anotimpul toamna formând propoziții.
2.Știință,,Frunze colorate’’-experiment.
Obiective operaționale:
-să descrie experimentul efectuat;
-să aplice corect etapele de lucru prezentate de educatoare.
3.Joc de masă:,,Caută-mi jumătatea’’
Obiective operaționale:
-să mânuiască corect materialele puse la dispoziție;
-să realizeze corect întregul;
-să coopereze cu colegii.
Strategia didactică:
-tipurile de experiențe de învățare vizate:activă,creativă.
-metode și
procedee:explorare,conversația,explicația,demonstrația,exercițiul,problematizarea,experiment
ul.
-materiale didactice:imagini de toamnă,frunze de varză,borcane,cerneală de culoare roșie și
albastră,fișe cu jumatăți de frunze.
-resurse-umane:preșcolarii din grupa mică
-de timp:15 min.
-spațiale:sala de grupă.

SECVENȚE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTICE DIDACTICE
INTEGRATE
1.Moment Se asigură condițiile necesare unei
organizatoric bune desfășurări a activității.
2.Captarea Zâna Toamnă a adus cu ea diverse Conversația Observarea
atenției frunze.Copiii vor trebui să-și aleagă Explicația. comportamentului
câte o frunză.În funcție de culoarea copiilor.
frunzei ,copiii se vor împărți în trei
echipe.
3.Anunțarea Se vor prezenta centrele unde copiii Observația. Observarea
temei și a vor lucra,denumind în același timp Explicația. comportamentului
obiectivelor. temele și intuind materialele. Conversația. copiilor.
Li se va explica ce sarcini vor avea de
îndeplinit la fiecare centru enunțând
obiectivele.
4.Dirijarea 1.Bibliotecă:,,A sosit toamna!’’ Explorarea Observarea
învățării La centrul Bibliotecă,copiii vor avea Observația comportamentului
sarcina să selecteze imaginile care Conversația copiilor.
prezintă aspecte specifice Exercițiul
anotimpului toamna.Voi adresa Problematizarea.
câteva întrebări în legătură cu
aspectele observate.
2.Știință-Frunze de colorate- Explorarea
experiment. Explicația
La centrul Știință,preșcolarii vor Demonstrația
descoperi diverse Exercițiul
materiale.Împreună vom realiza Observația
experimentul și anume:în două Conversația
borcane care sunt umplute cu apă Experimentul Observarea
voi turna în primul cerneală de Problematizarea comportamentului
culoare roșie și în cel de-al doilea copiilor.
cerneală de culoare albastră.Voi Observația Evaluarea
pune apoi în fiecare câte o frunză de Explicația individuală
varză.Frunzele de varză se vor Conversația
colora în roșu,respectiv în albastru. Exercițiul
Se vor purta discuții asupra Experimentul
experimentului,apoi sub observarea Problematizarea
mea fiecare copil de la centru
respectiv v-a realiza singur
experimentul.
Conversația Evaluarea copiilor
3.Joc de masă-,,Caută-mi
Explicația
jumătatea’’.
Exercițiul
La centrul Joc de masă,copiii vor
avea sarcina de a realiza întregul
diverselor frunze de pe fișele
primite.
5.Evaluare La finalul activităților de la centrele Evaluarea se face
de interes,copiii vor vizualiza munca prin întrebări
întregii echipe și vor contribui cu adresate copiilor
ceva în plus la munca celorlalți dacă și discuții în timpul
este necesar. Conversația activității și prin
Copiii vor fi întrebați ce au realizat la analiza produselor
centrul respectiv,dacă și-au dus finale.
sarcina la bun sfârșit,trecând de la
un centru la altul analizând
produsele activității.
6.Încheierea Se vor face aprecieri individuale și
activității colective,făcând referire asupra
modului de lucru la centrele de Conversația.
interes.
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE,partea a II-a
Tipul activității:consolidarea de priceperi și deprinderi
Joc de atenție:,,Să umplem coșulețul cu frunze...galbene’’,joc senzorial:,,Spune mai departe!’’
Obiective operaţionale: • sa execute cerințele jocurilor;
• sa respecte regulile jocului;
• să se integreze activ şi afectiv în activitate.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul .
Material didactic: coșulețe.
Durata: 20 minute.

SECVENȚELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTICE
INTEGRATE
1.Moment Ieșirea copiilor în
organizatoric curte prin
tranziția,,Bate vântul
frunzele’’.
2.Dirijarea învățării Le voi împărți Conversația Observarea
coșulețele și-i vor comportamentului
ruga pe copii să Exercițiul copiilor
adune frunze de
culoare
galbenă.După ce au
adunat frunzele în
coșulețe îi voi ruga
să-și aleagă fiecare
copil câte o frunză.
Le voi explica apoi Explicația Observarea
regulile următorului Exercițiul comportamentului
joc. Conversația copiilor
Vor face apoi un
cerculeț,iar fiecare
copil pe rând v-a
spune ce culoare are
frunza și ce simte
când o atinge.După
răspuns copilul v-a
afirma:,,Spune mai
departe!’’urmând ca
fiecare copil să
participe.
3.Încheierea Se vor face aprecieri Conversația
activității generale și
individuale asupra
desfășurării
activității.

S-ar putea să vă placă și