Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

Învăţământ preşcolar
Grupa a II-a
Data:
Aria curriculară: Activitaţi de comunicare
Subiectul activităţii: „Animale domestice”- verbalizare
Tipul activităţii: de consolidare
Obiectivul fundamental:
- realizarea unei exprimări corecte sub aspect fonetic, articulator şi lexico-grafic; imbogăţirea
vocabularului activ.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul sctivităţii copiii vor fi capabili:
Obiective psihomotorii:
O1 – să execute corect exerciţiile pentru reglarea ritmului respirator;
O2 – să execute corect exerciţiile de gimnastică fono-articulatorie;
O3 – să utilizeze limbajul mimico-gestual în concordanţă cu ceea ce vor să exprime;
Obiective cognitive:
O4 – să pronunte corect denumirea animalelor domestice (cal, vaca, pisica, oaia, porc);
O5 – să asocieze cuvantul (labiolectura, cuvant scris) cu imaginea corespunzatoare;
O6 – să realizeze asocierea fonem-grafem-dactilem;
O7 – să scrie corect denumirea animalelor domestice;
O8 – să denumeasca animalele domestice prin limbaj mimico gestual;
Obiective afective:
O9 – să participe cu interes la activitate.
Metode şi procedee: demonstraţia articulatorie şi fonatorie, conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
problematizarea, verbalizarea, aprecierea
Mijloace şi materiale didactice: oglinda, baloane, jucării de suflat, fişe individuale, jetoane,
instrumente de scris, tabla, creta.
Forme de organizare: frontal, individual
Resursă temporala: 40 minute

1
Momentele Ob Conţinutul instructiv-educativ al Activităţi şi acţiuni ale Metode şi procedee/ Evaluare
activităţii op activităţii copiilor Materiale didactice
1. Moment
organizatoric Pregătirea materialelor didactice.
Aerisirea sălii de grupă. - se pregătesc pentru
Organizarea colectivului de copii începerea activităţii;
pentru buna desfăşurare a activităţii.
Crearea unei atmosfere destinse,
încurajatoare.

2. Captarea
atenţiei şi O3 Se începe cu exerciţiile de gimnastică
anunţarea pentru mobilitatea generală.
temei Educatoarea demonstreaza şi execută: - execută prin imitaţie - demonstraţia
O10 mişcări care antrenează toate părţile mişcările propuse de - exerciţiul Mobilitatea
corpului (imitarea spălatului, imitarea educatoare generală
aplaudatului, rotirea pumnului,
închiderea şi deschiderea pumnilor,
mişcarea degetelor, imitarea cântatului
la pian etc. ) .
Se anunţă tema activităţii.

3. Desfăşurarea
activităţii
O1 Se execută exerciţii generale de
gimnastică a aparatului articulator. - demonstraţia Mobilitatea
O2 Educatoarea demonstrează şi execută - execută prin imitaţie - exerciţiul fono-
exerciţii: mişcările propuse de articulatorie
- pentru mobilitatea feţei: exerciţii de educatoare; - oglinda
clipire a ochilor (concomitent, apoi - instrumente de
alternativ), umflarea obrajilor cu suflat
dezumflarea prin lovire, trecerea
aerului dintr-o parte în alta, suptul

2
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
obrajilor; copiii sunt puşi să sufle cu
gura întredeschisă asupra unei oglinzi
reci (oglinda se abureşte) sau asupra Mobilitatea
O1 dosului palmei (copilul va simţi un fono-
curect de aer cald). - execută prin imitaţie - demonstraţia articulatorie
- pentru gimnastica maxilarelor: mişcările propuse de - exerciţiul
exerciţii de închidere şi deschidere a educatoare;
gurii (liber şi cu rezistenţă), exerciţii
O2 de împingere şi apoi de retragere a
maxilarului inferior, mişcarea
maxilarului inferior de la dreapta la
stânga, de coborâre şi de ridicare a Mobilitatea
maxilarului, muşcătura. - execută prin imitaţie - demonstraţia fono-
- pentru gimnastica buzelor: sugerea mişcările propuse de - exerciţiul articulatorie
O10 cu buzele strâns lipite, scoaterea educatoare;
aerului printre buzele uşor deschise - oglinda
sau/şi prin deschiderea formată de - instrumente de
buza inferioară aşezată sub incisivii suflat
superiori, acoperirea dinţilor de jos cu
buza de sus şi invers, ţinerea cu buzele
a unui obiect ce este tras, suflatul,
fluieratul, suflatul unor obiecte uşoare:
pene, bucăţele de hartie care vor şi
susţinute cât mai mult în aer etc. . - execută prin imitaţie Mobilitatea
- pentru gimnastica limbii: scoaterea mişcările propuse de - demonstraţia aparatului
şi retragerea limbii, limba în formă de educatoare; - exerciţiul fono-
O2 săgeată, limba în formă de lopată se articulator
ridică spre alveolele superioare şi
şterge palatul dur şi moale înainte şi
înapoi, atingerea dinţilor de jos şi de
sus cu limba, vârful limbii sprijinit pe
alveolele incisivilor inferiori, iar
partea dorsală a limbii este împinsă

3
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
- execută prin imitaţie - demonstraţia Mobilitatea
spre gura larg deschisă. mişcările propuse de - exerciţiul fono-
- pentru palatul moale, muşchii educatoare; articulatorie
faringelui şi vestibulului faringian:
exerciţii de căscare cu retragerea
limbii şi a maxilarului inferior, de
O10 deglutiţie, de imitarea a tusei, a - verbalizarea Dactilemele
sforăitului etc. ; - verbalizează silabele - demonstraţia
Se verbalizează (dar şi cu ajutorul propuse de educatoare; - explicaţia Pronunţia
dactilemelor) serii de consoane
O5 însoţite de vocale („ma”, „me”, „mi”,
„mo”, „mu”; „pa”, „pe”, „pi”, „po”,
„pu”; „ba”, „be”, „bi”, „bo”, „bu”).
Educatoarea demonstreza şi execută o
dată cu copiii, iar acolo unde este
nevoie intervine pentru a corecta si - asociere imagine- cuvant
ajuta. scris; - verbalizarea Dactilemele
O4 Se afişeaza pe masă cuvinte/imagini - rezolvă sarcinile propuse de - demonstraţia
reprezentând animalele domestice educatoare; - explicaţia Pronunţia
O5 („cal”, „oaia”, „vaca”, „porc”,
„pisica”).
O6 Se vor numi copii, cărora li se vor
indica, pe rând, iamgini pentru a
verbaliza şi dactila corespunzător.

4. Fixarea Se împart fişele de lucru individuale.


cunoştinţelor O7 Se explică sarcinile şi se precizează - rezolvă în linişte sarcinile - exerciţiul Corectitudinea
tipul de lucru. propuse în fişa de lucru; rezolvării
O8 Acolo unde este nevoie, educatoarea sarcinilor
dă indicaţii suplimentare.
O9 După ce expiră timpul acordat
rezolvării fişelor de lucru, acestea se
vor strânge pentru a fi corectate.

4
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
5. Aprecieri Se apreciază modul de participare al
finale copiilor la activitate si vor fi remarcati - conversatia
cei care au fost activi pe parcursul - sunt atenţi la aprecierile - explicaţia
orei, fiind recompensaţi cu câte o făcute de educatoare. - aprecierea verbală
bulină roşie.
Dupa ce vor fi corectate fişele de lucru
acestea vor fi discutate cu copiii şi vor
fi anexate dosarelor personale.