Sunteți pe pagina 1din 24

Grădinița cu Program Normal Chetrosu

Dănilă Denisa-Mihaela
1
PROIECT DIDACTIC
Activitate Integrată

Data: 04.12.2020

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Normal Chetrosu

Nivel de vârstă: I Grupa Mică+Mijlocie

Educatoare: Dănilă Denisa-Mihaela

Tema de integrare curriculară: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?

Tema proiectului: „Iarnă Veselă”

Subtema: „Bunule Moș Nicolae”

Tema zilei: „Ghetuța lui Moș Nicolae”

Tipul activității: Activitate integrată pe o zi

Elemente componete ale activității integrate:

ADP - Activități de deprindere personală;


Întâlnirea de dimineață- Bună dimineața, dragi mei fluturași!

Rutine: „Primirea copiilor”

„ Mă pregătesc pentru activitățile zilei”(deprinderi de autonomie și igienă personală, pregătirea


pentru activități, prezența, calendarul naturii)

Tranziții: „Ghetuțele”, „Moș Nicolae”, „Vine Moșul Nicolae”

ALA1 : Artă: „Cadouri de la Moș Nicolae”;


Joc de construcții: „Căsuța lui Moș Nicolae”;

Bibliotecă: „Ajută-l pe Moș Nicolae să ajungă la sacul cu cadouri”.

2
ADE: DLC- Domeniul Limbă și comunicare- „Legenda lui Moș Nicolae”- lectura educatoarei
DOS-Domeniul Om și Societate- „Ghetuța lui Moș Nicolae”-lipire

ALA2: Joc distractiv- „Spiridușii au înghețat!”


Joc dinamic-,,Sacul lui Moș Nicolae”

Domenii experiențiale: DLC- DOS

Categoria de activitate: Educarea limbajului/ Activitate practică

Mijloc de realizare: Lectura educatoarei, lipire

Dimensiuni ale dezvoltării:

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute,


Autocontrol și expresivitate emoțională,
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare,
Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării.

Comportamente vizate:

Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri, cântece, poezii, însoșite inițial de
gesturi (comunicare receptivă);
Folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale
simple, pentru a transmite un mesaj (comunicare expresivă);
Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte
de artă etc.;
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități vizate;
Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;
Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, ale melodii.

Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi

Scopul activității:

Dezvoltarea capacității copilului de a asculta cu atenție un text și de a se concentra asupra


acțiunii prezentate în poveste. Acumularea de cuvinte și expresii noi.
Efectuarea unor operații simple de lucru cu materialul pus la dispoziție.

Domenii de dezvoltare vizate:

o Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii;


o Capacități și atitudini față de învățare;

3
o Dezvoltarea socio-emoțională;
o Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
o Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale.

Obiective:

Să redea corect conținutul textului cu ajutorul întrebărilor educatoarei;


Să alcătuiască enunțuri folosind cuvinte noi din text;
Să se exprime în propoziții simple și dezvoltate;
Să descrie trăirea interioară în raport cu conținutul textului;
Să precizeze aspecte din viaţa lui Moş Nicolae;
Să identifice materialele necesare realizării sarcinii propuse;
Să lipească pe suprafața de lucru (ghetuța), decorând cu elementele date;
Să realizeze corect și estetic tema propusă;
Sa respecte etapele de lucru în realizarea lucrării;
Să respecte regulile jocului;
Să își coordoneze mișcările în raport cu ritmul muzicii audiate.

Strategii didactice:
Metode si procedee: expunerea poveștii, conversația, explicația, problematizarea, observația,
demonstrația, exercițiul.

Mijloace de invatamant: cuburi, plastilină, fișe de lucru, video cu povestea „Legenda lui Moș
Nicolae”,imagini sugestive textului, lipici, șablon ghetuță,ornamente, vată, video cu pașii de
lucru.

Forma de organizare: frontal, individual

Durata: 1 zi

Bibliografie:

• Curriculum pentru educație timpurie OMEN 4694/02.02.2019

• Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7


ani, UNICEF, 2008

• Revista Învățământului preșcolar 1-2/2014

• Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008

4
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu „Întâlnirea de dimineață”. Educatoarea spune: ,,Bună dimineața


fluturași veseli! Sper că toți sunteți bine și nu aveți nicio problemă de sănătate. Este vremea să
ne trezim și să ne pregătim de-o nouă zi. Vreau să vă spun bine ați venit, și vă doresc o zi cu
spor. Astăzi avem multe de descoperit despre dragul nostru Moș Nicolae, deci pregătește-te
repejor de grădiniță.” Copiii vor saluta prin mesaje text/audio/video. Educatoare atașează
cântecul ,,Bună dimineata!” copiilor, iar aceștia vor asculta cântecul și vor cânta.
https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4

Pentru a se realiza prezența fiecare copil se prezintă pe rând, spunând un motiv pentru
care este fericit.

Calendarul naturii se completează prin analiza anotimpului existent, adresându-le


copiilor întrebări care să vizeze, starea vremii din ziua respectivă, ziua, luna, anul și anotimpul în
care ne aflăm. După completarea calendarului naturii să se realizeze momentul de mișcare,
educatoarea atașează un cântec, iar copiii vor cânta și vor realiza mișcările sugerate de cântec.
https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE

Noutatea zilei se realizează prin informarea copiilor că se apropie ziua în care vine Moș
Nicolae.

Le prezint copiilor centrel de interes pe care le vom desfășura astăzi la ALA1, urmând
să-și aleagă activitatea care să o realizeze. La centrul Joc de construcții copiii vor construi
căsuța lui Moș Nicolaie. La centrul artă copiii vor modela cadurile pe care doresc să le
primească de la Moșul, iar la centrul bibliotecă copiii îl vor ajuta pe Moș Nicolae să ajungă la
sacul cu cadouri.

În momentul în care urmează următoarea activitate, copiii vor cânta cântecul ,,Moș
Nicolae” https://www.youtube.com/watch?v=ZrThXun6enA. Educatoarea atașez copiilor un
video unde le prezintă acestora ,,Legenda lui Moș Nicolae” folosindu-se de planșe ilustrative.
Fixarea poveștii se va realiza cu ajutorul unor întrebări care să urmărească firul narativ al
poveștii.

Prin intermediul cântecului ,,Ghetuța” https://www.youtube.com/watch?v=jyitO7c068g


copiii se vor îndrepta spre următoarea activitate, aceștia vor avea de realizat o lucrare practică,
unde vor avea de decorat „Ghetuța lui Moș Nicolae”. Evaluarea activității practice o voi realiza
prin intermediul aprecierilor.

5
Copiii se vor îndrepta către jocurile și activitățile liber alese 2 (ALA2), pe versurile
cântecului, ,,Vine Moș Nicolae” https://www.youtube.com/watch?v=ej16q9pTeNA unde vor
desfășura joc distractiv „Spiridușii au înghețat”.

6
7
STRATEGIILE DIDACTICE
ETAPELE CONȚINUTUL METODE ȘI RESURSE FORME DE EVALUAREA
ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV –EDUCATIV PROCEDEE MATERIALE ORGANIZA
RE
Se vor asigura condițiile necesare
1. MOMENT desfășurării activităților online Conversația Frontal Observarea
ORGANIZATORIC pregătirea materialelor necesare comportamentul
desfășurării tuturor activităților, ui copiilor
organizarea colectivului de
preșcolari.
În cadrul întâlnirii de
2. CAPTAREA dimineață, educatoare le trimite Salutul
ATENȚIEI copiilor un mesaj text în care îi Conversația Aplicația Frontal Observarea
invită la grădinița online pentru a comportamentul
messenger
descoperi lucruri noi și intersante Individual ui verbal și
despre Moș Nicolaie. nonverbal

Salutul se va realiza prin


mesaje text/audio/video.
Fiecare copil va trimite un mesaj Mesaje
pe aplicația de messenger unde își Explicația text/audio/video
salută colegii și pe doamna
educatoare.
Pentru a se realiza prezența
fiecare copil se prezintă pe rând,
spunând un motv pentru care este
Stimularea
fericit.
interesului
Calendarul naturii se pentru activitate
completează prin analiza
Conversația
anotimpului existent, adresându-le Frontal

8
copiilor întrebări care să vizeze, Individual
starea vremii din ziua respectivă,
ziua, luna, anotimpul și anul în
Conversația
care ne aflăm.

Î: Cum este vremea afară?


Î: În ce zi suntem astăzi?
Î:Ce zi a fost ieri?
Î: Ce zi va fi mâine? Explicația
Î:În ce lună suntem?
Î: În ce anotimp suntem?
Î: Care sunt zilele anotimpului de
iarna?
Î: În ce an suntem?
Î: Ce an va urma?
Î: Ce sărbătoare se apropie? Conversația

După completarea calendarului


naturii se realizeze momentul de
mișcare (tranziție), educatoarea
atașează cântec „Dansează hopa-
hopa”, iar copiii vor cânta și vor
realiza mișcările sugerate de Explicația
cântec.
Ghicitoare
Noutatea zilei se realizează
prin informarea copiilor că se
apropie ziua în care vine Moș
Nicolae, care i-a vegheat pe
parcursul întregului an, copiii care
au fost cuminți vor primi multe

9
dulciuri, iar cei obraznici e posibil
să primească o nuelușă. Le spun
copiilor că Moș Nicolae se uită în
acest moment la toți copiii, iar
acesta m-a rugat să le adresez o
ghicitoare.

3. ANUNȚAREA Se anunță tema zilei.


TEMEI ȘI A Astăzi veți audi o poveste relatată Frontal
OBIECTIVELOR de mine, povestea se numește
,,Legenda lui Moș Nicolae”, după Evaluarea
Conversația
care,veți lipi „Ghetuța lui Moș gradului de
Nicolae” cu ajutorul materialelor Expunerea înțelegere a
pe care le-ați primit. Explicația temei
Vă rog, să ascultați cu
atenție conținutul poveștii pentru
a afla de ce vine Moș Nicolae la
toți copiii. Totodată o să vă
îmbogățiți vocabularul, pentru că
veți întâlni cuvinte și expresii noi.
Fiecare copil își alege,
4. pentru început un loc de joacă la Conversația Piese de Evaluarea
REACTUALIZAREA centrele: Joc de construcții Explicația construcție Frontal modului în care
s-a rezolvat
CUNOȘTINȚELOR copiii vor construi căsuța lui Moș Plastilină
sarcina dată
Nicolaie din cuburi, la centrul Fișe de lucru
artă copiii vor modela din
plastilină cadurile pe care doresc
să le primească de la Moșul, iar la
centrul bibliotecă copiii îl vor
ajuta pe Moș Nicolae să ajungă la
sacul cu cadouri, trasând drumul

10
cu un instrument de scris.

Explicațiile necesate
pentru realizarea fiecărei sarcini
de lucru, vor fi comunicate
copiilor prin intermediul
mesajelor text/audio/ video.

5. PREZENTAREA Este prezentată prima Video Frontal


NOULUI activitat pe domenii experiențiale, Expunerea
cea de educarea limbajului, Observarea
CONȚINUT ȘI narativă
lectura educatoarei comportamentul
DIRIJAREA Conversația ui copiilor cu
ÎNVĂȚĂRII „Legenda lui Moș Nicolae” Demonstrația privire la
le atașez copiilor un video în care Explicația introducerea
le expun conținutul poveștii. noului element
În timp ce povestesc, în ordinea de prezentare al
desfășurării evenimentului, voi textului
atașa imaginii cu evenimentele
întâmplate.

Voi lectura povestea clar, Frontal Orală


accesibil şi expresiv pentru a Individual
putea trezi emoţii plăcute şi pentru
a asigura motivaţia învăţării. Conversația Planșe
Explicația ilustrative
Expresivitatea expunerii o voi
Exercițiul
realiza prin modularea vocii,
schimbarea ritmului vorbirii pe
parcursul expunerii, pauze logice,
accentuări şi scăderi ale Frontal
intensităţii vocii, repetiţii, mimică

11
şi gestică. Conversația Individual
Copiii care nu pot accesa acel Explicația
video le voi atașa textul poveștii și Exercițiul Capacitatea de
imagini, iar părinții vor realiza redare a firului
lectura, respectând toate povestirii
indicațiile scrise în text.

Cu ajutorul întrebărilor, copiii


vor expune conţinutul povestirii Orală
6.ASIGURAREA conform planului principal de
idei, redat prin imaginile cu Moş
RETENȚIEI ȘI A
Nicolae. Se va insista pe mesajul Interpretarea
TRANSFERULUI educativ al poveştii. cântecului

Tranziția către activitatea


practică se va realiza cu ajutorul
7. OBȚINEREA
cântecului „Ghetuța”.
PERFORMANȚEI Capacitatea de
Anunț copiii că vom realiza Observația Frontal concentra
Ghetuța lui Moș Nicolae și le
Conversația
solicit să-și pregătească
materialele pentru următoarea Explicația
activitate. Exercițiul Fișă pentru
încadrarea Individual Observarea
Le atașez copiilor un video unde ghetuții focalizării și
eu desfășor lucrarea model cu menținerea
explicațiile necesare pentru atenției copiilor
Siluetă ghetuță
desfășurarea activității.

Pentru copii care nu dispun de


semnal pentru a accesa video-ul, Conversația
le atașz acestora explicațiile în Explicația
scris și imagini cu modul de Exercițiul Lipici Frontal

12
realizare a lucrării.

Vată
Încălzirea motrică.
Înainte de începerea activității le
atrag atenția copiilor să execute Individual
încălzire mușchilor mici ai mâinii, Decorațiuni
prin executarea de către copii a
mișcărilor sugerate de versuri. Modul de
realizare a
„Batem palmele ușor, temelor propuse
Batem palmele de zor, 1,2,1,2,
Faceți toți la fel ca noi.
Eu strâng pumnii și-i desfac, Individual
Degetelor fac pe plac. Autoevaluare
Acum la pian cântăm ,liniște!
Să ascultăm : Frontal
Plic, plac, plic, plac melodiile îmi
plac.”

Reamintesc copiilor necesitatea


respectării ordinii și curățeniei în
spațiul de lucru.
Copiii execută tema propusă cu
respectarea indicațiilor și Interevaluare
sugestiilor educatoarei. Turul galeriei

Evaluarea se realizează prin


analiza lucrărilor obținute de către Joc de mișcare
8. EVALUARE fiecare copil. Selectiv câțiva copii
PERFORMANȚELOR vor numi cele mai reușite lucrări.
După tranziția, „Vine Moșul

13
Nicolae” se va desfășura jocul Frontal Aprecieri
distractiv „Spiridușii au Conversația verbale
înghețat” din cadrul activităților Individual Recompense
liber alese 2

Se fac aprecieri finale


individuale si colective.
9.INCHEIEREA
Copiii vor fi rasplatiți cu surprize
ACTIVITĂȚII primite de la Moș Nicolae.

14
LEGENDA LUI MOȘ NICOLAIE

A fost odată… un băiețel pe nume Nicolae. Despre Moş Nicolae s-au scris multe legende
şi povestiri, dar iată ce a ajuns la urechile noastre!

Se spune că Nicolae locuia într-un sătuc cu oameni de tot felul. El era tare bun şi
special, iar dorinţa sa cea mai mare era să îi ajute pe cei mai puţin norocoşi, aşa că, atunci când a
crescut, a făcut tot posibilul să transforme visurile celor din jur în realitate. Acesta avea o avere
destul de mare, în fiecare noapte, Nicolae se deghiza şi le oferea oamenilor din satul său
mâncare, haine şi ce mai aveau nevoie.

Timpul a trecut, iar într-una din zile Nicolae a aflat că un tată din satul său era foarte
trist pentru că nu avea banii necesari pentru a le oferi fiicelor sale care voiau să se căsătorească.

– Nu se poate aşa ceva, s-a gândit Nicolae. Aşa că s-a furișat într-o noapte în casa lor şi a
aruncat o pungă plină cu bani în camera fetei celei mai mari.

– Uite, tată, cineva ne-a trimis aceşti bani şi voi putea să mă mărit! Și aşa a fost. Fata s-a
căsătorit cu un băiat care îi era drag şi a fost fericită.

La fel s-a întâmplat şi cu fata mijlocie. Bătrânul tată era foarte fericit, dar şi foarte curios
să vadă cine era binefăcătorul familiei sale. Aşa că, peste încă un an, s-a hotarât ca, înainte de
căsătoria fetei celei mici, să pândească noaptea ca să vadă cine era cel care îi ajuta familia.

Ca să nu fie descoperit, Nicolae s-a urcat încet pe acoperiş şi a aruncat săculeţul cu bani
pe hornul casei. Acesta a căzut într-un ciorap care era pus la uscat la gura focului. De aici şi
obiceiul ca micuţii să primească multe cadouri în şosetele agăţate la sobă sau in pantofiori, lângă
uşă, pentru cei care stau la bloc şi nu au sobă.

– Om bun, cum te numeşti? Vreau să ştiu şi eu cine este cel care mi-a adus atât de multă
bucurie, să-ţi multumesc.

– Nicolae este numele meu, dar te rog să nu mai spui nimănui ce am făcut! Pentru o faptă
bună nu se aşteaptă răsplată.

15
Atunci bătrânul s-a întors la copilele sale, multumindu-i în gând zilnic lui Nicolae
pentru bunătatea sa. Iar Nicolae, a continuat toata viața sa să facă bine de fiecare dată când a
putut.

Spre deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu li se arată niciodată copiilor. Se spune
că este bătrân şi, când îşi scutură barba deasă, cad şi primii fulgi de zăpadă pe pământ. El îşi dă
seama cine a fost cuminte şi cine nu printr-o simplă privire pe fereastra casei şi are cadouri
pentru toţi copiii. Cu o singură condiție, aceştia să-şi lustruiască ghetuţele şi cizmuliţele, să le
lase noaptea la uşă şi să spere ca Moşul le aduce mere, nuci, portocale, jucării şi chiar şi câte o
bombonică, deşi dulciurile se manâncă doar cu măsură. Cei neascultători primesc o nuieluşă de
măr şi trebuie să aştepte până anul următor ca să găsească în pantofi daruri frumoase

16
17
18
19
20
21
22
23
24