Sunteți pe pagina 1din 5

„CĂSUȚA

DIN
OALĂ”
~ Proiect didactic
pentru o activitate integrată ~
Propunător:
Nivelul⁄Grupa: I(3-5 ani), grupa mică
Tema anuală de studiu: Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?
Tema săptămânii: „În pădurea cu alune”
Tema activității: „Căsuța din oală”
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul de activitate: Transmitere de cunoştinţe şi consolidare de priceperi şi deprinderi)

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


ADP:
o Întâlnirea de dimineaţă : „Ursulețul rătăcit” - noutatea zilei
ALA:
o Construcţii: „Adăpost pentru animalele din poveste”
o Bibliotecă: „Drumul animalelor până la căsuța din oală”-exerciții grafice
o Știință: ,,Urmele animalelor din pădure- observare cu lupa“
o Artă: „Blănița animalelor din poveste”- lipire
ADE:
o Domeniul Limbă și Comunicare: ,,Căsuța din oală” -povestea educatoarei
o Domeniul estetic şi creativ: Decorare oală- activitate artistico-plastică
ALA:
o „Dansează cu ursulețul”- joc distractiv
o „Ursul doarme și visează”- joc liniștitor
Scopul activității:
o Formarea deprinderii de a-şi însuşi şi reproduce firul narativ al povestirii, utilizând un
limbaj corect din punct de vedere gramatical și consolidarea abilităţilor plastice prin
compunerea spaţiului plastic la tema dată.
Obiective operaționale:
o Să audieze povestea reţinând titlul şi personajele acesteia;
o Să răspundă la întrebări identificând personajele din poveste
o Să decoreze oala cu ajutorul acuarelelor, pensulei și bețișorului;
o
o
o Să urmărească cu lupa urmele imprimate de animale;
o
Strategii didactice
Metode şi procedee:
o Conversaţia, covorul povestitor, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul,
problematizarea, , povestirea, piramida.
Mijloc de învățământ: covorul povestitor
Material didactic:
o imagini reprezentative din poveste, animale din pluș, acuarele, pensule, bețișoare, fișă
de lucru, carton, carioci, lipici,lupa, figurine animale, crengi, fân, cutie carton;
Forma de organizare:
o Frontal, pe grupuri mici, individual;
Resurse temporale: O zi
Bibliografie:
o „Curriculum Pentru Educaţia Timpurie - 2019”
o „Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente și cu care
operează Curriculumul pentru Educație Timpurie- 2019”
o Boşneag, Maria, ,,Educaţie plastică’’, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2002

SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Intâlnirea de dimineață:
Intâlnirea de dimineață:
Activitatea debutează cu întalnirea de dimineață în care copiii, așezați în semicerc recită
versurile:
„Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit,
In semicerc ne așezăm
Cu toții ne salutăm:
A inceput o nouă zi
-Buna dimineața, copii !
-Buna dimineața, doamna educatoare!”
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi preşcolarii, fiecare salutându-
şi colegul din dreapta.
Prezenţa
„După ce ne-am adunat
Si frumos ne-am salutat
Cu toții ne-am întâlnit.
Cine oare a venit ?”
Efectuarea prezenței copiilor se va realiza prin așezarea fotografiei fiecărui copil la panoul
pentru întâlnirea de dimineață.
Atenţia copiilor este îndreptată spre Calendarul naturii. Se va stabili ziua, anotimpul,
starea vremii.
Noutatea zilei: Discuțiile în cerc presupun prezentarea musafirilor și inițierea unor
dialoguri, discuții referitoarea la prezența ursulețului.
-Buna ziua, dragi copii, eu sunt ursulețul rătăcit! Am aflat ca, aici în grupă la voi, toți
sunteți prieteni și vă comportați frumos. Vreți să fiu și eu prietenul vostru? Acolo, în pădure,
unde locuiesc am avut și eu prieteni, dar nu știu ce s-a întâmplat, nu-mi mai amintesc și acum
nu mai am cu cine să mă joc! Mă ajutați voi să-mi amintesc ce s–a întâmplat în pădure?
Pentru a-l putea ajuta să-și amintească, trebuie să fim atenți la povestea care urmează
La centrul Bibliotecă vom parcurge drumul animalelor la căsuța lor, la Știință vom
urmări cu lupa urmele animalelor în zăpadă, la centrul Contrucții vom construi căsuță pentru
animalele din pădure”, iar la centrul Artă vom lipi blănița și pielea animalelor.
Dar....să aflăm ce s-a întâmplat cu ursulețul ratăcit...
Cu ajutorul metodei „Covorul povestitor” educatoarea va spune povestea „Căsuța din
oală”: .... „Când covorul s-a desfăcut, povestea a și început”.....
Educatoarea va nara povestea clar, accesibil şi expresiv pentru a putea trezii emoţii şi
pentru a asigura motivaţia învăţării. Expresivitatea expunerii se va realiza prin modelarea
vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, pauze logice, accentuări şi scăderi
ale intensităţii vocii, repetiţii, mimică, gestică. Se va insista pe verbalizarea acțiunilor cu
interpretarea textului utilizând mimică, gestică, ton potrivit, precum și folosirea marionetelor
din cadrul covorului povestitor. Cu ajutorul întrebărilor, copiii vor expune conţinutul
povestirii conform planului principal de idei redat prin imagini intuitive.
Acum că Ursulețul a aflat ce s-a întâmplat,
va fi cam supărat
pentru că oala s-a spart.
Pentru a-l înveseli
la centrul artă vom porni
și vom picta căsuțe pe care i le vom dărui
ursulețului și celorlalți prieteni ai lui.

Momentul de tranziţie către centrele de activitate se realizează folosind textul ritmic


”Toată ziua prin pădure, animale viețuiesc/iar copiii pe la centre tare frumos ei muncesc„Se
intuiesc împreună materialele, uneltele și instrumentele de lucru, iar explicațiile sau
demonstrarea unor tehnici se vor face la momentul oportun și atunci când va fi nevoie.
Educatoarea supraveghează toate centrele insistând asupra realizării sarcinilor propuse, oferă
sprijin, încurajează activitatea individuală şi în perechi.
Se va realiza intuirea materialelor şi a instrumerntelor de lucru. Înainte de a începe să
pictăm vom face exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii:
* ”Morişca înainte –înapoi”
* ”Închidem şi deschidem pumnii” (boboc–floare)
* ”Cântăm la pian”
* ”Ne spălăm pe mâini”
* ”Scuturăm mâinile”
După exercițiile de încălzire a mâinilor urmează decorarea propriu-zisă a căsuțelor sub
formă de oală. În timp ce copiii lucrează voi trece printre mese pentru a îndruma, ajuta și da
indicații copiilor care au nevoie.
Astfel ALA I se va desfășura la centrul Contrucții copiii vor contrui căsuță pentru
animalele din pădure, la centrul Bibliotecă vor merge pe drumul animalelor spre căsuță iar la
centrul Știință vor observa cu lupa urmele din zăpadă ale animalelor din pădure.
Se realizează evaluarea zilei prin aprecierea activităţii din fiecare centru prin raportarea
la scopul şi obiectivele propuse. Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii, al
comportamentului şi implicarea copiilor în activitate.
ALA II - „Dansează cu ursulețul”-joc de mișcare
„Ursul doarme și visează”- joc liniștitor
Ziua se încheie cu o petrecere unde vor fi recomensați cu prăjituri și suc.

S-ar putea să vă placă și