Sunteți pe pagina 1din 14

Grădinița cu Program Prelungit, Nr.

17, Vaslui
Grupa Mare ,, Piticii Voinici”
An școlar : 2019- 2020

PROIECT DIDACTIC
Educatoare : Giurgea Marcela

“ Pentru oameni ,toamna este anotimpul recoltei ,al adunarii roadelor. Pentru
natura ,toamna este o perioada a insamantarii,a risipirii in cele patru
vanturi”. (Edwin Way Teale)
Data: 06 noiembrie 2019
Nivelul: II (grupa mare)
Tema anuală: ,, Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: ,, Toamna darnică”
Tema săptămânală: ,, Mândra toamnă”
Tema activității: ,,Povestea castanelor”
Durata: o zi
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual
Forma de realizare:activitate integrata:DLC+DOS
Tipul de activitate -integrata

Elemente componente ale activității integrate:


 ADP : Întâlnirea de dimineață: ,,Toamna e un joc cu bile”;
Rutine: Salutul, Calendarul naturii, Noutatea zilei, Activitatea de grup;
Deprinderi specifice: ,,Singurel mă îngrijesc”; ,,Prosopelul însetat”;
Tranziții: ,,Jocul degetelor” ( poezie ritmată) ; ,, Ploaia pic pic” (cântec).

 ALA1 : Construcții: ,,Castelul Zânei Toamna”


Artă : ,,Colorăm castane și frunze”- fișe de lucru
Joc de masă: Puzzle.

 ADE : DLC : ,, Povestea castanelor” de Trenca Banciu- (povestirea


educatoarei)
DEC: ,,Rochița castanei”- (pictură)

 ALA2: Jocuri cu text și cânt:


Joc de mișcare: ,,Bate vântul frunzele”;
Joc recreativ : ,,Țăranul e pe câmp”;
Joc de relaxare: ,,Mirosim florile”.

Tipul activității : predare- învățare

Dimensiuni ale dezvoltării :


 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Mesaje orale în diverse situații de comunicare;
 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjuătoare;
 Activare și manifestare a potențialului creativ;
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în învățare).

Componente vizate :
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
receptării lui (comunicare receptivă);
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) ;
 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități,
acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă);
 Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;
 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului;
 Manifestă creativitate în activități diverse;
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice,
în conversații și povestiri creativ;
 Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt,
dans etc.

Scopul activității : transmiterea unor conținuturi privind cunoștințe specifice


anotimpului de toamnă, prin pictarea unor elemente de conținut ale povestei ascultate.

Obiective operaționale :

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES:


ALA1
CONSTRUCȚII:
-să mânuiască materialele puse la dispoziție;
-să realizeze construcția respectând sarcina dată;
-să colaboreze cu ceilalți copii.

ARTĂ;
-să coloreze castanele și frunzele folosind culorile potrivite, încadrându-se în spațiul
dat;
-să adopte o poziție corectă la masă, pe durata activității.

ȘTIINȚĂ:
- să alcătuiască întregul prin asamblarea pieselor;
-să ducă la bun sfârșit activitatea.

ALA2: Jocuri cu text și cânt:


-să execute mișcările adecvate jocului ;
-să interpreteze corect cântecele ;
-să manifeste buna dispoziție în grupul de copii .

II. ACTIVITATI INTEGRATE;


DLC : -să asculte cu atenție povestirea educatoarei;
- să redea succesiunea momentelor acțiunii și mesajul transmis prin textul literar;
- să formuleze propoziții simple pe marginea poveștii;
-să reproducă fragmente din poveste, folosindu-se de imagini, cu ajutorul întrebărilor
puse de educatoare;
DEC:
-să execute exerciții de încâlzire a mușchilor mici ai mâinii;
- să identifice corect materialele de lucru și utilitatea acestora;
- să respecte tema dată, utilizând materialele puse la dispozitie;
-să creeze lucrari originale prin folosirea tehnicilor de lucru învățate;
-să manifeste interes pentru activitate.

TRANZITII ,,Jocul degetelor” ( poezie ritmată) ; ,, Ploaia pic pic” (cântec)


RUTINE: ,,Singurel îmi fac ordine la locul de muncă”
·”Prosopelul însetat” - exersarea unor deprinderi de igiena

Resurse :
1.Procedurale:
Metode si procedee: conversatia, explicatia, povestirea, demonstratia, exercitiul,
2..Materiale: imagini din poveste,frunze, materiale din natură, foi colorate, acuarele,
pensoane.

Forme de evaluare:
 observarea continuă și sistematică, proba orală, proba practică, metoda ,,turul
galeriei”, competiția, aprecierea verbală și materială, jocul.

Locul desfășurării:
Sala de grupă

Bibliografie:

-“Educația timpurie”-Conona Petrescu

-”Revista învătămantului preșcolar”, editura Arlequin 2017

-”Metode Interactive De Grup” Ed.Arves 2018

-”Activitatea integrata din gradinita.L Culea “,A Sesovici,F Grama.


SCENARIUL ZILEI

Programul zilei debutează cu ,,Întâlnirea de dimineața.”-,,Toamna e un joc cu


bile”. Dupa ce au sosit toti copiii, le propun să facem cercul prieteniei pentru a realiza
,,,Întâlnirea de dimineața”.
În timpul acestei activități, copiii stau pe pernuțe așezați în cerc ( -cercul
prieteniei) pentru a se putea vedea mai bine și a relaționa în bune condiții fizice.
Are loc salutul: ,,Buna dimineața!”
Împărtășirea cu ceilalți -se va face printr-o scurtă discuție despre anotimpul în
care ne aflăm.
Activitatea de grup-se va completa prezența(la sosirea în grupă, fiecare copil își
va așeza poza la panoul copiilor prezenți). Un băiat va numi fetițele prezente, iar o
fetiță va numi băieții prezenți. Astfel, se vor stabili și absenții zilei.
Urmărim apoi ,, Calendarul naturii” și recunoaștem în ce zi a săptămânii
suntem. Un copil va fi rugat să privească pe fereastră șisă spună cum este vremea
afară. Se completează ,, calendarul naturii”.
Noutatea zilei – Se prezintă elementul surpriză – o scrisoare de la Zâna Toamnă
care își exprimă surprinderea și mulțumirea pentru interesul deosebit pe care copii îl
manifestă față de bogățiile ei. Ca drept răsplată, aceasta dorește să le ofere mai multe
informații despre caracteristicile anotimpului de toamnă, propunându-le numeroase
activități , cele liber alese și cele pe domenii experiențiale. castane, prin ,, Povestea
castanelor”, dar îi și roagă să picteze rochița castanelor, punându-le la dispoziție
materialele necesare.
Prin tranziția ,, Jocul degetelor” , poezia ritmată, preșcolarii vizitează centrele
de interes:
La centrul ,,ARTĂ”- vom colora castane și frunze iar pentru aceasta am pregătit
fișele și creioanele colorate.
La centrul ,,JOC DE MASĂ”- vom asambla piese de puzzle cu fructe și pentru
aceasta avem pe masa cutiile cu puzzle.
La centrul ,,CONSTRUCȚII”- vom construi castelul Zânei Toamna, iar pe masă se
gasesc cuburile necesare.
Fiecare copil își va alege singur centrul de interes unde dorește să lucreze. În
timpul activității pe centre de interes voi supraveghea activitatea desfasurată pe
fiecare centru dându-le explicațiile necesare copiilor.
După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare
centru pentru a observa cele realizate. Apoi copiii vor face ordine la centrele la care
au lucrat. ( Rutină : ,,Singurel îmi fac ordine la locul de muncă”)

Trecerea la activitatea integrată se va face printr-o ghicitoare:


,, Chiar de-ar trece vara toată
Sub al său cojoc țepos,
Toamna când l-aruncă jos
Minunat o de bronzat(castana)”
Copiii se vor aseza pe covor în formă de semicerc pe câte o pernuță fiecare.
Domenii experientiale:

DLC- Le aduc copiilor la cunostință faptul că in continuare le voi spune o poveste


numită ,,Povestea castanelor” de Trenca Banciu. Se vor urmări plansele cu imagini
din poveste. Se vor stabili personajele si mesajul povestii.
Trecerea la momentul următor se va face prin intonarea cântecului ,, Ploaia pic pic”
DEC - Vom picta în culori specifice anotimpului de toamnă ,, Rochița castanei”.

La sfârșit se va organiza o expoziție cu lucrările copiilor și se vor face aprecieri


colective
și individuale.

RUTINE:”Prosopelul însetat”( exersarea unor deprinderi igienice )


Urmează apoi a doua parte a ALA care consta în Jocurile cu text si cânt executând
miscarile sugerate de text.
Apoi urmeaza etapa de relaxare care consta în Jocul linistitor”Mirosim florile”
Copiii se aseaza pe pernuțe, activitatea zilei încheindu-se printr-o discutie cu toti
copiii asupra lucrurilor desfasurate în aceasta zi la gradinita apoi copiii vor primi
recompense de Zâna Toamna.
ADP+ALA-DEMERS DIDACTIC
EVENIMENTE CONTINUT STIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
-LE
INSTRUIRII PROCEDURALE
MATERIALE
ORGANIZATORICE
Moment Crearea condiţiilor psiho-pedagogice necesare - pernuţe - frontal -corectarea
organizatoric bunei desfăşurări a activităţii: materialele ținutei
 Aerisirea sălii de grupă de la fiecare
 Aranjarea materialelor pe centrele de centru
activitate
 Aşezarea pernuţelor pentru intâlnirea de
dimineaţă
Intrarea copiilor în clasă.
Captarea Se va realiza în cadrul “Întâlnirii de dimineaţă”, conversaţia -panoul - frontal -observarea
atenției prin pătrunderea în grupă a unei scrisori ce le “Întalnirea - comportamen-
aduce copiilor un coș plin cu daruri de la Zana -explicația de individual tului copiilor
Toamnă. dimineața”,
Cadrul didactic citeste scrisoarea găsită în coș. coș cu
fructe și
legume.
Reactualizarea Voi iniţia o scurtă conversaţie despre anotimpul conversaţia -frontal -observarea
cunoștințelor Toamna. -individual comportamen-
tului verbal şi
nonverbal al
copiilor
Cadrul didactic anunță tema activităților care se conversația -materiale -frontal -observarea
Anunțarea temei vor desfășura. -explicația de la fiecare capacităţii de
și a obiectivelor centru menţinere a
atenţiei
Împreună cu toți copiii vom face turul centrelor și
se efectuează explicarea modului de realizare a
temelor propuse.

Dirijarea Voi demonstra copiilor ce au de facut la fiecare


învățării centru de activitate. -exercițiul
Apoi îi voi invita să se aseze pe sectoare după demonstrația
preferință. -explicația

JOC DE MASĂ -puzzle


Copiii de la acest sector vor forma imagini cu -observarea
fructe utilizand piesele de puzzle. -individual comportamen-
tului copiilor
ARTĂ -fișe de -observarea
Copiii de la sectorul artă, vor colora în contur lucru -individual comportamen-
imagini cu castane și frunze folosind culorile -creioane tului copiilor
potrivite. colorate și execuția
artistică

-pe grupe
-individual
CONSTRUCTII -cuburi din -rezolvarea
La acest sector, copiii construiesc din diferite lemn sarcinii
jocuri de construcție, castelul Zânei Toamna. -cuburi
Arco,Lego

Dupa aprox 15 minute, voi anunța copiii de


schimbarea centrelor.

Obținerea O voi realiza prin câteva întrebări adresate copiilor -conversaţia


performanței referitoare la activitatea desfăşurată.
Evaluarea O voi realiza prin metoda ,,Turul galeriilor” -metoda -lucrările -pe grupe -sumativă
Copilul zilei îşi va alege câţiva copii cu care vom „Turul copiilor -individual -evaluarea
trece pe la fiecare sector pentru a analiza galeriilor” -frontal lucrărilor
rezultatele obţinute. -conversaţia -aprecieri
Se vor face aprecieri globale asupra participării -explicaţia verbale
copiilor și a modului de lucru pe parcursul
activităților.

Încheierea Rutine:”Singurel imi fac ordine la locul de


activității munca”-voi spune copiilor sa lase curata masuta -conversația -frontal -observarea
pe care au lucrat. -explicația comportamen-
“ Prosopelul însetat”-(exersarea unor deprinderi de tului copiilor
igiena)-se dezinfecteze mâinile după terminarea
activităților.
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE DLC+DOS
DEMERS DIDACTIC

EVENIMENTE CONȚINUT ȘȚIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


-LE
INSTRUIRII -PROCEDURALE
-MATERIALE
-ORGANIZATORICE
Moment Crearea condiţiilor psiho-pedagogice - pernuţe - frontal
organizatoric necesare bunei desfăşurări a activităţii: -imagini
 Aerisirea sălii de grupă din poveste
 Asezarea pernutelor in forma de -materiale
semicerc din natura-
 Pregătirea panoului si a imaginilor din aracet
poveste.
 Pregătirea materialelor pentru
activitatea practică
 Aranjarea măsuțelor și a scăunelelor
 Intrarea copiilor în grupă.
Captarea Preșcolarii sunt invitați să se așeze comod pe conversaţia - frontal -observarea
atenției pernite, apoi captarea atenției se face cu - comportame
ajutorul unei ghicitori: -explicația individual n-tului
“Chiar de-ar trece vara toată copiilor
Sub al sau cojoc tepos,
Toamna cand l-arunca jos
Minunat o de bronzat(castana)”
Reactualizarea Voi iniţia o scurtă conversaţie despre conversaţia -frontal -verbal şi
cunostintelor anotimpul Toamna. - nonverbal al
individual copiilor

Le comunic copiilor ca astăzi le voi spune o conversația -frontal -observarea


Anuntarea temei poveste foarte frumoasă care se numește -explicația comportame
si a obiectivelor ,,Povestea castanelor” de Trenca Banciu. n-tului
Le mai spun copiilor sa fie atenți la copiilor
conținutul poveștii pentru a răspunde corect
la întrebări.

Le mai spun dealtfel și faptul că o să pictăm


rochițele castanelor, potrivit poveștii.
Dirijarea Domeniul Limbă si comunicare -povestirea -frontal -observarea
invatarii Voi prezenta conținutul poveștii clar, coerent -panou comportame
și expresiv, folosind un ton și o mimica -imagini din n-tului
adecvate , modelându-mi vocea pentru a poveste copiilor
imita personajele,nuanțând astfel expunerea
în funcție de stările afective pe care le
implica povestea și voi insista asupra
mesajului poveștii.
Vom purta o conversatie pe baza planșelor -explicația
din poveste. -conversația

-fronntal
Domeniul Estetic și Creativ -
Le spun copiilor ca Zana Toamna este foarte individual
darnica si plina de surprize si asta
zi ne-a adus multe materiale pe care le putem  foi
folosi pentru realizarea unei picturi. colorate
Vom executa cateva mișcări de încăllzire a  acuarele
mușchilor mici ai mainii, apoi le voi prezenta -conversatia  pensoane
Obtinerea materialele de lucru si le voi demonstra cum -explicatia
performantei,asi trebuie sa lucreze. Voi interveni de cate ori
gurarea retentiei va fi nevoie.
si a transferului

-
demonstratia -observarea
indeplinirii
sarcinilor de
lucru

Evaluarea -lucrarile
copiilor
-
Îi voi intreba pe copii -”Ce am realizat noi individual
astăzi?”

-conversatia aprecieri
Vom organiza o expozitie cu lucrarile -analiza verbale
copiilor.Se vor face aprecieri individuale si
colective

-frontal
-
individual